Familie ter Mors (16)

 

(Enschede/Lonneker)

 

 

Het betreft de nazaten van Henric ter Mors en Geertjen lutke Hulsik te Enschede.

 

De relatie met andere families ter Mors (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatst herzien januari 2021)

 


 

I. Henric ter Mors, landbouwer, overl. Eschmarke 15.01.1804|a|, tr. voor 1765 Geertjen lutje Hulsik, geb. ca. 1732, landbouwster, overl. Eschmarke (Enschede) 21.04.1815, d.v. Hermen Wevers en Elisabeth lutje Hulsik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmen ter Mors, geb. Eschmarke ca. 1765; volgt II.

 

Noten: |a| Hendrik (huw.akte L1821.37, Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16).

 


 

II.  Harmen ter Mors, z.v. I, geb. Eschmarke ca. 1765, boerwerker (1821), karreman (1823,1829), landbouwer, overl. Enschede 06.10.1829, tr. 1e voor 1794 Fenneken Tonis, ook Jonas/Jonis|b|, geb. Gildehuis ca. 1765, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 01.09.1819, d.v. Berend Jonis en Eulken Venekamp; tr. 2e Lonneker 10.11.1821|a| Willemina Reef, geb. Eschmarke ca. 1784/1785, landbouwersche (1821), spoelster (1823,1828), overl. Lonneker 21.05.1864|d|, d.v. Lucas Reef en Harmken Hofcoesveld.

Uit het huwelijk ter Mors-Tonis:

1.                  Hendrina ter Mors, geb. Lonneker ca. 1794, dienstmeid (1825), landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.12.1862, tr. 1e Lonneker 25.06.1825 Jan Kluten, geb. Gildehaus ca. 1800, wever (1825,1828), landbouwer (1826,1840), overl. Eschmarke (Lonneker) 18.04.1840|c|, z.v. Frans Kluten en Berendina Elikmann; tr. 2e Lonneker 03.06.1841 Lambert Kluten, geb. Gildehaus ca. 1800/1802, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.08.1866, z.v. Frans Kluten en Berendina Elikmann.
Uit het huwelijk Jan Kluten-ter Mors: Frederik, geb. Lonneker 03.12.1826, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.01.1904; Hermen, geb. Lonneker 21.02.1828, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.02.1830.

2.                  Berendina ter Mors, geb. Lonneker ca. 1797, boerwerkster (1827), landbouwster (1857), overl. Eschmarke (Lonneker) 04.02.1857, tr. voor 1836 Gerrit Jan Stokhorst, geb. Gildehaus ca. 1794, dienstknecht (1827), landbouwer (1859), overl. Lonneker 02.06.1859.
Uit dit huwelijk: Hermina, geb. Lonneker 31.12.1835, overl. Eschmarke (Lonneker) 06.01.1836.

3.                  Gerrit ter Mors, geb. Lonneker ca. 1798; volgt III.a.

4.                  Hermina ter Mors, geb. 11.09.1801, ged. Enschede 20.09.1801, dienstmeid (1825), landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 29.08.1858, tr. Lonneker 14.05.1825 Jannes ter Heege (1796-1863), z.v. Grades ter Heege en Enneken Heupers.

Uit het huwelijk ter Mors-Reef:

5.                  Fredrik ter Mors, geb. Lonneker 25.01.1822, overl. Enschede 11.08.1826.

6.                  Aleida ter Mors, geb. Enschede 22.04.1823, overl. Enschede 07.05.1825.

7.                  Hendrik ter Mors, geb. Enschede 26.05.1824; volgt III.b.

8.                  Lukas ter Mors, geb. Enschede 29.08.1825; volgt III.c.

9.                  Fenneken ter Mors, geb. Enschede 09.05.1827, overl. Enschede 01.07.1828.

10.              Fenneken ter Mors, geb. Enschede 31.07.1828, overl. Enschede 04.05.1830.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1821 no.37 {Harmen ter Mors, Willemina Reef}; |b| Jonis in huw.akte Lonneker 1821 no.37, 1823 no.39 en 1825 no.24 (GenLias); |c| ouders Frans Klute en Geesken Eelkink (overl.akte Lonneker 1840 no.63); |d| Hermina Reef, weduwe Hendrik ter Mors, moeder Hermina Hofte Koesveld (overl.akte Lonneker 1864 no.120).

 


 

III.a.  Gerrit ter Mors, z.v. II, geb. Lonneker ca. 1798, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.01.1872, tr. Lonneker 08.11.1823 Willemina ten Thij, geb. Lonneker ca. 1794, dienstmeid (1823), landbouwster (1854,1860), overl. Twekkelo (Lonneker) 18.10.1860, d.v. Jan ten Thij en Jenneken Haverkate.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik ter Mors, geb. Lonneker 15.09.1824, overl. Twekkelo (Lonneker) 28.02.1858.

2.                  Jan ter Mors, geb. Lonneker 29.03.1826; volgt IV.a.

3.                  Hermannus ter Mors, geb. Lonneker 06.05.1828; volgt IV.b.

4.                  Jannes ter Mors, geb. Lonneker 15.05.1830, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.11.1838.

 


 

IV.a. Jan ter Mors, z.v. III.a, geb. Lonneker 29.03.1826, fabriekarbeider (1854,1857), landbouwer (1864,1892), overl. Enschede 23.09.1892, tr. 1e Lonneker 13.04.1854 Janna Schouwink, geb. Lonneker 13.03.1833, landbouwster, overl. Lonneker 13.05.1863, d.v. Gradus Schouwink en Gesina Heutink; tr. 2e Lonneker 29.09.1864 Gerridina lutje Berenbroek, geb. Lonneker 05.06.1822, overl. Lonneker 15.07.1880, d.v. Grades lutje Berenbroek en Hermken IJpkemeule.

Uit het huwelijk ter Mors-Schouwink:

1.                  Gerritdina ter Mors, geb. Enschede 11.09.1854, fabriekarbeidster (1877), overl. Usselo (Lonneker) 05.02.1919, tr. Lonneker 29.11.1877 Fredrik Soetmann, geb. Lonneker 28.05.1851, fabriekarbeider (1877,1882), landbouwer (1907,1909), overl. Enschede 02.12.1934, z.v. Fredericus Johannes Soetmann en Hermina Schukkink.
Uit dit huwelijk: Herman Johan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.03.1878, overl. na 1907; Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.01.1880, overl. Lonneker 07.03.1881; Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.08.1882, overl. Enschede 11.01.1947; Frederik Johannes, geb. Lonneker ca. 1887, overl. Enschede 12.05.1957.

2.                  Gezina ter Mors, geb. Lonneker 29.07.1857, overl. Enschede 10.08.1893, tr. Lonneker 20.05.1881 Jan Hendrik Wegerink, geb. Buurse (Haaksbergen) 09.04.1853, landbouwer, overl. Lonneker 13.09.1896, z.v. Jan Hendrik Wegerink en Egberdina Rot.
Uit dit huwelijk: Engbert Jan Johan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 26.11.1881, overl. Enschede 18.10.1955; Johanna Hermina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.09.1883, overl. na 1909; Gerritdina Hendrika, geb. Enschede ca. 1886, overl. na 1913; Hendrika, geb. Lonneker ca. 1888, overl. Enschede 17.10.1912|a|; Engelina, geb. Enschede ca. 1890, overl. na 1917; Jan Hein, geb. Enschede xx.12.1892, overl. Enschede 10.05.1893.
     JHW tr. 2e Enschede 29.03.1894 Johanna Wennink, geb. Lonneker 03.12.1850, overl. Usselo (Lonneker) 27.02.1919, d.v. Gradus Wennink en Gerritdina ter Borg.
     JW tr. 1e Lonneker 15.09.1882 Jannes Bornebroek, geb. Lonneker 23.02.1835, landbouwer, overl. Lonneker 24.02.1886, z.v. Gerrit Bornebroek en Maria Bos.
     JB tr. 1e Lonneker 11.03.1869 Janna ter Borg, geb. Usselo (Lonneker) 31.07.1845, landbouwster, overl. Lonneker 08.10.1881, d.v. Egbert ter Borg en Jenneken ter Borg.

 

Noten: |a| overl.akte Lonneker 1912 no.172.

 


 

IV.b. Hermannus ter Mors, z.v. III.a, geb. Lonneker 06.05.1828, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 06.01.1855, tr. Lonneker 10.08.1853 Berendina te Kiefte, geb. Buurse (Haaksbergen) 17.05.1832, dienstmeid (1853), landbouwster (1858), overl. Twekkelo (Lonneker) 24.01.1874, d.v. Derk te Kiefte, timmerman, en Aaltje Meijers.

     BtK tr. 2e Lonneker 1858 Gradus ter Mors (ca. 1827-1904), z.v. Hendrik ter Mors en Janna ter Höfte.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 20.12.1853, overl. Twekkelo (Lonneker) 03.02.1864.

 


 

III.b.  Hendrik ter Mors, z.v. II, geb. Enschede 26.05.1824, landbouwer, overl. Lonneker 22.11.1892, tr. 1e Lonneker 08.11.1845|a| Fenneken ter Brugge, geb. Lonneker 13.09.1824, dienstmeid (1845), landbouwster (1870), overl. De Marke (Losser) 11.04.1870, d.v. Jan ter Brugge en Hermina Gerritsen, tr. 2e Lonneker 17.02.1876 Gerridina Kuipers, geb. Eschmarke (Lonneker) 16.01.1843, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 18.05.1876, d.v. Hendrik Kuipers en Jenneken ten Heuw.

Uit het huwelijk ter Mors-ter Brugge:

1.                  Hermannus ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.03.1846, overl. de Marke (Losser) 13.06.1870.

2.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 26.10.1847; volgt IV.c.

3.                  Willem ter Mors, geb. Lonneker 07.06.1850; volgt IV.d.

4.                  Hermina ter Mors, geb. Lonneker 06.02.1853, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.02.1853.

5.                  Herman ter Mors, geb. Lonneker 27.02.1854, arbeider, overl. Dalfsen 21.08.1876|c|.

6.                  Berendina ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 10.08.1857, zonder beroep (1876), fabrieksarbeidster, overl. Enschede 22.02.1909; ongehuwd (1876).
Kind:

1.      Fenna ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 02.08.1876|d|, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 23.03.1877.

7.                  Jan ter Mors, geb. Lonneker 23.01.1860; volgt IV.e.

8.                  Frederik ter Mors, geb. Lonneker 13.11.1862, overl. Lonneker 01.01.1864.

9.                  Hermina ter Mors, geb. Lonneker 15.01.1865, overl. Enschede 24.10.1953, tr. Lonneker 01.09.1893 Gerhardus ter Riet, geb. Broekheurne (Lonneker) 29.11.1860, fabriekarbeider, landbuwer (1925), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.09.1925, z.v. Jan ter Riet en Gerritdina ter Heege.
HtM woont 1939 en 1953 op ‘Snieders Gerrad’|b|.
Uit dit huwelijk: Gezina Mina Engelina, geb. Lonneker ca. 1889, overl. na 1912; Hermina Fenna, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 20.06.1894, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.03.190; Hermina Fenna, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 04.08.1902, overl. na 1925; Fenna Hermina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.11.1910.
     GtR tr. 1e Lonneker 20.03.1885 Hermina Voogd, geb. Eschmarke (Lonneker) 11.02.1859, overl. Lonneker 28.03.1893, d.v. Gerrit Voogd en Gerridina ter Brugge.

10.              Aleida ter Mors, geb. Losser 11.12.1868, overl. Enschede 30.12.1924, tr. Enschede 25.06.1891 Abraham Wagelaar, geb. Eschmarke (Lonneker) 10.07.1864, fabriekarbeider (1891,1909), magazijnmeester (1922,1931), overl. Enschede 30.11.1951, z.v. Jan Wagelaar en Engelina Berendina Heutink.
Uit dit huwelijk: Engelina Berendina, geb. Enschede ca. 1892, overl. Enschede 14.04.1917; Fenna Johanna, geb. Enschede 1894 (no.453), overl. na 1922; Jan, geb. Enschede xx.04.1896 (no.138), overl. Enschede 03.02.1897; Jan, geb. Enschede 1897 (no.704), overl. na 1929; Hendrik, geb. Enschede 1899 (no.367), overl. Enschede 24.08.1899; levenloze dochter, Enschede 14.06.1901; Johan Herman, geb. Enschede ca. 1904, overl. na 1931; Herman Berend, geb. Enschede 14.01.1909.

Uit het huwelijk ter Mors-Kuipers:

11.              Frederik Hendrik Jan ter Mors, geb. Lonneker 04.05.1876; volgt IV.f.

 

Noten: |a| vader Hermen ter Mors, moeder Wilhelmina Reef; |b| boerderijen in Enschede, deel 1 (Esmarke), 1993, p.107; |c| ook overl.akte Lonneker 1876 no.214; |d| aangifte door Hendrik ter Mors, oud 53 jaar, ‘verklarende de comparant geen schrijven geleerd te hebben’ (>geb. ca. 1823), landbouwer (geb.akte Lonneker 1876 no.277).

 


 

IV.c. Jan Hendrik ter Mors, z.v. III.b, geb. Lonneker 26.10.1847, geb. Lonneker 26.10.1847|a|, landbouwer (1870), fabriekarbeider (1896,1900), voerman (1903,1907), vrachtrijder (1910,1911), expediteur (1911), woont Beltstraat F188c te Enschede (1899)|b|, overl. Enschede 04.01.1918, tr. Losser 22.12.1870 Gesina Kwekkeboom, geb. Losser 15.08.1852, overl. Enschede 16.12.1918, d.v. Hermannus Kwekkeboom, landbouwer, en Gesina Spiele.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Mors, geb. Losser 12.02.1871; volgt V.a.

2.                  Herman ter Mors, geb. Lonneker 12.08.1873; volgt V.b.

3.                  Frederik Gerhard ter Mors, geb. Lonneker 02.10.1875; volgt V.c.

4.                  Gezina Frederika ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.09.1877, overl. Enschede 23.05.1956, tr. Enschede 19.05.1903 Gustav Adolf Ewald Maass, geb. Kremmen(D) ca. 1873, wagenmaker, overl. Enschede 13.08.1957, z.v. Ehrenreich Karl Julius Maass en Agatha Wilhelmina Agnes Stein.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Agnes Agathe, geb. Enschede ca. 1905, overl. na 1928; Gesina Marie, geb. Enschede 15.07.1906, overl. na 1929.

5.                  Hermina ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 01.11.1879, fabriekarbeidster (1904), overl. na 1947, tr. Enschede 24.11.1904 Diederik Bertelink, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 13.09.1878, fabriekarbeider (1904,1912), kruidenier (1947), overl. Enschede 20.08.1947, z.v. Gerrit Jan Bertelink, arbeider, en Hendrina Kruse.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Enschede 03.09.1905; Hendrika, geb. Enschede 03.10.1906; Gesina, geb. Enschede 11.12.1907; Gerrit Jan, geb. Enschede 11.01.1909; Jan Hendrik, geb. Enschede 06.03.1910; Johanna, geb. Enschede xx.07.1911, overl. Enschede 10.08.1911; Johanna, geb. Enschede 27.06.1912.

6.                  Johan ter Mors, geb. Lonneker 26.10.1881; volgt V.d.

7.                  Johanna ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.08.1883, fabriekarbeidster (1911), overl. Enschede 25.10.1957, tr. Enschede 27.04.1911 Jan Velthuis, geb. Graft 17.04.1883, fabriekarbeider, z.v. Jan Velthuis en Trijntje Pik.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. Enschede xx.04.1914, overl. Enschede 20.04.1914.

8.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Enschede 27.01.1886; volgt V.e.

9.                  Maria Grada ter Mors, geb. Enschede 07.01.1888, overl. Enschede 10.02.1891.

10.              Albertus Marinus ter Mors, geb. Enschede 03.02.1890, overl. Enschede 17.12.1891.

11.              Albertus Marinus ter Mors, geb. Enschede 21.03.1892; volgt V.f.

12.              Marinus Gerrit ter Mors, geb. Enschede 28.12.1894, onderwijzer, tr. Enschede 20.12.1919 Jentina Femmegina Snoeijenbos, geb. Enschede 01.12.1899, d.v. Willem Snoeijenbos en Willemina Warman.

 

Noten: |a||b| Kiezersregister Enschede 1899.

 


 

V.a. Hendrik ter Mors, z.v. IV.c,  geb. Losser 12.02.1871, fabriekarbeider (1896), fabrieksbaas (1906), expediteur (1910,1913), hulpbrievenbesteller (1921), brievenbesteller (1930), woont Beltstraat B157b te Enschede (1899)|b|, overl. Enschede 13.12.1955, tr. Enschede 09.04.1896 Aleida Susanna Catharina Verbeek, geb. Enschede 16.04.1871, overl. na 1955, d.v. Gerrit Verbeek, fabrieksarbeider, en Catharina Timmers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina Catharina ter Mors, geb. Enschede 06.09.1896, overl. Enschede 24.06.1921.

2.                  Catharina Gerritdina ter Mors, geb. Enschede 05.08.1898, overl. Enschede 16.10.1899.

3.                  Gerrit Karel ter Mors, geb. Enschede 22.08.1900, hulpbrievenbesteller (1921), tr. Lonneker 15.12.1921 Bertha Johanna Haveman, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.06.1901, fabriekarbeidster (1921), d.v. Albert Haveman en Martha ter Mors.

4.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Enschede 07.12.1902, werkbaas, vertegenwoordiger (1955), overl. Enschede 17.07.1955, tr. Enschede 12.09.1930 Johanna te Wierik, geb. Enschede 23.08.1907, textielarbeidster (1930), d.v. Jan Hendrik te Wierik, fabriekarbeider, en Hendrika Massink.

5.                  Catharina Susanna ter Mors, geb. Enschede 24.06.1906, dienstbode (1925), tr. Enschede 07.10.1925 Jan Vennink, geb. Lonneker 17.06.1893, gemeente-opzichter, z.v. Fredrik Vennink en Hendrika Rateringh. [Winterswijk 1955]

6.                  Herman Hendrik ter Mors, geb. Enschede 25.10.1910, tr. voor 1955 J. van de Esschert. [Westzaan]

7.                  Johannes Martinus ter Mors, geb. Enschede 27.06.1913; volgt VI.a.

 

Noten: |b| Kiezersregister Enschede 1899.

 


 

VI.a. Johannes Martinus ter Mors, z.v. V.a, geb.Enschede 27.06.1913, tr. voor 1941 J. Wobben. [Enschede]

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

 


 

V.b. Herman ter Mors, z.v. IV.c, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.08.1873, koffiehuishouder (1905), conciërge (1911), overl. Enschede 01.04.1962, tr. 1e Enschede 27.07.1905 Femia Hendrika Jansen, geb. Voorst 08.08.1882, dienstbode (1905), overl. Enschede 29.08.1907, d.v. Hendrik Jansen en Derkjen Bresser; tr. 2e Enschede 09.02.1911 Wilhelmina Cornelia Klok, geb. Stad Almelo 15.08.1883, dienstbode (1911), overl. na 1962, d.v. Pieter Klok en Johanna Susanna Lucas.

Uit het huwelijk ter Mors-Jansen:

1.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Enschede 05.06.1906.

Uit het huwelijk ter Mors-Klok:

2.                  Pieter Lambertus ter Mors, geb. Enschede 19.10.1912.

 


 

V.c. Frederik Gerhard ter Mors, z.v. IV.c. geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.10.1875, fabriekarbeider (1900), portier (1931), overl. Zeist 26.10.1956, tr. 1e Enschede 01.11.1900 Metje Oostra, geb. Steenwijkerwold 06.09.1875, fabriekarbeidster (1900), overl. ’s-Gravenhage 24.02.1935, begr. ’s-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen), d.v. Leeuwe Oostra en Jentje Zuidert; tr. 2e 25.09.1935 Aleida Messelink, geb. 20.09.1898, overl. na 1956, d.v. Gerhard Messelink, fabriekarbeider, en Aleida Verveld. [’s-Gravenhage 1931,1935]

Uit het huwelijk ter Mors-Oostra:

1.                  Gezina Jennie ter Mors, geb. Enschede 13.09.1901, overl. Enschede 23.11.1903.

2.                  Jennij Gesina ter Mors, geb. Enschede 03.07.1903|a|, overl. Enschede 16.11.1903.

3.                  Egbertje ter Mors, geb. Enschede 03.07.1903|b|, overl. Enschede 18.12.1903.

4.                  Gesina ter Mors, geb. Enschede 07.05.1905, overl. na 1939, tr. ’s-Gravenhage 05.08.1931 Cornelis Dijkhuizen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1907/1908, korporaal der politietroepen (1931), agent van politie (1933,1939), overl. ’s-Gravenhage 08.10.1939, z.v. Cornelis Dijkhuizen, portier, en Maria Cornelia Smazen.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. ’s-Gravenhage ca. 1934, overl. Zeist 12.11.1954.

5.                  Leeuwe ter Mors, geb. ’s-Gravenhage 21.09.1907; volgt VI.b.

6.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. ’s-Gravenhage 16.06.1911, beambte van de N.V. Albetam Bagger- en Bouwmaatschappij (1931), overl. ’s-Gravenhage 17.12.1931.

 

Noten: |a| akte no.538; |b| akte no.539.

 


 

VI.b. Leeuwe ter Mors, z.v. V.c, geb. ’s-Gravenhage 21.09.1907, verpleger (1931), krankzinnigenverpleger te Loosduinen (1933), tr. ’s-Gravenhage 01.02.1933 Apolonia Taal, geb. Scheveningen (’s-Gravenhage) 01.12.1905, d.v. Arie Taal, visser, en Leuntje Spaans.
Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  dochter.

 


 

V.d. Johan ter Mors, z.v. IV.c, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 26.10.1881, melkventer, tr. Enschede 04.06.1910 Hendrika Haasjes, geb. Avereest 06.05.1884, fabriekarbeidster (1910), overl. Enschede 25.12.1960, begr. Enschede (O.Bpl.) 30.12.1960, d.v. Klaas Haasjes, timmerman, en Femmegie Langenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina ter Mors, geb. Enschede 23.04.1911.

2.                  Femmegie ter Mors, geb. Enschede 16.10.1912.

3.                  Geertruida ter Mors, geb. Enschede xx.07.1921, overl. Enschede 04.10.1921.

 


 

V.e. Jan Hendrik ter Mors, z.v. IV.c, geb. Enschede 27.01.1886, timmerman (1907,1913), uitvoerder (1927), overl. na 1934, tr. Enschede 25.07.1907 Anna Petronella Smeets, geb. Heerlen 17.10.1884, dienstbode (1907), overl. Enschede 26.02.1934, d.v. Thomas Smeets en Maria Catharina Siebges.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina ter Mors, geb. Enschede 26.07.1907, tr. Enschede 07.04.1927 Coenraad Cornelis Pieters, geb. Schiedam 03.05.1904, kellner, z.v. Jacobus Pieters, bakker, en Wecke Lubbers Eijgenhuijs.

2.                  Maria Catharina ter Mors, geb. Enschede 04.11.1913.

3.                  Petronella ter Mors, geb. Enschede ca. 1916, overl. Enschede 01.09.1963, tr. voor 1957 Hendrik Jakob van Dalen, geb. Enschede 20.04.1910, z.v. Roelof van Dalen, onderwijzer, en Aaltje Gerdina Kamphuis.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Enschede 03.01.1957.

 


 

V.f. Albert Marinus ter Mors, z.v. IV.c, geb. Enschede 21.03.1892, (brood)bakker, overl. Enschede 19.04.1956, tr. Harderwijk 23.08.1911 Regina Johanna de Paauw, geb. Harderwijk 10.09.1886, dienstbode (1907), d.v. Ludovicus de Paauw, barbier, en Johanna Margaritha Nederbergh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina Johanna ter Mors, geb. Enschede 19.12.1911.

2.                  Margaretha Johanna ter Mors, Gretha, geb. Enschede 26.07.1913, overl. Enschede 07.08.2006, crem., tr. voor 2006 Alex Maas, overl. voor 2006.

3.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Enschede ca. 1920, overl. Enschede 29.01.1922.

4.                  Albert Marinus ter Mors, geb. Enschede ca. 1928, overl. Enschede 11.04.1932.

 


 

IV.d.  Willem ter Mors, z.v. III.b, geb. Lonneker 07.06.1850, geb. Lonneker 07.06.1850|b|, fabriekarbeider (1874,1882,1895,1904), kalanderbaas (1913), woont Bothof E232b (1899)|c|, overl. Enschede 15.07.1937, tr. Lonneker 26.02.1874 Dina Kwekkeboom, geb. Losser 02.12.1850, overl. Enschede 07.03.1890, d.v. Hermannus Kwekkeboom en Gesina Spiele.

Voorkinderen (gewettigd bij huwelijk|a|):

1.                  Fenneken Kwekkeboom, later ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.01.1872|d|, tr. 1e Lonneker 14.11.1895 Hendrik Jan Docter, geb. Elburg 30.05.1870, timmerman, overl. Enschede 20.03.1900, z.v. Asuerus Docter en Aaltje van Dragt; tr. 2e Enschede 21.04.1904 Hendrikus Wijnandus Saelman, geb. Utrecht 19.11.1881, meubelmaker, z.v. Hendricus Wijnandus Saelman en Hendrika Rootring.

2.                  Gezina Kwekkeboom, later ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 05.07.1873|e|, overl. na 1920, tr. Enschede 05.01.1895 Aris Ruijter, geb. Elburg 26.10.1867, timmerman (1895), aannemer van bouwwerken (1920), z.v. Leonard Ruijter, timmerman, en Hermina Henderika van de Pol.
Uit dit huwelijk: Diena Hermina Hendrika, geb. Enschede 31.10.1897, overl. na 1921.

Uit dit huwelijk:

3.                  Herman ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.12.1875, overl. Enschede 17.07.1886.

4.                  Johan ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.06.1878.

5.                  Wilhelm ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.07.1882; volgt V.g.

6.                  Dina ter Mors, geb. Enschede 15.01.1886, tr. Enschede 12.10.1916 Jan Leppink, geb. Enschede 10.05.1888, bankwerker, z.v. Jan Leppink (ca.1858-1933) en Johanna lutje Spelberg (ca.1861-1940).
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Enschede 23.04.1927.

7.                  Hermanna ter Mors, geb. Enschede 22.08.1888, tr. Stad Almelo 18.01.1913 Jan Hendrik Herman Dijkhuis, geb. Stad Almelo 04.08.1882, schilder, grossier in verfwaren, overl. Enschede 23.01.1960, z.v. Jan Dijkhuis, timmerman, en Fenna Hendrika Nijhuis.
Uit dit huwelijk: Dina, geb. Almelo xx.03.1915, overl. Almelo 28.03.1915.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1874 no.8; |b||c| Kiezersregister Enschede 1899; |d| aangifte door Jan Hendrik ter Mors, 24 jaar, landbouwer te Lonneker {Willem’s oudere broer} (geb.akte Lonneker 1872 no.7); |e| aangifte door Willem ter Mors, 23 jaar, fabrieksarbeider (geb.akte Lonneker 1873 no.225).

 


 

V.g. Wilhelm ter Mors, z.v. IV.d, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.07.1882, timmerman, overl. ’s-Gravenhage 09.05.1914, tr. ’s-Gravenhage 27.04.1910 Alida van Duiven, geb. ’s-Gravenhage 18.11.1884, dienstbode (1916), overl. na 1931, d.v. Martinus Nicolaas Franciscus van Duiven en Francina Geertruida Jozee.

     AvD tr. 2e ’s-Gravenhage 13.09.1916 Antonius Johannes Josephus Elkhuizen, geb. ’s-Gravenhage ca. 1882, behanger, z.v. Johannes Jacobus Elkhuizen en Maria Petronella Theresia Lutgers.

Kinderen van Alida (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Dina Francina Alida van Duiven, later ter Mors, geb. ’s-Gravenhage 21.12.1907, tr. ‘s-Gravenhage 19.08.1931 Coenraad auf dem Brinke, geb. Amsterdam 01.06.1906, winkelier in behangselpapieren, z.v. Justus auf dem Brinke, boekhouder, en Johanna Goverdina Rijshouwer.

2.                  Willem van Duiven, later ter Mors, geb. ’s-Gravenhage 14.03.1909, overl. na 1931.

 


 

IV.e. Jan ter Mors, z.v. III.b, geb. Lonneker 23.01.1860|a|, fabriekarbeider, woont Beltstraat E254 te Enschede (1899)|b|, overl. Apeldoorn 08.03.1932|d|, tr. 1e Lonneker 23.05.1884 Berendina Dumkopf, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.02.1862, overl. Enschede 17.08.1909, d.v. Nicolaas Dumkopf en Jacoba ter Weer; tr. 2e Enschede 05.08.1914 Christina Rommelaar, geb. Enschede 14.11.1863, overl. Enschede 22.11.1943, d.v. Jacob Rommelaar, schoenmaker, en Louisa Charlotta Aleida Kniemeijer.

     CR tr. 1e Enschede 02.05.1889 Frederik Tiethoff, geb. Enschede 03.09.1865, kruidenier, overl. Hooghullen (Eelde) 11.04.1908|c|, z.v. Herman Tiethoff en Eva Goossen.

Uit het huwelijk ter Mors-Dumkopf:

1.                  Frederik Hendrik ter Mors, geb. Enschede 27.11.1884; volgt V.h.

2.                  Hendrik Bernard ter Mors, geb. Enschede 26.01.1886, overl. Enschede 22.05.1886.

3.                  Fenna Bernarda ter Mors, geb. Enschede 11.01.1887, tr. Enschede 08.07.1911 Gerard Hofhuis, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.06.1886, magazijnbediende (11), magazijnmeester (1912), overl. Enschede 05.07.1961, z.v. Berend Jan Hofhuis, treinpotser, en Gezina ter Wengel.
Uit dit huwelijk: Berendina Gezina Hendrika, geb. Enschede 22.04.1912; Gusta Frederike, geb. Lonneker ca. 1917, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 18.02.1919; Jan Barend Frederik, geb. Lonneker ca. 1920, overl. Lonneker 22.01.1942.

4.                  Hendrik Jacob ter Mors, geb. Enschede 05.08.1888; volgt V.i.

5.                  Jacoba Hendrika ter Mors, geb. Enschede 29.04.1893, overl. Enschede 07.06.1893.

6.                  Jacoba Hendrika ter Mors, geb. Enschede 04.12.1895, overl. Enschede 28.01.1896.

 

Noten: |a||b| Kiezersregister Enschede 1899; |c| ook overl.akte Enschede 1908 no.17; |d| ook overl.akte Enschede 1932 no.157.

 


 

V.h. Frederik Hendrik ter Mors, z.v. IV.e, geb. Enschede 27.11.1884, bankwerker (jun1910), arbeider (aug1910), fabriekarbeider (1915), overl. Enschede 19.04.1915, tr. Enschede 04.06.1910 Grada Gerritdina Hendrika Fij, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 24.04.1886, fabriekarbeidster (1910), overl. Enschede 12.07.1955, d.v. Albertus Fij en Willemina Weldink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernard Willem ter Mors, geb. Enschede 01.08.1910.

 


 

V.i. Hendrik Jacob ter Mors, z.v. IV.e, geb. Enschede 05.08.1888, overl. Enschede 01.06.1968, crem. 05.06.1968, tr. 1e voor 1925 Marie Helene Will, geb. Rheijde (D) ca. 1894, overl. Enschede 20.09.1948, begr. Enschede (O.Bpl.) 23.09.1948, d.v. Friedrich Peter Will en Friederike Wilhelmina Küppers; tr. 2e D. Hoppentocht. [Enschede 1968]

Uit het huwelijk ter Mors-Will:

1.                  Jan Willij ter Mors, geb. Enschede ca. 1925, overl. Enschede 30.08.1933.

2.                  zoon.

3.                  H.F. ter Mors, geb. voor 1948; volgt VI.d.

 


 

VI.d. H.F. ter Mors, Henk, z.v. V.i, geb. voor 1948, overl. 13.08.2003, tr. A.A. van Egten, Annie, geb. 04.12.1928, overl. [Enschede] 03.07.2020.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  dochter

 


 

IV.f. Frederik Hendrik Jan ter Mors, z.v. III.b, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.05.1876, fabriekarbeider (1898,1906,1925), textielarbeider (1929,1930), tuinman (1945), overl. Enschede 01.05.1945, tr. Enschede 29.01.1898 Alberdina Straatman, geb. Arriërveld (Ambt Ommen) 24.03.1876, overl. Enschede 25.04.1951, d.v. Egbert Straatman en Aaltje van Eerde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Engelina ter Mors, geb. Enschede 28.04.1898, met s.s. ‘J.P. Coen’ van Genua naar Tandjong Priok (vertrek 06.05.1922)|c|, met m.s. ‘Dempo’ van Batavia naar Rotterdam (vertrek 14.08.1935)|b|, overl. Rotterdam 08.02.1947, tr. “met de handschoen” Lonneker 04.02.1922|a| Jacobus Lobbes, geb. Boekelo (Lonneker) 09.04.1896, weversbaas, gedipl.techn.ambt. 1e kl. Gevangeniswezen (NOI), overl. voor 1947, z.v. Jacobus Lobbes (1863-1944) en Gardina Hendrina Alink (1869-1957).

2.                  Jan Hendrik Engelbert ter Mors, geb. Enschede 23.12.1899, asphaltdekker (1930), tr. Lonneker 01.02.1930 Johanna Maria Harmsen, geb. Enschede 26.11.1902, textielarbeidster (1930), d.v. Hendrikus Harmsen en Maria Hendrika Johanna Geesing.

3.                  Albert Gerrit ter Mors, geb. Enschede 23.03.1901, fabriekarbeider, tr. Enschede 22.08.1925 Hermina Leeftink, geb. Enschede 23.04.1899, fabriekarbeidster (1925), d.v. Roelof Leeftink en Johanna Assink.

4.                  Engelbert ter Mors, geb. Enschede 06.09.1903; volgt V.j.

5.                  Gerridina ter Mors, geb. Enschede 21.10.1906.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1922 no.12; |b| De Telegraaf 06.09.1935; |c| Bataviaasch nieuwblad 22.05.1922.

 


 

V.j. Engelbert ter Mors, z.v. IV.f, geb. Enschede 06.09.1903, broodbezorger, overl. Enschede 26.01.1963, tr. Enschede 14.12.1929 Johanna Jacoba van Zoest, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.09.1908, textielarbeidster (1929), overl. na 1963, d.v. Marinus van Zoest en Hendrika Kwekkeboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter.

 


 

III.c.  Lukas ter Mors, ook Lucas, z.v. II, geb. Enschede 29.08.1825, landbouwer, overl. Lonneker 20.01.1896, tr. Lonneker 30.07.1856 Fenneken ter Heege (1830-1912), d.v. Jannes ter Heege en Hermina ter Mors.

     FtH tr. 1e Lonneker 08.04.1852 Andries Heddendorp, geb. Lonneker 01.11.1827, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 06.12.1854, z.v. Derk Heddendorp en Aaltjen Elferink.

FtH woont 1910 op ‘Het Kotman’|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 13.06.1857, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.12.1910.

2.                  Hermina ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 13.04.1859, overl. Deventer 13.07.1929|d|, tr. Lonneker 29.06.1894 Jan Brinkman, geb. Eschmarke (Lonneker) 17.01.1865, fabriekarbeider (1894), textielarbeider (1929), overl. Enschede 02.08.1929, z.v. Lucas Brinkman en Geertjen Wooldrik.
Uit dit huwelijk: Lambertus Gerhard, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.10.1894, overl. Enschede 09.07.1931.

3.                  Jan Hendrik ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 12.11.1861, landbouwer, overl. Lonneker 05.11.1886.

4.                  Herman ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.05.1866, landbouwer (1931), tuinknecht (1939), overl. Zuid-Eschmarke (Enschede) 22.01.1941|b|.

5.                  Jan ter Mors, geb. Lonneker 26.05.1866 {tweeling}; volgt IV.g.

6.                  Willemina ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.03.1869, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.03.1869.

7.                  Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 22.08.1870; volgt IV.h.

 

Noten: |b| overl.akte Enschede 1941 no.65 (vader Lammert); |c| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.93; |d| ook overl.akte Enschede 1929 no.374.

 


 

IV.g. Jan ter Mors, z.v. III.c, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.05.1866, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Enschede) 17.04.1942, tr. Lonneker 21.09.1901 Gerritdina Assink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.07.1871, overl. Enschede 20.08.1961, begr. Enschede (W.Bpl.) 23.08.1961, d.v. Gerrit Assink en Berendina Venekamp.

Wonen in 1935 op ‘Het Kotman’|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Gerhard ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.11.1903, landbouwer, tr. Haaksbergen 04.06.1931 Christina Alberta Johanna Wevers, geb. Haaksbergen 19.07.1902, d.v. Abraham Wevers, landbouwer, en Johanna Bos.
LGtM woont 1937 en 1968 op ‘Het Kotman’|b|.

2.                  Barend Frederik ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 26.11.1905, tr. voor 1942 G.J. Wilmink.

 

Noten: |a||b| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.93.

 


 

IV.h. Hendrik ter Mors, z.v. III.c, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.08.1870, fabriekarbeider, overl. Enschede 11.05.1945, tr. Lonneker 28.05.1904 Gerritdina ten Kate,|a| geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.05.1878, overl. Haarlem 29.06.1949|c|, d.v. Jan ten Kate en Janna Jonas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lina ter Mors, geb. Enschede 15.08.1904.

2.                  Frederik Johan ter Mors, geb. Enschede 14.08.1906|b|.

 

Noten: |a| ten Cate in overlijdensannonce (schoon)broer Herman 1941; |b| moeder ten Cate (geb.akte Enschede 1906 no.668); |c| ook overl.akte Enschede 1949 no.584.

 


terug naar het overzicht