Fragmenten Wijers/Weijers (11)

 

(Zeddam/Bergh)

 

 

Het betreft zes fragmenten:

 

o   Jan Wijers, tr. 1681 Gertruit Heck
Overgeheveld naar wy-156

 

o   Willem Wijers, tr. 1717 Katrijn Kassen

 

o   Hendrik Wijers, tr. 1751 Anna Haag
Overgeheveld naar wy-157.

 

o   Willem Peter Weijers, tr. ca. 1755 Anna Alofs
Overgeheveld naar wy-158.

 

o   Willem Weijers, geb. ca. 1755

 

o   Willem Weijers, tr. ca. 1785 Mechtilda Verwaaijen

 

Hun onderlinge relatie en de relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

Mogelijk zijn Willem (fragment 5) en Willem (fragment 6) dezelfde als Wilhelmus Weijers, ged. Zeddam 20.10.1752 (wy-156).

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien december 2015)

 


top

Fragment (2)

 

I. Hendrik Wijers, overl. Zeddam ca. 1707, tr. NN, overl. Zeddam ca. 1719. [Zeddam no.78 (1681-1707,1708-1719)|a|]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Wijers, volgt II.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.489.

 


 

II. Willem Wijers, j.m., overl.|j|, tr. Zeddam 05.12.1717 Katrijn Kassen, j.d. beiden in Vinkwijk. [Zeddam no.78 (1720-1765)|d|]

Uit dit huwelijk:

1.      Hendrina Weijers, geb. Zeddam 30.09.1718|g|, uyt Vinkwijk (1841), begr. Zeddam (rk) 29.12.1800, tr. Zeddam 22.05.1741|h| Lubbert Ketelaar, ged. Zeddam 24.08.1707|i|, begr. Zeddam (rk) 12.06.1777, z.v. wijlen Teunis Keeteler uyt Lengel. [Zeddam no.78 (1784)|c|]
Uit dit huwelijk: Antoon Ketelaar, ged. Vinkwijk 23.01.1744|k|, overl. Groot-Azewijn (Bergh) 19.11.1825|f|; Berendina Ketelaar, geb. Bergh ca. 1753, overl. Bergh 26.07.1836; Hendrik Willem Ketelaar, geb. Bergh ca. 1760, overl. Bergh 26.02.1835|e|.


Noten: |d| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.489; |e| moeder Johanna; |f| moeder Meijers; |g||h||i| Mosaik, Heft 4/2015, p.19; |j| begr. Zeddam (rk) 28.05.1806, volgens Regine Janssen-Schlacht in Mosaik, Heft 4/2015, p.20 {onwaarschijnlijk gelet op huwelijk in 1717}; |k| Mosiak, Heft 4/2015, p.17.

 


top

Fragment (5)

 

I.  Willem Weijers, geb. ca. 1755, daghuurder. [Huis Zeddam no.58 (1816)]

Kind:

 


 

II.  Johanna Weijers, geb. ca. 1785, dienstmeid, gewoond hebbende te Harderwijk, overl. voor 1816.

= (?) Johanna Weijers, overl. Harderwijk 30.01.1816|a|.

Kind:

 

Noten: |a| oud 22 jaar (overl.akte Harderwijk 1816 no.15) (GenLias).

 


 

III.  Hendrika Weijers, geb. Barneveld 08.05.1814|a|, overl. Zeddam 28.03.1816.

 

Noten: |a| moeder oud 22 jaar (>geb. ca. 1792), dienstbaar wonend te Barneveld, aangifte door Anna Margaretha Coelmans, vroedvrouw (geb.akte Brummen 1814 no.26).

 


top

Fragment (6)

 

I. Wilhelmus Weyers, tr. voor 1784 Gertrudis Verwaye/Mechtildis Verweyen.

Uit dit huwelijk:

1.                 Hermannus Weyers, ged. Kalkar (rk) 29.07.1784|b|.

2.                 Gerhardus Wyers, ged. Kalkar (rk) 13.10.1789|a|.

 

Noten: |a| moeder Mechtildis Verweyen; |b| moeder Gertrudis Verwaye.

 

= = =

 

I.  Willem Weijers, overl. Zeddam voor 1812|a|, tr. ca. 1785 Mechtilda Verwaaijen/Verweijen, geb. Kalkar ca. 1755, overl. Zeddam (Bergh) 01.02.1822, d.v. Gerrit Verweijen en Catrina Heuvelman. [Huis Zeddam no.20 (1812)|a|]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gradus Weijers, geb. Zeddam 1789; volgt II.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.475.

 


 

II.  Gradus Weijers, z.v. I, geb. Zeddam 13.10.1789|d|, ‘valet charpentier’ (1811)|e|, daghuurder (1813), dagloner (1819), timmerman (1832,1833,1839), overl. Bergh 03.02.1840, tr. voor 1810 Helena Schuurman|a|, geb. Beek ca. 1771, overl. Zeddam (Bergh) 03.02.1848, d.v. NN en NN. [Huis Zeddam no.20 (1817-1829)|b|; Zeddam no.21 (1819); Zeddam no.20 (1833,1840)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Weijers, ged. Zeddam 10.10.1810, dagloonster (1839), overl. Zeddam (Bergh) 24.07.1839, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 20.11.1838|f| Frans Köpp, ook Kop, geb. Elten ca. 1807/1811, metselaar, overl. Zeddam (Bergh) 28.10.1865, z.v. Willem Köpp en Dora Baumann. [Huis Zeddam no.20 (1839-1865)|c|]
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Zeddam xx.05.1839, overl. Zeddam (Bergh) 21.03.1840.
     FK tr. 2e voor 1841 Johanna Tempel, geb. Bergh ca. 1816, overl. Zeddam (Bergh) 20.12.1896, d.v. Hendrik Tempel en Hermina Dreevers; uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Hermina Weijers, ged. Zeddam 10.10.1810, overl. Bergh 19.03.1833; ongehuwd.

3.                  Joannes Weijers, geb. Zeddam 08.04.1813, timmermansknecht (1832), overl. Bergh 16.06.1832; ongehuwd.

4.                  Maria Weijers, geb. Zeddam 02.03.1819 (akte), overl. Zeddam 28.10.1819.

 

Noten: |a| Leonarda bij geboorte Joannes, Bergh 1813; |b||c| A.G. van Dalen, Bergh (1979), p.475; |d||e| Registre civique Zeddam 1811; |f| bruidegom Franciscus Koepp, bruid Wilhelmina Weyers.

 


top

Literatuur:

A.G. van Dalen. «Bergh: Heren, land en volk». Nijmegen: Thoben Offset, 1979. ISBN 90-6138-004-9.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers