Familie ter Mors (46)

 

(Enschede/Lonneker)

 

Het betreft de nazaten van Egbert Mors en Hermina Wegerink te Haaksbergen. De laatste mannelijke naamdrager, Jan, overleed in 1937.

 

De relatie met andere families ter Mors (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien april 2015)

 


 

I. Egbert Mors, dagloner (1825), overl. tussen 1806 en 1814, tr. voor 1792 Hermina Wegerink, geb. Haaksbergen ca. 1771, dagloonster (1825), spinster (1837), overl. Haaksbergen 09.04.1837, d.v. Jan Hendrik Wegerink en Hermina Voogd.
     HW tr. 2e tussen 1806 en 1812 Albert Leussink, geb. ca. 1762, landbouwer, overl. Rutbeek (Lonneker) 03.07.1812, z.v. Jan Leusink en Wilmken Meerbeek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Mors, geb. Haaksbergen ca. 1792; volgt II.a.

2.                  Gerrit Willem Mors, geb. Haaksbergen ca. 1797; volgt II.b.

3.                  Hendrika Mors, geb. Haaksbergen ca. 1806, boerwerkster (1846), overl. Lonneker 21.11.1883, tr. Lonneker 19.09.1846 Johannes Eulderink, Jannes, geb. Lonneker 03.10.1823, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.05.1901, z.v. Enneken Eulderink.
Uit dit huwelijk: Enneken, geb. Lonneker 28.03.1847, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.08.1931.

 


 

II.a. Jan Hendrik Mors, z.v. I, geb. Haaksbergen ca. 1792, dienstknegt (1818) te Rutbeek, landbouwer (1844,1860), overl. Haaksbergen 26.03.1860, tr. Lonneker 21.11.1818 Johanna Nijhuis, geb. Lonneker ca. 1792/1800, landbouwster (1844), overl. Haaksbergen 20.01.1864, d.v. Gerrit Jan Nijhuis en Aaltjen Gleis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Eule Mors, geb. Rutbeek (Lonneker) 29.01.1819, overl. Haaksbergen 26.10.1879, tr. Haaksbergen 26.09.1844 Jan Harmen Westendorp, geb. Haaksbergen ca. 1802, boerwerker (1844), landbouwer (1870), overl. Haaksbergen 09.02.1870, z.v. Bernades Westendorp en Hermijna Toetelink.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Haaksbergen ca. 1848, overl. Haaksbergen 16.06.1867; Bernardus, geb. Haaksbergen ca. 1850, overl. Haaksbergen 25.06.1919; Jan Hendrik, geb. Haaksbergen ca. 1853, overl. na 1885; Hermina, geb. Haaksbergen ca. 1858, overl. Rutbeek (Lonneker) 18.02.1927.

2.                  Egbert Mors, geb. Haaksbergen ca. 1823, dienstknecht (1871), overl. Haaksbergen 18.12.1871.

 


 

II.b. Gerrit Willem Mors, z.v. I, geb. Haaksbergen ca. 1794/1797, boerwerker (1825), landbouwer (1836,1849,1858,1873), overl. Lonneker 08.10.1878, tr. Lonneker 30.04.1825 Gezina Rolink, geb. Lonneker ca. 1808, landbouwster (1836,1858,1873), overl. Lonneker 14.02.1882, d.v. Gerrit Roolvink en Geertje Kwekkeboom.

Wonen op ‘Weldink’|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerridina Mors, geb. Lonneker 08.01.1829|f|, landbouwster (1849), overl. Lonneker 09.11.1896|c|, tr. Lonneker 12.10.1849 Jannes ter Riet, geb. Usseler Broekheurne (Lonneker) 08.09.1818, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 10.05.1876, z.v. Grades ter Riet en Jenne Weusink.
Uit dit huwelijk: Janna, geb. Lonneker 15.12.1849, overl. Enschede 03.07.1906; Gradus, geb. Broekheurne (Lonneker) 07.06.1858.

2.                  Enneken Mors, geb. Lonneker 24.03.1833|g|, overl. Usseler Broekheurne (Lonneker) 14.10.1833.

3.                  Hendrik Mors, geb. Lonneker 02.11.1836|e|, landbouwer, overl. Lonneker 07.11.1891, tr. Lonneker 10.04.1873 Hermina Weernink, geb. Lonneker 31.07.1837, landbouwster (1873), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.11.1904, d.v. Hendrikus Weernink en Hermken Geerdink.

4.                  Gerrit Jan Mors, geb. Lonneker 1839; volgt III.

5.                  Engbert Jan Mors, geb. Lonneker 26.07.1852|h|, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 29.07.1916|d|.
Woont 1875-1881 op ‘Weldink’|a|.

 

Noten: |a| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.198; |b| ibidem {Gezina Roolvink}; |c| moeder Roolvink (overl.akte Lonneker 1896 no.150); |d| oud 64 jaar, moeder Roolvink (overl.akte Lonneker 1916 no.169); |e| moeder Rolink; |f||g||h| moeder Roolink.

 


 

III. Gerrit Jan Mors, z.v. II.b, geb. Broekheurne (Lonneker) 30.03.1839, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 18.06.1918, tr. Lonneker 18.06.1858 Enneken Raakers, geb. Lonneker 20.01.1831, landbouwster (1858), overl. Broekheurne (Lonneker) 16.02.1908, d.v. Andreas Raakers en Janna Breukers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 19.07.1858, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.12.1902.

2.                  Jan Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 09.11.1859, overl. Haaksbergen 26.02.1937|b|.

3.                  Anna Gerritdina Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 23.09.1862, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.10.1909, tr. Lonneker 09.11.1894 Gerrit Euverink, geb. Usselo (Lonneker) 25.02.1875, landbouwer (1894), fabrieksarbeider (1904,1911), textielarbeider (1931), overl. na 1915, z.v. Gerrit Jan Euverink, fabriekarbeider, en Stientje Schukkink.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Lonneker 13.02.1895; levenloze dochter, Lonneker 24.03.1896; levenloze zoon, Zuid-Eschmarke (Lonneker) 18.11.1897; levenloze zoon, Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.03.1899; Gerhard Engelbert Herman Cesar, geb. Enschede 16.07.1902, overl. Enschede 06.08.1902; Engelina Christina, geb. Enschede 15.08.1904, overl. na 1931.
     GE tr. 2e Lonneker 17.02.1911 Johanna Lipper, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.09.1879, overl. Enschede 25.01.1915, d.v. Jan Hendrik Lipper en Hendrina Hermink.
     JL tr. 1e Lonneker 19.05.1899 Jan Hendrik Lansink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.05.1877, fabriekarbeider, venter, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.12.1908, z.v. Hermen Lansink en Grada ter Heege.

4.                  Gradus Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 07.02.1865, overl. Lonneker 05.02.1894.

5.                  Hendrik Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 21.06.1867, overl. Broekheurne (Lonneker) 17.01.1870.

6.                  Gerritdina Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 24.07.1870, overl. Enschede 22.07.1948, tr. Lonneker 18.05.1895 Albertus Heerze, geb. Haaksbergen 28.04.1868, fabriekarbeider (1895,1899), expediteur (1902,1907), overl. Enschede 28.04.1962, z.v. Hendrik Heerze, landbouwer, en Berendina te Riet.
Uit dit huwelijk: Hendrik Gerrit, geb. Enschede 09.06.1896, overl. na 1926; Engelina Berendina, geb. Enschede 06.09.1899, overl. na 1923; Bertha Gezina, geb. Enschede 25.03.1902, overl. na 1926; Gerhard Gerrit, geb. Enschede 15.06.1907.

7.                  Egbert Jan Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 10.06.1872, overl. Broekheurne (Lonneker) 14.03.1875.

8.                  Hermina Mors, geb. Broekheurne (Lonneker) 22.10.1874, overl. Enschede 24.09.1948, tr. Lonneker 10.05.1900 Albertus Hondelink, geb. Haaksbergen 18.11.1870, venter (1900,1909), landbouwer (1949), overl. Enschede 11.05.1949, z.v. Jan Hendrik Hondelink, landbouwer, en Maria Oost.
Kind van Hermina (gewettigd bij huwelijk):

a.         Gerhard Mors, later Hondelink, geb. Lonneker 15.06.1893|a|, landbouwer (1914), textielarbeider; overl. Enschede 31.07.1948, tr. 1e Lonneker 18.07.1914 Hendrika Steenberg, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.12.1889, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.01.1917, d.v. Gradus Steenberg, landbouwer, en Hermina Borghuis; tr. 2e Lonneker 15.04.1921 Gerridina ter Mors.

Uit dit huwelijk: Johan Engelbert Marinus, geb. Broekheurne (Lonneker) 08.04.1909.

 

Noten: |a| aangifte door Geerdina Veenhuizen, vroedvrouw (geb.akte Lonneker 1893 no.138); |b| ter Mors (over.akte Haaksbergen 1937 no.15).

 


terug naar het overzicht