Familie Wijers (61)

 

(Breust)

 

 

De familie stamt af van Petrus Wijers en Maria la Sart te Breust. Er lijken geen nazaten in het heden te zijn. Hun relatie met de andere families Weijers/Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2005 (laatst herzien december 2013)

 


 

I.  Petrus Wijers, geb. ca. 1689, doopgetuige Breust 19.01.1751, huwelijksgetuige Breust 04.02.1762, overl. Breust 24.10.1766|n|, otr. Eijsden (ndg) 19.08.1712|s|, tr. Breust (rk) 03.09.1712|a| Maria la Sart, geb. ca. 1680, doopgetuige Breust 13.01.1718|q|, 02.02.1749|p| en 17.03.1753, overl. Breust 18.10.1755|r|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bartholomeus Wijers, geb. Breust 1713; volgt II.a.

2.                  Anna Henrica Wijers, ged. Breust 02.09.1714|k|.

3.                  Margareta Wijers, ged. Breust 19.02.1716|f|, overl. Breust 18.02.1806|t|, tr. Bartholomeus Wijers, overl. voor 1806.

4.                  Theodorus Wijers, geb. Breust 1718; volgt II.b.

5.                  Petrus Wijers, ged. Breust 29.09.1719|d|, overl. Breust 08.02.1783; ongehuwd.

6.                  Maria Cornelia Wijers, ged. Breust 12.06.1721|e|.

7.                  Henricus Wilhelmus Wijers, geb. Breust 1725; volgt II.c.

8.                  Anthonius Wijers, ged. Breust 02.02.1727|m|.

9.                  Wilhelmus Wijers, ged. Breust 21.05.1728|b|, overl. Breust 23.12.1787|o|; ongehuwd.

10.              Joannes Wijers, ged. Breust 06.08.1730|h|, overl. Breust 06.08.1730 “ongeveer 18 uur oud”.

11.              Joannes Wijers, ged. Breust 17.03.1736|i|, overl. Breust 22.03.1736.

12.              Elisabeta Wijers, ged. Breust 02.09.1737|j|, overl. Rijckholt 02.03.1833|w|, tr. Breust 04.02.1762|u| Leonard Frambach/Frambags, geb. ca. 1739, overl. Rijckholt 01.07.1811, z.v. Jean Frambach en Marie Gertrude Pleumeeckers.
Uit dit huwelijk: Maria Gertrudis, geb. ca. 1763, overl. Gronsveld 01.10.1849; Peter, geb. ca. 1765, overl. Rijckholt 19.09.1831; Leonard, geb. ca. 1770, overl. Rijckholt 02.11.1849; Lendert Framback, geb. Rijckholt 24.02.1772; Jean Frambach, Jan, geb. Rijckholt 22.01.1775, overl. Rijckholt 31.05.1854; Marie Cornelie Frambags, geb. Rijckholt ca. 1780, overl. Rijckholt 10.02.1835|v|.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Joannes Petrus Wijers; |b| moeder de la Sart, doopgetuige Margareta Wijers; |d| moeder de la Sault, doopgetuige Joannes Petrus Wijers; |e| moeder Lasart; |f| moeder Lasart, doopgetuige Elisabetha Wijers; |h| moeder Lasartt, doopgetuigen Wilhelmus Wijers en Margareta Wijers; |i| moeder Lascaer; |j| moeder Lassau, doopgetuigen Leonardus Wijers en Anna Wijers; |k| moeder de la Sart, doopgetuigen Henricus Wijers en Anna Rutten; |m| moeder Lassaerdt; |n| weduwnaar van Maria l’Assault; |o| “ongeveer 57 jaar oud”; |p| Maria de la Suax; |q| Maria Delassart; |r| Maria Lassault; |s| bruid Maria Cornelia de Lasou; |t| Marie, “oud 88 jaar”, moeder Marie Lassa; |u| get. Petrus Wijers {vader v/d bruid}; |v| overl.akte Rijckholt 1835 no.4 {moeder Maria Cornelia Frambach}; |w| moeder Lason.

 


 

II.a.  Bartholomeus Wijers, z.v. I, ged. Breust 23.06.1713|j|, overl. Breust 23.03.1789|i|, otr./tr. 1e Eijsden 21.05/30.05.1746, tr. Breust(rk) 26.05.1746|a| Isabella Mertens, ook Meertens, ged. Breust 20.02.1713, doopgetuige Breust 16.06.1754, overl. Breust 21.04.1755, d.v. Joannes Meertens en Catharina Ruth; otr. 2e Eijsden (ndg) 22.11.1755, tr. Breust (rk) 07.12.1755|b| Cornelia Houbiers, ged. Breust 07.07.1714, overl. Breust 07.01.1771, d.v. Joannes Houbiers en Anna Tossees; tr. 3e Breust 28.06.1772|c| Joanna Gilkens, overl. Breust 03.01.1799.

     JG tr. 1e voor 1772 Paulus Pieters, overl. voor 1772.

Uit het huwelijk Wijers-Mertens:

1.                  Maria Wijers, ged. Breust 30.04.1747|d|, overl. Breust 13.04.1772; ongehuwd.

2.                  Maria Catharina Wijers, ged. Breust 02.02.1749.

3.                  Anna Catharina Wijers, ged. Breust 10.08.1750|g|, overl. Eijsden 10.12.1819, otr. Eijsden (ndg) 30.12.1769, tr. Breust (rk) 14.01.1770 Andreas Brouwers, Andries, geb. ca. 1746, overl. Eijsden 27.07.1829|l|, z.v. Cornelis Brouwers en Maria Rouvroei.
Uit dit huwelijk: Isabella, geb. ca. 1772, overl. Eijsden 18.05.1844; Bartholomeus, geb. Eijsden 14.10.1776, overl. Eijsden 16.04.1827; Cornelie, geb. Eijsden, tr. Eijsden 30.05.1811 Henri Bozon; Joannes Andreas, Jan Andries, geb. Breust 03.11.1785, overl. Eijsden 18.04.1846; Pierre, geb. Eijsden, tr. Heel en Panheel 19.05.1811 Marie Catharine Corsten; Cornelis, geb. ca. 1790, overl. Eijsden 02.07.1803.

4.                  zoon, ged./overl. Breust 02.10.1752|h|.

Uit het huwelijk Wijers-Houbiers:

5.                  Maria Anna Wijers, ged. Breust 19.08.1757|e|, overl. Eijsden 21.05.1836, otr. Eijsden (ndg) 16.08.1783, tr. Breust (rk) 31.08.1783 Antoon Theunissen, geb. ca. 1756, overl. Eijsden 11.11.1829, z.v. Gerard Theunissen en Elisabeth Curvers.
Uit dit huwelijk: Bartholomeus, geb. Eijsden 17.09.1785, overl. Eijsden 25.07.1857; Gerard, geb. ca. 1787, overl. Eijsden 04.03.1810; Corneille, geb. ca. 1790, overl. Luik 08.05.1852|k|; Marie Elisabeth, geb. ca. 1791, overl. Eijsden 26.09.1808; Maria Helena, geb. ca. 1799, overl. Eijsden 14.10.1831; Pierre, geb. ca. 1800, overl. Eijsden 10.05.1809; Maria Catharina, geb. Eijsden 18.04.1804, overl. Eijsden 05.07.1859.

6.                  Cornelia Wijers, ged. Breust 07.12.1761|f|, overl. Mesch 23.05.1836, otr. Eijsden (ndg) 25.04.1789, tr. Breust (rk) 10.05.1789 Joannes Heijnen, geb. ca. 1764, overl. Mesch 05.10.1854, z.v. Jacobus Heijnen en Anna Maria Smeets.
Uit dit huwelijk: Joannes Jacobus, geb. Eijsden 06.07.1794, overl. na 1827; Joneris Matheas, geb. Eijsden 30.06.1798; Anne Barbe, Barbaria geb. Eijsden 03.12.1803, overl. Eijsden 22.12.1807.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Petrus Wijers; |b| huwelijksgetuige Petrus Wijers; |c| huwelijksgetuige Petrus Wijers; |d| doopgetuige Petrus Wijers; |e| doopgetuige Margareta Wijers; |f| doopgetuige Maria Cornelia Wijers; |g| doopgetuige Theodorus Wijers; |h| “door de vroedvrouw gedoopt”; |i| e.v. Gielkens; |j| moeder de la Sart, doopgetuige Barthelomeus Wijers; |k| overl.akte Eijsden 25.03.1853 no.8; |l| Andries Mathijs Brouwers (overl.akte Eijsden 1829 no.23).

 


 

II.b.  Theodorus Wijers, z.v. I, ged. Breust 07.03.1718|f|, doopgetuige Breust 22.03.1787, overl. Breust 08.01.1801|k|, tr. 26.04.1750|a| Amilia Mousset, ged. Breust 20.10.1721, doopgetuige Breust 05.05.1769, overl. Breust 10.06.1781, d.v. Sebastianus Mousset en Catharina Vlieck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Wijers, ged. Breust 19.08.1751|d|, doopgetuige Breust 02.01.1790, overl. Breust 14.12.1823.

2.                  Elisabetha Wijers, ged. Breust 17.03.1753|g|, overl. Breust 26.12.1785|i|, tr. Breust 30.10.1783|h| Wilhelmus Spauwen, Guilielmus, ged. Breust 02.09.1749, overl. Breust 30.10.1807, z.v. Henricus Spauwen en Agatha Vlix/Vlieck.

3.                  Bartholomeus Wijers, geb. Breust 1754; volgt III.a.

4.                  Maria Wijers, ged. Breust 04.03.1756|c|, overl. Breust 10.07.1761.

5.                  Amilia Wijers, ged. Breust 14.02.1758|b|, doopgetuige Breust 08.11.1788, overl. Breust 16.09.1826, tr. Breust 27.06.1793|j| Andreas Peusens, André, geb. ca. 1753, overl. Breust 04.11.1805, z.v. André Peussens en Anne Wijers.
Uit dit huwelijk: Anna, geb. ca. 1794, overl. Eijsden 27.02.1874; Amelia, geb. ca. 1796, overl. Eijsden 20.02.1866; Marie Elisabeth, geb. Breust 13.01.1798, overl. Eijsden 04.09.1865.

6.                  Theodorus Wijers, ged. Breust 17.11.1759|e|, overl. Breust 10.07.1761.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Bartholomeus Wijers; |b| doopgetuige Margareta Wijers; |c| doopgetuige Bartholomeus Wijers; |d| doopgetuige Petrus Wijers {de grootvader}; |e| doopgetuige Bartholomeus Wijers; |f| moeder Lasart; |g| doopgetuige Maria l’Assault {de grootmoeder}; |h| huwelijksgetuige Petrus Wijers; |i| “ongeveer 33 jaar oud”; |j| huwelijksgetuige Petrus Wijers; |k| “oud 84 jaar”, moeder Lassaux.

 


 

III.a.  Bartholomeus Wijers, z.v. II.b, ged. Breust 16.06.1754|i|, overl. Breust 27.12.1825, tr. Breust 19.08.1786|b| Maria Sophia Nijsten, ged. Breust 14.02.1760, overl. Eijsden 01.02.1843, d.v. Laurentius Nijsten en Amelia Rosen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Wijers, geb. Breust 1787; volgt IV.a.

2.                  Laurentius Wijers, ged. Breust 08.11.1788|f|, overl. Breust 18.11.1788.

3.                  Petrus Wijers, ged. Breust 02.01.1790|c|, overl. Eijsden 03.04.1859|m|.

4.                  Amelia Wijers, ged. Breust 16.10.1792|h|, overl. Eijsden 14.12.1847, tr. Breust 26.06.1823 Jan Martinus Rutten, ged. Breust 11.11.1783, overl. Eijsden 06.10.1867, z.v. Egidius Rutten en Maria Cornelia Wijers.
Uit dit huwelijk: Maria Sophia Hubertina, geb. ca. 1822, overl. Eijsden 07.11.1887|n|; Gilles, geb. Breust 03.06.1823, overl. Eijsden 25.04.1850; Sophia, geb. Breust 02.10.1825; Maria Cornelia, geb. Oost 31.08.1827, overl. Eijsden 07.12.1829; Amelia, geb. Eijsden 12.06.1829, overl. Eijsden 17.10.1904; Bartholomeus, geb. Eijsden 10.10.1830, overl. Eijsden 29.09.1906; Elisabeth, geb. Eijsden 08.03.1833, overl. Eijsden 14.06.1886; Maria Cornelia, geb. Eijsden 02.02.1835, overl. Eijsden 27.12.1874.

5.                  Maria Sophia Wijers, ook Josephina, ged. Breust 18.03.1795, overl. Eijsden 08.04.1842, tr. Oost 29.07.1816, tr. Breust 30.07.1816 Nicolas Blonden, ged. Breust 13.01.1792, overl. Eijsden 18.05.1858, z.v. Laurent Blonden en Marie Theunissen.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Oost 08.12.1817, overl. Eijsden 18.04.1875; Bartholomeus Blonden, geb. Breust 16.11.1819, tr. Eijsden 29.02.1848 Agatha Bovy, geb. Breust 24.05.1822, d.v. Amelia Wijers (1793-) en Arnoldus Bovy (1789-); Laurentius, geb. Breust 26.05.1822, overl. Eijsden 02.06.1900; Maria Sophia, geb. Breust 25.04.1824, overl. Eijsden 02.02.1890; Jan Hubertus Gerardus, geb. Breust 13.07.1826, overl. Eijsden 07.04.1910; Theodoor, geb. Eijsden 02.11.1828, overl. Eijsden 11.11.1828.

6.                  Bartolomeus Wijers, ged. Breust 03.10.1797|g|, vrijgesteld van militaire dienst, landbouwer, overl. Eijsden 28.10.1864.

7.                  Maria Catharina Wijers, geb. Oost 05.01.1800, ged. Breust 04.01.1800|e|, overl. Thorn 02.03.1869|d|, tr. Maastricht 16.10.1828 Joannes Telling, ook Jan Tellings, soms Fellings, geb. Maastricht 02.11.1806, overl. na 1869, z.v. Godefricus Telling en Angelina Feller.
Uit dit huwelijk (veelal Tellings): Angelina, geb. Maastricht 05.07.1829, overl. na 1857|l|; Jan Leonard Antoon, geb. Maastricht 03.05.1829; Cornelis Josephus, geb. Maastricht 13.01.1831, overl. Maastricht 23.08.1832; Maria Elisabeth, geb. Maastricht 08.02.1833; Amelia, geb. ca. 1837, overl. Linne 27.11.1844|j|; Felix Joannes, geb. Merksplas(B) 07.03.1839, overl. na 1868|a|, overl. Wieringen 23.09.1882|o|.
     JT tr. 2e Hunsel 20.07.1872|k| Maria Gertrudis Timmermans, geb. Hunsel 12.01.1847, d.v. Theodorus Timmermans en Anna Maria Metten.

8.                  Laurent Wijers, geb. Oost 20.02.1802, overl. Oost 27.09.1803.

 

Noten: |a| huw.akte Thorn 30.06.1868 {vader Tellings, moeder Anna Catharina Weijers}; |b| huwelijksgetuige Petrus Wijers; |c| doopgetuige Petrus Wijers {oom}; |d| e.v. Jan Tellings, d.v. Sophia Kerken (overl.akte Thorn 1869 no.4); |e| doopgetuige Henricus Wijers; |f| doopgetuige Amelia Wijers {tante}; |g| doopgetuige Elisabetha Wijers; |h| doopgetuige Maria Cornelia Wijers; |i| doopgetuige Isabella Meertens {tante}; |j| vader Tellings, moeder Catharina Wijers (overl.akte Linne 1844 no.15); |k| Fellings; |l| vader Joannes Fellings (huw.akte Maastricht 06.05.1857; |m| Pieter, moeder Niesten (overl.akte Eijsden 1859 no.15); |n| oud 65 jr (overl.akte Eijsden 1887 no.47); |o| moeder Catharina Maria Weijers (overl.akte Wieringen 1882 no.26).

 


 

IV.a.  Theodorus Wijers, Theodoor Weijers, z.v. III.a, ged. Breust 22.03.1787|f|, overl. Eijsden 21.12.1833, tr. Oost 22.02.1810, tr. Breust 27.02.1810|a| Maria Johanna Pinckaers, ged. Breust 01.10.1787, landbouwster, overl. Eijsden 29.08.1868, d.v. Chrétien/Christianus Pinckaers (z.v. Petrus Pinckaers en Maria Anna Wijers) en Anne Marie Dupont.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Sophia Wijers, geb. Oost 1811|j|, ged. Breust 23.01.1811|d|, overl. Eijsden 15.07.1886.

2.                  Christianus Wijers, geb. Oost 1813|i|, ged. Breust 07.07.1813|c|, overl. Eijsden 02.12.1834.

3.                  Bartholomeus Wijers, geb. Oost 1815; volgt V.a.

4.                  Petrus Wijers, Pieter Weijers, geb. Oost 24.04.1817, ged. Breust 25.04.1817|e|, overl. Eijsden 19.08.1895, tr. Eijsden 20.11.1857 Maria Sibilla Mans, geb. Gronsveld 23.02.1818, overl. Eijsden 30.05.1871, d.v. Joannes Mans en Margaretha Dassen.

5.                  Theodore Weijers, geb. Oost 14.12.1818|h|, overl. Eijsden 29.08.1895.

6.                  Joannes Weijers, geb. Oost 16.01.1821|g|, overl. Eijsden 26.11.1891.

 

Noten: |a| huwelijksgetuige Bartholomeus Wijers; |c| doopgetuige Sophia Wijers; |d| doopgetuige Bartholomeus Wijers; |e| doopgetuige Amelia Wijers; |f| doopgetuige Theodorus Wijers {grootvader}; |g| moeder Joanna Pinckars; |h| moeder Agathe Pinckers; |i| Chretien (geb.akte Oost 1813 no.9); |j| Sophie (geb.akte Oost 1811 no.2).

 


 

V.a.  Bartholomeus Wijers, ook Balthasar/Balthezar Weijers, z.v. IV.a, geb. Oost 10.04.1815|a|, ged. Breust 10.04.1815|b|, overl. Eijsden 27.11.1891, tr. Eijsden 20.11.1851 Margaretha Paquay, geb. Oost 29.01.1812, overl. Eijsden 28.09.1876, d.v. Willem Paquay en Margaretha Peusens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weijers, geb. Eijsden 19.09.1852|c|, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon, overl. Eijsden 29.02.1916|b|.

2.                  Maria Margaretha Weijers, geb. Eijsden 02.03.1854, overl. Eijsden 05.08.1873.

 

Noten: |a| Balthasar (geb.akte Oost 1815 no.4); |b| doopgetuige Petrus Wijers; |b| moeder Paquaij (overl.akte Eijsden 1916 no.16); |c| vader Balthazar (geb.akte Eijsden 1852 no.35).

 


 

II.c. Henricus Wilhelmus Wijers, Henrij, z.v. I, ged. Breust 16.02.1725|g|, overl. Breust 09.02.1803|f|, tr. Breust 08.02.1787 Agatha Huijnen, geb. ca. 1751, overl. Breust 09.11.1826, d.v. Jan Huijnen en Amelia Vliex.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Cornelia Wijers, ged. Breust 14.05.1787|c|, overl. Breust 13.05.1792.

2.                  Amelia Wijers, Emelie, ged. Breust 29.07.1793|b|, overl. tussen 1827 en 1872, tr. Breust 14.02.1811 Arnoldus Bovy, Arnauld, geb. Breust 22.02.1789, overl. Eijsden 16.05.1872, z.v. Arnauld Bovy (ca.1748-1818) en Maria Barbe Riga.
Uit dit huwelijk: (Maria) Barbara, geb. Breust 05.01.1812, overl. Valkenburg 21.01.1899; Agathe, geb. Breust 18.10.1813, overl. Breust 09.11.1813; Arnold, geb. Breust 23.10.1814|a|, overl. Eijsden 19.11.1906; Henri, geb. Breust 24.06.1817, overl. Breust 16.08.1819; Bartholomeus, geb. Breust 31.01.1820, overl. Eijsden 05.10.1839; Agatha Bovy, geb. Breust 24.05.1822, tr. Eijsden 29.02.1848 Bartholomeus Blonden, geb. Breust 16.11.1819, z.v. Nicolaas Blonden en Maria Sophia Wijers; Anna, geb. Breust 06.07.1825, overl. Eijsden 10.03.1903; Amelia, geb. ca. 1827, overl. Eijsden 19.10.1829; Emelia, geb. Breust 15.11.1827|d|; Hendrik, geb. Breust 15.11.1827|e| (tweeling), overl. Eijsden 09.02.1909; Lucia, geb. Eijsden 08.12.1829, overl. Eijsden 13.05.1830.

 

Noten: |a| moeder Cornelia Weijers volgens huw.akte Eijsden 14.11.1846 en Corneille volgens geb.akte Breust 1814 no.20; |b| doopgetuige Maria Wijers; |c| moeder Huijn, doopgetuige Bartholomeus Wijers; |d| akte no.62; |e| akte no.63; |f| moeder Lassaux; |g| moeder de Lasaux.

 


terug naar overzicht Weijers/Wijers