Familie ter Morsch/ter Marsch (64)

 

 

Het betreft de nazaten van Berend ter Marsch Fenneken Nijhoff te Hengelo.

 

De relatie met andere families ter Morsche (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien oktober 2015)

 


 

0. Jan ter Marsch, landbouwer, woont De Veldsijd (1748)|b|, overl. Hengelo voor 1837, tr. voor 1751 Moltjen(?) ter Marsch,|a| landbouwster, overl. Hengelo voor 1837.

Uit dit(?)|c| huwelijk:

0.                  Gerrit, geb. ca. 1737.

1.                  Hermen, geb. ca. 1739.

2.                  Geesken, geb. ca. 1745.
= w.s. Geesken te Marsch, geb. Hengelo, otr. Hengelo (rk) 11.01.1777 Jacob Janszen Rekers, geb. Hengelo.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Hengelo(O) 22.05.1779, overl. na 1816.

3.                  Anneken, geb. ca. 1746.

 

Noten: |a| voornaam niet goed leesbaar (overl.akte Hengelo 1837 no.48); |b| Jan Gerrits en Metjen Mors met vier kinderen (Volkstelling Stad en Gerigt Delden 1748); |c| volgens Twente Bestaand meerdere huwelijken.

 


 

I. Berend ter Marsch, ged. Delden 19.05.1750|c|, boer (1811)|d|, grutter, overl. Hengelo 30.04.1837, otr. Hengelo(O) (rk) 31.10.1778|b|, tr. Delden 1779|a| Fenneken Nijhoff, ged. Hengelo 03.05.1750, overl. Hengelo 15.11.1843, d.v. Engbert Nijhof en Jenneken Mors.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneken ter Marsch, ged. Hengelo 28.08.1779.

2.                  Jan ter Marsch, geb. Hengelo 1783; volgt II.a.

3.                  Engbert ter Marsch, geb. Hengelo 1785; volgt II.b.

4.                  Martjen ter Marsch, Martha, ged. Hengelo 16.08.1789 (inv.236 p.6), dienstmeid (1823), overl. Enschede 27.12.1847, tr. Enschede 29.08.1823 Hendrik Carel Pennink, ged. Enschede 27.06.1801, katoenspinnersbaas, overl. Enschede 01.04.1863, z.v. Hendrik Carel Pennink, winkelier, en Doortje Planten.
Uit dit huwelijk: Hendrik Carel, geb. Enschede 05.05.1824, overl. Oudewater 25.06.1891; Barend Fredrik, geb. Enschede 03.10.1828, overl. Enschede 01.01.1892.
     HCP tr. 2e Enschede 30.03.1848 Maria Catharina Wilmink, geb. Enschede ca. 1805, overl. Enschede 20.02.1867, d.v. Jeremias Hendrikus Wilmink en Margaretha Kok.

5.                  Caatjen ter Marsch, ged. Hengelo 30.09.1791, overl. Hengelo 12.01.1866, tr. Hengelo 08.11.1815 Jan ter Marsch (1775-1857), z.v. Gerrit ter Marsch en Aaltjen Kel.

 

Noten: |a| inv.81 p.11 (bruidegom Berent ter Morsche, bruid Venneken Nijhoff); |b| bruidegom Berend ter Marsch, bruid Venneken Nijhoff; |c| Registre Civique Hengelo (1811).

 


 

II.a. Jan ter Marsch, z.v. I, ged. Hengelo 25.09.1783, molenaar (1811)|c|, grutter (1827,1828), boekweitmolenaar (1832,1836), overl. Hengelo 22.12.1857, tr. Hengelo 29.12.1827 Maria ter Meulen, geb. Hengelo ca. 1802, overl. Hengelo 03.08.1863, d.v. Jan ter Meulen (ca.1769-1824) en Janna Wermtink (-na1824).

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederika ter Marsch, geb. Hengelo 19.11.1828, overl. Stad Delden 26.10.1894, tr. Hengelo 28.01.1853 (bs), tr. Hengelo (nh) 28.01.1853|a| Jan Hendrik Bettman, geb. Goor 17.08.1819, timmerman, overl. Stad Delden 15.12.1899, z.v. Johan Wilhelm Bettman (ca.1788-1867), tolgaarder, en Johanna Femia Verbeek (ca.1791-1865).
Uit dit huwelijk: Johan Wilhelm, geb. Ambt Delden 22.10.1853 (akte), overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 16.11.1878; Jan, geb. Ambt Delden 06.05.1856 (akte), overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 20.11.1881; Maria, geb. Ambt Delden 05.12.1857 (akte), overl. Stad Delden 10.03.1934; Johanes Fredrik, geb. Ambt Delden 25,08.1859 (akte).

2.                  Jan Jacob ter Marsch, geb. Hengelo 1832; volgt III.a.

3.                  Johanna ter Marsch, geb. Hengelo 06.02.1836, overl. Stad Delden 06.11.1919, tr. Hengelo (bs) 25.04.1857, tr. Hengelo (nh) 25.04.1857|b| Gerhardus Hendrikus Bettman, geb. Goor 27.10.1821 (no.30), klerk, gemeenteontvanger (1888,1894,1901,1905), overl. Stad Delden 01.07.1907, z.v. Johan Wilhelm Bettman en Johanna Femia Verbeek.
Uit dit huwelijk: Johanna Femia, geb. Stad Delden 23.03.1858 (akte), overl. Stad Delden 25.12.1894;  Jan, geb. Stad Delden 21.01.1860 (akte), overl. Stad Delden 10.12.1936; Johanna Wilhelmina, geb. Stad Delden 13.02.1862 (akte), overl. Hengelo 27.05.1937; Maria, geb. Stad Delden 15.06.1865 (akte), overl. Stad Delden 21.01.1866; Maria, geb. Stad Delden 19.02.1867 (akte), overl. Dieren (Rheden) 06.04.1924; Hermannus, geb. Stad Delden 21.05.1872 (akte), overl. na 1901; Gerharda Hendrika Johanna, geb. Stad Delden 02.07.1876 (akte), overl. na 1906.

 

Noten: |a| aan huis, bruid doopsgezind; |b| aan huis, bruid doopsgezind; |c| Registre Civique Hengelo (1811).

 


 

III.a. Jan Jacob ter Marsch, z.v. II.a, geb. Hengelo 21.12.1832, grutter (1859,1863), landbouwer (1886,1887), overl. Lonneker 25.07.1892, tr. Hengelo 09.07.1859 Maria Overkamp, geb. Burg Steinfurt ca. 1834, overl. Hengelo 18.10.1886, d.v. Jan Overkamp en Enne Elisabeth Wacker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria ter Marsch, geb. Hengelo 04.12.1861, overl. Enschede 24.11.1938, tr. Hengelo 12.03.1886 Jacobus Perton, geb. Bellingwoude 14.09.1858, spoorwegconducteur (1886), hoofdconducteur (1913), overl. Enschede 23.03.1935, z.v. Heiko Perton, landbouwer, en Meintje Aukes.
Uit dit huwelijk: Heiko, geb. Hengelo 1887 (no.16), overl. Enschede 19.10.1954; Hendrika, geb. Hengelo 1892 (no.50); Meentje, geb. Hengelo 1893 (no.454); Maria, geb. Hengelo ca. 1892, overl. na 1913; Hendrik, geb. Enschede 1893 (no.562), overl. na 1921.

2.                  Jan ter Marsch, geb. Hengelo 1863; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Jan ter Marsch, z.v. III.a, geb. Hengelo 12.11.1863, houtdraaier, overl. Hengelo 25.01.1943, tr. Hengelo 04.02.1887 Eva Gerhardina Brauns, geb. Hengelo 11.10.1866, dienstbode (1887), overl. Hengelo 04.05.1926, d.v. Dirk Brauns, timmerman (1866), modelmaker (1887), en Johanna Muijen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Johanna ter Marsch, geb. Hengelo 13.08.1888.

2.                  Johanna Christina ter Marsch, geb. Hengelo 19.03.1890, overl. Naarden 21.03.1966, crem. Velsen 25.03.1966, tr. Borne 19.02.1914|a| Simon Rijpma, geb. Ooststellingwerf 25.12.1887, spoorwegopzichter, Hfd.Opz. Delispoor te Medan (1932; als ex vermeld:1938,1941), z.v. Gerben Rijpma, hoofdonderwijzer, en Antje Brouwer.
Uit dit huwelijk: Gerben, geb. Velp (Rheden) 1928, overl. Apeldoorn 07.09.1944.

3.                  Dirk ter Marsch, geb. Hengelo 1892; volgt V.a.

4.                  Gerhardina Janette ter Marsch, geb. Hengelo ca. 1899, winkeljuffrouw (1924), tr. Hengelo 02.10.1924 Hendrik Buddeke, geb. Enschede 07.08.1897, kantoorbediende, z.v. Albert Buddeke, wever, en Anna Hendrina Vlake.

5.                  Cato ter Marsch, geb. Hengelo ca. 1904, tr. Hengelo 07.10.1926 Hermannus Albertus Wevers, geb. Hengelo ca. 1898, monteur, z.v. Jan Hendrik Wevers en Harmina Peters.

 

Noten: |a| huwelijk met de handschoen (huw.akte Borne 1914 no.12).

 


 

V.a. Dirk ter Marsch, z.v. IV.a, geb. Hengelo 22.11.1892, houtdraaier, tr. Hengelo 22.04.1920 Gerritdina Maria Fikkert, geb. Hengelo 02.11.1892, overl. Enschede 06.07.1957, d.v. Fredrik Fikkert, houtdraaier, en Harmina Annink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan ter Marsch, geb. Borne 17.08.1921, overl. Swerdlikowo (Uman, Oekraïne) 02.08.1941|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Borne 10.11.1943 no.93.

 


 

II.b. Engbert ter Marsch, z.v. I, ged. Hengelo 28.10.1785, spinner (1811)|a|, fabrikant, overl. Hengelo 30.09.1865, tr. Hengelo 29.12.1827 Margaretha Johanna Staverman, geb. Uelsen 26.08.1792, ged. Uelsen 02.09.1792, overl. Stad Delden 13.03.1838, d.v. Jan Staverman, landeigenaar (1821), en Garridine Margaretha Cramer.

     MJS tr. 1e Amsterdam 15.08.1821 Hermanus Brasz, geb. Hoorn ca. 1759, koopman, overl. tussen 1821 en 1827, z.v. Hendrik Brasz en Geerdjen Smoes.

.....HB otr. 1e Amsterdam 17.10.1783 Gerridina Cramer, overl. Amsterdam 07.05.1819.

Uit dit huwelijk:

1.                  Barend Jan ter Marsch, geb. Stad Delden 1828; volgt III.b.

2.                  Jan Martien ter Marsch, geb. Stad Delden 1831; volgt III.c.

 

Noten: |a| Registre Civique Hengelo (1811).

 


 

III.b. Barend Jan ter Marsch, z.v. II.b, geb. Stad Delden 01.12.1828 (akte), koopman(1855), winkelier (1857,1859,1862,1866,1869,1878), overl. Hengelo 22.11.1878, tr. Hengelo 28.06.1855 Johanna Maria Walkate, geb. Hengelo 03.01.1831, overl. Hengelo 22.01.1896, d.v. Jacob Walkate, winkelier, en Frederica Aleida Rijmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Margaretha ter Marsch, geb. Hengelo 08.04.1857, overl. Hengelo 10.09.1929|b|, tr. Hengelo 19.05.1881 Wopke Hubert, geb. Bolsward 14.11.1852, fabrikant, overl. Langweer (Doniawerstal) 07.01.1894|c|, z.v. Hermanus Hubert en Marijke Brouwer.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna, geb. Sneek 24.11.1888, overl. na 1913.

2.                  Engbert ter Marsch, geb. Hengelo 1859; volgt IV.b.

3.                  Margaretha Johanna ter Marsch, geb. Hengelo 06.11.1862, overl. Hengelo 09.01.1929|a|.

4.                  Johanna ter Marsch, geb. Hengelo 21.11.1866, tr. Hengelo 05.09.1901 Karl Albert Bazlen, geb. Ohringen (D) ca. 1870, koopman, z.v. Jakob Albert Bazlen en Alwine Viktorine Burk.
Uit dit huwelijk: Karel Albert, geb. Zürich ca. 1903, overl. na 1934.

5.                  Johanna Maria ter Marsch, geb. Hengelo 19.05.1869, overl. Nieuwe Pekela 05.11.1947, tr. voor 1947 Gerrit van Swighem, majoor der Infanterie, overl. ’s-Gravenhage 05.01.1920, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eik en Duinen) 0.01.1929.

 

Noten: |a| overl.akte Apeldoorn 1929 no.26; |b| overl.akte Nijmegen 1929 no.785; |c| ook overl.akte Sneek 1894 no.A10.

 


 

IV.b. Engbert ter Marsch, z.v. III.b, geb. Hengelo 08.05.1859, koopman, makelaar in tabak, overl. Stad Delden 06.08.1941, tr. Hengelo 16.08.1906 Jacoba Adriana van Amerongen, geb. Tiel 28.09.1882 (akte), overl. Hengelo 08.07.1939, d.v. Adrianus Wilhelmus van Amerongen en Jacoba Johanna van Olst.

Uit dit huwelijk:

1.                  M.J. ter Marsch.

2.                  A.J. ter Marsch.

 


 

III.c. Jan Martien ter Marsch, z.v. II.b, geb. Stad Delden 07.05.1831 (akte), smid, overl. Hengelo 29.08.1879, tr. Hengelo 17.05.1867 Hillegonda Amelia Sluet, geb. Gildehaus (D) ca. 1834, overl. Hengelo 09.08.1907, d.v. Gerrit Sluet en Anna Elisabeth Groenhoff.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Engelbert ter Marsch, geb. Hengelo 1869; volgt IV.c.

2.                  Jacobus Martien Bernard ter Marsch, geb. Hengelo 11.12.1872, banketbakker, tr. Deventer 07.02.1900 Fenna Hendrika Overbeek, geb. Deventer 29.04.1870, overl. Almelo 10.12.1952, d.v. Gerrit Jan Overbeek, winkelier, en Hendrina Geertruida Horsting.

 


 

IV.c. Gerhard Engelbert ter Marsch, z.v. III.c, geb. Hengelo 1869 (no.64), kantoorbediende, boekhouder (1930), overl. Voorburg 24.05.1937, begr. Rijswijk (Bpl. Kleiweg) 27.05.1937, tr. Hengelo 17.04.1902 Henriette Alberta Overbeek, geb. Hengelo 13.09.1867, overl. Voorbrug 23.06.1967, d.v. Jan Theodoor Overbeek, landbouwer, en Mina ten Cate.

Uit dit huwelijk:

1.                  J.Th. ter Marsch, surnumerair der Registratie en Domeinen (1935), otr. Voorburg/Oosterbeek 29.03.1935, tr. Oosterbeek 17.04.1935 W.J. Koning, Jo.

2.                  Hermina Hillegonda ter Marsch, geb. Hengelo 24.02.1905, tr. Hengelo 04.06.1930 Jan Kamerling, geb. Stad Almelo ca. 1905, ontvanger, z.v. Frits Kamerling en Grada Johanna ten Thij.

 


Legenda

o    Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht