Fragmenten (in) (t) Heegt (12)

 

 

Deze fragmenten uit Aalten, Dinxperlo en Winterswijk staan vermoedelijk op zich, en hebben geen aansluiting bij de families ter Heege en ter Heegde.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2006 (laatst herzien juni 2012)

 


top

Fragment

 

I. Derk in t Heegt, overl. na 1707, tr. voor 1698 Armgard N, overl. na 1707.

Uit het huwelijk Derk-Armgard:

1.                  Beerndeken aan t Heegt, ged. Aalten 15.05.1698|d|.

2.                  Henrik int Heegt, ged. Aalten 02.01.1701|c|.

3.                  Wilhelm int Heegt, ged. Aalten 18.02.1703.

4.                  Geesken in t Heegt, ged. Aalten 17.05.1705|a|.

5.                  Brantje in t Heegt, ged. Aalten 06.11.1707|b|.

 

Noten: |a||b| moeder Armart; |c||d| moeder Armert.

 

Opm: Er is een Derck ter Stroet, z.v. wijlen Derck ter Stroet, otr. Aalten 08.09.1695, tr. Aalten 13.10.1697 Armart Freers, in Lintelo, d.v. Willem Freers.

 


top

Fragment

 

I. Derk in t Heegt, overl. na 1743, tr. voor 1724 Mette N, overl. na 1743.

Uit het huwelijk Derk-Mette:

1.                  Henric aan t Heegt, ged. Aalten 20.02.1724.

2.                  Lambert in t Heegt, geb. Aalten 1726; volgt II.a.

3.                  Dersken int Heegt, ged. Aalten 05.09.1728|e|.

4.                  Derk in t Heegt, ged. Aalten 29.01.1731.

5.                  Hendrik Jan in t Heegt, ged. Aalten 28.03.1734.

6.                  Stijne in t Heegt, ged. Aalten 31.07.1735.

7.                  Gerrit Jan in t Heegt, ged. Aalten 28.09.1738.

8.                  Geertruid in t Heegt, ged. Aalten 02.07.1741.

 

Noten: |e| moeder Meijntje.

 


 

II.a. Lambert in t Heegt, Lammert, z.v. I, ged. Aalten 27.01.1726, otr. 1e Aalten 11.04.1755 Janneke Kortbeek, overl. tussen 1767 en 1769, w.s. als een vrou aan het Heegt, overl. Aalten 03.05.1768, begr. Aalten 05.05.1768, d.v. Jan Kortbeek, in de Heurne; otr. 2e Aalten 27.04.1769|b|, otr. Eibergen 30.04.1769|a|, Aaltjen Sweers, woont Hupsel (1769), d.v. Gerrit Sweers.

Uit het huwelijk in t Heegt-Kortbeek:

1.                  Gerrit Jan in t Heegt, ged. Aalten 22.08.1756.

2.                  Janna in t Heegt, ged. Aalten 05.02.1758.

3.                  Gerrit in t Heegt, ged. Aalten 25.11.1759.

4.                  Dersken in t Heegt, ged. Aalten 31.08.1761.

5.                  Geertruijd in t Heegt, ged. Aalten 13.02.1763.

6.                  Jenneken in t Heegt, ged. Aalten (Kruiskapel) 04.11.1764.

7.                  Derk Jan in t Heegt, ged. Aalten (Kruiskapel) 22.03.1767.

                    een kint van Lammert in Heegt, overl. Aalten 14.06.1770, begr. Aalten 16.06.1770.

Uit het huwelijk in t Heegt-Sweers:

8.                  Janna Geertruid in t Heegt, ged. Aalten (Kruiskapel) 05.06.1770.

9.                  Garritjen in t Heegt, ged. Aalten (Kruiskapel) 22.09.1771.

 

Noten: |a| attestatie gegeven om te Aalten te trouwen; |b| bruidegom is weduwnaar Jenneken Sweers (schrijffout?)(ook in Eibergen, maar die inschrijving is op attestatie van Aalten).

 


top

Fragment

 

I. Jan van t Heegt, overl. voor 1792.

Kind:

1.                  Barendje van t Heegt, onder Aalten, gewoond laatst in de Heurne, otr. Dinxperlo 10.06.1792|a| Roelof Liesen, uit Gendringen.
RL tr. 1e voor 1792 Janna Jansen, overl. voor 1792.

 

Noten: |a| Transcriptie OTGB #2172 (met attestatie naar Gendringen).

 


top

Fragment

 

I. Derk in t Heegt, Lintelo.

Kind:

1.                  Hendrika in t Heegt, otr. Aalten 03.01.1755, tr. Varseveld Gerrit Jan Haakhorst, z.v. wijl. Zeger Haakhorst, in Bredebroek.

 


top

Fragment

 

I. Willem in t Heegt, tr. voor 1666|a| Dercksken N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berent aent Heeght, ged. Aalten 09.09.1666.

2.                  Mette in t Heeght, ged. Aalten 11.04.1669.

3.                  Armgard aen t Heeght, ged. Aalten 09.07.1671.

4.                  Dercksken in t Heegt, ged. Aalten 24.05.1674.

5.                  Hendersken in t Heegt, ged. Aalten 19.08.1677.

6.                  Geesken in t Heeght, ged. Aalten 22.08.1680.

 

Noten: |a| trouwboek Aalten begint in 1665.

 


top

Fragment

 

I. Jan in t Heeght, in Lintelo, w.s. doopgetuige Dinxperlo 28.09.1690, tr. voor 1666 Mette N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wendel uijt het Heeght, ged. Aalten 02.12.1666, doopgteuige Dinxperlo 20.03.1692.

2.                  Janmatien in t Heegt, in Lintelo, overl. na 1700, otr. Dinxperlo 25.03.1688 Derk te Beest, in de Heurne, overl. na 1700, z.v. Arent te Beest.
Uit dit huwelijk: Jan, ged. Dinxperlo 27.02.1689|d|; Arend, ged. Dinxperlo 28.09.1690|c|; Hendrik, ged. Dinxperlo 20.03.1692|b|; Teunis, ged. Dinxperlo 27.09.1694; Derk, ged. Dinxperlo 27.09.1694 (tweeling); Mette, ged. Dinxperlo 04.07.1697|a|; Hendersken, ged. Dinxperlo 21.01.1700.

3.                  Jan in t Heeght, geb. Aalten 1677; volgt II.

 

Noten: |a| get. Willem in t Heegt; |b| get. Wendel in t Heegt; |c| get. Jan in t Heegt; |d| get. Dirsken aen t Heege.

 


 

II. Jan in t Heegt, ged. Aalten 25.03.1677, tr. voor 1687 Tonisken N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Steven in t Heeght, ged. Aalten 15.05.1687, w.s. jonggestorven.

2.                  Tonis in t Heeght, ged. Aalten 08.07.1688, w.s. jonggestorven.

3.                  Tonis in t Heeght, geb. Aalten 1692; volgt III.

4.                  Steven int Heegt, ged. Aalten 15.12.1695.

 


 

III. Tonis in t Heeght, Teunis, ged. Aalten 07.02.1692, tr. voor 1732 Griete Vreers.

Tunnis in t Heegt op Kleijne Vreers, getr. met Grietjen Vreers, heeft 3 kinder, twee onder de 16 jaer, waer van een sijn eijgen kost wint, heeft den eedt gedaen en den 1. en 2. termijn gefurneert.|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  kind, geb. voor 1732.

2.                  Lambert in t Heegt, ged. Aalten 15.02.1733.

3.                  kind, geb. na 1732.

 

Noten: |a| Liberale Gifte Aalten 1748.

 


top

Fragment

 

I. Gerrit Jan in t Heegt, overl. Aalten 10.08.1794, begr. Aalten 13.08.1794|a|, tr. voor 1745 Teunisken Rosier, overl. Aalten 16.08.1790, begr. Aalten 19.08.1790.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik in t Heegt, ged. Aalten 01.08.1745.

2.                  Arent in t Heegt, ged. Aalten 18.02.1748.

3.                  Gerrit Hendrik in t Heegt, ged. Aalten 08.08.1751|d|.

4.                  Janna in t Heegt, ged. Aalten 28.07.1754|c|.

5.                  Beerndeke in t Heegt, ged. Aalten 13.03.1757|b|.

6.                  Frederik in t Heegt, ged. Aalten 04.05.1760.

7.                  Anthonij in t Heegt, ged. Aalten 15.04.1764.

8.                  een kint van G.J. in t Heegt, overl. Aalten 18.10.1777, begr. Aalten 20.10.1777.

 

Noten: |a| in t Heegt of te Winkel; |b| moeder Anthonia; |c||d| moeder Toniske.

 


top

Fragment

 

I. Willem in t Heegt, overl. na 1731, tr. voor 1697 Dersken N.

Uit dit huwelijk:

7.                  Hendrik aan t Heegt, ged. Aalten 04.07.1697, w.s. jonggestorven.

8.                  Mette in t Heegt, ged. Aalten 01.09.1700.

9.                  Henrik in t Heegt, geb. Aalten 1701; volgt II.

 


 

II. Hendrik in t Heegt, z.v. I, ged. Aalten 02.01.1701, in Lintelo, overl. voor 1736, otr. Aalten 13.05.1731 Derske te Paske, in Dale, d.v. Geert te Paske.

DtP otr. 1e Aalten 02.05.1723, tr. Aalten 30.05.1723 Arent Lijsen, in Dale, overl. voor 1728, z.v. Henric Lijsen; otr. 2e Aalten 04.07.1728, tr. Aalten 24.07.1728 Hendrik Welink, overl. voor 1731, z.v. Teube Welink; otr. 4e Aalten 30.12.1736 Barent Blekkink, z.v. Herman Blekkink.

 


top

Fragment

 

I. Derk in Heegt, tr. voor 1732 Leitink.

Derk in Heegt, getr. met Leitink, heeft 3 kinder, 1 over de 16 jaer, heeft met eede verkl. dat geen 500 besit en iets gefurneert voor alle vier termijn.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  kind, geb. voor 1732.

2.                  kind, geb. voor 1732.

3.                  kind, geb. tussen 1732 en 1748.

 

Noten: |a| Liberale Gifte Aalten 1748.

 


top

Losse vermeldingen

 

o   Jan in t Heeght, z.v. Willem in t Heeght nu Frericks, in Lintelo, otr. Dinxperlo 18.03.1683, tr. Dinxperlo 14.03(?).1683|a| Aeltjen Entinck, d.v. Geert Entinck, in Varsseveld.
Noten: |a| att. naar Varsseveld.

 

o   de weduw. in t Heegt, overl. Aalten 29.10.1784, begr. 01.11.1784.

 

o   Eefse in t Heegt, overl. Aalten 06.02.1774, begr. Aalten 09.02.1774.

 

o    Willem in t Heegt, tr. Jenneken.
Jenneken in het Hegt, weduwe van Willem in t Heegt, geen kinder, verklaert onder eede dat geen 500 glns. besit en voor alle vier termijnen betaelt het geene voorgenomen heeft te willen geven.|a|
Noten: |a| Liberale Gifte Aalten 1748.

 

o   

 

 


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde