Familie ter Morsch/ter Marsch (63)

 

(Hengelo)

 

 

Het betreft de nazaten van Gerrit ter Morsch en Aaltje Kel te Hengelo.

 

De relatie met andere families ter Morsche (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien mei 2020)

 


 

I.  Gerrit ter Morsch, bleker, w.s. overl. tussen 1777 en 1782, tr. voor 1767 Aaltje Kel, ged. Hengelo 15.06.1738|i|, woont Dorp Hengelo (1748)|k|, overl. Hengelo 01.09.1811|j||l|, d.v. Jan Kel en Geertruij ten Hove.

     AK otr. 2e Hengelo 04.05.1782, tr. Hengelo 02.06.1782 Wilm Nijhof; uit dit huwelijk kinderen (1783-1797).

Uit dit huwelijk:

1.                  Aafjen ter Marsch/Morsche, ged. Hengelo 03.04.1767|d|, overl. tussen 1792 en 1807, otr. Hengelo 11.02.1792|a|, tr. Hengelo 11.03.1792 Abraham ten Bruggencate, ged. Hengelo 20.11.1763, timmerman (1819), overl.|h|, z.v. Hermanus ten Bruggenkate en Jenneken Goikink/Geuking.
Uit dit huwelijk: Hermanus, geb. Hengelo 12.12.1793, ged. Hengel (ndg) 16.12.1793, overl. Enschede 25.04.1861; Gerrit, geb. 29.05.1795, ged. Hengelo (ndg) 07.06.1795; Jenneken, geb. Henelo 27.12.1800, ged. Hengelo (ndg) 04.01.1801.
     AtB tr. 2e Hengelo 12.07.1807|b| Anna Oldenkamp, geb. Enschede ca. 1777, spinster, overl. Hengelo 18.12.1817, d.v. Jan Oldenkamp en Catarina Rekers; uit dit huwelijk: Gerritje, geb. Hengelo 02.01.1811.

2.                  Gertruij ter Mors, ged. Hengelo 19.11.1769.

3.                  Jenneken ter Mors, ged. Hengelo 11.08.1771.

4.                  Jan ter Marsch, geb. Hengelo 1775; volgt II.a.

5.                  Geertruid ter Morsch, ged. Hengelo 30.03.1777|e|, spinster (1819), overl. Enschede 18.04.1831|f|, tr. Enschede 26.05.1819|c| Hendrikus Oolderink, ged. Losser (ndg) 27.02.1774, fabrikeur (1819), winkelier (1862), overl. Enschede 19.09.1862|g|, z.v. Jan Oolderink en Maria Drienerhorst (-1812).
     HO tr. 2e Schoterland 17.07.1835 Roelofje van Giffen, geb. Nijeveen ca. 1795, overl. Enschede 26.09.1854, d.v. David Flud van Giffen en Hendrikje Heggers.

6.                  Herman ter Marsch, ged. Hengelo 26.10.1778, koopman (1811)|m|.

 

Noten: |a| inv.235 p.112 (ter Morsch); |b| inv.235 p.118 (ter Morsch); |c| huw.akte Enschede 1819 no.11 (ter Morsch); |d| kind Aaftjen, vader Gerrit Jan ter Mors; |e| moeder Aelken Kel; |f| ter Marsch, e.v. Olderink (overl.akte Enschede 1831 no.29); |g| weduwnaar Mina ter Mors (overl.akte Enschede 1862 no.39); |h| niet overl.akte Enschede 1825 (no.4); |i||j| Twente Bestand; |k| Aeltjen (9 jr), d.v. Jan en Geertruid Kell (Volkstelling Stad en Gerigt Delden 1748); |l| 1811 niet beschikbaar bij GenVer.; |m| Registre Civique Hengelo (1811)

 


 

II.a. Jan ter Marsch, z.v. I, ged. Hengelo 05.11.1775, koopman (1811)|c|, fabrikeur (1816,1818), bleker (1821), fabrikant (1823,1827), fabrikeur (1830), bleeker (1833), winkelier (1848,1852), overl. Hengelo 08.10.1857, tr. Hengelo 08.11.1815 Caatjen ter Marsch (1791-1866), d.v. Berend ter Marsch, en Fenneken Nijhoff.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltjen ter Marsch, geb. Hengelo 22.10.1816, overl. Hengelo 23.03.1874, tr. Hengelo 08.12.1848 Pieter Antonij van Swighum, geb. Leeuwarden 02.11.1810, Metalen Kruis 05.04.1832, schoenmaker (1850,1854), besteller bij de rijkstelegram (1860), briefbesteller (1878), overl. na 1874, z.v. Jan Willem van Swighum en Sovia Gesina Wolters.
Kind van Aaltjen (gewettigd bij het huwelijk): Adolf ter Marsch, later van Swighum, geb. Hengelo 01.05.1847.
Uit dit huwelijk (vader ook van Swighem/Swigchem): Marinus Hendrikus Jan, geb. Hengelo 26.06.1850, overl. Nijmegen 14.06.1924; Karel Herman, geb. Hengelo 02.06.1852; Sophia, geb. Hengelo 22.04.1854, overl. na 1878; Jan Willem, geb. Hengelo 26.05.1856, overl. Hengelo 15.07.1858; Gerrit van Swighem (1860-1929), tr. Johanna Maria ter Marsch (1869-1947).

2.                  Barend ter Marsch, geb. Hengelo 02.11.1818; volgt III.a.

3.                  Gerritjen ter Marsch, geb. Hengelo 29.04.1821, overl. Rotterdam 06.03.1904, tr. Hengelo (bs) 18.08.1852, tr. Hengelo (nh) 18.08.1852|a| Hendrik Middelburg, geb. Deventer 05.08.1815, bakker, overl. Hengelo 26.12.1867, z.v. Lodewijk Peter Middelburg, koopman, en Martjen ten Cate.
Uit dit huwelijk: Lodewijk Peter, geb. Hengelo 11.07.1853, overl. Rotterdam 26.03.1919; Jan, geb. Hengelo 27.01.1856, overl. Soest 05.11.1924; Marinus, geb. Hengelo 03.03.1858; Maria Catharina, geb. Hengelo 05.03.1860; Karel Johan, geb. Hengelo 02.02.1863.

4.                  Herman ter Marsch, geb. Hengelo 04.12.1823; volgt III.b.

5.                  Frederika ter Marsch, geb. Hengelo 27.01.1826, overl. Hengelo 29.10.1872, tr. Hengelo (bs) 17.02.1865, tr. Hengelo (nh) 17.02.1865|b| Hermannus ter Heege (1831-1910), z.v. Gerrit ter Heege en Hermina Busschers.

6.                  Gerrit ter Marsch, geb. Hengelo 16.11.1827; volgt III.c.

7.                  Jacob ter Marsch, geb. Hengelo 28.04.1830; volgt III.d.

8.                  Jan ter Marsch, geb. Hengelo 08.08.1833; volgt III.e.

 

Noten: |a| aan huis, bruid doopsgezind; |b| aan huis, bruid doopsgezind; |c| Registre Civique Hengelo (1811).

 


 

III.a. Barend ter Marsch, z.v. II.a, geb. Hengelo 02.11.1818, smid, tr. Hattem 07.05.1859 Klasina Elisabeth de Weert, geb. Hattem 19.10.1821, d.v. Hendrik de Weert (ca.1787-1869) en Aaltjen Deppe.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Karel ter Marsch, geb. Hattem 07.01.1860, overl. Hattem 08.02.1864.

2.                  Gerrit Hendrik ter Marsch, geb. Hattem 21.05.1861.

3.                  levenloze zoon, Hattem 15.06.1863.

4.                  levenloze zoon, Borne 08.05.1865.

 


 

III.b. Herman ter Marsch, z.v. II.a, geb. Hengelo 04.12.1823, gemeenteontvanger (1860,1882), bestuurslid kamer van koophandel (1883), overl. Hengelo 26.06.1900, tr. Hengelo 07.02.1859 Reinhartdine Overbeek, ook Reinhardina, geb. Hengelo 04.02.1831, overl. Hengelo 29.08.1907, d.v. Hendrik Overbeek, winkelier (1831), fabrijkant (1859), en Johanna Catharina Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Catharina ter Marsch, geb. Hengelo 15.02.1860, overl. Hengelo 03.11.1860.

2.                  Johanna Catharina ter Marsch, geb. Hengelo 18.12.1861, overl. Hengelo 16.10.1931.

3.                  Jeannette ter Marsch, geb. Hengelo 03.11.1862, overl. Hengelo 18.07.1942, tr. Hengelo 31.10.1889 Habbo Roelf Kruize, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 07.10.1860, hoofd eener school, overl. Hengelo 07.04.1929, z.v. Hero Kruize en Roelfina Kloppenburg.

4.                  Catharina Geertruida ter Marsch, geb. Hengelo 17.10.1863, overl. Hengelo 30.10.1863.

5.                  Henriette Alberta ter Marsch, geb. Hengelo 01.05.1867, overl. Hengelo 29.12.1933, tr. Hengelo 21.07.1892 Willem Jan Overbeek, geb. Hengelo 15.01.1863, kantoorbediende (1892), handelscorrespondent (1912), overl. Rijssen 15.02.1912, z.v. Adolf Overbeek, winkelier, en Johanna ten Cate.
Uit dit huwelijk: Herman Reinhard, geb. Rijssen ca. 1894, overl. na 1921.

6.                  Johan Gerrit ter Marsch, geb. Hengelo 25.01.1871, overl. Hengelo 18.10.1871.

 


 

III.c. Gerrit ter Marsch, z.v. II.a, geb. Hengelo 16.11.1827, O.-I. Ambtenaar, diaken en scriba te Banjoemas (1860,1861)|d|, adjunct brandspuitmeester te Banjoemas (1861)|e|, onderwijzer tweede rang Lagere school te Batavia (1863,1864)|f|, woont Batavia (1867) en Buitenzorg (1875), hoofdonderwijzer te Buitenzorg (benoemd 05.03.1881, verlof 1883)|g|, overl. ’s-Gravenhage 23.04.1897, otr. Leiden xx.01.1863|c|, tr. 1e Leiden 04.02.1863|b| Maria Cornelia Petronella Casparina Wartenhorst, geb. ca. 1834|a|, overl. ’s-Gravenhage 14.10.1871; tr. 2e ’s-Gravenhage 17.06.1874 Maria Anna Cornelia van Heel, geb. ’s-Gravenhage 17.10.1841, overl. ’s-Gravenhage 15.11.1925, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 19.11.1925.

 

Noten: |a| niet gevonden in tienjarentafel Leiden; |b| ‘getrouwd bij volmagt’, Gerrit ‘van Batavia’ (annonce Opregte Haarlemsche Courant 11.02.1863); |c| Leydse courant 28.01.1863; |d||e||f| Almanak van Nederlandsch-Indië; |g| Almanak van Nederlandsch-Indië 1883.

 


 

III.d. Jacob ter Marsch, z.v. II.a, geb. Hengelo 28.04.1830, bakker, overl. Hengelo 05.04.1895, tr. 1e Hengelo 11.10.1866 Wilhelmina Dina d’Ablaing, geb. Wanneperveen 10.04.1834, overl. Hengelo 07.07.1869, d.v. Willem Jan d’Ablaing van Giessenburg en Gerritdina Göbell; tr. 2e Kampen 28.07.1870 Anna Margaretha Bastiaans, geb. Kampen 22.05.1840, overl. Beuningen (Losser) 22.06.1924|a|, d.v. Karel Jurriaan Bastiaans, waagmeester, en Martha Regina Wentzel.

Uit het huwelijk ter Marsch-Bastiaans:

1.                  Jan ter Marsch, geb. Hengelo 02.02.1872, overl. Hengelo 26.06.1892.

2.                  Carel Juriaan ter Marsch, geb. Hengelo 03.05.1874|b|; volgt IV.a.

3.                  Willem Diederik ter Marsch, geb. Hengelo 03.05.1874|c| (tweeling), naar Indië (1900), Mach. Sf. Tandjoeng Modjo te Pati (1903,1906), Mach. Sf. Bandjardawa te Pemalang (1907,1920), overl. Apeldoorn 17.11.1947, begr. Apeldoorn (Bpl.Ugchelen) 20.11.1947.

4.                  Herman Gerrit Jan ter Marsch, geb. Hengelo 14.10.1879; volgt IV.b.

5.                  Jacob ter Marsch, geb. Hengelo 31.12.1883; volgt IV.c.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rotterdam; |b| akte no.87; |c| akte no.88.

 


 

IV.a. Carel Juriaan ter Marsch, ook Karel Juriaan, z.v. III.d, geb. Hengelo 03.05.1874|b|, gezagvoerder v/d Rotterdamsche Lloyd, gezagvoerder ss Slamat (1928), gezagvoerder Sibajak (1931), Ridder in de Leopoldsorde (1930|a|), RON, overl. Wassenaar 27.08.1949, tr. Rotterdam 31.10.1901 Anna Margaretha Bahnmüller, geb. Rotterdam 14.08.1875, overl. Wassenaar 17.03.1954, d.v. Johan Georg Bahnmüller en Jacoba Wilhelmina Vos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Margaretha ter Marsch, geb. Rotterdam 23.02.1903.

 

Noten: |a| Soerabaijasch handelsblad 21.07.1930; |b| Carel Juriaan (geb.akte Hengelo 1874 no.87).

 


 

IV.b. Herman Gerrit Jan ter Marsch, z.v. III.d, geb. Hengelo 14.10.1879, officier ter koopvaardij (1905), Lid Raad van tucht op de Nederlandsch-Indische Koopvaardijschepen (benoemd 23.05.1921, vermeld 1927), Inspect. Rott. Lloyd te Wl. (1923), Adm. N.I.S.E. te Wl. (1924,1927), Lid Nederlandsch-Indische Vereeniging ‘Michiel Adriaenz. De Ruyter’ (1927), Lid Raad voor de Scheepvaart (benoemd 02.08.1928), naar Holland (xx.09.1930)|a|, Adviseur Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, RNL, drager van de De Ruyter-medaille, onderscheiden met de Van Oldenbarneveldtpenning van de gemeente Rotterdam, overl. Wassenaar 30.08.1966, crem., tr. ’s-Gravenhage 19.07.1905 Maria Keen, geb. Wieringerwaard 30.07.1876, vertaalster (o.a. van werken van Bô Yin Râ = Joseph Anton Schneiderfranken), overl. Wassenaar 02.02.1963, d.v. Johannes Martinus Keen en Sijek Camphuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob ter Marsch, Jaap, geb. ’s-Gravenhage 12.05.1906; volgt V.a.

2.                  Johannes Herman ter Marsch, geb. Voorburg 15.03.1917; volgt V.b.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 22.04.1930.

 


 

V.a. Jacob ter Marsch, Jaap, z.v. IV.b, geb. ’s-Gravenhage 12.05.1906, geslaagd voor eindexamen Koning Willem III School (1925)|a|, overl. Basking Ridge (Somerset County, New Jersey, USA) 01.01.1994, otr. Montpelier (Suisse)/Den Haag 27.07.1941|b|, tr. ’s-Gravenhage 15.08.1941 Irene Johanna Ederheimer, geb. Frankfurt am Main 11.02.1914.

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 27.05.1925; |b| Het Vaderland 29.07.1941.

 


 

V.b. Johannes Herman ter Marsch, z.v. IV.b, geb. Voorburg 15.03.1917, verloofd Wassenaar/Southampton 20.08.1938. tr. Batavia 29.12.1939 W.M. Reed.

Uit dit huwelijk twee zoons.

 


 

IV.c. Jacob ter Marsch, z.v. III.d, geb. Hengelo 31.12.1883, aangekomen te Semarang 14.09.1902 (met ss. Goentoer uit Nederland)|e|, Empl. H.V. Stibbe te Batavia (1907), Proc. H.V. Stibbe te Wl. (1910), Chef H.V. Stibbe Batavia (1913,1917), Chef Stibbe ter Marsch (1918,1923), Proc. Jenne Co. (1924,1927,1930[v]), overl. Denekamp 28.09.1968, verloofd Ambarawa-Weltevreden (N.O.I.) 15.01.1907, tr. Willem I (N.O.I.) 26.03.1908 Marie Bastiaans, overl. Wassenaar 14.02.1946, d.v. L. Bastiaans en De Vaux (ca.1848-1924). [Weltevreden (1924), Indië (1947)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Louise Anna Margaretha ter Marsch, geb. Weltevreden (N.O.I.) 30.04.1909, overl. na 1968.

2.                  Jacob Jan ter Marsch, geb. Weltevreden (N.O.I.) 26.04.1911; volgt V.c.

3.                  Wilhelmina ter Marsch, geb. Weltevreden (N.O.I.) 11.07.1913.

 

Noten: |e| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad 16.06.1902.

 


 

V.c. Jacob Jan ter Marsch, z.v. IV.c, geb. Weltevreden (N.O.I.) 26.04.1911, tr. voor 1968 Antoinette Justine Pauline Maria Revermann, geb. ’s-Gravenhage 05.02.1913, d.v. Adolph Louis Bernard Revermann (ca.1886-1947), kachelfabrikant, en Apolonia Maria Franses (ca.1887-1965). [Indië 1940; ’s-Gravenhage 1968]
Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

III.e. Jan ter Marsch, z.v. II.a, geb. Hengelo 08.08.1833, koopvaardijkapitein, overl. Rotterdam 04.03.1889, tr. Hengelo 11.07.1860 Alijda Stenvers, geb. Hengelo 19.09.1834, overl. Rotterdam 02.04.1915, d.v. Andries Stenvers, fabrikant, en Hendertjen Reekers.

JtM is gezagvoerder op de bark ‘Haamstede’; aangekomen te Soerabaija 09.11.1863|h|; van Grissee aangekomen te Samarang 20.05.1865|f|; van Samarang aangekomen te Soerabaija 23.06.1865|e|; uit Batavia naar Nederland vertrokken 13.08.1865|i|; aankomst te Cardiff 11.04.1866|j|; Straat van Sunda doorgezeild 01.09.1866|k|; uit Batavia naar Nederland vertrokken 20.07.1867|g|; vertrokken uit Indië 1871|d|.
– Het ouderpaar Andries Stenvers en Hendsertjen Reekers vormt tevens de kwartieren [6]/[7] inde Kwartierstaat Adolf Henri Walkate (1871-1959), hoogleraar Bandoeng.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina ter Marsch, geb. Hengelo 22.12.1861|b|, overl. Rotterdam 23.04.1912, tr. Rotterdam 21.11.1889 Jan Julius Romein, geb. Leeuwarden 12.11.1862, overl. Hilversum 30.03.1930|a|, z.v. Jan Romein en Maria Engeler (ca.1828-1900).
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Den Helder/Nieuwediep 03.08.1890, overl. Utrecht 17.11.1948; Jan Marius, geb. Rotterdam 30.10.1893, overl. Amsterdam 16.07.1962, tr. Annie Verschoor, geb. Nijmegen 04.02.1895, overl. Amsterdam 05.02.1978; Constance Henriette, geb. Rotterdam 18.01.1896, overl. na 1916.
     JJR tr. 2e ’s-Gravenhage 20.12.1915 Elise Henriette van Gilse, geb. ca. 1872, overl. Driebergen 28.08.1929, d.v. Jan Albert van Gilse (ca.1844-1915) en Auguste Maria Hockelmann.

2.                  Henrietta Adriana ter Marsch, geb. Antwerpen 17.05.1869|l|, overl. Rotterdam 27.02.1879.

3.                  Jan Marie ter Marsch, geb. Rotterdam 13.06.1872, overl. Rotterdam 05.01.1873.

 

Noten: |a| ook overl.akte Driebergen 1930 no.16; |b| aangifte door Christiaa Gerhard Frederik Marius, 51 jr, medicinae doctor, omdat de vader, koopvaardijkaptein, ‘door afwezigheid verhinderd wordt deze aangifte in persoon te doen’ (geb.akte Hengelo 1861 no.146).

Noten: |d| Java-bode 25.02.1871; |e| Java-bode 05.07.1865; |f| Java-bode 31.05.1865; |g| De locomotief 24.07.1867; |h| Java-bode 18.11.1863; |i| Java-bode 23.08.1865; |j| De locomotief 28.05.1866; |k| Java-bode 05.09.1866; |l| Algemeen Handelsblad 20.05.1869.

 


Legenda

-         Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht