Fragmenten van ít Weemzel

 

(Albergen/Almelo)

 

 

De onderlinge samenhang tussen deze fragmenten alsmede de relatie met Dievertje en Jan van ít Weemzel, [19] en [38] in de Kwartierstaat Zeggelt is nog in onderzoek.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2019)

 


Fragment (1)

 

I. Wolter.

Kind:

1.                  Jan; volgt II.

 


 

II. Jan Wolters van ít Weemsel, tr.|a| NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Otto Janssen van ít Weemsel, otr. Almelo 1709; volgt III.a.

2.                  Wolter Janssen van ít Weemsel, otr. Almelo 1710; volgt III.b.

 

Noten: |a| trouwboek Almelo begint in 1690.

 


 

III.a. Otto Janssen van ít Weemsel, z.v. II, uit Almelo, overl. voor 1741, otr. Almelo 18.08.1709 Aaltjen Arendsen Boom, d.v. Arend Boom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje van ít Weemsel, lidmaat Almelo (10.09).1739|a|, overl. voor 1770, otr. Almelo 16.04.1741, tr. Almelo 07.05.1741 Berent Veltkamp, uit de Heerlijkheid, z.v. Lucas Veltkamp.
Uit dit huwelijk: Lucas Veltkamp, ged. Almelo 23.05.1743|b|.
†††† BV otr. 2e Almelo 15.09.1770, tr. Almelo 05.10.1770 Maria ten Bruijzel.
†††† MtB tr. 1e voor 1770 Jan Steckhoven, overl. voor 1770.

 

Noten: |a| inv.5A p.15 (Aalken Otten van ít Weemsel); |b| RAO inv.1 p.40 (moeder Aeltjen van ít Weemsel).

 


 

III.b. Wolter Janssen van ít Weemsel, uit Almelo, overl. voor 1730, otr. Almelo 05.10.1710 Jenneken Wanschers, uit Almelo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneken Wolters van ít Weemsel, otr. 1e Almelo 28.06.1711 Berend Janssen Meijers, uit Almelo, overl. voor 1734; otr. 2e Almelo 06.06.1734|a|, tr. 23.06.1734 Reint Bruins, soldaat i/h Reg v/d Heer genl Amant i/d Comp v/d Heer Capitein van der Horst (1734).
†††† RB tr. 1e voor 1734 Harmtien van Erp, overl. voor 1734.

2.                  Philippus van ít Weemsel, otr. Almelo 1730; volgt IV.a.

3.                  Hendrik van ít Weemsel, otr. Almelo 1736; volgt IV.b.

 

Noten: |a| Jennecken van het Weemsel, weduwe van Berent Meijerinck.

 


 

IV.a.Philippus van ít Weemsel, z.v. III.b, uit Almelo, otr. Almelo 19.03.1730, tr. Almelo 01.05.1730|a| Geertruijd Otten, d.v. Otto Jansen, uit Almelo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geesken van ít Weemsel, ged. Almelo 13.10.1734|b|.

 

Noten: |a| RAO inv.4 p.44; |b| RAO inv.1 p.5.

 


 

IV.b.Hendrik van ít Weemsel, z.v. III.b, uit Almelo, tr. Almelo 15.07.1736|a|, tr. Almelo 12.08.1736 Eva Kuijpers, ook Kupers/Kuijper, n.d.v. Derck Kuijpers, uit Almelo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wolter van ít Weemsel, ged. Almelo 16.06.1737|c|.

2.                  Derk van ít Weemsel, ged. Almelo 31.01.1740|e|.

3.                  Jan van ít Weemsel, ged. Almelo 01.09.1743|b|.
> Kandidaat voor [38] uit kwartierstaat Zeggelt. Hij is 25 jaar in 1768.

 

Noten: |a| RAO inv.4 p.69; |b| RAO inv.1 p.40 (ouders Hendrik van Weemsel en Eva Kupers); |c| RAO inv.1 p.19 (vader Hendrick van het Weemsel); |e| RAO inv.1 p.29.

 


Fragment (2)

 

I.Hendrik Jan van ít Weemsel.

Kind:

 

II.Gerrit Jan van ít Weemsel, z.v. I, otr. Almelo 05.08.1758|e|, tr. Almelo 10.09.1758 Hendrika Volkerink, uit Wierden|f|, d.v. Jan Volkerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik van ít Weemsel, ged. Almelo 07.03.1759|a|, w.s. jong gestorven.

2.                  Janna van ít Weemsel, ged. Almelo 20.08.1760|d|, w.s. jong gestorven.

3.                  Jan Hendrik van ít Weemsel, ged. Almelo 10.10.1762|b|.

4.                  Janna van ít Weemsel, ged. Almelo 12.10.1764|c|.

†††††††††††

Noten: |a| RAO inv.1 p.80; |b| RAO inv.1 p.88; |c| RAO inv.1 p.93; |d| RAO inv.1 p.83 {als vader genoemd Jan Hendrik = verwisseling met grootvader}; |e| RAO inv.5 p.27; |f| Er is een Henrica Volkerink, geb. ca. 1727, woont Almelo 1748.

 


Fragment (2a)

 

Hendrik van ít Weemsel, tr. voor 1734 Stijne.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan van ít Weemsel, ged. Almelo 08.09.1734|d|.

 

Noten: |d| RAO inv.1 p.4.

 


Fragment (2b)

 

Stiene van ít Weemzel, woont Almelo (in het vierde quartier) 1748, tr. NN, overl. voor 1748.

Uit dit huwelijk: Swenne, geb. ca. 1730 (18 jaar); Gerrit Jan, geb. ca. 1736 (12 jaar).

 

Noten: Volkstelling Stad Almelo 1748.

 


Fragment (3)

 

I. Jan Henric van ít Weemselo, woont Albergen (1748) met 12 personen|e|, tr. ca. 1738 Fenne, doopgetuige Tubbergen 10.05.1767.

Volkstelling 1748: Jan Henric van ít Weemselo, vrouw Fenne en dan nog sijn stiefschoonvader en schoonmoeder; kinderen onder de 10 jaar oud: Mannus, Sweer, Janna; knegts of meiden: knegt Sweer, Henric de scheper, meid Ida van ít Weemselo, Maria hoedende de verkens; kostgangers en inwooners: Ida van ít Weemselo de eerste vrouw en moeije een kloppe.Ē|c||e|

Uit dit huwelijk:

1.                  Mannus, geb. Albergen tussen 1738 en 1748; volgt II.

2.                  Sweer Weemselo, geb. Albergen tussen 1738 en 1748, doopgetuige Tubbergen 18.01.1768|h| en Tubbergen 07.04.1770|i|.

3.                  Joanna Weemselo, Janna (1748), geb. Albergen tussen 1738 en 1748, doopgetuige Tubbergen 17.05.1764, tr. 1e voor 1767 Joannes Henricus Bouwhuis, Jan Hendrik, overl. tussen 1767 en 1777; otr. 2e Almelo 20.09.1777, tr. Almelo 11.10.1777|b|, tr. Tubbergen(rk) 13.10.1777 Hermannus ten Brummelhuis, doopgetuige Tubbergen 31.12.1783, z.v. Geuken ten Brummelhuis.
Uit het huwelijk met Bouwhuis drie dochters|d|: Joanna, geb. Albergen, ged. Tubbergen 10.05.1767|a|; Cornelia, geb. Tubbergen ca. 1770; Cunera, geb. Albergen, ged. Tubbergen 07.04.1770|g|; Joanna Maria, ged. Tubbergen 04.09.1773.

Cornelia Bouwhuis, ook Cornelia van het Weemzel, geb. Tubbergen ca. 1770, landbouwster, overl. Ambt Almelo 22.09.1857|j|, tr. voor 1798 Hermannus van de Brandrite, geb. Ambt Almelo ca. 1775, landbouwer, overl. Ambt Almelo 18.08.1856. Uit dit huwelijk|k||l|: Joanna van de Brandrite, geb. Ambt Almelo ca. 1798, landbouwster, tr. Tubbergen 14.11.1828 Henricus Albers, geb. Tubbergen ca. 1808, z.v. Henricus Albers, of Brinkhuis, en Bernardina Albers.

Uit het huwelijk met ten Brummelhuis: Henricus, ged. Tubbergen 02.10.1778; Gesina, ged. Tubbergen 21.05.1781|f|; Gerardus, ged. Tubbergn 04.04.1784, w.s. jonggestorven; Gerardus, geb. Tubbergn 22.04.1785.

 

Noten: |a| get. Euphemia Weemselo {oma}; |b| met att. naar Tubbergen (bruid Joanna Weemselo); |c| Volkstelling Gerigt Ootmarsum, Albergen, 1748, GWT no.15; |d| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners, 2000, p.129; |e| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.526; |f| vader Hermannus Brummelhuis nunc Weemselo; |g| get. Assuero Weemselo {oom}; |h| als Suitbertus; |i| als Assuero; |j| overl.akte Ambt Almelo 1857 no.61 (oud 87 jaar, e.v. Mannes Brandriet); |k| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners, 2000, p.243; |l| ibidem p.60 {daar Joanna Brandriet en Hermanus Albers}.

 

II. Hermannus van ít Weemzel, Mannes, z.v. I, geb. Albergen tussen 1738 en 1748, woont Oldenzaal (1762), overl. voor 1789, otr./tr. Almelo 17.04/16.05.1762 (getrouwd te Almelo, met att. naar Oldenzaal), otr./tr. Oldenzaal 18.04/09.05.1762|a| Gesina Rigters, geb. Almelo ca. 1735|k|, overl. Almelo 02.03.1815, d.v. Berent Rigters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruit van ít Weemsel, geb. Almelo, ged. Tubbergen 28.07.1764|f|, overl. Stad Almelo 16.09.1822, otr. Almelo 28.11.1789, tr. Almelo 17.12.1789 Batist Bormans, ook Joannis Baptiste Boddemans|i|, ook Johannes Bolman|h|, geb. Bronsum, daghuurder, overl. voor 1822|g|, z.v. Jacobus Bormans.
Uit dit huwelijk: Maria Boddemans, geb. Stad Almelo ca. 1791, overl. Stad Almelo 16.08.1857.

2.                  Joanna Weemselo, geb. Almelo, ged. Tubbergen 16.01.1767|b|.

3.                  Maria Weemselo, geb. Almelo, ged. Tubbergen 03.11.1769|j|.

4.                  Bernadina Weemselo, geb. Almelo, ged. Tubbergen 08.11.1772|e|, w.s. jong gestorven.

5.                  Bernadina van ít Weemsel, ged. Tubbergen 09.08.1774|d|.

6.                  Henrica van ít Weemsel, ged. Tubbergen 05.09.1779|c|.

 

Noten: |a| RAO inv.301 #427 (bruidegom j.m. uit Dulder); |b| RAO inv.460 p.39 {Hermanus Weemselo, moeder Regters, get. Martinus Weemselo}; |c| RAO inv.460b p.88 {van ít Weemsel}; |d| RAO inv.460b p.70 {van ít Weemsel}; |e| RAO inv.460b p.62 {Weemselo; uit Almelo}; |f| Gertrudis, vader Hermanus van Weemsel, moeder Regters, get. Henricus van Weemsel; |g||h| 57 jaar, weduwe van Johannes Bolman (overl.akte Stad Almelo 1822 no.52); |i| huw.akte Stad Almelo 1827 no.7; |j| Weemselo, moeder Rigterink, get Henricus van ít Weemselo; |k| oud 13 jaar bij volkstelling 1748.

 


Fragment (3a)

 

I. Ida Weemselo, tr.|f| voor 1759 Joannes Penners/Pinners, doopgetuige Tubbergen 04.06.1776.

Uit dit huwelijk: Eva Penners, ged. Tubbergen 29.04.1759|a|, doopgetuige Tubbergen 03.08.1788; Susanna Gesina Penners, ged. Tubbergen 22.05.1761|b|; Joanna Pinners, geb. Tubbergen, ged. Tubbergen 17.05.1764|c|; Antonius Joannes Pinners, ged. Tubbergen 18.01.1768|e|.

 

Noten: |a| inv.460B p.4 {ouders Joannis Penners en Ida van het Weemselo, get. Gerardo Egbers en Euphemia van het Weemselo}; |b| inv.460B p.13 {ouders Joannis Penners en Ida Wemseloo, ex pago, get. Gerardo Joanne Egberts en Elizabeta Wemseloe}; |c| inv.460B p.26 {ouders Joannis Pinners en Ida Weemselo, get. Joanne Pinners en Joanna Weemselo}; |e| ex pago, get. Suitberto Weemselo; |f| niet gevonden in Tubbergen.

 


Fragment (3b)

 

I. Martinus Weemselo, landman te Tubbergen, doopgetuige Tubbergen 16.01.1767, overl. voor 1813, tr. Dulder (statie Deurningen-Saasveld) 28.04.1766|f| Maria oude Meijers, geb. ca. 1747, overl. Dulder (Weerselo) 07.04.1817.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gertrudis op díLoo, ged. Dulder (statie Deurningen-Saasveld) 30.01.1787|d|, w.s. jonggestorven.

2.                  Getrudis vant Weesele, ged. Deurningen-Saasveld 02.11.1768|c|.

3.                  Hendrina vant Weemsele, ged. Dulder (statie Duerningen-Saasveld) 14.03.1770|d|.

4.                  Gerardus Joannes int oude Stoopel, ged. Dulder (statie Deurningen-Saasveld) 21.08.1776|e|, overl. Dulder (Weerselo) 12.12.1813; ongehuwd.

5.                  Heddewij Weemselo, geb. Tubbergen ca. 1786|b|, overl. Dulder (Weerselo) 08.10.1836 (no.82); ongehuwd.

 

Noten: |b| doop niet gevonden in Tubbergen; |c| get. Henricus in olde Meyers en Catharina op het Loo (geen plaatsnaam vermeld) (RAO inv.520); |d| get. Henricus ant Weemsel en Euphemia in het oude Meijerinkhuijs; |d| vader Mathias, get. Joannes int oude Meyers en Anna Gesina vant Weemsele; |e| get. Hermannus vant Weemsele en Gesina; |f| Martinus vant Weemsele en Maria int oude Meyerinck; |g| Gerritjan oude Stopel, oud 33 jr (>geb.ca.1780), vader Martinus oude Stopel (overl.akte Weerselo 1813 no.80); |h| oude Stopel (overl.akte Weerselo 1817 no.29).

 


Fragment (4)

 

I. Abraham van ít Weemsel, overl. voor 1748, tr. NN, woont Almelo (in het derde quartier) 1748.

Kind:

1.                  Willemina van ít Weemsel, geb. ca. 1732|g|, otr. Almelo 28.12.1753, tr. Almelo 16.01.1754 Egbert Harmsen ter Steege, ook ter Stege, ter Steeg, van der Steeg, van ít Stegehuis of van ít Steegehuijs.
Uit dit huwelijk: Aelken, ged. Almelo 18.09.1754|a|; Beredina, ged. Almelo 07.08.1757|b|; Aaltje, ged. Almelo 31.10.1759|c|, w.s. jong gestorven; Aaltje, ged. Almelo 25.11.1761|d|; Geesken, ged. Almelo 04.02.1767|e|.
†††† EH otr. 1e Almelo 06.09.1722|h| Berendje Janssen van ít Veerenhuis, overl. voor 1754.

2.                  Gerrit van ít Weemsel, ged. Almelo 07.05.1739|f|, niet vermeld (1748).

 

Noten: |a| RAO inv.1 p.69 (ouders Egbert van der Steeg en Wilmina Tweemsel); |b| RAO inv.1 p.77 (ouders Egbert ter Stege en Willemina van ít Weemsel); |c| RAO inv.1 p.81 (vader Egbert ter Steeg); |d| RAO inv.1 p.86 (ouders Egbert van ít Steegehuijs en Willemina van ít Weemsel); |e| RAO inv.1 p.98 (ouders Egbert ter Steeg en Willemina van Weemsel); |f| RAO inv.1 p.27 (geen moeder vermeld); |g| 16 jaar bij volkstelling 1748; |h| Egbert Harms van Ďt Stegehuis.

 


Fragment (5)

 

I. Jan Hendrik van ít Weemsel, uit Almelo, overl. voor 1750, otr. 1e Almelo 24.09.1719|j| Geesje van ít Slaghuis, uit Almelo, overl. voor 1724, d.v. Jan Slag; otr. 2e Almelo 31.07.1724|c|, tr. Almelo 23.08.1724 Stijntje van ít Slaghuis, uit Almelo, d.v. Arend van ít Slaghuis.

Uit het huwelijk met Geesje:

1.                  Zara van ít Weemsel, geb. ca. 1720|b|, uit Almelo, otr. Almelo 03.10.1750|a|, tr. Almelo 08.11.1750 Albert Slaghuis, later ook (van ít) Klakhuis, uit Almelo, z.v. Jan Slaghuis.
Uit dit huwelijk: Janna Slaghuis, ged. Almelo 01.09.1751|d|, w.s. overl. Ambt Almelo 15.12.1821|k|; Jan Hendrik van ít Slaghuis, ged. Almelo 25.11.1753|f|; Engele van ít Kalkhuijs, ged. Almelo 19.05.1756|g|; Stiene, ged. Almelo 19.12.1759|h|.

Uit het huwelijk met Stijntje:

2.                  Garrit Jan van ít Weemsel, ged. Almelo 28.10.1736|i|.

 

Noten: |a| RAO inv.5 p.5; |b| doopboek Almelo begint 1734; |c| RAO inv.4 p.30; |d| RAO inv.1 p.61; |f| RAO inv.1 p.67; |g| RAO inv.1 p.74; |h| RAO inv.1 p.82; |i| RAO inv.1 p.16 (ouders Jan Hendrick van het Weemsel en zijn huisvrouw); |j| bruid Geesje Jansen Slag; |k| overl.akte Ambt Almelo 1821 no.50 (Janna Kalkhuis, oud 76 jaar(?), d.v. Albert Kalkhuis en Sara van ít Weemsel).

 


Fragment (6)

 

0.(?) Hendrik, de Weemselermulder (1688)|a|.

 

Noten: |a| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.135.

 

I. Wolter, Mulder van ít Weemselo (1748), tr.|a| Joanna Hunse, uit Geesteren, of tr. Ale|c|.

Volkstelling 1748: ďWolter Mulder van ít Weemselo, vrouw Ale;

Kinders over de 10 jaar oud: Wolter, Marie, Fenne Gesina, Gerrit Jan. Sijnde Wolter getrouwt an Geertruijt van den Hulsham; Kinders onder de 10 jaar oud: Wolter, Aleida, Jannes; Knegts of meiden: knegt Willem, meid Grete; Kostgangers en inwooners: Evert de broeder van de Mulder.Ē|b|

Uit dit huwelijk:

1.                  Wolter; volgt II.

2.                  Marie, geb. voor 1738, woont Albergen (1748).

3.                  Fenne, geb. voor 1738, woont Albergen (1748).

4.                  Gesina, geb. voor 1738, woont Albergen (1748).

5.                  Gerrit Jan, geb. voor 1738, woont Albergen (1748).

 

Noten: |a| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.135; |b||c| Volkstelling Gerigt Ootmarsum, Albergen, 1748, GWT no.15.

 

II. Wolter Muller, geb. voor 1738, woont Albergen (1748), overl. voor 1781, tr. 1741|a| Gertruida van den Hulsham, van erve Putman, woont Albergen (1748).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wolter, geb. tussen 1738 en 1748.

2.                  Aleida, geb. tussen 1738 en 1748.

3.                  Jannes Muller, geb. Albergen tussen 1738 en 1748, pacht de wind- en rosmolen van Weemselo (1779)|b|, overl. voor 1785, otr. Tubbergen 25.03.1781|c|, att. naar Weerselo Ďom te trouwení 27.04.1781|f| Henrica Reurink, uit Reutum, d.v. Jan Reurink en Gesina Vrugtmans|c|, of d.v. Mannes Reuring|e|.
†††† HR tr. 2e 19.01.1785|d| Bernardus Gebbink, uit Groenlo.

 

Noten: |a||b||c||d| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.135; |e||f| doopboek Tubbergen

 


Losse vermeldingen

 

Adelheid van ít Weemzel, doopgetuige Tubbergen 22.09.1728.

 


 

AntonijJans van ít Weemsel, otr. Almelo 08.08.1701 Maria Janssen Kippers.

 


 

Dina van ít Weemsel, uit Dulder, tr. Weerselo (rk) 14.11.1797 Johannes Scheuten, uit Nijstad.

Uit dit huwelijk: Maria Scheuten, ged. Weerselo 06.11.1798|a|, overl. na 1836, w.s. overl. Weerselo 1862 (no.50), tr. Weerselo 05.05.1826 Joannes Hendrikus Hamsink, geb. Weerselo ca. 1794, z.v. Johannes Hendrikus Hamsink en Johanna Hakenberg; Wernerus, ged. Weerselo 22.08.1801|c|; Getrudis, ged. Weerselo 17.02.1804|d|, w.s. jonggestorven; Getruid, ged. Weerselo 06.12.1806|b|.

 

Opm: Misschien Joannes tr. 2e Weerselo 07.12.1810 Dina Pas.

 

Noten: |a| get. Maria van ít Weemsel; |b| get. Hendrica van het Weemsel; |c| moeder Dina olde Stopel, get. Martinus Stopel; |d| moeder Dina oude Stopel, get. Gert Jan oude Stopel.

 


 

Euphemia Weemseloo, doopgetuige Tubbergen 18.12.1760, 10.08.1762, 10.05.1767 en 04.11.1769.

 


 

Eva van ít Weemsel, lidmaat Almelo 1729|a|.

 

Noten: |a| RAO inv.5A p.9 en p.12 {lidmatenboek begint in 1729}.

 


 

Ferdinand Weemselo, geb. ca. 1800, landman te Tubbergen (1825)|a|.

 

Noten: |a| getuige bij de aangifte van Marie Kroeze (geb.akte Tubbergen 1825 no.87).

 


 

Gerrit Jan van ít Weemsel, lidmaat Almelo 25.06.1770|a|.

 

Noten: |a| RAO inv.5A p.52.

 


 

Gerrit Jan van ít Weemsel, in het Klooster, tr. NN, geb. ca. 1724, overl. Almelo 13.11.1808|a|.

 

Noten: |a| RAO inv.20 p.20.

 


 

Gerrit Jan van ít Weemsel, geb. ca. 1725 (oud 87 jaar), overl. Almelo 20.01.1812|a|, tr. Hendrica Gierveld, overl. voor 1812.

 

Noten: |a| gegevens ouders niet vermeld (overl.akte Almelo 1812 no.7).

 


 

G. Jan van ít Weemsel, weever, woont Stad Almelo, in het derde vierendeel (1795), twee persoonen.

Noten: RAO Statenarchief inv.5343 p.23.

 


 

Jan van ít Weemsel.

Kind:

1.                  Janna van ít Weemsel, otr. Almelo 19.04.1709 (att. naar Den Haag) Lambertus Grasdorp, z.v. Jan Willems Grasdorp.

 


 

NN|a|.

Kind:

1.                  Euphemia van ít Weemsel, Venne|c|, geb. ca. 1777/1778|b|, geb. Dulder ca. 1780|c|, vroedvrouw|f|, overl. Tubbergen 26.11.1838, otr. Oldenzaal 23.08.1806, tr. Deurningen 09.09.1806 -- otr/tr. Losser 29.08/09.09.1806|c| -- Berend Stroothuis, ook olde Groothuis|h|, geb. Fleringen, geb. ca. 1788 (50 jaar)|e|, landbouwer (1838), overl. Tubbergen 30.10.1838, z.v. NN|d|.
ď(..) Euphemia van ít Weersel, geboren in 1778 onder de gemeente Weerselo. Van haar is bekend dat zij op 30 juni 1809, dus nog onder de Bataafse Republiek, voor de Departementale Commissie te Zwolle verscheen en daarbij een z.g. admissie verkreeg om als vroedvrouw binnen de provincie op te treden. Er waren er ook die dit verkregen alleen voor hun woonplaats. Op de jaarlijks uitgegeven naamlijst van vroedvrouwen komt zij voor onder de naam van Tweensel. Maar omdat ze gehuwd was met Bernardus Olde Groothuis, geboren in 1783, heette ze ook wel Euphemia Olde Groothuis. En, om het nog wat ingewikkelder te maken, Olde Groothuis zei van een erve Stroothuis uit Fleringen te komen en daarom werd zij ook wel Euphemia Stroothuis genoemd! Op 13 mei 1816 wordt ten gemeentehuize aangifte gedaan van de geboorte van hun derde kind en wel een zoon van Euphemia Stroothuis. Haar man kon hiervan geen aangifte doen, omdat hij Ďom beroepsbezigheden naar Vrieslandí was. (Mogelijk als seizoenarbeider.) Zij woonden te Tubbergen onder nummer 1a nabij het dorp, aan de Langenstraat, met smid Steffens en grutter Van Langen als de naaste noabers. (..) Beiden zijn kort na elkaar gestorven, de man op 30 october 1838 en Euphemia op 26 november 1838. Dat zij Ďboetenmaarksení waren (van buiten de gemeente kwamen) bewijst wel het feit dat van beiden niets omtrent hun ouders (afkomst) bekend was aan de aangevers van hun overlijden.Ē|g|
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Henricus Stroot, geb. Tubbergen ca. 1812, schoenmaker, tr. 1e Rijssen 24.01.1851|k| Berendina Hanstede, geb. Rijssen ca. 1828, overl. Rijssen 27.11.1857, d.v. Johannes Hanstede en Dina Hollink; tr. 2e Rijssen 04.09.1858|n| Hendrika Broekhuis, geb. Wierden ca. 1824, overl. na 1872, d.v. Gerrit Broekhuis en Janna Hobbelink.

b.          Bernardus Stroothuis, ook Berend Stroot|m|, geb. Tubbergen ca. 1813, landbouwer, tr. 1e Tubbergen 20.02.1844|j| Maria Kuipers, geb. Tubbergen ca. 1807, d.v. Andries Kuipers en Berendina Krikhaar; tr. 2e Tubbergen 28.04.1853|l| Zwenne Zwarteland, geb. Oldenzaal ca. 1818, d.v. Jannes Zwarteland en Diena Monninkhof.

c.          zoon Stroothuis, geb. Tubbergen 13.05.1816 (akte).

d.          Jan olde Groothuis, ook Johannes Stroot|i|,geb. Tubbergen ca. 1819, landbouwer, overl. Lemsterland 06.07.1866|o|, tr. Tubbergen 29.11.1855|h| Hendrika Holsbosch, geb. Tubbergen ca. 1834, overl. Stad Almelo 23.07.1911, d.v. Hermannus Holsbosch en Aleida Witgen.

 

Noten: |a||b| oud 60 jaar, Ďzijnde de namen haren ouders den aangevers onbekendí (overl.akte Tubbergen 1838 no.121); |c| RAO inv.266 p.265; |d||e| Ďzijnde de namen van zijne ouders den aangevers onbekendí (overl.akte Tubbergen 1838 no.106); |f| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners, 2000, p.137 & overl.akte; |g| J.G. oude Vrielink, De volksgezondheid in Tubbergen, Jaarboek Twente 1975, pp.103-109, i.h.b. p.105; |h| huw.akte Tubbergen 1855 no.37 (Jan olde Groothuis, ouders Berend olde Groothuis en Euphemia van ít Weemsel); |i| huw.akte Tubbergen 1878 no.6; |j| huw.akte Tubbergen 1844 no.5 (ouders Berend Stroothuis en Euphemia van het Weemsel); |k| huw.akte Rijssen 1851 no.2 (ouders Bernardus Stroot en Euphemia Weemselo); |l| huw.akte Tubbergen 1853 no.14 (ouders Berend Stroothuis en Euphemia van het Weemsel); |m| huw.akte Tubbergen 1853 no.14; |n| huw.akte Rijssen 1858 no.23 (ouders Bernardus Stroot en Euphemia Weemselo); |o| overl.akte Lemsterland 1866 no.B27 (Johannes Stroot of oude Groothuis).

 


 

Elders ingedeeld

 

Gezine van ít Weemsel (d.v. Hindrik van ít Weemsel), otr./tr. Tubbergen 16.04/26.05.1786|a| Bartus Blokhuis.

 

Zie: Gesina Stroothuis en Albertus Blokhuis, [26/27] in kwartierstaat Loohuis.

 

Noten: |a| trouwboek Tubbergen (ndg) f.72.


 

Maria Weemsel, overl. voor 1819, tr. voor 1818 Gerrit Jan ten Have, geb. Ambt Almelo ca. 1750, landbouwer, overl. Ambt Almelo 26.07.1819|b|.

Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. Ambt Almelo ca. 1813|a||c|; Berendina, geb. Ambt Almelo ca. 1818, overl. Bornerbroek (Borne) 27.09.1889, tr. Borne 09.05.1835|a| Bernardus Piggen, geb. Borne ca. 1811, overl. Borne 12.12.1882, z.v. Mannes Piggen en Geertrui oude Wierik; kind, geb. voor 1819, overl. na 1819|c|.

 

Noten: |a| huw.akte Borne 1835 no.8 (moeder v/d bruid Maria Weemsel, ook van ít Weems); |b| gehuwd geweest met Maria Weemsel of Blokhuis (overl.akte Ambt Almelo 1819 no.44). |b| nalatende twee kinderen (overl.akte Ambt Almelo 1819 no.44); |c| d.v. Maria Blokuis (huw.akte Ambt Almelo 1832 no.3).

 

Zie: Maria Blokhuis, d.v. Gesina Stroothuis en Albertus Blokhuis, [26/27] in kwartierstaat Loohuis.

 


 

Sophia van ít Weemsel, tr. Hermannus Mulder, geb. ca. 1755, overl. Almelo 30.08.1815|a|.

 

Zie: Sophia Stroothuis, d.v. Henricus Stroothuis en Margaretha Aleijda Gasthuis, [54/55] in kwartierstaat Loohuis.

 

Noten: |a| overl.akte Almelo 1815 no.87 (ouders niet vermeld).

 


terug