Ter Heege - Tak Deventer

 


 

Deze genealogie is gebaseerd op het werk van G.L. Maaldrink te Wassenaar, dat hij op 6 augustus 1941 heeft ingediend bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde, en dat nu als dubbel foliovel beschikbaar is bij het Centraal Bureau voor Genealogie te ’s-Gravenhage. Daarop zijn enkele aanvullingen aangebracht mede aan de hand van een gewaardeerde bijdrage van J. ter Heege. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, april 2000 (laatst herzien juni 2006)

 


 

I. Harmen Jansz ter Heege, wonend in de Assenstraat te Deventer, is w.s. “de barbier van der Heege”, begr. Deventer (Grote Kerk) 02.10.1728|b|.

Kinderen:

1.                  Gerhard of Gerrit; volgt II.

2.                  w.s. Herman ter Heege, begr. Deventer (Grote Kerk) 26.07.1683|a|.

 

Noten: |a| 3/4 uur grote klok geluid en baar, f 3-12-0; |b| een uur met alle klokken geluid en baar, f 8-8-0.

 


II. Gerhard of Gerrit ter Hege, z.v. I, j.m. wonende aan den Berg te Deventer (1696), bakker, begr. Deventer (Grote Kerk) 16.11.1746|a|, otr. Deventer (schepenen) 28.03.1696, tr. 23.04.1696 Catharina ten Broecke, j.d. van Lochem wonende aan den Brink te Deventer (1696), begr. Deventer (Grote Kerk) 20.02.1738|d|, w.s. d.v. Lambert ten Broecke te Exel gem. Laren (Gld).
Gerhard koopt op 29.09.1699 een huis in de Kleine Overstraat te Deventer van Gerrit Adriaens en vrouw Geertruida Sluiters zijnde erfgenaam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertine ter Heege, ged. Deventer 13.01.1697, w.s. begr. Deventer (Grote Kerk) 04.02.1697.

2.                  Clara Alegonda ter Heege, ged. Deventer 22.04.1698, overl. Deventer 11.05.1792|b|, begr. Diepenheim 12.05.1792, otr. Deventer (schepenen) 16.03.1726|c|, tr. 02.04.1726 Daniël van Suchtelen, kap.inf. regiment Bentinck te Deventer, geb. Deventer 06.08.1693, overl. 09.09.1774, begr. Diepenheim, z.v. Abraham van Suchtelen en Hester van Diest.
DvS komt in april 1729 met attestatie uit Deventer naar Zwolle, gaat 13.05.1731 met attestatie van Zwolle naar Venlo, komt 15.06.1733 met attestatie uit Venlo in Zwolle terug en gaat 30.06.1748 met attestatie van Zwolle naar Wijhe.|e|
Uit dit huwelijk, ged. Zwolle: Cathrina (12.08.1728), Alida Andrea (16.11.1730), Gerrit (19.04.1733), Hendrika Jacoba (25.08.1735), Christina Johanna (15.04.1738).

3.                  Lambertus ter Heege, ged. Deventer 1700; volgt III.

4.                  Roeliana ter Heege, ged. Deventer 23.11.1701, w.s. begr. Deventer (Grote Kerk) 17.02.1702.

5.                  Hermannus ter Heege, ged. Deventer 01.03.1703, woont Kleine Overstraat (1784), begr. Deventer (Bergkerk) 07.09.1784.

6.                  Roedolf ter Heege, ged. Deventer 19.11.1704, w.s. begr. Deventer (Grote Kerk) 15.08.1705.

7.                  kind, begr. Deventer (Grote Kerk) 12.07.1708 (‘soo uit de lurke gevallen is’).

 

Noten: |a| een half uur geluid met grote klok en baar, f 2-10-0; |b| in Deventer (Grote Kerk) geluid, f 2-2-0; |c| bruid Alagonda; |d| een uur de grote klok en baar, f 4.14.0; |e| lidmatenboek Zwolle (ndg) p.102 en 145.

 


III. Lambertus ter Heege, z.v. II, ged. Deventer 05.01.1700, woont in de Kleine Overstraat (1730), begr. Deventer (Bergkerk) 09.05.1781, otr. Deventer (schepenen) 06.05.1730, tr. 29.05.1730 Margaretha Catharina Frantzen, ged. Deventer 02.03.1701, woont aan de Brink (1730), begr. Deventer (Bergkerk) 10.11.1773, d.v. Arnold Frantzen, afkomstig uit Bentheim, en Henrica van Rande.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Arnoldus ter Heege, ged. Deventer 05.12.1730, overl. voor 1801.|b|

2.                  Hendrika Catharina ter Heege, ged. Deventer 15.02.1732.|b|

3.                  Catharina ter Heege, ged. Deventer 17.11.1733, begr. Deventer (Bergkerk) 02.04.1739.

4.                  Aaltjen ter Heege, ged. Deventer 23.09.1735, overl. Deventer 07.09.1798, begr. Deventer (Bergkerk) 10.09.1798, tr. Deventer 03.11.1762 Martinus Maaldrink, geb. Zutphen 16.10.1735, meester-tinnegieter te Deventer, burger van Deventer 07.09.1770, begr. Deventer (Bergkerk) 21.09.1780, z.v. Hendrick Maelderinck (1699-1747) en Derksken Soeters (1704-1761)|c||d|.
Uit dit huwelijk acht kinderen (1763-1779), waaronder Dirk, geb. Deventer 14.09.1779|e|.

5.                  Arnout Wilhelm ter Heege, ged. Deventer 04.05.1738, overl. voor 1801.|b|

6.                  Catharina Hendrika ter Heege, ged. Deventer 16.12.1742, overl. Deventer 24.07.1831.

 

Noten: |a| NL 1920 p. 15 noemt 1791; |b| een van hen is w.s. kind van Lambert ter Heege, begr. Deventer (Grote Kerk) 28.03.1740 (een half uur met grote klok en baar, f 2-10-0); een ander w.s. kind van Lambert ter Heege, begr. Deventer (Grote Kerk) 22.09.1741 (een half uur met grote klok en baar, f 2-10-0); |c| NP 34 (1948) p.218; |d| NP 68 (1984) pp.153-154; |e| NP 13 (1923) p.367.

 


 

terug naar het overzicht