Fragmenten ter Mors (48)

 

 

Enkele fragmenten over ongehuwde moeders, wier ouders ik niet ken. Zie ook 47 voor de nazaten van Geesken ter Mors en 53 voor de nazaten van Johanna ter Mors.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien april 2012)

 


 

“Hendrina te Morsch in de Eschmarkt, volgens haare verklaaringe in den barensnood aan de standvroedvrouwe Hendrina Ribbels en getuigen Hermkten ter Brugge, weduwe van Hermen Gerritsen en Geertruid Ueldrink, vrouwe van Jannes Snuiverink beide in de Eschmarkt, beswangerd door Hendrik Lefers, getrouwd met Enneken Woolderink. Zo is haar kind met authorisatie van den heer Landdroste van d. 7 Aug. dit kind gedoopt op d. 8. do en genaamd – Hendrik zijnde ten doop gehouden door haaren vader Beren te Morsch, lidmaat.”

 

Bron: Doopboek NDG Enschede 08.08.1773 in TG 8(3) juli 1992 p.68.

 

I. Beren te Morsch, overl. na 1773, tr. NN.
Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina te Morsch; volgt II.

 

II. Hendrina te Morsch.
Kind:

1.                  Hendrik te Morsch, geb. Eschmarke 07.08.1773, ged. Enschede 08.08.1773.

 


 

I. Gerredina/Gerridina ter Morsch, geb. ca. 1800, zonder beroep (1838), ongehuwd (1838), overl. na 1873.

Kind:

1.                  Johanna ter Morsch, geb. Haaksbergen 28.06.1838|a|, overl. Haaksbergen 30.10.1913, tr. Haaksbergen 27.06.1873 (no.19) Gerhardus ten Voorde, geb. Haaksbergen 12.05.1849, wever (1868), fabrieksarbeider (1873), overl. Haaksbergen 17.09.1911, z.v. Bernardus ten Voorde (ca.1817-na1873), metselaar, en Joanna te Kiefte (-na1873).

 

Noten: |a| aangifte door Klazina van Ittersum, vroedvrouw (geb.akte Haaksbergen 1838 no.71).

 


 

I. Johanna ter Mors, zonder beroep (1897), ongehuwd (1897).

Kind:

1.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 16.01.1897|a|, overl. Lonneker 27.02.1897.

 

Noten: |a| aangifte door Geerdina Veenhuizen, oud 43 jaar, vroedvrouw, getuige Jan Hendrik ter Mors, oud 26 jaar, fabriekarbeider (geb.akte Lonneker 1897 no.12).

 


terug naar het overzicht