terug naar www.hjmwijers.nl

Website ter Heege, ter Heegde, Koning ter Heege


Bronnen

Websites

Overzichten

Dankbetuiging

Dit genealogisch onderzoek kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van M. Edwards, mw. E.C. Geerdink-v.d. Worp, mw. D. ter Heege, mw. N. Kok, H. Koning ter Heege, R. Prins, A. Santen te Borne, Fr. Suers te Losser, mw. I. Walstra en mw. I. Westerhof.
Voor de eindredactie van de hier gepresenteerde genealogieën is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

Vragen en opmerkingen

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijers@hotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, april 2000 (laatst herzien december 2015)