Familie Seinhorst (1)

 

(Gendringen)

 

Deze familie stamt af van Tönnis Seinhorst, zoon van Jan, die in 1731 te Lichtenvoorde trouwt met Lijsbeth Huls. Hun relatie met de twee andere families Seinhorst en de familie Senhorst/Zenhorst is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met de kleinere en grotere gewaardeerde bijdragen van A.G.J. Berkelder, R. Bloemer, mw. Ch. Heesen te Best, H.J. van der Jagt, D.H. Keuper te De Heurne, mw. Knuever-Seinhorst, mw. M. Lemmen-Seinhorst, ir. A.L. en Mark Mellink te Velp, A. Seinhorst, A.B. Seinhorst, A.J.D. Seinhorst, K.T. Seinhorst, mw. L. Seinhorst, mw. M.I. Seinhorst, R. Seinhorst, W.G.B. Seinhorst te Arnhem, mw. A. van Twillert-te Pas, mw. H. Wierenga-Seinhorst te Laag-Keppel en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien juni 2018)

 


 

I.  Jan Seijnhorst, van Gendringen, overl. voor 1731|a|.

 

Noten: |a| huwelijk zoon Tönnis.

 


 

II.  Tönnis Seinhorst, Antony, z.v. I, geb. Gendringen, landbouwer, overl. Gendringen 05.01.1768|d|, otr. Lichtenvoorde 15.04.1731|b|, tr. Lichtenvoorde 29.04.1731 Lijsebeth Huls, geb. Gendringen, ged. Dinxperlo 06.03.1707, d.v. Wessel Huls(t) en Engele Ensinck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wessel Seinhorst, geb. 1737; volgt III.a.

2.                  Agnes IJda Seinhorst, ged. Gendringen 14.05.1742|c|, tr. Silvolde 11.09.1768 Benjamin Graal, z.v. Henderik Jan Graal en Mechteld Noy.

3.                  Catharina Margaretha Seinhorst, ged. Gendringen 16.05.1745, lidmaat Gendringen Paaschen 1770, att.n. Silvolde 22.03.1772, ingekomen Gendringen 04.05.1775, overl. Voorst (Gendringen) 28.01.1823, otr. Gendringen 30.10.1774|a|, otr. Gendringen 20.11.1774 Hendrik Jan Scholten, geb. 11.10.1744, linnenwever (1819), overl. Voorst (Gendringen) 18.12.1819, z.v. Gerrit Scholten en Hendrina Rouwenhorst.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan Scholten, geb. 13.08.1775, ged. Voorst 20.08.1775, linnenwever, woont De Schop (1815), overl. Voorst (Gendringen) 05.12.1844, tr. 1e Gendringen 22.02.1811 Berendje Gerritsen; tr. 2e Gendringen 05.06.1814 Aaltje te Boekhorst, d.v. Hermanus te Boekhorst. Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. 29.11.1815, dichter|e|, overl. Voorst 28.03.1889.
En voorts: Theodorus Scholten, geb. Gendringen 12.10.1776, tr. Gendringen 1804 Theodora Aletta Seinhorst (1787-1849); Coenraat Scholten, Conrad, geb. 17.05.1783, ged. Gendringen 25.05.1783, overl. Gendringen 07.05.1840; Hendrik Jan Scholten, geb. Gendringen 16.06.1788, ged. Voorst 22.06.1788, overl. Voorst (Gendringen) 06.11.1856.

4.                  Willem Seinhorst, geb. w.s. tussen 1745 en 1748|f|; volgt III.b.

5.                  Philip Coenraad Seinhorst, Coenraad, geb. Gendringen 1748; volgt III.c.

 

Noten: |a| G 730; |b| RBS 1041.2 p.91 #1 {daar allen 15.04} /Lichtenvoorde 184; |c| RBS 755; |d| RBS 756; |e| ‘Een dichter uit Voorst’, in Voorst, grensland door de eeuwen heen (1988), pp.57-61; |f| gelet op tijdstip van aannemen als lidmaat (1773), tussen dat van Catharina (1770) en Coenraad (1775).

 


 

III.a.  Wessel Seinhorst, z.v. II, geb. w.s. Lichtenvoorde 1737, lidmaat Gendringen Kerstmis 1755, rentenier 1811, overl. Voorst (Gendringen) 22.06.1812, otr. Gendringen 07.08.1785|b|, tr. Gendringen 28.08.1785 Berendina Ratelband, ged. Netterden 11.10.1761, overl. voor 1811, d.v. Jan Ratelband, overl. tussen 1783 en 1785, en Aletta We(e)ck.

[naar Terborg 09.10.1766; ingekomen in Gendringen 03.03.1767; vertr. naar Loosduinen 22.03.1773; overgekomen van Terborg naar Loosduinen als lidmaat 05.04.1773; werkt “op de plaats van de Heer Steengracht” (Cornelis Steengracht was in die tijd eigenaar v/d Slangenburg, hij overleed in 1781; werd opgevolgd door kleinzoon E.A. van der Goltz); naar Doetinchem 01.05.1782; terug in Terborg 03.08.1785; naar (Ambt) Doetinchem 14.12.1785; op ’t Bouwhuis (Varsseveldseweg 286), gepacht van Kasteel Slangenburg; terug naar Gendringen (i.m.a.) 14.11.1800; daarna op ’t Nutselaar]

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Aletta Seinhorst, geb. Ambt Doetinchem 02.05.1787, lidmaat Gendringen 07.04.1803, overl. Voorst (Gendringen) 24.06.1849, otr. Gendringen 18.03.1804, tr. Gendringen (kerk) 08.04.1804|a||c| Theodorus Scholten, Dores, geb. Gendringen 12.10.1776, ged. Gendringen 13.10.1776, landbouwer, woont ’t Loo|d| (Gendringen, buurtschap Voorst), overl. Voorst (Gendringen) 01.09.1857, z.v. Hendrik Jan Scholten en Catharina Margaretha Seinhorst.
Uit dit huwelijk: Berend, geb. Gendringen 31.12.1804, ged. Gendringen 06.01.1805, overl. Voorst (Gendringen) 23.07.1876; Hendrica, geb. Gendringen 27.05.1806, ged. Gendringen 01.06.1806, overl. Voorst (Gendringen 13.02.1877; Willemina, geb. Gendringen 28.04.1809, ged. Gendringen 30.04.1809, overl. Voorst (Gendringen) 15.10.1873; Hendrik Jan, geb. Gendringen 04.06.1812, ged. Gendringen 07.06.1812, overl. Varsselder (Gendringen) 01.08.1872.

2.                  Jan Seinhorst, geb. Ambt Doetinchem 1789; volgt IV.a.

 

Noten: |a| no.1247; |b| G 967; |c| “op 18-25 maart-1 april bij ons geproclameert en onder attest van het gerecht alhier op 8-4-1804 gehuwd”; |d| Voorst, grensland door de eeuwen heen (1988), p.16 en p.147 {thans Grensweg 4}.

 


 

IV.a.  Jan Seinhorst, z.v. III.a, geb. Ambt Doetinchem (op ’t Bouwhuis) (?) 29.05.1789, ged. Voorst 31.05.1789, lidmaat 11.04.1805, landbouwer Gendringen, overl. Wals (Gendringen) 26.01.1846, tr. Gendringen 23.04.1811|d| / 02.05.1811|a| Jenneken Sleutjes, geb. Gendringen (Mechelen) 28.10.1787 of 28.10/29.10.1786|b|, ged. 05.11.1787, overl. Wals (Gendringen) 16.12.1870, d.v. Aalbert Sleutjes, ged. 21.05.1741, overl. voor 11.12.1802, en Jantjen Veel(d)ers.

JS uit Voorst (1811). Wonen in Wisch (Terborg) op ’t Hommelink; na 1817 naar Het Morengoed, buurtschap Wals;

Wals behoorde tot 01.01.1821 tot Netterden, daarna tot Gendringen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Seinhorst, geb. ’t Hommelink in Wisch 09.01.1813, lidmaat Gendringen 29.03.1830, landbouwer, overl. ’t Morengoed in Wals (Gendringen) 20.02.1867, tr. Gendringen 23.09.1852 Anna Elisabeth Berkelaar, geb. op de Berkelaar in Ambt Doetinchem 29.07.1819, overl. Wals (Gendringen) 23.01.1909, d.v. Frederik Jan Berkelaar en Johanna Obelink; geen kinderen.
     Anna Elisabeth Berkelaar tr. 2e 1868 Jan Seinhorst; zie 2.

2.                  Jan Seinhorst, geb. ’t Hommelink in Wisch xx.06.1814, lidmaat Gendringen 29.03.1833, landbouwer, overl. ’t Morengoed in Wals (Gendringen) 30.08.1876, tr. Gendringen 29.07.1868 Anna Elisabeth Berkelaar (1819-1909).
     Anna Elisabeth Berkelaar tr. 1e 1853 Willem Seinhorst; zie 1.

3.                  Berend Seinhorst, geb. Wisch 1816; volgt V.a.

4.                  Antjen Seinhorst, geb. ’t Hommelink in Wisch 29.12.1817, ged. Gendringen 04.01.1818, lidmaat Gendringen 10.04.1835, overl. Voorst (Gendringen) 22.11.1878, tr. Gendringen 18.06.1841 Hendrik Sleutjes, ook Sloetjes of Slöetjes, geb. Gendringen ca. 1811, landbouwer, overl. Voorst (Gendringen) 13.02.1865, z.v. Jan Willem Sleutjes en Willemina Luimes (ca.1778-1814).
AS att. naar Halle 16.02.1857; AS en HS ingekomen Gendringen met att.v. Halle 10.03.1862.
Uit dit huwelijk (meestal Slöetjes): levenloze dochter, Gendringen 27.02.1842; Willemina, geb. Gendringen 22.04.1843, overl. Voorst (Gendringen) 09.05.1903; Johannes, geb. Gendringen 10.06.1844, overl. Winterswijk 12.04.1921; Jan Willem, geb. Gendringen 25.10.1845, overl. Wieken (Gendringen); Wessel, geb. Gendringen 25.10.1845 (tweeling), overl. Wieken (Gendringen) 07.09.1846; Johanna, geb. Gendringen 26.10.1847, overl. Dinxperlo 20.05.1921; Elisabeth, geb. Gendringen 19.06.1849, overl. Wieken (Gendringen) 23.06.1851; Jan Willem, geb. Gendringen 10.10.1850, overl. Voorst (Gendringen) 07.08.1919; levenloze dochter, Wieken (Gendringen) 21.12.1852; Elisabeth, geb. Gendringen 28.09.1854, overl. Wieken (Gendringen) 05.11.1854; Wessel, geb. Gendringen 22.10.1855, overl. Renkum 24.05.1941; Hendrik, geb. Zelhem ca. 1859, overl. Winterswijk 18.12.1923; Albert, geb. Zelhem ca. 1860, overl. Winterswijk 21.01.1938.

5.                  Theodorus Seinhorst, geb. Netterden 1820; volgt V.b.

6.                  Elisabeth Seinhorst, geb. ’t Morengoed in Wals (Netterden) 19.09.1820 (tweeling), ged. Gendringen 20.09.1820, lidmaat Gendringen 24.03.1839, overl. Wieken (Gendringen) 29.10.1894, tr. 1e Gendringen 13.05.1852 Jacobus Welsing, ook Welsink, geb. Netterden 22.01.1816, landbouwer, overl. Wieken (Gendringen) 14.08.1864, z.v. Derk Welsing en Arentje te Grotenhuis; tr. 2e Gendringen 26.07.1865 Gerrit Bulterman, geb. Gendringen 04.04.1832, landbouwer, overl. Wieken (Gendringen) 22.07.1869, z.v. Gerrit Jan Bulterman (ca.1795-1844) en Maria Hendrina van Hengel (ca.1797-1836).
Uit het huwelijk Welsink-Seinhorst: Aleida Johanna, geb. Gendringen 07.10.1853, overl. Wieken (Gendringen) 21.07.1926|h|; Johanna, geb. Gendringen 25.05.1856, overl. Gendringen 27.06.1932|g|; Derk, geb. Gendringen 20.07.1858, overl. Wieken (Gendringen) 19.01.1863.

 

Noten: |a| GenLias; |b| 28.10 1786: mw Wierenga p.99 of 29.10.1786 (bev.reg.): mw Wierenga p.111, maar 1787 op fotokopie mw Wierenga p.103; |d| no.1293; |g| Welsink (overl.akte Gendringen 1932 no.60); |h| per abuis 16.10.1950 in OTGB 06.2.

 


 

V.a.  Berend Seinhorst, z.v. IV.a, geb. ’t Hommelink in Wisch 01.01.1816, lidmaat Gendringen 29.03.1833, att. naar Aalten 09.03.1854, landbouwer op Oude Brusse, overl. Lintelo (Aalten) 21.04.1874, tr. Aalten 08.10.1853 Janna Siebelink, geb. IJzerlo (Aalten) 03.10.1829, overl. Aalten 17.01.1905, d.v. Derk Siebelink (ca.1794-1864) en Aleijda Duenk (ca.1798-1841).

     Janna Siebelink tr. 1e Aalten 07.12.1850 Hendrik Jan te Boveld, geb. Dale (Aalten) 23.02.1814, landbouwer, overl. IJzerlo (Aalten) 27.11.1852, z.v. Jan Willem te Boveld en Aleida Johanna ter Maat; tr. 3e Aalten 29.11.1877 Derk Willem Gussinklo, geb. Lintelo (Aalten) 17.03.1825, landbouwer, overl. Aalten 07.01.1900, z.v. Salomon Gussinklo en Hendrika Lammers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Seinhorst, geb. IJzerlo (Aalten) 01.10.1854, overl. Lintelo (Aalten) 04.04.1866.

2.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Aalten 1856; volgt VI.a.

3.                  Berend Seinhorst, geb. Lintelo (Aalten) 31.03.1857, overl. Lintelo (Aalten) 08.04.1866.

4.                  Willem Seinhorst, geb. Aalten 1858; volgt VI.b.

5.                  Louwrens Seinhorst, geb. Aalten 1860; volgt VI.c.

6.                  Theodorus Seinhorst, geb. Lintelo (Aalten) 11.10.1862, knecht op ’t Lammershuis te Sinderen, landbouwer, overl. Breedenbroek (Gendringen) 04.03.1917; ongehuwd.

7.                  Johan Seinhorst, geb. Lintelo (Aalten) 15.05.1864, overl. Lintelo (Aalten) 27.10.1866.

8.                  Hendrik Jan Seinhorst, geb. Aalten 1866; volgt VI.d.

9.                  Johan Seinhorst, geb. Lintelo (Aalten) 27.07.1868, landbouwer op Oude Brusse; ongehuwd.
= w.s. Johan Seinhorst, geb. Aalten ca. 1876|a|, landbouwer, overl. Aalten 26.10.1946.

10.                Aleida Hendrika Seinhorst, geb. Lintelo (Aalten) 27.07.1868 (tweeling), overl. Dinxperlo 13.03.1921, tr. Dinxperlo 28.11.1895 Jan Willem Ormel, geb. De Heurne (Dinxperlo) 11.01.1860, van Teunishuus in De Heurne, landbouwer (1896,1897), overl. Dinxperlo 16.06.1936, z.v. Derk Hendrik Ormel (ca.1806-1870) en Wilhelmina Velthorst (ca.1831-1898.
Uit dit huwelijk:

a.          Hendrik Ormel, geb. De Heurne (Dinxperlo) 23.08.1900, tr. 04.04.1929 Jeannetta Joh. Keuper, geb. Gendringen 30.09.1904, overl. Nijmegen 27.08.1976; uit dit huwelijk: Berendina Ormel, geb. 30.01.1906, tr. Willem Seinhorst (1905-), z.v. Gerrit Jan Seinhorst en Johanna Gesink.

en voorts: levenloze dochter, De Heurne (Dinxperlo) 21.03.1896; Hendrik, geb. De Heurne (Dinxperlo) 24.01.1897, w.s. jonggestorven; Bernard, geb. De Heurne (Dinxperlo) 24.01.1897 (tweeling), overl. Dinxperlo 03.06.1921; Johanna Hendrika, geb. De Heurne (Dinxperlo) 13.10.1898; Wilhelmina, geb. De Heurne (Dinxperlo (07.04.1902; Aleida Wilhelmina, geb. De Heurne (Dinxperlo) 02.05.1904; Berendina, geb. De Heurne (Dinxperlo) 30.01.1906; Jan Willem, geb. De Heurne (Dinxperlo) 06.09.1909.

11.              levenloze zoon, Lintelo (Aalten) 05.10.1870.

 

Noten: |a| oud 70 jaar (overl.akte Aalten 1946 no.97, GenLias).

 


 

VI.a.  Derk Jan Seinhorst, z.v. V.a, geb. Lintelo (Aalten) 13.01.1856, landbouwer op Nieuwe Brusse (1905), overl. Lintelo (Aalten) 25.02.1932, tr. Aalten 17.05.1906 Johanna Geertruida ter Vrugt, geb. Westendorp (Wisch) 27.07.1884, overl. Lintelo (Aalten) 13.02.1968, d.v. Evert Jan ter Vrugt en Dina Tannemaat.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berend Jan Seinhorst, geb. Aalten 1908; volgt VII.a.

2.                  Johan Seinhorst, geb. Lintelo (Aalten) 27.02.1910, landbouwer op Oude Brusse, overl. Aalten 18.06.1985, begr. Aalten (Berkenhove) 22.06.1985; ongehuwd.

3.                  Derk Jan Seinhorst, geb. 1916; volgt VII.b.

 


 

VII.a.  Berend Jan Seinhorst, z.v. VI.a, geb. Lintelo (Aalten) 28.01.1908, landbouwer op De Koop (eigendom van Wensink), overl. 18.07.1972, begr. Aalten (Bpl.Varsseveldsestraatweg), tr. 09.06.1938 Grada Johanna Theodora Wensink, geb. 05.02.1910, overl. Aalten 01.09.1976, begr. Aalten (Bpl.Varsseveldsestraatweg), d.v. Wensink en mw Boland (De Koop, Lintelo).

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambert Jan Seinhorst, geb. 1943; volgt VIII.a.

2.                  Johanna Geertruida Seinhorst, tr. Johannes van Eerden.

 


 

VIII.a.  Lambert Jan Seinhorst, Jan, z.v. VII.a, geb. 07.06.1943, tr. 19.02.1971 Willemina Theodora Sonderlo, Willie, geb. 27.02.1942.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berend Jan Seinhorst, geb. 07.02.1972.

2.                  Frank Jan Seinhorst, geb. 23.06.1977.

 


 

VII.b.  Derk Jan Seinhorst, z.v. VI.a, geb. op Nieuw Brusse 27.03.1916, ca. 1943 verhuisd naar Oude Brusse en daar als landbouwer werkzaam geweest, overl. Aalten 07.08.1991, begr. Aalten (Berkenhove) 10.08.1991, tr. 24.09.1953 Aleida Hendrika Ebbers, geb. 16.05.1920, overl. Aalten 25.01.2011, begr. Aalten 01.02.2011.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arend Jan Derk Seinhorst, geb. 1956; volgt VIII.a2.

2.                  Derk Jan Seinhorst, Jan, geb. 15.09.1959, landbouwer op Nieuwe Brusse.

 


 

VIII.a2.  Arend Jan Derk Seinhorst, Dick, z.v. VII.b, geb. op Oude Brusse 27.02.1956, landbouwer op Oude Brusse en woonachtig op Nieuwe Brusse, tr. voor 1992 Veronica Johanna Antonia Bloemer, Veri, geb. 17.07.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joris Seinhorst, geb. op Nieuwe Brusse 12.07.1992.

2.                  Iris Seinhorst, geb. Winterswijk 04.10.1995.

 


 

VI.b.  Willem Seinhorst, z.v. V.a, geb. Lintelo (Aalten) 23.09.1858, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 04.04.1949, tr. Wisch 30.03.1884|a| Everdina Johanna Aleida Seinhorst (1857-1940), d.v. Willem Seinhorst en Hendrika Kraayenbrink. [Huusboer, Sinderen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernard Seinhorst, geb. Wisch 22.08.1885; volgt VII.c.

2.                  Willem Seinhorst, geb. Wisch 01.04. 1887; volgt VII.d.

3.                  Johanna Hendrika Seinhorst, geb. Sinderen (Wisch) 12.09.1888, overl. 06.09.1951, tr. Wisch 31.05.1917 Derk Willem Seinhorst (1880-1955), z.v. Arent Seinhorst en Peterlina Nieuwenhuis.

4.                  Johan Seinhorst, geb. Wisch 17.12.1890; volgt VII.e.

5.                  Hendrik Seinhorst, geb. Sinderen (Wisch) 29.12.1892, overl. Sinderen (Wisch) 16.04.1893.

6.                  Hendrik Seinhorst, geb. Wisch 01.02.1895; volgt VII.f.

 

Noten: |a| 03.04.1884 volgens GenLias.

 


 

VII.c.  Bernard Seinhorst, z.v. VI.b, geb. Sinderen (Wisch) 22.08.1885, landbouwer, tr. Wisch 20.03.1919 Johanna Henrietta Boland, geb. Bocholt 01.05.1891, overl. Sinderen 31.12.1982, begr. Varsseveld 05.01.1983, d.v. Johann Boland en Henriette Schepers. [Huusboer, Wisch]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Henriette Seinhorst, geb. 26.10.1920, tr. A.M. Meiburg, uit Soest, wedr; geen kinderen.

2.                  Wilhelmina Johanna Seinhorst, geb. 07.05.1923, tr. 03.07.1947 Hendrik Gesink, geb. 12.11.1920, uit Westendorp. [Huusboer, Sinderen]
Uit dit huwelijk vier kinderen.

 


 

VII.d.  Willem Seinhorst, z.v. VI.b, geb. Sinderen (Wisch) 01.04.1887, landbouwer, overl. 13.07.1956, begr. Gendringen, tr. Gendringen 22.02.1921|b| Johanna Wesselina Keuper, Jans, geb. Megchelen (Gendringen) 13.06.1890|a|, overl. Doetinchem 03.07.1968, begr. Gendringen, d.v. Willem Keuper (1851-1919) en Reinira Jacoba Wentink (1855-1924).

WS en JWK wonen na hun huwelijk Wieken, later Hengelstede op de Wals.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Everdina Seinhorst, Lies, geb. Gendringen 11.04.1922, overl. Leeuwarden 16.01.2008, begr. Leeuwarden 21.01.2008, tr. Gendringen 12.05.1949 Douwe Bos, overl. 20.11.1995.
Uit dit huwelijk: Joke; Winnie; Siebe.

2.                  Everdina Reinira Seinhorst, Dien, geb. 20.06.1924, overl. 14.06.2007, tr. Gendringen 11.10.1951 Dirk Frederik te Pas, geb. 31.12.1924, overl. 11.05.2013, begr. Gendringen.
Uit dit huwelijk twee zoons en vier dochters.

3.                  Willem Johan Seinhorst, geb. 26.02.1926, overl. Gendringen 11.04.1982, begr. Gendringen 15.04.1982; ongehuwd.

4.                  Reinira Jacoba Seinhorst, geb. 14.01.1930, overl. 24.05.2008, tr. Gendringen 03.05.1962 Paulus Wilhelmus Theodorus Maria Otten.

 

Noten: |a| 13.05 (OTGB 04.84); |b| 22.01 (OTGB 04.155).

 


 

VII.e.  Johan Seinhorst, z.v. VI.b, geb. Sinderen (Wisch) 17.12.1890, overl. 10.01.1977, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Gendringen 26.08.1924 Catharina Willemina Keuper, geb. Mechelen (Gendringen) 05.06.1894, overl. 03.07.1956, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan). [den Brink, Doetinchem]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdien Willemina Seinhorst, Dien, geb. 25.03.1927, tr. 02.05.1956 Jan Klumper. [’t Elink, Winterswijk]
Uit dit huwelijk een zoon.

2.                  Reinira Jacoba Seinhorst, geb. 21.02.1929, tr. Jan Wentink, uit Drempt; geen kinderen.

3.                  Willem Seinhorst, geb. 1931; volgt VIII.b.

 


 

VIII.b.  Willem Seinhorst, z.v. VII.e, geb. 15.11.1931, overl. Doetinchem 18.05.1993, begr. Doetinchem (Slangenburg) 22.05.1993, tr. 17.09.1964 Margaretha Cornelia Jansen Venneboer, geb. 21.02.1930. [den Brink, Doetinchem]

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Catharina Seinhorst, Erna, geb. 30.11.1965, tr. Doetinchem (bs/nh) 17.05.1997 Han Veenink.

2.                  Johan Karel Seinhorst, Jan Karel, geb. 31.10.1966, en Jolanda.

 


 

VII.f.  Hendrik Seinhorst, z.v. VI.b, geb. Wisch 01.02.1895, tr. 20.11.1924 Johanna Gesiena Weening, geb. 10.06.1900. [Groot Salemink, Sinderen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Seinhorst, geb. 13.07.1926, tr. Herman Scheffer, muziekleraar, overl. [Hellendoorn]

2.                  Liena Johanna Seinhorst, geb. 26.01.1928, verpleegster; ongehuwd. [Doorwerth]

3.                  Willem Seinhorst, geb. 1930; volgt VIII.c.

4.                  Theodora Seinhorst, geb. 20.08.1933, tr. Willem Colenbrander, varkenshandelaar.

 


 

VIII.c.  Willem Seinhorst, Wim, z.v. VII.f, geb. 15.04.1930, tr. 08.10.1954 Hermina Hendrika Burgers, Hermien, geb. Bathmen 10.07.1932. [Groot Salemink, Sinderen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Johan Seinhorst, Hennie, geb. 15.10.1955, ziekenverzorger.

2.                  Johan Willem Seinhorst, Willem, geb. 27.07.1957, MTS werktuigbouwkunde, leraar LTS robotica.

3.                  André Seinhorst, geb. 07.09.1967, landbouwschool.

 


 

VI.c.  Louwrens Seinhorst, z.v. V.a, geb. Lintelo (Aalten) 24.09.1860, landbouwer, overl. Miste (Winterswijk) 16.07.1941, begr. Varsseveld 19.07.1941, tr. Aalten 12.03.1885 Dina Berkelder, geb. Aalten 11.11.1859, overl. Miste (Winterswijk) 13.07.1940, begr. Varsseveld 17.07.1940, d.v. Hendrik Jan Berkelder en Hendrika Willemina Krieger (ca.1816-1882). [’t Siebelink in Yzerlo; Lammershuis te Sinderen; Oude Brusse; Miste, op ’t Eesink]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Seinhorst, geb. IJzerlo (Aalten) 24.10.1885, overl. na 1936, tr. 1e Gendringen 16.05.1917 Frederik Willem ten Barge, geb. Bredevoort (Aalten) 05.07.1891, landbouwer, overl. Aalten 26.10.1936, z.v. Fredrik Willem ten Barge (ca.1855-1926) en Theodora Heijerman (ca.1846-1925); geen kinderen; tr. 2e na 1936 J.M. van der Stroom. [Warnsveld 1941,1947]

2.                  Harmina Berendina Seinhorst, geb. IJzerlo (Aalten) 08.03.1887, overl. IJzerlo (Aalten) 01.07.1887.

3.                  Berend Hendrik Seinhorst, geb. Gendringen 1888; volgt VII.g.

4.                  Dina Willemina Seinhorst, geb. Gendringen 06.03.1891, tr. Aalten 11.11.1915 Herman te Vrugt, geb. Heelweg (Wisch) 25.08.1891, z.v. Evert Jan te Vrugt (ca.1858-1915) en Diena Tannemaat. (zie VI.a.) [DWS is bij oom Johan op Oude Brusse van 29.05.1906 tot 13.06.1907; Haaksbergen 1941]

5.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Gendringen 06.10.1893, overl. (val van hooimijt) Breedenbroek (Gendringen) 05.09.1899.

6.                  Louwrens Seinhorst, geb. Gendringen 1895; volgt VII.h.

7.                  Dina Johanna Louisa Seinhorst, geb. Gendringen 07.12.1897, overl. na 1957, tr. Winterswijk 23.05.1929 Frederik Assink, geb. Miste (Winterswijk) 30.01.1887, landbouwer, overl. Winterswijk 24.08.1957, z.v. Jan Assink (ca. 1852-) en Johanna Berendina Woordes (ca.1866-). [’t Eesink, Miste]
Uit dit huwelijk twee dochters.

 


 

VII.g.  Berend Hendrik Seinhorst, z.v. VI.c, geb. Gendringen 25.09.1888, landbouwer, overl. Gendringen 18.12.1945, tr. xx.02.1923 Grada Willemina ter Horst, geb. IJzerlo (Aalten) 20.08.1898, overl. 18.02.1966, d.v. Arent Jan ter Horst en Grada Johanna Doornink. [Breedenbroek 1941][’t Lammershuis, afgebroken 1955, Aaltenseweg 3 te Gendringen; nieuwe boerderij, in 1967 verkocht]

Uit dit huwelijk:

1.                  Louwrens Johan Seinhorst, geb. 16.03.1923, molenaarsknecht, overl. Sinderen 02.01.1987, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.) 06.01.1987, tr. Hendrika Johanna van der Stroom, Riek, geb. Warnsveld 22.07.1929, overl. Sinderen 06.06.2006, begr. Varsseveld 10.06.2006|a|; geen kinderen. [Sinderen]

2.                  Everdina Hendrika Gerharda Seinhorst, geb. Gendringen 01.06.1924, overl. (buikvliesontsteking) Gendringen 04.04.1945.

3.                  Berend Hendrik Seinhorst, geb. 1925; volgt VIII.d.

4.                  Jan Johan Seinhorst, geb. 1929; volgt VIII.e.

5.                  Gerharda Johanna Louise Seinhorst, Gerda, geb. 18.01.1932, tr. Hendrik Antonie Boland, geb. 22.09.1929, knopenfabrikant te Dinxperlo.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

6.                  Johanna Hendrika Willemina Seinhorst, geb. 29.09.1933, tr. 17.05.1955 Gerrit Jan Seesink, geb. 08.04.1925, landbouwer. [Varsseveld]
Uit dit huwelijk vijf kinderen.

7.                  Anna Bernarda Wesselina Seinhorst, Annie, geb. 05.07.1938, overl. Aalten 03.01.1995, begr., tr. Roelof Veldhuis, landbouwer in Yzerlo, op Nieuwe Rengelink
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| weduwe Laurens Johan Seinhorst, levensgezel Herman Tolkamp.

 


 

VIII.d.  Berend Hendrik Seinhorst, Henk, z.v. VII.g, geb. 11.08.1925, tr. voor 1968 (echtsch.) Dina G. te Loo, geb. Winterswijk 15.04.1927, d.v. Jan Roelof te Loo en Aaltjen Oonk. [Aalten]

Uit dit huwelijk:

1.                  Birgitte Seinhorst, geb. 05.10.1968.

 


 

VIII.e.  Jan Johan Seinhorst, z.v. VII.g, geb. 07.11.1929, röntgenoloog in ziekenhuis te Winterswijk, tr. voor 1959 Riki Rutgers, geb. 21.07.1934, kleuterleidster, uit Groningen. [Delfzijl]

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Antoinette Seinhorst, geb. 30.06.1959, tr. NN.

2.                  Bernardus Henricus Seinhorst, geb. 20.11.1961, tr. Hidde Sybilla Jager.

3.                  Gerhardus Franciscus Xaverius Seinhorst, geb. 17.05.1963.

4.                  Gertrudis Willemina Seinhorst, geb. 22.10.1965.

5.                  Johannes Hubertus Martinus Seinhorst, geb. 19.06.1971.

 


 

VII.h.  Louwrens Seinhorst, z.v. VI.c, geb. Gendringen 23.09.1895, propaedeuse theologie te Utrecht (1921)|b|, candidaatsexamen godgeleerdheid te Utrecht (1925)|c|, hervormd predikant te Lintelo, Pesse, Oosternieland, tijdens emeritaat te Engelbert, overl. Emmen 07.03.1986, begr. Pesse, tr. Aalten 03.04.1929 Willemina Johanna Odé, geb. Bredevoort 07.05.1897, onderwijzeres, overl. Emmen 23.08.1986, begr. Pesse 27.08.1986, d.v. Jacobus Adrianus Odé (1872-1915|d|), onderwijzer te Bredevoort, en Willemina Maria Moll (1868-1936).|a|

LS komt 15.01.1918 naar Doetinchem; {van internaat Ruimzicht af vanwege sneeuwbal naar directeur ds Van Dijk}; woont kort daarop bij oom Johan (VIf); vertrekt 26.09.1919 naar Utrecht.

LS en WJO wonen in Pesse (1931,1941), Ruinen (1947) en Emmen (1982).

Uit dit huwelijk:

1.                  Dina Willemina Maria Seinhorst, Marie, geb. 25.05.1930, tr. 12.11.1954 Jan Meijering, geb. 29.05.1924.
Uit dit huwelijk twee dochters (1957-1959).

2.                  Laura Jacoba Adriana Seinhorst, geb. 21.02.1932, tr. 24.06.1955 Roelof Westerdijk, geb. 01.08.1931, z.v. Sikke Westerdijk en Aafke Veldman.
Uit dit huwelijk twee dochters (1957-1961).

3.                  Gerritje Antoinette Willemina Seinhorst, Annie, geb. 19.03.1935, tr. 22.12.1971 Geert Prummel, geb. 31.02.1936 (?).
Uit dit huwelijk drie kinderen (1969-1971).

4.                  Lourens Berend Hendrik Seinhorst, geb. 1938; volgt VIII.f.

 

Noten: |a| NP 66(1982) p.352; |b| Het Vaderland 19.02.1921; |c| Het Vaderland 16.11.1925; |d| GenLias (in NP per abuis 1924).

 


 

VIII.f.  Lourens Berend Hendrik Seinhorst, Rens, z.v. VII.h, geb. 13.12.1938, ing., tr. 10.05.1963 Leena Frederika Smid, Leny, geb. 14.10.1936.

Uit dit huwelijk:

1.                  Linda Seinhorst, geb. 24.02.1964, drs. bedrijfskunde Groningen.

2.                  Nicolette Gina Seinhorst, geb. 19.02.1966.

3.                  Suzanne Laura Seinhorst, geb. 19.02.1966 (tweeling).

4.                  Laura Seinhorst, geb. 02.10.1970.

 


 

VI.d.  Hendrik Jan Seinhorst, z.v. V.a, geb. Oude Brusse te Lintelo (Aalten) 25.05.1866, lange tijd knecht bij de Huusboer te Sinderen, later landbouwer op de Haart te Aalten, overl. Aalten 19.04.1949, tr. 1e Wisch 22.03.1906 Hendrika Willemina Oberink, geb. Binnenheurne (Wisch) 17.02.1869, overl. Aalten 08.06.1913, d.v. Jan Willem Oberink en Janna Geertruid Gussinklo; tr. 2e Aalten 10.02.1916 Willemina ten Barge, geb. Aalten 14.11.1886, overl. na 1949, d.v. Fredrik Willem ten Barge (ca.1855-1926) en Theodora Heijerman (ca.1846-1925).

Uit het huwelijk Seinhort-Oberink:

1.                  Bernard Willem Seinhorst, geb. Aalten 1907; volgt VII.i.

Uit het huwelijk Seinhorst-ten Barge:

2.                  Drika Theodora Seinhorst, geb. 21.06.1917, overl. Bredevoort 08.02.1995, begr. Bredevoort 13.02.1995, tr. 22.05.1942 Hendrik J. van Lochem. [Aalten]
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

3.                  Frederik Willem Seinhorst, geb. 1919; volgt VII.j.

 


 

VII.i.  Bernard Willem Seinhorst, z.v. VI.d, geb. Haart (Aalten) 08.12.1907, overl. Aalten 26.07.1997, begr. Aalten (Berkenhove) 31.07.1997, tr. 13.05.1942 Johanna Hendrika Lievers, geb. Aalten 15.02.1911, overl. 01.05.1997, d.v. Johan Lievers en Aleida Grada Ormel. [Aalten]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Willemina Seinhorst, Willie, geb. 13.09.1943, tr. Bennie Teunter. [Aalten]

2.                  Aleida Grada Seinhorst, Alies, geb. 20.03.1947, tr. Bennie Rutgers. [Zevenaar]

3.                  Hendrika Jannie Seinhorst, Jannie, geb. 12.01.1949, tr. Ben Brethouwer. [Aalten]

4.                  Johanna Bernarda Seinhorst, Joke, geb. 21.06.1955, tr. Gerrit Krieger. [Aalten]

 


 

VII.j.  Frederik Willem Seinhorst, z.v. VI.d, geb. 06.04.1919, tr. 20.09.1949 Theodora Wilhelmina Eelink, geb. 11.02.1924, overl. 13.05.2000. [Aalten]

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Jantina Seinhorst, geb. 10.03.1950, verpleegster, tr. NN. [Nijmegen]

2.                  Gerrit Jan Hendrik Seinhorst, geb. 1953; volgt VIII.g.

3.                  Johanna Aleida Seinhorst, tr. Simon Groot. [Aalten]

 


 

VIII.g.  Gerrit Jan Hendrik Seinhorst, z.v. VII.j, geb. 18.11.1953, verpleger, boekhouder, tr. 13.12.1974 Margriet Poortstra. [Zeewolde]

Uit dit huwelijk:

1.                  Marije Ingeborg Seinhorst, geb. 20.06.1978, leerkracht basisonderwijs, verloofd met Karel Jan Vogel. [Almere]

2.                  Laurens Seinhorst, geb. 16.03.1981, hovenier.

 


 

V.b.  Theodorus Seinhorst, z.v. IV.a, geb. op ’t Morengoed te Wals (Netterden) 19.09.1820, ged. Gendringen 20.09.1820, lidmaat Gendringen 24.03.1839, landbouwer Varsseveld, bijgenaamd ‘Lange Dorus’, overl. Silvolde (Wisch) 07.03.1880, begr. Terborg, tr. 1e Gendringen (Wisch) 13.05.1852 Johanna Geertruida Kleinhesselink, geb. Dinxperlo 31.08.1827, landbouwster, overl. Wisch 10.01.1859, begr. Terborg, d.v. Jan Hendrik Kleinhesselink (ca.1790-1867) en Wesselina Ormel (ca.1791-1849); tr. 2e Wisch 30.04.1863 Everdina Nibbelink, geb. Binnenheurne (Wisch) 18.04.1839, overl. Enschede 19.04.1915, d.v. Hendrik Jan Nibbelink (1802-1873) en Frederica Veldhorst (1805-1871).

TS en JGK wonen in 1856 te Silvolde, no.324.

TS en EN wonen in 1864 in de Sillevoldschebuurt no.281.

EN vertrok 29.06.1909 naar Ruurlo en later naar Enschede.

     Everdina Nibbelink tr. 2e Wisch 10.11.1881 Gerrit Jan Mellink, geb. Ambt Doetinchem 02.08.1844, overl. Ambt Doetinchem 20.01.1890, z.v. Jan Mellink en Willemina Bruil; tr. 3e Wisch 18.08.1892 Jan Hofs, geb. Wisch 10.09.1838, schoolhoofd in Westendorp, overl. Winterswijk 05.09.1913, z.v. Lammert Hofs en Johanna Geertruid Ormel.
     Jan Hofs tr. 1e Wisch 02.11.1865 Johanna Hendrika Becking, geb. Varsseveld (Wisch) 27.07.1841,
overl. Westendorp (Wisch) 27.02.1891, d.v. Gerhardus Theodorus Becking en Theodora Hendrina Arentsen; uit dit huwelijk acht kinderen.

Uit het huwelijk Seinhorst-Kleinhesselink:

1.                  Jan Willem Seinhorst, geb. Westendorp (Wisch) 30.08.1854; volgt VI.e.

2.                  Johan Seinhorst, geb. Silvolde (Wisch) 24.09.1856; volgt VI.f.

3.                  levenloze dochter, Wisch 05.01.1859, begr. Terborg.

Uit het huwelijk Seinhorst-Nibbelink:

4.                  Gerrit Jan Seinhorst, geb. Silvolde (Wisch) 21.06.1864; volgt VI.g.

5.                  levenloze dochter, Silvolde (Wisch) 21.07.1880.

 


 

VI.e.  Jan Willem Seinhorst, z.v. V.b, geb. Westendorp (Wisch) 30.08.1854, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 30.01.1922, tr. Wisch 16.06.1881 Grada Wilhelmina Wisselink, geb. Westendorp (Wisch) 18.11.1850, overl. Binnenheurne (Wisch) 04.07.1919, d.v. Derk Adolf Wisselink en Johanna Geertruid Veldhorst. [’t Nibbelink]
     GWW tr. 1e Wisch 02.03.1876 Hendrik Nibbelink, geb. Wisch 24.11.1829, landbouwer, overl. Wisch 30.07.1880, z.v. Hendrik Jan Nibbelink en Frederika Velthorst (zie kw.st. Seinhorst [10/11]).
     HN tr. 1e Wisch 11.02.1858 Berendjen Lieftink, geb. Wisch 18.02.1828, overl. Binnenheurne (Wisch) 19.11.1859, d.v. Hendrik Lieftink en Stijntje Colenbrander; tr. 2e Wisch 27.09.1860 Aaltjen Velthorst, geb. Gendringen 30.09.1837, overl. Wisch 04.05.1875, d.v. Gerrit Velthorst en Johanna Seinhorst;
tr. 3e Wisch 02.03.1876 Grada Willemina Wisselink (1850-1919).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Theodoor Seinhorst, geb. Wisch 1882; volgt VII.k.

2.                  Adolf Bernard Seinhorst, geb. Wisch 1883; volgt VII.l.

3.                  Gerhard Willem Seinhorst, geb. Wisch 1884; volgt VII.m.

4.                  Johanna Geertruida Seinhorst, geb. Varsseveld (Wisch) 14.11.1885, tr. Wisch 03.09.1908 Johan Derk Weening, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 29.09.1878, landbouwer, z.v. Derk Jan Weening (ca.1837-1929) en Johanna Kraaijenbrink (ca.1847-1932). [Silvolde]

5.                  Wilhelmina Johanna Seinhorst, geb. Varsseveld (Wisch) 18.04.1887, overl. 17.07.1959, tr. Wisch 24.06.1909 Gerhard Heckers, geb. Suderwick ca. 1873, smid, overl. 06.10.1961, z.v. Friedrich Gottlieb Heckers en Johanna Wikkerink. [Suderwick]
Uit dit huwelijk vier zoons en vier dochters.

6.                  Willem Seinhorst, geb. Wisch 1890; volgt VII.n.

7.                  Grada Willemina Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 24.03.1892, tr. Wisch 30.09.1915 Albertus Johannes Suselbeek, geb. Kroezenhoek (Wisch) 25.03.1893, timmerman (1915), timmerfabriek Varsseveld (Terborgseweg), z.v. Hendrik Suselbeek (ca.1850-1919) en Grada Berkelder (ca.1850-1915).

 


 

VII.k.  Hendrik Theodoor Seinhorst, z.v. VI.e, geb. Varsseveld (Wisch) 25.02.1882, landbouwer op Klein Nibbelink, tr. 1e Doetinchem 25.06.1920 Willemina Johanna Brussen, geb. Langerak (Ambt Doetinchem) 07.05.1887, overl. Binnenheurne (Wisch) 25.12.1920, d.v. Jan Hendrik Brussen (ca.1853-1932) en Harmiena Schuuring (ca.1852-1898), zuster van Bernarda Johanna Brussen; tr. 2e Wisch 22.06.1922 Johanna Alberdina Fökkink, geb. Dichteren (Ambt Doetinchem) 19.01.1894, d.v. Albertus Fokkink en Aaltje Kuperij. [Klein Nibbelink; ouders huis in drieën gedeeld!]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Albertus Seinhorst, geb. 1924; volgt VIII.h.

 


 

VIII.h.  Willem Albertus Seinhorst, Wim, z.v.VII.k, geb. 03.05.1924, tr. 08.03.1945 Hendrika Johanna Klompenhouwer, Riek, geb. 23.09.1923, overl. Sinderen 21.10.1989, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.) 26.10.1989. [Klein-Nibbelink, Sinderen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Johanna Seinhorst, geb. 26.06.1945, tr. voor 1989 G.H. Kolenbrander.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Grada Theodora Seinhorst, geb. 19.03.1949, tr. voor 1989 H.F. Diersen.
Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VII.l.  Adolf Bernard Seinhorst, z.v. VI.e, geb. Varsseveld op ’t Nibbelink (Wisch)  25.02.1883, landbouwer, overl. Ruurlo 13.08.1958, begr. Ruurlo, tr. Ambt Doetinchem 28.04.1916 Bernarda Johanna Brussen, geb. Ambt Doetinchem 29.02.1884, overl. Vorden 04.03.1983, begr. Ruurlo (Alg.Bpl.) 08.03.1983, d.v. Jan Hendrik Brussen (ca.1853-1932) en Harmiena Schuuring (ca.1852-1898), zuster van Willemina Johanna Brussen. [De Kooi, Ruurlo]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Willem Seinhorst, geb. 1918; volgt VIII.i.

2.                  Jan Hendrik Seinhorst, geb. 1919; volgt VIII.j.

 


 

VIII.i.  Jan Willem Seinhorst, z.v. VII.l, geb. 20.08.1918, candidaatsexamen Ned. Landbouw (1940)|b|, ir. weide- en akkerbouw, doctor Wageningen (1950)|a|, hoofd afdeling Nematologie van het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek (IPO-DLO), eredoctoraat Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) te Uppsala (Zweden) (1983), Honorary member van het Institute of Agriculture and Natural Resources (IANR) van de University of Nebraska te Lincoln (USA) (1984), overl. Ede 07.04.1997, crem. Arnhem (Moscowa) 10.04.1997, tr. Ede 11.11.1942 Johanna Cornelia Spits, geb. 25.01.1920.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marianne Seinhorst, geb. 20.07.1946, dra. rechten, tr. 01.11.1967 Henk Lemmen, geb. IJsselstein 14.12.1943, drs. wis- en natuurkunde, leraar natuurkunde, overl. Delft 29.01.2003, crem. Hofwijk 01.02.2003, z.v. Lemmen en A. Meerdink.
Uit dit huwelijk: Josephine Gabriëla (Fieneke), geb. 1974; Peter Maarten, geb. 1978.

2.                  Jan Willem Seinhorst, geb. 1949; volgt IX.a.

 

Noten: |a| Proefschrift: «De betekenis van de toestand van de grond voor het optreden van aantasting door het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev)», Wageningen, 1950; promotor: prof.dr. A.J.P. Oort; |b| Het Vaderland 21.01.1940.

 


 

IX.a.  Jan Willem Seinhorst, z.v. VIII.i, geb. 01.04.1949, drs. diergeneeskunde, onderzoeker Inst. v. Diergeneeskunde, tr. 17.01.1975 (echtsch. 25.02.2002) Anneke Koren, geb. Utrecht 29.09.1952, dra. klinische pedagogiek (1978).

Uit dit huwelijk:

1.                  Floortje Marije Seinhorst, geb. 02.04.1978, dra. orthopedagogiek (2002).

2.                  Juultje Lidewij Seinhorst, geb. 10.09.1980.

3.                  Klaas Tijmen Seinhorst, geb. 21.02.1984.

 


 

VIII.j.  Jan Hendrik Seinhorst, z.v. VII.l, geb. 08.11.1919, landbouwer op “de Kooi”, wethouder PvdA, overl. Ruurlo 20.10.1994, begr. Ruurlo (Alg.Bpl.) 25.10.1994, tr. 09.05.1946 Johanna Wilhelmina te Winkel, Hanna, geb. Ruurlo 18.04.1924, overl. Groenlo 05.01.2002, begr. Ruurlo (Alg.Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                  Adolf Bernard Seinhorst, geb. 1947; volgt IX.b.

2.                  Jenneken Seinhorst, geb. 13.07.1948, onderwijzeres, tr. 12.12.1968 Hendrik Jan Roekevisch. [Ruurlo]

3.                  Bernard Johan Seinhorst, geb. 1951; volgt IX.c.

4.                  Wilhelmina Seinhorst, Willemien, geb. 27.02.1953, tr. 05.09.1972 Anton|a| Bretveld, geb. 29.08.1949, landbouwer op “de Kooi”. [Ruurlo]
Uit dit huwelijk: Edwin, geb. 1981; Walter, geb. 1987.

5.                  Johan Hendrik Seinhorst, geb. 1959; volgt IX.c2.

 

Noten: |a| Dinand {mw Wierenga p.148}.

 


 

IX.b.  Adolf Bernard Seinhorst, Dolf, z.v. VIII.j, geb. 20.02.1947, elektronicus, tr. 28.12.1967 (echtsch. 2001) Willy Steenblik, geb. 03.12.1944. [Ruurlo]

Uit dit huwelijk:

1.                  Alexandra Birgitta Seinhorst, geb. Ruurlo 20.05.1968, en Derk Jan Hoekman.

2.                  André Seinhorst, geb. 1971; volgt X.a.

 


 

X.a.  André Seinhorst, Dolf, z.v. IX.b, geb. 11.11.1971, elektronicus, geregistreerd partnerschap 18.07.2003 Henderika Berendina Wilhelmina Altena, Herma, geb. 18.12.1972.

Kinderen:

1.                  Joey Seinhorst, geb. Doesburg 14.10.2003.

2.                  Tycho Seinhorst, geb. Doesburg 13.02.2005.

 


 

IX.c.  Bernard Johan Seinhorst, z.v. VIII.j, geb. 23.01.1951, tr. 12.08.1971 (echtsch. 2000) Riena Christina Wisselink, geb. 09.01.19xx. [Neede]

Uit dit huwelijk:

1.                  Leonie Seinhorst, geb. Doetinchem 22.06.1980, tr. 10.08.2006 Arjan Scholte, geb. 04.08.1977.
Uit dit huwelijk: Bram, geb. 14.11.2006; Julia Debby, geb. 22.06.2008; Eline Sophie, geb. 21.06.2011.

2.                  Ronald Seinhorst, geb. 16.11.1982.

 


 

IX.c2.  Johan Hendrik Seinhorst, z.v. VIII.j, geb. 22.03.1959, tr. Ruurlo 06.03.1992 Allowyn Liesting. [Ruurlo]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johnno Seinhorst, geb. Ruurlo 26.05.1993.

2.                  Lennard Seinhorst, geb. Ruurlo 13.01.1996.

 


 

VII.m.  Gerhard Willem Seinhorst, z.v. VI.e, geb. Varsseveld (Wisch) 23.06.1884, landbouwer (1913), V.D.-lid gemeenteraad (1932-36), overl. Zelhem 28.09.1975, tr. Wisch 13.03.1913 Dina Johanna Roenhorst, geb. Westendorp (Wisch) 29.10.1886, overl. Zelhem 22.06.1974, d.v. Derk Jan Roenhorst en Johanna Meurs. [De Looman, Zelhem]

Uit dit huwelijk:

1.                  Derk Willem Seinhorst; volgt VIII.k.

2.                  Gerharda Wilhelmina Johanna Seinhorst, Jopie, geb. ca. 1918, overl. 16.02.2008, crem. Doetinchem 21.02.2008, tr. 02.10.1941 Hendrik Simon Jacob Berendsen, hotelier ’t Rode Hert, kruidenier. [Zelhem]
Uit dit huwelijk twee kinderen (1946-1950).

 


 

VIII.k.  Derk Willem Seinhorst, z.v. VII.m, tr. 17.04.1943|a| Grada Gerda Wensink.

Kind:

1.                  Gerhard Bernard Seinhorst, geb. 1943; volgt IX.d.

Uit dit huwelijk:

2.                  Berendina Johanna Seinhorst, geb. 09.03.1944, onderwijzeres, tr. 19.12.1970 Bernard Bruil, z.v. H. Bruil en G. Emsbroek. [Doetinchem]
Uit dit huwelijk twee kinderen (1971-1976).

 

Noten: |a| annonce viering 50-jarig huwelijk op 17.04.1993.

 


 

IX.d.  Gerhard Bernard Seinhorst, z.v. VIII.k, geb. 20.01.1943, rijksinspecteur van de EEG in Nederland, tr. Annie Slotboom, uit Varssel. [Kesteren]

Uit dit huwelijk:

1.                  Kristel Seinhorst, geb. 28.09.1974, student Gezondheidswetenschappen te Maastricht, met de scriptie «Incidentie en determinanten van kermisogen» genomineerd voor de Nationale Scriptieprijs december 1998 (troostprijs)|a|.

2.                  Wilke Seinhorst, geb. 19.07.1980.

 

Noten: |a| Observant.

 


 

VII.n.  Willem Seinhorst, z.v. VI.e, geb. Binnenheurne (Wisch) 08.05.1890, landbouwer, overl. na 1949, tr. Wisch 19.11.1914 Johanna Elisabeth Colenbrander, geb. Sinderen (Wisch) 02.12.1896, overl. Doetinchem 22.11.1949|a|, d.v. Derk Adolf Colenbrander en Johanna Hendrika Wisselink.

[Binnenheurne] [Willem: Klein Nibbelink]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Adolf Seinhorst, Wim, geb. Varsseveld (Wisch) 19.03.1915, landbouwer op Klein Nibbelink, overl. Doetinchem 17.03.1994, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.) 22.03.1994, tr. 1e Varsseveld (Wisch) 25.05.1944 Egberdiena Elisabeth Broens, geb. Silvolde (Wisch) 13.10.1916, overl. Silvolde (Wisch) 29.10.1952, d.v. Gerrit Willem Broens (1880-1947) en Hendrika Willemina Hemink (1889-1969); geen kinderen; tr. 2e Varsseveld (Wisch) 04.07.1956 Leidiena Theodora Harmine Obelink, Leis, geb. Zelhem 15.07.1923, overl. Varsseveld 06.06.2008, begr. Varsseveld 11.06.2008; geen kinderen. [Silvolde]

2.                  levenloos kind, Sinderen (Wisch) 15.06.1921.

3.                  Grada Johanna Elisabeth Seinhorst, Annie, geb. 15.02.1929, overl. voor 2008, tr. 15.09.1949 Hendrik Anton Heijink, Anton, geb. Aalten 02.02.1926, overl. voor 2008. [Klein-Nibbelink]
Uit dit huwelijk: Betsy, geb. 1950; Wilma geb. 1955.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wisch 1949 no.122.

 


 

VI.f.  Johan Seinhorst, z.v. V.b, geb. op de ‘Steengroeve’ te Silvolde (Wisch) 24.09.1856, landbouwer te Gendringen, overl. (longontsteking) IJzevoorde (Doetinchem) (op de Horst) 23.03.1922, begr. Ambt Doetinchem, tr. Ambt Doetinchem 01.06.1894 Josiena Engelbarta Wanders, Sina, geb. Miste (Winterswijk) 30.06.1864, overl. Doetinchem 30.03.1932, begr. Doetinchem (Ambt Doetinchem) 02.04.1932, d.v. Gerrit Hendrik Wanders (1823-1870) en Janna Geertruid te Giffel (1820-1877).

JS komt 23.08.1893 van Gendringen naar Ambt Doetinchem; JEW komt 25.07.1894 van Winterswijk naar Ambt Doetinchem. Zij wonen in wijk C no.181 en later: wijk C no.195a/199, wijk C no.186/203, wijk Y no.163.

JEW had vanaf 02.04.1892 ‘zitting’ no.194 in de NH Kerk te Winterswijk; 10.12.1942 overgeschreven naar ThGS; 12.12.1958 onder protest afgestaan aan de kerkvoogdij.

JS stond borg voor halfbroer Gerrit Jan en verloor door diens faillisement ƒ10.000.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodoor Gerhard Seinhorst, geb. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 05.04.1895, overl. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 25.09.1895.

2.                  Theodoor Gerrit Seinhorst, geb. 1897; volgt VII.o.

 


 

VII.o.  Theodoor Gerrit Seinhorst, “Theo van de Horst”, z.v. VI.f, geb. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 21.01.1897, landbouwer, overl. Doetinchem (de Horst) 03.10.1957|a|, begr. Doetinchem (Slangenburg) 07.10.1957, tr. Doetinchem 14.07.1926 Hendrika Alberta Berenschot, Bertha, geb. op de Boddewies in ’t Woold (Winterswijk) 22.05.1906, overl. Doetinchem (Alg. Ziekenhuis) 02.06.1981, begr. Doetinchem (Slangenburg) 06.06.1981, d.v. Derk Jan Berenschot (1881-1970) en Janna Geertruida Vervelde (1882-1958).

Uit dit huwelijk:

1.                  Josiena Engelbartha Seinhorst, Sina, geb. Doetinchem 28.05.1927, overl. Doetinchem 04.10.1995, crem Doetinchem 07.10.1995, tr. 13.11.1954 Johan Albert Gradus Mellink, geb. Eibergen 02.11.1914, overl. Doetinchem 15.12.2002, crem. Doetinchem 20.12.2002, z.v. Jan Hendrik Mellink (1865-1949) en Hendrika Gerritdina Langenberg.
Uit dit huwelijk: Gerdina Hendrika, geb. Doetinchem 12.09.1955; Geert Jan Rudolf, geb. Doetinchem 01.06.1958; Johannes Th. Mellink, geb. Doetinchem 12.08.1960.

2.                  Johanna Geertruida Seinhorst, Annie, geb. Doetinchem 14.04.1930, lerares Na, adj.dir. ‘Vakschool voor Meisjes Wisch’ te Terborg, docente textiele werkvormen GSG te Doetinchem, tr. Hummelo en Keppel 22.12.1959 Haijo Wierenga, geb. Groningen 31.10.1928, baggeraar, bedrijfsleider zandwinning. [Laag Keppel]
Uit dit huwelijk een zoon en een dochter (1965-1972).
- J.G. Wierenga-Seinhorst, “Ziekten, soldatenvolk en boervolk in de 18e eeuw”, OTGB 9 (4) november 1992.

3.                  levenloze zoon, IJzevoorde (Doetinchem) 23.04.1934.

 

Noten: |a| grafzerk te Doetinchem (Slangenburg); 02.10 volgens rouwkaart.

 


 

VI.g.  Gerrit Jan Seinhorst, z.v. V.b, geb. Silvolde (Wisch) 21.06.1864, kruidenier, koffiebrander, firmant G.J. Seinhorst, vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.1847) en 1919 (no.7173), woont Alsteedschestraat wijk C (1895,1896), Alsteedsestraat C119 (1899) en Kalanderstraat 21 (1919), overl. Enschede 11.02.1935, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Wisch 19.12.1889 Jenneken Brouwer, geb. Gorssel|e| 29.07.1864, overl. Enschede 30.09.1938, begr. Enschede (W.Bpl.).

 

GJS woonde van 16.04.1883 (van Wisch) tot 25.04.1887 (naar Arnhem) als ‘winkelbediende’ bij Egbert Wijers in de Grutstraat te Doetinchem; in 1889 naar Enschede. JB woonde daar van 28.12.1885 (van Laren(Gld)) tot 28.07.1886 (naar Ruurlo).

Winkel in koloniale waren: Alsteedschestraat (1893,1899)|i|; Kalanderstraat 23 (1915), later: 19-25; bij het bombardement op 07.02.1945 verwoest; thans zijn daar gevestigd Schoenwinkel, Kapsalon Timmerman en Modehuis Vaartjes.

Filialen (1915)|f|: Deurningerstraat 31, Diezerstraat 4, Emmastraat 85|g|, Haaksbergerstraat 111 (met bakkerij), Lipperkerkstraat 65 en Oldenzaalsestraat 116.

Later ook nog|o|: Haaksbergerstraat 402, Leliestraat 101, Sterkerstraat 26, Bekkumerweg G 143 (Boekelo), Transvaalplein 2 (Lonneker).

Het filiaal Emmastraat was de gehuurde benedenverdieping van het Logegebouw van de Vrijmetselaarsloge Tubantia, in gebruik genomen in 1901.|j|

 

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Seinhorst, Dien, geb. Enschede 22.05.1891|a|, overl. Enschede 21.04.1946, tr. Enschede 26.09.1918 Johan Boerman, geb. Lochem 17.03.1890, boekhouder, kruidenier, overl. Enschede 02.12.1957, z.v. Gerrit Boerman (1858-1924), winkelier, en Judith Wansink (1866-1961); geen kinderen.

2.                  Johanna Hendrika Seinhorst, Jo, geb. Enschede 22.05.1892|b|, overl. Nunspeet 23.09.1975, crem. Usselo 26.09.1975 (bijgezet Enschede, O.Bpl.), tr. Enschede 31.05.1922 Hendrik Zeggelt, geb. Enschede 26.08.1880, procuratiehouder (1922), overl. (auto-ongeval) Enschede 15.07.1964, crem. Dieren 18.07.1964 (bijgezet Enschede, O.Bpl.), z.v. Hendrik Jan Zeggelt (1851-1919) en Grietje Reudink (1849-1940).
Uit dit huwelijk een zoon en twee dochters (Lonneker/Enschede 1923-1927). Zie Kwartierstaat Zeggelt.

3.                  Theodorus Jan Seinhorst, geb. Enschede 17.10.1893|c|, overl. Enschede 14.12.1894, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”).

4.                  Jeannette Seinhorst, geb. Enschede|n| 17.03.1895, overl. Amsterdam 18.04.1947, crem. Driehuis-Westerveld 22.04.1947, tr. Enschede 09.06.1920 Hendrik Jan Wijers, geb. Aalten 16.06.1888, overl. Pforzheim 12.10.1956, crem. Driehuis-Westerveld 17.10.1956.
Uit dit huwelijk twee zoons en een dochter (Amsterdam 1923-1929). Zie Kwartierstaat Seinhorst en Kwartierstaat Wijers.

5.                  Theodorus Seinhorst, Theo, geb. Enschede 05.08.1896, kruid.bediende (1916), handelsagent in levensmiddelen, woont Beltstraat 69 (1939)|k|, overl. Enschede 07.06.1955, crem. Dieren 10.06.1955, tr. Winterswijk 07.04.1938 Fenna Wooldrik, geb. Enschede 13.10.1890, overl. Enschede 01.11.1957, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Gerrit Hendrik Wooldrik (1858‑)|h| en Johanna Mulder (1860-1940); geen kinderen. [Spui 112, ’s-Gravenhage (1916-17); K.Beestenmarkt 1 (1917-18)]
Groepsfoto bij hockeyvereniging DKS (ca.1923)|l|.
Derde plaats op B.S.A. bij “de door de Twentsche Motorrijdersvereeniging en het Twentsche Stadion te Enschede uitgeschreven snipper- of vossenjacht op motoren door Twente, met als eindpunt Hengelo” (1926)|m|.
In 1938 inschrijving bij KvK 19438 als café F. Seinhorst-Wooldrik.

 

Opm: Gerrit Hendrik Wooldrik, geb. Enschede 22.07.1858, tr. Johanna Mulder, geb. Lonneker 29.06.1860, overl. 20.12.1940, begr. Enschede (O.Bpl.). Andere kinderen: Jan Lucas Wooldrik, geb. 06.09.1884, overl. 23.12.1936, begr. Enschede (O.Bpl.); Engelina Johanna Wooldrik, geb. 09.11.1892, overl. 02.11.1936, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Roelf Bakker, geb. 12.02.1897, overl. 27.12.1977, begr. Enschede (O.Bpl.).

 

Noten: |a| 23.05 volgens akte no.255: nalopen bij RAO !!; |b| 23.05 volgens akte no. 265: nalopen bij RAO !!; |c| akte no. 547; |e| Laren volgens bev.reg. Doetinchem (1885); |f| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.250; |g| foto in D. Taat, Enschede in oude ansichten: Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1970 (2e verb.dr.), p.105; |h| vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2372), geb. Enschede 22.07.1852, woont Beltstraat B162 (1899); |i| Enschedesche Courant 25.06.1893 en 17.08.1899, in: T. Wiegman, Dat mag wel in de krant, deel 2, 2000, p.91 en p.144; |j| P.G.J. Groenewold, Voormalig Logegebouw Emmastraat 85/87 verdwijnt, ’n Sliepsteen, 42, zomer 1995, pp.3-7 (foto p.3); |k| ’n Sliepsteen, 2, zomer 1985, p.19; |l| Gerrit de Ruiter, “De Kromme Stok (DKS) – Een Enschedese hockeyclub met vele gezichten en talenten”, in: ’n Sliepsteen, 83, herfst 2005, pp.18-21, ihb p.18; |m| Het Vaderland 21.09.1926; |n| Alsteedschestraat wijk C; |o| Archief KvK, toegang 0433.7, inv.nr. 47-01036.

 


 

III.b.  Willem Seinhorst, z.v. II, geb. w.s. Lichtenvoorde, lidmaat Gendringen 17.03.1773, landbouwer, overl. Gendringen (Voorst, op de Priester) voor 1808|b|, otr. Gendringen 14.08.1774|a|, tr. Gendringen 04.09.1774 Willemina Stakenborg, ged. Gendringen 07.06.1750, overl. op de Priester in Voorst (Gendringen) 04.03.1837, d.v. Willem Stakenborg en Arnolda te Rietstap.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antony Seinhorst, geb. Gendringen 04.01.1776, ged. Gendringen 07.01.1776, w.s. lidmaat Gendringen 30.03.1809, daghuurder te Voorst (1811)|j|, dagloner (1829), overl. Voorst (Gendringen) 30.12.1829|f|; ongehuwd.

2.                  Arnoldus Seinhorst, geb. Gendringen 1779; volgt IV.b.

3.                  Elisabeth Seinhorst, geb. Gendringen 11.09.1782, ged. Gendringen 15.09.1782, lidmaat Gendringen 26.03.1807|b|, overl. Voorst (Gendringen) 21.06.1870; ongehuwd.

4.                  Wessel Seinhorst, geb. Gendringen 26.05.1785, ged. Gendringen 29.05.1785, lidmaat Gendringen 13.04.1808, boerenarbeider|e|, boerenwerk (doende) te Voorst (1811)|i|, overl. Gendringen 09.02.1855, tr. 1e Gendringen (bs) 08.07.1824, Gendringen (kerk) 11.07.1824 Susanna Heesen, geb. Dinxperlo 19.10.1797, ged. Dinxperlo 22.10.1797, aang. lidmaat Dinxperlo 01.04.1814, overl. Voorst (Gendringen) 28.12.1827|h|, d.v. Gerrit Jan Heesen (1768-1821) en Hendrika Klein Hesselink (1766-1822)|g|; tr. 2e Gendringen (bs) 25.09.1828 en Gendringen (kerk) 05.10.1828 Berentje Wissink, ged. Aalten 02.03.1806, overl. Gendringen 19.01.1860, d.v. Gerrit Willem Wissink en Harmina Tolkamp.

5.                  Jan Seinhorst, geb. Gendringen 1788; volgt IV.c.

6.                  Willemina Seinhorst, geb. Gendringen 14.03.1792, ged. Gendringen 18.03.1792, dienstmeid (1833), overl. Silvolde (Wisch) 11.05.1875, tr. Gendringen 25.04.1833 Jan Nijenhuis, geb. Wisch ca. 1798/1799, boerenknecht (1833), dagloner (1875), landbouwer (1876), overl. Silvolde (Wisch) 23.02.1876, z.v. Albert Nijenhuis en Aaltjen ter Maat.
Uit dit huwelijk een zoon.

 

Noten: |a| G 723; |b| huwelijk zoon Jan; |c| zou in bev.reg.1860-1880 staan als nicht in huis bij Hendrik Jan Scholten (III.a.1.d ?) en Berendina Schreurs; |e| woont (wanneer?) bij Antony, daar wonen dan ook Aaltjen Seinhorst en Christiaan Rosier (Tak Seinhorsterstede); |f| 26.12 volgens IGI; |g| OTGB 04.144; |h| Heezen (overl.akte Gendringen 1827 no.99); |i| Registre Civique Gendringen 1811; |j| Registre Civique Gendringen 1811 (Toon, geb. 05.01.1776}.

 


 

IV.b.  Arnoldus Seinhorst, Aerent|a|, z.v. III.b, geb. Gendringen 07.03.1779, ged. Gendringen 12.03.1779, lidmaat Gendringen 13.04.1808, boerenknecht te Netterden (1813)|c|, boerenarbeider, boerenknegt te Wals (1811)|d|, dagloner (1839), overl. Gendringen 06.10.1839, tr. Gendringen 02.05.1817 Everdina te Kamp, ook: Berendiena|b|, geb. Gendringen 1787, overl. Gendringen 05.03.1862, d.v. Hermanus te Kamp (1788-) en Hermina Hengeveld. [Huis no.89, Gendringen 1839]

     EtK tr. 1e voor 1810 Wessel Jonkhans, geb. 03.02.1763|e|, daghuurder (1811), dagloner (1814), overl. Gendringen 24.02.1814|f|, z.v. Leendert Jonkhans en Jenneke Heuvels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Seinhorst, geb. Gendringen 23.03.1818, ged. Gendringen 29.03.1818, arbeider, overl. Gendringen 03.02.1888, tr. Gendringen 10.05.1854 Antjen Spekking, geb. Gendringen 11.09.1819, overl. Gendringen 07.12.1893, d.v. Evert Spekking (ca.1787-1855) en Hendrika Goosen (ca.1780-1850); geen kinderen.
WS huwde bij Spekking in (moeder overl. 1850, vader overl. 1855).

2.                  Hermanus Seinhorst, geb. 1826; volgt V.c.

 

Noten: |a| bij de dopen van de zonen; Arend bij AL; |b| Berendiena bij de doop en huwelijk van Willem; |c| A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh (1971), p.131 {Arnoldus Seynholt}; |d||e| Registre Civique Gendringen 1811; |f| e.v. Berndina te Kamp (overl.akte Gendringen 1814 no.6).

 


 

V.c.  Hermanus Seinhorst, z.v. IV.b, geb. Gendringen 10.03.1826, ged. Gendringen 26.03.1826, lidmaat Gendringen 05.04.1846, dagloner (1857), arbeider (1866,1870), overl. Gendringen 29.08.1899, tr. Gendringen 19.10.1854 Berendina Luimes, geb. Gendringen 22.07.1828, arbeidster (1870), overl. Gendringen 09.02.1902, d.v. Jan Hendrik Luimes en Johanna Seesink (ca.1789-1833).

Uit dit huwelijk:

1.                  Arend Seinhorst, geb. Gendringen 12.02.1855, overl. Gendringen 18.12.1857.

2.                  Johanna Seinhorst, geb. Gendringen 1856; volgt VI.h.

3.                  Everdina Seinhorst, geb. Gendringen 01.10.1858, arbeidster (1881), dagloonster (1888), overl. Heelweg (Wisch) 17.02.1933, tr. Gendringen 14.04.1881 Gerhard Geurkink, geb. Ruurlo 13.08.1856, knecht te Zelhem, arbeider (1881), dagloner (1888,1899), overl. Heelweg (Wisch) 28.02.1942, z.v. Derk Jan Geurkink (ca.1826-1910) en Aaltjen Aleida Brussen.
Uit dit huwelijk: Aleida Berendina, geb. Gendringen 26.04.1881, overl. Gendringen 09.05.1881; levenloze zoon, Westendorp (Wisch) 17.02.1883; Aleida Berendina, geb. Westendorp (Wisch) 13.03.1884, overl. Sillevoldsebuurt (Wisch) 25.02.1888; levenloze dochter, Heelweg (Wisch) 23.04.1895; levenloze dochter, Heelweg (Wisch) 05.06.1897; levenloze zoon, Heelweg (Wisch) 22.06.1899.
ES gaat 09.05.1874 naar Wisch, is in 1879 meid bij Seinhorst op ’t Morengoed; GG is in 1878 knecht op ’t Morengoed en vertrekt 1881 naar Zelhem.

4.                  Antje Seinhorst, geb. Gendringen 17.04.1860, overl. Dinxperlo 06.12.1925, tr. Gendringen 16.05.1890 Derk Jan Siebelink, geb. Ambt Doetinchem 30.08.1862, besteller te Dinxperlo, koetsier (1890,1901), overl. Dinxperlo 20.01.1935, z.v. Jan Willem Siebelink (ca.1824-1882) en Grada Barink (ca.1829-1911).
AS gaat 08.12.1879 naar no.47 d.i. bij Willem Luimes (als dienstmeid).
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Dinxperlo 05.09.1890; Johan Herman, geb. Dinxperlo 15.10.1891; Johanna Geertruida, geb. Dinxperlo 04.01.1893; Berendina, geb. Dinxperlo 04.02.1895; levenloze zoon, Dinxperlo 27.02.1901.

5.                  Jan Hendrik Seinhorst, geb. Gendringen 19.01.1863, overl. Gendringen 23.03.1866.

6.                  Arend Seinhorst, geb. Gendringen 22.08.1864, overl. Gendringen 19.03.1866.

7.                  Willem Seinhorst, geb. Gendringen 28.03.1867, overl. Gendringen 09.12.1870.

8.                  Hermanus Seinhorst, geb. Gendringen 1870; volgt VI.i.

 


 

VI.h.  Johanna Seinhorst, d.v. V.c, geb. Gendringen 08.12.1856, dienstmeid, overl. Werth (Dld) 01.10.1938.

JS ging 31.01.1874 naar Rees (Pruisen); kwam 05.05.1876 terug van Anholt; werkte bij Boland; ging 01.05.1880 naar Dinxperlo; werkte bij Peters; ging mei 1881 naar Werth (Pruisen); was november 1881 weer in Gendringen.

Kinderen:

1.                  Arend Seinhorst, geb. Gendringen 1877; volgt VII.p.

2.                  Johannes Seinhorst, geb. Gendringen 1881; volgt VII.q.

 


 

VII.p.  Arend Seinhorst, z.v. VI.h, geb. Gendringen 10.02.1877, fabrieksarbeider (1902), arbeider (1908), slagersknecht, slachter, bouwvakker, overl. 15.10.1959, tr. 1e Gendringen 21.02.1902 Andrina Maria Jansink, geb. Aalten 22.07.1879, overl. Gendringen 15.05.1904, d.v. Jan Marinus Jansink (ca.1852-1928) en Elisabeth Konink (ca.1855-1919); tr. 2e Gendringen 27.11.1908 Fenneke Jansen, geb. Weesperkarspel 21.01.1881, overl. Gendringen 10.10.1965, d.v. Dirk Jansen en Adriana Johanna Cecilia Wijgersma.

Uit het huwelijk Seinhorst-Jansink:

1.                  Johannes Hermanus Seinhorst, geb. Gendringen 1902; volgt VIII.l.

2.                  Hermanus Marinus Seinhorst, geb. 1904; volgt VIII.m.

Uit het huwelijk Seinhorst-Jansen:

3.                  Derk Willem Seinhorst, geb. 1909; volgt VIII.n.

4.                  Gerrit Theodoor Seinhorst, geb. 1911; volgt VIII.o.

5.                  Johanna Josephina Seinhorst, Jo, geb. 07.03.1919, tr. Megchelen 01.07.1948 Dirk Scheffer, geb. 24.04.1922. [Naarden]
Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

VIII.l.  Johannes Hermanus Seinhorst, z.v. VII.p, geb. Gendringen 19.08.1902, fabrieksarbeider (1943), overl. Gendringen 14.09.1982, begr. Gendringen 18.09.1982, tr. ca. 1932 Johanna Gezina Elisabeth Bruil, geb. Gendringen 10.03.1914, overl. Gendringen 20.11.1986, begr. Gendringen 25.11.1986.

Uit dit huwelijk:

1.                  Josephina Berendina Johanna Seinhorst, Jo, geb. 25.06.1933, overl. Doetinchem 20.01.2006, tr. Frederik Willem Evers, geb. 18.09.1930, varkenshouder in de Velswijk (Zelhem), overl. Gendringen 10.03.1983.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

2.                  Berendina Gesina Andrina Seinhorst, geb. 17.11.1935, tr. Gendringen 22.04.1964 Cornelis Verdouw, geb. Gouda 02.03.1938. [Doetinchem]
Uit dit huwelijk twee kinderen.

3.                  Johan Arend Seinhorst, Jantje, geb. Gendringen 21.07.1941, overl. Doetinchem 19.02.1943|c|, begr. Gendringen.

4.                  Johan Arend Seinhorst, geb. 27.01.1944, overl. Doetinchem 31.07.2008, tr. Magda Irene Elisabeth Salemink, geb. 19.01.1941; geen kinderen. [Terborg]

5.                  Hendrika Johanna Wilhelmina Seinhorst, Riet, geb. 11.01.1946, tr. Hermanus Willem Knuever, geb. Zelhem 23.04.1947, beleidsmedewerker woningbouwvereniging. [Doetinchem]
Uit dit huwelijk twee kinderen.

 

Noten: |c| ook overl.akte Gendringen 1943 no.14.

 


 

VIII.m.  Hermanus Marinus Seinhorst, z.v. VII.p, geb. 16.03.1904, grofbankwerker spoorwegen, overl. 22.02.1978, tr. 09.11.1930 Gijsje van Thiel, geb. 21.02.1903, overl. 06.08.1978.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Seinhorst, geb. 07.05.1931, technicus herbarium RUU, tr. Maria Vretenar (?), geb. 30.09.1936; geen kinderen.

2.                  Adriana Maria Josefiena Seinhorst, geb. 26.05.1933, hfd. huish. dienst AZU; ongehuwd.

3.                  Dieni Seinhorst, geb. 21.10.1946, tr. Hendrik Bakker, uit Kortehoef.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

 


 

VIII.n.  Derk Willem Seinhorst, z.v. VII.p, geb. 11.11.1909, overl. Gendringen 24.04.1981, crem. Dieren 28.04.1981, tr. Megchelen (Kapel) 01.03.1936 Hermine Gradauer, geb. 23.01.1913, overl. 13.06.1995, begr. Gendringen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arend Seinhorst, geb. 1938; volgt IX.e.

2.                  Cily Seinhorst, wijkverpleegster, tr. (echtsch.) Mooi, leraar detaillistenschool, z.v. ds. Mooi. [Emmen]
Uit dit huwelijk twee dochters.

 


 

IX.e.  Arend Seinhorst, z.v. VIII.n, geb. 05.06.1938, monteur PGEM, tr. Gendringen 31.07.1964 Reinau Jacqueline Wilhelmina Nusselder, geb. 08.03.1939. [Dinxperlo]

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter Seinhorst.

2.                  dochter Seinhorst.

3.                  dochter Seinhorst.

 


 

VIII.o.  Gerrit Theodoor Seinhorst, z.v. VII.p, geb. 07.07.1911, metselaar, overl. Terborg 01.11.2002, begr. Megchelen, tr. Megchelen 20.11.1947 Geertruida Berendina Blecking, Truus, geb. 01.03.1917, overl. Gendringen 02.03.2007, begr. Megchelen 07.03.2007.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fenneke Johanna Seinhorst, geb. 06.08.1948, secr. DRU, tr. 16.12.1970 Johan Heutink, Jan, geb. 30.01.1948.
Uit dit huwelijk: Bastiaan; Maaike.

2.                  Willem Seinhorst, geb. 1950; volgt IX.f.

3.                  Arend Seinhorst, geb. 1952; volgt IX.g.

4.                  Johan Seinhorst, Hans, geb. 1956; volgt IX.h.

5.                  Gerda Seinhorst, geb. 06.06.1960, bibliothecaresse Gendringen. [Ulft]

 


 

IX.f.  Willem G.B. Seinhorst, z.v. VIII.o, geb. 05.08.1950, werkvoorbereider, tr. 01.06.1973 Johanna Teunissen, Joke, geb. 27.01.1949. [Arnhem Zuid]

Uit dit huwelijk:

1.                  Casper Seinhorst, geb. 21.10.1977.

 


 

IX.g.  Arend Seinhorst, Arie, z.v. VIII.o, geb. 19.01.1952, elektricien, tr. 11.09.1982 Bernadette Steverdink, geb. 30.08.1960. [Ulft]

Uit dit huwelijk:

1.                  Remy Seinhorst, geb. 12.03.1988.

 


 

IX.h. Johan Seinhorst, Hans, z.v. VIII.o, geb. 22.10.1956, ambtenaar gem. Doetinchem, tr. 21.10.1984 Irma van Aken, geb. 10.09.1960. [Ulft]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jorrit Seinhorst.

 


 

VII.q. Johannes Seinhorst, z.v. VI.h, geb. Gendringen 17.11.1881, schoenmaker (1910), meesterknecht leerfabriek v. Kunst, kruidenier (o.a. Vivo), overl. Doetinchem (ziekenhuis) 22.07.1958, begr. Silvolde, tr. Wisch 24.02.1910 Johanna Willemina Berkelder, geb. Silvolde (Wisch) 28.03.1887, overl. Silvolde (Wisch) 07.11.1973, begr. Silvolde, d.v. Lammert Berkelder en Hendrika Wilhelmina Koenders.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Johanna Wilhelmina Seinhorst, geb. Silvolde (Wisch) 23.06.1910, overl. Wisch 09.03.2002, tr. Jakob Dam, magazijnknecht (1941), marechaussee te Ulft en Woerden, kruidenier te Silvolde (bij schoonouders), overl. Silvolde 15.04.1974.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

2.                  Johanna Berendina Gerharda Seinhorst, geb. Wisch 04.04.1913, overl. Veghel 20.05.1993, tr. 07.01.1941 Pieter van der Jagt, geb. Utrecht 04.10.1914, wachtmeester der marechaussee, overl. Nijmegen 06.04.2000, z.v. Willem Hendrik van der Jagt en Johanna Maria van Schayk.
Uit dit huwelijk een kind.

 


 

VI.i.  Hermanus Seinhorst, Herman, z.v. V.c, geb. Gendringen 01.09.1870, arbeider (1897),  landbouwer (1920), bijgenaamd ‘Appa’, overl. na 1926, tr. Gendringen 18.06.1897|a| Hendrika Johanna Angenetta Lovink, Hentje, geb. Stad Doetinchem 03.01.1872, overl. Gendringen 10.08.1926, d.v. Jan Frederik Lovink (ca.1833-1900) en Janna Bel (ca.1834-1888).

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Johanna Seinhorst, Diena, geb. Gendringen 15.03.1898, tr. Gendringen 16.07.1920 Willem Luimes, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 09.12.1894, meubelmaker (1920), z.v. Wilhelm Luimes en Hermina Theodora Wissink. [eerst Veldweg te Gendringen; later Doetinchem]

2.                  Hermanus Seinhorst, geb. Gendringen 1899; volgt VII.r.

3.                  Frederik Johannes Seinhorst, geb. 1905; volgt VII.s.

 

Noten: |a| bruid …Agnetta (huw.akte Gendringen 1897 no.24 GenLias).

 


 

VII.r.  Hermanus Seinhorst, Herman, z.v. VI.i, geb. Gendringen 30.08.1899, petroleumventer (1937), arbeider (1947), kolen-, turf- en oliehandelaar, kantonnier RWS, overl. na 1953, tr. 1e Gendringen 20.05.1926 Maria Mijnen, geb. Ambt Doetinchem 23.06.1902, overl. Gendringen 15.01.1944, d.v. Gerhard Mijnen en Jansjen Lieftink; tr. 2e Gendringen 20.11.1945 Maria Wilhelmina van Raalte. [Gendringen]

Uit het huwelijk Seinhorst-Mijnen:

1.                  Herman Gerhard Seinhorst, geb. 1926; volgt VIII.p.

2.                  Gerhard Hendrik Seinhorst, Gerrit, geb. 08.03.1930, spoorbeambte, tr. Gendringen 09.02.1957 Alida Maria van Berkel, Miep; geen kinderen. [Silvolde]

3.                  Johanna Seinhorst, Jo, geb. 17.08.1935, tr. Bennie Helmink, bakker. [Silvolde]

4.                  Willem Seinhorst, geb. Gendringen xx.11.1937, overl. Gendringen 08.12.1937.

5.                  Hendrika Maria Seinhorst, Hentje, geb. Gendringen 08.04.1939, tr. Willem Nijman. [Terborg]
Uit dit huwelijk drie zonen.

Uit het huwelijk Seinhorst-van Raalte:

6.                  levenloos kind, Terborg (Wisch) 20.02.1947.

7.                  Ria Seinhorst, geb. 25.02.1948, tr. NN. [Ulft]

8.                  Katrien Seinhorst, geb. 01.02.1949, tr. NN. [Hardenberg]

9.                  Willem Seinhorst, geb. 14.09.1953, plantsoenendienst. [Gendringen]

 


 

VIII.p.  Herman Gerhard Seinhorst, z.v. VII.r, geb. 03.09.1926, spoorbeambte, tr. Gendringen 18.09.1954 Gerritje Langenberg, Gerrie, geb. 26.02.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Seinhorst, geb. 30.10.1959, bankbeambte.

 


 

VII.s.  Frederik Johannes Seinhorst, z.v. VI.i, geb. 29.03.1905, rietbewerker, overl. 08.06.1968, tr. 04.08.1933 Agnes Gerwers, geb. 18.07.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lenie Seinhorst, geb. 12.01.1934, tr. Theo Meinen.
Uit dit huwelijk vijf kinderen.

2.                  Louis Seinhorst, geb. 1937; volgt VIII.q.

3.                  Johannes Theodorus Aloys Seinhorst, geb. 1942; volgt VIII.r.

4.                  Willie Seinhorst, geb. 28.04.1946, tr. Willem Bussink.
Uit dit huwelijk drie kinderen.

 


 

VIII.q.  Louis Seinhorst, z.v. VII.s, geb. 16.05.1937, portier bij Vredestein, tr. 10.10.1961 (echtsch. xx.10.1987) R.P.C. Teunissen. [Doetinchem]

Uit dit huwelijk:

1.                  Maarten Seinhorst, geb. 22.10.1962.

2.                  Roy Seinhorst, geb. 08.12.1965.

3.                  Martijn Seinhorst, geb. 12.09.1968.

 


 

VIII.r.  Johannes Theodorus Aloys Seinhorst, Jan, z.v. VII.s, geb. 01.10.1942, metselaar, tr. 23.07.1969 Bernardiena Theodora Antonia Maria Thus, Diny, geb. 09.06.1943. [Terborg]

Uit dit huwelijk:

1.                  Claudia Seinhorst, geb. 14.01.1971.

2.                  Birgitte Seinhorst, geb. 17.01.1973.

 


 

IV.c.  Jan Seinhorst, z.v. III.b, geb. 09.07.1788|b|, ged. Gendringen 13.07.1788, geb. 14.06.1788|f|, lidmaat Gendringen 13.04.1808|c|, att.n. Silvolde 25.03.1812, ingekomen Gendringen met attestatie van Silvolde 01.03.1818, boerenwerk (doende) te Voorst (1811)|g|, daghuurder te Voorst, overl. Voorst (Gendringen) 08.06.1821|d||e|, otr. 18.11.1808, tr. Gendringen 04.12.1808|a| Theodora Overgoor, overl. na 1813, d.v. Derk Overgoor (ca.1739-1817) en Berendina Berendsen.

Uit dit huwelijk

1.                  Joannes Seinhorst, geb. 28.03.1809, ged. (rk).

2.                  Bernardus Wilhelmus Seinhorst, geb. 28.03.1809 (tweeling), ged. (rk).

3.                  Berendina Seinhorst, geb. Gendringen 05.03.1813, dienstmeid (1845), overl. Terborg (Wisch) 02.08.1881, tr. Wisch 02.05.1845 Bernadus Meij, geb. Terborg (Wisch) 23.01.1820, timmerman, ‘gedurende 15 jaren penning-armmeester van het R.K. Armbestuur van Terborg’|h|, overl. Terborg (Wisch) 23.07.1884, z.v. Jan Meij en Hendrina te Leuke. [Varsseveld]

 

Noten: |a| G 1278; |b| 09.04.1788 {mw Wierenga p.79}; |c| 11.04.1805 {mw Wierenga p.79}; |d| 18.06 volgens IGI; |e| e.v. Overzooren (overl.akte Gendringen 1821 no.39); |f||g| Registre Civique Gendringen 1811; |h| De Tijd 28.07.1884 (Bernardus Mey).

 


 

III.c.  Philip Coenraad Seinhorst, z.v. II, ged. Gendringen 14.07.1748, lidmaat Gendringen 14.04.1775, att.n. ’s Hage 05.05.1775, beroepsmilitair, otr. ’s-Gravenhage 18.08.1782|bc| Dorothea Sybilla Schalenkamp, uit Cleve. [naar Den Haag 05.05.1775]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Coenraad Seinhorst, ged. 27.10.1782|a|.

 

Noten: |a| ds. De Koning; get. Bartholmeus van Meerlo en Neeltje Launaij; “de vader door een noodzakelijk opgekomen reize absent”; |b| Hemmen 14.08/01.09.1782 att. naar elders CS, geb. te Gendringen en DSS, jongedame geb. te Cleve, beide wonend in ’s Hage alhier; |c| Randwijk 14.08/07.09.1782 ondertr. te Hemmen CS j. man geb. te Gendringen en DSS j.d. geb. te Cleve beiden wonend te ’s Hage en Hemmen.

 


terug naar overzicht