Familie ter Mors (3)

 

Het betreft de nazaten van Jan ter Mors en Geertjen ter Riet.

 

De relatie met andere families ter Morsche (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatst herzien mei 2020)

 


 

0. Jannes ter Mors, tr. voor 1764 Grete te Riet.|b|

Uit dit huwelijk:

 


 

I.  Jan ter Mors, geb. Lonneker ca. 1764, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 05.08.1849, tr. voor 1796 Geertjen te Riet, geb. Lonneker ca. 1767, landbouwster, overl. Twekkelo (Lonneker) 15.03.1837|a|, d.v. Hermen te Riet en Jenneken te Riet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna te Mors, geb. Lonneker ca. 1796, dienstmeid (1823), landbouwster (1854), overl. Lonneker 23.10.1878, tr. Lonneker 25.10.1823 Jan Hendrik Snuverink, geb. Lonneker ca. 1798, landbouwer, overl. Boekelo (Lonneker) 22.01.1873|c|, z.v. Jannes Snuverink en Hendrina ter Weele.
Uit dit huwelijk: Jannes, geb. Lonneker 23.01.1824, overl. Lonneker 30.12.1886.

2.                  Berendina te Mors, geb. Twekkelo ca. 1798, dienstmeid (1821), landbouwersche (1831), overl. Eschmarke (Lonneker) 22.12.1832, tr. 1e Lonneker 02.06.1821 Gerrit Kolthoff, geb. Eschmarke ca. 1767, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 06.06.1830, z.v. Coort Kolthoff en Hermina Brunink; tr. 2e Lonneker 20.08.1831 Grades Weldink, geb. Lonneker ca. 1796, landbouwer, overl. Lonneker 05.03.1884|d|, z.v. Jan Weldink en Hendrina ter Horst.
Uit het huwelijk Kolthof-ter Mors: Gradus, geb. Lonneker 30.03.1823, overl. Eschmarke (Lonneker) 27.07.1837.
Uit het huwelijk Weldink-ter Mors: Johanna, geb. Lonneker 19.02.1832, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.04.1919.
     GK tr. 1e voor 1787 Geesken ten Kate, geb. ca. 1754, landbouwersche, overl. Eschmarke (Enschede) 07.06. 1813, d.v. Gerrit ten Kate en Jenneken Brunink.
     GW tr. 2e Lonneker 06.05.1837 Gerridina Voort, geb. Lonneker ca. 1800, landbouwster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.04.1872, d.v. Jannes Voort en Hermina Minkmaat.

3.                  Jannes te Mors, geb. Lonneker ca. 1800; volgt II.a.

4.                  Hermina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) ca. 1806, overl. Twekkelo (Lonneker) 11.09.1823.

5.                  Gerrit ter Mors, geb. Lonneker ca. 1808; volgt II.b.

 

Noten: |a| vader ook genaamd geweest Gunnink (overl.akte Lonneker 1837 no.51); |b| overl.akte Lonneker 1849 no.102; |c| Snuiverink; |d| moeder ter Mors (overl.akte Lonneker 1884 no.23).

 


 

II.a. Jannes te Mors, z.v. I, geb. Lonneker ca. 1800, wever (1825), vrachtrijder (1852), landbouwer (1856), overl. Twekkelo (Lonneker) 29.05.1856, tr. Lonneker 10.12.1825, tr. Hengelo (nh) 29.02.1826|a| Geertuid Hobbelink, geb. Ambt Delden ca. 1793, landbouwster (1852,1865), overl. Lonneker 01.11.1887, d.v. Jan Hobbelink en Maria Elbert.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna ter Mors, geb. Lonneker 04.12.1826, overl. Twekkelo (Lonneker) 12.10.1827.

2.                  Jan ter Mors, geb. Lonneker 1828; volgt III.a.

3.                  Gradus ter Mors, geb. Lonneker 1833; volgt III.b.

4.                  Hermannus ter Mors, geb. Lonneker 1834; volgt III.c.

 

Noten: |a| bruidegom ter Marsch, wonende onder Enschede.

 


 

III.a. Jan ter Mors, z.v. II.a, geb. Lonneker 22.11.1828, landbouwer (1865), koopman (1886), landbouwer (1896), overl. Lonneker 05.01.1896, tr. 1e Lonneker 01.06.1865 Enneken Elshof, geb. Lonneker 12.08.1827, landbouwster, overl. Lonneker 08.09.1882, d.v. Bernardus Elshof en Janna ter Borg; tr. 2e Lonneker 04.03.1886 Geertjen Harberink, geb. Lonneker 20.08.1849, overl. Twekkelo (Lonneker) 26.04.1905, d.v. Bernardus Harberink en Enneken Lippinkhof.

     EE tr. 1e Lonneker 1855 Gerrit ter Heege (1822-1864).

Uit het huwelijk ter Mors-Elshof:

1.                  Gerrit Jan ter Mors, geb. Lonneker 1866; volgt IV.a.

2.                  Johanna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.01.1868, overl. Enschede 05.03.1950, tr. Lonneker 08.05.1890 Jan Hermen ter Horst, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.04.1867, landbouwer, overl. na 1950, z.v. Jan Hendrik ter Horst en Janna Tiethof.
Uit dit huwelijk: Johanna Engelina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.03.1891, overl. Lonneker 02.04.1891; Jan Hendrik, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.05.1893; Engelina Johanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.11.1898, overl. na 1926.

Uit het huwelijk ter Mors-Harberink:

3.                  Gerard ter Mors, geb. Lonneker 1886; volgt IV.b.

4.                  Bernard ter Mors, geb. Lonneker 1887; volgt IV.c.

 


 

IV.a. Gerrit Jan ter Mors, z.v. III.a, geb. Twekkelo (Lonneker) 18.08.1866, spekslager (1893), agent (1900), overl. na 1932, tr. Enschede 09.08.1893 Bartha Lippinkhof, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 24.12.1874, overl. Enschede 13.09.1932, d.v. Gerrit Jan Lippinkhof en Gerritdina Haverkate.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelbertha Geertruida ter Mors, geb. Enschede 1894 (no.313), textielarbeidster (1930), overl. Enschede 30.10.1950, tr. Enschede 06.12.1930 Zevert van Dorp, geb. Rotterdam 10.03.1894, textielarbeider, overl. na 1950, z.v. Jacob van Dorp en Elizabeth Berg.

2.                  Johan Georg ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 31.05.1900.

 

Noten: |a| Bartha Haverkate, dochter van Gerritdina (geb.akte Lonneker 1874 no.386), gewettigd bij huwelijk (huw.akte Lonneker 1875 no.17).

 


 

IV.b. Gerard ter Mors, z.v. III.a, geb. Twekkelo (Lonneker) 17.05.1886, landbouwer, overl. Enschede 16.03.1958, tr. Lonneker 22.07.1916 Hendrina Wooldrik, geb. Twekkelo (Lonneker) 30.07.1879, landbouwster, overl. Enschede 06.12.1954, d.v. Jan Hendrik Wooldrik en Aaltjen Nagel.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon J.H. ter Mors; volgt V.a.

 


 

V.a. J.H. ter Mors, z.v. IV.b, tr. voor 1954 D. Nijhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rina ter Mors, geb. voor 1954.

 


 

IV.c. Bernard ter Mors, z.v. III.a, geb. Twekkelo (Lonneker) 03.08.1887, expediteur (1920), overl. Enschede 31.08.1962, tr. Lonneker 07.05.1920 Margje Koobs, geb. Ruinerwold 23.12.1897, dienstbode (1920), overl. na 1962, d.v. Albert Koobs en Jantien Bergman.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon J.A. ter Mors; volgt V.b.

2.                  zoon J.G. ter Mors; volgt V.c.

 


 

V.b. J.A. ter Mors, z.v. IV.c, overl. voor 2008, tr. voor 1951 Albertine van Alsté, geb. Ambt Delden 13.12.1922, overl. Enschede 07.08.2008, crem. Usselo 13.08.2008.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margot ter Mors, geb. Enschede 28.10.1951, tr. Willem Beck.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Aard ter Mors, geb. Enschede 1953; volgt VI.a.

 


 

VI.a. Aard ter Mors, z.v. V.b, geb. Enschede 12.10.1953, overl. voor 2008, tr. Monique Filbry.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joris ter Mors.

2.                  Bart-Jan ter Mors.

3.                  Carlien ter Mors.

 


 

V.c. J.G. ter Mors, z.v. IV.c, tr. voor 1962 R.F. Stam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hanneke ter Mors.

 


 

III.b. Gradus ter Mors, z.v. II.a, geb. Lonneker 28.01.1833, landbouwer, klompenmaker (1879), overl. Twekkelo (Lonneker) 07.12.1913, tr. Lonneker 18.07.1879 Janna te Riet, geb. Lonneker 25.10.1854, overl. Twekkelo (Lonneker) 17.08.1913, d.v. Hermen te Riet en Geerdjen Rohé.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Gerrit ter Mors, geb. Lonneker 1879; volgt IV.d.

2.                  Herman ter Mors, geb. Lonneker 1881; volgt IV.e.

3.                  Gerard ter Mors, geb. Lonneker 1883; volgt IV.f.

4.                  levenloze zoon, Lonneker 17.11.1884.

5.                  Johan ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 27.09.1887, overl. Lonneker 30.04.1895.

6.                  Gerridina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 31.08.1889, overl. Enschede 19.09.1938, tr. Lonneker 15.04.1921 Gerhard Hondelink, geb. Lonneker 15.06.1893, landbouwer (1921), textielarbeider (1948), overl. Enschede 31.07.1948, z.v. Albertus Hondelink en Hermina Mors.
     GH tr. 1e Lonneker 18.07.1914 Hendrika Steenberg, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.12.1889, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.01.1917, d.v. Gradus Steenberg en Hermina Borghuis.

7.                  Johanna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 09.01.1891, dienstbode (1917), tr. Lonneker 19.01.1917 Herman Ferdinand Nagel, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.11.1887, landbouwer, z.v. Lukas Nagel en Hermina Wooldrik.
Uit dit huwelijk: Lida Grada, geb. Lonneker xx.09.1920, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.10.1920.

8.                  Willem ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 19.05.1892, overl. Lonneker 13.11.1893.

9.                  Willemina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.07.1894, fabrieksarbeidster, overl. Twekkelo (Lonneker) 25.12.1913.

10.              Maria ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 22.10.1895, dienstbode (1919), tr. Lonneker 17.05.1919 Herman Leusman, geb. Groenlo ca. 1896, klompenmaker, z.v. Jan Leusman en Janna Soepenberg.

11.              Hendrik ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.08.1898.

 


 

IV.d. Jan Gerrit ter Mors, z.v. III.b, geb. Twekkelo (Lonneker) 10.12.1879, fabriekarbeider, overl. na 1935, tr. Lonneker 15.02.1901 Johanna Aleida Radstake, geb. Zelhem 20.03.1877 (akte), overl. Enschede 09.07.1935, d.v. Derk Radstake en Geertruida Derksen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Johanna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 17.06.1901, fabrieksarbeidster (1926), tr. Lonneker 13.11.1926 Johan Leeftink, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 05.09.1900, gemeentearbeider, z.v. Berend Jan Leeftink en Janna Vonkerman.

2.                  Dirk Gerrit ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 24.10.1902, overl. Usselo (Lonneker) 07.08.1904.

3.                  Derkjen Geertruida ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 01.08.1905, overl. Usselo (Lonneker) 03.10.1905.

4.                  Geertruida Derkjen ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 01.07.1905 (tweeling), overl. Usselo (Lonneker) 29.09.1905.

5.                  Dirk Gerrit ter Mors, geb. Usselo (Loneker) 09.04.1907.

 


 

IV.e. Herman ter Mors, z.v. III.b, geb. Twekkelo (Lonneker) 18.09.1881, fabrieksarbeider (1904,1907), textielarbeider (1928), overl. Enschede 12.04.1958, tr. Lonneker 23.04.1904 Hermina Geerdink, geb. Usselo (Lonneker) 31.03.1881, d.v. Jan Geerdink en Jenneken ter Heege.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannetta Grada ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 20.12.1904, confectiearbeidster (1928), tr. Lonneker 07.01.1928 Jan Herman Roerink, geb. Haaksbergen 05.07.1903, zuivelbereider, z.v. Jan Hendrik Roerink en Frederika Roetman.

2.                  Johan Gerhard ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 29.05.1907.

 


 

IV.f. Gerard ter Mors, z.v. III.b, geb. Twekkelo (Lonneker) 16.01.1883, fabrieksarbeider, overl. Oldenzaal 02.07.1948, tr. Lonneker 19.10.1907 Wilhelmina Spiele, geb. Twekkelo (Lonneker) 02.08.1881, fabrieksarbeidster (1907), overl. na 1948, d.v. Engbert Spiele en Hermina Kuipers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Gerard Jan Engelbert ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 02.07.1910, overl. Usselo (Lonneker) 22.07.1910.

2.                  Herman Gerrard ter Mors, geb. Enschede 14.08.1911.

 


 

III.c.  Hermannus ter Mors, z.v. II.a, geb. Lonneker 05.02.1834, landbouwer (1870,1873,1887), vrachtrijder (1878,1892), landbouwer (1894,1911), overl. Twekkelo (Lonneker) 09.10.1911, tr. Lonneker 13.03.1852 Willemina ter Höfte, geb. Lonneker 14.03.1828, overl. Lonneker 03.09.1893, d.v. Jannes ter Höfte en Janna Scholten, zuster van Hendrina ter Höfte.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk|a|):

1.                  Johanna ter Höfte, later ter Mors, geb. Lonneker 11.04.1851|d|, landbouwster (1870), tr. Lonneker 09.07.1870 Bernardus Leuvelink, geb. Ambt Delden 17.10.1844 (akte), timmerman, overl. Hengelo 07.11.1910, z.v. Gerrit Jan Leuvelink en Gerritdina Holtman.
Uit dit huwelijk: Gerritdina, geb. Twekkelo (Lonneker) 02.09.1870, overl. Hengelo 01.05.1950, tr. Hengelo 1897 Hermannus Lohuis; Gezina, geb. Hengelo 1873 (no.147), overl. na 1896; Gerrit Jan, geb. Hengelo 1875 (no.145), overl. na 1896; Willem, geb. Hengelo 1880 (no.80), overl. na 1903; Bernard, geb. Hengelo 1884 (no.204), overl. na 1910.

Uit dit huwelijk:

2.                  Gerridina ter Mors, geb. Lonneker 23.06.1852, landbouwster, overl. Enschede 10.12.1930, tr. Lonneker 05.09.1873 Jan Hendrik ter Riet, geb. Lonneker 08.08.1848, landbouwer, overl. Enschede 01.03.1922, z.v. Gradus ter Riet (1842-) en Enneken Rosink (1841-).
Uit dit huwelijk: Engbert Jan, geb. Usselo (Lonneker) 06.05.1874, overl. Enschede 15.12.1934; Willemina Gezina, geb. Usselo (Lonneker) 05.10.1876, overl. Enschede 20.07.1921; Hanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.03.1888, overl. Lonneker 07.01.1889; Hanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 14.12.1889; Gerrit Hendrik, geb. Lonneker 15.07.1893.

3.                  Jannes ter Mors, geb. Lonneker 1853; volgt IV.g.

4.                  Geertuida ter Mors, geb. Lonneker 30.07.1855, overl. Enschede 03.03.1929, tr. Lonneker 25.08.1881 Jan Hendrik Keizer, geb. Lonneker 22.06.1854, landbouwer (1881), fabriekarbeider (1882), landbouwer (1883), koetsier (1885,1905,1911), overl. Enschede 12.01.1932, z.v. Menso Keizer en Maria Pas.
Uit dit huwelijk: Hermannus Wilhelmus, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.07.1882, overl. na 1905; Martinus, geb. Zud-Eschmarke (Lonneker) 17.08.1883, overl. na 1907; Miena Gesina, geb. Enschede 19.05.1885, overl. na 1907; Wilhelm, geb. Enschede ca. 1888, overl. na 1911; Jan Hendrik, geb. Enschede ca. 1889, overl. na 1926; Gerrit, geb. Enschede ca. 1891, overl. Enschede 18.02.1892; levenloze zoon, Enschede 29.11.1896.

5.                  Jan ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 06.10.1857, overl. Twekkelo (Lonneker) 06.04.1877.

6.                  Enneken ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 30.11.1857, dienstmeid (1878), overl. Enschede 12.10.1950, tr. Lonneker 24.05.1878 Jan Elshof, geb. Lonneker 03.11.1848, dienstknecht (1878), landbouwer (1879,1880), boer op Pathmos|b|, overl. Enschede 23.01.1910, z.v. Bernardus Elshof en Janna ter Borg.
Uit dit huwelijk: Johanna Willemina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.04.1879, overl. na 1901; Hermannus, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.06.1880, overl. Enschede 19.08.1950; Bernard Engelbert, geb. Enschede 23.09.1887, overl. na 1913; Willem Hendrik, geb. Enschede ca. 1892, overl. na 1915.

7.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1859; volgt IV.h.

8.                  Willem ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 09.04.1860, overl. Twekkelo (Lonneker) 29.10.1860.

9.                  Willemina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 30.07.1861, overl. Lonneker 19.10.1912, tr. Lonneker 26.05.1887 Egbert Voogd, geb. Lonneker 25.10.1865, landbouwer, overl. Enschede 07.01.1946, z.v. Jan Hendrik Voogd en Gerritdina Wesseler.
Uit dit huwelijk: Gerritdina Johanna, geb. Lonneker 31.07.1893, overl. Lonneker 25.05.1894; Jan Hendrik Gerrit, geb. Lonneker 11.06.1896; Herman Willem, geb. Lonneker 18.04.1902, overl. na 1927.

10.              Maria Johanna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 30.11.1862, overl. Enschede 25.02.1940, tr. Lonneker 21.09.1894 Arend Jan Hobbelink, geb. Hellendoorn 1859 (no.81), wever (1883), fabriekarbeider (1894), overl. Enschede 08.02.1940, z.v. Albert Willem Hobbelink en Johanna Timpert.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Enschede 25.06.1896.
     AJH tr. 1e Hellendoorn 03.11.1883 Berendina Johanna Pasman, geb. Wierden 1854 (no.5), fabriekarbeidster (1883), overl. Lonneker 25.11.1893, d.v. Berend Pasman en Hermina Kornegoor.

11.              Hendrika ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 17.12.1863, overl. Twekkelo (Lonneker) 17.04.1865.

12.              Hendrika ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 12.08.1865, overl. Enschede 25.03.1937, tr. Lonneker 20.01.1887 Willem Stegeman, geb. Hellendoorn 1861 (no.28), landbouwer (1887), fabriekarbeider (1890,1893), winkelier (1905), overl. Enschede 30.04.1934, z.v. Hendrikus Stegeman en Johanna van den Berg.
Uit dit huwelijk: Johanna Wilhelmina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 31.03.1890; Hendrika, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.06.1891, overl. Lonneker 24.02.1893; Hendrikus, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 31.03.1893; Wilhelmina, geb. Enschede ca. 1898, overl. Enschede 10.08.1905; levenloze dochter, Enschede 01.06.1900; Gerrit, geb. Enschede 27.11.1905, overl. Enschede 23.07.1906.

13.              Gerrit Jan Herman ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.09.1866, overl. Twekkelo (Lonneker) 31.05.1867.

14.              Gerrit Jan Herman ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 08.12.1867, overl. Twekkelo (Lonneker) 01.10.1868.

15.              Gezina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 23.04.1869, overl. Stad Delden 15.05.1943, tr. Stad Delden 11.03.1892 Hendrik Jan Elferink, geb. Hengelo 1863 (no.148), kleermaker (1892), koopman (1919,1925), eierhandelaar (1923), overl. Stad Delden 14.12.1950, d.v. Gerrit Elferink en Fenneken Asveld.
Uit dit huwelijk: Hendrika Wilhelmina, geb. Stad Delden 1893 (no.15), overl. na 1919; Gerrit Johan Ferdinand, geb. Stad Delden ca. 1895, overl. na 1923; Hendrikus Johannes Albertus, geb. Stad Delden ca. 1897, overl. Stad Delden 16.01.1901; Gerhardus Wilhelm, geb. Stad Delden ca. 1900, overl. na 1925.

16.              levenloze dochter, Twekkelo (Lonneker) 23.08.1870|c|.

17.              Berendina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 01.03.1874, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.03.1924, tr. Lonneker 30.01.1903 Gradus Nijenhuis, geb. Usselo (Lonneker) 04.12.1863, landbouwer (1903,1905), fabrieksarbeider (1909), overl. Enschede 21.08.1942, z.v. Garrit Jan Nijenhuis en Hermina Bellers.
Uit dit huwelijk: Herman, geb. Twekkelo (Lonneker) 25.05.1903, overl. na 1927; Gerrit Jan, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.05.1905; Wilhelmina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.11.1909, overl. na 1932; Gerhard, geb. Lonneker xx.06.1913, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.06.1913.
     GN tr. 1e Lonneker 09.12.1887 Aaltjen Heller, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.04.1867, overl. Lonneker 27.09.1893, d.v. Jan Heller en Hermina Nijhof.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1852 no.10; |b| Boerderijen in Enschede, deel 3 (Usselo-Boekelo), 2008, p.23; |c| vader ter Morsch, moeder Hermina (overl.akte Lonneker 1870 no.222); |d| aangifte door Jannes ter Mors {d.i. de vader van Hermannus die in 1852 met Willemina trouwt} (geb.akte Lonneker 1851 no.79).

 


 

IV.g.  Jannes ter Mors, z.v. III.c, geb. Lonneker 24.11.1853, landbouwer (1881), expediteur (1913), landbouwer (1916,1925), overl. Enschede 11.01.1938, tr. Lonneker 30.06.1881 Johanna Keizer, geb. Boekelo (Lonneker) 26.03.1859, overl. Twekkelo (Enschede) 08.01.1942, d.v. Menso Keizer en Maria Pas.

Uit dit huwelijk:|a|

1.                  Hendrika Willemina Geertruida ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 18.11.1881, overl. na 1942, tr. Lonneker 27.08.1909 Hendrik Jan Bosch, geb. Den Ham 11.12.1879 (no.144), fabrieksarbeider, overl. na 1942, z.v. Gerrit Bosch en Geesje Flim.

2.                  Martha ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 23.11.1882, overl. Enschede 08.02.1945, tr. Diever 20.03.1901 Albert Haveman, geb. Wapse (Diever) 11.09.1880, landbouwer (1901), vrachtrijder (1903), landbouwer (1904,1909), arbeider, overl. Twekkelo (Lonneker) 05.07.1915, z.v. Berend Haveman, landbouwer, en Baatje Kiers.
Uit dit huwelijk: Bertha Johanna, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.06.1901, tr. Lonneker 1921 Gerrit Karel ter Mors, z.v. Hendrik ter Mors en Aleida Susanna Catharina Verbeek; Johan Bernhard, geb. Twekkelo (Lonneker) 26.02.1903, overl. Enschede 25.12.1959; Herman Marinus, geb. Twekkelo (Lonneker) 11.02.1904, overl. Twekkelo (Lonneker) 25.03.1905; Johanna Maria, geb. Twekkelo (Lonneker) 12.03.1905; Herman Marinus, geb. Twekkelo (Lonneker) 02.09.1906; Bernard, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.11.1907, overl. Twekkelo (Lonneker) 30.06.1908; Bernard, geb. Twekkelo (Lonneker) 30.05.1909.

3.                  Wilhelm Hermannus ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 29.05.1885, overl. Lonneker 23.11.1885.

4.                  Wilhelm Hermannus ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 26.03.1887, overl. Lonneker 28.10.1887.

5.                  Wilhelmina Hanna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 04.03.1888, overl. na 1942, tr. Lonneker 20.06.1925 Pieter Johan Vogel, geb. Enschede 1894 (no.581), brievenbesteller, overl. Enschede 24.11.1929|b|, z.v. Arend Vogel en Teuntjen Bakker.

6.                  Marinus Jan Hendrik ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 18.09.1889, landbouwer, overl. Enschede 08.11.1960, tr. Lonneker 20.09.1916 Johanna Berendina Wevers, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.05.1891, overl. na 1942, d.v. Gerrit Wevers en Willemina Spenkelink.

7.                  Gerridina Frederika ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 20.02.1891, overl. na 1942, tr. Lonneker 07.06.1916 Arend Jan Nijhuis, geb. Lonneker 01.01.1884, landbouwer, overl. Hengelo 29.06.1933, z.v. Christiaan Nijhuis en Diene Siemerink.
Uit dit huwelijk: Christiaan Hendrik Jan, geb. Lonneker ca. 1917, overl. Lonneker 10.05.1919.

8.                  Hendrik Jan ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.03.1892, electricien, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 24.12.1913, tr. Lonneker 17.12.1913 Gerrigje Scholing, geb. Giethoorn 1888 (no.11), fabrieksarbeidster (1913), overl. na 1913, d.v. Jannes Scholing en Grietje Scholten.

9.                  Johan Willem ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 24.07.1893, landbouwer, overl. na 1942, tr. Lonneker 24.05.1923 Aleida Hannink, geb. Usselo (Lonneker) 27.09.1899, overl. na 1942, d.v. Jan Hannink en Johanna Wevers.

10.              Maria Johanna ter Mors, Marie, geb. Twekkelo (Lonneker) 16.09.1895, overl. na 1946, tr. Hengelo 19.05.1917 Gerhard Asveld, geb. Hengelo 1891 (no.404), caféhouder, overl. Enschede 18.02.1946, begr. Enschede (W.Bpl.) 21.02.1946, z.v. Hendrik Jan Asveld en Johanna van Wezel.
Uit dit huwelijk: Jo.

11.              Bernard ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.07.1900, melkventer, overl. na 1942, tr. Enschede 31.10.1931 Johanna Willemina Koelers, geb. Enschede ca. 1904, naaister (1931), overl. na 1942, d.v. Hendrik Jan Koelers en Hendrina Hofstede.

 

Noten: |a| Hendrik Jan en echtgenote niet vermeld in overlijdensannonce moeder Johanna 1942; |b| ook overl.akte Lonneker 1929 no.279.

 


 

IV.h. Jan Hendrik ter Mors, z.v. III.c, geb. Twekkelo (Lonneker) 12.01.1859, landbouwer, overl. Hengelo 21.03.1931, tr. 1e Lonneker 26.10.1882 Hermina Spenkelink, geb. Twekkelo (Lonneker) 13.02.1860, overl. Lonneker 23.11.1890, d.v. Jan Willem Spenkelink en Berendina ter Balkt; tr. 2e Lonneker 03.04.1891 Diene Siemerink, geb. Ambt Delden 27.08.1842 (akte), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.11.1926, d.v. Gerrit Siemerink en Hendrika Siegink.

     DS tr. 1e Ambt Delden 11.09.1869 Christiaan Nijhuis, geb. Buurse (Haaksbergen) 19.07.1837, landbouwer, overl. Lonneker 09.08.1887, z.v. Berend Jan Nijhuis, landbouwer, en Johanna Teutelink. Uit dit huwelijk: Arend Jan Nijhuis, tr. Gerridina ter Mors.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Johanna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 04.05.1883.

2.                  Willie Bernard ter Mors, geb. Lonneker 06.08.1884.

3.                  Gerard ter Mors, geb. Lonneker 12.12.1885.

 


 

II.b. Gerrit ter Mors, z.v. I, geb. Twekkelo 29.04.1808, boerwerker (1827), landbouwer, overl. Lonneker 05.02.1893, tr. Lonneker 22.12.1827 Hermina Nijland, geb. Eschmarke 21.04.1806, boerwerkster (1827), landbouwersche (1834), landbouwster, overl. Lonneker 31.12.1881, d.v. Jan Nijland en Ida Leeuwendal.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Twekkelo (Lonneker) 08.04.1828.

2.                  Janna ter Mors, geb. Lonneker 27.04.1829, landbouwster, tr. Hengelo 28.11.1851 Gerrit Assink, geb. Hengelo 1829 (no.57), wever (1851), landbouwer (1853), z.v. Jan Hendrik Assink en Janna Vos.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Hengelo 1854 (no.100), overl. Usselo (Lonneker) 08.07.1915.

3.                  Gerrit Jan ter Mors, geb. Lonneker 12.12.1830, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.04.1831.

4.                  Gerritdina ter Mors, geb. Lonneker 21.09.1832, dienstmeid (1859), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 26.02.1910, tr. Lonneker 22.12.1859 Jannes Geerdink, geb. Lonneker 13.03.1832, landbouwer, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.10.1923, z.v. Koort Geerdink en Hermina ter Mors (1793-1846).
Uit dit huwelijk: Hermina, geb. Uselo (Lonneker) 30.05.1860, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.12.1863; Gerritdina, geb. Eschmarke (Lonneker) 31.10.1861, overl. Eschmarke (Lonneker) 07.04.1862; Gerritdina, geb. Eschmarke (Lonneker) 19.03.1863, overl. Enschede 20.11.1939; Herman, geb. Eschmarke (Lonneker) 25.09.1865, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.03.1925; Hendrik Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 25.11.1867, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.06.1870; Hermina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.01.1871, overl. Enschede 21.01.1909; Hendrik Jan, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.02.1874, overl. na 1901.

5.                  Enneken ter Mors, geb. Lonneker 11.10.1834, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.10.1834.

6.                  Jan ter Mors, geb. Lonneker 1836; volgt III.d.

7.                  Enneken ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 10.11.1838, landbouwster (1863), weefster (1869), overl. Haaksbergen 12.09.1892, tr. 1e Lonneker 12.03.1863 Hendrikus Robers, geb. Lonneker 10.11.1830, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 01.01.1864, z.v. Hendrik Robers en Hendrina ter Horst; tr. 2e Lonneker 07.05.1869 Gradus Aarnink, geb. Lonneker 24.08.1831, wever, fabriekarbeider (1870), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 14.07.1870, z.v. Gradus Aarnink en Janna Holtmaat; tr. 3e Haaksbergen 24.08.1872 Jan Harm Steenberg, geb. Haaksbergen 06.02.1842, landbouwer, overl. Haaksbergen 15.10.1921, z.v. Gerrit Steenberg en Gerridina ter Heegde.
Uit het huwelijk Robers-ter Mors: Hermina, geb. Eschmarke (Lonneker) 17.06.1863, overl. Enschede 29.11.1897.
Uit het huwelijk Aarnink-ter Mors: Herman, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 23.01.1870, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.10.1870.

Uit het huwelijk Steenberg-ter Mors: Gerrit Jan, geb. Haaksbergen 08.07.1873; Gerridina, geb. Haaksbergen 05.05.1875 (akte) of 14.11.1876 (akte), overl. Haaksbergen 20.04.1941; Herman, geb. Haaksbergen 27.03.1877 (akte), overl. Haaksbergen 13.05.1896; Gerhard, geb. Haaksbergen 18.03.1880 (akte).
     GA tr. 1e Lonneker 19.04.1856 Janna Kempers, geb. Lonneker 07.04.1831, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.01.1863, d.v. Jannes Kempers en Geertjen Stokhorst; tr. 2e Lonneker 26.10.1865 Hermina ten Kate, geb. Lonneker 13.02.1828, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.07.1867, d.v. Gradus ten Kate en Berendina Schouwink.

8.                  Bernardus ter Mors, geb. Lonneker 1841; volgt III.e.

9.                  levenloze zoon, Usselo (Lonneker) 11.04.1843.

10.              Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1845; volgt III.f.

11.              Hermina ter Mors, geb. Lonneker 26.01.1850, overl. Usselo (Lonneker) 25.01.1903, tr. 1e Lonneker 13.09.1878 Gradus Schouwink, geb. Lonneker 03.11.1851, landbouwer, overl. Lonneker 06.03.1882, z.v. Harmen Schouwink en Janna ten Dijke; tr. 2e Lonneker 12.01.1883 Jan Hendrik Busscher, geb. Lonneker 09.06.1854, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 10.02.1930, z.v. Abraham Busscher en Geerdjen Levers.
Uit het huwelijk Schouwink-ter Mors: Hendrik, geb. Usselo (Lonneker) 05.12.1878.
Uit het huwelijk Busscher-ter Mors: Gerritdina Hermina, geb. Usselo (Lonneker) 12.03.1883; Gezina Aleida, geb. Usselo (Lonneker) 24.11.1885, overl. Enschede 14.08.1959; Jan Herman, geb. Usselo (Lonneker) 03.01.1890.

 


 

III.d.  Jan ter Mors, z.v. II.b, geb. Lonneker 21.06.1836, landbouwer (1886,1890), wever, overl. Lonneker 03.05.1895, tr. Lonneker 12.03.1859 Hermina Asveld, ook Keizer, ook Asveld of Keizer, geb. Lonneker 14.08.1836, weefster (1859), overl. Lonneker 06.09.1888, d.v. Alef Asveld (ook Albert Asveld of Alef Keizer) en Janna Hassink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina ter Mors, geb. Lonneker 16.06.1859, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 10.01.1916, tr. Lonneker 21.05.1886|a| Engbert Jan ter Heegde (1857-1929), z.v. Grades ter Heegde (1824-1892) en Gerridina Hiddink (ca.1828-1899).

2.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 11.04.1861, overl. Usselo (Lonneker) 11.04.1920, tr. Lonneker 27.08.1886 Jan ter Steege, geb. Lonneker 28.01.1863, landbouwer, overl. Enschede 25.09.1948, z.v. Hermannus ter Steege (1839-1925) en Hendrina Oosterveld (1838-1870).
Uit dit huwelijk: Hendrina Johanna, geb. Usselo (Lonneker) 15.01.1887, overl. Lonneker 16.05.1908; Hermina Gerdina, geb. Uselo (Lonneker) 22.04.1890, overl. Enschede 08.10.1959; Hanna Aleida, geb. Usselo (Lonneker) 08.04.1894, overl. Usselo (Lonneker) 22.02.1897; Herman Albert, geb. Usselo (Lonneker) 25.02.1898; Albert Herman, geb. Usselo (Lonneker) 25.02.1898 (tweeling), overl. na 1921.

3.                  Herman ter Mors, geb. Lonneker 1863; volgt IV.i.

4.                  Albertus ter Mors, geb. Lonneker 09.03.1866, overl. Usselo (Lonneker) 11.10.1870.

5.                  Jenneken ter Mors, geb. Lonneker 07.10.1868, overl. Enschede 11.04.1914, tr. Lonneker 07.03.1890 Hermannus Busschers, geb. Usselo (Lonneker) 19.05.1863, fabriekarbeider (1890), koetsier (1915,1918,1925), chauffeur (1929), overl. Enschede 27.07.1932, z.v. Abraham Busschers en Geerdjen Levers. [naar Enschede 07.03.1894]
Uit dit huwelijk: Albert Johan, geb. Enschede ca. 1894, overl. na 1918; Jan, geb. Enschede 1896 (no.583), overl. Enschede 01.06.1945; Gerritje, geb. Enschede 1898 (no.32), overl. Ommen 28.11.1938; Johanna, geb. Enschede ca. 1904, overl. na 1929.
     HB tr. 2e Enschede 07.10.1915 (echtsch. Arr.Rb. Almelo 03.11.1926, ingeschr. Enschede 28.03.1927) Johanna Snuverink, geb. Usselo (Lonneker) 25.05.1876, d.v. Frederik Snuverink en Johanna Dalenoort.

6.                  Albertus ter Mors, geb. Lonneker 24.06.1875, overl. Usselo (Lonneker) 05.01.1876.

7.                  Aleida ter Mors, geb. Lonneker 31.05.1882, overl. Enschede 04.09.1960, tr. Enschede 18.04.1901 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Almelo 13.11.1929, ingeschr. Enschede 15.01.1930) Simon Jongerdijk, geb. Steenwijk 27.02.1879 (akte), asphaltdekker (1901), loopknecht (1912), bode (1925), gemeentebode (1928), z.v. Hendrik Jongerdijk en Hendrikje Bruinenberg.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Enschede 1901 (no.688), overl. na 1925; Hermina, geb. Enschede ca. 1904, overl. na 1928; Johan Cornelis, geb. Enschede 21.10.1912.
     SJ tr. 2e Enschede 16.04.1930 Martha Dam, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 07.12.1901, fabriekarbeidster (1921), d.v. Jenstje Dam, gasstoker, en Maria Peters.
     MD tr. 1e Enschede 31.12.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Almelo 23.01.1929, ingeschr. Enschede 23.02.1929) Hendrik Nanning Bulthuis, geb. Avereest 09.07.1898 (no.9), fabriekarbeider (1921), handelsagent (1929), z.v. Fokke Bulthuis en Hermina Jonker.
     HNB tr. 2e Lonneker 23.11.1929 Johanna Paulina Antonia Slendebroek, geb. Deventer ca. 1906, confectiearbeidster (1929), d.v. Antonius Jacobus Slendebroek en Antonia Termijtelen.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1886 no.28 {moeder v/d bruid Hermina Asveld of Keizer}.

 


 

IV.i.  Herman ter Mors, z.v. III.d, geb. Lonneker 09.08.1863, landbouwer, overl. Enschede 05.08.1950, tr. Lonneker 24.09.1886 Aaltjen ter Steege, geb. Usselo (Lonneker) 18.09.1866, overl. Enschede 03.12.1904|a|, d.v. Hermannus ter Steege en Hendrina Oosterveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 18.11.1887, tr. Lonneker 12.05.1916 Willem Stegeman, geb. Epe (Gld) 02.10.1888, boerenknecht, z.v. Pieter Stegeman en Tonia Schoenmaker.
Uit dit huwelijk: Piet Herbert, geb. 28.04.1917; Albert, geb. 21.04.1921.

2.                  Hermina ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 15.03.1889, tr. Lonneker 03.12.1910 Herman Lansink, geb. Hengelo 1887 (no.12), fabrieksarbeider, z.v. Albertus Lansink en Geesken Oosterveld.
Uit dit huwelijk: Albert Herman Gerhard, geb. Boekelo (Lonneker) 23.01.1911; Gerhard Willem, geb. Boekelo (Lonneker) 12.02.1912, overl. Boekelo (Lonneker) 26.02.1912; Aaltje Geeske, geb. Lonneker xx.01.1913, overl. Boekelo (Lonneker) 24.01.1913; levenloze dochter, Boekelo (Lonneker) 05.08.1914.

3.                  Hendrik Gerhard ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 04.09.1890, fabrieksarbeider, overl. na 1928, tr. Lonneker 25.10.1913 Johanna Lansink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.02.1890, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 18.09.1928|b|, d.v. Albertus Lansink en Johanna Steenberg.

4.                  Gerhardus Albertus ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 12.10.1892, fabrieksarbeider, tr. Lonneker 13.05.1922 Arendina Nijmeijer, geb. Markelo 16.01.1894, fabrieksarbeidster, d.v. Jan Harmen Nijmeijer en Maria Berendina Dalewijk.

5.                  Jan ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 23.03.1895, wever, wegwerker, tr. Lonneker 16.06.1928 Gerharda Johanna Mollenhorst, geb. Rijssen 30.03.1896 (no.55), textielarbeidster (1928), d.v. Dirk Jan Mollenhorst en Jennigje Hallink.

6.                  Herman ter Mors, geb. Lonneker 05.12.1896, arbeider, tr. Lonneker 22.11.1919 Willemina ter Meer, geb. Neede 28.09.1898, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 27.07.1954, d.v. Bernard ter Meer, fabriekarbeider, en Berendina Hendrika Timmerije.

7.                  Gerritdina Aleida ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 18.04.1898, overl. Usselo (Lonneker) 16.01.1920. [naar Enschede 22.09.1919]

8.                  Albertus ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 13.04.1900, zakkenstopper, arbeider, overl. na 1968, tr. Enschede 08.08.1925 Gerritje Johanna Dalenoort, geb. Enschede 1901 (no.230), fabriekarbeidster (1925), overl. Usselo 28.12.1968, d.v. Johan Dalenoort en Johanna ter Hofte.

9.                  Johan Engelbert ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 14.03.1902, overl. Usselo (Lonneker) 09.06.1902.

10.              Engelina ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 07.04.1904, overl. Usselo (Lonneker) 18.10.1904.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 1904 no.240; |b| ook overl.akte Lonneker 1928 no.150.

 


 

III.e.  Bernardus ter Mors, z.v. II.b, geb. Lonneker 20.01.1841, landbouwer (1862,1869), arbeider (1909), overl. Losser 19.10.1909|b|, tr. Lonneker 20.11.1862 Gerridina Bennink, geb. Usselo (Lonneker) 18.04.1845, landbouwster, overl. Enschede 04.01.1929, d.v. Gerrit Bennink en Geziena Schouwink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan ter Mors, geb. Lonneker 1863; volgt IV.j.

2.                  Hermina ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 25.04.1866, overl. Enschede 09.06.1945, tr. Lonneker 16.12.1892 Jan Hendrik Rietman, geb. Haaksbergen ca. 1855, timmerman, overl. Enschede 08.11.1927, z.v. Albertus Rietman en Gerridina Gakink.
Uit dit huwelijk: Albertus, geb. Enschede 1894 (no.114), overl. na 1921; Bernard Jan, geb.Enschede 1895 (no.431); Gerhard, geb. Enschede 1896 (no.241), overl. Enschede 29.12.1944; Gijsbert, geb. Enschede 1899 (no.305), overl. Enschede 02.01.1942; Herman, geb. Enschede xx.06.1902 (no.444), overl. Enschede 15.08.1902.

3.                  Gesina ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 12.02.1869, overl. Twekkelo (Lonneker) 07.03.1876.

4.                  Gerhard ter Mors, geb. Lonneker 1871; volgt IV.k.

5.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1872; volgt IV.l.

6.                  Bernardus ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.02.1874, overl. Twekkelo (Lonneker) 21.01.1875.

7.                  Bartha ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 22.02.1875, tr. Lonneker 02.11.1895 (echtsch. Lonneker 06.10.1933) Gerrit Jan Bennink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 04.04.1873|c|, fabriekarbeider (1895,1925), textielarbeider (1927,1930), overl. Enschede 10.08.1941, z.v. Jan Bennink (ca.1845-1901) en Hermina Hendrika van Heek (ca.1848-1883).
Uit dit huwelijk: Gerrit Hendrik, geb. Twekkelo (Lonneker) 23.06.1896, overl. Lonneker 25.07.1896; Gerhard Herman, geb. Enschede ca. 1898, overl. Enschede 12.01.1931; Gerritdina Hermina Hendrika, geb. Enschede ca. 1902, overl. na 1927; Johan Hendrik, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.09.1904; Bartha Gerritdina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 08.05.1906, overl. na 1930; Wilhelmina Johanna, geb. Enschede 01.07.1912, overl. Enschede 26.02.1913.
     GJB tr. tussen 1933 en 1941 Anna Maria de Jong, overl. na 1941.

8.                  Gezina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.03.1879, overl. Lonneker 01.12.1882.

9.                  Engelina ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.07.1881, tr. Enschede 10.01.1900 Karel Voskamp, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 25.06.1880, fabriekarbeider, z.v. Jan Voskamp (ca.1844-1917) en Johanna Verbeek (ca.1846-1915).
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.12.1901; Garrit, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.05.1903, overl. Enschede 09.08.1905; Johanna Gerridina, geb. Enschede 07.05.1907.

10.              Gerrit ter Mors, geb. Lonneker 1885; volgt IV.m.

11.              Johanna Gezina ter Mors, geb. Enschede 16.04.1891, overl. 20.12.1972, begr. Rose Hill Cemetery (Albion, Boone County, Nebraska, USA)|a|, tr. West Point (Cuming County, Nebraska, USA) 23.09.1914 Chris Afrank, geb. 25.10.1882, overl. 10.09.1955, begr. Rose Hill Cemetery (Albion, Boone County, Nebraska, USA).

 

Noten: |a| geb.16.04.1892 volgens de zerk; |b| overl.akte Lonneker 1909 no.211; |c| zoon van Hermanna Hendrika, aangifte door Jan Bennink, gewettigd bij het huwelijk Lonneker 31.10.1874 akte no.91 (geb.akte Lonneker 1873 no.137).

 


 

IV.j. Gerrit Jan ter Mors, z.v. III.e, geb. Lonneker 12.03.1863, jachtopziener, overl. Wassenaar 10.04.1954|b|, tr. Lonneker 08.07.1892 Hermina Kuiper, geb. Lonneker 07.01.1871, overl. Boekelo 18.03.1953, d.v. Hermannus Kuiper en Grada Lammers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gijsbert Herman ter Mors, geb. Boekelo (Lonneker) 04.06.1897, overl. Boekelo (Enschede) 28.06.1940.

2.                  Jan Hendrik ter Mors, Jan, geb. Boekelo (Lonneker) 29.05.1898, jachtopziener, tr. Hengelo 15.10.1925 Johanna Sonneveld, geb. Lekkerkerk 12.06.1901, d.v. Francinus Sonneveld en Lena de Jong.
“Langs dezen weg zeggen wij nogmaals hartelijken dank aan de vele goede vrienden, goede collega’s, goede kennissen en speciaal onze ondergrondsche vrienden, voor de goede hulp, zorgen en hartelijk medeleven, in 1943-1944-1945 en roepen U allen met deze toe, bij onze overplaatsing als Koninklijk Jachtopziener, door Hare Majesteit de Koningin, naar Hare Majesteit’s landgoed Ter Horst te Wassenaar, een tot weerziens.”
J.H. ter Mors, Koninklijk Jachtopziener en Echtgenoote, voorh. Aardhuis te Apeldoorn|a|.

3.                  Annie ter Mors, geb. voor 1942.

 

Noten: |a| annonce CBG (handgeschreven toegevoegd: februari 1946); |b| moeder Wennink (overl.akte Wassenaar 1954 no.79,GenLias).

 


 

IV.k.  Gerhard ter Mors, z.v. III.e, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.05.1871, fabriekarbeider (1896,1925), textielarbeider (1930), overl. Enschede 28.01.1949, tr. Lonneker 31.10.1896 Leijda Immink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.08.1873, overl. Enschede 23.11.1955, d.v. Jan Immink en Fenneken Rietman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 0.02.1897, overl. na 1934, tr. Enschede 05.04.1919 Bernard Johan Groeneveld, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.10.1890, schakelbordwachter, overl. Enschede 18.05.1934, z.v. Gerrit Groeneveld en Johanna Voogd.
Uit dit huwelijk: Alida Gerharda, geb. Enschede ca. 1928, overl. Enschede 12.10.1943.

2.                  Johan Ferdinand ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.01.1899, kantoorbediende, overl. na 1929, tr. Enschede 13.09.1924 Frederika Johanna Boekhold, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.09.1900, overl. Enschede 27.01.1929, d.v. Hein Boekhold en Gezina Smoes.

3.                  Fenna Gerritje ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 23.09.1901, tr. Enschede 12.09.1925 Hendrik Jan ter Horst, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.09.1893, schilder, z.v. Jan Hendrik ter Horst en Johanna Westendorp.

4.                  Aleida ter Mors, geb. Enschede ca. 1905, tr. Enschede 02.08.1930 Berend Jan Bakker, geb. Enschede ca. 1903, stucadoor, z.v. Johannes Bakker en Janna Bruins.

5.                  Gerrit ter Mors, geb. Enschede 24.11.1907.

 


 

IV.l. Jan Hendrik ter Mors, z.v. III.e, geb. Twekkelo (Lonneker) 27.11.1872, fabriekarbeider (1900), fabrieksbaas (1929), tr. Enschede 17.05.1900 Johanna Hermina Olijdam, geb. Markelo 21.12.1878, d.v. Jan Olijdam en Johanna Geertrui Potman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina Janna ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 20.04.1901, overl. Stad Delden 02.02.1958, tr. Hengelo 28.11.1929 Jan Cornelis Nijland, geb. Stad Delden ca. 1904, koopman, z.v. Arend Jan Nijland en Harmina Aleida Berkhoff.

2.                  Jansje Berendina ter Mors, geb. Enschede ca. 1904, tr. Enschede 17.05.1929 Martinus Versteege, geb. Deventer 1901 (no.582), hoofd eener school, overl. Hengelo 04.03.1958, z.v. Martinus Versteege en Johanna Frederika Snel.
Uit dit huwelijk: Johanna Frederika Hermina, geb. Haaksbergen xx.06.1933, overl. Haaksbergen 07.07.1933.

 


 

IV.m. Gerrit ter Mors, z.v. III.e, geb. Twekkelo (Lonneker) 20.02.1885, electriciën, overl. Enschede 03.05.1945, tr. Enschede 17.02.1923 Gesina Trebbe, geb. Bentheim ca. 1897, overl. na 1945, d.v. Hermann Trebbe en Aleide Beckmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit ter Mors, geb. voor 1945.

2.                  Lida ter Mors, geb. voor 1945.

 


 

III.f.  Jan Hendrik ter Mors, z.v. II.b, geb. Usselo (Lonneker) 02.05.1845, landbouwer, overl. Lonneker 16.09.1918, tr. Lonneker 24.10.1868 Geziena Geerdink, geb. Driene (Lonneker) 19.05.1845|e|, landbouwster, overl. Lonneker 12.08.1887, d.v. Jannes Geerdink en Johanna Zeggers.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk|a|):

1.                  Hermina ter Mors, geb. Driene (Lonneker) 13.08.1868|d|, overl. Lonneker 10.05.1888.

Uit het huwelijk ter Mors-Geerdink:

2.                  Gerhard ter Mors, geb. Driene (Lonneker) 27.08.1869, textielarbeider, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 01.11.1927|c|.

3.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1871; volgt IV.n.

4.                  Johanna ter Mors, geb. Driene (Lonneker) 12.08.1872, overl. Driene (Lonneker) 06.11.1872.

5.                  Johanna ter Mors, geb. Driene (Lonneker) 18.08.1873, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.11.1874.

6.                  levenloze zoon, Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.11.1874.

7.                  Jan ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 20.12.1875, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.03.1877.

8.                  Bernard ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 26.12.1876, overl. Lonneker 14.03.1878.

9.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 10.07.1878, overl. Lonneker 22.05.1946, tr. Lonneker 17.11.1900 Evert Jan ter Balkt, geb. Hengelo 01.04.1875, fabriekarbeider (1900,1925), straatmaker (1930), overl. na 1946, z.v. Gerrit ter Balkt, landbouwer, en Gerritdina ten Brinke.
Uit dit huwelijk: Gesina Willemina, geb. Lonneker 24.03.1902, overl. na 1925; Gerrit Jan Hendrik, geb. Lonneker 03.09.1903, overl. na 1930; Jan Hendrik, geb. Lonneker 20.08.1906; Karel, geb. Lonneker 17.03.1908; Gerritdina Johanna, geb. Lonneker 11.02.1910; Johanna Wilhelmina, geb. Loneker 04.03.1912; Hermina Johanna, geb. Lonneker xx.11.1913, overl. Lonneker 22.08.1914.

10.              Jenneken ter Mors, geb. Lonneker 13.06.1880, fabriekarbeidster (1902), tr. Enschede 19.04.1902 Herman Bekker, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.12.1879, schoenmaker, z.v. Hendrik Bekker en Hermina Berfelo.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Lonneker 26.09.1902, overl. na 1929; Gesina Harmina, geb. Lonneker 11.01.1904, overl. Enschede 12.11.1905; Christina Hermina Gesina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.01.1906, overl. na 1929; Hermina Johanna, geb. Lonneker 23.04.1908; Johanna, geb. Lonneker 08.03.1910; Hendrika Johanna, geb. Lonneker 15.05.1911.

11.              Bernard ter Mors, geb. Lonneker 24.02.1882, overl. Lonneker 25.10.1883.

12.              Johan ter Mors, geb. Lonneker 1883; volgt IV.o.

13.              Sina ter Mors, geb. Lonneker 29.08.1885, overl. Deventer 30.11.1948, tr. 1e Lonneker 11.12.1903 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Roermond 18.12.1930; ingeschr. Lonneker 07.05.1931) Johan Kempers, Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.09.1884, fabriekarbeider (1903,1906), betonwerker (1930), z.v. Gerrit Kempers en Aleida Rakers; tr. 2e Deventer 30.03.1932 Arend Strating, geb. Deventer 1881 (no.316), los arbeider, overl. Deventer 06.02.1945, z.v. Arend Strating en Christina Domna.
Uit het huwelijk Kempers-ter Mors: Gerrit Hendrik, geb. Loneker 11.01.1904; Gesina Aleida, geb. Lonneker 25.07.1906, overl. Deventer 09.09.1943; Albertus, geb. Deventer ca. 1916, overl. Mill en St.Hubert 10.05.1940|b|.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1868 no.65; |b| ook overl.akte Deventer 10.07.1940 no.278; |c| ook overl.akte Enschede 1927 no.427; |d| aangifte door Jan Hendrik ter Mors, kind geboren ‘ten zijnen huize en in zijn tegenwoordigheid’, bij het huwelijk (1869) erkend en gewettigd (geb.akte Lonneker 1868 no.208); |e| kind van Johanna, erkend bij huwelijk Lonneker 19.12.1846 (geb.akte Lonneker 1845 no.92).

 


 

IV.n.  Jan Hendrik ter Mors, z.v. III.f, geb. Driene (Lonneker) 19.02.1871, fabriekarbeider (1895,1920), kapper (1927,1931), overl. Enschede 04.09.1948, tr. Lonneker 04.05.1895 Johanna Wissink, geb. Eschmarke (Lonneker) 16.11.1869, overl. Enschede 19.12.1937, d.v. Barend Wissink en Jansje Klop.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Barend ter Mors, geb. Enschede 15.09.1896, fabriekarbeider, tr. Enschede 15.08.1918 Berendina Elbert, geb. Enschede 1897 (no.292), fabriekarbeidster (1918), d.v. Jan Elbert en Johanna Verbeek.

2.                  Barend ter Mors, geb. Enschede 1899 (no.328), kantoorbediende, tr. Hengelo 12.11.1927 Johanna Bernarda Berends, geb. Hengelo ca. 1903, fabriekarbeidster (1927), d.v. Bernardus Berends en Berendina Wilmink.

3.                  Jan ter Mors, geb. Enschede 1901 (no.560), pakhuisknecht, tr. Enschede 13.03.1920 Cecilia Wilhelmina Maria Niewenhuis, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 18.10.1903, confectienaaister (1920), d.v. Willem Niewenhuis en Maria Drost.

4.                  Johan ter Mors, geb. ca. 1904; volgt V.d.

5.                  Harrie ter Mors, geb. Enschede 27.11.1911, caféhouder (1952), voorzitter Afd. Enschede van de Ned. Bond van H.K.R. & S., overl. Enschede 26.06.1952, begr. Enschede (O.Bpl.) 30.06.1952, otr. Enschede 09.04.1942 Johanna Rozina Brinkman, Jo.

 


 

V.d. Johan ter Mors, z.v. IV.n, geb. ca. 1904, textielarbeider, overl. Enschede 31.10.1967, tr. Lonneker 07.03.1931 Engelina Meijer, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.08.1908, d.v. Jan Hendrik Meijer en Johanna Schouwink.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon H.J. ter Mors, tr. voor 1967 J. Blokzijl.

2.                  zoon J.H. ter Mors, tr. voor 1967 D. Drosten.

3.                  dochter J.E.H. ter Mors, tr. voor 1967 C. v.d. Schaaf.

 


 

IV.o. Johan ter Mors, z.v. III.f, geb. Lonneker 27.11.1883, fabriekarbeider, overl. Enschede 04.05.1957, tr. Enschede 21.12.1911 Anna ter Heide, geb. Meppel 18.06.1884, fabriekarbeidster (1911), overl. Enschede 06.05.1966, d.v. Roelof ter Heide, koopman, en Willemtje Mesken.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Enschede 06.03.1912.

2.                  levenloze dochter, Enschede 10.11.1913.

3.                  Roelof ter Mors, geb. Enschede ca. 1918, grondwerker, overl. Enschede 05.03.1949.

4.                  Willem ter Mors, geb. Enschede xx.12.1919, overl. Enschede 06.03.1920.

5.                  Johan ter Mors, geb. Enschede ca. 1923, overl. Enschede 25.04.1925.

6.                  zoon J.H. ter Mors, tr. voor 1966 D.W. Budde.

7.                  zoon G. ter Mors, geb. 1919; volgt V.e.

8.                  zoon W. ter Mors; volgt V.f.

 


 

V.e. G. ter Mors, z.v. IV.o, geb. 13.11.1919, overl. 17.01.1998, tr. voor 1966 J.M. Gevers, geb. 13.11.1925, overl. 30.07.2006.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon J.G.N. ter Mors, geb. 06.12.1947, overl. 06.12.2010, tr. H. Seefus, geb. 25.03.1950, overl. 24.09.2009.

2.                  zoon G.J.N. ter Mors, geb. 26.01.1949, tr. N. ter Mors.

3.                  dochter J.M.ter Mors, geb. 08.02.1952.

4.                  dochter A.ter Mors, geb. 15.11.1959, tr. M. Kamphuis.

5.                  dochter A.M. ter Mors, geb. 15.11.1959, tr. R. Kleinenberg.

 


 

V.f. W. ter Mors, z.v. IV.o, tr. voor 1954 A. Naafs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Annemie ter Mors, geb. ca. 1954, overl. Enschede 22.11.1961, begr. Enschede (O.Bpl.) 25.11.1961.

 


Legenda

Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht