Familie Weijers (21)

 

(Utrecht)

 

Het betreft de nazaten van Dirk Weijers en Jannetje van Schaik.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw. D. Snijders. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2003 (laatst herzien juli 2021)

 


 

I.Dirk Weijers, doopgetuige Werkhoven (rk) 15.07.1771, overl. voor 1793, tr. Houten en ít Goij (gerecht) 23.12.1754|b|, tr. Werkhoven (rk) 23.12.1754|a| Jannetje van Schaik, overl. na 1793.

†††† JvS otr. 2e Schalkwijk (gerecht) 11.11.1793|i|, tr. Schalkwijk (rk) 17.12.1793 Hendrik van Geijn/Gijn.

†††† HvG tr. 1e voor 1793 Gijsje Spruijt, overl. voor 1793.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Weijers, geb. ít Goij, ged. Werkhoven (rk) 01.12.1755|e|.

2.                  Adrianus Weijers, geb. ít Goij, ged. Werkhoven (rk) 10.02.1757.

3.                  Henricus Weijers, geb. ít Goij, ged. Werkhoven (rk) 13.02.1759|f|.
= w.s. Hendrik Weijers/Wijers
, geb. ít Goy, won. Schalkwijk, overl. Schalkwijk 08.06.1820|j|, tr. Schalkwijk (rk) 11.08.1801 Cornelia Velthuysen, ged. Schalkwijk 13.04.1748|h|, overl. Schalkwijk 20.04.1814|g|, d.v. Jan Veldhuizen en Maria van Scherpenzeel.

4.                  Cornelis Wijers, geb. ít Goij 1761; volgt II.

5.                  Jan Weijers, ged. Schalkwijk (rk) 27.02.1764|d|.

6.                  Hermijn Weijers, ged. Schalkwijk (rk) 13.04.1767.

7.                  Cornelia Weijers, ged. Schalkwijk (rk) 21.11.1772|c|.

 

Noten: |a| Dirik Weijers en Jannitje van Schaijck; |b| Dirk Weijerse; |c| get. Mijne Wijerse; |d| get. Roel Wijersen; |e| get. Rolof Weijers; |f| get. Pieter Weijers; |g| Weijerse, Veldhuizen (overl.akte Schalkwijk 1814 no.10); |h| van Velthuijsen; |i| Jannigje van Schaick, wede Dirk Weijntsen; |j| Henderik Weijertsen, oud 62 jaar (overl.akte Schalkwijk 1820 no.4).

 


 

II.Cornelis Wijers, z.v. I, geb. ít Goij, ged. Werkhoven (rk) 21.05.1761, overl. Utrecht 30.03.1837, tr. 1e voor 1791 Geertruij van Rossum, geb. ca. 1754, overl. Utrecht 10.01.1819; tr. 2e Utrecht 09.05.1821 Maria Jacoba van den Hoeve, ged. Utrecht (rk) 01.02.1778, overl. Utrecht 08.04.1855, d.v. Henricus van den Hoeve en Maria van Rossum.

Uit het huwelijk Wijers-van Rossum (moeder ook Geertruida/Gerarda/Gerrarda):

1.                  Cornelis Weijers, ged. Utrecht (rk) 09.01.1791; volgt III.a.

2.                  Joannes Wijers, ged. Utrecht (rk) 22.09.1792; volgt III.b.

3.                  Henricus Weijers, ged. Utrecht (rk) 04.04.1794.

4.                  Adrianus Weijers, geb. Utrecht ca. 1796/1797; volgt III.c.

5.                  Josina Weijers, geb. Utrecht (rk) 13.03.1798, w.s. begr. Utrecht (ndg) 16.01.1803.

 


 

III.a.Cornelis Weijers, z.v. II, ged. Utrecht (rk) 09.01.1791, overl. Utrecht 06.06.1848, tr. Utrecht 15.08.1821 Jannigje Dona, ged. Utrecht 11.03.1787, overl. Utrecht 07.08.1849, d.v. Johannes Dona en Hendrina van Putte.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerarda Weijers, geb. Utrecht 01.12.1821, overl. Utrecht 13.01.1822.

2.                  Cornelis Weijers, geb. Utrecht 17.04.1823|a|, overl. Utrecht 12.09.1823.

3.                  Johannes Weijers, geb. Utrecht 17.04.1823|b|, overl. Utrecht 10.02.1824.

4.                  Johannes Wijers, geb. Utrecht 08.02.1825; volgt IV.a.

 

Noten: |a| akte no.437; |b| akte no.438.

 


 

IV.a.Johannes Wijers, z.v. III.a, geb. Utrecht 08.02.1825, overl. Utrecht 11.07.1895, tr. Utrecht 13.01.1847 Henrica Maria de Bruijn, geb. Utrecht 25.12.1822, overl. Zeist 02.11.1898|a|, d.v. Pieter de Bruijn en Hendrica Maria Zorn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weijers, geb. Utrecht 12.03.1847, overl. Utrecht 03.05.1938, tr. 1e Utrecht 14.01.1880 Willem Jansen, geb. Arnhem 20.07.1837, gemeenteveldwachter (1882), overl. Zeist 02.06.1902, z.v. Andries Jansen, kleermaker, en Wilhelmina Kursner; tr. 2e Utrecht 19.02.1913 Dirk de Bruijn, geb. Utrecht 05.03.1840, overl. Utrecht 21.11.1927, z.v. Dirk de Bruijn en Hendrika van Rijn.
Uit het huwelijk Jansen-Weijers: Maria Hendrika, geb. Utrecht xx.02.1881, overl. Batenburg 01.01.1882; Willem Johannes, geb. Utrecht 15.04.1882.
†††† DdB tr. 1e Utrecht 30.11.1859 Wilhelmina van Kruijl, geb. Utrecht 06.01.1836, overl. Utrecht 08.02.1903, d.v. Jan van Kruijl en Sara Maria Drinkenberg.

2.                  Johannes Cornelis Weijers, geb. Utrecht 1849; volgt V.a.

3.                  Pieter Weijers, geb. Utrecht 1851; volgt V.b.

4.                  Cornelis Weijers, geb. Utrecht 24.01.1853, overl. Utrecht 22.08.1853.

5.                  Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 23.10.1854.

6.                  Cornelia Weijers, geb. Utrecht 08.05.1857.

7.                  Willem Jacob Weijers, geb. Utrecht 10.04.1859.

8.                  Adrianus Weijers, geb. Utrecht 1860; volgt V.c.

9.                  Hendrika Maria Weijers, geb. Utrecht 12.08.1862, overl. Utrecht 29.01.1936, tr. Utrecht 03.10.1888 Hendrik Arnoldus van Deudekom, geb. Utrecht 26.08.1864, overl. Utrecht 21.10.1951, z.v. Arnoldus van Deudekom en Hendrica van Nus.
Uit dit huwelijk: Hendrika Maria, geb. Utrecht 02.08.1889, overl. Utrecht 04.05.1958; Arnoldus, geb. Utrecht 27.12.1890; Hendrikus Arnoldus, geb. Utrecht 05.03.1892, w.s. jonggstorven; Hendrika, geb. Utrecht 17.07.1893; Hendrikus Arnoldus, geb. Utrecht 20.06.1895, overl. na 1923; Johanna Sara, geb. Urecht 07.09.1899; Johanna Sara, geb. Utrecht 31.07.1903.

10.              Jacoba Josina Laurentia Frederika Weijers, geb. Utrecht 30.04.1865, naar USA voor 1915|b|, tr. Utrecht 18.05.1887 Pieter Louwe, geb. Westdorp (Bergen (NH)) 04.09.1863 (akte), schoenmaker (1915), naar USA voor 1915 (daar Peter Lowe), z.v. Arie Louwe, arbeider, en Aafje Kieft.
Kind van Jacoba: Jan Wijers, geb. Utrecht 22.09.1884.
Uit dit huwelijk: Maria Frederika, geb. Utrecht 18.07.1887; Johannes, geb. Utrecht 21.08.1888, overl. Utrecht 09.11.1888; Arie, geb. Utrecht 10.10.1889, overl. na 1922; Pieter, geb. Utrecht 06.10.1891, overl. Zuilen 09.06.1950; Agatha, geb. Utrecht 26.09.1892, overl. Utrecht 09.01.1893; Adrianus, geb. Utrecht 06.10.1893, overl. Utrecht 17.01.1894; Jacobus Johannes, geb. Utrecht 06.07.1895; Jacoba Josina, geb. Utrecht 28.04.1897, overl. Utrecht 18.08.1897; Jacoba Josina Laurentia Frederika, geb. Utrecht 30.05.1898; Agatha, geb. Utrecht 28.06.1900; Johanna, geb. Utrecht 27.08.1901, overl. 30.10.1901; Bertha, geb. Utrecht 23.01.1903.

11.              Willem Weijers, geb. Utrecht 07.09.1867.

 

Noten: |a| de Bruin (overl.akte Zeist 1898 no.126); |b| wonende te Kalamazoo in de Verenigde Staten van Amerika (huw.akte Amsterdam 1915 no.546, zoon Arie ).

 


 

V.a. Johannes Cornelis Weijers, z.v. IV.a, geb. Utrecht 04.01.1849, overl. Utrecht 13.08.1890, tr. 1e Utrecht 29.01.1873 Wilhelmina van de Bilt, geb. Utrecht 27.08.1837, overl. Utrecht 12.05.1886, d.v. Arnoldus van de Bilt en Johanna de Kruijf; tr. 2e Utrecht 03.11.1886 Hendrika Schwartz, geb. Utrecht 02.04.1856, overl. Utrecht 07.08.1912, d.v. Wendelinus Schwartz en Maria den Daas.

†††† WvdB tr. 1e Utrecht 24.05.1865 Johannes Gerardus van Weenen, geb. Utrecht 27.10.1842, overl. Utrecht 23.07.1866, z.v. Gerardus van Weenen en Maria Johanna Pens.

Uit het huwelijk Weijers-van de Bilt:

1.                  Johannes Cornelis Weijers, geb. Utrecht 03.07.1873, w.s. jonggestorven.

2.                  Johannes Cornelis Weijers, geb. Utrecht 08.03.1875; volgt VI.a.

Uit het huwelijk Weijers-Schwartz:

3.                  Hendrika Maria Jacoba Weijers, geb. Utrecht 18.10.1887, overl. 1980, begr. Zeist (Nwe Bpl.), tr. Oudenrijn 04.10.1917 Karl FriedrichLuibenspacher, geb. Geislingen (D) 1863, overl. Zeist 05.01.1953, begr. Zeist (Nwe Bpl.), z.v. Karl Luibenspacher en Regina Stutz.

4.                  Maria Johanna Weijers, geb. Utrecht 02.07.1889|a|, overl. Utrecht 03.10.1890.

5.                  Wilhelmina Jakoba Weijers, geb. Utrecht 02.07.1889|b|, overl. Utrecht 04.08.1889.

 

Noten: |a| akte no.1613; |b| akte no.1614.

 


 

VI.a. Johannes Cornelis Weijers, z.v. V.a,geb. Utrecht 08.03.1875, elektricien (mei1901), instrumentmaker (sep1901,1903), metaaldrijver (1928), tr. Amsterdam 02.05.1901 Annegien Reinders, geb. Foxhol (Hoogezand) 23.06.1876, overl. na 1928, d.v. Jan Reinders, wagenmaker, en Melanie Jeanne FranÁoise Josephine van Hecke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Cornelis Weijers, geb. Amsterdam 15.09.1901.

2.                  Melanie Jeanne FranÁoise Josephine Weijers, geb. Amsterdam 21.03.1903, verkoopster, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 13.09.1967, tr. 1e Amsterdam 11.04.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.04.1933, ingeschr. Amsterdam 27.04.1934) Wouter Slip, geb. Sloten 20.02.1904, kantoorbediende, z.v. Klaas Slip en Cornelia Johanna Kunneman; tr. 2e Engelbertus Johannes Fredericus van den Boogaard, geb. 11.03.1906, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster) 21.12.1982.
Kind van Melanie (erkend bij het huwelijk in 1928):

1.                   N Weijers, later N Slip.

 


 

V.b.Pieter Weijers, z.v. IV.a, geb. Utrecht 18.01.1851, overl. Utrecht 26.12.1905, tr. Utrecht 12.05.1875 Maria Susanna van Dulst, geb. Utrecht 16.03.1848, overl. Utrecht 29.08.1926, d.v. Willem Christiaan van Dulst en Dina Jansen.

Kind van Maria:

1.                  Karel van Dulst, geb. Utrecht 13.06.1871, overl. Utrecht 22.08.1871.

Uit dit huwelijk:

2.                  Pieter Weijers, geb. Utrecht 30.09.1875; volgt VI.b.

3.                  Maria Hendrica Everdina Weijers, geb. Utrecht 08.01.1878, overl. na 1937, tr. Utrecht 16.11.1898 Johannes Adrianus de Jong, geb. Gorinchem 01.11.1873, overl. Utrecht 01.02.1937, z.v. Hendrik Jan Samuel de Jong en Maria Vermeulen.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna Cornelia, geb. Utrecht 19.02.1900, overl. na 1925.

4.                  Jansje Maria Weijers, geb. Utrecht 16.02.1880, begr. Amsterdam (Bpl. De Nieuwe Ooster), 12.11.1960, tr. Utrecht 19.09.1912 Theodorus Lubertus van Hazel, geb. Utrecht 18.05.1888, overl. na 1912, z.v. Johannes Floris van Hazel en Adriana Johanna Baartwijk.

5.                  Jacoba Weijers, geb. Utrecht 06.06.1882, overl. na 1937, tr. Rotterdam 18.01.1905 Hendrik Stomp, geb. Utrecht 05.04.1879, overl. Rotterdam 15.02.1937, z.v. Eduard Stomp en Hendrika Hubert.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Rotterdam 23.11.1905.

6.                  Johannes Albertus Weijers, geb. Utrecht 24.01.1884, tr. Utrecht 27.08.1936 Pieternella Maria Laperre, geb. Utrecht 19.05.1908, d.v. Matthijs Willem Laperre en Anthonia Dibbets.

7.                  Willem Hendrikus Weijers, geb. Utrecht 22.02.1886; volgt VI.c.

8.                  Benjamin Weijers, geb. Utrecht 04.08.1888; volgt VI.d.

9.                  Johanna Everdina Weijers, geb. Utrecht 10.08.1891, overl. na 1918, tr. Utrecht 06.06.1918 Gerrit van Rheenen, geb. De Bilt 27.04.1883, overl. na 1918, z.v. Simon Hermanus van Rheenen en Adriana Cornelia van Dam.

 


 

VI.b.Pieter Weijers, z.v. V.b, geb. Utrecht 30.09.1875, overl. Utrecht 22.05.1947, tr. Utrecht 29.03.1899 Maria Wilhelmina van Driel, geb. Hilversum 28.08.1878, overl. Utrecht 14.09.1927, d.v. Wijnandus Johannes van Driel en Wilhelmina Maria Sterling.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Susanna Weijers, geb. Utrecht 11.10.1899, tr. Utrecht 13.06.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht Utrecht 08.04.1942, ingeschr. Utrecht 06.05.1942) Dirk Koppenberg, geb. Utrecht 14.09.1897, z.v. Willem Koppenberg en Hendrika van Zevenbergen.

2.                  Wilhelmina Maria Weijers, geb. Utrecht 01.12.1900, overl. Amsterdam 22.06.1971, tr. Utrecht 19.03.1924 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 21.11.1946, ingeschr. Utrecht 28.02.1947) Jan Schaaf, geb. Utrecht 07.06.1901, overl. Amsterdam 29.04.1974, crem., z.v. Adolf Schaaf en Catharina van Rennes.

3.                  Johanna Hendrika Weijers, geb. Utrecht 03.04.1902, overl. Utrecht 04.12.1908.

4.                  Pieter Weijers, geb. Utrecht 23.03.1903, tr. Utrecht 18.03.1937 Jacoba van Vliet, geb. Haarlem 18.01.1908, d.v. Dirk van Vliet, modelmaker, en Jacoba Fisscher.

5.                  levenloos kind, Utrecht 30.12.1905.

6.                  Johanna Wijnanda Weijers, geb. Utrecht 14.02.1907.

7.                  Wijnandus Johannes Weijers, geb. Utrecht 14.05.1909|a|; volgt VII.a.

8.                  Hendrika Stoffelina Weijers, geb. 14.05.1909|b|, overl. na 1974, tr. 1e Utrecht 01.06.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 23.09.1941) Johannes Cornelis van der Splinter, geb. ís-Gravenhage 14.08.1907, stukadoor, z.v. Antonie Mattheus van der Splinter en Pieternella Johanna Godvree; tr. 2e tussen 1941 en 1974 W.J. Linnebank.
†††† JCvdS tr. 1e ís-Gravenhage 08.06.1927 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 01.10.1929, ingeschr. ís-Gravenhage 21.02.1930) Rosa Fuld, geb. ís-Gravenhage 05.09.1905, d.v. Louis Jacob Fuld (1878-), hoboÔst/musicus, en Elizabeth Poons (1883-).
††††
RF tr. 2e ís-Gravenhage 04.10.1933 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 29.10.1946, ingeschr. ís-Gravenhage 25.11.1946) Jan van Ruitenburg, geb. Rotterdam 25.12.1907, kruidenier, z.v. Gerrit van Ruitenburg, kruidenier, en Helena Stofberg.

9.                  Jacoba Hendrika Weijers, geb. Utrecht 10.12.1910.

10.              Wilhelmina Margaretha Weijers, geb. Utrecht 12.04.1912.

11.              Albertus Weijers, geb. Utrecht 30.01.1917; volgt VII.a2.

 

Noten: |a| akte no.1230; |b| akte no.1231.

 


 

VII.a. Wijnandus Johannes Weijers, z.v. VI.b, geb. Utrecht 14.05.1909, loodgieter, tr. Utrecht 04.08.1937 Aaltje Johanna Voorhuis, geb. Utrecht 29.03.1914, d.v. Carel Gerrit Voorhuis en Catharina Johanna Huisinga.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  levenloos kind, Utrecht 12.03.1955.

 


 

VII.a2. Albertus Weijers, z.v. VI.b, geb. Utrecht 30.01.1917, hulpbesteller, otr. Utrecht 12.05.1942|c|, tr. Utrecht 28.05.1942 Johanna Theodora Langezaal, geb. Utrecht 27.10.1918, d.v. Nicolaas Langezaal en Theodora Wilhelmina Kramer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Theodora Weijers, geb. xx.05.1945, overl. Utrecht 25.05.1945|d|.

 

Noten: |c| Utrechtsche courant 15.05.1942; |de| moeder Langenzaal (overl.akte Utrecht 1945 no.2066 in wiewaswie, niet beschikbaar bij Family Search julí21).

 


 

VI.c. Willem Hendrikus Weijers, z.v. V.b, geb. Utrecht 22.02.1886, overl. Driebergen-Rijsenburg 20.07.1960, tr. Utrecht 07.07.1915 Adriana Johanna van Hazel, geb. Utrecht 12.04.1890, overl. na 1960, d.v. Johannes Floris van Hazel en Adriana Johanna Baartwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Hendrikus Weijers, geb. Utrecht 10.03.1919|a|; volgt VII.b.

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 12.03.1919.

 


 

VII.b. Willem Hendrikus Weijers, z.v. VI.c, geb. Utrecht 10.03.1919, monteur, otr. Utrecht 15.07.1941|b|, tr. Utrecht 30.07.1941 Maria Pieternella Eleonora Smits, geb. Utrecht ca. 1920, d.v. Willem Johannes Smits en Johanna van der Sluijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Hendrikus Weijers, geb. Utrecht 26.01.1947|a|, overl. Leeuwarden 15.04.2019, begr. Leeuwarden (Noorderbpl.) 19.04.2019.

 

Noten: |a| Utrechtsch Nieuwsblad 28.01.1947 (ouders wonen Gildstr. 132); |b| Utrechtsch Nieuwsblad 18.07.1941.

 


 

VI.d. Benjamin Weijers, z.v. V.b, geb. Utrecht 04.08.1888, reiziger (1944), overl. Zeist 30.06.1944|a|, tr. Utrecht 16.12.1915 Helena van Houten, geb. Deventer 14.01.1888, overl. na 1944, d.v. Cornelis van Houten, olieslager, en Maartje Muusse.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Utrecht 22.02.1917.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1944 no.1653.

 


 

V.c. Adrianus Weijers, z.v. IV.a, geb. Utrecht 27.11.1860, overl. na 1937, tr. Utrecht 22.12.1886 Catharina Geertruida Wilson, geb. Utrecht 28.11.1861, overl. Utrecht 26.06.1937, d.v. Cornelis Johannes Wilson en Catharina Hentenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Hendrika Weijers, geb. Utrecht 05.09.1887, overl. na 1959, tr. Utrecht 27.08.1931 Dirk Jan Beverloo, geb. Beesd 31.12.1880, landbouwer, overl. Utrecht 01.10.1959, d.v. Dirk Beverloo, arbeider, en Anneke de Langen.
†††† DJB tr. 1e Wadenoijen 19.03.1908 Maria Theodora Kars, geb. Wadenoijen 25.07.1880, overl. Utrecht 26.07.1930, d.v. Arie Kars, wagenmaker, en Johanna Wilhelmina Maria Kennemeijer.

2.                  Johannes Weijers, geb. Utrecht 22.09.1888, overl. na 1916, tr. Utrecht 12.04.1916 Johanna Petronella Giltaij, geb. Vianen 01.03.1888, overl. na 1916, d.v. Jan Petrus Giltaij en Johanna Cornelia Krouwel.

3.                  Johanna Weijers, geb. Utrecht 22.03.1890, overl. na 1959, tr. Utrecht 24.02.1915 Arie Mooij, geb. Utrecht 15.10.1891, overl. Utrecht 27.11.1959, z.v. Pieter Adolf Mooij en Petronella Geertruida Rijksen.

4.                  Adrianus Weijers, geb. Utrecht 01.12.1891, overl. Utrecht 19.05.1892.

5.                  Adrianus Weijers, geb. Utrecht 17.11.1892; volgt VI.e.

6.                  Hendrik Jacobus Weijers, geb. Utrecht 28.02.1894, overl. Utrecht 23.05.1920, tr. Utrecht 27.12.1917 Anna Maria Kreeftmeijer, geb. Utrecht 05.04.1898, overl. na 1920, d.v. Anna Maria Kreeftmeijer.
†††† AMK tr. 2e Utrecht 27.07.1921 Johannes van Maurik, geb. De Bilt 20.01.1887, z.v. Johannes van Maurik en Maria van Spellen.

7.                  Geertruida Weijers, geb. Utrecht 14.04.1895, tr. Utrecht 12.10.1927 Bastiaan Giltaij, geb. Utrecht 06.01.1897, z.v. Jan Petrus Giltaij en Johanna Cornelia Krouwel.

8.                  Anthonie Hendrikus Jacobus Weijers, geb. Utrecht 22.07.1896, overl. Utrecht 21.12.1898.

9.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 22.09.1897, tr. Utrecht 09.11.1927 Dorothea Bezema, geb. Groningen 07.03.1894, d.v. Willem Bezema en Maria Catharina Grave.
†††† DB tr. 1e Groningen 14.05. 1923 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Groningen 22.01.1926, ingeschr. Groningen 12.07.1926) Kornelis Ronda, geb. Leens, tabaksbewerker (1923), z.v. Derk Ronda en Freerkje Boersma.

10.              Anthonius Jacobus Johannes Weijers, geb. Utrecht 15.03.1900, overl. na 1920, tr. Utrecht 29.12.1920 Cornelia Hubert, geb. Utrecht 28.07.1901, overl. na 1920, d.v. Paulus Hubert en Aaltje Kastelein.

11.              Catharina Geertruida Maria Weijers, geb. Utrecht 11.04.1902, tr. Eindhoven 19.02.1943 Theodorus Johannes Bouwman, geb. ís-Heerenberg (Bergh) 21.09.1898, locomotiefpoetser (1924), overl. Eindhoven 27.04.1982, z.v. Theodorus Johannes Bouwman en Johanna Theodora Jansen.
†††† TJB tr. 1e Eindhoven 13.06.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Hertogenbosch 07.07.194; ingeschr. Eindhoven 24.11.1942) Allegonda Frederica van Iersel, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1905, fabriekarbeidster (1924), d.v. Adrianus van Iersel en Maria Catharina Bruggeman.

12.              Susanna Weijers, geb. Utrecht 17.05.1903|a|, overl. Utrecht 22.01.1894.

13.              Arnoldus Weijers, geb. Utrecht 17.05.1903|b|; volgt VII.e2.

14.              Willem Adrianus Johannes Weijers, geb. Utrecht 07.02.1907, tr. Utrecht 20.06.1934 Johanna van Plateringen, geb. Utrecht 02.11.1909, d.v. Lodewijk van Plateringen en Janneke Antje Janssen.

15.              Christina Weijers, geb. Utrecht 12.10.1910, tr. Utrecht 18.02.1931 Coenraad Dirk Nicolaas van Rossum, geb. Utrecht 20.12.1909, z.v. Jan Jacob van Rossum en Johana Gerwig.

 

Noten: |a| akte no.1346; |b| akte no.1347.

 


 

VI.e.Adrianus Weijers, z.v. V.c, geb. Utrecht 17.11.1892, overl. 07.09.1944, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren), tr. Woensel en Eckart 27.08.1916 Maria Anna van Iersel, geb. ís-Hertogenbosch 31.10.1893, overl. Eindhoven 06.05.1983, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren), d.v. Adrianus van Iersel en Maria Catharina Bruggeman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henrica Maria Gerarda Weijers, geb. Woensel 29.05.1914.

2.                  Adrianus Weijers, geb. Utrecht 20.05.1917.

3.                  Maria Anna Weijers, geb. Woensel 11.08.1918, overl. Amsterdam 08.06.2004, tr. Texel 15.11.1949 Jacobus Cornelis Jonker, geb. Texel 13.08.1916, overl. Texel 26.10.1996, z.v. Albert Jonker en Bregje Gerdina Bakker.
Uit dit huwelijk drie kinderen.

4.                  Catharina Geertruida Weijers, geb. Eindhoven 11.03.1920, overl. Eindhoven 03.08.2000.

5.                  Johan Weijers, Joop, geb. Eindhoven 11.12.1922; volgt VII.c.

6.                  dochter.

7.                  dochter.

8.                  zoon.

9.                  Wilhelmus Arnoldus Weijers, Willy, geb. Eindhoven 29.11.1932, overl. 12.06.1994, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren).

10.              Cornelia Antonetta Weijers, Corrie, geb. Eindhoven 02.07.1935, overl. 21.12.1988, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren).

11.              Henk Weijers, geb. Eindhoven 16.09.1939, overl. 25.02.1974, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren).

 


 

VII.c. Johan Weijers, Joop, z.v. VI.e, geb. Eindhoven 11.12.1922, overl. Steensel 16.11.1998, crem. Eindhoven (Rijtackers) 20.11.1998, tr. Diny van de Water, geb. 24.05.1937, overl. 13.08.2001, crem. Eindhoven 18.08.2001.

 


 

VII.e2. Arnoldus Weijers, z.v. V.c, geb. Utrecht 17.05.1903, tr. 1e Utrecht 16.09.1925 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 31.08.1932, ingeschr. Utrecht 07.09.1932) Immigje Roelsma, geb. Drachten (Smallingerland) 12.02.1903, d.v. Jantje Roelsma; tr. 2e Utrecht 28.03.1934 Adriana Johanna Bouwman, geb. Maarssen 07.11.1904, d.v. Johannes Joseph Jacobus Bouwman en Theodora Bliekendaal.
†††† IR tr. 2e Utrecht 27.11.1935 Hubertus Johannes Versteeg, geb. Kockengen ca. 1895, z.v. Jacobus Versteeg en Petronella Maurik.

Uit het huwelijk Weijers-Bouwman een dochter.

 


 

III.b.Johannes Wijers, z.v. II, ged. Utrecht (rk) 22.09.1792, overl. Utrecht 12.01.1826|f|, tr. Utrecht 09.11.1814 Elisabeth Roepbackx|a|, ook Roepbachx|e|, Roebers|c|, Robbers|b| en Roepbach|d|, geb. Utrecht ca. 1798, overl. Utrecht 11.07.1840, d.v. Joannes Roepbackx en Gertrudis de Mari.

†††† ER tr. 2e Utrecht 02.11.1831 Paulus Hoonakker, ged. Utrecht (rk) 22.11.1798, overl. Utrecht 15.05.1860, z.v. Hermanus Hoonakker en Jaantje van Dam.

†††† PH tr. 1e Utrecht 31.03.1824 Catharina Vermeulen, geb. Utrecht ca. 1801, overl. Utrecht 05.10.1828, d.v. Cornelis Vermeulen en Joanna Baars.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Weijers, geb. Utrecht 1815; volgt IV.b.

2.                  Johannes Matthijs Weijers, geb. Utrecht 12.10.1817|g|, overl. Utrecht 24.04.1818.

3.                  Johannes Matthijs Weijers, geb. Utrecht 1819; volgt IV.c.

4.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 1821; volgt IV.d.

 

Noten: |a| huw.akte Utrecht 1814 no.273; |b| huw.akte Utrecht 1837 no.302 en overl.akte Utrecht 1840 no.928; |c| huw.akte Utrecht 1835 no.42; |d| huw.akte Utrecht 1844 no.175; |e| huw.akte Utrecht 1831 no.152; |f| Weijers en Robbers; Johannes 32 jaar (overl.akte Utrecht 1826 no.45); |g| moeder Robbers (geb.akte Utrecht 1817 no.794).

 


 

IV.b.Cornelis Weijers, z.v. III.b, geb. Utrecht 02.09.1815|a|, overl. Utrecht 29.12.1877, tr. Utrecht 18.02.1835 Willemijntje van Mourik, ook Van Maurik, geb. De Bilt 11.08.1814, overl. Utrecht 22.09.1892, d.v. Jan van Mourik en Willemijntje Schermberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paulus Weijers, geb. Utrecht 27.04.1835, overl. Utrecht 22.07.1837.

2.                  Johannes Weijers, geb. Utrecht 08.10.1836; volgt V.d.

3.                  Cornelis Weijers, geb. Utrecht 31.05.1838, overl. Utrecht 10.11.1841.

4.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 07.09.1840; volgt V.e.

 

Noten: |a| moeder Roebers (geb.akte Utrecht 1815 no.730).

 


 

V.d. Johannes Weijers, z.v. IV.b, geb. Utrecht 08.10.1836, overl. Utrecht 09.06.1905, tr. Utrecht 28.11.1860 Theodora Johanna Knippers, geb. Utrecht 08.03.1838, overl. Utrecht 28.12.1910, d.v. Theodorus Knippers en Cornelia Verheul.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Theodora Weijers, geb. Utrecht 24.02.1863, overl. Utrecht 24.06.1866.

2.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 19.09.1865, overl. Venlo 12.05.1890.

3.                  Willemina Weijers, geb. Utrecht 06.01.1868, overl. na 1928, tr. Utrecht 29.05.1889 Carolus Johannes van Oldenbeek, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1865, overl. Utrecht 30.11.1928, z.v. Carolus van Oldenbeek en Bernardina Maria Staal.
Uit dit huwelijk: Carolus Johannes, geb. xx.10.1889, overl. Utrecht 09.10.1890; Johannes Carolus, geb. Utrecht 25.12.1890; Willemina Theodora Berdina, geb. Utrecht 03.05.1892; Carolus Johannes, geb. Utrecht 13.10.1893, overl. Roosendaal 01.07.1938; Albertus Theodorus, geb. Utrecht 26.02.1895, overl. Utrecht 05.02.1932; Johanna Hendrika Cornelia, geb. Utrecht 30.08.1896; Theodora Hendrika Berdina, geb. Utrecht 03.08.1898, overl. Utrecht 13.10.1899; Wilhelmus Theodorus, geb. Utrecht 22.02.1901, overl. na 1932; Theodora Berdina, geb. Utrecht 08.09.1902; Berdina Carolina, geb. Utrecht 29.01.1904; Cornelis Petrus, geb. Utrecht 12.08.1905, overl. na 1929; Engelina Henrica, geb. Utrecht 01.01.1907; Maria Hendrika, geb. Utrecht 15.12.1909.

4.                  Theodora Johanna Weijers, geb. Utrecht 05.05.1870, overl. Utrecht 02.07.1871.

5.                  Wilhelmus Antonius Weijers, geb. Utrecht 14.03.1872; volgt VI.f.

6.                  Theodora Weijers, geb. Utrecht 01.10.1873, overl. Utrecht 05.11.1874.

7.                  Theodora Johanna Weijers, geb. Utrecht 13.04.1875, overl. Utrecht 08.08.1913, tr. Utrecht 19.09.1894 Henricus Cornelis Leber, geb. Zaltbommel 06.04.1871, overl. Utrecht 20.12.1941, z.v. Laurentius Leber en Cornelia Hoskam.
Uit dit huwelijk: Laurentius, geb. Utrecht 21.11.1894, overl. Utrecht 08.04.1895; Cornelis Johannes Theodorus, geb. Utrecht 14.05.1896, overl. Utrecht 14.09.1956; Laurentius, geb. Utrecht 27.09.1897, overl. Utrecht 13.03.1904; Theodora Johanna, geb. Utrecht 12.04.1899, overl. Utrecht 02.03.1911; Henricus Cornelis, geb. Utrecht 16.12.1900; Cornelia Johanna, geb. Utrecht 26.02.1903, overl. Utrecht 13.07.1911; Johannes, geb. Utrecht 06.12.1904, overl. Utrecht 22.07.1906; Johannes, geb. Utrecht 17.12.1906; Laurentius, geb. Utrecht 29.09.1908; Kasper, geb. Utrecht 09.10.1910; Theodora Cornelia, geb. ca. 1913, overl. Zoeterwoude 30.09.1933|a|.
†††† HCL tr. 2e Utrecht 05.11.1913 (echtsch. Utrecht 12.05.1920) Anna Maria Letschert, geb. Utrecht 17.09.1869|b|, overl. Utrecht 15.09.1929, d.v. Jacob Letschert en Margaretha Maarschalkerweerd; tr. 3e Utrecht 12.08.1925 Jannetje van Schuppen, geb. Veenendaal Gelders (Ede) 14.10.1882, overl. Utrecht 07.12.1932, d.v. Jacobus van Schuppen, koopman, en Jannetje ter Haar.
†††† AML tr. 1e Utrecht 22.04.1896 Johannes Dirkse, geb. Utrecht 07.10.1870, overl. Utrecht 01.11.1907, z.v. Fredricus Dirkse en Maria Margaretha Zwaak; uit dit huwelijk kinderen.
†††† JvS tr. 1e Utrecht 19.05.190 Hendrik Lodder, geb. Driebergen 14.07.1880, overl. Utrecht 04.04.1908, z.v. Teunis Lodder en Hendrica van Elst.

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1933 no.1517; |b| dochter van Margaretha, erkend bij huwelijk 03.04.1872 (geb.akte Utrecht 1869 no.1439).

 


 

VI.f. Wilhelmus Antonius Weijers, z.v. V.d, geb. Utrecht 14.03.1872, hoefsmid (1927), overl. Utrecht 02.06.1950, tr. Utrecht 06.02.1895 Maria Hendrika Dirkse, geb. Utrecht 26.12.1868, overl. Utrecht 17.01.1926, d.v. Fredricus Dirkse en Maria Margaretha Zwaak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Frederikus Weijers, geb. Utrecht 25.10.1895; volgt VII.d.

2.                  Frederikus Hendrikus Weijers, geb. Utrecht 10.01.1897; volgt VII.e.

3.                  Maria Theodora Weijers, geb. Utrecht 07.04.1899, overl. 17.01.1986, tr. Utrecht 20.06.1923 Anthonius Carolus Paardenkooper, geb. Utrecht 20.08.1884, overl. Utrecht 25.01.1945, z.v. Jacobus Johannes Paardenkooper en Elisabeth Anthonia Weegenhuizen (ca.1851-1935).

4.                  Wilhelmus Cornelis Weijers, geb. Utrecht 14.01.1901; volgt VII.f.

5.                  Cornelis Theodorus Weijers, geb. Utrecht 12.07.1903, overl. Utrecht 11.08.1910.

6.                  Theodora Maria Hendrika Weijers, geb. Utrecht 09.01.1907, overl. Utrecht 08.10.1907.

7.                  Theodora Maria Magaretha Weijers, geb. Utrecht 01.05.1908, overl. 28.09.1977, tr. Utrecht 15.09.1926 Jacobus Wilhelmus Nicolaas Streumer, geb. Utrecht 13.08.1905, z.v. Jacobus Wilhelmus Nicolaas Streumer (ca.1872-1959) en Gijsberta van der Linden.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Antonius, geb. Utrecht 25.10.1940|a|.

8.                  Cornelis Petrus Weijers, geb. 12.02.1913; volgt VII.g.

 

Noten: |a| Utrechts volksblad 30.10.1940.

 


 

VII.d. Johannes Frederikus Weijers, z.v. VI.f, geb. Utrecht 25.10.1895, overl. 22.09.1969, tr. 1e Utrecht 19.09.1917 (echtsch. Utrecht 11.07.1930) Mathilda Johanna Kuijer, geb. Utrecht 14.08.1894, overl. Utrecht 06.06.1958, d.v. Johannes Kuijer en Clara Johanna Mieris; tr. 2e Utrecht 30.08.1930 Marijtje Jansen, geb. Maarssen ca. 1908, d.v. Klaas Jansen en Jannetje Verhoef.

†††† MJK tr. 2e Utrecht 20.05.1931 Salomon Abraham Noach, geb. Deventer ca. 1879, koopman (1903,1919), overl. Utrecht 10.02.1945, z.v. Abraham Salomon Noach en Sophia Berg; tr. 3e tussen 1945 en 1958 Franciscus van Tergouw.

†††† SAN tr. 1e Deventer 29.01.1903 (echtsch. Deventer 06.11.1919) Sara Berg, geb. Holten ca. 1877, modiste (1903), d.v. David Berg en Johana Polak; tr. 2e Almelo 22.11.1919 (echtsch. Arr.Rb. Zutphen 10.03.1927; ingeschr. Almelo 04.06.1927) Alida Margaretha Johanna van de Pol, geb. Nieuwer-Amstel ca. 1895, d.v. Hermanus Henderikus Wilhelmus Johannes Cornelius Engelbertus van de Pol en Aaltje Vonk.

Uit het huwelijk Weijers-Kuijer:

1.                  Wilhelmus Anthonius Weijers, geb. ca. 1918, overl. Utrecht 13.12.1920.

2.                  Johannes Weijers, geb. Utrecht 19.02.1919.

3.                  Rudolph Leonardus Weijers, geb. Utrecht 28.07.1920.

 


 

VII.e. Frederikus Hendrikus Weijers, z.v. VI.f, geb. Utrecht 10.01.1897, overl. 31.05.1977, tr. Utrecht 24.11.1920 Anthonia van den Berg, geb. Utrecht 13.10.1899, overl. na 1922, d.v. Johannis van den Berg en Catharina van der Maas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederikus Johannes Wilhelmus Weijers, geb. ca. 1922, overl. Utrecht 17.01.1922.

2.                  Frederikus Hendrikus Weijers, geb. Utrecht ca. 1940, overl. Utrecht 08.10.1943.

 


 

VII.f. Wilhelmus Cornelis Weijers, z.v. VI.f, geb. Utrecht 14.10.1901, bankwerker (1927), metaalbewerker (1957), overl. Enschede 31.08.1957, begr. Enschede (RK Gronausestr.), tr. 1e Utrecht 14.09.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 07.04.1926, ingeschr. Utrecht 04.06.1926) Petronella van Vreeswijk, geb. Utrecht 03.06.1901, d.v. Petrus Johannes van Vreeswijk en Catharina Atteveld; tr. 2e Enschede 10.02.1927 Helena Theresia Wingenbach, geb. Oberrod (Westerburg, D) 28.03.1895, dienstbode (1927), overl. 23.02.1968, begr. Enschede (RK Gronausestr.), d.v. Wilhelm Wingenbach en Anna Maria Kršmer.

Uit het huwelijk Weijers-van Vreeswijk:

1.                  Petronella Weijers, geb. ca. 1922, overl. Utrecht 12.12.1922.

 


 

VII.g. Cornelis Petrus Weijers, z.v. VI.f, geb. 12.02.1913, overl. 12.08.2004, tr. (meer dan 50 jaar gehuwd) NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Philippina Weijers, Cora, tr. Rothuizen.

 


 

V.e.Theodorus Weijers, z.v. IV.b, geb. Utrecht 07.09.1840, overl. Utrecht 07.06.1896, tr. Utrecht 16.10.1861 Clara Elisabeth van Oorschot, geb. Utrecht 01.06.1841, overl. Utrecht 05.11.1910, d.v. Johannes van Oorschot en Cornelia Theresia Haas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 16.03.1862; volgt VI.g.

2.                  Johannes Weijers, geb. Utrecht 02.01.1864, overl. Utrecht 30.06.1866.

3.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 12.04.1866; volgt VI.h.

4.                  Helena Theodora Weijers, geb. 28.09.1868, overl. Utrecht 10.02.1870.

5.                  Helena Willemina Weijers, geb. Utrecht 18.10.1870, overl. Utrecht 30.09.1877.

6.                  Willemina Catharina Weijers, geb. Utrecht 21.03.1873, overl. Utrecht 23.03.1947, tr. Utrecht 09.12.1896 Jacobus Johannes Moor, geb. Utrecht 08.09.1870, overl. Utrecht 12.06.1929, z.v. Johannes Cornelis Moor en Theodora Johanna de Wilde.
Uit dit huwelijk: Theodora Johanna, geb. Utrecht 24.04.1897; Clara Elisabeth, geb. Utrecht 14.05.1898, overl. Utrecht 03.07.1898; Jacobus Johannes, geb. Utrecht 15.05.1899; Willemina Catharina, geb. Utrecht 08.10.1900, overl. na 1923; Maria Johanna, geb. Utrecht 10.11.1902; Theresia, geb. Utrecht 09.03.1905; Elisabeth Jacoba, geb. Utrecht 17.05.1906; Theodorus, geb. Utrecht 05.03.1908, overl. Utrecht 15.05.1909; Johannes Cornelis, geb. Utrecht 24.07.1911.

7.                  Theresia Wilhelmina Weijers, geb. Utrecht 01.10.1875, overl. ís-Gravenhage 28.08.1953.

8.                  Helena Wilhelmina Weijers, geb. Utrecht 31.12.1877, overl. Utrecht 16.11.1952, tr. Utrecht 08.10.1902 Jacques Martinus Visser, geb. Utrecht 05.09.1881, overl. Utrecht 08.12.1948, z.v. Jacobus Bernardus Visser en Johanna Susanna Lethť.
Uit dit huwelijk: Josina Helena, geb. Utrecht 14.01.1903, overl. na 1927; Clara Elisabeth, geb. Utrecht 22.10.1904, overl. na 1930; Jacobus Bernardus, geb. Utrecht 10.12.1906, overl. Utrecht 28.01.1913; Helena Wilhelmina, geb. Utrecht 26.11.1908, overl. na 1931; Jacques Martinus, geb. Utrecht 02.05.1911.

9.                  Johannes Weijers, geb. Utrecht 13.08.1881; volgt VI.i.

 


 

VI.g.Cornelis Johannes Weijers, z.v. V.e, geb. Utrecht 16.03.1862, overl. Utrecht 19.02.1905, tr. Utrecht 29.10.1884 Johanna Maria Diekhoff, geb. Utrecht 11.10.1862|a|, overl. Utrecht 01.07.1951|c|, d.v. Fredrik Diekhoff en Johanna van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Weijers, geb. Utrecht 09.06.1885, overl. Tilburg 08.08.1970, tr. Utrecht 09.11.1910 Antonius Gerritse, geb. Utrecht 05.05.1888|d|, z.v. Martinus Gerritse en Helena Zonneveld.
Uit dit huwelijk: Helena, geb. Utrecht 14.12.1911.

2.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 12.04.1887, w.s. jonggestorven.

3.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 06.10.1889; volgt VII.h.

4.                  Clara Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 01.06.1892, tr. Utrecht 20.05.1914 Wilhelmus Leendert Kragten, geb. Utrecht 14.01.1892, overl. na 1914, z.v. Johannes Kragten en Catharina Jansen.

5.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 20.03.1895; volgt VII.i.

6.                  Maria Elizabeth Weijers, geb. Utrecht 09.12.1897, overl. Deventer 07.10.1945, tr. Utrecht 30.08.1922 Johannes Jan Willem van den Burg, geb. Utrecht 22.06.1896, overl. na 1945, z.v. Marinus van den Burg en Maria Hendrika Draaijer.

7.                  Frederik Weijers, geb. Utrecht 08.09.1900; volgt VII.j.

8.                  Pieter Weijers, geb. Utrecht 22.03.1903, overl. Utrecht 07.04.1903.

 

Noten: |a||c| Dickhoff (GenLias); |d| kind van Helena, erkend bij huwelijk 02.08.1893 (geb.akte Utrecht 1888 no.1097).

 


 

VII.h. Cornelis Johannes Weijers, z.v. VI.g, geb. Utrecht 06.10.1889, kellner (1942), overl. na 1942, tr. Utrecht 14.12.1910 Bertha Sondervan, geb. Utrecht 31.12.1886, overl. Utrecht 29.01.1936, d.v. Sijmen Sondervan en Willemina van der Zijde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 24.02.1911, chauffeur (1942), tr. Utrecht 05.06.1935 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 10.07.1940, ingeschr. Utrecht 19.11.1940), tr. 2e Utrecht 11.03.1942 (echtsch. ingeschr. Utrecht 03.09.1958) Rosa Frankenhauser, geb. Rotenfels (D) ca. 1910, d.v. Georg Frankenhauser en Paulina Bodemer.

2.                  Wilhelmina Johanna Maria Weijers, geb. Utrecht 30.08.1912, tr. Utrecht 08.12.1937 Cornelis van Schevikhoven, geb. Utrecht 22.04.1912, z.v. Johannes van Schevikhoven en Elisabeth Kronenburg.
Uit dit huwelijk dochter, geb. 1946|a|.

3.                  Johanna Maria Weijers, geb.Utrecht ca. 1922, tr. Utrecht 02.07.1941 Jan Cornelis Arthur van der Horst, geb. Utrecht ca. 1919, z.v. Gerrit Jan vander Horst en Johanna Cornelia Sonsbeek.

 

Noten: |a| VG 20(3), juni 1995, p.199.

 


 

VII.i. Theodorus Weijers, z.v. VI.g, geb. Utrecht 20.03.1895|b|, typograaf (1945), tr. Utrecht 27.08.1924 Aleida Hendrika Janssen, geb. Arnhem 13.10.1896, overl. na 1945, d.v. Gradus Janssen en Aleida Hendrika Popping.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weijers, geb. ca. 1925, overl. Utrecht 09.10.1945.

2.                  Gerardus Hendrikus Weijers, geb. ca. 1927, overl. Utrecht 06.01.1928.

3.                  levenloos kind, Utrecht 23.08.1937.

 

Noten: |b| Dickhoff (GenLias); |d| kind van Helena, erkend bij huwelijk 02.08.1893 (geb.akte Utrecht 1888 no.1097).

 


 

VII.j. Frederik Weijers, z.v. VI.g, geb. Utrecht 08.09.1900, overl. na 1945, tr. Utrecht 22.09.1920 Francina Hendrika Klabbers, geb. Utrecht 19.07.1900, overl. na 1945, d.v. Johannes Christiaan Klabbers en Maria Hendrika Bruijn.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

VI.h.Theodorus Weijers, z.v. V.e, geb. Utrecht 12.04.1866, overl. Utrecht 06.12.1934, tr. Utrecht 14.09.1887 Maria Elizabeth van Schoonhoven, geb. Utrecht 12.06.1869, overl. Zuilen 13.01.1938, d.v. Willem Johannes van Schoonhoven en Elizabeth Christiaansen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 20.11.1887, overl. Utrecht 01.02.1888.

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 09.04.1889, overl. Utrecht 29.09.1892.

3.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 05.10.1891, overl. Utrecht 06.04.1892.

4.                  Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 10.02.1893, overl. na 1919, tr. Utrecht 28.05.1919 Cornelis de Jong, geb. Utrecht 14.06.1888, overl. na 1919, z.v. Cornelis de Jong en Dirkje van Beek.

5.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 03.10.1894, overl. Utrecht 25.01.1941, tr. Utrecht 04.01.1922 Cornelia Hendrina Elisabertha Christ, geb. Apeldoorn 31.03.1900, overl. na 1941, d.v. Christiaan Christ en Brunetta Johanna van Diermen.

6.                  Maria Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 14.01.1897, overl. na 1917, tr. Loosdrecht 02.11.1917 Cornelis Mooy, geb. Loosdrecht ca. 1895, overl. na 1917, z.v. Jan Mooy en Aletta Maria Manten.

7.                  Willem Johannes Weijers, geb. Utrecht 27.09.1898.

8.                  Cornelis Johannes Weijers, geb. Utrecht 25.04.1901, overl. Utrecht 27.08.1901.

9.                  Clara Elizabeth Weijers, geb. Utrecht 08.07.1902, overl. Utrecht 21.11.1902.

10.              levenloze zoon, Utrecht 21.08.1903.

11.              Zacharius Weijers, geb. Utrecht 15.08.1904, overl. Utrecht 03.02.1905.

12.              Johannes Jacobus Weijers, geb. Utrecht 29.08.1905; volgt VII.k.

 


 

VII.k. Johannes Jacobus Weijers, z.v. VI.h, geb. Utrecht 29.08.1905, tr. Utrecht 13.02.1935 Johanna Jacobs, geb. Rotterdam 09.01.1907, d.v. Johannes Jacobs en Cornelia de Bruin.

Uit dit huwelijk kind(eren).

 


 

VI.i. Johannes Weijers, z.v. V.e, geb. Utrecht 13.08.1881, tr. 1e Utrecht 10.10.1906 Maria Frederika Johanna den Bode, geb. Utrecht 11.12.1884, overl. Utrecht 13.03.1915, d.v. Julianus Hendrikus den Bode en Maria Frederika Stook; tr. 2e Utrecht 23.05.1917 Johanna Pronk, geb. ís-Gravenhage 05.09.1877, d.v. Leendert Pronk en Johanna Verheij.

Uit het huwelijk Weijers-den Bode:

1.                  Maria Johanna Weijers, geb. Utrecht 20.03.1908, tr. Utrecht 01.04.1931 Cornelis Gijsbertus van Leeuwenstijn, geb. Utrecht 04.08.1901, z.v. Hendrik van Leeuwenstijn en Maria Elisabeth van Beek.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Utrecht xx.09.1931|a|.

 

Noten: |a| De banier 09.08.1931.

 


 

IV.c.Johannes Matthijs Weijers, z.v. III.b, geb. Utrecht 03.06.1819|a|, overl. Utrecht 20.05.1888, tr. 1e Utrecht 11.10.1837 Jacoba Catharina van der Meijden, ged. Utrecht 24.12.1809, overl. Utrecht 17.01.1873, d.v. Thomas van der Meijden en Johanna Catharina van der Heijden; tr. 2e Utrecht 28.11.1877 Elizabeth Zuidam, geb. Vianen 27.03.1821, overl. Utrecht 11.09.1888, d.v. Jannetje Zuidam.

†††† EZ tr. 1e Utrecht 27.12.1843 Wouter van Welderen, geb. Houten 16.03.1819, overl. Utrecht 02.10.1866, z.v. Reijer van Welderen en Maria Schreijvers.

Voorkind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Maria Johanna van der Meijden, later Weijers, geb. Utrecht 16.10.1835, overl. Utrecht 29.01.1900, tr. Utrecht 10.09.1873 Anthonie de Bruijn, geb. Utrecht 31.01.1848, overl. Utrecht 13.01.1931, z.v. Antonie de Bruijn en Janna van ít Hooft.
Kind van Maria:

a.       Johannes Thomas Weijers, geb. Utrecht 21.03.1861, overl. Utrecht 11.04.1861.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

b.      Cornelis Johannes Weijers, later de Bruijn, geb. Utrecht 05.05.1869, overl. Apeldoorn 27.03.1933.

Uit het huwelijk: Johanna Jacoba, geb. Utrecht 15.03.1874, overl. Utrecht 13.10.1913; Maria Catharina, geb. Utrecht 11.04.1877; Anthonia, geb. Utrecht 15.12.1878.

Uit het huwelijk Weijers-van der Meijden:

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 18.06.1838, overl. Utrecht 01.09.1842.

3.                  Johannes Matthijs Weijers, geb. Utrecht 25.11.1839, overl. Utrecht 25.05.1840.

4.                  Jacoba Weijers, geb. Utrecht 12.05.1841, overl. Utrecht 19.05.1918, tr. Utrecht 04.05.1864 Lambertus Smit, geb. Utrecht 09.10.1837, overl. Utrecht 09.11.1880, z.v. Cornelis Smit en Bartje Maarsseveen.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna, geb. Utrecht 04.10.1865, overl. na 1917; Jacoba Catharina, geb. Utrecht 13.01.1866, overl. Utrecht 12.03.1877.

5.                  Johannes Matthijs Weijers, geb. Utrecht 1843; volgt V.f.

6.                  Petrus Thomas Weijers, geb. Utrecht 23.10.1845, overl. Utrecht 17.12.1847.

7.                  Pieter Thomas Weijers, geb. Utrecht 07.03.1849, overl. Utrecht 10.11.1851.

8.                  Jacobus Marinus Weijers, geb. Utrecht 22.02.1851, overl. Utrecht 29.04.1851.

9.                  Catharina Johanna Weijers, geb. Utrecht 20.05.1853, overl. Utrecht 11.03.1919, tr. 1e Utrecht 11.08.1875 Nicolaas Schreutelkamp, geb. Utrecht 27.01.1852, overl. Utrecht 17.10.1888, z.v. Nicolaas Schreutelkamp (-1906) en Catharina Brijnen; tr. 2e Utrecht 09.07.1890 Johan Fredrik Ferdinand Kerkkamp, geb. Utrecht 28.11.1855, overl. Utrecht 15.09.1929, z.v. Dirk Jan Kerkkamp en Elisabeth Christina Hartwich.
Uit het huwelijk Schreutelkamp-Weijers: Catharina, geb. Utrecht 02.06.1876, overl. na 1913; Jacoba, geb. Utrecht 16.11.1878, overl. Utrecht 14.12.1878; Maria Catharina, geb. Utrecht 05.01.1880, overl. na 1903; Nicolaas, geb. Utrecht 16.10.1882, overl. Hilversum 08.10.1936; Jacoba, geb. Utrecht 03.07.1887, overl. Utrecht 15.04.1960.
†††† JFFK tr. 2e tussen 1919 en 1932 Derkje Gesina Kippersluijs, geb. Utrecht 17.06.1871, overl. Utrecht 21.03.1932, d.v. Johannes Kippersluijs en Derlkje Gesina Wagenvoord.

 

Noten: |a| moeder Robbers (geb.akte Utrecht 1819 no.521).

 


 

V.f. Johannes Matthijs Weijers, z.v. IV.c, geb. Utrecht 22.09.1843, emballeur, overl. (stenocardie) Roosendaal en Nispen 05.05.1917, tr. Utrecht 11.08.1875 Helena Bouman, geb. Zeist 13.05.1846, overl. Roosendaal en Nispen 23.01.1929, d.v. Harmen Bouman en Petronella Klomp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Matthijs Weijers, geb. Utrecht 22.04.1876, overl. Utrecht 05.07.1879.

2.                  Petronella Helena Weijers, geb. Utrecht 25.02.1878, overl. Utrecht 10.11.1884.

3.                  Johannes Matthijs Weijers, geb. Utrecht 23.08.1880; volgt VI.j.

4.                  Jacoba Catharina Weijers, geb. Utrecht 24.09.1883, leerling-machinist (1904), overl. Zwolle 23.09.1927, tr. Roosendaal 05.05.1904 Johannes Gerardus Oudens, geb. IJsselmonde 05.05.1880, z.v. Franciscus Petrus Oudens en Hermine Marie Louise de Bruin.

5.                  Pieternella Helena Weijers, geb. Utrecht 09.05.1892, overl. Doorn 01.08.1943, tr. Roosendaal en Nispen 15.10.1915 Abraham Dingemanse, geb. Meliskerke 27.05.1887, agent van politie, overl. na 1943, z.v. Antheunis Dingemanse en Lourina van der Welle.

 


 

VI.j. Johannes Matthijs Weijers, z.v. V.f, geb. Utrecht 23.08.1880, wagenlichter (1907,1908), wisselwachter (1911), overl. Roosendaal en Nispen 20.10.1957, begr. Roosendaal (Alg.Bpl.), tr. Roosendaal 26.04.1907 Francina Catharina van Sabben, geb. Roosendaal en Nispen 05.06.1882, overl. Roosendaal 20.12.1961, begr. Roosendaal (Alg.Bpl.), d.v. Jan van Sabben, arbeider, en Jannetje Baars.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Matheus Weijers, Jan, geb. Roosendaal en Nispen 23.03.1908, overl. voor 2003, tr. Roosendaal 15.05.1934 Maria Pieternella Faase, Marie, geb. Oost- en West-Souburg 10.04.1910, overl. Oisterwijk 18.07.2003, d.v. Willbrord Faase en Dina Jannetje Buijs.

2.                  Jannetje Weijers, geb. Roosendaal en Nispen 30.05.1911, tr. Roosendaal en Nispen 15.04.1941 Adriaan Frederik Cornelis Everaers, geb. Sint Philipsland 04.03.1910, chauffeur, z.v. Damis Everaers en Pieternella Adriana Padmos.

3.                  Leendert Weijers, geb. ca. 1916, overl. Vught 25.07.1956, begr. Vught (Bpl. Ouwerkerk) 28.07.1956, tr. Cornelia Adriana Bijnagte, geb. Roosendaal 10.12.1920, d.v. Cornelis Marinus Bijnagte, agent van politie, en Elisabeth Katharina Goedegebuure.

 


 

IV.d.Theodorus Weijers, z.v. III.b, geb. Utrecht 01.08.1821|a|, overl. Utrecht 27.03.1909, tr. Utrecht 22.05.1844 Adriana Alida Ket, geb. Utrecht 28.09.1820|b|, overl. Utrecht 08.05.1907, d.v. Frederik Willem Ket en Johanna Huussen.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                  Elisabeth Ket, later Weijers, geb. Utrecht 04.02.1843, overl. Utrecht 30.07.1920, tr. Utrecht 27.09.1871 Florus Carolus Isegard, geb. Utrecht 24.10.1844, overl. Utrecht 28.01.1897, z.v. Florus Carolus Isegard en Maria Alida Foppolij.
Uit dit huwelijk: Elisabeth, geb. Utrecht 28.12.1872, overl. Utrecht 22.02.1938; Alida Carolina, geb. Utrecht 23.08.1876, overl. Utrecht 18.07.1877; Alida, geb. Utrecht 04.08.1878, overl. Utrecht 12.10.1954; Theodora, geb. Utrecht 28.06.1882, overl. Utrecht 12.08.1957.

Uit dit huwelijk:

2.                  Johanna Weijers, geb. Utrecht 14.02.1845, overl. Utrecht 03.08.1849.

3.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 1849; volgt V.g.

4.                  Johanna Wilhelmina Weijers, geb. Utrecht 30.11.1851, overl. Utrecht 21.07.1852.

5.                  levenloze zoon, Utrecht 14.05.1853.

6.                  Albert Weijers, geb. Utrecht 17.09.1854, overl. Utrecht 16.05.1855.

7.                  Johanna Weijers, geb. Utrecht 23.08.1856, overl. Utrecht 13.04.1904, tr. 1e Utrecht 05.05.1880 Adrianus Hendrikus Rijnders, geb. Utrecht 08.05.1854, overl. Utrecht 15.06.1901, z.v. Jacobus Rijnders en Hendrina van de Vooren; tr. 2e Utrecht 10.09.1902 Arnoldus van den Hooff, geb. Utrecht 09.06.1867, overl. Utrecht 04.10.1941, z.v. Willem van den Hooff en Jentje van Eijken.

8.                  Petronella Weijers, geb. Utrecht 05.12.1859, overl. Utrecht 22.02.1932, tr. 1e Utrecht 05.09.1883 Jan Pieter Schaeps, geb. Heerlen 30.09.1860, overl. Utrecht 29.08.1884, z.v. Jan Pieter Schaeps en Maria Odilia Meens; tr. 2e Utrecht 13.01.1886 Theodorus Wouters, geb. Beest ca. 1859, overl. na 1932, z.v. Willem Wouters en Antonia van Gameren.
Uit het huwelijk Schaeps-Weijers: Maria, geb. Utrecht 17.02.1884, overl. Utrecht 17.03.1884.
Uit het huwelijk Wouters-Weijers: Jan, geb. Utrecht 12.02.1886; Alida, geb. 14.03.1888, overl. Utrecht 03.04.1888; Anthonie, geb. Utrecht 18.09.1889, overl. na 1912; Theodora Petronella, geb. Utrecht 31.01.1892, overl. na 1917; Alida, geb. Utrecht 05.06.1894, overl. na 1921; Pieter Theodorus, geb. Utrecht 29.01.1897, overl. na 1926; levenloze dochter, Utrecht 18.11.1898.

9.                  Alida Weijers, geb. Utrecht 23.10.1864, overl. na 1926, tr. Utrecht 06.02.1884 Franciscus van de Leur, geb. ís-Hertogenbosch ca. 1862, overl. Utrecht 19.07.1926, z.v. Franciscus van de Leur en Elisabeth Arens.

 

Noten: |a| moeder Roepback (geb.akte Utrecht 1821 no.770); |b| erkend en gewettigd bij huwelijk Utrecht 01.02.1826.

 


 

V.g.Theodorus Weijers, z.v. IV.d, geb. Utrecht 22.01.1849, overl. Utrecht 19.12.1925, tr. Utrecht 19.07.1871 Maria Clazina van Staveren, geb. Utrecht 05.01.1848, overl. Utrecht 25.08.1921, d.v. Albertus van Staveren en Christina de Bruin.

Voorkind (erkend bij het huwelijk):

1.                  Theodorus van Staveren, later Weijers, geb. Utrecht 08.12.1870; volgt VI.k.

Uit dit huwelijk:

2.                  Albertus Weijers, geb. Utrecht 26.05.1873; volgt VI.l.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Utrecht 23.03.1875, overl. Utrecht 12.08.1875.

4.                  Gerrit Weijers, geb. Utrecht 09.07.1876; volgt VI.m.

5.                  Maria Clasina Weijers, geb. Utrecht 18.05.1879, overl. na 1912, tr. Utrecht 04.06.1902 Arnoldus Dirk Snijders, geb. Utrecht 09.01.1878, overl. na 1912, z.v. Johannes Gerardus Snijders en Magdalena Klaver.
Kind van Maria:

1.      Magdalena Maria Clasina Weijers, geb. Utrecht 14.03.1901, overl. Utrecht 09.07.1901.

Uit dit huwelijk: Arnoldus Dirk, geb. Utrecht 02.05.1903, overl. na 1932; Theodorus, geb. Utrecht 16.01.1906, overl. Utrecht 19.03.1969; Johannes Gerardus, geb. Utrecht 24.10.1908; Pieter, geb. Utrecht 04.04.1911, overl. Utrecht 02.08.1911; Clasina Maria, geb. Utrecht 03.09.1912.

6.                  Christiaan Johannes Weijers, geb. Utrecht 12.04.1882, overl. Utrecht 07.02.1883.

7.                  Pieter Weijers, geb. Utrecht 20.12.1883, overl. Utrecht 23.04.1955, tr. Utrecht 26.10.1938 Wilma Marie Hennij Buhr, geb. Altona (D) ca. 1896, overl. na 1955, d.v. Johann Heinrich Friedrich Buhr en Hermine Catharina Margareta Pauline Harms.

8.                  Alida Weijers, geb. Utrecht 15.12.1886, overl. Oudenrijn 10.05.1951, tr. Utrecht 01.04.1908 Jan Marinus Koense, geb. Utrecht 06.08.1887, overl. Utrecht 17.01.1957, z.v. Mattheus Johannes Koense en Adriana Johanna Kraak.
Uit dit huwelijk: Theodorus, geb. Utrecht 26.04.1908.

9.                  Elisabeth Weijers, geb. Utrecht 07.09.1889.

 


 

VI.k.Theodorus Weijers, z.v. V.g, geb. Utrecht 08.12.1870, arbeider (1924), overl. Utrecht 13.06.1932, tr. Utrecht 01.05.1895 Maria Antoinetta Storm, geb. Utrecht 16.04.1874, overl. Utrecht 13.02.1918, d.v. Jan Storm en Hendrika Maria Bionda.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weijers, geb. Utrecht 14.07.1895, overl. na 1916, tr. Utrecht 16.08.1916 Janna Adriana van der Horst, geb. Utrecht 04.01.1895, overl. na 1916, d.v. Adriaan Johan van der Horst en Jannetje Klaassen.

2.                  Marinus Anthonius Weijers, geb. Utrecht 13.11.1896; volgt VII.l.

3.                  Gerrit Weijers, geb. Utrecht 18.03.1898; volgt VII.m.

4.                  Jan Weijers, geb. Utrecht 08.04.1900; volgt VII.n.

5.                  Albertus Weijers, geb. Utrecht 16.02.1902; volgt VII.o.

6.                  Hendrik Weijers, geb. Utrecht 21.12.1903, overl. Utrecht 05.03.1924; ongehuwd.

7.                  Maria Clasina Weijers, geb. Utrecht 24.09.1906, tr. Utrecht 01.06.1927 Marinus Gerardus Schaecken, geb. Utrecht 21.05.1907, z.v. Johannes Jacobus Schraecken en Johanna Petronella Appel.
Uit dit huwelijk: Antonetta, geb. Enschede xx.02.1929, overl. Enschede 25.02.1929; Johanna, geb. Enschede xx.02.1929, overl. Enschede 19.02.1929.

8.                  Hendrika Maria Weijers, geb. Utrecht 05.08.1909, tr. Utrecht 01.10.1930 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 11.02.1948; ingeschr. Utrecht 08.03.1948) Pieter Johannes Hendrikus van den Brink, geb. Utrecht 21.05.1907, z.v. Johannes Hendrikus van den Brink en Jansje Hessing.

9.                  Pieter Weijers, geb. Utrecht 03.06.1911, tr. Utrecht 09.09.1936 Wilhelmina Vonk, geb. Utrecht 16.01.1912, d.v. Pieter Vonk en Hendrika Reindertsen.

 


 

VII.l. Marinus Anthonius Weijers, z.v. VI.k, geb. Utrecht 13.11.1896, overl. Utrecht 31.10.1955, tr. Utrecht 03.12.1919 Johanna Cornelia van Hillo, geb. Utrecht 31.07.1896, overl. na 1955, d.v. Johannes Willem van Hillo en Grassiana Susanna Polman.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Utrecht 15.07.1929.

 


 

VII.m. Gerrit Weijers, z.v. VI.k, geb. Utrecht 18.03.1898, overl. na 1940, tr. Utrecht 27.04.1921 Pieternella Anthonia Wilhelmina den Boestert, geb. Utrecht 01.04.1898, overl. na 1940, d.v. Willem Boestert en Hendrika Leeman.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  dochter, geb. Utrecht xx.08.1931|a|.

2.                  levenloze dochter, Utrecht 25.05.1935.

 

Noten: |a| De banier 19.08.1931.

 


 

VII.n. Jan Weijers, z.v. VI.k, geb. Utrecht 08.04.1900, electriciŽn, zwakstroommonteur, tr. 21.05.1924 Alijda Staas, geb. ís-Gravenhage 18.01.1899, d.v. Johannes Jacobus Staas en Maria Eijsvogel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijers, geb. ís-Gravenhage 26.05.1925.

 


 

VII.o. Albertus Weijers, z.v. VI.k, geb. Utrecht 16.02.1902, bankwerker, tr. Utrecht 30.04.1924 Elisabeth Maria Braakman, geb. Utrecht 19.01.1906, d.v. Lambertus Braakman (ca.1871-1930) en Johanna Catharina Otten (ca.1876-).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Maria Antoinette Weijers, geb. Utrecht 19.09.1924, overl. ís-Gravenhage 03.11.2006.

 


 

VI.l.Albertus Weijers, z.v. V.g, geb. Utrecht 26.05.1873, overl. Utrecht 13.04.1935, tr. Utrecht 28.07.1897 Hendrika Wilhelmina Smit, geb. Utrecht 17.09.1878, overl. Achttienhoven 07.12.1941, d.v. Henricus Smit en Dirkje Hofland.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Albertus Weijers, geb. Utrecht 02.07.1898, overl. na 1921, tr. Utrecht 02.11.1921 Jannigje Nagtegaal, geb. Utrecht 07.01.1900, overl. na 1921, d.v. Dirk Nagtegaal en Jannigje Kummu.

2.                  Maria Clasina Weijers, geb. Utrecht 17.01.1901, tr. Utrecht 27.10.1920 Barend van Nes, geb. Utrecht 01.04.1896|a|, z.v. Barend Cornelis van Nes en Johanna Maria Aalberts.

3.                  Hendrikus Weijers, geb. Utrecht 19.03.1904; volgt VII.p.

4.                  Wilhelmina Weijers, geb. Utrecht 08.04.1908, overl. Utrecht 25.12.1909.

 

Noten: |a| kind van Johanna Maria Aalberts, erkend bij huwelijk 01.02.1899 (geb.akte Utrecht 1896 no.899).

 


 

VII.p. Hendrikus Weijers, z.v. VI.l, geb. Utrecht 19.03.1904, tr. Utrecht 24.01.1934 Jacoba Braakman, geb. Utrecht 17.08.1912, d.v. Lambertus Braakman en Johanna Catharina Otten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Albertus Weijers, geb. ca. 1937, overl. Utrecht 31.03.1955.

 


 

VI.m.Gerrit Weijers, z.v. V.g, geb. Utrecht 09.07.1876, overl. Utrecht 22.07.1944, tr. Utrecht 05.07.1911 Maria Elisabeth Wittebol, geb. Utrecht 23.06.1875, overl. Utrecht 26.12.1942, d.v. Philippus Wittebol en Geertruij Schalkwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Elisabeth Weijers, geb. xx.02.1914, overl. Utrecht 12.08.1914.

2.                  Maria Elisabeth Weijers, geb. ca. 1915, overl. Utrecht 17.11.1958, tr. Utrecht 06.06.1934 Franciscus Johannes Venus, geb. Oss 17.06.1912, overl. Utrecht 20.07.1956, z.v. Johannes Venus, arbeider, en Gijsberta Leonarda Hofmans.
Uit dit huwelijk: Maria Elisabeth, geb. xx.01.1941, overl. Utrecht 13.04.1941.

 


 

III.c.Adrianus Weijers, z.v. II, geb. Utrecht ca. 1796/1797, overl. Utrecht 30.03.1830|b|, tr. Utrecht 06.11.1822|a| Maria Christina Weijers (ca.1789-1852), d.v. Johannes Weijers en Johanna Elisabetha Bergmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Geertruida Maria Weijers, geb. Utrecht 20.08.1823, overl. Nijmegen 23.12.1861.

2.                  Maria Cornelia Weijers, geb. Utrecht 25.03.1826, overl. Utrecht 31.07.1829.

 

Noten: |a| bruid Christina; |b| echtgenote Maria.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers