Familie Weijers (95)

 

(Deventer/Bathmen/Diepenveen)

 

Deze familie stamt af van Hendrik Jansen Wijers en Willemken Boevink.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek. Op zijn website www.esveld.net veronderstelt Albert Esveld dat Hendrik en Willem (zie wy-03) broers zijn, zonen van Jan Derks Wijers.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien januari 2018)

 


 

0.  Jan Wijers.

 


 

I.  Hendrik Jansen Wijers, geb. ca. 1737 (82 jr), woont bij de Oude Moole in Lettel (1798,1799), timmerman (1819), overl. Bathmen 13.12.1819, otr. Bathmen 22.05.1763|m|, tr. Bathmen 12.06.1763 Reinira Lamberts, ook Lamme|i|, overl. voor 1797, d.v. Herman Lamberts; otr. 2e Colmschate 23.09.1797|g|, tr. Colmschate 01.11.1797 Willemken Meinders (op) Boevink, ook Westerhuis of Boevink|b|, ged. Bathmen 21.09.1755, d.v. Meinhart Westerhuis en Willemken Peters Boevink.

Er is een Henrik Janzen, aang. lidmaat Bathmen 24.04.1757.

     Willemken otr. 1e Bathmen 02.11.1776, tr. Bathmen 24.11.1776 Herman Gerritsen Woertman, van Epse, overl. voor 1786; otr. 2e Bathmen 12.04.1786|f|, tr. Bathmen 28.04.1786 Jan Jansen Blekman, op Boevink (1782,1795), overl. voor 1797.

Uit het huwelijk Woertman-Meinders:

a.         Gerritjen Woertman, ged. Bathmen 09.02.1777.
= w.s. Gerritjen Woerdman, overl. Deventer 19.02.1822|q|, tr. (w.s. Deventer voor 1811) Jacobus Johannes Triebart, geb. Deventer 17.03.1782, overl. Deventer 09.12.1857, z.v. Johannes Hubertus Triebart en Hendrika Pot.
     JJT tr. 2e Deventer 27.05.1830|r| Reiniera Jalink, geb. Deventer 14.11.1792, overl. Deventer 25.07.1837, d.v. Gerrit Hendrik Jalink en Fenneken Weijers.

Uit het huwelijk Boevink-Meinders een kind (1792).

b.         Maria, ged. Bathmen 25.06.1786 (vader: Jan Blekman op Boevink).

c.          Henders Boevink, ged. Bathmen 15.08.1790.

d.         Jenneken Boevink, geb. Bathmen 22.02.1792, ged. Bathmen 26.02.1792.

e.          Willemina Boevink, geb. Bathmen 17.05.1794, ged. Bathmen 18.05.1794.

f.          Jan Willem, geb. Bathmen 05.12.1795, ged. Bathmen 06.12.1795 (vader: Jan Jansen Blekman).

Uit het huwelijk Wijers-Lammers:

1.                  Garritjen Wijers, geb. Bathmen ca. 1762 (?), overl. (tering) Deventer 25.03.1812|h|, tr. voor 1812 Cornelis Sprenkelaar, overl. na 1814.
     CS tr. 2e Deventer tussen 1812 en 1814 Hendrika Scholten.

2.                  Hermanna Wijers, ged. Bathmen 06.01.1765|j|, overl. Lettele (Diepenveen) 18.12.1819|s|, tr. voor 1790 Hendrikus Schutte, geb. Bathmen ca. 1759, timmerman, overl. Lettele (Diepenveen) 29.10.1839, z.v. Jan Schutte en Jenneken Hullemans.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Diepenveen ca. 1790, overl. Bathmen 05.01.1865, tr. Willemina in ’t Hof, overl. voor 1865; Reinira, geb. Diepenveen ca. 1794, overl. Lettele (Diepenveen) 07.09.1867.

Uit het huwelijk Wijers-Meinders:

3.                  Jan Willem Weijers, geb. Bathmen 1798; volgt II.

4.                   Reinira Wijers, Rientjen, geb. Bathmen 04.10.1799, ged. Bathmen 06.10.1799|e|, dienstmeid (1824), boerin (1843), overl. Twello 30.10.1879|n|, tr. 1e Bathmen 31.07.1824|a| Roelof Heineman of Toorneman, geb. Diepenveen 12.09.1773, ged. Deventer, bouwman (1824,1828), overl. Bathmen 06.09.1828|p|, z.v. Garrit Heineman, landbouwer, en Janna Hendriks; tr. 2e Bathmen 03.05.1834 Gerrit Meuwenberg, ook Meeuwenberg, geb. Diepenveen 27.07.1814, boerenknecht (1834), colporteur (1871), overl. Nijkerk 16.04.1871, z.v. Derk Meuwenberg (ca.1789-1855), dagloner, en Maria van Gulik.
Voorkind:|d|

a.       Hendrik Wijers, later Toorneman, geb. Bathmen 22.04.1823 (no.17), rijksveldwachter (1861), overl. Lochem 16.02.1919, tr. 1e Diepenveen 27.10.1843 Derkjen Boschloo, geb. Deventer ca. 1817, overl. Laren 18.02.1860, d.v. wijers     Philippus Boschloo en Johanna Frederika Fenning; tr. 2e Laren 05.04.1861 Henders Vreeman, dienstbaar (1861), overl. Groot Dochteren (Laren) 28.02.1901, d.v. Hendrik Jan Vreeman en Derksken/Dirkje Beltman.

Uit het huwelijk met Roelof: Reintjen Woortman|c|, geb. Bathmen 21.04.1825, overl. Twello (Voorst) 10.05.1857|o|.

Uit het huwelijk Meeuwenberg-Wijers: Maria, geb. Bathmen ca. 1838, overl. Voorst 04.01.1922; Willemina, geb. Bathmen xx.01.1839, overl. Bathmen 16.12.1839; Willemina, geb. Bathmen ca. 1839, overl. Twello 04.11.1884; levenloos kind, Bathmen 20.09.1840; Derk, geb. Bathmen 25.10.1843, overl. Emmen 16.03.1886.

     RT tr. 1e voor 1817 Harmina Boevink, overl. Bathmen 1822 (no.12); uit dit huwelijk: Jan Toorneman, geb. Bathmen ca. 1817.

 

Noten: |a| dispensatie KB 06.06.1824: voor wat? (huw.akte Bathmen 1824 no.12); |b| huw.akte Bathmen 09.03.1833 (no.2) en Bathmen 03.05.1834 (no.7); |c| zie huw.akte Bathmen 03.05.1851 (no.4) {vader ook Roelof Toorneman}; |d| gewettigd bij huwelijk in 1824; |e| inv.30 f.40 (get. Hermanna Wijers); |f| bruid: Willemken Boevink, att. van Deventer; |g| inv.124 ff.18-19 (bruid: Willemken Westerhuis); |h| “zijnde de erfgenamen der overledene haar vijf kinderen met name Engelbertus Jalink, Reiniera Jalink, Harmanna Jalink en Hendrika Jalink” (dit zijn er vier!) (waarom de naam Jalink?) (aantekening in overl. akte); |i| ibidem {moeder Lamme}; |j| RBS inv.29 f.49; |m| RBS 32 f.42; |n| overl.akte Voorst 1879 no.185; |o| overl.akte Voorst 1857 no.76 {Toorneman}; |p| overl.akte Bathmen 1828 no.54 {Toorneman}; |q| Woerdman, oud 44 jr, geb. Deventer (overl.akte Deventer 1822 no.43); |r| moeder v/d bruid ook Garritjen Weijers (huw.akte Deventer 1830 no.46); |s| ouders niet vermeld (overl.akte Diepenveen 1819 no.58).

 


 

II.  Jan Willem Weijers, z.v. I, geb. Bathmen 30.01.1798, ged. Bathmen 04.02.1798|b|, bakker (1821), bouwman (1833), timmerman (1845), dagloner (1848), woont Dorp no.13 (1835,1848), overl. Bathmen 29.10.1848, tr. 1e Bathmen 25.08.1821 Alberdina/Albertien Rietberg, geb. Wijhe 23.06.1800, overl. Bathmen 27.05.1832, d.v. Jan Rietberg, bakker, en Rientjen Janssen; tr. 2e Bathmen 09.03.1833 Gerritje klein Woud, ook klein Wolt, geb. Bathmen 26.09.1811, ged. Bathmen 28.09.1811, dienstmeid (1833), dagloonster (1860), woont Goor (1864), overl. Goor 03.03.1874, d.v. Jan Derksen klein Woud (1767-1833), landbouwer, en Aaltje Hendrikse klein Schiphorst (1775-1834), landbouwster.

     AR tr. 1e Olst 08.11.1819 Jannes Geertman, ook Hendriksen, geb. Holten 20.01.1785, overl. tussen 1819 en 1821, z.v. Gerrit Geertman (ook Hendriksen) en Aaltjen Willems.

     JannesG tr. 1e Diepenveen 17.04.1818 Janna Goldenbeld, geb. Raalte 10.09.1781, overl. Olst 10.02.1819, z.v. Gerrit Goldenbeld en Everdina Schouwenburg.
JannaG tr. 1e voor 1818 Abram Iltink, overl. voor 1818.

     GkW tr. 2e Markelo 11.11.1861 Hendrik Koeslag, geb. Stokkum (Markelo) 24.04.1825, boerwerker (1856,1861), landbouwer (1887), overl. Diepenheim 13.06.1887, z.v. Jan Koeslag en Gerridina Schreurs.

     HK tr. 1e Markelo 14.02.1856 Harmina Reimerink, geb. Haaksbergen 02.11.1818, dienstmeid (1847), boerwerkster (1856), overl. Herike (Markelo) 02.02.1861, d.v. Harmen Reimerink en Gezina Lammers.

     HR tr. 1e Markelo 04.11.1847 Jan Hendrik Janssen, geb. Elsen (Markelo) ca. 1825, wever, overl. Herike (Markelo) 20.12.1854, z.v. Hendrik Janssen en Janna ten Berge.

Uit het huwelijk Weijers-Rietberg:

1.                  Hendrika Wijers, geb. Bathmen 16.11.1821 (no.41), overl. Deventer 12.05.1866, tr. Raalte 29.05.1845 Grades Gerrits, geb. Raalte ca. 1817, landbouwer (1845), dagloner (1847), overl. na 1866, z.v. Jan Gerrits, landbouwer, en Gerritdina Harms, landbouwster.
Uit dit huwelijk: Alberdina, geb. Bathmen ca. 1846, overl. na 1877; Jan Willem, geb. Diepenveen 14.02.1847|e|, overl. Linde (Diepenveen) 06.07.1859; Gerrit Jan, geb. Diepenveen 1850 (no.23), overl. na 1878; Gerritje, geb. Diepenveen 1851 (no.98), overl. na 1875; Reindert, geb. Diepenveen 1858 (no.58), overl. na 1880.

2.                  Jan Weijers, geb. Olst 1823; volgt III.a.

3.                  Willem Wijers, geb. Bathmen 05.04.1825 (no.14), overl. Bathmen 07.05.1832.

4.                  Reind Wijers, geb. Bathmen 26.04.1827 (no.12), molenaar, overl. Bathmen 10.06.1847, ongehuwd.

5.                  Hendrik Wijers, geb. Bathmen 26.05.1829 (no.19), overl. Bathmen 10.02.1832.

6.                  Johanna Wijers, geb. Bathmen 17.03.1831 (no.13), overl. Bathmen 27.02.1832.

Uit dit huwelijk Weijers-klein Woud:

7.                  Alberdina Johanna Weijers, geb. Bathmen 18.03.1834 (no.11), dienstmaagd (1855) te Markelo, overl. Raalte 15.04.1870, tr. Raalte 19.05.1855 Willem Evers, geb. Raalte ca. 1818, boerwerker (1855), landbouwer (1870,1882,1886), overl. Raalte 01.12.1900, z.v. Hendrikus Evers en Teune Pleizier.
Uit dit huwelijk: Henrica, geb. Raalte ca. 1857, overl. Epe 19.09.1887; Albertus Evers, geb. Raalte ca. 1860, overl. Raalte 14.06.1939; Antonia, geb. Raalte ca. 1862, overl. na 1886; Gerritdina Cecilia, geb. Raalte ca. 1864, overl. Olst 31.03.1949; Willemina, geb. Raalte ca. 1870, overl. Lenthe (Dalfsen) 25.12.1909.

8.                  Jan Albert Wijers, geb. Bathmen 08.08.1835, overl. Bathmen 09.08.1835.

9.                  Janna Wijers, geb. Bathmen 21.12.1836 (no.50), overl. Zeldam (Ambt Delden) 14.06.1873, tr. 1e Ambt Delden 14.06.1867 Gerrit Jan Beltman, geb. Herike (Markelo) 02.03.1829, landbouwer (1853,1867), overl. Hengevelde (Ambt Delden) 12.06.1870, z.v. Teunis Beltman, landbouwer, en Aaltjen Brekveld; tr. 2e Ambt Delden 05.10.1872 Hendrikus Brunnekreef, geb. Wierden ca. 1839, arbeider (1870), landbouwer (1872), overl. na 1873, z.v. Hendrikus Brunnekreef en Jenneken Truidman.
     GJB tr. 1e Markelo 03.11.1853 Hendrika van den Barg, geb. Wierden ca. 1832, dienstmeid (1853), overl. Herike (Markelo) 17.05.1864, d.v. Jan van den Barg en Gerritdina Waanders.
     HB tr. 1e Markelo 21.04.1870|d| Aleida Willemina Hoefman, geb. Respelhoek (Borculo) 18.11.1843, dienstmeid (1870), overl. Zeldam (Ambt Delden) 20.03.1872, d.v. Jan Hoefman en Elisabeth Seggelink.

10.              Albert Weijers, geb. Bathmen 1838; volgt III.b.

11.              Willemken Weijers, geb. Bathmen 09.01.1840 (no.3), overl. Bathmen 29.03.1840.

12.              Willemken Weijers, geb. Bathmen 10.03.1841 (no.14), dienstmeid (1860), overl. Deventer 22.06.1895|e|, tr. Goor 01.06.1860 Berend Hietkamp, geb. Dorth (Gorssel) 15.02.1826, landbouwer, overl. Markelo 18.11.1908, z.v. Christiaan Hietkamp, landbouwer, en Maria Hoekstein.
Uit dit huwelijk: Willemken, geb. Kerspel Goor (Markelo) 20.10.1860, overl. Kerspel Goor (Markelo) 28.11.1860; Gerrit Willem, geb. Kerspel Goor (Markelo) 25.10.1861, overl. na 1907; Hendrik Jan, geb. Kerspel Goor (Markelo) 04.03.1864, overl. Arnhem 26.09.1897; Willemken, geb. Kerspel Goor (Markelo) 24.07.1865, overl. Kerspel Goor (Markelo) 23.10.1865; Hendrika, geb. Kerspel Goor (Markelo) 22.02.1867; levenloze zoon, Kerspel Goor (Markelo) 27.10.1868; Berendina, geb. Kerspel Goor (Markelo) 24.11.1869, overl. Kerspel Goor (Markelo) 17.12.1869; Willemina, geb. Kerspel Goor (Markelo) 24.11.1869; Willemken, geb. Kerspel Goor (Markelo) 12.09.1871; Berendina, geb. ca. 1872, overl. Kerspel Goor (Markelo) 14.02.1875; Johanna Christina, geb. Markelo 26.05.1874, overl. Kerspel Goor (Markelo) 21.01.1875; Hendrik Willem, geb. Markelo 17.09.1875, overl. Enschede 21.11.1946; Christiaan, geb. Markelo 24.09.1876, overl. na 1906.
     BH tr. 1e Gorssel 07.02.1853 Hendrika Kuiper, geb. Gorssel 15.02.1827, overl. Kerspel Goor (Markelo) 22.09.1859, d.v. Hendrik Jan Kuiper en Gerritjen Smoddies.

13.              Geertjen Wijers, geb. Bathmen 25.10.1842 (no.41), dienstmeid te Goor (1864), dagloonster (1887), landbouwster (1905,1906), overl. Markelo 07.03.1920, tr. Markelo 10.03.1864|a| Jan Harmen Leeftink, geb. Markelo ca. 1840, boerenknecht (1864), boerwerker (1864,1867), dagloner (1887), arbeider (1891), overl. Markelo 24.05.1892, z.v. Arend Jan Leeftink, boerwerker, en Gerridina klein Twennaar.
Uit dit huwelijk: Jan Willem, geb. Markelo 16.04.1864, overl. Markelo 12.10.1941; Gerritdina, geb. Markelo 12.06.1866; Gerritjen, geb. Markelo 14.11.1867, overl. Markelo 08.02.1946; Arend Jan, geb. Markelo 28.02.1870, overl. na 1901; Harmina, geb. Markelo 18.04.1873; Johanna, geb. Markelo 11.11.1875; Hendrika, geb. Markelo 24.09.1877, overl. Goor 27.03.1937; Gerrit Jan, geb. Markelo 23.02.1879; Jenneken, geb. Markelo 20.11.1880; Jan Hendrik, geb. Markelo 24.08.1883; Gerrit Hendrik, geb. Markelo 03.06.1885, overl. na 1908; Willemina, geb. Markelo 24.09.1889, overl. Markelo 04.04.1891.

14.              Hendrik Willem Wijers, geb. Bathmen 1844; volgt III.c.

 

Noten: |a| Geertjen, haar moeder en Jan Harmen verklaren geen schrijven te hebben geleerd (huw.akte Markelo 1864 no.9); |b| inv.30 f.32 (moeder: Willemken Meinders); |d| Brunnenkreef (huw.akte Markelo 1870 no.12); |e| ook overl.akte Markelo 1895 no.41; |e| vader Gradus Gers (geb.akte Diepenveen 1847 no.9).

 


 

III.a.  Jan Weijers, z.v. II, geb. Olst 28.08.1823, boerwerker (1849), landbouwer (1863,1865), daglooner (1868,1870,1879), metselaar (1880,1892), woont Deventer (1880), woont Enschede (Kuipersdijk, wijk F) (1898), overl. Enschede 01.07.1898, tr. 1e Bathmen 12.09.1849 Willemina klein Velderman, geb. Kring van Dorth (Gorssel) 19.12.1826, dienstmeid (1849), overl. Deventer 31.10.1872, d.v. Harmen klein Velderman, dagloner, en Maria Klumper; tr. 2e Deventer 20.02.1873 Johanna Pouwelina Kerkenaar, geb. Deventer 1830 (no.344), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 13.03.1901, d.v. Christoffel Hendrik Kerkenaar en Zwaantjen Kortering.

     JPK tr. 1e Deventer 19.12.1850 Jan Derk Hermanus van der Meer, ged. Deventer 18.02.1810, overl. Deventer 03.09.1868, z.v. Jan van der Meer en Johanna Geertruij Biel.

     JDvdM tr. 1e Deventer 03.05.1838 Gerritjen Pasman, ged. Raalte 10.04.1807, overl. Deventer 11.06.1850, d.v. Berend Pasman en Hendrica Peters.

Uit het huwelijk Weijers-klein Velderman:

1.                  Jan Hendrik Weijers, geb. Diepenveen 1849 (no.79); volgt IV.a.

2.                  Hermanus Weijers, geb. Diepenveen 1851 (no.76), dagloner (1870), overl. Deventer 31.03.1870, ongehuwd.

3.                  Johanna Weijers, geb. Diepenveen 1858 (no.1), overl. Deventer 28.11.1934, tr. Deventer 24.04.1879|a| Hermanus Hulleman, geb. Deventer 1856 (no.268), wever (1879), katoenwever (1892), overl. Deventer 23.03.1936, z.v. Hendrik Hulleman, dagloner, en Martina Hardonk.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk|b|):

a.         Hendrik Jan Weijers, later Hulleman, geb. Deventer 1878 (no.604), overl. Enschede 25.03.1958, tr. Deventer 19.02.1903 Everdina Voorthuis, geb. Deventer 1878 (no.433), overl. na 1958, d.v. Jan Albert Voorthuis en Geertruida Dekker.

Uit dit huwelijk: Willem, geb. Deventer 1881 (no.208), overl. Deventer 14.07.1946; Martina, geb. Deventer 1883 (no.558), overl. na 1909; Johannes Hermanus, geb. Deventer 1888 (no.410), overl. na 1914; Johanna Paulina, geb. Deventer 1892 (no.296), overl. Voorst 08.04.1948; Frederik, geb. Deventer 1899 (no.241), overl. Deventer 15.12.1940.

4.                  Willemina Weijers, geb. Deventer 17.12.1863, overl. Deventer 21.08.1868.

5.                  levenloze zoon, Deventer 19.12.1865.

6.                  Derkje Weijers, geb. Deventer 1868 (no.191), overl. Deventer 06.04.1894, tr. Deventer 04.08.1892 Mannes Vijge, geb. Terwolde (Voorst) 24.12.1868, pakhuisknecht (1892,1894), overl. Apeldoorn 19.06.1954|c|, z.v. Mannes Vijge, dagloner, en Everdina van Tongeren.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Deventer xx.07.1893, overl. Deventer 04.08.1893.
     MV tr. 2e Deventer 01.11.1894 Geesken Twellaar, geb. Bathmen ca. 1869, overl. Deventer 04.09.1935, d.v. Gerrit Jan Twellaar en Hendrika Beunk.

7.                  Herman Wijers, geb. Deventer 28.07.1870, overl. Deventer 26.12.1872.

 

Noten: |a| huw.akte Deventer 1879 no.41 {van de bruid’s moeder, Willemina klein Velderman, wordt gezegd dat ook zij “alhier tegenwoordig om het huwelijk hunner dochter toestemmende”; Willemina is echter in 1872 overleden; mogelijk heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand zich vergist door de aanwezigheid van de stiefmoeder}; |b| huw.akte Deventer 1879 no.41; |c| ook overl.akte Deventer 1954 no.301.

 


 

IV.a.  Jan Hendrik Weijers, z.v. III.a, geb. Diepenveen 1849 (no.79), dagloner (1879,1880), fabrieksarbeider (1892), stoffenverver (1885,1910), overl. Deventer 21.11.1921, tr. Deventer 13.05.1880 Tonia Overmars, geb. Olst ca. 1855, overl. Deventer 21.11.1926, d.v. Jan Overmars en Gerritdina Loman (ook Looman).

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Wijers, geb. Deventer 1881 (no.120), overl. Leiden 15.09.1957.

2.                  Frederika Gerritdina Weijers, geb. Deventer 1882 (no.526), overl. Deventer 01.06.1910, ongehuwd.

3.                  Johanna Weijers, geb. Deventer 16.01.1885, overl. Deventer 19.02.1885.

4.                  Johanna Paulina Weijers, geb. Deventer 1886 (no.31), tr. Leiden 01.09.1913 Hermanus Winterkamp, geb. Leiden 19.09.1885, broodbakker, z.v. Hermanus Winterkamp (ca.1848-1939) en Catharina Sophia de Wekker (ca.1848-1917).
Uit dit huwelijk: Hermanus, geb. Leiden ca. 1918, leerling-verpleger, overl. Soest 30.05.1942|b|.

5.                  Gerritdina Johanna Weijers, geb. Deventer 1889 (no.76), overl. na 1942, tr. 1e Deventer 15.10.1931 (echtsch. Deventer 13.05.1938) Lucas de Graaf, geb. Leiderdorp 27.10.1901, boterbezorger, z.v. Anthonie de Graaf en Johanna Brokaard; tr. 2e tussen 1938 en 1942 Hendrik Jan Memelink, geb. Apeldoorn 17.05.1876, huisschilder, overl. Zutphen 22.08.1942|a|, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg) 26.08.1942, z.v. Gerrit Memelink, houtzager, en Johanna Nijland.
     HJM tr. 1e Apeldoorn 08.02.1908 Berendina Christina Lulofs, geb. Steenwijkerwold 17.04.1876, overl. Apeldoorn 24.07.1937, d.v. Jurrien Lulofs, gemeenteveldwachter, en Petronella Houtkamp.
     BCL tr. 1e Apeldoorn 21.07.1900 Jan Hendrik Mom, geb. 26.03.1877, kleermaker, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 29.09.1906, z.v. Jan Willem Mom, papiermaker, en Hendrika Gerdina Lubberta Bosgoed.

6.                  Johanna Jacoba Wijers, geb. Deventer 28.12.1891.

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1942 no.634; |b| moeder per abuis Weijer (overl.akte Soest 1942 no.126).

 


 

III.b.  Albert Weijers, z.v. II, geb. Bathmen 12.05.1838 (no.26), boerenknecht (1863), landbouwer (1884,1909), overl. Espelo (Holten) 01.03.1909, tr. Bathmen 27.08.1863 Jenneken Vunderink, geb. Bathmen ca. 1837, overl. Espelo (Holten) 11.12.1923, d.v. Evert Vunderink en Hendrika Koekkoek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Willem Weijers, geb. Bathmen 1864; volgt IV.b.

2.                  Hendrika Weijers, geb. Bathmen 19.08.1870 (no.23), overl. Deventer 17.10.1957, tr. Bathmen 27.04.1889 Harm Vukkink, geb. Holten ca. 1867, boerenknecht (1889), fabrieksarbeider (1919,1921), overl. Deventer 03.01.1921, z.v. Mannes Vukkink en Janna Oosterveld.
Uit dit huwelijk: Albert, geb. Deventer(?) ca. 1889/1890, overl. Deventer 07.08.1934; Johan, geb. Deventer 1893 (no.137), overl. Deventer 04.04.1894; Johanna, geb. Deventer 1895 (no.302), overl. na 1919; Jannetje, geb. Deventer 1898 (no.426), overl. na 1919; Hermina Hendrika, geb. Deventer 1901 (no.682), overl. na 1922; Gerritje, geb. Deventer ca. 1904, overl. na 1925; Herman, geb. Deventer 10.02.1907, sergt.macht. (1940), overl. op de Noordzee bij de ondergang van Hr. Ms. O13 19.06.1940|a||b|, begr. zeemansgraf.

3.                  Gerritjen Weijers, geb. Bathmen 13.07.1874 (no.33), overl. Bathmen 09.01.1900, tr. Bathmen 05.06.1897 Hendrikus Kolkman, geb. Holten ca. 1870, rietdekker, z.v. Hendrik Kolkman, rietdekker, en Hendrika Stoevenbelt.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Bathmen ca. 1899, overl. Bathmen 23.04.1900.
     HK tr. 2e Bathmen 11.05.1901 Gerritjen Heijink, geb. Bathmen ca. 1874, overl. Espelo (Holten) 31.01.1918, d.v. Gerrit Willem Heijink en Aaltjen Rensink.

 

Noten: |a| overl.akte Den Helder 16.07.1948 no.287; |b| vermeld in Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

 


 

IV.b.  Jan Willem Weijers, z.v. III.b, geb. Bathmen 04.06.1864 (no.19), dienstknecht (1884), fabriekswerker (1890), stoffenverver (1907,1909), fabrieksarbeider (1917), katoenwever (1920), blauwverver (1930), overl. Deventer 28.03.1930, tr. Bathmen 26.07.1884 Harmina Temmink, geb. Bathmen ca. 1859, dienstmeid (1884), overl. Deventer 14.06.1926, d.v. Hendrik Temmink en Harmina Koldewee, ook groot Bronsvoord.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert Weijers, geb. Bathmen 07.08.1884; volgt V.a.

2.                  Harmina Hendrika Weijers, geb. Deventer 1886 (no.63), tr. Deventer 01.07.1909 Willem Overmars, geb. Deventer 1882 (no.475), zandvormer (1909), z.v. Hendrikus Overmars en Johanna Albarta Hendriks.
Uit dit huwelijk: Betsy en Henk.

3.                  Jenneken Weijers, geb. Deventer xx.12.1887 (no.749), overl. Deventer 24.12.1888.

4.                  Johan Wijers, geb. Deventer 26.01.1890.

5.                  Johan Weijers, geb. Deventer 1891; volgt V.b.

6.                  levenloze dochter, Deventer 25.03.1893.

7.                  Hendrika Weijers, geb. Deventer 1894 (no.334), dienstbode (1917), tr. Deventer 30.08.1917 Reinier Klumperman, geb. Delft 19.08.1892, bankwerker (1917), z.v. Jan Klumperman en Aaltje Golstein.
Uit dit huwelijk: Rieki en Jo.

8.                  Johanna Wilhelmina Weijers, geb. Deventer 1899 (no.694), tr. Deventer 16.06.1920 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zwolle 29.11.1950, ingeschr. Deventer 16.12.1950) Johan Arnold Douma, geb. Helder 24.03.1897, kantoorbediende, overl. Deventer 23.11.1956, z.v. Lodewijk Douma, spoorbeambte, en Francina Johanna Pain.
Uit dit huwelijk: Francien en Minke.
     JAD tr. 2e Deventer 1951 Willemina Hardonk.|a|

9.                  Dirkje Weijers, geb. Deventer 06.01.1902 (no.11), overl. na 1960, tr. Deventer 06.02.1926 Johannes Albertus Sluiseman, Jo, geb. Deventer 1897 (no.595), sigarenmaker, grondwerker (1960), overl. Deventer 03.05.1960, z.v. Reinier Sluiseman en Johanna Maria Wissink.
Uit dit huwelijk: Annie.

10.              Gerrit Weijers, geb. Deventer 1904; volgt V.c.

 

Noten: |a| van A. Verweij.

 


 

V.a.  Albert Weijers, z.v. IV.b, geb. Bathmen 07.08.1884 (no.22), handelsreiziger (1907,1909), overl. 1978, tr. Arnhem 15.05.1907 Theodora Kleinpaste, Dora, geb. Arnhem 17.03.1881, overl. Enschede 13.12.1964, d.v. Hendrik Jan Kleinpaste, landbouwer, steenkolenhandelaar, en Geertruida Heijkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Weijers, Truus, geb. Apeldoorn 31.07.1908, tr. J.L. Borgman.

2.                  levenloze zoon, Arnhem 22.04.1909.

3.                  Jan Willem Weijers, geb. ca. 1919, overl. Utrecht 29.09.1968, tr. H. Traas, d.v. J.A. Traas en A.A. Bos.

 


 

V.b.  Johan Weijers, Jo, z.v. IV.b, geb. Enschede 26.01.1891, fabriekarbeider (1918), katoenwever, tr. Enschede 17.01.1918 Helena Josefina Schlömer, Leen, geb. Enschede 21.10.1890, fabriekarbeidster (1918), d.v. Heinrich Schlömer, modelmaker, en Janna Geertruida Grevers.

Uit dit huwelijk: Truus en Mientje.

 


 

V.c.  Gerrit Weijers, z.v. IV.b, geb. Deventer 19.12.1904, timmerman, tr. Deventer 19.02.1931 Johanna Voortman, geb. Deventer 27.11.1907, fabrieksarbeidster (1931), d.v. Hermannus Voortman en Berendina Vosmeijer.

Uit dit huwelijk: Hermien en Wim.

 


 

III.c.  Hendrik Willem Wijers, z.v. II, geb. Bathmen 15.07.1844 (no.27), dagloner (1871,1873), pakhuisknecht (1895,1896), overl. Deventer 26.08.1900, tr. Deventer 14.12.1871|a| Anna Catharina van den Bremen, geb. Diepenveen 1845 (no.82), overl. Deventer 25.12.1925, d.v. Reinder van den Bremen en Johanna Hulstein.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Hendrik Weijers, geb. Deventer 1873; volgt IV.c.

2.                  Rika Johanna Weijers, geb. Deventer 1876 (no.55), overl. Almelo 14.04.1955, tr. Deventer 03.01.1895 Johannes Sluiseman, geb. Deventer 1873 (no.59), winkelknecht (1895), pakhuisknecht (1896), kruidenier (1943), overl. Doetinchem 14.06.1943, z.v. Pieter Sluiseman, landbouwer, en Aaltjen Dinius.
Uit dit huwelijk: Pieter Johannes, geb. Deventer 1896 (no.318).

 

Noten: |a| Weijers bij huwelijk en kinderen.

 


 

IV.c.  Gerrit Hendrik Weijers, z.v. III.c, geb. Deventer 21.02.1873, kantoorbediende (1896,1897), boekhouder (1922), overl. Deventer 16.12.1927, tr. Deventer 24.09.1896 Maria Berendina Willemina van Ommen, geb. Twello (Voorst) 26.04.1877, overl. Deventer 10.07.1899, d.v. Jacobus Wilhelmus van Ommen, brievenbesteller (1877), kantoorknecht (1896), en Hendrika Aleida Jansen.

Uit het huwelijk Weijers-van Ommen:

1.                       Hendrik Willem Weijers, geb. Deventer 1897 (no.112), overl. Deventer 04.10.1897.

2.                       Hendrika Aleida Maria Weijers, geb. Deventer 1899 (no.445), tr. Deventer 11.01.1922 Hendrik Stenvert, geb. Deventer 1895 (no.636), sergeant der Infanterie (1922), overl. Odoorn 12.04.1962, z.v. Johan Stenvert, timmerman, en Mina Velthuis.
Uit dit huwelijk: Johan, geb. ca. 1923, overl. Deventer 20.05.1923; levenloos kind, Deventer 19.07.1924.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers