Fragmenten ter Heege (14)

 

(Amsterdam)

 

 

Deze fragmenten en losse vermeldingen betreffen Amsterdam. Hun relatie onderling en die met de andere families ter Heege en ter Heegde in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2003 (laatst herzien mei 2012)

 


top

Fragment A

 

I.  Dirk ter Heege, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.04.1752 en 01.05.1791, Amsterdam (Westerkerk) 25.06.1779, Amsterdam (Zuiderkerk) 11.10.1780 en Amsterdam (Amstelkerk) 10.05.1789, otr. 1e Amsterdam 19.04.1748|f| Anna Sabilla Sandeuurs, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 16.04.1752, begr. Amsterdam (Westerkerkhof) 03.04.1753; otr. 2e Amsterdam 19.10.1753 Geertruijt van der Schans, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 25.06.1779, Amsterdam (Zuiderkerk) 11.10.1780 en Amsterdam (Amstelkerk) 10.05.1789, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 03.09.1802.

Uit het huwelijk ter Heege-Sanders:

1.                  Joanna ter Heege, ged. Amsterdam (Westerkerk) 30.11.1749.

2.                  Hendrik ter Heege, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 14.02.1753.

Uit het huwelijk ter Heege-van den Schans:

3.                  Margaretha ter Heege, ged. Amsterdam (Westerkerk) 02.02.1755|a|, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 29.01.1784, overl. Amsterdam 28.10.1799, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 28.10.1799, otr. Amsterdam 29.10.1784 Cornelis van Staa, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 03.12.1760, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 29.01.1784, overl. Amsterdam 07.09.1792, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 09.09.1792, z.v. Nicolaas van Staa (1713-1774) en Hilletje Lelijeveld (1723-1783).
Uit dit huwelijk: Frans, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 21.08.1785; Dirk, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 10.05.1789|b|, overl. Amsterdam 22.09.1790; Dirk, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1791|c|.

4.                  Jan Willem ter Heege, geb. Amsterdam 1757; volgt II.

5.                  Ulanda ter Heege, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 22.04.1759|e|, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 17.06.1778.

6.                  Geertruij ter Heege, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.04.1766|d|, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1791, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 03.03.1793.

 

Noten: |a| kind Magrita, moeder Geertruijt van den Schans; |b| get. Dirk ter Heege en Geertruij van der Schans; |c| get. Dirk ter Heege en Geertruij ter Heege; |d| vader Dirk ter Hooge, get. Ulanda van der Schans; |e| vader Dirk Terheegen; |f| Sauders.

 


 

II.  Jan Willem ter Heege, z.v. I, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.04.1757|c|, otr. Amsterdam 28.08.1778 Johanna Catharina Meijer, vermeld in Register Huiszittenhuizen te Amsterdam (ergens tussen 1808 en 1870).

Uit dit huwelijk:

1.                  Catriena ter Heege, ged. Amsterdam (Westerkerk) 25.06.1779|a|.
= w.s. Catharina ter Heege, otr. Amsterdam 15.03.1799, tr. Amsterdam 07.04.1799 Jacobus Kiesveldt, doopgetuige Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 06.08.1788, Amsterdam (De Zaaijer (rk)) 01.04.1802.

Uit dit huwelijk: Clasina, ged. Amsterdam (De Duif (rk)) 23.01.1800|d|; Jacobus Joannes, geb. Amsterdam 08.11.1801, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.11.1801|e|; Johanna Maria, geb. Amsterdam 27.03.1805, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.04.1805|f|.

2.                  Dirk ter Heege, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 11.10.1780|b|, begr. Amsterdam 03.09.1781.

 

Noten: |a||b| get. Dirk ter Heege en Geertruij van der Schans; |c| get. Ulanda van der Schans; |d| vader Jacobus van Kiesveld, moeder Catharina ter Hegen; |e| vader Jacobus Kiesveldt, moeder Catrina ter Hegen; |f| vader Jacobus van Kisveldt, moeder Catrina Ferhegen.

 


top

Fragment B

 

I.  Frederica ter Heege, doopgetuige Amsterdam (Franse Kapel (rk)) 12.12.1801|g|, otr. 1e Amsterdam 07.05.1784 Jan Poot, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.09.1786, Amsterdam (Westerkerk) 26.12.1790 en 27.01.1799; otr. 2e Amsterdam 27.09.1805 Matthijs van der Mast, doopgetuige Amsterdam (Franse Kapel (rk)) 12.12.1801.

Uit het huwelijk Poot-ter Heege: Joannes, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 09.04.1785|f|, overl. na 1835; Wilhelmus, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 24.10.1787|a|; Wilhelmus, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 19.06.1789|c|; Dorothea, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 12.12.1793|d|; Hendrik, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 17.02.1796; Henricus, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk) 29.03.1797|b|; Gerardus, ged. Amsterdam (Stadhuis van Hoorn) 27.04.1798|e|.

     MvdM otr. 1e Amsterdam 08.11.1782 Maria van den Berg.

 

Noten: |a| moeder ter Hegen; |b| moeder ter Hegen; |c| moeder ter Hegen, vader Joannes Pool, get. Gerrit ter Hegen en Agatha Swaag; |d| moeder ter Hege; |e| moeder ter Heege, get. Gerardus ter Heege; |f| moeder ter Heege; |g| Fredrica Terheege.

 


top

Fragment C

 

I.  Gerrit ter Heege, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 10.05.1789, begr. Amsterdam (Westerkerk en -hof) 13.02.1801 of 06.08.1801|g|, otr. Amsterdam 19.05.1786 Agie Swaaps, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 10.05.1789, Amsterdam (Noorderkerk) 03.03.1805.

     AS otr. 2e Amsterdam 24.09.1802 Jan Overbeekink; uit dit huwelijk: Maria Willemina, geb. 21.01.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 05.02.1806|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Eliesabeth Gerarda ter Heege, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.09.1786|a|, begr. Amsterdam 26.09.1787|f|.

2.                  Elisabeth ter Heege, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1788, tr. Amsterdam 22.06.1814 Hendrik Loeman, geb. Oudorp 13.05.1789, tamboer majoor 10e Batt. (1814), z.v. Jacobus Loeman en Maria Giesbergen.

3.                  Johanna Frederica te Heege, ged. Amsterdam (Westerkerk) 26.12.1790|d|.

4.                  ‘doodgeboren kind’, begr. Amsterdam (Noorderkerk en -kerkhof) 27.10.1793.

5.                  Harmijna ter Heege, geb. Amsterdam 21.06.1796, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 12.07.1796|b|.
= w.s. Mijntje ter Heeg, begr. Amsterdam (Wester Kerkhof) 14.06.1797.

6.                  Gerrit ter Heege, geb. Amsterdam 22.01.1799, ged. Amsterdam (Westerkerk) 27.01.1799|c|, begr. Amsterdam (Westerkerk en -hof) 13.02.1801 of 06.08.1801|h|.

 

Noten: |a| moeder Agie Swaaps, get. Jan Pool en Gerretje Dissel; |b| moeder Aagie Swaaps, get. Harmijna Pool; |c| moeder Agie ter Heege geboren de Swaaph, get. IJan Pool en Gerritje Dissel; |d| moeder Afie de Swaaps, get. Jan Pool en Gerretje Dissel; |e| get. Gerritje Dissel; |f| Elisabeth ter Hegen (Amsterdam Kinderlijken); |g|h| vader en zoon niet te onderscheiden.

 


top

Losse vermeldingen

 

o   Allert ter Heege, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 29.05.1767.

o   Anna Catharina Heege, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 13.12.1752.

o   Chrestejaan Hege.
Kind:

o   ‘kind’, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 21.12.1692.

o   Dirk ter Heege, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 01.04.1774.

o   Gerritje ten Heeg, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 30.08.1786.

o   Harmanus ter Heege, otr. Amsterdam 09.12.1718 Aaltje Heij.
Uit dit huwelijk:

o   Johannes ter Heege, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 08.11.1719|a|
= w.s. ‘kind’, begr. Amsterdam 19.11.1719.
Noten: |a| get. Johannes ter Heege.

o   Hendrik Hege.
Kind:

o   ‘kind’, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 02.09.1704.

o   Hillegonda ter Heege, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 19.05.1701, otr. Amsterdam 05.11.1694 Jan Jansz Eijtinck/Oijtink, overl. na 1701.
Uit dit huwelijk: Evert, ged. Amsterdam (Westerkerk) 18.09.1695|a|; Harmanus, ged. Amsterdam (Westerkerk) 15.06.1698|b|; Johannes, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 30.06.1700|c|.
     JJO w.s. tr. 2e tussen 1701 en 1724 Maria Snitslaar, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 23.01.1724.
Noten: |a| vader Eijtinck; |b| vader Oijtink; |c| vader Oijtienck.


o   Jacob du Heeg.
Kind:

o   ‘kind’, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 17.03.1641.

o   Jacob van der Hege, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 25.10.1750.

o   Jacob Heege, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 26.12.1761.

o   Jan ten Heegen, overl. na 1755, tr. voor 1755 Heertruij Kamphuijs, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 02.09.1755.

o   Jan ter Heeg.
Kind:

o   ‘doodgeboren kind’, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 17.02.1789.

o   Jan ter Heege, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 04.08.1752 en 07.11.1762, Amsterdam (Westerkerk) 30.10.1763, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 20.08.1767, otr. Amsterdam 01.08.1743 Agatha Coenen, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 04.08.1752 en 07.11.1762, Amsterdam (Westerkerk) 30.10.1763, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 15.12.1766.

o   Jan Hermanus te Heeg, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 29.12.1796.

o    Johanna ter Heege, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 08.01.1783|a|, Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1784, Amsterdam (Westerkerk) 10.07.1808|b|, otr. 1e Amsterdam 05.07.1782 Jurriaan Lamberts, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 08.01.1783, Amsterdam (Noorderkerk) 21.01.1784; otr. 2e Amsterdam 07.03.1788 Fredericus Roodschild, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 10.07.1808.
Uit het huwelijk Lamberts-ter Heege: Jurriaan, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 13.04.1783, w.s. jonggestorven; Jurriaan, ged. Amsterdam (Westerkerk) 24.10.1784.
Uit het huwelijk Roodschild-ter Heege: Fredericus, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.02.1789.
     JL otr. 1e Amsterdam 07.07.1743 Clara Sas; otr. 2e Amsterdam 07.07.1747 Barentje Hengelaar, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 17.04.1781.
     FR w.s. tr. 1e voor 1787 Alida van ’t Hoogland, begr. Amsterdam (Noorderkerk en -kerkhof) 13.09.1787.
Noten: |a| Tirhegen; |b| doop kleinzoon Fredericus Jan.

o   Willemina ter Heegen, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 05.10.1748.

 


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde