Fragmenten Wijers/Weijers

 

Het betreft fragmenten die ruwweg met de volgende plaatsnamen zijn te verbinden:

 

·         Angerlo

·         Arnhem

·         Baak

·         Den Helder

·         Didam

·         Doesburg

·         Grave

·         ’s-Gravenhage

·         Groede

·         Groessen

·         Smilde

·         Utrecht

·         Venlo/Venray

·         Vianen

·         Vlijmen

·         Westervoort

·         Woerden

·         Zwolle

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2001 (laatst herzien mei 2022)

 


top

Fragment Baak

 

I.  Gerard Wijers, woont op Garstink in Wichmond (1770,1787), overl. Vorden 08.09.1788, begr. Vorden 12.09.1788, otr. 1e Doesburg 01.07.1769|i|, tr. Baak (rk) 17.07.1769|a| Gertrude Jansen, overl. Steenderen 12.04.1770, begr. Steenderen 17.04.1770, overl. Baak (rk) 17.04.1770 (op Garstink); tr. 2e Baak (rk) 15.07.1770 Johanna Lankhorst, [onder Warnsveld], overl. Steenderen 19.04.1834.

     GJ tr. 1e voor 1769 (Warnsveld) NN, overl. voor 1769.|j|

     JL otr./tr. 2e Brummen 01.06/14.06.1789|b|, tr. Baak (rk) 14.06.1789 Jan Willem Hagen; uit dit huwelijk drie kinderen.|g|

Uit het huwelijk Wijers-Jansen:

1.                  Gertrude Wijers, ged. Baak (rk) 12.04.1770|h|.

Uit het huwelijk Wijers-Lankhorst:

2.                  Gerarda Wijers, geb. Warnsveld, ged. Baak (rk) 22.09.1771, doopgetuige Baak (rk) 09.09.1803, overl. Zutphen 11.01.1853.

3.                  Phenenna Wijers, ged. Baak (rk) 19.10.1772|e|.

4.                  Antonia Wijers, ged. Baak (rk) 03.04.1774, w.s. doopgetuige Baak (rk) 23.11.1797|f|, overl. Steenderen 09.02.1827, otr. Warnsveld (huw.comm.) 28.05.1801, tr. Baak (rk) 16.06.1801 Jan Wessels, geb. Bronkhorst ca. 1774, bakker, overl. Steenderen 27.08.1826.
Uit dit huwelijk: Antonia, geb. Bronkhorst, ged. Baak (rk) 26.03.1802, overl. Bronkhorst (Steenderen) 03.07.1868; Maria Gerharda, geb. Bronkhorst, ged. Baak (rk) 09.09.1803|l|; Johannes Wilhelmus Gerhardus, geb. Bronkhorst, ged. Baak (rk) 07.10.1805, overl. Zutphen 12.10.1837; Evert, geb. Bronkhorst, ged. Baak (rk) 16.07.1807|m|, overl. Bronkhorst (Steenderen) 21.10.1890; Janna, geb. Bronkhorst, ged. Baak (rk) 13.05.1809|n|, overl. Bronkhorst (Steenderen) 18.03.1831; Engelbart, geb. Bronkhorst, ged. Baak (rk) 19.05.1811; Bernardus, geb. Steenderen 10.01.1814, overl. Bronkhorst (Steenderen) 17.11.1887; Garrit, later Gerardus, geb. Steenderen 23.07.1816, overl. Zutphen 22.09.1894|o|.

5.                  Hendrikus Wijers, ged. Baak (rk) 26.09.1776.

6.                  Johannes Wijers, ged. Baak (rk) 26.09.1776 (tweeling).

          één van hen is w.s. zoon van Garrit Wijers, overl. Vorden 10.12.1787, begr. Vorden 14.12.1787|k|.

7.                  Hendricus Johannes Wijers, ged. Baak (rk) 24.11.1778, overl. Wichmond 18.12.1778, begr. Wichmond 21.12.1778.

8.                  Hendricus Johannes Weijers, Hendrik Jan, ged. Baak (rk) 17.12.1779|c|, doopgetuige Baak (rk) 16.07.1807, uitgeloot voor Nationale Militie Warnsveld 1814|d|, boerenwerk doende (1818), landbouwer (1857), overl. Wehl 13.10.1857, tr. Wehl 14.09.1818 Antonia Johanna Wilhelma Nijenhuis, geb. Steenderen 05.12.1791, overl. na 1857, d.v. Henricus Nijenhuis en Hermina Lankhorst.
     AJWN tr. 1e Zeddam 02.02.1813 Hendricus Wilhelmus Jansen, Hendrik, geb. Wehl 01.11.1787, bouman (1813), overl. Wehl tussen 1813 en 1818, z.v. Antoon Janssen en Hendrina Timessen.

9.                  Engelbertus Wiers, geb. onder Warnsveld, ged. Baak (rk) 03.04.1782, doopgetuige Baak (rk) 13.05.1809, dagloner (1856), overl. Zutphen 18.02.1856.

10.              Antonius Wijers, geb. Wichmond, ged. Baak (rk) 27.09.1784, overl. Baak (Steenderen) 07.11.1849. [Dorp Steenderen huis no.24 (1849)]

11.              Joanna Wijers, geb. Wichmond, ged. Baak (rk) 04.07.1788, doopgetuige Baak (rk) 16.07.1807, dienstmeid te Warnsveld (1836), overl. Baak (Steenderen) 02.04.1849, tr. Steenderen 22.10.1836 Everhardus Raebeling, geb. Wijnbergen (Bergh) 13.01.1783, kleermaker te Steenderen (1836), overl. Baak (Steenderen) 22.09.1857, z.v. Wolter Raebeling en Everdin van Dillen.
     ER otr. 1e Steenderen 25.06.1807, tr. Steenderen 23.07.1807 Engelina Gertzen, ged. Baak (rk) 15.10.1773, overl. Baak (Steenderen) 29.03.1835, d.v. Everardus Gertzen en Joanna Berentsen.

 

Noten: |a| P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen (2000), w-156; |b| RBS 366 {ondertrouw te Warnsveld}; |c| Warnsveld 21.12.1779 (?); |d| Signalement: aangezigt: blozend; voorhoofd: plat; oogen: blauw; neus: groot; mond: idem; kin: spits; haar: donker; wenkbraauwen: id; merkbare teekenen: een raze mond; |e| RBS 1437 {get. Joannes Lanckhorst en Christina Wijers}; |f| s-037 (doop Anna Schoenaekers) in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen (2000); |g| ibidem, h-009; |h| RBS 1437 (get. Rutgerus Harmsen en Henrica Tüssen); |i||j| RBS 496 {Gerrit Weijers en Geertruijd Janssen, weduwe onder Warnsveld, ‘att. gegeven om te trouwen den 16 Julij 1769’}; |k| RBS 1612; |l| get. Gerharda Wijers {tante}; |m| get. Hendrik Jan {oom} en Jantje Wijers {tante}; |n| get. Bart Weijers {oom}; |o| moeder per abuis Gerarda genoemd (overl.akte Zutphen 1894 no.329).

 


top

Fragment Grave

 

I.  Wijnand Weijers, tr. voor 1778 Maria Sterken, d.v. Tonies/Tunnis Sterken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Weijers, geb. Grave 1778; volgt II.a.

2.                  Anna Maria Weijers, Maria, ged. Grave (rk) 02.02.1782, woont Rijnsburg (1801), overl. Rijnsburg 24.03.1827, otr. 1e Leiden (schepenen) 17.04.1801|a|, tr. Rijnsburg voor 1812 Gerrit van Egmond, uit Rijnsburg, overl. Rijnsburg 16.12.1812, z.v. Dirk van Egmond; tr. 2e Rijnsburg 02.03.1814 Albert van der Weijde, ged. Oegstgeest 20.02.1786, z.v. Juriaan van der Weijde en Lijsje Aartse van den Akker.
Uit het huwelijk Van Egmond-Weijers: kind, ged. 28.11.1801, ged. Rijnsburg 29.11.1801.
    
GvE tr. 1e voor 1801 Cornelia Duyndam, overl. voor 1801.

3.                  Henrica Weijers, ged. Grave (rk) 30.04.1785, overl. Grave 14.06.1864; ongehuwd.

4.                  Joanna Weijers, ged. Grave (rk) 06.01.1788, overl. Grave 07.01.1861|b|; ongehuwd.

5.                  Petronella Weijers, ged. Grave (rk) 28.09.1790, tr. Grave 11.10.1812 Pierre Guillaume, Peter, geb. Frouesnes (Dept.Aisne, Frankrijk) 14.06.1774, z.v. Nicolas Guillaume en Marie Louise Liancourt.
Uit dit huwelijk: Joseph Nicolas, overl. Grave 27.07.1813.

 

Noten: |a| 02.05.1881 att. naar Rijnsburg; |b| moeder Anna Maria Tunnis Sterk (overl.akte Grave 1861 no.5).

 


 

II.a. Catharina Weijers, d.v. I, ged. Grave (rk) 17.08.1778, overl. Grave 10.05.1839, tr. 1e voor 1814 Jean Baptist le Grand, overl. voor 1814; tr. 2e Grave 09.10.1814 Petrus de Vree, ged. Grave (rk) 17.09.1794, ‘tisserand’ (1814), overl. Grave 16.05.1831, z.v. Petrus Vree en Adriana Zwarts.

Uit het huwelijk de Vree-Weijers: levenloos kind, Grave 17.07.1818; Adriaan de Vree, geb. Grave 21.11.1819, overl. na 1844; Franciscus Wilhelmus, overl. Princenhage 17.11.1906.

Kind van Catharina:

1.                  Anna Maria Weijers, later ook de Vree, geb. Grave 02.10.1812, overl. Doesburg 29.08.1883|a|, tr. Grave 22.11.1835 Willem Bart Schrader, geb. Doesburg 11.12.1800, metselaar (1841,1848), overl. Doesburg 26.11.1873, z.v. Albertus Schrader en Gerdina Noothoven.
Uit het huwelijk Schrader-Weijers: Petronella Maria Francina, geb. Grave 14.05.1836, overl. Arnhem 16.06.1895; Wilhelmus Albertus Adrianus, overl. Grave 27.11.1837; Albertus Gerhardus, geb. Doesburg ca. 1839, overl. Doesburg 12.10.1898; Willem Hendrik, geb. Doesburg xx.08.1841, overl. Doesburg 01.09.1841; Hendrik Jan, geb. Doesburg ca. 1842; Willem Bart, geb. Doesburg ca. 1845, overl. Arnhem 25.11.1921; Hendrikus, geb. Doesburg xx.12.1847, overl. Doesburg 10.01.1848; Anna Maria, geb. Doesburg ca. 1850, overl. Utrecht 08.07.1900; Hendrikus, geb. Doesburg ca. 1852; Helena Johanna, geb. Doesburg ca. 1853, overl. Arnhem 18.09.1898.

 

Noten: |a| de Vree (overl.akte Doesburg 1883 no.81).

 

- - - - -

 

I.  Joanna Weijers, geb. Grave 06.01.1787, arbeidster (1832).

Kinderen:

1.                  Joannes Joseph Weijers, ook Van der Heijden|d|, ged. Grave 09.07.1810, wever (1832), overl. Grave 28.02.1868, tr. Grave 29.04.1832 Paulina Cobussen, ged. Gassel 28.03.1808, dienstmeid (1832), overl. Grave 17.04.1888, d.v. Petrus Cobussen en Petronella Vos.
     PC tr. 2e Grave 03.02.1870 Lambertus Arnoldus Cornelissen, geb. Grave 17.11.1812, overl. Grave 12.10.1878, z.v. Henrie Cornelissen en Jacomina Roodermans.

2.                  Petronella Weijers, geb. Grave 05.08.1812, overl. Grave 29.08.1886, tr. Grave 11.08.1844 Antonius Gerardus Snijders, geb. Grave 14.01.1817, overl. Grave 20.03.1900|c|, z.v. Henricus Gerardus Snijders en Maria Catharina van den Akker.
Uit dit huwelijk: Johannes Hermanus Henricus, overl. Grave 15.04.1846; Johannes Josephus Hendrikus, geb. Grave 17.02.1848|a|, overl. na 1876; levenloos kind, Grave 01.02.1849; Josephus Paulus Antonius, geb. Grave 18.07.1850|b|, overl. na 1887; Johanna Wilhelmina Maria, overl. Grave 11.01.1905.

 

Noten: |a| bij zijn huwelijk moeder Petronella Wijjers (huw.akte Tilburg 1876 no.68); |b| bij zijn huwelijk moeder Petronella Wijjers (huw.akte Tilburg 1887 no.27); |c| e.v. Johanna Weijers (overl.akte Grave 1900 no.24); |d| bevolkingsregister Grave 1815.

 

- - - - -

 

I.  Hendrina Weijers.

Kind:

1.                  Anna Maria Weijers, overl. Grave 07.04.1876|a|; ongehuwd.

Noten: |a| overl.akte Grave 1876 no.16.

 

- - - - -

 

I.  Hendrina Weijers, kantwerkster (1845).

Kind:

1.                  Anna Maria Weijers, geb. Grave 11.07.1813, kantwerkster (1845), overl. Grave 30.12.1859|b|, tr. Grave 01.08.1845 Josephus Kwaks, geb. ’s-Hertogenbosch 16.09.1820, visser, gepasporteerd soldaat van het eerste Regimnent Infanterie, overl. Grave 27.06.1899, z.v. Johan Kwaks en Angenes van Engelen.
Uit dit huwelijk: Franciscus Johannes Josephus, overl. Grave 08.04.1850; Hendrina Johanna, overl. Grave 16.11.1851; Elisabeth, geb. Grave 02.01.1856, overl. na 1872; Johannes Josephus, overl. Grave 07.09.1870|a|; Antonia Elisabeth, overl. Grave 21.11.1930.
     JK tr. 2e Grave 09.05.1860 Mechtilda Essers, geb. Vierlingsbeek 04.04.1824, overl.
Grave 10.03.1882, d.v. Peter Essers en Anna Maria Muijters; tr. 3e Grave 19.02.1888 Petronella Hendrix, geb. Grave 20.01.1829, overl. Grave 17.01.1898, d.v. Antoon Hendrix en Catharina Hermens.
     PH tr. 1e Grave 21.11.1854 Pieter Johannes Tant, geb.
Selsaten|c| 01.04.1801, overl. Grave 30.05.1883, z.v. Pieter Levinnus Tant en Theresia van den Berg.
    
PJT tr. 1e Grave 06.07.1828 Joanna Petronella Baaken, geb. Grave 27.02.1804, overl. Grave 26.08.1835, d.v. Theodora Baaken; tr. 2e Grave 21.02.1838 Maria Magdalena Geel, geb. Grave 08.09.1813, overl. Grave 19.04.1853, d.v. Johanna Geel.

 

Noten: |a| Knaks; |b| overl.akte Grave 1859 no.100; |c| w.s. Zelzate (België).

 

- - - - -

 

I. Anna Maria Weijers.

Kind:

1.                  Clara Catharina Weijers, overl. Grave 26.07.1839.

 

- - - - -

 

I. Willem Weijers, geb. Ottersum 1748|d||g|, ‘wolspinder’, tr. voor 1785 Judik Ariens, geb. Boxmeer 1752|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Weijers, geb. Grave 1785; volgt II.

 

II. Hendrina Weijers, d.v. I, geb. Grave 03.04.1785|c|, ‘cantewerkster’; ongehuwd.

Kinderen:

1.                  Maria Bonet, geb. Grave 07.11.1805|a|.

2.                  Maria Weijers, geb. Grave 08.06.1814|b| 11.07.1813|f|.

 

Noten: |a||b||c| bevolkingsregister Grave 1817; |d| bevolkingsregister Grave 1815; |e| bevolkingsregister Grave 1810; |f| handgeschreven correctie in bevolkingsregister Grave 1824; |g| niet in doopboek Ottersum (rk) 1710-1799.

 


top

Fragment Groessen

 

I.  Bartholomeus Weijers, otr. Groessen (rk) 10.11.1750|a| Catharina Hermsen, ged. Groessen 26.07.1725, huwelijksgetuige Groessen 14.04.1750, doopgetuige Groessen 02.08.1759, 29.06.1760 en 06.12.1764, d.v. Henrick Hermsen en Bartje Eggingh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Weijers, geb. Groessen 1751; volgt II.

2.                  Joannes Weijers, ged. Groessen 19.07.1753|c|, w.s. jonggestorven.

3.                  Willemijna Wijers, ged. Groessen 25.09.1754|e|, dagloonster (1819), overl. Ooij 31.03.1819|f|, tr. voor 1782 Wilhelmus Willemsen, Willem, overl. voor 1819.
Uit dit huwelijk: Bartholomeus, geb. Zevenaar ca. 1782, overl. Zevenaar 23.12.1856; Wilhelmina, geb. ca. 1792, overl. Zevenaar 17.04.1866; Henricus Willemsen, geb. Oud-Zevenaar 18.08.1797; Joanna Catharina Willemsen, geb. Oud-Zevenaar 07.11.1800.

4.                  Joannes Weijers, ged. Groessen 03.11.1756|d|.

 

Noten: |a| RBS 555 p.348; |c| RBS 555 p.163; |d| RBS 555 p.171; |e| RBS 555 p.166 {getuige Theodorus Wijers}; |f| Wilhelmina, oud 64 jaar.

 


 

II. Henricus Weijers, z.v. I, ged. Groessen 02.12.1751|f|, overl. Groessen 13.03.1806|b|, tr. voor 1783 Margaretha Gisbers, ook Gisberts, ged. Groessen (rk) 04.02.1758|d|, doopgetuige Groessen 03.03.1797, d.v. Joannes Gisbers en Hermina van Enderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bertha Weijers, ged. Groessen (rk) 10.06.1783, overl. Groessen 10.09.1791.

2.                  Dorothea Weijers, ged. Groessen (rk) 22.07.1785, tr. voor 1814 Michael Swaertjes.
Uit dit huwelijk: Johannes, ged. Groessen (rk) 12.04.1814.

3.                  Henricus Wijers, ged. Groessen (rk) 14.03.1787.

4.                  Johanna Weijers, ged. Groessen (rk) 11.02.1789, overl. Groessen 04.02.1803.

5.                  Elisabeth Weijers, ged. Groessen (rk) 31.03.1795, w.s. overl. Groessen 05.02.1803|a|.

 

Noten: |a| RBS 556 p.11 (Bartha, 7 annorum); |b| RBS 556 p.14 (50 annorum); |d| RBS 555 p.174 {Gisberts}; |f| RBS 555 p.161 (getuige Roelof Weijers).

 


top

Fragment Doesburg

 

I.  Hermanus Weijers, Herman, uit Doesburg, doopgetuige Doesburg (rk) 09.02.1674, overl. Doesburg 21.11.1681|k|, tr. 1e voor 1671 Bijeken Ovinks, overl. voor 1671; otr. 2e Brummen 30.07.1671|o|, tr. Brummen 20.08.1671 Margarete Rutgers, Grietjen, ook Ruijtgers, ook Grietjen Janssen, uit Öken, doopgetuige Doesburg 22.01.1679|l|, j.d. van Jan Rutgers.

Uit het huwelijk Weijers-Rutgers:

1.                  Bernardina Weijers, ged. Doesburg (rk) 26.08.1672|a|.

2.                  Berentie Weijers, ged. Doesburg (rk) 28.09.1674|b|.

3.                  Beatrix Weijers, ged. Doesburg (rk) 15.03.1677|c|, woont Oeken (1708), doopgetuige Baak (rk) 01.08.1719, doopgetuige Doesburg (rk)|i| 30.06.1735, 20.08.1739, 31.03.1742, 21.05.1743, 03.12.1747, 05.03.1749 en 09.05.1754, begr. Doesburg 17.05.1771|j|, tr. Horst en Eerbeek (rk) 05.08.1708 Dionysus Matthijs Coetsiers, woont Rheden (1708), overl. voor 1742|h|.
Uit dit huwelijk: Antonetta Coetsiers, geb. Doesburg 13.05.1716, ged. Huissen 20.06.1716, overl. Doesburg 21.09.1797, tr. Doesburg 13.04.1732 Gerhardt Deurvorst, geb. Doesburg 10.11.1697, kerkmeester, overl. Doesburg 07.01.1769; wedr van Anna Wolters.|f| Uit het huwelijk Deurvorst-Coetsiers: Beatrix, ged. Doesburg (rk) 21.03.1752|g|.

4.                  Joanna Weijers, ged. Doesburg (rk) 12.12.1679|d|, woont Oeken (1707), tr. Baak (rk) 13.02.1707, tr. Horst en Eerbeek (rk) 13.02.1707|m| Adrianus Kotzier, uit Hall|n|.
Uit dit huwelijk: Petrus, geb. Steenderen, ged. Baak (rk) 01.08.1719|e|.

 

Noten: |a| RBS 493.1 p.11 {moeder Grietjen Janssen, patrinus Willem Janssen, patrina Bertjen Reijnders}; |b| RBS 493.1 p.13 {get. Henrica van Hemden loco fratris Weijers}; |c| RBS 493.1 p.16 {moeder Margarete Ruijtgers}; |d| RBS 493.1 p.19 {moeder Margarite Rutgers}; |e| doopgetuige Beatrice Weijers {tante}, zie k-099 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen (2000); |f| NP 45 (1959) p.104 en NP 73 (1989) p.64; |g| inv.493.4 p.72 {moeder Antonetta Wiers (w.s. een verschrijving)}; |h| inv.493.4 p.47 {Beatrix Wijers vidua}; |i| inv.493.4 (soms Wijers, soms Wiers); |j| inv.502 p.5 {Beaterik, weduwe van wijlen Matthias Koetsier}; |k| RBS 499.1 p.30; |l| RBS 493.1 p.18 {Margrita Ruijtgarts}; |m| bruidegom Coetsier; |n| niet gevonden in doopboek Hall 1650-1745; |o| inv.357 p.49 {Grietjen Rutgers}.

 


top

Fragment Woerden

 

I.  Elisabeth Weijers, overl. [Woerden] na 1853.

Kind:

1.                  Johannes Weijers, geb. Maartensdijk ca. 1828; volgt II.

 


 

II. Johannes Weijers, z.v. I, geb. Maartensdijk 26.06.1826 (akte)|a| of ca. 1828, bouwmansknecht, overl. Woerden 20.08.1859, tr. Linschoten 02.12.1853|c| Gijsje Kwint, Gijsbertha, geb. Montfoort 29.01.1828, dienstmeid(1853), overl. Rotterdam 27.11.1910, d.v. Jan Kwint en Maria Blom.

     GK tr. 2e Montfoort 28.10.1863 Joannes Vergeer, geb. Montfoort ca. 1821, overl. Montfoort 19.04.1878, z.v. Willem Vergeer en Johanna van Zeijst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijers, geb. Woerden 19.03.1854, overl. Oudewater 03.01.1931|b|, tr. Oudewater 04.11.1897 Gijsberta Oostrom, Gijsje, geb. Hoenkoop 11.03.1853, overl. Oudewater 21.03.1928, d.v. Cornelis Oostrom en Doortje Compier.
     GO tr. 1e Reeuwijk 12.05.1882 Johannes van Ruiten, geb. ca. 1852, overl. Oudewater 26.04.1891, z.v. Dirk van Ruiten en Antonia Krooimans.

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Woerden 28.04.1857, overl. Montfoort 25.01.1950, tr. Montfoort 01.06.1882 Arie Oostendorp, geb. Montfoort 03.10.1859, koopman, overl. Montfoort 02.10.1930, z.v. Klaas Oostendorp en Anthonia de Bruijn.
Kind van Elisabeth (erkend bij het huwelijk):

1.      Antonia Weijers, later Oostendorp, geb. Montfoort 18.05.1882, overl. Montfoort 11.04.1920.

Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Montfoort 30.08.1883, overl. Montfoort 02.10.1883; Johanna, geb. Montfoort 14.04.1885, overl. na 1910; Gijsbertha, geb. Montfoort 28.02.1888, overl. na 1917; Maria, geb. Montfoort 25.04.1889; Alida, geb. Montfoort 09.12.1890, overl. na 1917; Johannes, geb. Montfoort 31.07.1893, overl. na 1922; Adriana, geb. Montfoort 02.11.1895; Petronella, geb. Montfoort 13.05.1898, overl. Montfoort 14.10.1898; Petronella, geb. Montfoort 21.04.1902.

3.                  Maria Weijers, geb. Montfoort 07.02.1860, overl. Montfoort 10.03.1861.

4.                  Johannes Weijers, geb. Montfoort 07.02.1860 (tweeling), overl. Montfoort 14.06.1860.

 

Noten: |a| volgens tienjarentafel (Weijres); akte niet gevonden; |b| Wijers; |c|
bruidegom in akte Weijres, oud ruim 25 jaar, ‘verklarende partijenen de moeders van bruidegom en bruid niet te kunnen schrijven (huw.akte Linschoten 1853 no.4).

 


top

Fragment Didam

 

I. Wijers.

Kinderen:

1.                  Gijsbert Wijers; volgt I.

2.                  Teun Wijers, Antonia, overl. (kraambed) Didam 05.01.1783|e|, otr. Zeddam 28.10.1781|h|, tr. Zeddam 18.11.1781, tr. Didam 18.11.1781 Willem Croonenborg, ook Kronenburg, geb. Didam, ‘laast guarnisoen gehouden te Philippine’(1781)|d|, woont Zeddam (1784).
Kinderen van Teun:

a.         Thomas Wijers, geb. Didam 15.01.1779, ged. Didam 17.01.1779|b|.

b.         Hendrikka Wijers, geb. Didam 11.03.1781, ged. Didam 18.03.1781|a|.

Uit dit huwelijk: Johannus Martinus, geb. Didam 04.01.1783, ged. Didam 05.01.1783|c|, overl. Didam 12.01.1783.
     WK otr./tr. 2e Zeddam 10.10/31.10.1784|g|,
tr. Didam 31.10.1784|f| Harmanna ten Brink, geb. Varsseveld, woont Zeddam (1784).
     HtB tr. 1e voor 1784 Willem Jansen, overl. voor 1784.

 

Noten: |a| ‘d.v. Willem Kroonenberg en Teun Wijers, gebooren in onecht, hebbende de boovenstaande hem als vader verklaard, in wiens plaats doopgetuige Gijsbert Wijers’ (inv.454.6 f.14); |b| ‘dit kind is onegt geteeld’, get. Louisa Catharina van de Sande (inv.454.4 f.10); |c| vader Kronenburg; |d| inv.454.9 f.49; |e| ‘huysvrouw van Willem Kronenburg’ (inv.454 f.108); |f| Willem, weduwnaar Antonia Wijers (inv.454.9 f.73); |g| Hermanna ter Brink; |h| Willem Cronenborg en Fenna Wijers.

 


 

II.  Gijsbert Wijers, overl. Didam 03.03.1805, doopgetuige Didam 18.03.1781 en 02.04.1786, overl. tussen 1799 en 1808, tr. 1e Didam 13.09.1765 Louisa Catharina van de Sande, aang.lidm. Didam 02.06.1746, doopgetuige Didam 11.01.1774 en 17.01.1779, overl. tussen 1779 en 1793; otr. 2e Didam 27.01.1793, tr. Didam 17.02.1793 Hendrica van Loo, geb. Hengelo(Gld), won. onder Sellem, aang.lidmaat Didam 11.04.1800, overl. Didam 19.09.1814.

     LCvdS otr. 1e Didam 24.10.1754 Barent van Limbeek, z.v. Jan van Limbeek.

     HvL otr. 2e Didam (bs) 12.05, tr. Didam (bs) 29.05.1808 en Didam (ndg) 01.06.1808 Bart Egberts, geb. Didam.

     BE tr. 1e voor 1808 Willemina van Limbeek, overl. voor 1808.

Uit het huwelijk Weijers-van Loo:

1.                  Joannes Francoos Weijers, geb./ged. Didam 29.12.1793, overl. Didam 07.07.1872.

2.                  Hendrikus Theodorus Weijers, geb. Didam 06.04.1795, ged. Didam 12.04.1795.

3.                  Hendrika Weijers, geb. Didam 07.05.1796, ged. Didam 08.05.1796, dienstmeid (1822), overl. Laag-Soeren 06.12.1826, tr. Rheden 15.11.1822 Teunis Elferts, ook Elfers, geb. Spankeren 26.04.1788, kleermakersknecht (1815), kleermaker (1823,1847,1858), overl. Laag Soeren (Rheden) 23.04.1858, z.v. Hendrik Elferts en Anna Geertrui Gerritsen.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Laag-Soeren (Rheden) 03.08.1823, overl. na 1847; Anna, geb. Laag Soeren 24.02.1825, overl. Laag-Soeren (Rheden) 30.05.1827; Hendrikus, geb. Laag Soeren 06.12.1826.
     TE tr. 1e Velp 25.05.1815 Anna van Herikhuizen, geb. Rozendaal 25.04.1786, overl. Laag Soeren 05.04.1822, d.v. Willem van Herikhuizen (-1797) en Maria de Groot (-1811); tr. 3e Rheden 07.06.1828 Maria Bello, geb. Hall 12.04.1784, overl. Laag Soeren (Rheden) 19.09.1839, d.v. Adolph Bello (-1800) en Geertrui van Veelen (-1810).
     MB tr. 1e Brummen 14.04.1812 Lambert Jansen, ook Kamphuis, ged. Borculo 04.12.1763, overl. Hall (Brummen) 24.01.1827, z.v. Garrit Jansen en Janna Bonkink.
     LJ tr. 1e voor 1812 Mechtelt Zwarthof, overl. voor 1812.

4.                  Theodorus Weijers, geb. Didam 20.02.1799, ged. Didam 03.03.1799, kanonnier (1832), overl. Nijmegen 03.10.1832|a||b|.

 

Noten: |a| overl.akte Didam 1833 no.9 {moeder Hendrika van Loij}; |b| overl.akte Nijmegen 1832 no.621 {moeder Hendrika van Log}.

 


top

Fragment Westervoort

 

I.  Jan Wijers, overl. voor 1682, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Reijnier Wijers; volgt II.

 


 

II. Reijnier Wijers, z.v. I, otr. 1e Westervoort 30.12.1682 Lysabeth Sanders, overl. Westervoort 13.08.1687, d.v. Sander Jansen; otr. 2e Westervoort 08.04.1688, tr. Huissen (rk) Jantjen Hendrix/Hendriks.

Uit het huwelijk Wijers-Sanders:

1.                  Jan Wijers, ged. Westervoort 28.03.1684 “vrijdag voor Pasen”.

2.                  Sander Wijers, ged. Westervoort 20.04.1685.

Uit het huwelijk Wijers-Hendriks:

3.                  Elizabeth Wijers, ged. Westervoort 27.01.1689, otr. Zeddam 03.06.1710|a| Stoffel Verholt, “in Kilder”.

 

Noten: |a| Liesbet Wijers uyt Westervoort.

 


top

Fragment Angerlo

 

I.  Hendrik Wijers.

Kind:

 


 

II.  Jan Wijers, geb. Angerlo, overl. voor 1728, otr. Angerlo 21.03.1721|c|, tr. Drempt 20.04.1721 Lammertjen Harmen Aalberts, d.v. Hermen Aelberts Teunissen uit Hoog-Keppel.

     Lammertje otr. 2e Hummelo 15.04.1728, otr./tr. Keppel 15.04/02.05.1728 Derk Oosterink, ged. Zelhem 17.03.1697, z.v. Jan Oosterinck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruy Wijers, otr. Hoog-Keppel 13.02.1745|d|, tr. Hoog-Keppel 07.03.1745 Jan Garritsen, uit Hoog-Keppel, z.v. Garrit Eskens.
Uit dit huwelijk: Geertjen, ged. Keppel 06.02.1746; Derk Jan, ged. Keppel 06.09.1750; Joanna, ged. Keppel 03.03.1753; Derk Jan, ged. Keppel 23.02.1755; Everdina, ged. Hummelo 24.03.1759; Lammert, ged. Hummelo 11.02.1763.

2.                  Catrina Wijers, ged. Keppel 27.01.1726|a|.

3.                  Janna Wijers, ged. Keppel 23.11.1727|b|.

 

Noten: |a| RBS 998 p.39 en RBS 999 p.89; |b| RBS 998 p.40 en RBS 999 p.90; |c| inv.32.1 p.110 (bruid N Harmsen, j.d. te Drempt); |d| RBS 998 p.75.

 

N.B. Dit is een andere Jan uit Angerlo dan die waarmee wy-30.htm begint.

 


top

Fragment Arnhem

 

I.  Jan Wijers, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

 


 

II.  Claes Wijers, met 11 anderen oprichter schippersgilde 1628|d|, overl. tussen 1647 en 1656, otr. Arnhem 24.09.1620|a|, tr. Arnhem 15.10.1620 Nelisken Everts, d.v. Evert Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jiken Wijers, otr. Arnhem 13.03.1647|c|, tr. Arnhem 01.04.1647 Jan Bussingh, z.v. Hendrik Bussingh.

2.                  Jenneken Wijers, otr. Arnhem 01.11.1656|b|, tr. Arnhem 23.11.1656 Jan Jansen Nieuwveldt, z.v. Jan Nieuwveldt van der Vastennauw.

 

Noten: |a| Arnhem 1118; |b| Arnhem 67; |c| Arnhem 402; |d| Bijdr. Gelre 1926 p.134 {Arnoldt Tulleken, Gildeboek der Schipperen tot Arnhem, 1662}.

 


top

Fragment Vlijmen

 

I. Theodorus Weijers, Dirk, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Martinus Weijers, geb. Altkerk (Brandenburg); volgt II.

 


 

II.  Martinus Weijers, z.v. I, geb. Altkerk (Brandenburg), overl. (zijnde in het water met het eijs verdronken; in glacie submersus est) Vlijmen 27.12.1764, begr. Vlijmen 28.12.1764, otr. 1e Vlijmen (ndg) 24.08.1755, otr. Vlijmen (rk) 10.10.1755, tr. Vlijmen 26.10.1755 Aldegondis Hermens Kievidts, overl. Vlijmen 28.10.1756, begr. Vlijmen 30.10.1756; otr. 2e Vlijmen 31.07.1761, tr. Vlijmen 16.08.1761 Theodora Kievidts, d.v. Henricus Kievidts.

Uit het huwelijk met Theodora:

1.                  Dorothea/Theodora Wijers, Doortje, ged. Vlijmen (rk) 05.06.1762|a|, overl. tussen 1789 en 1797, otr. Vlijmen 23.01.1789, otr. Vlijmen (rk) 29.01.1789, tr. Vlijmen 08.02.1789|b| Adrianus Gilles van den Heuvel, Adriaan, geb. ca. Vlijmen 1770, overl. 23.06.1806.
Uit dit huwelijk: Martinus, ged. Vlijmen 01.05.1790, overl. ’s-Hertogenbosch 01.01.1826; Lambertus, ged. Vlijmen 15.11.1791.
     AGvdH otr. 2e Vlijmen 04.11.1797, tr. Vlijmen 19.11.1797 Dimphnia Adriaans van Haaren.

2.                  Adrianus Weijers, ged. Vlijmen 17.07.1763.

          kind, begr. Vlijmen 27.07.1763.

3.                  Albertus Weijers, ged. Vlijmen 28.07.1764, overl. Vlijmen 15.03.1789.

 

Noten: |a| Dorothea; |b| Theodora.

 


top

Fragment Vianen

 

I. Johannes Weijers, ‘j.m. onlangs ruiter in g. te Nijmegen’ (1784), otr. Zutphen 05.12.1784|b|, tr. Zutphen (Grote Kerk) 30.12.1784 Johanna Elisabetha Bergman(s), Anna, overl. na 1798.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Catharina Weijers, geb. Voorthuizen ca. 1788, overl. Vianen 27.09.1832, tr. Vianen 06.05.1813 Gerrit Lubbers, geb. Vianen ca. 1793, overl. Vianen 17.04.1830, z.v. Dirk Lubbers en Neeltje Labrie (ca.1765-1814).
Uit dit huwelijk: Gijsberta, geb. Vianen 05.11.1813, overl. na 1842; Johannes Reinier, geb. Vianen 26.04.1815; Dirk, geb. Vianen 20.01.1817, overl. Vianen 13.02.1819; Christiaan, geb. Vianen 23.09.1818, overl. Vianen 25.04.1819; Neeltje, geb. Vianen 10.03.1820, overl. na 1868; Antje, geb. ca. 1822, overl. Vianen 26.09.1832; Theodorus, geb. Vianen 19.08. 1823, overl. na 1848; Gerardus, geb. Vianen 17.04.1826; Hendrik/Hendrikus, geb. Vianen 11.06.1828, overl. 16.12.1854; Adrianus/Arie, geb. Vianen 22.05.1830, overl. Vianen 19.02.1841.

2.                  Maria Christina Weijers, ged. Zutphen (rk) 08.10.1789|c|, overl. Nijmegen 11.11.1852, tr. Utrecht 06.11.1822 Adrianus Weijers (ca.1796-1830), z.v. Cornelis Weijers en Gertrudis van Rossum.

3.                  Antonia Weijers, ged. Zutphen (rk) 13.09.1791, overl. Vianen 25.06.1868, tr. Vianen 09.12.1827 Henricus Sieters, ged. Vianen (rk) 26.06.1801, overl. Vianen 19.06.1878, z.v. Wilhelmus Sieters en Adriana Bosch.

4.                  Johannes Reinier Weijers, ged. Zaltbommel (rk) 19.02.1793|a|, RK priester|d|, overl. Arnhem 26.04.1878.

5.                  Gerardus Weijers, ged. Zutphen (rk) 22.01.1797.

6.                  Mathias Weijers, ged. Zutphen (rk) 23.12.1798.

 

Noten: |a| Joannes Reijnerus, moeder Anna Bergmans (IGI); |b| bruid Anna Liesabet Bergman, ‘de bruidegom, Roomsch zijnde, heeft de belofte gedaan’; |c| get. Wilhelmus Weijers en Maria Catharina Weijers; |d| De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad 17.06.1878.

 


top

Fragment Utrecht

 

I. Johannis Wijers, otr. Utrecht 25.06.1794, tr. Utrecht 18.07.1794 Johanna Kraanwinkel.

Uit dit huwelijk (vader Weijers):

1.                  Drika Weijers, ged. Utrecht 23.02.1798.

2.                  Johanna Weijers, ged. Utrecht 29.05.1799, overl. Utrecht 29.05.1874, tr. Utrecht 19.07.1826 Hendrik Jan Koopman, ged. Utrecht 25.09.1796, overl. Utrecht 18.06.1866, z.v. Johannis Koopman en Johanna Rietveld.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Utrecht 29.03.1827, overl. Utrecht 28.10.1855|b|; Catharina Maria, geb. Utrecht 28.12.1835; Annetta Sophia, geb. Utrecht 28.06.1838, overl. Utrecht 18.08.1875; Jan Hendrik, geb. Utrecht 21.05.1841, overl. Utrecht 27.07.1847.
     HJK tr. 1e Utrecht 08.05.1822 Hendrica Soer, geb. Bommel ca. 1797, overl. Utrecht 16.06.1822, d.v. Martinus Soer en Adriana Verbeek.

 

Noten: |b| moeder Weijer (overl.akte Utrecht 1855 no.1465).

 


top

Fragment Sneek

 

I. Hendrik Weijers, uit Sneek, afwezend (1822), otr. Sneek 22.01.1791 Sjoerdje Josephs Hoeben, geb. Sneek 24.09.1773, ged. Sneek 26.09.1773, overl. Sneek 04.01.1849, d.v. Josef Hoeben en Antje Sjoerds.
     SJH tr. 1e Jan Daantje, geb. Sneek ca. 1779, touwslagersknecht, overl. Sneek 20.05.1854, z.v. Johannes Jans en Grietrje Wijbes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joseph Weijers, geb. Sneek 15.08.1791, ged. Sneek 25.08.1791, sjouwer (1822), inlandsche kramer (1854), overl. Apeldoorn 03.05.1854, tr. ’s-Gravenhage 21.08.1822|c| Jacomina Weerheim, geb. ’s-Gravenhage ca. 1782, werkster, overl. ’s-Gravenhage 08.09.1866|a|, d.v. Johan Coenraad Weerheim en Johanna van der Hulst.

 

Noten: |a| ‘huisvrouw van Joseph Weijers, wiens beroep en woonplaats niet bekend zijn’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1866 no.2666);|c| ‘De bruidegom heeft ons met solemnelen eede verklaard dat zijn vader zedert een geruimen tijd afwezend is geweerst en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf.’ (huw.akte’s-Gravenhage1822 no.).

 


top

Fragment Den Helder

 

I. Johannes Wijers en Martje Quast, geb. Den Helder 19.12.1852, overl. Den Helder 02.06.1878, d.v. Reindert Quast (1825-) en Helena Hendrika Roodt (1824-1899).

     MQ tr. Den Helder 12.11.1874 Franciscus Casparus Hermanus de Wit, geb. Amsterdam 01.08.1849, zeeman (1874), boutefeu (1879), arbeider (1903), Ridder der Militaire Willemsorde, overl. Leiden 21.07.1929, z.v. Casparus Harmanus de Wit, arbeider, en Maria Agnes Kroese.

     FCHdW tr. 2e ’s-Gravenhage 26.02.1879 Antonia Grada Seger, geb. Amsterdam 02.05.1838, overl. Voorburg 24.11.1918|c|, z.v. Johann Bernd Seger en Antonia Gerarda Gertzen.

Kinderen van Martje:

1.                  Johannes Quast, later Wijers|a|, geb. Den Helder 1870; volgt II.

2.                  Helena Hendrika Quast, later de Wit|b|, geb. Den Helder 14.09.1873.

 

Noten: |a| geb.akte Den Helder 1871 no.20 (volgens aantekening in geb.akte Den Helder 1870 no.679); |b| huw.akte Den Helder 1874 no.166; |c| ook overl.akte ’s-Gravenhage 1918 no.5002.

 


 

II. Johannes Wijers, z.v. I, geb. Den Helder 19.12.1870|a|, matroos schoenmaker (1899), schoenmaker bij de marine (1901), schoenmaker (1906), overl. Den Helder 22.05.1909, tr. 1e Den Helder 09.11.1899 Aaltje Volkers, geb. Anna Paulowna 03.07.1880, overl. Den Helder 29.08.1903, d.v. Pieter Volkers en Neeltje Hollander; tr. 2e Den Helder 25.04.1906 Anna Biesboer, geb. Schagen 18.02.1864, overl. Den Helder 17.02.1935, d.v. Pieter Biesboer en Neeltje Vader. [Hellevoetsluis 1901; Wachtschip Amsterdam 1906]

     AB tr. 1e Den Helder 09.11.1899 Dirk Volkers, geb. Zijpe 14.12.1873, marinier, overl. Den Helder 28.12.1904, z.v. Pieter Volkers en Neeltje Hollander.

Uit het huwelijk Wijers-Volkers:

1.                  Johannes Wijers, geb. Hellevoetsluis 24.07.1900, overl. Hellevoetsluis 02.11.1900.

2.                  Pieter Lambertus Wijers, geb. Den Helder 06.12.1901, overl. Den Helder 26.02.1902.

 

Noten: |a| aangifte door Clasina Klomp, vroedvrouw (geb.akte Den Helder 1870 no.679).

 


top

Fragment Echt

 

I. (Jan) Arnold Weijers, tr. voor 1843 Anna Catharina Smeets.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Catharina Weijers, geb. ca. 1843, overl. Gebroek (Echt) 24.11.1849.

2.                  Catharina Hubertina Weijers, geb. Echt 17.09.1843.
= w.s.
Catharina Hubertina Weijers, overl. voor 1899, tr. voor 1899 Jan Hubert Rutten, geb. Roermond 27.05.1852, overl. Roermond 22.02.1899, z.v. Leonard Rutten en Joanna Sarton.

3.                  Jan Willem Weijers, geb. Echt 07.09.1845.

4.                  Maria Hubertina Weijers, geb. Echt 23.01.1849, overl. Gebroek (Echt) 15.07.1851.

5.                  Margaretha Hubertina Weijers, geb. Echt 16.03.1851.

 


top

Fragment Maaseik

 

I. Johannes Weijers, tr. voor 1781 Anna Maria van de Moordijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria Weijers, geb. Maaseik ca. 1781, overl. Rotterdam 16.08.1821|f|, tr. voor 1801 Lodewijk Dirkse, geb. Jullien (bij Maastricht) 14.05.1783, overl. Rotterdam 17.08.1832|a|, z.v. Jan Dirkse en Elizabeth Feters.
Uit dit huwelijk: Joannes, geb. Rotterdam (rk) 23.03.1801|b|; Petrus Joannes, geb. Rotterdam 15.11.1804, ged. Rotterdam (rk) 16.11.1804|e|; Bernardus, ged. Rotterdam (rk) 20.03.1808|d|; Leonardus, geb. Rotterdam 03.09.1810, ged. Rotterdam (rk) 04.09.1810|c|; Arnoldus, geb. Rotterdam 08.02.1815; Anna Maria, geb. Rotterdam 07.03.1820.

 

Noten: |a| echtgenote Wiers (overl.akte Rotterdam 1832 no.2025); |b| vader Ludovicus Dirkx; |c| vader Lodewijk Dirksen; |d| vader Lodewijk Dirksen; |e| Lodewijk Dirks; |f| moeder van de Moordijk (overl.akte Rotterdam 1821 no.1298).

 


top

Fragment Venlo/Venray

 

I.  Leonard Weijers, tr. voor 1745 Aldegonde Bruggen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnaud Weijers, geb. Venlo ca. 1745; volgt II.

 


 

II. Arnaud Weijers, z.v. I, geb. Venlo ca. 1745, overl. Venray 12.01.1811|d|, tr. voor 1775 Jeanne Groothuijsen, geb. ca. 1737, overl. Venray 31.03.1810, d.v. Henri Groethuysen|b| en Jacqueline van Soest.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrine Weijers, geb. ca. 1775, overl. Wanssum 26.05.1845|c|, tr. voor 1801 Lambert Kessels, geb. Wanssum ca. 1752, overl. Wanssum 13.04.1816|j|, z.v. Arnaud Kessels en Marie Mulders.
Uit dit huwelijk: Johanna Petronella, geb. Wanssum 07.06.1801, overl. na 1841; Maria Magdalene, geb. Wanssum 06.05.1803.

2.                  Marie Jacquiline Wijers, geb. Venray 21.09.1775, overl. Boxmeer 05.10.1815|h|, tr. Venray 06.04.1812|f| Jean Jacques Gruiters, geb. Kevelaer 14.12.1780, z.v. Jean Gruiters en Anne Christina Fietus.
Uit dit huwelijk: Mechtine Jeanne/Mechelina Johanna, geb. Venray 17.02.1813|e|, overl. Venlo 02.01.1848|i|.

3.                  Allegonde Lamberdine Weijers, geb. Venray ca. 1781, overl. Venray 23.08.1852, tr. Venray 16.07.1810|g| Jean Francois Vermeulen, Franciscus, geb. Weert 02.06.1777, overl. Venray 16.12.1857|a|, z.v. Jean Vermeulen en Elisabeth Janssen.
Uit dit huwelijk: Jeanne Elisabeth, geb. Venray 20.04.1811; Jean Arnold, geb. Venray 19.10.1812; Heinrich Jacobus, geb. Venray 20.05.1815.

 

Noten: |a| Jan Francis; |b| Groethuysen (overl.akte Venray 1810 no.24); |c| vader Arnoldus Weijers, moeder Anna Mechtildis Groethuisen (overl.akte Wnassum 1845 no.10); |d| wdnr Jeanne Groethuijsen (overl.akte Venray 1811 no.4); |e| moeder Marie Jacobée Wijers (geb.akte Venray 1813 no.20); |f| moeder v/d bruid Jeanne Marie Groothuijsen (huw.akte Venray 1812 no.31); |g| moeder v/d bruid Jeanne Groothuijsen (huw.akte Venray 1810 no.4); |h| Maria Jacoba Weijers, d.v. Arnoldus Weijers en Johanna Maria Groothuijsen, e.v. Johannes Jacobus Gruijters (overl.akte Boxmeer 1815 no.27); |i| Mechelina Johanna, d.v. Jan Jacob Gruijters en Maria Jacoba Weijers (overl.akte Venlo 1848 no.5); |j| e.v. Henriette Wijers (overl.akte Wanssum 1816 no.10).

 


top

Fragment ’s-Gravenhage

 

I. Johannes Weijers, overl. voor 1826, tr. voor 1752 Maria Verstraaten/Verstraten, overl. voor 1826.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonie Weijers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1752, hoefsmid, overl. ’s-Gravenhage 27.03.1828|d|; ongehuwd.

2.                  Helena Weijers, ’s-Gravenhage geb. ca. 1756, overl. ’s-Gravenhage 10.12.1846|a|; ongehuwd.

3.                  Theororus Weijers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1758, overl. ’s-Gravenhage 17.05.1826|c|; ongehuwd.

4.                  Catharina Weijers, geb. ’s-Gravenhage ca. 1763, overl. ’s-Gravenhage 11.03.1850|b|; ongehuwd.

 

Noten: |a| oud 90 jaar, moeder Verstraaten; |b| oud 87 jaar, moeder Verstraten; |c| oud 68 jaar, moeder van Straten; |d| oude 76 jaar, moeder Verstraten.

 


top

Fragment Groede

 

I. Bastiaan Weijers Kannegieter, tr. voor 1775 Maatje Kesteloo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maatje Weijers, geb. Oostkappelle 31.01.1775, dienstmeid te Breskens (1798), werkvrouw (1817), arbeidster (1823,1837), overl. Groede 07.02.1837|h|, tr. 1e Oostburg 21.11.1799|a| Willem Versteeg, geb. Gansoijen|f| 05.04.1777, journaillier (1809), overl. Groede 15.01.1809, z.v. Jasperd Versteeg en Adriana van Marsbergen; tr. 2e Groede 09.07.1817 Abraham Oosterlink, geb. Groede ca. 1788, werkman (1817), overl. na 1838, z.v. Cornelis Oosterlink en Christina Keijmel.
Uit het huwelijk Versteeg-Weijers: Margrieta, geb. Groede ca. 1801.
     AO tr. 1e voor 1817 Christina de Kruijter, overl. voor 1817; tr. 3e Groede 10.05.1838 Maria de Koning, geb. Oostburg ca. 1785, d.v. Adriaan de Koning en Marleentje de Meulemeester.
     MdK tr. 1e Oostburg 01.06.1820 Abraham Stoppels, geb. Groede ca. 1784, overl. voor 1838, z.v. Abraham Stoppels en Pieternella de Potter.
     AS tr. 1e Zuidzande 08.10.1806 Centina de Visser, geb. Groede ca. 1785, overl. voor 1820, d.v. Abraham de Visser en Catharina de Visser.

2.                  Margrieta Weijers, Grietje, geb. Oostkapelle 30.05.1776, dienstmeid (1796), dagloonster (1826), arbeidster (1828,1834), overl. Groede 24.10.1834, tr. Groede 07.07.1801|b| Paul de Breuille, ook de Brulje, geb. Groede 12.10.1770, arbeider (1810,1828,1835), daglooner (1826), werkman (1834), overl. Groede 06.09.1835, z.v. Isaac de Breuille en Madelaine de Smit|g|.
Uit dit huwelijk: Magdalena|d|, geb. Groede ca. 1802; Maatje|c|, geb. Groede ca. 1804; Isaac|e|, geb. Groede ca. 1807, landmansknecht, tr. Retranchement 1869 Katherina Hildebrand; Paulus (1815).

 

Noten: |a| “Fr. d.d. 30 Brumaire jaar VIII”, huw.akte Municipale Administratie Oostburg 1799 no.11; |b| “Fr. d.d. 18 Messidor jaar IX”, huw.akte Groede 1801 no.20; |c| bij haar huwelijk Maatje de Brulje, huw.akte Groede 1826 no.3; |d| bij haar huwelijk Magdalena de Brulje, huw.akte Groede 1826 no.23; |e| bij zijn huwelijk Isaac de Brulje, huw.akte Groede 1828 no.1; |f| Gonsije en Zoijante, overl.akte Groede 1809 no.10; |g| ouders Izaak de Brulje en Margaretha de Smidt, overl.akte Groede 1835 no.54; |h| Maatje Wijers Kannegieter (overl.akte Groede 1837 no.6).

 


top

Fragment Smilde

 

I. Weijer Weijers, tr. voor 1785 Geertje N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Derk Weijers, geb. Smilde ca. 1785; volgt II.

 


 

II. Derk Weijers, z.v. I, geb. Smilde ca. 1785, arbeider (1813, 1816), overl. Smilde 14.12.1867, tr. voor 1811 Femmechien/Femmigje Oost, geb. Smilde ca. 1789, arbeidster, overl. Smilde 20.08.1849, d.v. Hendrik Oost en Trijntje N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wijert Derks, geb. xx.07.1811, overl. Smilde 14.10.1812|c|.

2.                  Wijert Wijerts, ook Weijer Weijers of Weijert Weijerts, geb. Smilde 05.07.1813, arbeider, overl. Smilde 27.08.1849.

3.                  Lubbe Hendrik Oost Wijerts, geb. Smilde 09.06.1816, militair, overl. Hoorn 24.12.1835|a|.

4.                  Trijntje Wijerts, geb. Smilde 10.10.1828, arbeidster (1853), overl. Smilde 22.10.1859, tr. Smilde 23.03.1852 Jan ten Broeke, ook ten Braake, geb. Hardenberg ca. 1796, smid (1853), arbeider (1856), overl. na 1859, z.v. Egbert Jan ten Broeke en Fennichjen Niezink|b|.
Uit dit huwelijk: Femmigje, geb. Smilde 02.11.1853, overl. Smilde 02.09.1854; Hendrik, geb. Smilde 01.03.1856.
     JtB tr. 1e Smilde 05.07.1825 Hendrikje Oost, geb. Smilde 10.01.1802, overl. Smilde 07.01.1848, d.v. Lubbe Hendriks Oost en Lammigje Jans.

 

Noten: |a| overl.akte Smilde 1836 no.5; |b| Jennegien Niezing (huw.akte Smilde 1825 no.14); |c| overl.akte Smilde 1812 no.52 (vader Derk Wijerts, moeder Femmechien Hendriks).

 


top

Fragment Zutphen

 

I. Bernardus Weijers, ‘geb. ca. 1763, j.m., corporaal in het regiment van den generaal majoor graaf van Welderen, in guarn. a.’ (1788), overl. Zutphen 29.10.1810, begr. Zutphen 02.11.1810, otr. Zutphen 27.07.1788, tr. Zutphen (Grote Kerk) 10.08.1788 Maria Elizabeth van Tongeren, geb. Zutphen ca. 1761, werkvrouw, overl. Zutphen 02.01.1836. [Laarstraat No.986, Zutphen (1810)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermannus Leonardus Weijers, ged. Zutphen (rk) 12.08.1789, ingeschreven bij 33e Regiment Lichte Infanterie|f|, timmerman (1811), fuselier bij de 2e komp. van de garnizoenstroepen te Amsterdam (1832), overl. Amsterdam (garnizoenziekenzaal) 29.01.1832, tr. Zutphen 09.11.1811|a| Maria Christina Köppe, geb. Doetinchem 16.04.1775, winkelhoudster (1811), d.v. Wilhelmus Franciscus Köppe en Anna van Elswijk.

2.                  Johannes Bernardus Weijers, ged. Zutphen (rk) 21.09.1791, overl. na 1810.

3.                  Theodorus Weijers, geb. Zutphen 22.06.1804, korporaal (1829), sergeant (1832), sergeant bij de ‘derde compagnie van het algemeen depot der landmagt nummer drieendertig’, overl. Den Helder 28.11.1834|b|.

4.                  Helena Weijer, geb. Zutphen ca. 1807, breidster (1856), overl. Zutphen 28.04.1863, tr. 1e Zutphen 03.08.1842|c| Gerrit Jan Winterink, ged. Zutphen 15.09.1782|e|, verwer (1842,1853), overl. Zutphen 10.01.1853, z.v. Christiaan Winterink en Maria Frinks; tr. 2e Zutphen 19.11.1856|d| Gerardus Dirkse, geb. Zaandam ca. 1788, militair (1856), gegageerde (1863), overl. Zutphen 19.12.1863, z.v. Jan Dirkse en Grietje Klaasse de Leeuw.
     GJW tr. 1e voor 1818 Johanna Theodora Engelen, overl. Zutphen 01.05.1835.
Kind van Helena:

1.      Johannes Weijer, geb. Zutphen xx.11.1841, overl. Zutphen 08.01.1842.

 

Noten: |a| huw.akte Zutphen 1811 no.41; |b| moeder Van Tongen (overl.akte Den Helder1834 no.30); |c| Meijer (huw.akte Zutphen 1842); |d| Weijer (huw.akte Zutphen 1856 no.101); |e| Geert Jan Wintrink; |f| stamboeknr.5901 (databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis (NIMH)).

 


top

Fragment Blerick (1)

 

I.  Wijers.

Kinderen:

1.                  Maria Wijers, doopgetuige Blerick 23.10.1726, tr. Blerick 03.05.1729 Leonardus Geeraerts/Geraets.
Uit dit huwelijk: Helena, ged. Blerick 15.02.1730|a|; Henrina, ged. Blerick 15.02.1730 (tweeling)|b|.

2.                  Jacobus Wijers; volgt II.

 

Noten: |a| vader Geraets, get. Jacobus Weijers; |b| get. Helena Ingen Rijdt eius loco Petronella Bruijnen; |c| bruidegom Geeraerts, bruid Weyers.

 


 

II. Jacobus Wijers, z.v. I, doopgetuige Blerick 15.02.1730, tr. voor 1726 Petronella Bruijnen, doopgetuige Blerick 15.02.1730.

Uit dit huwelijk:

1.                  Christianus Wijers, ged. Blerick 23.10.1726|a|, jonggestorven.

2.                  Christianus Wijers, ged. Blerick 25.06.1729.

3.                  Maria Ida Wijers. ged. Blerick 08.08.1731.

4.                  Henricus Wyers, ged. Blerick 03.04.1733.

 

Noten: |a| get. Maria Wijers.

 


top

Fragment Blerick (2)

 

I. Maria Gertrudis Wijhers, w.s. overl. Blerick 04.01.1794, tr. Blerick 30.06.1753|f| Godefridus Menten.

Uit dit huwelijk: Maria Sibilla, ged. Blerick 09.07.1753; overl. Blerick (Maasbree) 07.02.1820|c|; Gregorius, ged. Blerick 14.12.1754|e|, overl. Blerick (Maasbree) 15.06.1839|a|; Henricus Hubertus, ged. Blerick 03.11.1756; Heinrich/Henricus, ged. Blerick 28.01.1760, overl. Blerick (Maasbree) 06.05.1815; Anna Catharina, ged. Blerick 29.03.1762|d|, overl. Blerick (Maasbree) 05.06.1823|b|.

 

Noten: |a| moeder Maria Gertrudis Wijhers; |b| moeder Gertruij Wijers; |cd| moeder Gertrudis Wijhers; |e| get. Henricus Wijhers en Catharina Verhaegh; |f| bruid Gertrudis Wijers, get. Henricus Wijers.

 


top

Fragment Genderen

 

I. Laurens Weijers, geb. Bokhoven, “soldat in de compagnie van de capitein des rocques in het regiment van de collonel lintman in garnisoen te bergen op zoom”, otr./tr. Genderen 05.03/16.03.1744 (“om vertrek naer engeland”) Laurenske Tameris, ged. Eethen 25.11.1716, d.v. Bartel Hendrickszoon Tameris en Neeltje van Rijswijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneken Weijers, ged. Genderen (Eethen) 10.01.1745.

2.                  Neeltje Weijers, ged. Genderen (Eethen) 10.07.1746.

3.                  Lijsabeth Weijers, ged. Genderen (Eethen) 14.03.1750.

4.                  Hendrik Weijers, ged. Genderen (Eethen) 22.04.1753.

 


top

Fragment Zwolle

 

I. Wijers.
Kinderen:

1.                  Gerrit Wijers; volgt II.

2.                  Sieberich Wijers.

 


 

II. Gerrit Wijers, z.v. I, tr. voor 1581 Maria van Sonsbeeck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelbertus Wijers, geb. Zwolle 1581, dominicaan, kloostergelofte 17.12.1620, overl. Antwerpen 11.07.1640, tr. Maria Sybilla van Bronchorst, uit Kampen, dominicanes (Engelendael bij Brugge), stichteres en eerste priorin van het klooster Sint-Agnietenberg te Sittard 1648, overl. 13.06.1652.

 

Bron: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, Molhuysen & Kossmann - deel III, pp. 1501-1502.

 

 


top

Fragment Angerlo

 

I. Christijna Weijers, j.d. van Angerlo, doopgetuige Doesburg (rk) 30.07.1757, otr. 1e Angerlo 01.04.1757|a|, tr. Doesburg 20.04.1757|b| of 22.04.1757|e| Bartelt Bartels, j.m. te Angerlo, overl. voor 1780; otr. 2e Doesburg 12.05.1780|d|, tr. Doesburg (rk) 31.05.1780|c| Theodorus Hendrikse.

Uit het huwelijk Bartelt-Christina:

1.                   Joanna, ged. Doesburg (rk) 16.05.1763 (inv.493.4 p.92, get. Gerardus Weijers).

2.                   Hermannus, ged. Doesburg (rk) 16.03.1765 (inv.493.4 p.96).

3.                   ‘een craamkint’, begr. Doesburg 28.03.1768 (inv.501 p.23).

4.                   Antonius, ged. Doesburg 10.04.1769 (inv.493.4 p.105).

5.                   ‘een kraamkind’, begr. Doesburg 26.05.1772 (inv.502 p.9).

6.                   Geertruid, ged. Doesburg (rk) 22.10.1774 (inv.493.4 p.113), begr. Doesburg 23.09.1775 (inv.502 p.22).

7.                   Gerritjen, begr. Doesburg 11.04.1775 (inv.502 p.20).

 

Noten: |a| inv.32.1 p.131 (Christijna Weijers en Bartelt Bartels; met attest. na Doesborg); |b| inv.493.4 p.180 (Christina Wiers en Bertholomeus Bertels); |c| inv.493.4 p.189; |d| inv.496 (bruidegom Dirk Hendriks, weduwenaar van Catharina Thomassen); |e| RBS 496 (op att. van Angerlo).

 


top