Familie Weijers (3)

 

(Holten)

 

 

Deze familie stamt af van Willem Janssen Wijers en Maria Gerritsen Brinkman.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek. Op zijn website www.esveld.net veronderstelt Albert Esveld dat Willem en Hendrik (zie wy-95) broers zijn, zonen van Jan Derks Wijers.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2020)

 


 

0.  Jan Wijers.

 


 

I.  Willem Janssen Wijers, lidmaat Bathmen 20.02.1762, landbouwer, woont op den Beekhof (1769,1771), woont ’t Nieuhuis in ’t Neerdorp (Holten) (1790), overl. voor 1848, otr. 1e Bathmen 17.06.1764|k|, tr. Bathmen 22.07.1764 Jannetje Harmsen, geb. Vaassen, overl. tussen 1769 en 1770; otr. 2e Bathmen 03.10.1770, tr. Bathmen 28.10.1770 Maria Gerritsen Brinkman, ook Brinkers, geb. Bathmen, landbouwster, aang. lidmaat Bathmen 30.03.1769|e|, met att. vertrokken van Bathmen naar Holten 19.11.1791|d||e|.

Uit het huwelijk Wijers-Herms:

1.                  Dina Ale Griete Wijers, ged. Bathmen 16.12.1764|g|, overl. Deventer 18.01.1848, tr. Lammert Kempe, overl. voor 1848.

2.                  Harmannus Wijers, ged. Bathmen 18.10.1767|h|.

3.                  Harmijntjen Wijers, ged. Bathmen 24.12.1769|f|, aang.lidmaat Bathmen 05.04.1792|y|, vertrokken naar Deventer 17.06.1802, overl. Rijssen 31.01.1845, tr. Deventer (Bergkerk) 15.08.1802|z| Hendrik Jalink, geb. Goor, hoofdcommies, overl. voor 1845.
Uit dit huwelijk: Helena Johanna, geb. Deventer ca. 1803, overl. Rijssen 29.07.1834.

Uit het huwelijk Wijers-Brinkman:

4.                  Jenneken Wijers, ged. Bathmen 10.03.1771|i|.

5.                  Gardina Wijers, Gerritdina, geb. 22.08.1774, ged. Gorssel 28.08.1774|m|, boerwerkster (1833), overl. Look (Holten) 19.01.1839|r|, tr. voor 1801 Jan Overmeen, geb. Holten ca. 1765, boerwerker (1833), bouwman (1842), overl. Look (Holten) 21.09.1842.
Uit dit huwelijk: Jenneken, geb. Holten ca. 1801, overl. Holten 05.12.1866; Willem, geb. Holten 28.11.1805, ged. Holten 01.12.1805, overl. Borkeld (Holten) 06.04.1881; Hendrik Jan, geb. Holten 07.03.1808, ged. Holten 13.03.1808, w.s. jonggestorven; Hendrik Jan, geb. Holten 13.03.1810, ged. Holten 18.03.1810, boerwerker (1833), overl. Look (Holten) 28.10.1879; Gerritdina, geb. Holten ca. 1814, overl. Look (Holten) 05.03.1875.

6.                  Jan Wiers, geb. Bathmen 1778; volgt II.a.

7.                  Hendrikus Wijhers, geb. Bathmen 1780; volgt II.b.

8.                  Jannes Wijers, geb. Bathmen 1784; volgt II.c.

9.                  Aaltjen Weijer, ged. Bathmen 20.05.1787|a|, boerenwerkster (1841), overl. Neerdorp (Holten) 23.09.1849|x|, tr. tussen 1811 en 1815 Gerrit Muller, ook Mulder|s|, geb. Neerdorp 24.10.1784, ged. Holten 31.10.1784, dagloner, boerenwerker (1841), overl. Neerdorp (Holten) 26.12.1858|w|, z.v. Gerrit Jan Mulder en Gerritdiena Janzen.
Uit dit huwelijk: Maria Muller, geb. Holten 10.06.1815, overl. Beuseberg (Holten) 10.02.1874|u|; Gerritdina Muller, geb. Holten 25.12.1817, weveresse (1841), overl. Beuseberg (Holten) 24.01.1898|t|; Gerrit Willem, geb. Holten ca. 1824, overl. Neerdorp (Holten) 06.10.1863|v|.

10.              Janna Wijers, geb. Holten 22.10.1790, ged. Holten 24.10.1790|l|, overl. Deventer 31.08.1840|o|, tr. Deventer 18.03.1813|p| Johannes Verbruggen, ged. Deventer 02.09.1792, timmerman (1853), overl. Deventer 15.01.1863, z.v. Adrianus Verbruggen en Johanna Steunenberg.
Uit dit huwelijk: Derk Jan, geb. Deventer ca. 1829, overl. na 1853.

 

Noten: |a| inv.29 f.104 {Willem Janssen Weijer en Maria Gerrits}; c| RBS 32 (Willem Jansen Wiers en Marie Marie Garritsen Brinkman); |d| RBS 139 (Brinkman); |e| RBS 138 (Brinkman); |f| RBS 29 f.63; |g| RBS 29 f.48; |h| RBS 29 (z.v. Willem Jansen en Jannetjen Harmannussen op Beekhof); |i| RBS 29 f.66; |k| RBS 32 f.45 (beide gewoont hebbende onder Doornspijk); |l| RAO inv.242 p.40; |m| RBS 786 (Willem Wijers en Maria Brinkman); |o| Johanna Weijers; |p| bruid Janna Wijers, moeder Maria Brinkmans (huw.akte Deventer 1813 no.13); |r| geb. Holten ca. 1776 (overl.akte Holten 1839 no.10); |s| Mulder bij doop (1784) en in overlijdensakte Aaltje (1849); |t| moeder Wijers (overl.akte Holten 1898 no.4); |u| moeder Wijers (overl.akte Holten 1874 no.9); |v| Mulder (overl.akte Holten 1863 no.63); |w| Mulder (overl.akte Holten 1858 no.90); |x| Weijers en Mulder (overl.akte Holten 1849 no.64); |y| RBS 139 (Harmina); |z| geregistreerd Deventer (schepenen) 27.09.1802; |aa| Diena Allagrieta Wijjers (overl.akte Deventer 1848 no.37).

 


 

II.a.  Jan Weijers, z.v. I, ged. Bathmen 26.10.1777|a|, winkelier, overl. Deventer 03.08.1846, tr. Deventer (Bergkerk, op att. van het Stadhuis) 29.04.1804|d| Hendrika Nijlands,|b| geb. Epse ca. 1776, overl. Deventer 21.04.1854|c|, d.v. Gerrit Hendriksen Nijlant en Gesina Mol.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Weijers, geb. Deventer 1805; volgt III.a.

2.                  Maria Weijers, geb. Deventer ca. 1806, overl. Deventer 17.06.1844, tr. Deventer 20.04.1843 Manes Altena, geb. Epse (Gorssel) 12.03.1819, bakker (1843,1846), overl. Eefde (Gorssel) 28.03.1846, z.v. Roelof Altena, dagloner, en Fredrika Bieleman.

3.                  Willem Weijers, ged. Deventer 23.08.1807.

4.                  Jan Weijers, ged. Deventer 25.09.1808, barbier (1831), overl. Deventer 26.06.1831; ongehuwd.

 

Noten: |a| RBS 29 f.85 (Wiers); |b| Neilands (huw.akte Deventer 1828 no.116); |c| Nijlant, wede van Wiers (overl.akte Deventer 1854 no.131); |d| Bruidegom Jan Weerts.

 


 

III.a.  Gerrit Weijers, z.v. II.a, geb./ged. Deventer 20.10.1805, schoenmaker, overl. Purmerend 03.12.1847|a|, tr. Deventer 27.11.1828 Johanna Roesink, geb./ged. Deventer 24.04.1803, woont Harderwijk (1868), overl. Deventer 18.10.1873, d.v. Derk Roesink en Johanna Proper.

     JR tr. 2e Deventer 01.09.1853 Wilhelm Kostner, geb. Sondershausen (Saksen) 15.05.1796, sergeant (1828), overl. na 1873, z.v. Diederik Kostner/Christiaan Köstner en Catharina Jacobs.

     WK tr. 1e Deventer 17.05.1828 Gesina Sikking, geb. Deventer 09.07.1797, overl. Maastricht 17.09.1849, d.v. Gardina Hogeweg; tr. 3e Deventer 01.09.1853 Johanna Roesink, geb. Deventer ca. 1803, d.v. Derk Roesink en Johanna Proper.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijers, geb. Deventer 1829; volgt IV.a.

2.                  Dirkjen Johanna Weijers, geb. Deventer 02.11.1831, overl. Deventer 29.02.1840.

3.                  levenloze dochter, Deventer 03.03.1836.

4.                  levenloze zoon, Deventer 13.02.1837.

5.                  levenloze dochter, Deventer 08.06.1838.

6.                  levenloze dochter, Deventer 21.10.1839.

 

Noten: |a| ook overl.akte Deventer 20.06.1848 no.270 (d.i. ½ jaar na dato opgemaakt).

 


 

IV.a.  Jan Weijers, z.v. III.a, geb. Deventer 1829 (no.166), dagloner (1855,1861,1868,1888), houtzagersknecht (1885), houtzager (1886), overl. Deventer 01.12.1907, begr. Deventer (Bpl. Diepenveenseweg) 04.12.1907, tr. 1e Deventer 03.05.1855 Zwaantje Broekhuis, geb. Epe 28.01.1828, dienstmeid (1855), overl. Deventer 24.02.1867, d.v. Hendrik Broekhuis, landbouwer, en Aaltje van ’t Erve; tr. 2e Deventer 29.10.1868 Gerritje Oosterlaar, geb. Wijhe 11.05.1836, overl. Deventer 23.10.1904, d.v. Jan Willem Oosterlaar, dagloner, en Gerharda Meijers.

Uit het huwelijk Weijers-Broekhuis:

1.                  Johann Wilhelm Weijers, geb. Deventer 1856; volgt V.a.

2.                  Aleida Hendrika Weijers, geb. Deventer 1859 (no.75), overl. Deventer 29.06.1932, tr. Deventer 29.03.1888 Jan Albert Lebbink, geb. Deventer 31.01.1860, smid (1888), huwelijksgetuige (1912), overl. Deventer 12.02.1954, z.v. Gerhardus Lebbink en Johanna Willemina Dijkerman.
Uit dit huwelijk: Gerhardus, geb. Deventer xx.04.1889 (no.294), overl. Deventer 28.06.1889; Gerhardus, geb. Deventer 1890 (no.610), overl. na 1918; Jan, geb. Deventer 1891 (no.812), overl. Deventer 03.02.1892; Jan, geb. Deventer xx.05.1893 (no.263), overl. Deventer 13.09.1893.

3.                  Jannes Weijers, geb. Deventer 10.12.1861, overl. Deventer 15.05.1865.

4.                  Hendrikus Egbertus Weijers, geb. Deventer xx.12.1864 (no.594), overl. Deventer 25.11.1873.

 


 

V.a.  Johann Wilhelm Weijers, z.v. IV.a, geb. Deventer 1856 (no.59), meesterknecht op een houtzaagmolen (1885), houtzager (1886), houtzaagmolenaar (1888), houtzaagmolenaarsknecht (1892), werfmeester (1895), opzichter (1912), houtzagerijknecht (1925), meesterknecht (1927), overl. Deventer 01.02.1932, tr. Deventer 13.05.1885 Willemina Diks, geb. Wilp (Voorst) 12.10.1859, overl. Deventer 11.03.1935, d.v. Gerrit Diks, daghuurder (1859), landbouwer (1885), en Aleida Hendrika Overkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritje Weijers, geb. Deventer 02.08.1886.

2.                  Aleida Hendrika Weijers, geb. Deventer 1888 (no.33), overl. na 1930, tr. Deventer 04.09.1912 Johannes Cornelis Inklaar, geb. Deventer 11.02.1887 (no.106), boekhouder (1912), onderdirecteur eener geldbank (1930), overl. Deventer 01.04.1930, z.v. Derk Inklaar, bode, en Geertruida Zandvoort.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Deventer 13.01.1920.

3.                  Jannetje Weijers, geb. Deventer 06.07.1892, overl. Colmschate 14.02.1979, crem. Dieren 19.02.1979, tr. Deventer 07.09.1927 Engelbert van Tongeren, geb. Ambt Ommen ca. 1899, bankbeambte, overl. voor 1979, z.v. Johannes van Tongeren en Egberdina Dijsselhof.

4.                  Jan Wilhelm Weijers, geb. Deventer 06.02.1895, handelsreiziger, overl. na 1937, tr. Olst 11.06.1925 Maartje van Mullem, geb. Anna Paulowna ca. 1901, overl. Deventer 21.01.1937, d.v. Rokus van Mullem (-1937) en Lidewij ’t Hart.

 


 

II.b. Hendrikus Wijhers, z.v. I, ged. Bathmen 01.10.1780|b|, overl. Goor 01.03.1875|c|, tr. voor 1815 Maria Slieters, geb. Holten 25.08.1782, overl. voor 1875, d.v. Jan Hendriksen en Janna Janzen aan Slieters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Evert Jan Wijjers, geb. Holten 29.05.1815.

 

Noten: |b| inv.29 f.91 {moeder: Maria Brinkers}; |c| weduwnaar Maria Lieters (overl.akte Goor 1875 no.8).

 

Hendrikus Weijers, later Nijhuis|d|, landbouwer, overl. tussen 1844 en 1889, tr.|c| Maria Lammers, geb. Holten ca. 1783, overl. Neerdorp (Holten) 16.07.1844.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Johanna Weijers, later Nijhuis|d|, geb. Holten 16.06.1808, ged. Holten 19.06.1808|b|, dienstbaar (1835), overl. Weesp 28.12.1868, tr. Amsterdam 04.11.1835 Lambertus Schutte, geb. Breukelen ca. 1805, tuinman (1835), slijter in sterke dranken (1868), koopman (1872), overl. Weesp 05.04.1883, d.v. Klaas Schutte en Christina Frielink.
Uit dit huwelijk: Klaas Hendrik, geb. Amsterdam ca. 1837, overl. Weesp 18.05.1903; Maria Gerredina, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. Weesp 14.06.1903; Christiaan, geb. Weesp 02.11.1840 (akte), overl. Weesp 09.06.1881; Jan Fredrik, geb. Weesp 07.12.1842 (akte), overl. na 1891; Hendrika Johanna, geb. Weesp 18.10.1844 (akte), overl. Weesp 09.12.1862; Lamberdina Catharina, geb. Weesp 19.03.1847 (akte), overl. Weesp 22.01.1906; Geertruida Johanna, geb. Weesp 27.12.1849 (akte), overl. Weesp 26.04.1851.

2.                  Hendrika Weijers, later Nijhuis|e|, geb. Neerdorp (Holten) 03.08.1809, ged. Neerdorp (Holten) 06.08.1809|a|, overl. na 1865, tr. Deventer 14.05.1835 Harmen van der Velde, ged. Deventer 13.09.1800, tolgaarder (1865), overl. Herike (Markelo) 08.04.1865|f|, z.v. Arend van der Velde en Janna Breukink.
Uit dit huwelijk: Arend Jan, geb. Markelo 03.04.1836; Hendrikus Martinus, geb. Markelo 26.07.1838, korenmolenaar (1876); Johan Gerhard, geb. Herike (Markelo) 22.12.1842; Harmina Hendrika, geb. Herike (Markelo) 24.03.1846, overl. Goor 23.02.1876; Maria Janna, geb. Herike (Markelo) 12.11.1849; Gerridina Jeannette, geb. Herike (Markelo) 26.12.1854.

3.                  Jan Willem Weijers, geb. Holten 1810; volgt III.b.

4.                  Evert Jan Nijhuis, geb. ca. 1815, overl. Neerdorp (Holten) 16.02.1816.

5.                  Evert Jan Nijhuis, geb. Holten 06.06.1819, dienstbaar (1851), landbouwer (1879), overl. Look (Holten) 18.05.1879, tr. Holten 22.05.1851 Aaltjen Meijerman, geb. Holten 07.06.1833, overl. Look (Holten) 14.03.1895, d.v. Arent Meijerman, landbouwer, en Geertrui Prins.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Holten xx.03.1852 (no.20), overl. Look (Holten) 22.04.1852; Geertrui, geb. Holten 1856 (no.1), overl. na 1896; Arendina, geb. Holten 1859 (no.3), overl. Holten 30.10.1900; Maria, geb. Holten 1861 (no.105), overl. Rijssen 30.09.1936; Hendrikus Marinus, geb. Holten 1853/1863 (no.29); Jan, geb. Holten 1865 (no.18), overl. Look (Holten) 27.12.1866; Johanna, geb. Holten 1868 (no.1), overl. Look (Holten) 08.03.1880; Jan Albert, geb. Holten 1870 (no.76), overl. Holten 17.12.1948; Harmina Hendrika, geb. Holten 1873 (no.3), overl. Deventer 25.01.1954; Evert Jan, geb. Holten 1875 (no.37), overl. na 1901.

6.                  Gerrit Jan Gerverdink Nijhuis, geb. Holten 10.06.1825, dienstbaar (1851), landbouwer (1888), overl. Beuseberg (Holten) 02.02.1888, tr. Holten 19.04.1851 Gerritdina Hendriks, geb. Holten 22.11.1825, overl. Holten 01.11.1875, d.v. Hendrik Jan Nijhuis en Janna Vincent.
Uit dit huwelijk: Maria Gerritdina, overl. na 1892.

 

Opm: Er is Maria Wijers, geb. Holten 1808, vermeld in volkstelling Weesp (1849) als gehuwde vrouw.

Noten: |a| inv.242 p.156; |b| inv.242 p.154; |c| nog niet gevonden in trouwboek Holten, geen index; |d| Register van naamsaanneming Holten 1812; |e| ibidem {de naamswijziging van Weijers in Nijhuis lijkt geen effect te hebben gehad, want Hendrika heet in 1835 weer Weijers}; |f| e.v. Hendrik Weijers (overl.akte Markelo 1865 no.41).

 


 

III.b.  Jan Willem Weijers, z.v. II.b, geb. Neerdorp (Holten) 22.09.1810, ged. Neerdorp (Holten) 30.09.1810|b|, vermeld in Register van naamsaanneming Holten 1812|c|, schaapherder (1840)|a|, landbouwer te Elsen (Markelo) (1842,1871), overl. Elsen (Markelo) 06.02.1889, tr. Holten 27.02.1840 Herremina Stam, geb. Rijssen 10.05.1814, overl. Elsen (Markelo) 24.09.1868, d.v. Gerrit Stam, landbouwer, en Maria Struik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Weijers, geb. Holten 1840 (no.52), landbouwster (1887), overl. Borkeld (Holten) 03.10.1912, tr. Holten 14.12.1861 Egbert Vasters, geb. Holten 20.03.1836, boer(en)werker (1861,1869), landbouwer (1887), overl. Borkeld (Holten) 23.07.1902, z.v. Hendrikus Vasters en Janna Manenschijn.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Borkeld (Holten) 12.05.1862, overl. Markelo 12.08.1933; Jan Willem, geb. Borkeld (Holten) 24.05.1864, overl. Borkeld (Holten) 20.07.1864|d|; Jan Willem, geb. Borkeld (Holten) 01.07.1865, overl. Holten 23.06.1935; Jan, geb. Borkeld (Holten) 06.09.1867, overl. Borkeld (Holten) 13.01.1875; Hermannus, geb. Borkeld (Holten) 02.10.1869, overl. Borkeld (Holten) 14.05.1872.

2.                  Maria Weijers, geb. Elsen (Markelo) 14.05.1842, overl. Holten 03.05.1872, tr. Holten 26.04.1862 Hendrikus Zwiers, geb. Holten 18.11.1833, schoenmaker, overl. Holten 25.05.1898, z.v. Derk Zwiers, bouwman, en Geertrui Landeweer.
Uit dit huwelijk: Egberdina Johanna, geb. Holten 15.04.1863, overl. Amsterdam 22.05.1953; Derk, geb. Holten 06.06.1864, overl. Holten 22.09.1879; levenloze zoon, Holten 04.10.1866; Hermina, geb. Holten 11.10.1867, overl. na 1892; Geertrui, geb. Holten 05.06.1870, overl. Apeldoorn 19.10.1944; Marinus, geb. Holten 03.05.1872, overl. Holten 20.09.1872.
     HZ tr. 1e Holten 08.05.1856 Egbertdina Karkemeijer, geb. Holten 23.08.1821, overl. Holten 10.08.1861, d.v. Jan Willem Karkemeijer, kleermaker, en Janna Muller.

3.                  Hendrika Weijers, geb. Elsen (Markelo) 09.10.1844, overl. Borkeld (Holten) 15.01.1913, tr. Rijssen 07.11.1868 Jan Aanstoot, geb. Holten 31.05.1844, landbouwer, overl. Borkeld (Holten) 19.09.1904, z.v. Hendrikus Aanstoot en Willemina Markvoort.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Elsen (Markelo) 24.01.1869, overl. Holten 12.04.1943; Hendrika Willemina, geb. Holten 20.03.1871 (akte), overl. Holten 04.04.1950; Hermannus, geb. Holten 19.11.1872 (akte), overl. Holten 19.06.1934; Willemina, geb. Holten 01.04.1875 (akte); Jan Willem, geb. Holten 20.04.1877 (akte); Gerritdina, geb. Holten 10.11.1883 (akte); levenloze dochter, Borkeld (Holten) 19.07.1887.

4.                  Gerridina Weijers, geb. Elsen (Markelo) 19.08.1847, overl. Borkeld (Holten) 29.07.1924, tr. Holten 12.11.1864 Gerrit Willem Vruggink, geb. Holten 04.11.1840, boerenwerker (1864,1866), akkerbouwer (1871), boerenwerker (1874), landbouwer, overl. Borkeld (Holten) 06.10.1922, z.v. Jan Vruggink, landbouwer, en Jenneken Huusken.
Uit dit huwelijk: Jenneken, geb. Borkeld (Holten) 21.12.1864, overl. Holten 09.05.1940; Harmina, geb. Borkeld (Holten) 30.11.1866, overl. Holten 10.11.1941; Geertrui, geb. Holten 05.07.1871, overl. Borkeld (Holten) 04.10.1871; Jan Willem, geb. Holten 05.07.1871, overl. Borkeld (Holten) 07.07.1871; Jan Willem, geb. Holten 14.06.1874, overl. Haarle (Hellendoorn) 08.03.1942.

5.                  Hendrikus Marinus Weijers, geb. Markelo 1849; volgt IV.b.

6.                  Aaltjen Weijers, geb. Elsen (Markelo) 20.05.1853, overl. Look (Holten) 28.11.1878, tr. Holten 06.05.1871 Willem Nijenhuis, geb. Holten 30.03.1851, akkerbouwer (1871,1874), landbouwer (1876), boerwerker (1879), overl. Holten 17.11.1936, z.v. Jan Nijenhuis, boerwerker (1851), akkerbouwer, en Diena Overman.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Holten 03.09.1871, overl. Look (Holten) 16.10.1891; Hermina, geb. Holten 21.09.1874, overl. Look (Holten) 21.09.1880; Gerritdina, geb. Holten 27.09.1876, overl. Look (Holten) 09.08.1878.
     WN tr. 2e Holten 19.09.1879 Willemken Horstman, geb. Holten 29.11.1840, dienstmeid (1866), overl. Look (Holten) 19.04. 1907, d.v. Gerrit Hendrik Horstman, bouwman, en Hendrika Stevens.
     WH tr. 1e Olst 08.03.1866 Berend Jan Breukink, geb. Holten 30.03.1826, landbouwer (1859,1866), overl. Rijssen 01.09.1878, z.v. Teunis Breukink, tapper (1826), landbouwer (1866), en Berentdina Meijlink.
     BJB tr. 1e Holten 03.03.1859 Hendrina Meijlink, geb. Holten 10.08.1824, overl. Wesepe (Olst) 23.07.1865, d.v. Gerrit Jan Meijlink (-1861), bouwman, en Teuntjen Bargman.

7.                  Jan Weijers, geb. Elsen (Markelo) 18.03.1857, overl. Elsen (Markelo) 27.08.1858.

8.                  Jenneken Weijers, geb. Elsen (Markelo) 24.04.1860, overl. Markelo 03.11.1884; ongehuwd.

 

Noten: |a| verklaring Nationale Militie (huw.bijl. Holten 1840 no.2); “uit hoofde van ligchaamsgebreken finaal vrijgesteld”; |b| inv.242 f.157; |c| de naamswijziging van Weijers in Nijhuis lijkt geen effect te hebben gehad; |d| oud bijna twee jaren{?} (overl.akte Holten 1864 no.60).

 


 

IV.b.  Hendrikus Marinus Weijers, z.v. III.b, geb. Elsen (Markelo) 28.12.1849, boerwerker (1871), landbouwer (1885,1914), overl. Markelo 17.01.1914, tr. Markelo 11.05.1871 Maria Brinks, geb. Holten 10.12.1852, landbouwster, overl. Markelo 19.08.1919, d.v. Gerrit Jan Brinks, landbouwer, en Hendrina Landeweer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Willem Weijers, geb. Markelo 26.04.1872; volgt V.b.

2.                  Harmina Weijers, geb. Markelo 16.05.1874, overl. Rijssen 10.02.1951, tr. Markelo 03.06.1899 Jan Hendrik Meulman, geb. Elsen (Markelo) 27.11.1867, boerwerker (1899), landbouwer (1924,1926), overl. Rijssen 18.01.1944, z.v. Evert Jan Meulman en Janna ten Dries.
Uit dit huwelijk: Evert Jan, geb. Markelo 02.08.1899, overl. na 1924; Jenneken, geb. Markelo 01.10.1901, overl. na 1923; Maria geb. Markelo 31.08.1903, overl. na 1926; Hendrika Maria, geb. Markelo 16.08.1910.

3.                  Hendrina Weijers, geb. Markelo 10.05.1877, overl. Deventer 13.09.1915|a|; ongehuwd.

4.                  Gerrit Jan Weijers, geb. Markelo 04.08.1885; volgt V.c.

 

Noten: |a| ook overl.akte Holten 1915 no.36.

 


 

V.b.  Jan Willem Weijers, z.v. IV.b, geb. Elsen (Markelo) 26.04.1872, landbouwer, overl. na 1934, tr. Markelo 19.05.1897 Berendina Elbersen, geb. Holten 20.12.1870, overl. Markelo 28.02.1934, d.v. Gerrit Jan Elbersen, landbouwer, en Maria Ulfman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, geb. Elsen (Markelo) 10.02.1900, tr. Markelo 22.05.1926 Gerrit Albert Hakkert, geb. Markelo 04.01.1899, landbouwer, z.v. Jan Hakkert en Berendina Danneberg.
Uit dit huwelijk: Janna Berendina, geb. Elsen (Markelo) 18.09.1927; Berendina Willemina, geb. Elsen (Markelo) 12.07.1930; Jan Willem, geb. Elsen (Markelo) 24.03.1934.

2.                  Mina Weijers, geb. Elsen (Markelo) 06.09.1902, dienstbode (1926), tr. Holten 28.04.1926 Johan Mekenkamp, geb. Holten 24.03.1902, landbouwer, z.v. Herman Mekenkamp, landbouwer, en Berendina Johanna Marsman.
Uit dit huwelijk: Berendina, geb. Elsen (Markelo) 09.10.1926; levenloos kind, Markelo 13.07.1928; Johanna Berendina, geb. Elsen (Markelo) 15.03.1932; Janna Willemina, geb. Elsen (Markelo) 12.07.1935, overl. Markelo 13.07.1935; Jan Willem, geb. Elsen (Markelo) 16.06.1945.

3.                  Hendrikus Marinus Weijers, geb. Elsen (Markelo) 18.05.1905.

4.                  Gerrit Jan Weijers, geb. Markelo 07.07.1908.

 


 

V.c.  Gerrit Jan Weijers, z.v. IV.b, geb. Markelo 04.08.1885, landbouwer, woont Holten (1958), overl. Deventer 04.03.1958, tr. Holten 23.09.1908 Aaltje Paalman, geb. Look (Holten) 21.10.1885, overl. Holten 01.07.1945, d.v. Hendrik Paalman, boerwerker (1885), landbouwer (1908), en Geertrui Nijenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, geb. Borkeld (Holten) 05.07.1909, tr. voor 1940 Gerrit Jan Zweers.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Holten ca. 1940, overl. Holten 15.01.1949.

2.                   Geertrui Weijers, geb. Borkeld (Holten) 05.07.1909, tr. voor 1947 Jan Albert Nijenhuis.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Holten 11.05.1947.

3.                  Hendrikje Weijers, geb. Holten xx.11.1919, overl. Borkeld (Holten) 03.02.1920.

4.                  Johanna Hendrika Hendrina Weijers, tr. voor 1943 Jan Willem Tjoonk.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Holten 06.09.1943.

 


 

II.c.  Jannes Wijers, z.v. I, ged. Bathmen 07.03.1784|i|, woont in het Bouwhuis op/van Elmerink in Colmschate (1810,1811)|f||h|, landbouwer (1834,1835), bouwman (1842), overl. Lettele (Diepenveen) 06.05.1862|p|, otr. 1e Colmschate 19.03.1808|k|, tr. 1e Colmschate 03.04.1808 Janna Twenhaar, ook Jenneken Aaltink|a||b|, geb. Holten ca. 1777, landbouwerse, overl. Ortele (Diepenveen) 24.04.1834|o|, d.v. Jannes Aaltink en Everdina Twenhaar; tr. 2e Diepenveen 09.05.1842 Gerritjen Peters, geb. Holten 22.03.1803, ged. Holten 27.03.1803, dienstmaagd (1842), overl. Dijkerhoek (Holten) 25.01.1884, d.v. Goosen Peters, bouwman, en Geesken Stevens, boerenwerkster.

Uit het huwelijk Wijers-Twenhaar:

1.                  Willemken Wijers, geb. Holten 12.06.1809, ged. Holten 19.06.1809|f|, landbouwster (1878), overl. Dijkerhoek (Holten) 01.03.1879, tr. Bathmen 18.05.1830 Hendrik Jan (klein) Baltink,|m| geb. Bathmen 14.05.1807, landbouwer (1843,1845), boerwerker (1855), akkerbouwer (1870), landbouwer (1878), overl. Dijkerhoek (Holten) 15.11.1880, z.v. Hendrik Harms Baltink en Gerritjen Jansen.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Bathmen ca. 1830, overl. Dijkerhoek (Holten) 30.04.1884; Jannes, geb. ca. 1834, overl. Bathmen 16.03.1835; Gerrit Jan, geb. Bathmen ca. 1838, overl. Elsen (Markelo) 29.04.1884; Johanna Gerritdina, geb. Holten 12.06.1843; Albert, geb. Holten 06.10.1845, overl. Holten 24.03.1938.

2.                  Jannes Wijers, geb. Bathmen 29.03.1810, ged. Bathmen 01.04.1810|e|, overl. Colmschate 22.05.1811|j|.

3.                  Janna Wijers, geb. Colmschate (Diepenveen) 22.07.1811, ged. Bathmen 28.07.1811|g|, huiswerkster (1835), overl. Holten 17.05.1848|c|, tr. Diepenveen 22.01.1835 Arent Jan Tromps, geb. Holten 25.12.1809, ged. Holten 31.12.1809, timmermansknegt (jan1835), timmerman (dec1835,1845), overl. Look (Holten) 06.08.1856|n|, z.v. Gerrit Jan Tromps, landbouwer, en Hendrika Hegeman.
Uit dit huwelijk (Trompers/Trompert): Hendrika, geb. Holten 16.12.1835, overl. Rijssen 19.12.1894; Jannes, geb. Holten 16.01.1837, overl. Frieswijk (Diepenveen) 15.10.1863; Jenneken, geb. Holten 02.11.1839, overl. Holten 01.12.1839; Jenneken, geb. Holten 21.12.1840, overl. Warnsveld 28.05.1903; Gerrit Jan, geb. Holten 01.12.1842; Egbert, geb. Holten 15.07.1845, overl. Holten 17.07.1845; levenloze zoon, Holten 04.05.1848.

4.                  Maria Wijers, geb. Diepenveen 1813 (no.19), naaijster (1834), overl. Weteringen (Diepenveen) 14.03.1884, tr. Diepenveen 25.09.1834 Albert Bloemendal, geb. Deventer ca. 1805, broodbakker (1834,1866), bakker (1877), overl. Weteringen (Diepenveen) 13.02.1886, z.v. Hendrik Bloemendal, landbouwer, en Jenneken Wassink.
Uit dit huwelijk: Jenneken, geb. Diepenveen 1835 (no.43), overl. Lage Weteringen (Diepenveen) 21.04.1853; Johanna, geb. Diepenveen 1836 (no.66); Hendrik Jan, geb. Diepenveen 1838 (no.99), overl. na 1865; Arend, geb. Diepenveen xx.12.1840 (no.82), overl. Weteringen (Diepenveen) 09.01.1841; Arend Jan, geb. Diepenveen 1842 (no.14), overl. Enschede 17.05.1926; Albert, geb. Diepenveen 1844 (no.35), overl. Weteringen (Diepenveen) 18.08.1922; Egbert, geb. Diepenveen 1846 (no.50), overl. Weteringen (Diepenveen) 11.05.1867; Gerhard, geb. Diepenveen 1849 (no.15), overl. Lage Weteringen (Diepenveen) 15.03.1849; Jannetje, geb. Diepenveen 1850 (no.13), overl. Deventer 20.03.1910; Gerritje, geb. Diepenveen 1850 (no.14), overl. Lage Weteringen (Diepenveen) 29.08.1851; Gerritje, geb. Diepenveen xx.08.1853 (no.46), overl. Lage Weteringen (Diepenveen) 02.09.1853; Jenneken, geb. Diepenveen 1855 (no.1), overl. Weteringen (Diepenveen) 22.01.1881.

5.                  Egbert Wijers, geb. Diepenveen 01.09.1815 (no.40), overl. Ortele en Essen (Diepenveen) 19.04.1816.

6.                  Egbert Wijers, geb. Diepenveen 1818; volgt III.c.

 

Noten: |a| huw.akte Diepenveen 25.09.1834 (no.17); |b| huw.akte Diepenveen 22.01.1835 (no.2); |c| Weijers / 34 jaar / Trompert (overl.akte Holten no.36); |d| moeder Jenneken Twenhaar, inv.242 p.134; |e||f| inv.30 f.92 {moeder: Jenneken Jannes}; |g||h| inv.30 f.99 {Jan Willem Wijers en Jenneken Janssen}; |i| inv.29 f.98; |j| inv.125 f.123; |k| inv.124 f.123 (Jenneken Twenhaar Aaltink); |l| inv.242 f.134; |m| Baltink in huw.akte Bathmen 1830 no.7, klein Baltink in huw.akten kinderen te Holten, o.a. 1855 no.16; |n| Trompert (overl.akte Holten 1856 no.74); |o| Jenneken Aaltink (overl.akte Diepenveen 1834 no.17); |p| z.v. Maria Smeenk, wedr Jenneken Aaltink (overl.akte Diepenveen 1862 no.28).

 


 

III.c.  Egbert Wijers, z.v. II.c, geb. Diepenveen 06.03.1818 (no.13), landbouwer (1853,1860), overl. Lettele (Diepenveen) 21.11.1868, tr. Diepenveen 17.02.1853 Antonia Bloemendal, geb. Diepenveen 23.07.1816 (akte), boerwerkster (1853), overl. Rande (Diepenveen) 25.05.1859, d.v. Roelof Bloemendal en Frederika Lammers, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes Wijers, geb. Diepenveen 08.06.1853; volgt IV.c.

2.                  Frederika Gerritdina Wijers, geb. Diepenveen 1855 (no.7), overl. Rande (Diepenveen) 21.05.1856.

3.                  Frederik Wijers, geb. Diepenveen 1857 (no.58), overl. Lettele (Diepenveen) 01.04.1860.

 


 

IV.c. Jannes Wijers, z.v. III.c, geb. Diepenveen 08.06.1853, landbouwer, woont buurtschap Lettele no.2 (1879), overl. Lettele (Diepenveen) 26.06.1880, tr. Diepenveen 02.06.1878 Antonia klein Ovink, geb. Diepenveen 17.05.1849, boerenwerkster (1878), landbouwster (1880), overl. Bathmen 04.08.1887, d.v. Lambertus klein Ovink en Alberta Nieumeijer, landbouwster.

     Antonia klein Ovink tr. 2e Diepenveen 02.06.1881 Willem Bloemendal, geb. Diepenveen 07.08.1852, overl. Bathmen 26.06.1888, z.v. Berend Bloemendal (1814-1884) en Jenneken te Borgel (1829-1889); uit dit huwelijk kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Wijers, geb. Lettele (Diepenveen) 18.06.1879, overl. Lettele (Diepenveen) 05.09.1879.

2.                  Johannes Wijers, geb. Lettele (Diepenveen) 05.10.1880, woont Gorssel, overl. Avereest 07.02.1949|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gorssel 1949 no.18.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers