Kwartierstaat ter Heege

 

De proband van deze kwartierstaat is Hendrik Jan ter Heege (1929-2013).

 

De kwartierstaat ter Heege kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van H.C.A. ten Cate te Den Helder, mw E.C. Geerdink-van der Worp te Leek, J.J. Goolkate te Enschede, H. Paskamp te Mander, en C. Verrillo. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2000 (laatst herzien december 2018)

terug naar Overzicht ter Heege, ter Heegde, Koning ter Heege

terug naar Genealogische website Michiel Wijers


 

Generatie I

 

[1] Hendrik Jan ter Heege, geb. Enschede 29.11.1929, econ. drs. (Rotterdam), medewerker Philips te Eindhoven (1953-1958), firmant Fa. J.H. ter Heege te Enschede (o.a. groothandel in producten voor industriële toepassingen) (1958-1976), bestuurslid ‘100 jaar activiteit’ i.h.k.v. de manifestatie 3xA (1962)|c|, lid gemeenteraad Enschede voor de VVD (1972)|b|, voorzitter College van Bestuur Technische Hogeschool Eindhoven|a|, later Technische Universiteit Eindhoven (01.05.1976-30.11.1995), RNL 1988, Drager van het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, overl. Eindhoven 19.07.2013, otr. 24.11.1955, tr. Enschede 12.12.1955 G.J. van der Veer, Gerry, geb. Enschede 29.05.1930, overl. Enschede 02.10.2016, d.v. Hendrik Jan van der Veer (1898-1978) en Wilhelmina Geertruida Groothuis (1897-).

 

Noot: |a| KB nr.30 van 3 maart 1976 (kroonlid per 1 mei), later KB over voorzitter per 1 september; |b| gedurende acht jaar, w.o. 1972; |c| ’n Sliepsteen, 36, winter 1993, p.12.

 

Generatie II

 

[2] Jan Hendrik ter Heege, Henny, geb. Enschede 18.07.1894|a|, textielagent (1924), oprichter Fa. J.H. ter Heege te Enschede (toeleveringsbedrijf voor de textielindustrie), overl. Enschede 31.12.1975, tr. Lonneker 20.02.1924

[3] Leijda Tegeler, Lida, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.02.1900.

Uit dit huwelijk twee kinderen; zie Register ter Heege.

 

Noten: |a| akte 377 (Oldenzaalseweg wijk 8; des namiddags half vijf; get. Jan Schreurs en Theodorus ten Brink).

 

Generatie III

 

[4] Gerrit Jan ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.09.1868, schoenmaker (1893), overl. Enschede 22.02.1899, tr. Enschede 31.08.1893

[5] Johanna Hardick, geb. Lonneker 24.05.1869, overl. Enschede 09.11.1943; tr. 2e Enschede 03.05.1900 Gerrit Groothuis, geb. Ermelo 14.11.1874, bakker (1900), kantoorbediende (1941), overl. Enschede 28.03.1941, z.v. Gerrit Groothuis, koetsier (1874), landbouwer (1900), en Aartje Zandbergen.

Huwelijksgetuigen o.a. Sijbrand Lefers, geb. ca. 1837, fabrieksarbeider (1893), oom, en Jan ter Horst, geb. ca. 1842, fabrieksarbeider (1893), oom.

Uit dit huwelijk een kind (1894); zie Register ter Heege.

 

[6] Jan Hendrik Tegeler, geb. Eschmarke (Lonneker) 05.08.1865, timmerman (1893), winkelier (1894,1898), koopman (1900), overl. 04.03.1960, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 26.01.1893

[7] Johanna Hendrika Reijsoo, geb. Enschede 22.01.1872 (no.13), overl. Enschede 27.02.1949, begr. Enschede (O.Bpl.).

Uit dit huwelijk:

1.                   André Willem Tegeler, geb. Enschede 24.05.1894, planter, overl. na 1954, tr. Enschede 13.07.1921|a| Maria Sophia Brands, geb. Enschede 30.05.1897, overl. Almelo 26.05.1954, d.v. Arnoldus Brands en Wilhelmina Dorothea Steinmeijer.

2.                   Hermina Leijda Tegeler, geb. Enschede 29.07.1896|b|, overl. Enschede 07.03.1954, tr. Enschede 01.02.1923 Dirk Lotgerink, geb. Kampen 1892 (no.594), adjunct-commies (1923), z.v. Paul Hendrik Lotgerink en Neeltje Aarts.

3.                   Hendrik Tegeler, geb. Enschede 29.07.1896|c|, overl. Enschede 06.08.1897.

4.                   Hendrika Johanna Tegeler, geb. Enschede 20.07.1898, tr. Lonneker 15.04.1920 Herman Gerhard Klaassen, geb. Enschede 1895 (no.198), hoteldirecteur (1920), hotelhouder (1942), overl. Arnhem 22.09.1942, z.v. Willem Klaassen en Hermina Wooldrik.

5.                   Leijda Tegeler, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 1900; zie [3].

 

Noten: |a| “huwelijk met de handschoen” (huw.akte Enschede 1921 no.190); |b| akte no.400; |c| akte no.401.

 

Generatie IV

 

[8] Jan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 30.12.1841|a|, fabrieksarbeider (1867), landbouwer in de Eschmarke (1868), fabriekarbeider (1870), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.08.1870, tr. Lonneker 14.10.1867

[9] Geerdjen Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.12.1843, fabrieksarbeidster (1867), overl. Enschede 12.03.1915; tr. 2e Lonneker 11.05.1877 Hindrik Kötterink, geb. Ulsen ca. 1846, kleermaker, overl. Lonneker 19.06.1879, z.v. Albert Kötterink en Janna Koonderink.

Uit dit huwelijk een kind (1868); zie Register ter Heege.

 

Noten: |a| akte 252 d.d. 31.12.1841 (get. Abraham Wevers en Lucas ter Horst).

 

[10] Frederik Hardick, geb. Enschede 26.02.1843, fabrieksarbeider (1868,1893,1896,1900), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.707), woont E015a (1899), overl. Enschede 28.01.1904, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Lonneker 06.11.1868

[11] Gerritdina Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 23.03.1846, fabrieksarbeidster (1868), in leven (1893), overl. Enschede 27.09.1919, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”).

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hardick, geb. Enschede 1869; zie [5].

2.                   Gesina Hardick, geb. Enschede 13.11.1871, overl. Winterswijk 27.02.1935, tr. Enschede 27.08.1896 Herman Gerrit Dalenoord, geb. Lonneker 21.04.1873, fabrieksbaas (1896), bedrijfsleider (1941), overl. Winterswijk 19.03.1941, z.v. Gerrit Dalenoord en Janna Buursink.

3.                   Naatje Hardick, geb. Enschede 31.03.1874, overl. Enschede 22.09.1947, tr. Enschede 12.05.1900 Hendrik Leerkamp, geb. Enschede 26.02.1872, pakhuisknecht (1900), overl. na 1947, z.v. Herm Leerkamp en Cornelia Timmerij.

4.                   Gerrit Jan Hardick, geb. Enschede 06.12.1876, secretariecommies (1905), gemeentesecretaris (1943), overl. Apeldoorn 18.03.1943, tr. Enschede 11.01.1905 Hendrika Jantina van Oort, geb. Zwartsluis 1880 (no.122), overl. Apeldoorn 01.12.1932, d.v. Jan van Oort en Henderika Ladru, vroedvrouw.

5.                   Frederik Evert Hardick, geb. Enschede 10.06.1879, handelsreiziger (1911), textielfabrikant (1949), overl. Enschede 26.02.1949, tr. Enschede 07.06.1911 Barta Hendrika Willemina Onink, geb. Enschede 11.11.1886, overl. Enschede 06.10.1950, d.v. Engelbert Onink en Johanna Hermina ter Marsch.

6.                   levenloze zoon, Enschede 31.10.1882.

7.                   Gerhard Herman Hardick, geb. Enschede 16.12.1883, handelsagent (1916), textielfabrikant (1950), overl. Enschede 27.02.1950, tr. Enschede 23.08.1916 Hendrika Willemina Barta Onink, geb. Enschede 27.09.1888, overl. na 1950, d.v. Engelbert Onink en Johanna Hermina ter Marsch.

8.                   Arnold Johan Hardick, geb. Enschede 04.02.1887, textielfabrikant, overl. Enschede 06.11.1951, tr. Borne 12.11.1919 Willemina Johanna Bussemaker, geb. Borne 30.05.1893, d.v. Andries Bussemaker (1852-1924) en Fenne Berendina ten Thij (1858-1941).|a|

 

Noten: |a| NP 45 (1959) p.42.

 

[12] Andries Tegeler, geb. Eschmarke (Enschede) 11.07.1815, Nationale Militie (loting nummer 45; voldaan door substitutie), landbouwer op het erf Tegeler in de Eschmarke |a| (1844,1846,1865,1884), zonder beroep (1893), overl. Lonneker 21.02.1893, tr. Lonneker 29.08.1846

[13] Leijda Wooldrik, geb. Lonneker 10.06.1825, dienstmeid (1846), landbouwster (1854,1872,1873), overl. Lonneker 04.08.1885.

Andries Tegeler ontvangt 16.07.1853 van zijn moeder “de onverdeelde helft van twee veenkuilen in het Aamsveen en vijf zitplaatsen in de Hervormde Kerk te Enschede” voor de somma van ƒ300,=.|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Tegeler, geb. Lonneker 21.09.1848, landbouwster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.10.1930, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Lonneker 12.06.1873 Jan Hendrik Scholten, geb. Lonneker 07.03.1847, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.12.1921, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Lucas Scholten en Janna Derkink.

2.                   Hendrik Tegeler, geb. Lonneker 30.10.1850, landbouwer (1884), winkelier (1893), vermeld in kiezerslijst Enschede 1899 (no.2004), overl. Enschede 18.02.1930, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 04.12.1884 Geertruida Wooldrik, geb. Enschede 06.06.1860, overl. Enschede 22.12.1918, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Lukas Wooldrik, landbouwer, en Johanna Nijhof. [Enschede 1893; Veenstraat F077a (1899)]

3.                   Johanna Tegeler, geb. Lonneker 04.10.1852, landbouwster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.01.1930, tr. Lonneker 14.11.1872 Willem Hendrik Scholten, geb. Eschmarke (Lonneker) 23.09.1839, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 18.05.1907, z.v. Lucas Scholten en Janna Derkink.

4.                   Gerridina Tegeler, geb. Lonneker 18.09.1854, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.09.1926, tr. Lonneker 13.03.1884 Gerrit Jan Varvik, geb. Lonneker 19.12.1848, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 30.08.1918, landbouwer, z.v. Gradus Varvik en Janna Tegeler.

5.                   Hermannus Tegeler, geb. Eschmarke (Lonneker) 28.03.1856.

6.                   Bernardus Tegeler, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.01.1858, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.02.1858.

7.                   Bernardus Tegeler, geb. Eschmarke (Lonneker) 28.06.1860, kalkbrander (1893). [Lonneker 1893]

8.                   Gerrit Tegeler, geb. Eschmarke (Lonneker) 20.04.1862, overl. 14.01.1952, begr. Enschede (O.Bpl.).

9.                   Jan Hendrik Tegeler, geb. Lonneker 1865; zie [6].

 

Noten: |a| Boerderijen in Enschede, deel 1 (Esmarke), 1993, pp.64-71; |b| ibidem, i.h.b. p.68.

 

[14] Willem Reijsoo, geb. Enschede 30.04.1840|a|, schoenmaker, vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.1600), woont Haaksbergerstraat B207 (1899), overl. Enschede 10.02.1917, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 06.09.1866

[15] Hermina Otto, geb. Enschede 18.02.1842 (no.22), overl. Enschede 07.10.1921, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”).

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Carel Reijsoo, geb. Enschede 06.02.1869, overl. Enschede 01.10.1871.

2.                   Johanna Hendrika Reijsoo, geb. Enschede 1872; zie [7].

3.                   Hendrika Christina Reijsoo, geb. Enschede 04.10.1875, overl. na 1943, tr. Enschede 25.11.1897 Gerhard Jonkers, geb. Enschede 27.03.1873, smid (1897), overl. Enschede 09.10.1943, z.v. Hermannus Jonkers, smid, en Zwenne Ludden.

 

Noten: |a| kiezerslijst Enschede 1899.

 

Generatie V

 

[16] Gerrit ter Heege, geb. Enschede 04.11.1799, ged. Enschede 13.11.1799|b|, landbouwer (1825), wever (1828), fabrieksarbeider (1849), wever (1851), fabrijkarbeider (1854), landbouwer (1868), overl. Lonneker 21.02.1878, tr. Lonneker 14.05.1825

[17] Janna Elferink, geb. Lonneker 24.12.1800, landbouwersche (1825), spoelster (1828), landbouwster (1868), overl. Lonneker 13.01.1889.

Uit dit huwelijk zes kinderen (1826-1841); zie Register ter Heege.

 

Noten: |b| RAO inv.128 p.58.

 

[18] Gradus Gerridzen, geb. Enschede 01.04.1807, ged. Enschede 12.04.1807|b|, Nationale Militie (lichting 1826, loting nummer 51, niet opgeroepen), landbouwer, overl. Enschede 04.03.1851, tr. Lonneker 09.07.1836

[19] Gerritdina ter Horst, geb. Eschmarke (Lonneker) 20.10.1811, ged. Enschede 27.10.1811|a|, landbouwersche, overl. Enschede 02.02.1880.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Gerridzen, geb. Lonneker 18.01.1837.

2.                   Janna Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.08.1838, fabriekarbeidster (1866), overl. Enschede 17.07.1884, tr. Enschede 27.09.1866 Sijbrand Lefers, geb. Enschede 13.10.1837, fabriekarbeider (1866), overl. Enschede 02.09.1921, z.v. Hendrik Jan Lefers, fabriekarbeider, en Fenne Christina Vos.
     SL tr. 2e Enschede 11.09.1884 Aleida Johanna ter Steege, geb. Enschede 08.06.1848, fabriekarbeidster (1871), overl. Enschede 07.04.1920, d.v. Hermen ter Steege en Aaltjen Stevens.
     AJtS tr. 1e Enschede 11.08.1871 Hermannus Assink, geb. Enschede 24.10.1840, fabriekarbeider, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.03.1873, z.v. Gerardus Assink en Catharina Willemsen.

3.                   Gerrit Jan Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 14.12.1839

4.                   Gradus Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.12.1841, fabrieksarbeider (1869,1893), overl. Enschede 10.05.1914, tr. Enschede 11.11.1869 Gerridina Nijhof, geb. Enschede 07.08.1843, dienstmeid (1869), overl. Enschede 18.01.1920, d.v. Jannes Nijhof en Johanna Nijhuis.

5.                   Geerdjen Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 1843; zie [9].

6.                   Geziena Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 06.11.1845.

 

Noten: |a| inv.129 p.117; |b| inv.129 p.40.

 

[20] Jurgen Heinrich Johann Hardick, geb. Versmold (Pruissen) ca. 1801, dienstknecht (1832), karreman (1834,1843), voerman (1836), overl. Enschede 01.10.1844, tr. Goor 04.07.1832

[21] Jenneken Slot, geb. Goor 09.10.1808, ged. Goor 30.10.1808|a|, overl. Enschede 05.11.1892; tr. 2e Enschede 04.06.1846|b| Jurgen Heinrich Johan Hardieck, geb. Versmold (Pruissen) 20.02.1808, voerman (1846), overl. Eschmarke (Lonneker) 14.05.1860, z.v. Colonus|c| Johann Diederich Johan Hardieck en Margaretha Elisabeth Kammeijer. [Lonneker 1868]

Uit het huwelijk Hardick-Slot:

1.                   Jan Derk Hardick, geb. Enschede 12.12.1832, wever (1860), overl. Lonneker 26.05.1893, tr. Lonneker 29.03.1860 Janna ter Heege, geb. Lonneker 24.07.1831, weefster (1860), overl. na 1893, d.v. Jan ter Heege (1791-voor 1856) (z.v. Grades ter Heege [32] en Enneken Heupers [33]) en Fenne Kwekkeboom (ca. 1796-na 1869).

2.                   Catharina Elisabeth Hardick, geb. Enschede 19.08.1834.

3.                   Jurgen Wilhelm Hardick, geb. Enschede 08.03.1836.

4.                   Hendrik Willem Hardick, geb. Enschede 08.09.1837, fabrieksarbeider (1868), timmerman (1893).

5.                   Antonie Hardick, geb. Enschede 24.03.1839, fabrieksarbeider (1864,1868), vermeld in kiezerslijst Enschede 1899 (no.705), woont Boddenkamp D036d1 (1899), overl. Enschede 30.09.1918, tr. Lonneker 13.02.1864 Johanna de Klerk, geb. Enschede 13.10.1840, dienstmeid (1864), overl. Enschede 14.12.1928, d.v. Gerhardus Egbertus de Klerk, timmerman, en Johanna Laarhuis.

6.                   Hendrik Christiaan Hardick, geb. Enschede 22.12.1840, fabriekarbeider (1866,1888), overl. Enschede 15.02.1908, tr. 1e Lonneker 03.05.1866 Enneken Deters, geb. Usselo (Lonneker) 21.04.1839, fabriekarbeidster (1866), overl. Enschede 15.08.1887, d.v. Harmen Deters en Janna Schukkink; tr. 2e Enschede 02.02.1888 Gerridina Rekers, geb. Enschede 29.06.1841, overl. Enschede 16.03.1919, d.v. Willem Rekers, fabriekarbeider, en Margaretha Ribbels, weduwe Gradus Wolters.

7.                   Frederik Hardick, geb. Enschede 1843; zie [10].

Kind van Jenneken (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

8.                   Willemina Christina Slot, later Hardieck, geb. Enschede 30.04.1846, overl. Enschede 20.12.1902, tr. Lonneker 18.08.1870 Gerrit Jan Nijland, geb. Boekelo (Lonneker) 06.05.1841, fabriekarbeider, overl. Enschede 17.02.1892, z.v. Jan Nijland en Janna Wieferink.

Uit het huwelijk Hardieck-Slot:

9.                   Derk Hardieck, geb. Enschede 15.05.1850, fabriekarbeider (1876), overl. Enschede 01.04.1933, tr. Enschede 17.11.1876 Aleida Hendrika Lasonder, geb. Enschede 05.11.1849, fabriekarbeidster (1876), overl. Enschede 30.08.1902, d.v. Jurrian Lasonder en Sophia Heermans.

 

Noten: |a| inv.151 p.149; |b| dispensatie van art. 88 no.1 van het Burgerlijk Wetboek bij KB 21.01.1846 no.90 (huw.akte Enschede 1846 no.10, GenLias) {broers met dezelfde doopnamen?!}; |c| een titel of functie?.

 

[22] Gerrit Schouwink, geb. Enschede 28.12.1813, Nationale Militie (7e Afdeling Infanterie, vijf jaar gediend, signalement: lengte: 1 el 620 strepen, aangezigt: ovaal, voorhoofd: hoog, oogen: blaauw, neus: spits, mond: ..., kin: breed, haar: bruin, wenkbraauwen: bruin, merkbaare teekenen: geen), landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.08.1864, tr. Lonneker 14.10.1841

[23] Janna Geuvers, geb. Enschede 01.06.1815, dienstmeid (1841), landbouwster (1846,1869,1873), overl. Enschede 07.11.1891.

Uit dit huwelijk:

1.                   Enneken Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.03.1842, fabriekarbeidster (1869), overl. Enschede 16.02.1910, tr. Lonneker 21.10.1869 Jan ter Horst, geb. Enschede 16.06.1842, fabriekarbeider, overl. Enschede 17.09.1905, z.v. Engbert ter Horst en Johanna Mulder.

2.                   Gradus Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 12.03.1844, fabriekarbeider, dagloner (1901), overl. Enschede 08.06.1901, tr. Lonneker 06.11.1873 Hermina ten Cate, geb. Enschede 05.08.1842, fabriekarbeidster (1873), overl. Enschede 09.04.1921, z.v. Willem ten Cate en Jenneken Leusmans.

3.                   Gerritdina Schouwink, geb. Lonneker 1846; zie [11].

4.                   Hermina Schouwink, geb. Lonneker 20.11.1848, overl. Lonneker 09.03.1883, tr. Lonneker 09.03.1882 Hendrik Jan Schouwink, geb. Lonneker 13.12.1854, vrachtrijder (1882,1887), voerman (1922), overl. Enschede 14.03.1940, z.v. Jan Schouwink en Janna ter Horst.
     HJS tr. 2e Enschede 23.06.1887 Christina Johanna Schukkink, geb. Lonneker 17.02.1854, overl. Enschede 20.12.1908, d.v. Hendrik Schukkink en Geerdjen Zoetman.

5.                   Gezina Schouwink, geb. Lonneker 26.02.1851, overl. Eschmarke (Lonneker) 22.03.1853.

6.                   Gezina Schouwink, geb. Lonneker 04.05.1853, fabriekarbeidster, overl. Enschede 08.05.1897.

7.                   Albertus Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 31.03.1858, fabriekarbeider, overl. Enschede 16.03.1896.

8.                   Geesken Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 04.07.1859, overl. Lonneker 28.12.1882.

 

[24] Bernardus Tegeler, ook Tegeder, ged. Enschede 15.03.1789|b|, landbouwer op het erf Tegeler in de Eschmarke |c| (1814,1819), koopt zitplaats in de Grote Kerk te Enschede voor ƒ20,= (1810)|j|, testeert bij notaris W.Ph.C. Greve 28.01.1826 en vermaakt zijn aandeel in het erf Tegeler aan zoon Andries|e|, overl. Lonneker tussen 28.01.1826 en 19.05.1828|d|, tr. voor 1810

[25] Janna Roolvink, geb. Lonneker ca. 1787, landbouwersche (1831), landbouwster (1862), testeert bij notaris W.Ph.C. Greve 28.01.1826 en vermaakt haar aandeel in het erf Tegeler aan zoon Gerrit|f|, testeert bij notaris Jan Matthijs Greve 12.11.1841 en benoemt zoon Andries tot universeel erfgenaam|h|, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.04.1862. [Eschmarke 1810, Enschede 1846]

Uit dit huwelijk:

1.                   Berendina Tegeler, later Tegelaar|k|, geb. Enschede 10.10.1810, ged. Enschede 31.10.1810|a|, overl. Enschede 12.08.1857, tr. Enschede 26.08.1836 Abraham ter Weele, geb. Enschede ca. 1809, overl. Enschede 14.11.1863, z.v. Jan ter Weele, fabrijkant, en Willemina Wooldrik.

2.                   Janna Tegeler, geb. Eschmarke (Enschede) 21.05.1812, w.s. jonggestorven.

3.                   Johanna Tegeler, ook Janna, geb. Eschmarke (Enschede) 11.04.1813, landbouwster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 08.01.1872, tr. Lonneker 30.07.1831|l| Gradus Varvik, geb. Eschmarke|m| 19.10.1808, ged. Enschede 30.10.1808, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.05.1875, z.v. Hannes Varvik en Harmken Honhof.

4.                   Andries Tegeler, geb. Enschede 1815; zie [12].

5.                   Gerrit Tegeler, genoemd in testament van zijn moeder (1826)|g|, w.s. overl. voor 12.11.1841|i|.

 

Noten: |a| inv.129 p.100; |b| inv.127 p.60; |c| Boerderijen in Enschede, deel 1 (Esmarke), 1993, pp.64-71; |d||e||f||g||h||i| ibidem, i.h.b. p.67; |j| ibidem, p.66; |k| Tegelaar, huw.akte Enschede 1836 no.25 en overl.akte Enschede 1857 no.79 en 1863 no.101; |l| uit de huw.bijln Enschede 1831 no.14 blijkt dat de bruid geb. 11.04.1813; |m| Lonneker in huw.akte Enschede 1831 no.14 en in certificaat Nationale Militie (huw.bijln).

 

[26] Hendrik Wooldrik, geb. Eschmarke 16.01.1792, ged. Enschede 25.01.1792|a|, Nationale Militie (loting nummer 635, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt), landbouwer (1820,1846,1851,1863), overl. Eschmarke (Lonneker) 01.03.1866, tr. Lonneker 18.11.1820

[27] Geertjen Wooldrik, geb. Eschmarke 14.12.1798, ged. Enschede 23.12.1798|b|, zonder speciaal beroep (1820), landbouwster (1846,1851,1863), overl. Lonneker 31.07.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Wooldrik, geb. Lonneker 30.07.1821, winkelbediende (1846), landbouwer (1883), overl. Hengelo 01.04.1883, tr. Enschede 10.07.1846 Hermina Huzink, geb. Hengelo ca. 1826, dienstmeid (1846), overl. Hengelo 28.08.1889, d.v. Jan Huzink, dagloner, en Fenneken Braamhaar.

2.                   Gerritdina Wooldrik, geb. Lonneker 05.08.1822, dienstmeid (1851), landbouwster (1859), overl. Usselo (Lonneker) 12.03.1859, tr. Lonneker 31.05.1851 Hermen Nijhuis, geb. Usselo (Lonneker) 29.10.1817, landbouwer, overl. Lonneker 25.10.1879, z.v. Hendrik Nijhuis en Hermina Kolthof.

3.                   Sijbrand Wooldrik, geb. Lonneker 18.12.1823, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.03.1908, tr. Lonneker 14.04.1859 Aaltjen Wevers, geb. Lonneker 29.07.1832, landbouwster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.03.1899, d.v. Lukas Wevers en Berendina Gezina Fokking.

4.                   Leijda Wooldrik, geb. Lonneker 1825; zie [13].

5.                   Hermannus Wooldrik, geb. Lonneker 13.01.1827.

6.                   Hermen Wooldrik, geb. Lonneker 10.03.1829, overl. Eschmarke (Lonneker) 06.10.1831.

7.                   Gerrit Wooldrik, geb. Lonneker 08.11.1830.

8.                   Hermen Wooldrik, geb. Lonneker 07.08.1832, landbouwer, tr. Lonneker 11.06.1868 Gerritdina Oosterveld, geb. Boekelo (Lonneker) 23.10.1837, landbouwster, overl. Lonneker 22.07.1883, d.v. Abraham Oosterveld en Grada Verbeek.

9.                   Hendrina Wooldrik, geb. Lonneker 16.08.1834, weefster, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.02.1851.

10.                Janna Wooldrik, geb. Lonneker 13.09.1836, landbouwster, overl. Lonneker 11.02.1878, tr. Lonneker 17.04.1862 Jan Wooldrik, geb. Lonneker 14.01.1834, landbouwer, overl. Enschede 01.11.1894, z.v. Hendrik Wooldrik en Hermina Schreurs.

11.                Gerhard Hendrik Wooldrik, geb. Eschmarke (Lonneker) 14.02.1838, landbouwer, overl. Enschede 10.01.1925, tr. Lonneker 26.02.1863 Jenneken Kwekkeboom, geb. Usselo (Lonneker) 06.11.1841, landbouwster, overl. Enschede 24.04.1932, d.v. Jan Kwekkeboom en Fenneken Hofte Koesveld.

 

Noten: |a| inv.127 p.80; |b| inv.128 p.43.

 

[28] Hendrik Reijsoo, geb. Deventer 20.11.1814, Nationale Militie (loting nummer 8; vanwege ligchaamsgebreken finaal vrijgesteld), schoenmakersknecht (1840), schoenmaker (1846), huwelijksgetuige (1840)|b|, overl. Enschede 16.04.1846, tr. Enschede 27.02.1840

[29] Johanna Dekkers, geb. Hengelo 11.11.1806, ged. Hengelo 23.11.1806|a|, dienstmeid (1834),  schoenmakersche (1840), overl. Enschede 21.10.1857; tr. 1e Enschede 09.08.1834 Johann Heinrich Rüsse, geb. Burgsteinfurth ca. 1805, schoenmaker, overl. Enschede 20.04.1839, z.v. Johann Gerrit Russe en Anna Catharina Greive.

Uit het huwelijk Rüsse-Dekkers:

1.                   Anna Willemina Rüsse, geb. Enschede 25.04.1835, overl. Deventer 11.02.1873, tr. Deventer 20.05.1858 Jacobus Wijnhoud, geb. Heerde 18.09.1828, smid, overl. Deventer 29.11.1877, z.v. Hermannus Wijnhoud en Johanna Tukkers.
     JW tr. 2e Deventer 16.04.1874 Antonia Maria Graveman, geb. Diepenveen ca. 1846, overl. Assendelft 19.05.1926, d.v. Hermannus Graveman en Hendrika Leeuwen.

2.                   Gerhard Rüsse, geb. Enschede 20.10.1837, overl. Enschede 22.02.1839.

Uit het huwelijk Reijsoo-Dekkers:

3.                   Willem Reijsoo, geb. Enschede 1840; zie [14].

4.                   Hendrik Reijsoo, geb. Enschede 10.01.1842, spoorbeambte (1868), fabriekarbeider (1895), overl. Enschede 21.01.1902, tr. Enschede 19.11.1868 Fenneke Esselink, geb. Borne 09.01.1843, dienstmeid (1868), overl. Enschede 21.04.1926, d.v. Bernardus Esselink (1819-1848) en Gesina Smelt (1821-1896).
Uit dit huwelijk: Willem Reijsoo, geb. Enschede 28.12.1881, katoenwever (1904), overl. Enschede 24.10.1932, tr. Borne 23.09.1904 Gezina Esselink, geb. Borne 21.07.1881, katoenweefster (1904), overl. Enschede 13.10.1963, d.v. Hendrik Esselink, katoenwever, en Hanna Christina Horn.

5.                   Gerhard Reijsoo, geb. Enschede 30.06.1844, brievenbesteller (1872), commissionair (1893), handelsagent (1901), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.1598), woont Haverstraat A326 (1899), overl. Enschede 20.06.1901, tr. Enschede 16.05.1872 Willemina Lammerink, geb. Enschede 14.01.1849, dienstmeid (1872), overl. Enschede 30.12.1927, d.v. Willem Lammerink, schilder, en Aleida Gezina ten Bouwhuis.

6.                   Hendrika Gesina Reijsoo, geb. Enschede 28.03.1846, overl. Lonneker 20.03.1899|c|.

 

Noten: |a| inv.233 p.100; |b| huwelijk Lonneker 27.08.1840 van Ludwig Stricker en Gesina Snuverink; |c| ook overl.akte Enschede 1899 no.110.

 

[30] Christianus Otto, ged. Enschede (rk) 15.12.1809|a|, Nationale Militie (loting nummer 68; hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot geene dienst heeft verpligt), fabrieksarbeider (1837,1866,1873), wever (1862), overl. Enschede 18.01.1879, tr. Lonneker 27.05.1837

[31] Jenne Breteler, geb. Losser 28.01.1814, zonder beroep (1837), overl. Enschede 09.01.1899.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willem Otto, geb. Enschede 17.04.1838, overl. Enschede 03.05.1838.

2.                   Hermannus Otto, geb. Enschede 16.03.1839, fabrieksarbeider, tr. Lonneker 11.04.1862 Janna Wevers, geb. Lonneker 04.10.1837, naaister (1862), d.v. Lucas Wevers en Berendina Gezina Fokking.

3.                   Hermina Otto, geb. Enschede 1842; zie [15].

4.                   levenloze zoon, Eschmarke (Lonneker) 08.09.1847.

5.                   Johanna Otto, geb. Lonneker 08.10.1850, overl. Enschede 10.10.1925, tr. Enschede 06.11.1873 Gerrit Jan ter Haar, geb. Enschede 02.12.1847, fabriekarbeider (1873), overl. Enschede 10.09.1927, z.v. Jannes ter Haar en Hendrika Wagelaar.

 

Noten: |a| huw.bijl. Lonneker 1837 no.37 & Reconstructie RK-Doopboek Enschede/Lonneker, GWT no.16.

 

Generatie VI

 

[32] Gerhardes/Grades ter Heege, geb. 01.01.1763|b|, ged. Enschede 19.01.1763, landbouwer (1812,1825), overl. Eschmarke (Lonneker) 08.03.1837, tr. tussen 1779 en 1789

[33] Enneken Heupers/Höpers, ged. Enschede 17.06.1759|a|, overl. Eschmarke (Lonneker) 19.07.1822.

[Broekheurne (1789); op ’t erve Stroink (1796,1799); Eschmarke (1812,1818); Eschmarke no.212 (1822); Eschmarke no.205 (1837)]

Uit dit huwelijk acht kinderen (1789-1802); zie Register ter Heege.

 

Noten: |a| inv.126 p.102, |b| Registre Civique Enschede 1812, no. 9688/408 {ter Heegde}.

 

[34] Roelof Elferink, geb. Weerselo 02.11.1768|a|, landbouwer in de Eschmarke (1812,1819), te Lonneker (1825), overl. Eschmarke (Lonneker) 04.12.1829, tr. voor 1794

[35] Jenneken ter Brugge, geb. Lonneker ca. 1765, landbouwster (1813,1825,1838), overl. Eschmarke (Lonneker) 14.09.1860.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Elferink, geb. Eschmarke ca. 1794, landbouwersche (1819), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.03.1877, tr. 1e Enschede 09.12.1813 Willem Verbeek, geb. Eschmarke ca. 1785, landbouwer (1813), overl. Enschede 03.05.1818, z.v. Hermen Verbeek, landbouwer, en Hendrina ten Cate; tr. 2e Lonneker 19.03.1819 Hendrik Reef, geb. Hengelo ca. 1783, wever, overl. Eschmarke (Lonneker) 19.03.1859, z.v. Gerrit Reef en Gerridina IJpkemeule.

2.                   Enneken Elferink, geb. Eschmarke ca. 1796, dienstmeid (1820), overl. Enschede 19.02.1873, tr. Enschede 31.10.1820 Jan Kwekkeboom, geb. Enschede ca. 1799, karreman (1820), overl. Enschede 22.04.1862, z.v. Hendrik Kwekkeboom, aschvrijver, en Divertje van ’t Weemzel; zie kwartierstaat Zeggelt [18/19].

3.                   Janna Elferink, geb. ca. 1801; zie [17].

4.                   Gradus Elferink, geb. Lonneker ca. 1809, wever, overl. Lonneker 27.10.1880.

5.                   Fenneken Elferink, geb. Lonneker ca. 1810, overl. Lonneker 10.03.1882, tr. Lonneker 12.05.1838 Jan Nijland, geb. Eschmarke (Enschede) 06.11.1813, landbouwer, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 06.11.1900, z.v. Jannes Nijland, wever, en Berendina Eskamp.

 

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no. 9548/268.

 

[36] Gerrit Gerridzen, geb. Enschede 08.05.1772|d|, ged. Enschede 17.05.1772|e|, woont bij 't Tichelwerk (1805,1807), landbouwer te Usselo (1812), boerwerker (1817), woont no.55 (1817), overl. Eschmarke (Enschede) 02.07.1817, otr. Enschede 18.08.1804

[37] Gerridina Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 05.02.1772, landbouwerse, overl. Enschede 08.07.1849.

Uit dit huwelijk:|f|

1.                   Geerdjen Gerridzen, geb. Enschede 28.03.1805, ged. Enschede 31.03.1805|a|, dienstmeid (1828), overl. Enschede 26.10.1829, tr. Lonneker 12.04.1828 Harmen Wolbert, geb. Usselo 24.10.1803, ged. Enschede 06.11.1803, wever (1828), overl. Enschede 07.02.1887, z.v. Gerrit Mensink, landbouwer op ’t Wolbert, en Janna Heutink.

2.                   Gradus Gerridzen, geb. Enschede 1807; zie [18].

3.                   Jan Gerridzen, geb. Enschede 19.05.1809, ged. Enschede 29.05.1809|b|.

4.                   Gerrit Gerridzen, geb. Enschede 29.11.1811, ged. Enschede 01.02.1811|c|.

5.                   Hendrina Gerritsen, geb. Eschmarke (Enschede) 13.03.1814, dienstmeid (1841), overl. Enschede 16.04.1899, tr. Enschede 01.06.1841 Jan Brinkers, geb. Markelo (Goor) 06.09.1814, timmerman, overl. Enschede 28.01.1866, z.v. Gerrit Jan Brinkers, landbouwer, en Jenneke Berends.

 

Noten: |a| inv.129 p.5 |b| inv.129 p.76; |c| inv.129 p.118; |d| Registre Civique Enschede 1812, no. 9609/329; |e||f| TG 17(4) oktober 2001 p.126.

 

[38] Gradus ter Horst, ged. Enschede 12.03.1788|b||d|, landbouwer in de Eschmarke (1812,1825), overl. Lonneker 16.02.1847, tr. 2e Lonneker 16.07.1825 Gezina Egberink, geb. Lonneker ca. 1791, dienstmeid (1825), landbouwster (1846), overl. Lonneker 16.08.1861, d.v. Abraham Egberink en Aaltjen Zelvers; tr. 1e voor 1809

[39] Jenneken ten Dijke, ged. Enschede 05.02.1786|c|, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.06.1819.

Uit het huwelijk ter Horst-ten Dijke:

1.                   Janna ter Horst, ged. Enschede 08.10.1809|a|, dienstmeid (1830), overl. Lonneker 15.05.1878, tr. 1e Lonneker 18.12.1830 Hermen Westendorp, dienstknecht (1830), overl. Enschede 09.10.1839, z.v. Gerrit Westendorp en Harmken IJpkemeule; tr. 2e Enschede 11.04.1851|e| Jannes Meijers, geb. Usselo (Lonneker) 21.08.1816, fabrijkarbeider (1851), dagloner (1881), overl. Lonneker 14.05.1881, z.v. Bernardus Meijers, landbouwer, en Geziena Heutink.

2.                   Gerritdina ter Horst, geb. Lonneker 1811; zie [19].

3.                   Geertjen ter Horst, geb. Eschmarke (Enschede) 08.01.1818, overl. Eschmarke (Enschede) 22.06.1818.

4.                   Jan ter Horst, geb. Eschmarke (Lonneker) xx.05.1819, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.08.1819.

5.                   Gerrit Jan ter Horst, geb. Eschmarke (Lonneker) 23.05.1819, landbouwer, overl. Rutbeek (Lonneker) 30.11.1904.

Uit het huwelijk ter Horst-Egberink:

6.                   Jan ter Horst, geb. Lonneker 21.11.1825, wever (1846), landbouwer (1891), overl. Lonneker 28.03.1891, tr. Lonneker 25.04.1846 Eulken Breteler, geb. Lonneker 31.01.1822, weefster (1846), overl. Lonneker 09.04.1896, d.v. Gradus Breteler en Hermina Westendorp.

7.                   Aaltjen ter Horst, Aleida, geb. Lonneker 27.08.1828, landbouwster, overl. Lonneker 23.09.1871.

8.                   Geertjen ter Horst, geb. Lonneker 24.09.1831, landbouwster (1865), overl. Enschede 14.11.1907, tr. Lonneker 27.05.1865 Willem Schouwink, geb. Lonneker 04.02.1824, landbouwer, overl. Lonneker 23.05.1898, z.v. Engbert Schouwink en Willemina Heutink.
     WS tr. 1e Lonneker 22.05.1852 Jenneken klein Buursink, geb. Honesch (Haaksbergen) 13.02.1824, dienstmeid (1852), overl. Eschmarke (Lonneker) 12.08.1864, d.v. Jan Harmen klein Buursink, landbouwer, en Hendrika Scholten.

9.                   levenloze zoon, Lonneker 05.11.1835.

 

Noten: |a| inv.129 p.81; |b| inv.127 p.36; |c| inv.127 p.48; |d| Registre Civique Enschede 1812, no. 9767/487 {geb. 12.04.1788}; |e| twee kinderen gewettigd.

 

[40] Johann Diederich Johan Hardick, landbouwer (1832,1839), overl. tussen 1811 en 1844, tr. voor 1801

[41] Margaretha Elisabeth Kammeijer, landbouwersche (1832,1839), overl. na 1844.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jurgen Heinrich Johann Hardick, geb. Versmold (Pruissen)|b| ca. 1801; zie [20].

2.                   Jurgen Heinrich Johan Hardieck, geb. Versmold (Pruissen) 1808; zie bij [20].

3.                   Georg Wilhelm Johan Hardieck, geb. Versmold (Pruissen) ca. 1811, boerenknecht (1839), arbeider (1855), overl. Holterhoek (Eibergen) 05.11.1855, tr. Markelo 27.11.1839 Hermina Peddemos, geb. Enter (Rijssen) 10.02.1814, dienstmeid (1839), overl. Goor 31.01.1855, d.v. Jan Peddemos, landbouwer, en Mine Plumers.

 

Noten: |b| nu in Kreis Gütersloh, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

[42] Antonij Slot, ged. Goor 04.12.1774|b|, wever (1832), dagloner (1840), landbouwer (1846), dagloner (1849), overl. Goor 12.03.1849, otr. Goor 10.10.1801|a|, tr. Goor 01.11.1801

[43] Catharina Stroink, geb. Oldenzaal ca. 1779, landbouwersche (1846), overl. Goor 12.04.1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Slot, geb. Goor 07.12.1801, ged. Goor 20.12.1801, kannonnier (1833), wever (1854), overl. Goor 16.04.1854, tr. Goor 10.09.1833 Harmina Sara Slot, geb. Goor ca. 1808, overl. Goor 29.05.1885, d.v. Gerrit Slot en Geesken Schuijtemaker.

2.                   Christina Slot, geb. Goor 17.07.1805, ged. Goor 21.07.1805, overl. Herike (Markelo) 18.11.1882, tr. Markelo 15.01.1852 Albert Harm Boskamp, geb. Markelo Dorp 27.07.1799, ged. Markelo 04.08.1799, schoolonderwijzer (1852), overl. Markelo 06.02.1869, z.v. Gerrit Boskamp en Hendrika Gorkink.

3.                   Jenneken Slot, geb. Goor 1808; zie [21].

4.                   Gerrit Jan Slot, geb. Goor 21.11.1810, ged. Goor 25.11.1810, metselaar, overl. Goor 09.02.1867, tr. Goor 03.10.1840 Geertruij Pasman, geb. Raalte ca. 1813, dienstmeid (1840), overl. Goor 17.09.1885, d.v. Berend Pasman, molenaar, en Hendrika Peters, ook Brinks.

 

Noten: |a| inv.154 p.17 {gehuwd door Predicant Schimmel}; |b| inv.151 p.53.

 

[44] Evert Schouwink, ged. Enschede 05.01.1780|b|, geb. 01.01.1779|a|, landbouwer in de Eschmarke (1812,1851), overl. Eschmarke (Lonneker) 28.01.1851|c|, tr.|d|, otr. Enschede 09.03.1808|e|

[45] Geertje Gerritsen, geb. Eschmarke, ged. Enschede 03.12.1780, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.12.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gezina Schouwink, geb. Eschmarke 18.01.1809, ged. Enschede 22.01.1809, dienstmeid (1832), landbouwersche (1834), overl. Eschmarke (Lonneker) 05.04.1834, tr. Lonneker 15.12.1832 Harmen Nijhoff, geb. Lonneker ca. 1808, boerwerker (1832), wever (1876), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.12.1876, z.v. Engbert Nijhoff en Janna Annink.

2.                   Berendina Schouwink, geb. Eschmarke 20.05.1810, ged. Enschede 27.05.1810, overl. Enschede 21.04.1865|f|, tr. Enschede 12.08.1846|g| Abraham Langkamp, geb. Enschede 22.10.1821, overl. Enschede 19.04.1850, fabriekarbeider, z.v. Harmen Langkamp, fabriekarbeider, en Anna ter Mors, fabriekarbeidster.

3.                   Gerrit Schouwink, geb. Enschede 1813; zie [22].

4.                   Hermen Schouwink, geb. Eschmarke (Enschede) 12.12.1816, fabriekarbeider, overl. Hengelo 18.05.1889, tr. Lonneker 04.09.1847 Elizabeth Jagers, geb. Hengelo ca. 1815, dienstmeid (1847), overl. Hengelo 17.08.1884, d.v. Engbert Jagers en Geertruijd Luijrink.

5.                   Bernardus Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 28.07.1819, arbeider, overl. Enschede 09.05.1884, tr. Lonneker 27.04.1843 Johanna Jagers, geb. Hengelo ca. 1813, dienstmeid (1843), overl. Enschede 21.12.1886, d.v. Egbert Jagers en Getruid Leuijerink.

6.                   Gradus Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 23.07.1822, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.08.1822.

 

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no. 10246/967; |b| inv.127 p.24; |c| hij zou dan 73 jaar zijn (akte no.23); |d| volgens H.Paskamp was Evert getrouwd met Aleida Aaltink (zie TG 9(3) 1993, p.55); |e| TG 18(1) 2002, p.15; | f| moeder Geertjen Kristen (overl.akte Enschede 1865 no.37); |g| moeder Geertjen Kristen (huw.akte Enschede 1846 no.18).

 

[46] Gerrit Geuvers, ook Geuverink, ged. Enschede 16.03.1774|a|, landbouwer (1814,1815), wever (1828), landbouwer (1832), overl. Eschmarke (Lonneker) 11.07.1832, tr. Enschede 12.05.1814

[47] Hermina ten Thij, geb. Eschmarke, ged. Enschede 11.01.1781|b|, landbouwster, overl. Enschede 05.12.1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Geuvers, geb. Enschede 1815; zie [23].

2.                   Gerriddina Geuvers, geb. Eschmarke (Lonneker) 28.02.1820, overl. Enschede 12.01.1894, tr. Lonneker 28.05.1853 Gerrit Winkels, geb. Enschede 10.04.1823, wever, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.05.1862, z.v. Jan Winkels en Catharina Fij.

3.                   Aaltjen Geuvers, geb. Lonneker 16.01.1822, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.03.1851.

 

Noten: |a| inv.126 p.119 {als Gerrit Gaevrink}; |b| inv.127 p.28.

 

[48] Jan Tegeler, geboren Strootman, geb. Twekkelo, woont Klein Tegeler (1785)|d|, tr. voor 1782

[49] Janna Schouwink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gezina Tegeler, ged. Enschede 14.07.1782|a|, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 25.12.1855, tr. voor 1807 Gerrit Jansen, geb. Gildehaus ca. 1748, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.03.1831, z.v. Jan Jansen en Geesken Wevers.

2.                   Gerrit Tegeler, ged. Enschede 22.05.1785|b|, woont Klein Tegeler (1812)|e|, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.12.1863, tr.|c| voor 1812 Jenneken Leusink, geb. Lonneker ca. 1785, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.05.1848, d.v. Gerrit Leusink en Jenneken Bellers.

3.                   Bernardus Tegeler, geb. Enschede 1789; zie [24].

 

Noten: |a| inv.127 p.33; |b| inv.127 p.45; |c||d||e| Boerderijen in Enschede, deel 1 (Esmarke), 1993, p.61.

 

[50] Jan Roolvink, tr. voor 1787

[51] Jenneken Roolvink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Roolvink, geb. Lonneker ca. 1787; zie [25].

 

[52] Jan Wooldrik, ged. Enschede 31.01.1740|h||j|, landbouwer Eschmarke (1774,1792,1812), overl. Eschmarke (Enschede) 19.04.1817|k|, tr. tussen 1769 en 1774

[53] Swenneke/Zwenneken Wooldrik, ged. Enschede 06.07.1749|i|, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.09.1820. [Eschmarke huis no.280 (1817)]

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Wooldrik, ged. Enschede 25.09.1774|a|, spinster, overl. Eschmarke (Lonneker) 14.03.1825.

2.                   Jenneken Wooldrik, ged. Enschede 25.09.1774 {tweeling}|a|, w.s. jonggestorven.

3.                   Jenneke Wooldrik, ged. Enschede 22.09.1775|b|, overl. Eschmarke (Lonneker) 07.11.1844, tr. 1e voor 1805 Hendrik ten Kate, overl. tussen 1805 en 1815; tr. 2e voor 1815 Jan ten Kate, overl. voor 1844.

4.                   Herman Wooldrik, ged. Enschede 13.07.1777|c|, w.s. jonggestorven.

5.                   Geerdje Wooldrik, ged. Enschede 23.04.1780|d|, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 10.09.1830.

6.                   Hermanus Wooldrik, ged. Enschede 04.10.1781|e|.
= w.s. Hermen Wooldrik, geb. ca. 1777|m|, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.04.1857, tr. 1e voor 1809 Geesken Afink, overl. tussen 1809 en 1813; tr. 2e voor 1813 Geesken Wooldrik, geb. Lonneker ca. 1790, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.02.1859, d.v. Gerrit Wooldrik en Elisabeth Nijhuis.

7.                   Gerrit Wooldrik, ged. Enschede 10.03.1784|f|, landbouwersknegt (1814), landbouwer (1837), overl. Eschmarke (Lonneker) 22.05.1837|l|, tr. Enschede 22.12.1814 Geerdjen Agterhuis, geb. Eschmarke (Enschede) ca. 1791, landbouwersche (1837), overl. Eschmarke (Lonneker) 22.02.1837, d.v. Berend Agterhuis en Hendrina ter Borg.

8.                   Gesina Wooldrik, ged. Enschede 27.08.1786|g|, dienstmeid (1813), landbouwersche (1825), overl. Eschmarke (Lonneker) 01.01.1825, tr. Enschede 26.05.1813 Jan ter Horst, geb. Eschmarke (Enschede) ca. 1786, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.11.1871, z.v. Gerrit ter Horst en Jenneken ten Kate.

9.                   Hendrik Wooldrik, geb. Enschede 1792; zie [26].

 

Noten: |a| inv.127 p.5; |b| inv.127 p.9; |c| inv.127 p.15; |d| inv.127 p.25; |e| inv.127 p.30; |f| inv.127 p.42; |g| inv.127 p.50; |h| inv.126 p.50; |i| inv.126 p.77; |j| Registre Civique Enschede 1812, no.10486/1207 {02.02.1740}; |k| huw.bijl. Lonneker 1820 (no.29) & Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16; |l| moeder Hofstede (overl.akte Lonneker 1837 no.93); |m| oud 80 jaar (overl.akte Lonneker 1857 no.54).

 

[54] Gerrit Wooldrik, ged. Enschede 12.05.1754|h||i|, landbouwer, woont Eschmarke (1786,1801,1812), op den Veldkamp (1792,1801), overl. Eschmarke (Lonneker) 21.06.1831, tr. voor 1786

[55] Elisabeth Nijhuis, geb. Lonneker ca. 1762, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.12.1848.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannes Wooldrik, ged. Enschede 23.07.1786|a|, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 26.07.1836, tr. voor 1810 Jenneken Kwekkeboom, overl. na 1836.

2.                   Hendrina Wooldrik, ged. Enschede 02.03.1788|b|, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 25.04.1831, tr. Jannes Goolkate, ook Jannes lutje Spelberg, geb. Lonneker ca. 1786, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 22.03.1849, z.v. Jan Goolkate en Janna Hanenberg, weduwnaar Hermken Nijland.

3.                   Geesken Wooldrik, ged. Enschede 11.04.1790|c|, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.02.1859, tr. voor 1817 Hermen Wooldrik, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.04.1857, z.v. Jan Wooldrik en Zwenneken Wooldrik.

4.                   Harmen Wooldrik, geb. Enschede 05.01.1792, ged. Enschede 15.01.1792|d|.

5.                   Hermina Wooldrik, geb. Enschede 29.11.1793, ged. Enschede 08.12.1793|e|.

6.                   Hindrik Wooldrik, geb. Enschede 25.09.1796, ged. Enschede 02.10.1796|f|, wever, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.04.1855, tr. Lonneker 11.01.1823 Hermina Schreurs, geb. Lonneker ca. 1802, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.03.1875, d.v. Gerrit Schreurs en Janna ter Heege.

7.                   Geerdjen Wooldrik, geb. Enschede 1798; zie [27].

8.                   Jan Harmen Wooldrik, geb. Enschede 22.02.1801, ged. Enschede 01.03.1801|g|, boerwerker (1828), landbouwer (1844), overl. Usselo (Lonneker) 09.12.1844, tr. 1e Lonneker 15.03.1828 Geertruid Lammers, geb. Lonneker ca. 1798, boerwerkster, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.08.1832, z.v. Harmen Lammers en Geerdjen Breukers; tr. 2e Lonneker 21.09.1833 Elisabeth Mannenbeek, geb. Lonneker ca. 1803, overl. Lonneker 13.02.1884, d.v. Harmen Mannenbeek en Maria Sieverink.

 

Noten: |a| inv.127 p.50; |b| inv.127 p.56; |c| inv.127 p.64; |d| inv.127 p.79; |e| inv.127 p.113; |f| inv.128 p.4; |g| inv.128 p.83; |h| inv.126 p.89; |i| Registre Civique Enschede 1812, no.10512/1234 {19.05.1752}.

 

[56] Willem Reijsoo, ook Hendrik Willem Rizo|b|, dagloner (1814), kleermaker (1811,1834,1840), schoenmaker (1840), overl. voor 1846, tr. Raalte 0.05.1811|e|

[57] Gerritjen Wilmink, ook Wermink|a|, geb. Raalte 23.07.1785, ged. Raalte 24.07.1785|d|, overl. Raalte 03.03.1821.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Hendrika Rizo, Sientje, geb. Deventer 25.03.1812, dienstmeid (1834), overl. Deventer 15.11.1850, tr. 1e Wijhe 16.08.1834|c| Jan Boltjes, geb. Franeker ca. 1808, timmermansknecht (1834), timmerman (1844), overl. Deventer 10.01.1844, z.v. Conraad Boltjes en Geertje Siesverda; tr. 2e Deventer 14.05.1846 Frans van Duren, geb. Deventer 04.12.1818, dagloner (1846), oppasser (1852), overl. Deventer 08.08.1863, z.v. Anna van Duren.
     FvD tr. 2e Deventer 27.05.1852 Geertruida Vos, geb. Deventer 20.07.1821, overl. Deventer 04.04.1902, d.v. Antoni Vos, dagloner, en Philippina Walthoorn.

2.                   Hendrik Reijsoo, geb. Deventer 20.11.1814; zie [28].

3.                   Bastiaan Riso, geb. ca. 1818, overl. Raalte 18.09.1820.

 

Noten: |a||b| huw.bijl. Enschede 1840 no.3; |c| d.v. Hendrik Willem Rizo, ook Willem Rijzo, en Gerritjen Wermink (huw.akte Wijhe 1834 no.12); |d| Wermink; |e| bruidegom Hendrik Willem van Rijsoort, bruid Gerritje Warmink (huw.akte Raalte 1811 no.9).

 

[58] Jurjen Dekkers, ged. Hengelo 09.04.1768|f|, wever (1815,1837,1840), overl. Hengelo 19.01.1837, otr. Hengelo 05.01.1793|a|, tr. Hengelo 10.02.1793

[59] Hendrina Laarhuis, overl. tussen 1806 en 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikjen Dekkers, geb. Hengelo 02.07.1793, ged. Hengelo 07.07.1793|b|, dienstmeid (1815), overl. Driene (Lonneker) 03.07.1875, tr. Lonneker 09.06.1815 Gerrit Jan Nijhuis, geb. ca. 1795, boerweker, overl. Driene (Lonneker) 25.10.1873, z.v. Bernardus Nijhuis en Elisabeth Wermink.

2.                   Geertruij Dekkers, geb. Hengelo 23.05.1796, ged. Hengelo 29.05.1796|c|, overl. Hengelo 14.08.1859, tr. Hengelo 08.11.1822 Jan Hendrik Wevers, geb. Haaksbergen ca. 1800, wever, overl. Hengelo 01.05.1881, z.v. Gerrit Jan Wevers en Aaltjen Luijerink.

3.                   Maria Dekkers, geb. Hengelo 26.01.1800, ged. Hengelo 02.02.1800|d|, dienstmeid (1822), overl. Hengelo 01.03.1851, tr. Hengelo 07.06.1822 Berend Straat, geb. Hengelo ca. 1798, wever (1822), overl. Hengelo 07.09.1840, z.v. Hendrik Straat, wever, en Maria Dekkers, daglonersche.

4.                   Abraham Dekkers, geb. Hengelo 06.01.1804, ged. Hengelo 07.01.1804|e|, overl. Hengelo 29.05.1814.

5.                   Johanna Dekkers, geb. Hengelo 1806; zie [29].

 

Noten: |a| inv.235 p.113; |b| inv.233 p.79; |c| inv.233 p.83; |d| inv.233 p.91; |e| inv.233 p.96; |f| inv.233 p.19.

 

[60] Joannes Otto, Johann, geb. Wesel xx.05.1782|f| of geb. 20.08.1783|a|, spinner (1812,1837), katoenspinnersbaas (1819,1821,1824,1837), katoenspinner (1828,1832), fabrijkarbeider (1847), overl. Enschede 16.01.1852|e|, tr. 2e Lonneker 05.03.1832 Johanna Nijhuis, ged. Enschede (rk) 14.03.1787|g|, landbouwersche (1839), overl. Eschmarke (Lonneker) 30.01.1839, d.v. Bernardus Nijhuis, landbouwer, en Hermina Witbroek/Witbreuk, landbouwster; tr. 1e voor 1807

[61] Hermina Schouwink, geb. Enschede ca. 1784, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.08.1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Hendrik Otto, ged. Enschede (rk) 26.03.1804|d|, metselaar, overl. Oldenzaal 17.12.1874, tr. Oldenzaal 05.02.1837 Johanna Volkers, geb. Oldenzaal 26.04.1814, overl. Oldenzaal 13.12.1874, d.v. Gerrit Volkers en Maria Pleghems.

2.                   Christianus Otto, geb. Enschede 1809; zie [30].

3.                   Catharina Otto, geb. Enschede 04.11.1811, ged. Enschede (rk) 04.11.1811|b|, overl. Eschmarke (Lonneker) 06.06.1866, tr. Lonneker 02.10.1830 Gerardus Rekers, geb. Lonneker ca. 1808, fabrijkarbeider, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.12.1850, z.v. Bernardus Rekers en Angele Schepers.

4.                   Bernardus Otto, geb. Enschede 22.09.1815, katoenspinner (1837), fabrijkarbeider (1851), overl. Enschede 09.02.1851, tr. Enschede 07.11.1837 Joanna Maria Bosman, ged. Enschede (rk) 28.12.1810|c|, fabrijkarbeidster (1837), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.07.1875, d.v. Jannes Bosman, katoenspinnersbaas, en Maria Roode.

5.                   Johannes Otto, geb. Enschede 16.08.1819, fabrijkarbeider (1847), overl. Eschmarke (Lonneker) 02.10.1866, tr. Enschede 30.04.1847 Johanna ten Cate, geb. Hengelo ca. 1817, dienstmeid (1847), overl. Enschede 06.02.1881, d.v. Gelig Hulscher ten Cate, fabrijkarbeider, en Gezina Leferink.

6.                   Albertus Otto, geb. Enschede 10.01.1821, overl. Enschede 13.01.1821.

7.                   Lambertus Otto, geb. Enschede 15.10.1821, overl. Enschede 16.10.1821.

8.                   Elizabeth Otto, geb. Enschede 24.10.1822, overl. Enschede 27.10.1822.

9.                   Lambertus Otto, geb. Enschede 05.04.1824, overl. Enschede 06.04.1824.

 

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no.9036/301 (woont Noord-Sextie) {hier geen geboorteplaats vermeld}; |b||c| Reconstructie RK-Doopboek Enschede/Lonneker, GWT no.16; |d| huw.bijln Oldenzaal 1837 no.3; |e| oud 70 jaar, moeder Bouwman (overl.akte Enschede 1852 no.7); |f| akte van bekendheid ‘in de hoogduitsche taal’ (Wesel 03.10.1831), verwerkt in vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Almelo 14.12.1831 (huw.bijln Lonneker 1832 no.3); |g| extract (huw.bijln Lonneker 1832 no.3).

 

[62] Hendrik Breteler, geb. Lonneker 28.06.1778, wever (1814), landbouwer te Lonneker (1813,1837), overl. Lonneker 08.04.1848|b|, tr. Losser 12.02.1813

[63] Janna Oolderink, geb. Losser 23.09.1792, ged. Losser 30.09.1792|a|, zonder beroep (1814), landbouwster (1822,1837), overl. Enschede 02.07.1878.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenne Breteler, geb. Losser 1814; zie [31].

2.                   Hendrikus Breteler, geb. Lonneker 10.11.1822|c|, wever (1850), tuinier (1866), overl. Enschede 16.02.1897, tr. Lonneker 11.05.1850 Geerdjen ter Horst, geb. Lonneker 19.02.1821, overl. Enschede 02.10.1893, d.v. Willem ter Horst en Willemina Zelvers.

 

Noten: |a| RAO inv.257 p.35; |b| Jan Hendrik, oud 73 jr, z.v. Jan Breteler en Jenneken Helmer, e.v. Janna Eulderink (overl.akte Lonneker 1848 no.96); |c| moeder Oelderink (geb.akte Lonneker 1822 no.167).

 

Generatie VII

 

[64] Gerrit ter Heege, geb. tussen 1702 en 1717, woont Broekheurne, tr. 1e Swenneken/Zwenneken Holtkamp, ook Wiecherink, overl. tussen 1748 en 1755 (maagscheiding); tr. 2e voor 1756

[65] Jenneken Duivegoor.

Uit het eerste huwelijk zes kinderen (1737-1748); uit het tweede huwelijk zes kinderen (1756-1767); zie Register ter Heege.

 

[66] Willem Heupers, ged. Enschede 22.02.1727|j|, overl. Enschede 29.03.1789|l|, tr. voor 1756

[67] Jenneken lutje Berenbroek, overl. Enschede 04.08.1781|k|.

Uit dit huwelijk:|a|

1.                   Harmen Heupers, ged. Enschede 04.06.1756|f|, tr. Hendrina Oosterveld.

2.                   Enneken Heupers, ged. Enschede 19.03.1758|c|, jonggestorven.

3.                   Jan Heupers, ged. Enschede 17.06.1759|d|.

4.                   Enneken Heupers, geb. Enschede 1759 {tweeling}; zie [33].

5.                   Willem Heupers, ged. Enschede 11.10.1761|i|, overl. Eschmarke (Lonneker) 26.05.1833, tr. voor 1799 Geerdje Oosterveld, overl. Lonneker 26.02.1820|m|.

6.                   Harmke Heupers, ged. Enschede 14.11.1764|g|.

7.                   Hendrik Heupers, ged. Enschede 20.09.1767|h|.

8.                   Berendina Heupers, ged. Enschede 14.11.1770|b|.

9.                   Geertje Heupers, ged. Enschede 23.02.1774|e|.

 

Noten: |a| GvdW, dl.II, p.70 {noemt Enneken, geb. 1758 niet}; |b| inv.126 p.131; |c| inv.126 p.99; |d| inv.126 p.102; |e| inv.127 p.3; |f| inv.126 p.95; |g| inv.126 p.116; |h| inv.126 p.124; |i| inv.126 p.108; |j| inv.126 p.11; |k||l| Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16 {huw.akte Enschede 1823 no.32}; |m| zie ook overl.akte Lonneker 1830 no.74.

 

[70] Hermannus ter Brugge, tr. voor 1763

[71] Enneken Roosink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan ter Bruge, geb. Lonneker ca. 1763, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.11.1830|a|.

2.                   Jenneken ter Brugge, geb. Lonneker ca. 1765; zie [35].

 

Noten: |a| moeder Fenneken (overl.akte Lonneker 1830 no.187).

 

[72] Jan Gerritsen, overl. voor 1817, tr. voor 1772

[73] Jenneken Heutink, of Geertjen|b|, overl.|a|.

Uit dit huwelijk: Gerrit Gerridzen, geb. ca. 1772; zie [36].

 

Noten: |a| niet overl. Lonneker 1819 (no.37); |b| TG 17(4) oktober 2001 p.126.

 

[74] Gerrit Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 22.09.1743|a|, woont op het Elshof in de Eschmarke, overl. Eschmarke 11.10.1829|l|, tr.|k|

[75] Gezina Tigcheler, ook Dina, geb. Eschmarke, ged. Enschede 07.11.1745|m|, overl. Eschmarke 03.04.1793|n|.

Uit dit huwelijk:|o|

1.                   Gerridina Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 29.04.1770|b|, jonggestorven.

2.                   Gerridina Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 05.02.1772|c|: zie [37].

3.                   Jan Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 18.09.1774|d|, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 12.02.1842, tr. Willemina Gerridsen, overl. voor 1842.

4.                   Maria Schouwink, ged. Enschede 16.05.1777|e|, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.06.1824, tr. Albert Breteler (1775-1807).

5.                   Evert Schouwink, geb. Eschmarke, geb. Eschmarke 1780; zie [44].

6.                   Bernardus Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 13.11.1782|g|.

7.                   Enneke Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 09.10.1785|h|, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 12.08.1834, otr. Enschede 20.07.1805|p| Bartus Schuurink, geb. Gildehaus ca. 1776, landbouwer, overl. Lonneker 14.04.1842, z.v. Hendrik Schuurink en Stijntjen Schouwink.

8.                   Willemina Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 12.10.1788|i|, dienstmeid (1813), overl. Eschmarke (Enschede) 17.07.1815, tr.|o| Enschede 28.04.1813 Jan ten Huntveld, geb. Eschmarke, ged. Enschede 13.12.1767, landbouwersknecht (1813), wever (1831), overl. Eschmarke (Lonneker) 17.10.1831|q|, z.v. Jan ten Huntveld en Enneken Winkels (ca.1739-1822).

 

Noten: |a| inv.126 p.60 {Hössinck}; |b| inv.126 p.130; |c| inv.126 p.135; |d| inv.127 p.5; |e| inv.127 p.14; |g| inv.127 p.34; |h| inv.127 p.46; |i| inv.127 p.57; |k| Kwartierstaat van Jan Geerdink in Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl. 3 p.129-135; |l||m| TG 9(3) juli 1993 p.55; |n| Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker GWT no.16 (L1825.44); |o| TG 17(3) juli 2001 p.89; |p| TG 18(1) januari 2002 p.19; |q| oud 67 jr, wedr Hermina Schouwink (overl.akte Loneker 1831 no.152).

 

[76] Jan ter Horst, tr. voor 1786

[77] Grietjen ten Kate, landbouwersche (1813,1816), overl.|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leide ter Horst, geb. Eschmarke ca. 1786, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.03.1860, tr. Enschede 17.11.1813 Jan Levermann, geb. Gildehaus ca. 1786, landbouwersknecht (1813), overl. Eschmarke (Lonneker) 26.03.1860, z.v. Jan Levermann en Stine Els.

2.                   Grades ter Horst, geb. Enschede 1788; zie [38].

3.                   Hermina ter Horst, geb. Eschmarke ca. 1796, overl. Eschmarke (Lonneker) 15.05.1852, tr. Enschede 15.03.1816 Grades Kwekkeboom, geb. Eschmarke ca. 1790, wever (1816), overl. Eschmarke (Lonneker) 11.12.1845, z.v. Geerlich Kwekkeboom en Geesken Walhof.

 

Noten: |a| niet overl. Lonneker 1827 (no.86).

 

[78] Gerrit ten Dijke, geb. Lonneker ca. 1751, woont Eschmarke (1782,1786), landbouwer (1819), overl. Lonneker 28.12.1835, tr. voor 1782

[79] Janna Leussink, landbouwster (1819), overl. Eschmarke (Lonneker) 25.02.1828|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gradus ten Dijke, ged. Enschede 03.03.1782|a|.

2.                   Jenneken ten Dijke, geb. Enschede 1786; zie [39].

 

Noten: |a| inv.127 p.32; |b| Janna Lansink, ook wel eens genoemd Leussink (overl.akte Lonneker 1828 no.23).

 

[80] Hardick.

[82] Kammeijer.

 

[84] Jan Slot, ged. Goor 01.08.1739|c|, uit het Karspel (1765,1768,1777,1781), onder ’t Wegdam (1774), op de Vinke (1781), overl. Goor 17.12.1812, otr. Goor 10.03.1764|a|

[85] Jenneken Assink, ‘uit Elsen dog hier (=Goor) woonagtig’, overl. voor 1810.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna Slot, ged. Goor 23.06.1765.

2.                   Gerrit Jan Slot, ged. Goor 15.05.1768.

3.                   Jan Hendrik Slot, ged. Goor 19.05.1771|b|, daghuurder (1818), boerwerker (1820), overl. Herike (Markelo) 15.02.1820|d|, tr. 1e voor 1815 Fenne Nijland, overl. Goor 15.07.1814; tr. 2e Goor 15.01.1818 Jenneken klein Uunks, geb. Goor ca. 1774, boerwerkster, d.v. Teunis klein Uunks en Janna Wiemerink.

4.                   Antonij Slot, geb. Goor 1774; zie [42].

5.                   Geesken Slot, ged. Goor 12.10.1777, overl. Goor 30.04.1820, otr. Goor 07.12.1810, tr. Goor 26.12.1810 Waander Vos, geb. Goor ca. 1761, overl. Goor 08.03.1844, z.v. Gerrit Jan Vos en Geesken ten Dus.
     WV tr. 1e voor 1810 Berendina Bolwinkel, overl. voor 1810.

6.                   Jan Harmen Slot, ged. Goor 21.01.1781.

 

Noten: |a| inv.153 p.19; |b| inv.151 p.47 {vader Jan Boomer op de Vinke, moeder Jenneken Assink}; |c| inv.150 p.114; |d| e.v. Jenne Leeftink (overl.akte Markelo 1820 no.16).

 

[86] Christoffer Stroink, overl. voor 1801.

Kind:

1.                   Catharina Stroink, geb. Oldenzaal ca. 1779; volgt [43].

 

[88]/[89] = [74]/[75]

 

[90] Berend Gerritsen, landbouwer, overl. voor 1815, tr. voor 1779

[91] Hermina Tigcheler, Mina, ged. 27.02.1752, landbouwerse, overl. Eschmarke (Enschede) 01.01.1815.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Gerritsen, ged. Enschede 07.11.1779|a|.

2.                   Geertje Gerritsen, ged. Enschede 03.12.1780; volgt [45].

3.                   Jenneke Gerritsen, ged. Enschede 26.10.1783|c|.

4.                   Maria Gerritsen, ged. Enschede 1786|d|, overl. Eschmarke (Lonneker) 26.04.1830, tr. Derk Lansink, geb. Gildehaus ca.1787, boerwerker, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.05.1846, z.v. Derk Lansink en Janna Eilders.
     DL tr. 2e Jenneken Kwekkeboom; tr. 3e Geerdjen Nijland.

5.                   Gerridina Gerritsen, ged. Enschede 1790|e|, dienstmeid (1818), landbouwersche (1829), overl. (kraambed) Eschmarke (Lonneker) 19.06.1829, tr. Lonneker 01.08.1818 Bernardus Geuvers, geb. ca. 1797, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 29.05.1833, z.v. Gerrit Geuvers en Fenneken Beernink.

6.                   Barendina Gerritsen, ged. Enschede 1796|f|, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 31.05.1850.

 

Noten: |a| inv.27 p.23; |c| inv.127 p.38; |d| inv.127 p.50; |e| inv.127 p.63; |f| inv.128 p.2.

 

[92] Jan Gaevrink/Geuverink, overl. Eschmarke 18.06.1803|d|, tr. voor 1766

[93] Aaltjen Elshof, landbouwersche (1814), overl. Eschmarke (Lonneker) 10.06.1826|f|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Gaevrink, later Geuvers, geb. ca. 1766; zie [46].

2.                   Gerhardus Geuverink, ged. Enschede 29.11.1767|b|.

3.                   Hermannus Geuverdink, ged. Enschede 07.10.1770|c|, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.01.1845, tr. Jenneken Weldink, overl. voor 1845.

4.                   Geertje Geuverdink, later Geuvers, ged. Enschede 16.03.1774|a|, overl. Eschmarke (Lonneker) 27.07.1841, tr. Enschede 26.02.1814|e| Willem ten Hoove, geb. Delden ca. 1788, landbouwer (1814), overl. Eschmarke (Lonneker) 04.07.1861, z.v. Jan ten Hoove en Janna Egbertzen.

 

Noten: |a| inv.127 p.4; |b| inv.126 p.124; |c| inv.126 p.131; |d| Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16 {huwelijk Enschede 1814 no.8}; |e| bruid Geertje Geuvers, ook Geuverink; |f| e.v. Geuvers (overl.akte Lonneker 1826 no.78).

 

[94] Harmen ten Thij, geb. 1746, schoolmeester (1783,1787), landbouwer (1814,1820), overl. Eschmarke (Lonneker) 14.01.1820, tr. voor 1781

[95] Geertjen Minkmaat, landbouwster, overl. voor 1820, w.s. overl. voor 1814. [Eschmarke 1781]

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina ten Thij, geb. Eschmarke 1781; zie [47].

2.                   Jan ten Thij, ged. Enschede 02.02.1783|b|, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.08.1867, tr. Enschede 20.04.1815 Jenneken Leusink, geb. Enter ca. 1786, dienstmeid (1815), landbouwersche (1822), overl. Eschmarke (Lonneker) 22.03.1822, d.v. Gerhardus Leusink, schipper, en Janna Kruders; tr. 2e tussen 1822 en 1835 Stiene Hermink, geb. Schuttorff ca. 1772, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.03.1835, d.v. Gerrit Hermink en Fenneken Kroeze.

3.                   Janna ten Thij, ged. Enschede 03.04.1785|c|, overl. Eschmarke (Enschede) 29.10.1814.

4.                   Hendrina ten Thij, ged. Enschede 22.07.1787|a|, naaister, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.10.1820.

 

Noten: |a| inv.127 p.54; |b| inv.127 p.35; |c| inv.127 p.46.

 

[96] Berent Strootman, later Tegeler, overl. voor 27.07.1783|d|, tr. 2e  voor 22.06.1755|c| Aalken Harberink, overl. na 17.03.1786|b|; tr. 1e|a|

[97] Stine Schurink, overl. voor 1755.

Uit dit huwelijk: Jan; zie [48].

 

Noten: |a| C.J. Snuif, 1930 p.118; |b| Boerderijen van Enschede, deel 1 (Esmarke), 1993, p.66; |c||d| ibidem, p.65.

 

[104] Harmen Wooldrik, woont Lonneker (1738), woont Eschmarke (1740,1748), landbouwer op 't Veld (1791), overl. Enschede 23.03.1791|f|, tr. voor 1738

[105] Jenneken Hulscher, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Wooldrik, ged. Enschede 03.08.1738|a|.

2.                   Jan Wooldrik, geb. Enschede 1740; zie [52].

3.                   Gerrit Wooldrik, ged. Enschede 15.04.1742|b|.

4.                   Enneke Wooldrik, ged. Enschede 19.04.1744|c|, w.s. jonggestorven.

5.                   Enneke Wooldrik, ged. Enschede 27.10.1745|d|.

6.                   Geeske Wooldrik, ged. Enschede 30.06.1748|e|.

 

Noten: |a| inv.126 p.45; |b| inv.126 p.55; |c| inv.126 p.62; |d| inv. p.67; |e| inv. p.74; |f| huw.bijl. Lonneker 1820 (no.29) & Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16.

 

[106] Willem Wooldrik, landbouwer, woont Eschmarke (1737,1749), tr. voor 1737

[107] Hermke Schreurs, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                   Engbert Wooldrik, ged. Enschede 22.01.1737|a|, overl. Eschmarke (Lonneker) 19.11.1815, tr. voor 1771 Anneken Nijhof, overl. voor 1815.

2.                   Berendina Wooldrik, ged. Enschede 15.04.1740|b|.

3.                   Harmen Wooldrik, ged. Enschede 04.08.1743|c|.

4.                   Hendrik Wooldrik, ged. Enschede 16.02.1746|d|.

5.                   Swenneke Wooldrik, geb. 1749; zie [53].

 

Noten: |a| inv.126 p.; |b| inv.126 p.; |c| inv.126 p.; |d| inv.126 p.

 

[108] Jan Wooldrik, woont Eschmarke (1745,1762), in de Veltkamp (1747,1754), tr. voor 1745

[109] Grietje Verbecke, ook Margaretha Overbeek|j|.

Uit dit huwelijk:|h|

1.                   Jenneke Wooldrik, ged. Enschede 31.01.1745|a|.

2.                   Harmen Wooldrik, "ten Dieke", ged. Enschede 14.05.1747|b|, tr. Geertje ten Dieke, d.v. Hermen ten Dieke en N. lutje Varvick (zie mogelijke vader van [78]).

3.                   Jan Wooldrik, ged. Enschede 31.08.1749|c|, tr. 1e Judith; tr. 2e Geertrui Pierik, uit Delden.

4.                   Fenneke Wooldrik, ged. Enschede 26.01.1752|d|, w.s. jonggestorven.

5.                   Gerrit Wooldrik, geb. Lonneker 1754; zie [54].

6.                   Fenneke Wooldrik, ged. Enschede 12.08.1756|e|, tr. Geerdink.

7.                   Hermannus Wooldrik, ged. Enschede 06.08.1758|f|, tr. Berendje Nijhof, ged. Enschede 28.01.1753|i||j|, d.v. Jenneken Nijhoff uit Usselo.

8.                   Henrik Wooldrik, ged. Enschede 06.06.1762|g|.

 

Noten: |a| inv.126 p.65; |b| inv.126 p.71; |c| inv.126 p.78; |d| inv.126 p.84; |e| inv.126 p.95 {vader: Jan Veltkamp}; |f| inv.126 p.100; |g| inv.126 p.110; |h| GvdW, dl. II, p.24; |i| GvdW, dl.II, p.24 {doopboek: Jenneken Nijhoff, een onecht kind, waarvan zij belijdt de vader te zijn Gerrit te Morsch jongeman en is bij den doop genaamt Berendjen}; |j| overl.akte Lonneker 1831 no.98.

 

[110] Hendrik Nijhuis, vroeger genaamd Brunink|a|, tr. voor 1762

[111] Hermken Nijhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth, geb. Lonneker ca. 1762; volgt [55].

 

Noten: |a| overl.akte Lonneker 1848 no.214.

 

[112] Gerrit van Rijsoort, tr. voor 1780

[113] Gesina Dirksen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendricus Stephanus van Rijsoord Lulius, ged. Haaksbergen (ndg) 30.04.1780|a|, tr. Anna Willemijna Heijink.

2.                   Sophia Anna van Rijsoord Lulius, ged. Haaksbergen (ndg) 26.12.1783|b|.

3.                   Adrianus Wilhelmus van Rijsoord Lulius, ged. Haaksbergen 05.03.1786|c|.

4.                   Hendrik Willem van Rijsoort, geb. Haaksbergen ca. 1786; volgt [56].

 

Noten: |a| vader Gijsberdt, moeder Johanna Geziena Derkzen; |b| vader Gijsberd, moeder Johanna Geziena Derkzen; |c| vader Gijsberdt, moeder Geziena Derkzen.

 

[114] Hendrik Wermink, overl. na 1797, otr. Amsterdam 19.04.1782|d|

[115] Geertrui Overweg, geb. ca. 1755, doopgetuige Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 23.11.1792 en Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.05.1796, overl. Raalte 12.09.1818.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Warmink, geb. Amsterdam ca. 1782, kleermaker, overl. Raalte 28.01.1836.

2.                   Bastiaan Wermink, ged. Amsterdam (Westerkerk) 11.04.1784|c|, w.s. jonggestorven.

3.                   Gerritjen, geb. Raalte 1785; zie [57].

4.                   Bastiaan Wermink, geb. Raalte 31.10.1788, ged. Raalte 02.11.1788.

5.                   Janna Gerritdina Wermink, geb. Raalte 22.01.1794, ged. Raalte 26.01.1794.

6.                   Jan Wermink, geb. Raalte 11.04.1797, ged. Raalte 14.04.1797, (brood)bakker, overl. Raalte 01.09.1848|b|, tr. Raalte 21.02.1822 Antonia Wachteveld, geb. Wijhe 02.04.1802, overl. Raalte 21.11.1855|a|, d.v. Gerrit Jan Wachteveld en Machteld Westerkamp.

 

Noten: |a| e.v. Warmink (overl.akte Raalte 1855 no.125); |b| Warmink (overl.akte Raalte 1848 no.97); |c| get. Bastiaan Overwegh; |d| ook Warmink.

 

[116] Hendrik Dekkers, ged. Hengelo 01.12.1737|j|, overl. voor 1837|x|, otr. Hengelo 01.02.1767|a|, tr. Hengelo 15.02.1767

[117] Maria Duif, ook Duven/Duijven, geb. ca. 1743 (74 jaar), uit Almelo, spinster (1817), woont huis no.144 (1817), overl. Hengelo 18.01.1817|k|; otr. 2e Hengelo 30.12.1784, tr. Hengelo 06.02.1785 Jannes te Laarhuis|b|, overl. na 1817|k|.

Uit het huwelijk Dekkers-Duif:

1.                   Jurrien Dekkers, geb. Hengelo 1768; zie [58].

2.                   Janna Dekkers, ged. Hengelo 07.01.1770|c|.

3.                   Gerrit Dekkers, ged. Hengelo 06.11.1771|d|, w.s. overl. tussen 1771 en 1773.

4.                   Gerrit Dekkers, ged. Hengelo 11.07.1773|e|, w.s. overl. tussen 1777 en 1780.

5.                   Geertruijt Dekkers, ged. Hengelo 05.02.1775|f|, w.s. overl. tussen 1775 en 1781.

6.                   Jan Dekkers, ged. Hengelo 17.10.1777|g|, wever, overl. Hengelo 29.09.1816, tr. voor 1816 NN, overl. voor 1816|l|.

7.                   Gerrit Dekkers, ged. Hengelo 06.05.1780|h|.

8.                   Geertrui Dekkers, ged. Hengelo 23.07.1781|i|.

 

Noten: |a| inv.235 p.51; |b| inv.235 p.93; |c| inv.233 p.23; |d| inv.233 p.27; |e| inv.233 p.32; |f| inv.233 p.35; |g| inv.233 p.41; |h| inv.233 p.48; |i| inv.233 p.50; |j| inv.232 p.99; |k| ‘gehuwd’, maar er staat in de overlijdensakte niet met wie; |l| overl.akte Hengelo 1816 no.44; |x| niet Hengelo 1812 (no.87) of 1824 (no.17).

 

[118] Alef ter Laarhuis, geb. ca. 1733, wever, overl. Hengelo 12.02.1813|a|, tr.

[119] Geertruij Nijhof, spinster, overl. voor 1846.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrina Laarhuis, tr. Hengelo 1793; zie [59].

2.                   Herm ter Laarhuis, geb. Hengelo ca. 1768, wever, overl. Enschede 30.10.1846|b|, tr. 1e Berendina Toezinle(?), overl. voor 1819; tr. 2e Hengelo 12.03.1819 Gerharda Wissink, geb. Enschede ca. 1788, spinster (1819), overl. Enschede 30.05.1858, d.v. Hendrikus Wissink en Ursela Broen.

 

Noten: |a| Alef ter Laarhuis, aangifte door Jurjen Dekkers {schoonzoon} die verklaart niet te kunnen schrijven (overl.akte Hengelo 1813 no.11); |b| Hermen Laarhuis, ‘weduwnaar van Grada Wissink’{dat lijkt een vergissing}, z.v. Albert Laarhuis en Geertjen Bos (overl.akte Enschede 1846 no.78).

 

[120] Peter Otto, ‘mousquetier’ bij von Droste compagnie van infanterieregiment von Gaudi (1824), leijdekker, overl./begr. Wesel voor 1831, tr.

[121] Maria Catharina Baumann, overl. voor 1831.

Kinderen:

1.                   Joannes Otto, geb. Wesel ca. 1782/1783; zie [60].

2.                   Anthon Otto, geb. Wesel 1784|c|, kantoenspinner (1824), fabrieksarbeider (1856), overl. Enschede 28.04.1856, tr. 1e voor 1821 Catharina Remerink, geb. Lonneker ca. 1746, overl. Enschede 14.11.1821; tr. 2e Enschede 08.01.1824|b| Christina Kordink, geb. Enschede 17.02.1801, ged. Enschede (dng) 22.02.1801|d|, overl. Enschede 18.01.1871, d.v. Willem Kordink en Janna Hesselink.
     CR tr. Gerrit Gunnink; tr. Jan Hendrik Koster.
=
w.s. Anton Otto, geb. 10.01.1781|a|, spinnersbaas (1812).

 

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no. 9037/302 (woont Noord-Sextie) {hier geen geboorteplaats vermeld}; |b| moeder v/d bruidegom Mariana Catharina Baumans (huw.akte Enschede 1824 no.1); |c| Duitse verklaring, geregistreerd Oldenzaal 09.12.1823 {alleen jaar en plaats van de geboorte} (huw.bijln Enschede 1824 no.1); |d| extract (ibidem).

 

[122] Jan Schouwink, geb. 14.01.1754|a|, landbouwer in de Eschmarke (1812), wever (1828), overl. na 1828, tr. voor 1784

[123] Geertjen lutke Holzik, overl. voor 1828.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermina Schouwink, geb. Enschede ca. 1784; zie [61].

 

Noten: |a| Registre Civique Enschede 1812, no.10294/1015.

 

[124] Jan ten Tij, later Breteler, landbouwer, woont Bretelerplaats te Lonneker, overl. Enschede 09.10.1781|a|, tr. voor 1764

[125] Jenneken Breteler, ook Helmer|e|, geb. ca. 1740 (77 jaar)|b|, landbouwersche (1813), overl. Lonneker 29.03.1817|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Breteler, geb. Eschmarke ca. 1764, bouwman (1813), overl. Lonneker 05.08.1834, tr. Lonneker 29.04.1813|c| Enneken Harberink, geb. Lonneker ca. 1790, dienstmeid (1813), overl. Lonneker 17.01.1869, d.v. Jan Harberink en Janna te Waarbeek.

2.                   Hermannus Breteler, geb. ca. 1766, bouwman (1813), overl. Eschmarke (Lonneker) 25.09.1837|d|.

3.                   Albert Breteler, ged. Enschede 16.07.1775, landbouwer, overl. Eschmarke 04.05.1807, tr. Maria Schouwink (1777-1824), d.v. Gerrit Schouwink en Gezina Ticheler.

4.                   Hendrik Breteler, geb. Lonneker 1778; zie [62].

 

Noten: |a| huw.bijl. Losser 1813 no.2; |b| Jenneken Breteler, weduwe van Jan Breteler, en dogter van Albert (doorgehaald ‘ten Thij’) Helmink en Jenneken Wennink (akte no.33); |c| bruidegom ook Gerrit ten Tije, moeder v/d bruidegom Jenneken Helmich (huw.akte Lonneker 1813 no.7); |d| moeder Jenneken Helmink (overl.akte Lonneker 1837 no.137); |e| overl.akte Lonneker 1848 no.96 (overl. zoon Jan Hendrik).

 

[126] Hermannus Oolderink, ged. Losser 23.10.1763|e|, bouwman (1813), wever (1828), overl. Eschmarke (Lonneker) 16.02.1828, tr. 2e Janna Bekkinkhof, landbouwersche te Losser, overl. voor 1828; otr. 1e Losser 13.09.1789|f|, tr. Losser 18.10.1789

[127] Aleida Vrielink, Ale Frielink, landbouwersche te Losser, overl. Losser 03.05.1805|g|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikus Uelderink, ged. Losser 31.10.1790|d|.

2.                   Janna Oolderink, geb. Losser 1792; zie [63].

3.                   Vrerik Oolderink, geb. Losser 11.09.1795, ged. Losser 13.09.1795|c|, kleermaker, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.09.1855|h|, tr. Lonneker 21.06.1823 Hendrina Bouwmeester, geb. Lonneker ca. 1797, dienstmeid (1823), overl. Eschmarke (Lonneker) 13.11.1863I|i|, d.v. Berend Bouwmeester en Johanna Hutink.

4.                   Hermina Oolderink, geb. Losser 30.05.1798|, ged. Losser 03.06.1798|b|.

5.                   Bernardus Oolderink, geb. Losser 27.10.1802, ged. Losser 31.10.1802|a|.

 

Noten: |a| RAO inv.257 p.41; |b| RAO inv.257 p.39; |c| RAO inv.257 p.37; |d| RAO inv.257 p.34; |e| RAO inv.257 p.30; |f| inv. ... {Uelderink}; |g| huw.bijl. Losser 1813 no.2; |h| Fredrik Oelderink (overl.akte Lonneker 1855 no.159); |i| wede Frederik Eulderink (overl.akte Lonneker 1863 no.178).

 

Generatie VIII

 

[128] Hendrik ter Heege, tr.

[129] Enneken of Aalken.

Uit dit huwelijk vier kinderen; zie Register ter Heege.

 

[130] Hendrik Duivengoor, alias Hendrik Haverkate, geb. op Haverkate 1694|a|, bezit kwart van Duivengoor|b|, vermeld op de huisgezinnenlijst 1748, tr.

[131] Gese Harmsen of Geeske Klein Berenbroek.

Uit dit huwelijk|c|:

1.                   Geesken Duivengoor, tr. Hendrik Stroot, later Hendrik Duivengoor; uit dit huwelijk vier kinderen (1755-1765).

2.                   Jenneken; zie [65].

 

Noten: |a| GvdW, dl.2, p.8; |b| ibidem, p.1; |c| ibidem, pp.8-9.

 

[132] Willem Harmzoon Heupers/Höpers, woont Broekheurne (1727), tr. voor 1725

[133] Berendje Jansz Joostink, geb. 1694.

Uit dit huwelijk:|a|

1.                   Hermen Heupers, tr. Hendrijna Hofcoesveld; uit dit huwelijk twee kinderen (1760,1762).

2.                   Enneken Heupers, ged. Enschede 22.06.1725|b|, tr. Gerrit ten Heuw, schoolmeester.

3.                   Jenneken Heupers, ged. Enschede 22.06.1725, overl. {na bevalling van zoon Jan} 17.02.1754, tr. Willem Oosterveld.
     WO tr. 2e Aaltje Haverkate.

4.                   Willem Heupers, geb. 1727; zie [66].

 

Noten: |a| GvdW, dl.II, p.70; |b| (tweeling?) GvdW, dl.I, p.59.

 

[148] Evert Schouwink, geb. tussen 1693 en 1718|n|, woont Eschmarke van 't Hoff, overl. Eschmarke 29.06.1780|j|, tr. 1e voor 1738 Geertjen Bos, overl. tussen 1738 en 1743; tr. 2e voor 1743

[149] Enneke/Fenne(ke) Hössink (ook Hössinck, Höstink, Hösten, Hulscher, van het Hoff en ter Höfte), geb. tussen 1713 en 1730|o|, overl. Eschmarke 07.03.1791|k|.

Uit het huwelijk Schouwink-Bos: |s|

1.                   Willem Schouwink, ged. Enschede 03.08.1738|p|.

Uit het huwelijk Schouwink-Hössink: |s|

2.                   Gerrit Schouwink, geb. 1743; zie [74].

3.                   Berent Schouwink, ged. Enschede 16.04.1745|b|, overl. Eschmarke 29.06.1801, tr.|q| Willemina ter Weele, geb. Boekelo, ged. Enschede 30.05.1746, overl. Eschmarke 18.07.1785, d.v. Lucas ter Weele en Enneken Lansink.

4.                   Willem Schouwink, ged. Enschede 08.02.1747|c|.

5.                   Willemina Schouwink, ged. Enschede 06.07.1749|d|, overl. Eschmarke 16.03.1807, tr.|r| voor 1780 Jan Schurink, overl. Eschmarke 03.04.1793, z.v. Berend Schurink en Jenneken Agterwageler.

6.                   Jenneke Schouwink, ged. Enschede 03.11.1751|e|.

7.                   Jan Schouwink, ged. Enschede 01.04.1753|f|, landbouwer op het Volbert, overl. Lonneker 01.03.1832, tr. Fenneken lutje Wooldrik, geb. ca. 1752, overl. Lonneker 25.12.1841, d.v. Hendrik lutje Wooldrik en Hermina Nijland; uit dit huwelijk vijf kinderen.|t|

8.                   Stijntje Schouwink, ged. Enschede 27.05.1756|g|, tr.|i| Hendric Schuurink, geb. Gildehaus.

9.                   Evert Schouwink, ged. Enschede 15.10.1758|a|, landbouwer in de Eschmarke op de Veluwenplaats (1791,1812), overl. Lonneker 26.10.1841, tr. Hendrika Veluw/Velve. (zie Kwartierstaat Zeggelt [28/29])

 

Noten: |a| inv.126 p.100; |b| inv.126 p.65 {Höstink}; |c| inv.126 p.71 (of 08.01 volgens TG 17(3) juli 2001 p.88); |d| inv.126 p.77 {Enne van het Hoff}; |e| inv.126 p.83; |f| inv.126 p.87 {Hösten}; |g| inv.126 p.95 {Fenneke Hulscher}; |i| Kwartierstaat van Jan Geerdink in Geerdink-v.d.Worp, De Marke Usselo, dl. 3 p.129-135; |j| Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16 (L 1827.42); |k| als Enne ter Höfte, Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, GWT no.16 (L 1827.42); |n||o| TG 9(3) juli 1993 p.55; |p| inv.126 p.45; |q| TG 17(3) juli 2001 p.89-90; |r| TG 17(3) juli 2001 p.90; |s| TG 17(3) juli 2001 p.87-88; |t| TG 17(4) oktober 2001 p.124.

 

[150] Gerrit Tichelaar, steenbakker op Het Tichelwerk, overl. 1770, tr. voor 1742

[151] Maria Kromhof.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                   Derck, ged. 29.05.1742, steenbakker op Het Tichelwerk, tr. 1e Geertje Bos; tr. 2e Harmke Bos.

2.                   Gezina Tigcheler, geb. 1745; zie [75].

3.                   Berendina, ged. 27.04.1749, tr. Jan Nijhoff.

4.                   Hermina, geb. 1752; zie [91].

5.                   Aleida, ged. 23.02.1755.

 

Noten: |a| TG 19(2) april 2003 p.62 {Gerrit Tiggelaar en A.M. Cromhoff}.

 

[156] Hermen ten Dijke, tr. voor 1751

[157] Geertruid Lansink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit, geb. Lonneker ca. 1751; volgt [78].

 

[158] Hermen Lansink, tr. voor 1750

[159] Jenneken Leussink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Janna, geb. ca. 1750; volgt [79].

 

[168] Jan van ’t Slodt, ook Slot, onder Goor, tr. voor 1739

[169] Janna van den Boom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van ’t Slodt, ged. Goor 01.08.1739; zie [84].

2.                   Gerrit Slot, ged. Goor 23.05.1743.

3.                   Jan Hendrick Slot, ged. Goor 23.08.1744.

4.                   Garrit Jan van ’t Slot, ged. Goor 03.04.1747.

 

[170] Jan Assink, uit Elsen.

 

[176] t/m [179] = [148] t/m [151].

 

[182/183] = [150/151]

 

[188] Jan ten Thij, landbouwer, tr. voor 1746

[189] Hilleken ten Cate.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmen ten Thij, ged. Enschede 01.05.1746|a|; zie [94].

2.                   Jenneke ten Thij, ged. Enschede 12.05.1748|b|.

3.                   Jan Harmen ten Thij, ged. Enschede 08.03.1750|c|.

 

Noten: |a| inv.126 p.69; |b| inv.126 p.74; |c| inv.126 p.79.

 

[208] Jan Wooldrik|a|.

 

Noten: |a| inv.126 p.45 {zoon: Herman Janssen Wooldrik}.

 

[218] Verbecke.

Noemt in zijn testament als kinderen:|a|

1.                   Grietje; zie [109].

2.                   Geese Verbecke, tr. Jan Wijcherink.

3.                   Gerrit Verbecke.

4.                   Hermen Verbecke.

 

Noten: |a| GvdW, dl.II, p.24.

 

[230] Overweg.

Kind:

1.                  Geertruij Overweg, geb. ca. 1755; zie [115].

 

[232] Jurjen Dekkers, in de Agterhoek, tr. Hengelo 05.05.1726|j|

[233] Maria Kuipers, Merrie, in de Agterhoek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Garrit Dekkers, ged. Hengelo 15.09.1726|a|.

2.                   Henderick Dekkers, ged. Hengelo 09.05.1728|i|.

3.                   Berent Dekkers, ged. Hengelo 05.02.1730|b|.

4.                   Jan Dekkers, ged. Hengelo 07.06.1733|c|, wever, overl. Hengelo 29.09.1816.

5.                   Geertruij Dekkers, ged. Hengelo 26.07.1735|d|.

6.                   Hendrik Dekkers, geb. 1737; zie [116].

7.                   Geertruij Dekkers, ged. Hengelo 13.03.1739|e|.

8.                   Anthoni Dekkers, ged. Hengelo 03.12.1739|f|.

9.                   Geertruij Dekkers, ged. Hengelo 22.05.1744|g|.

10.                Gerhardus Dekkers, ged. Hengelo 06.02.1746|h|.

 

Noten: |a| inv.232 p.51; |b| inv.232 p.68; |c| inv.232 p.82; |d| inv.232 p.90; |e| inv.232 p.104; |f| inv.232 p.111; |g| inv.232 p.118; |h| inv.232 p.123; |i| inv.232 p.60 {vader: Hendrick}; |j| inv.234 p.113.

 

[234] Bastjaan Duif, uit Almelo.

 

[236] Jan ter Laarhuis, tr. voor 1733

[237] Hendrina Dekkers.

Kind:

1.                   Alef ter Laarhuis, geb. ca. 1733; zie [118].

 

[252] Jan Oolderink, ged. Enschede 12.11.1730|j|, landbouwer, tr. Losser 07.11.1762

[253] Maria Drienerhorst, ged. Enschede 26.04.1739|i|, spinster; MD tr. 1e Losser 11.11.1759 Hermannus Lippinkhof, geb. Losser, overl. voor 1762.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermannus Oolderink, geb. 1763; zie [126].

2.                   Hendrina Oolderink, ged. Losser 11.11.1764|c|.

3.                   Roelof Oolderink, ged. Losser 06.04.1766|g|.

4.                   Fenne Oolderink, ged. Losser 05.04.1767|a|.

5.                   Hendricus Oolderink, ged. Losser 22.01.1769|e|, jonggestorven

6.                   Rozina Oolderink, ged. Losser 28.07.1771|h|.

7.                   Henricus Oolderink, ged. Losser 27.02.1774|d|, fabrikeur (1819), winkelier (1862), overl. Enschede 19.09.1862, tr. 1e Enschede 26.05.1819 Geertruid ter Morsch (1777-1831); tr. 2e Schoterland 17.07.1835 Roelofje van Giffen, geb. Nijeveen ca. 1795, overl. Enschede 26.09.1854, d.v. David Flud van Giffen en Hendrikje Heggers.

8.                   Jans Oolderink, ged. Losser 28.07.1776|f|.

9.                   Garrit Jan Oelderink, ged. Losser 05.05.1782|b|.

 

Noten: |a| RAO inv.257 p.31; |b| inv.257 p.33; |c| RAO inv.257 p.30; |d| RAO inv.257 p.32; |e| RAO inv.257 p.31; |f| RAO inv.257 p.32; |g| RAO inv.257 p.31; |h| RAO inv.257 p.31; |i| RAO inv.126 p.48; |j| inv.126 p.22 {vader: Uelderinck}.

 

[254] Vrielink.

Kinderen:

1.                   Aleida Vrielink; zie [127].

2.                   Berent Vrielink, geb. ca. 1754, huwelijksgetuige (1813).

 

Generatie IX

 

[264] Harm Heupers.

[266] Jan Joostink.

Kind:

1.                   Berendje, geb. 1694; zie [133].

 

[296] Willem Schouwink, overl. voor 1743, tr.|a|

[297] Stiene Schurink, overl. na 1743.

Uit dit huwelijk: |b|

1.                   Willem Schouwink, overl. na 1749, tr. Enneken Scholten, overl. na 1749, d.v. Sander Scholten en Jenneken Segelink.

2.                   Jenneken Schouwink, overl. na 1749, tr. Jan Harmsen, overl. voor 1749.

3.                   Evert Schouwink, geb. ca. 1715; zie [148].

4.                   Geesken Schouwink, overl. voor 1754, tr. Harmen ten Dijke.

5.                   Gerrit Schouwink, geb. Eschmarke, ged. Enschede 14.07.1726.

 

Noten: |a||b| TG 17(3) juli 2001 p.87.

 

[298] Berend ter Hofte.|a|

Kind:

1.                   Enneken Höfte, geb. ca. 1715; zie [177]

 

Noten: |a| TG 17(3) juli 2001 p.88.

 

[300] Berent Tiggelaer, steenbakker op Het Tichelwerk|a|, overl. tussen 1750 en 1760, tr.

[301] Berendina Schouwinck.

“In 1750 maakt Tiggelaer nieuwe groengrond aan van 1 schepel en betaalt f. 40-0-. In 1760 is Berent Tiggelaar overleden. Op de Tiggelerie wordt een maagscheiding geschreven. Er is het land van Herman Pot, de Menkmaatshoff en de gaarden achter het Wolterinckhoff, bouwland de Veltbraake, de Puttencamp, land op Bentrop en Elshoff land. Het erfhuis, de schoppe met de bomen en de holtgewassen en de daarbijstaande behuijsinge of schuren en oven van de Tiggelerie en de daaraan behorende gronden blijven onverdeeld en die zal Gerrit Tiggeler gedurende het leven van zijn moeder gebruiken. De tiggelerie is voor hem en tot genot van zijn huishouding met de halve behuising, de schoppe en de gaardengrond zoals hij tegenwoordig in bezit en gebruik heeft. Betalende aan de moeder en de drie kinderen van Roelf Volbert, de jaarlijkse huur van 87 gulden en 10 st.”|b|

Uit dit huwelijk|c|:

1.                   Gerrit, geb. voor 1735; [zie 150].

2.                   Aleida Tiggelaar, geb. voor 1735, tr. Roelof Volbert. Uit dit huwelijk: Walburg en Gerrit.

 

Noten: |a| E.C. Geerdink-van der Worp, “Het Tigchelwerk, de Elshoff, de Horst of Albertshuis en de Puttenkamp”, TG 19(2) april 2003 pp.59-62; |b| ibidem, p.61; |c| ibidem pp.61-62.

 

[352/353] = [296/297]

 

[354] = [298]

 

[464] Gerrit Dekkers|a|.

 

Noten: |a| inv.232 p.68 {vader van kleinzoon Berent: Jurjen Gerritsen Dekkers}.

 

w.s. Gerrit Hendriksen Dekkers, otr./tr. Hengelo 11.01/04.02.1700 (inv.234 p.42) Berentjen Jurriaans Koiten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henderina Maria, ged. Hengelo 12.12.1700 (inv.231 p.94).

2.                   Hendrik, ged. Hengelo 13.08.1702 (inv.231 p.98).

3.                   Magrietje, ged. Hengelo 29.02.1704 (inv.231 p.102).

4.                   Geertrui, ged. Hengelo 29.02.1704 {tweeling} (inv.231 p.102).

5.                   Grietjen, ged. Hengelo 06.11.1707 (inv.231 p.109).

6.                   Geertruijt, ged. Hengelo 30.06.1709 (inv.231 p.114).

7.                   N., ged. Hengelo 16.08.1711 (inv.231 p.120).

8.                   Jannes, ged. Hengelo 18.06.1713 (inv.231 p.126).

9.                   Magrita, ged. Hengelo 18.06.1713 {tweeling} (inv.231 p.126).

10.                Eeva, ged. Hengelo 07.08.1718 (inv.231 p.143 {moeder Kuitinck}).

Maar geen Jurjen! Of het moest N. zijn.

 

[466] Willem Kuipers|a|.

 

Noten: |a| inv.232 p.68 {moeder van kleinzoon Berent: Maria Willemsen Kuipers}.

 

w.s. Willem Gerritsen Kuipers, uit Driene, otr./tr. Hengelo 09.01/06.02.1698 (inv.234 p.36) Geertien Albertz Peesen, uit de Agterhoek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Fenneken, ged. Hengelo 02.01.1707 (inv.231 p.107).

2.                   Berentjen, ged. Hengelo 09.01.1709 (inv.231 p.113).

3.                   Willem, ged. Hengelo 15.02.1716 (inv.231 p.134 {moeder Geesken}).

Maar geen Maria!

 

[504] Hendrik Gerritsen Oolderink, woont Usselo (1728,1730), tr. voor 1723

[505] Jenneken Jansen Geerdink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Olrink, ged. Enschede 10.10.1723|a|.

2.                   Jan Olerik, ged. Enschede 24.10.1728|b|.

3.                   Jan Uelderinck, geb. 1730; zie [252].

 

Noten: |a| inv.126 p.2; |b| inv.126 p.16.

 

[506] Roelof Drienerhorst, woont Driene, tr. voor 1731

[507] Eefke Geerdink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke Drienerhorst, ged. Enschede 23.12.1731|a|, w.s. jonggestorven.

2.                   Jenneke Drienerhorst, ged. Enschede 06.01.1734|b|.

3.                   Maria Drienerhorst, geb. 1739; zie [253].

 

Noten: |a| inv.126 p.25; |b| inv.126 p.48.

 

Generatie X

 

[1008] Gerrit Oolderink.

 

Noten: |a| inv.126 p.2 {vader van kleinzoon Hendrik: Hendrik Gerritsen Oolderink}.

 

[1010] Jan Geerdink.

 

Noten: |a| inv.126 p.2 {moeder van kleinzoon Hendrik: Jenneken Jansen Geerdink}.

 


Afkortingen

GvdW = De marke Usselo van 1650 tot 1800 / door mw E.C. Geerdink-v.d. Worp. Drie delen.


Legenda

Hengelo = Hengelo(O)


Overlap met andere kwartierstaten:


terug naar het overzicht