Familie ter Heege (10)

 

(Diepenheim/Amsterdam)

 

 

Dit fragment betreft de nazaten van Jan ter Hege en Aeltjen Veltmans. Hun relatie met de andere families ter Heege en ter Heegde in Twente is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet in deze vorm tot stand komen dan met gewaardeerde bijdragen van F. ter Heege en J. ter Heege te Rossum (Gld). Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2020)

 


 

0.  Jan Hendericksen ter Hege, woont Diepenheim (1682), tr. 1e|c| Aeltjen Veltmans, overl. voor 1682; otr. 2e Delden 02.06.1682|b| Hendrickjen Assink, woont op ’t Zeldam (1682), vermeld als lidmaat Diepenheim (1696)|a|, d.v. Berent Assinck.

Uit het huwelijk ter Hege-Veltmans:

1.                  Henrik; volgt I.

 

Noten: |a| inv.117 f.8 (‘vrou van ..’); |b| inv.90 p.63; |c| er is geen trouwboek Diepenheim ndg voor 1683 bewaard gebleven.

 


 

I.  Henrik/Hendrick Jansen ter Hege, van Almelo naar Diepenheim, aang. lidmaat Diepenheim 25.09.1696|f|, vermeld als lidmaat Diepenheim 1749|e|, otr. Diepenheim 25.02.1699|d| Anneken Wolberts, aang. lidmaat Diepenheim “tegen Kerstijt” 1684|h|, ing. lidmaat Diepenheim 1699 (met att. van Almelo)|g|, overl. voor 1748, d.v. Teunis Wolberts en Henderikjen Hermsen|i|.

     AW tr. 1e voor 1699 Willem Gerritsen, overl. voor 1699.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermina, ged. Diepenheim 14.04.1700|a|.

2.                  Theunis, geb. Diepenheim 1702; volgt II.

3.                  Arent, ged. Diepenheim 24.08.1704|b|.
= w.s.
Arend ter Heegen, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 28.03.1768.

4.                  Aeltjen, ged. Diepenheim 12.12.1706|c|, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 29.08.1764|j|, otr. Amsterdam 12.06.1750 Jan Koops, uit Meppel, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 29.08.1764.
    
JK tr. 1e voor 1738 Maretje van den Berg, overl. tussen 1747 en 1750. Uit dit huwelijk vier kinderen.
= w.s. Aaltje ter Heegen, begr. Amsterdam (Westerkerk) 11.04.1769.

 

Noten: |a| inv.114 f.16; |b| inv.114 f.20; |c| inv.114 f.22; |d| inv.115 f.10; |e| inv.117 f.75; |f| inv.117 f.13; |g| inv.117 f.18 (tussen 16.04 en 30.06); |h| Lidmatenboek Diepenheim 1683-1756 (Transcriptie mw. M. Scholten-Sijses), p.2 {Anna Wolberts}; |i| ibidem, p.5 {vermeld als lidmaten bij visitatie Pasen 1696}; |j| Aaltie ter Heegen.

 


 

II.  Theunis ter Hege, z.v. I, ged. Diepenheim 29.01.1702|a|, aang. lidmaat Diepenheim 28.12.1726|h|, vermeld als lidmaat Diepenheim 1749|e|, tr. Diepenheim 03.07.1740|b| Treintje Bonkink, uit Neede, vermeld als lidmaat Diepenheim 1749|f|.

In de Volkstelling 1748 Gericht Diepenheim vermeld als “Teunis Lukerman, sijn vrouwe Trijntjen Bonkink, sijn vader, (en kinderen onder de 10 jaar) Cornelis, Anneken, Janna Henderica.”

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis ter Heege, geb. Diepenheim 1741; volgt III.

2.                  Janna ter Heege, Anna, ged. Diepenheim 14.11.1745|c|, aang. lidmaat Diepenheim St.Jan 1763|g|, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 05.05.1785 en 01.04.1787, overl. Amsterdam 30.08.1788, otr. Amsterdam 08.09.1785 Abraham van der Vlier, uit Putten, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 27.11.1776, Amsterdam (Amstelkerk) 05.05.1785 en 01.04.1787, Amsterdam (Westerkerk) 07.02.1790.
     AvdV otr. 2e Amsterdam 08.05.1789 Femmetje van Grieken, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 07.02.1790.
     FvG otr. 1e Amsterdam 08.11.1782 Jan Harmen Assink.

3.                  Janna Hendrika ter Heege, Johanna Hendrika, ged. Diepenheim 24.09.1747|d|, overl. Amsterdam 02.02.1821, otr. Amsterdam 07.05.1784 Jacob van Dijk, uit Dalfsen.
Uit dit huwelijk: Gerritije, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 05.05.1785 (Hemelvaartsdag)|m|; Tomas, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 01.04.1787|n|.

 

Noten: |a| inv.114 f.18; |b| inv.116 f.8: |c| inv.114 f.50; |d| inv.114 f.52 (moeder Trientjen Jansen); |e||f| inv.117 f.75; |g| inv.117 f.81 (Anneke); |h| inv.117 f.58; |m| moeder Terheege, get. Anna Terheege en Abraham van der Vlier; |n| moeder ter Heege, get. Aanna ter Heege en Abraham van der Vlier.

 


 

III.  Cornelis ter Heege, z.v. II, ged. Diepenheim 04.06.1741|b|, aang. lidmaat Diepenheim St.Jan 1763|h|, overl. Diepenheim tussen april 1783 en juni 1786, otr. Amsterdam 02.11.1770 Kunna Buitenkamp, woont Diepenheim 1814.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Heege, geb. Diepenheim 1772; volgt IV.a.

2.                  Willem ter Heege, geb. Diepenheim 1773; volgt IV.b.

3.                  Anna ter Heege, geb. Diepenheim 03.11.1774, ged. Diepenheim 06.11.1774|d|, jonggestorven.

4.                  Anna ter Heege, geb. Diepenheim 18.01.1776, ged. Diepenheim 21.01.1776|e|.

5.                  Willemina ter Heege, geb. Diepenheim 04.11.1777, ged. Diepenheim 05.11.1777|f|.

6.                  Antonij ter Heege, geb. Diepenheim 23.06.1781, ged. Diepenheim 24.06.1781|g|, w.s. jonggestorven.

7.                  Toone ter Heege, geb. Diepenheim 1783; volgt IV.c.

 

Noten: |b| inv.114 f.48; |d| inv.114 f.80; |e| inv.114 f.82; |f| inv.114 f.85; |g| inv.114 f.93; |h| inv.117 f.81.

 


 

IV.a.  Hendrik ter Heege, z.v. III, geb. Diepenheim 04.02.1772, ged. Diepenheim 09.02.1772|a|, overl. na 1821, otr. Amsterdam 04.01.1799, tr. Amsterdam 27.01.1799 Trijntje Poest, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 21.12.1777, overl. na 1821, d.v. Christiaan Poest en Stijntje Arens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 1799; volgt V.a.

2.                  Christiaan ter Heege, geb. Amsterdam 10.12.1801, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 13.12.1801.

3.                  Christina Cornelia ter Heege, geb. Amsterdam 03.05.1803, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 06.05.1803, werkster (1862), overl. Amsterdam 27.08.1881, tr. Amsterdam 03.05.1826 Franciscus Bernardus Frikke, ged. Amsterdam (De Lely (rk)) 21.08.1805, kistenmaker (1826), z.v. Mattheus Frikke, schoenmaker, en Maria van der Donk.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna Dorothea, geb. Amsterdam ca. 1829, overl. Utrecht 29.03.1904.

4.                  Catharina Jacoba ter Heege, geb. Amsterdam 31.03.1805, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 03.04.1805|b|, overl. Amsterdam 03.12.1806, begr. Amsterdam 03.12.1806|c|.

5.                  Catharina Jacoba ter Heege, geb. Amsterdam 18.03.1807, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 20.03.1807, overl. Amsterdam 21.08.1810, begr. Amsterdam 24.08.1810.

6.                  Wessel Frederik ter Heege, geb. Amsterdam 1809; volgt V.b.

7.                  Jacobus ter Heege, geb. Amsterdam 21.08.1811, overl. Amsterdam 12.09.1811.

8.                  Anna Elisabeth ter Heege, geb. Amsterdam 13.09.1812, overl. Amsterdam 01.07.1850, tr. Amsterdam 23.08.1843 Dirk Claus, geb. Amsterdam/Nieuwer-Amstel 13.03.1816, timmermansknecht (1843), timmerman (1869,1872), z.v. Dirk Claus en Marietje Westerheijden|d|.
Uit dit huwelijk: Maria Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1844, overl. Renkum 29.07.1938; Dirk, geb. Amsterdam ca. 1846.

9.                  Jacob ter Heege, geb. Amsterdam 25.08.1814, overl. Amsterdam 25.01.1819.

10.              Trijntje ter Heege, geb. Amsterdam 26.07.1816, overl. Amsterdam 25.05.1817.

11.              Trijntje ter Heege, geb. Amsterdam 22.09.1818, overl. Amsterdam 27.10.1820.

12.              Hendrica ter Heege, geb. Amsterdam 17.11.1821, mutsenmaakster (1842), overl. Amsterdam 14.10.1848, tr. Amsterdam 23.11.1842 Franciscus Henrich Kotter, geb. Amsterdam 11.12.1815, smid (1842), smidsknecht (1850), smid (1871,1872), overl. Nieuwer-Amstel 22.07.1892, z.v. Johan Henrich Kotter en Anna Maria N.
Uit dit huwelijk: Franciscus Henrich, geb. Amsterdam ca. 1843; Hendrica, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. na 1903.
     FHK tr. 2e Amsterdam 07.08.1850 Aaltje Zeder, geb. Amsterdam ca. 1816, dienstbaar (1850), d.v. Marten Pieterse Zeder en Hendrica Schuerink; tr. 3e Amsterdam 27.04.1882 Johanna Hendrica van Wagtendonk, geb. Amsterdam ca. 1818, dienstbaar (1848), overl. na 1892, d.v. Jan van Wagtendonk, timmerman, en Johanna Maria Schakerman.
     JHvW tr. 1e Amsterdam 02.08.1848 Johann Albert Hartje, geb. Vilden (Hannover) ca. 1801, winkelier, z.v. Helmerich Hartje en Mette Anne Nordhusen; tr. 2e Amsterdam 23.10.1873 Nicolaas van Nieukerk, geb. Amsterdam 06.04.1814, kantoorbediende (1851), boekhouder (1873), overl. voor 1882, z.v. Willem van Nieukerk en Johanna Haring.
     NvN tr. 1e Amsterdam 05.11.1851 Geertruij Maria Voskuijl, geb. Amsterdam 16.12.1803, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.12.1803, overl. voor 1873, d.v. Johannes Voskuijl en Hendrika Bekking.
     GMV tr. 1e Amsterdam 14.03.1827 Jacobus Geel, geb. Amsterdam 15.03.1803, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 21.03.1803|e|, goudsmid, overl. voor 1851, z.v. Cornelis Geel en Agie Lindesmit.

 

Noten: |a| inv.114 f.75; |b| vader Hendrik Terheege, get. Christiaan Poest en Christina Arens; |c| Christina Jacoba; |d| ook Marretje Westerheide (huw.akte Nieuwer-Amstel 1815 no.30); |e| Jakobes.

 


 

V.a.  Hendrik Cornelis ter Heege, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 26.08.1799, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 28.08.1799, bakkersknecht (1825), bakker (1853), banketbakkersknecht (1857), overl. Amsterdam 23.10.1873, tr. Amsterdam 04.05.1825 Philippina van Veeren, ged. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 08.12.1793|a||b|, dienstbode (1825), schoonmaakster (1853), overl. Amsterdam 04.09.1867.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 03.02.1826, soldaat (1857), overl. Groningen 30.01.1857, tr. Groningen 09.10.1853 Lammerdina Poulina Caspers, geb. Groningen 07.09.1830, dienstmeid (jul1853), schoonmaakster (okt1853), werkster (1859), overl. Groningen 14.09.1894, d.v. Jan Hendrik Caspers en Harmijna Meijer.
Kind van Lammerdina: Hendrik Cornelis Caspers, geb. Groningen 15.07.1853, overl. Groningen 24.07.1853.
     LPC tr. 2e Groningen 09.10.1859 Petrus Jacobus van Eck, geb. Utrecht 25.08.1820, verwersknecht (1859), verwer (1887), overl. Groningen 15.12.1887, z.v. Jacobus Philippus van Eck en Alida Zeddeman.

 

Noten: |a| doopaanvraag Regenten Aalmoezeniersweeshuis 04.12.1793; |b| “dochter van onbekende ouders” (huw.akte Amsterdam 1825 reg.2 fol.141v).

 


 

V.b.  Wessel Frederik ter Heege, z.v. IV.a, geb. Amsterdam 15.03.1809, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 19.03.1809, timmerman milicien (1835), timmermansknecht (1863,1866), timmerman (1868,1871), overl. Amsterdam 24.11.1883, tr. Amsterdam 13.05.1835 Berendina Stegeman, geb. Hardenberg 10.01.1809, ged. Hardenberg 15.01.1809, overl. Amsterdam 06.05.1885, d.v. Jan Hendrik Stegeman en Jennechien Nijsink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wessel Frederik ter Heege, geb. Amsterdam 14.01.1836; volgt VI.a.

2.                  Johanna ter Heege, geb. Amsterdam 20.04.1838, overl. Amsterdam 11.08.1875, tr. Amsterdam 09.07.1863 Frederik Alexander Heeneman, geb. Amsterdam 14/19.11.1836, boekbinder (1863), z.v. Andreas Heeneman en Anna Sophia Paadeken.

3.                  Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 1840; volgt VI.b.

4.                  Johannes ter Heege, geb. Amsterdam 1843; volgt VI.c.

5.                  Berendina ter Heege, geb. ca. 1845, w.s. overl. Amsterdam 20.03.1847.

6.                  Berendina ter Heege, geb. ca. 1847, w.s. overl. Amsterdam 28.02.1857.

 


 

VI.a.  Wessel Frederik ter Heege, z.v. V.b, geb. Amsterdam 14.01.1836, timmermansknecht (1860), timmerman, overl. Castricum 30.12.1912, tr. Amsterdam 17.10.1860 Christina Root, geb. Amsterdam 23.10.1836, overl. Amsterdam 14.02.1915, d.v. Johannes Root en Jannetje Menke.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

1.                  Wessel Frederik Root, later ter Heege, geb. Amsterdam 27.08.1860; volgt VII.a.

Uit dit huwelijk:

2.                  Johannes Pieter ter Heege, geb. Amsterdam 01.01.1862, overl. Amsterdam 17.03.1867.

3.                  Christina Maria Jansina ter Heege, geb. Amsterdam 13.05.1864, overl. Amsterdam 12.12.1936, tr. Amsterdam 26.03.1890 Hendrik Wouw, geb. Amsterdam 25.08.1864, werkman, z.v. Abraham Wouw en Geertruida Bisson.
Kind van Christina:

a.         Christina Maria Jansina ter Heege, geb. 05.12.1884, overl. 26.06.1885.

Kind (erkend bij huwelijk):

b.          Cornelia ter Heege, later Wouw|a|, geb. Amsterdam 21.09.1886, overl. Amsterdam 12.06. 1961, tr. Amsterdam 25.08.1909 Johannes Ernestus, geb. Amsterdam 11.01.1883.

4.                  Pieter Johannes Frederik ter Heege, geb. Amsterdam 22.01.1867; volgt VII.b.

5.                  Maria Christina Margaretha ter Heege, geb. Amsterdam 11.06.1875, overl. Amsterdam 18.09.1942, tr. Amsterdam 04.05.1899 Aloisius Henricus Johannes Verburgt, geb. Amsterdam 28.07.1875, koopman (1899), aannemer (1928), overl. Amsterdam 14.08.1941, z.v. Aloisius Henricus Verburgt, koopman, en Agnes Anna Smit.
Uit dit huwelijk: Aloysius Henricus, geb. Amsterdam ca. 1900, overl. na 1928; Maria Anna Christina, geb. Amsterdam ca. 1901, overl. na 1922; Anna Agnes, overl. Amsterdam 23.04.1904; Hendricus; Anna Agnes, geb. Amsterdam ca. 1909, overl. na 1929.

 

Noten: |a| geëcht bij huwelijk in 1890.

 


 

VII.a.  Wessel Frederik ter Heege, z.v. VI.a, geb. Amsterdam 27.08.1860, agent van politie (1887), agent ener levensverzekeringsmaatschappij (1914), overl. Amsterdam 12.03.1916, tr. Amsterdam 14.09.1887|b| (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 04.10.1912, ingeschr. Amsterdam 10.01.1913) Johanna Frederika Koehorst, geb. Avereest 19.06.1864, werkster (1921), overl. Amsterdam 19.07.1941, d.v. Bernardus Koehorst en Maria Berendina Anbergen; tr. 2e Amsterdam 25.03.1914 Elisabeth Bruyns, geb. Wijk aan Zee en Duin 29.03.1871, overl. Amsterdam 08.09.1927, d.v. Bartholomeus Bruyns en Jannetje Los.

     JFK tr. 2e Amsterdam 12.11.1913 Henricus Franciscus Egbert Horn, geb. Amsterdam 29.05.1872, werkman (1891), z.v. Machiel Horn en Catharina Gerdina van den Bij.
     HFEH tr. 1e Amsterdam 16.12.1891 Hendrika Cornelia Köhler, geb. Amsterdam 22.09.1872, overl. voor 1913, d.v. Laurens George Cornelis Köhler en Gerritje Cornelia Weisz.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk):

1.                  Christina Maria Koehorst, later ter Heege, geb. Amsterdam 23.06.1887, overl. Amsterdam 08.10.1889.

Uit het huwelijk ter Heege-Koehorst:

2.                  Wessel Frederik ter Heege, geb. Amsterdam 19.06.1889; volgt VIII.a.

3.                  Maria Frederika Johanna ter Heege, geb. Amsterdam 16.11.1891, overl. Amsterdam 30.04.1895.

4.                  Frederik Wilhelm Johannes ter Heege, geb. Amsterdam 16.06.1893, loopknecht, overl. Amsterdam 26.04.1912; ongehuwd.

5.                  François George Lodewijk ter Heege, geb. Amsterdam 31.05.1895, w.s. overl. tussen 26.11.1897 en 29.07.1899.

6.                  Pieter Johannes Frederik ter Heege, geb. Amsterdam 28.08.1896, overl. Heiloo 20.08.1931; ongehuwd.

7.                  Johannes Fredrik Wilhelm ter Heege, geb. Amsterdam 24.11.1897, portier, huisschilder, tr. Amsterdam 14.09.1932 Frida Harder, geb. Friedrichsgabe|a| 24.11.1907, d.v. Claus Hinrich Gustav Harder en Emilie Lutter.

8.                  François George Lodewijk ter Heege, geb. Amsterdam 29.07.1899, huisschilder (1929), bouwvakker, overl. Zandvoort 1984, tr. Amsterdam 04.12.1929 Frieda Christina van Hoften, geb. Amsterdam 06.05.1901, overl. Amsterdam 04.01.1972, d.v. Daniel van Hoften en Anna Catharina Maria Gebing.

9.                  Anthonius Bernardus ter Heege, geb. Amsterdam 02.11.1900; volgt VIII.c.

 

Noten: |a| nu Stadtteil van Norderstedt, Bundesland Schleswig-Holstein; |b| bruid Fredrika Johanna.

 


 

VIII.a.  Wessel Frederik ter Heege, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 19.06.1889, werkman (1919), rijksambtenaar, overl. Amsterdam 04.02.1938, tr. Amsterdam 03.12.1919 Hendrika Margaretha Reneman, geb. Ede 29.04.1890, overl. Amsterdam 20.05.1957, d.v. Derk Reneman en Johanna Maria Willemina Schneider.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fredericus Wilhelmus Hendricus ter Heege, geb. Amsterdam 25.02.1920, overl. Haarlem 06.02.2003, tr. voor 1944 Maria Cobelens, overl. Uden 18.06.2003.

2.                  Wessel Frederik ter Heege, levenloze zoon Amsterdam 03.11.1923, begr. Amsterdam 05.11.1923.

 


 

VIII.c.  Anthonius Bernardus ter Heege, z.v. VII.a, geb. Amsterdam 02.11.1900, huisknecht (1921), radiomonteur, overl. Amsterdam 12.08.1962, tr. 1e Amsterdam 02.11.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.10.1929, ingeschr. Amsterdam 20.12.1929) Engelina Spermon, geb. Dordrecht 21.09.1902, werkster (1930), overl. Amsterdam 09.09.1985, d.v. Albertus Petrus Marinus Spermon en Christina Amelia Elisabeth Otto; tr. 2e Amsterdam 21.01.1937 (echtsch. Amsterdam 28.06.1940) Hendrikje Evertdina Wilhelmina Kerkhof, geb. Den Helder 23.03.1911; tr. 3e Haarlem 30.12.1942 (echtsch. Haarlem 20.03.1950) Johanna van Kampen, geb. Hillegom 26.12.1915; tr. 4e Amsterdam 09.12.1950 Beitske Westra, geb. Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 22.11.1915, overl. Amsterdam 29.07.1987, d.v. Jochum Westra en Aafke Veenstra. [’s-Gravenhage 1930-31, 1932-33]
     ES tr. 2e Amsterdam 12.11.1930 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.09.1955, ingeschr. Amsterdam 20.02.1956) Jacobus Wilhelmus Keijser, geb. Amsterdam 09.05.1900, chauffeur, overl. Amsterdam 17.08.1975, z.v. Philippus Gerardus Keijser en Elisabeth Geertruida van Deijk.

Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1921):

1.                  Leendert Spermon, later ter Heege, geb. Amsterdam 22.06.1921; volgt IX.b.

Uit het huwelijk ter Heege-Spermon:

2.                  Johanna Frederika ter Heege, geb. Amsterdam 25.06.1923, overl.; ongehuwd.

Uit het huwelijk ter Heege-Kerkhoff:

3.                  Willem Christiaan ter Heege, geb. Amsterdam 17.05.1937, overl. Nieuwegein 16.05.2017, tr. Anna Maria Elisabeth Meijer, geb. Amsterdam 18.09.1936, overl. Almere 30.06.2013.

4.                  Margo Alida Elisabeth ter Heege, geb. 1939, overl. 2013.

 


 

IX.b.  Leendert ter Heege, z.v. VIII.c, geb. Amsterdam 22.06.1921, overl. Amsterdam 27.08.1970.

 


 

VII.b.  Pieter Johannes Frederik ter Heege, z.v. VI.a, geb. Amsterdam 22.01.1867, varensgezel (1901), kok ter koopvaardij (1926), overl. Amsterdam 05.01.1948, tr. Amsterdam 15.05.1901 Maria Margaretha Oudmaijer, geb. Amsterdam 20.07.1876, overl. Amsterdam 26.10.1916, d.v. Jacobus Oudmaijer, timmerman, en Margaretha Huetinck.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                  Margaretha Christina ter Heege, geb. Amsterdam 04.01.1903, overl. Amsterdam 12.08.1977, tr. Amsterdam 15.09.1926 Carolus van Ooijen, geb. Amsterdam 08.05.1899, brievenbesteller, overl. Amsterdam 18.11.1953, z.v. Andries Franciscus van Ooijen en Maria Margaretha Willemsen.

2.                  Pieter Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 24.12.1903, timmerman, overl. Gouda 12.12.1961, tr. Amsterdam 26.03.1930 Johanna Wilhelmina Vuijk, geb. Gouda 25.10.1906, overl. Gouda 26.10.1995, d.v. Albertus Vuijk en Sophia Broer.

3.                  Johannes ter Heege, geb. Amsterdam 19.10.1906, timmerman, ambtenaar, overl. Amsterdam 31.10.1968, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 05.11.1968, tr. Amsterdam 03.08.1938 Gijsbertje Brilman, geb. Amsterdam 05.07.1918, overl. Amsterdam 14.05.1996, d.v. Cornelis Brilman en Maria Magdalena Schaake.

4.                  Jacobus Gerardus ter Heege, geb.Amsterdam 08.02.1909, timmerman, overl. Amsterdam, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 19.10.1978, tr. 1e Rotterdam 01.05.1929 Jannigje Neeltje Moerkerken, geb. Waddinxveen 19.03.1915, overl. 1952, d.v. Herman Joost Moerkerken en Ingetje Boender; tr. 2e Amsterdam 09.04.1965 Johanna Louisa Kroon, geb. Amsterdam 13.08.1912, overl. Amsterdam 14.04.1969, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 17.04.1969, d.v. Petrus Johannes Nicolaas Kroon en Jacoba Maria Kuypens.
     JLK tr. 1e Amsterdam 21.11.1940 Gerrit Karel Jansen, geb. Gorssel 14.07.1914, overl. Höchst (D) 17.05.1946.

 

Noten: |a| alle kinderen op 05.07.1917 opgenomen in het weeshuis van de Hervormde Diaconie (Tesselschadestraat).

 


 

VI.b.  Cornelis ter Heege, z.v. V.b, geb. Amsterdam 14.03.1840, smid (1863), metselaar (1866,1909), overl. Amsterdam 10.06.1919, tr. Amsterdam 13.06.1866 Wilhelmina Frederika van der Vliet, geb. Amsterdam 12.08.1843, dienstbaar (1866), overl. Castricum 18.09.1921, d.v. Pieter Dirk van der Vliet en Maria Messening.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 06.08.1866 (reg.5 fol.73), overl. Amsterdam 23.03.1868.

2.                  Johanna Wilhelmina ter Heege, geb. Amsterdam 17.05.1868, overl. Amsterdam 14.06.1871.

3.                  Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 1870; volgt VII.c.

4.                  Berendina Frederika ter Heege, geb. Amsterdam 22.03.1872, overl. Amsterdam 01.04.1872.

5.                  Pieter Dirk ter Heege, geb. Amsterdam 1873; volgt VII.d.

6.                  Johannes ter Heege, geb. Amsterdam 20.07.1875, overl. Amsterdam 03.04.1877.

7.                  Wilhelmina Frederika ter Heege, Wim, geb. Amsterdam 03.08.1877, overl. Amsterdam 09.10.1937, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 13.10.1937, tr. Amsterdam 31.10.1907 Pieter van Rijk, geb. Gouda ca. 1881, klerk bij de Rijksverzekeringsbank (1907), z.v. Cornelis van Rijk en Johanna de Jager.

8.                  Frederik Willem ter Heege, geb. Amsterdam 07.10.1879, overl. Amsterdam 09.12.1881.

9.                  Gerrit ter Heege, geb. Amsterdam 1883; volgt VII.e.

 


 

VII.c.  Cornelis ter Heege, z.v. VI.b, geb. Amsterdam 23.04.1870, bediende (1894), koopman (1918), mede-oprichter en 1e secretaris Manufacturiers Vereeniging ‘Collegiaal Belang’, overl. Utrecht 31.12.1932, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 05.01.1933, tr. Amsterdam 17.05.1894 Helena Aletta van Gulik, geb. Amsterdam 07.09.1865, overl. Amsterdam 20.05.1915, begr. Amsterdam (Nwe Ooosterbpl.) 22.05.1915, d.v. Johannes van Gulik en Geertruij Magdalena Cornelia van Ophoven; tr. 2e Amsterdam 14.11.1918 Josina Hendrika Martens, geb. Amsterdam 09.07.1881, overl. Amsterdam 10.11.1950, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 14.11.1950, d.v. Dirk Martens en Josina Hendrika de Kleijn.
     JHS tr. 2e na 1932 Hendrik Stip, overl. voor 1950.

– CH woont Rozengracht 21 (1915).

Uit het huwelijk ter Heege-van Gulik:

1.                  Cornelis ter Heege, jonggestorven.

2.                  Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 1896; volgt VIII.g.
(let op: er zijn twee Cornelis geboren in juni 1896)

 


 

VIII.g.  Cornelis ter Heege, z.v. VII.c, geb. Amsterdam 12.06.1896, overl. (‘een noodlottig ongeval’) Woerden 24.06.1977, tr. ’s-Gravenhage 24.05.1934 Willemina Aallida van der Lande, geb. Groningen 11.03.1908, d.v. Heiko van der Lande en Aaltje Burema.

     WAvdL tr. 1e Utrecht 25.11.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 24.06.1931; ingeschr. Utrecht 01.10.1931) Jan Hermanus van Ginkel, geb. Amsterdam 11.04.1908, z.v. Hermanus van Ginkel en Aaltje Jeanette Selling.|a|

     JHvG tr. 2e Utrecht 28.10.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Utrecht 15.02.1956) Sara Maria Groeneveld, geb. Utrecht 21.06.1908, d.v. Adam Adriaan Groeneveld en Jacoba Wilhelmina Johanna Patist.

 

Noten: |a| website Henny Savenije (maart 2010).

 


 

VII.d.  Pieter Dirk ter Heege, z.v. VI.b, geb. Amsterdam 28.07.1873, reiziger (1895), handelsreiziger, overl. Amsterdam 23.02.1930, begr. Amsterdam (Nwe Oosterbpl.) 26.02.1930, tr. 1e Amsterdam 17.01.1895 Anna Katherina Rang, geb. Keulen 1874, overl. tussen 1909 en 1929, d.v. Peter Rang en Katharina Fassbender; tr. 2e Sloterdijk (Amsterdam) 31.01.1929 Trijntje Schipper, geb. Schellinkhout 09.10.1872, overl. Amsterdam 19.03.1952, d.v. Pieter Schipper en Trijntje Bijleveld.

     TS tr. 1e Amsterdam 30.05.1895 Cornelis Visser, geb. Beemster ca. 1872, boekdrukker, overl. voor 1929, z.v. Gerrit Visser en Antje Koster; tr. 3e Amsterdam 11.05.1933 Joannes Hendricus Wilhelmus Kramer, geb. Amsterdam 18.07.1865, overl. Amsterdam 07.05.1938.

Uit het huwelijk ter Heege-Rang:

1.                  Pieter Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 1895; volgt VIII.h.

2.                  Cornelis ter Heege, geb. Amsterdam 10.06.1896, kok (1924), tr. Amsterdam 09.10.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 18.01.1944, ingeschr. Amsterdam 01.05.1944) Willemina Spel, geb. Amsterdam 13.11.1902, overl. Amsterdam 24.12.1993, d.v. Pieter Spel en Susanna Rozenberg.
(let op: er zijn twee Cornelis geboren in juni 1896)
     WS tr. 2e Amsterdam 25.07.1945 Hendrik Verhulst, geb. Rotterdam 17.09.1900, overl. Amsterdam 24.04.1968, z.v. Willem Hendrik Marie Verhulst en Alida Worsteling.

3.                  Wilhelmina Katharina ter Heege, geb. Amsterdam 04.02.1899, overl. Amsterdam 24.03.1986, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 27.03.1986, tr. Amsterdam 24.11.1921 Jacob Tolk, geb. Amsterdam 23.12.1897, handelsreiziger, overl. Melick 27.08.1974, z.v. Hendrik Tolk en Geertruida Bergman.

4.                  Anna Katharina ter Heege, geb. Amsterdam 16.11.1900, tr. Amsterdam 02.06.1927 Carel Jan Reinhold Hutte, geb. Amsterdam 03.12.1899, kantoorbediende, z.v. Carel Johan Hutte en Geertruida Margaretha Cohrs.

5.                  Johan Gerrit ter Heege, geb. Amsterdam 09.06.1909, handelsreiziger, overl. Amersfoort 21.01.1983, crem. Utrecht 28.01.1983, tr. Amsterdam 22.09.1932 Catharina Antoinette Colijn, geb. ’s-Gravenhage 13.10.1906, d.v. Willem Fredrik Franciscus Colijn, timmerman, en Johanna Catharina Bach.

 


 

VIII.h.  Pieter Cornelis ter Heege, z.v. VII.d, geb. Amsterdam 24.06.1895, kantoorbediende, overl. Amsterdam 23.07.1962, tr. Amsterdam 04.11.1920 Jeanette Louise Elisabeth Bentelaar, geb. Amsterdam 20.07.1894, d.v. Fredericus Johannes Bentelaar en Jeannette Louise Elisabeth Rust.

Uit dit huwelijk:

1.                  Godefrida A.C. ter Heege, Frieda, geb. Amsterdam 24.03.1927, tr. Amsterdam 22.06.1957 Gerardus Antonius van der Kubbe, Gerrit, geb. Rotterdam 02.02.1920, overl. Rotterdam 10.04.2004, z.v. Bernardus Andreas van der Kubbe (1883-1960) en Henrica C.M. Tammerijn (1891-1974)|a|.

 

Noten: |a| gegevens R. van der Kubbe in combinatie met gegevens H. van Zanten en J. Vrij op Geneanet.

 


 

VII.e.  Gerrit ter Heege, z.v. VI.b, geb. Amsterdam 11.01.1883, beambte aan de bank van lening (1909), chef van de administratie van den Centralen Dienst voor de Levensmiddelenvoorziening te Amsterdam (1939), RON 1939|a|, overl. Amsterdam 26.05.1956, tr. Amsterdam 25.02.1909 Cornelia Wiggerts, geb. Amsterdam 01.01.1883, overl. Amsterdam 21.04.1956, d.v. Jan August Wiggerts en Maria Elizabeth Runnenburg.

– GtH en CW schrijven zich op 30.05.1911 in bij het Burger Weeshuis te Amsterdam voor ƒ 1,50. Cornelia’s ouders deden dat, eveneens voor ƒ 1,50, op 06.03.1877.

– GtH viert in 1938 40-jarig jubileum als plv.directeur Centrale Dienst Levensmiddelenvoorziening. Neemt in 1940 afscheid als administrateur van de Vereniging voor schoolwerktuinen te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Elizabeth ter Heege, Rie, geb. Amsterdam 25.12.1909, akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de beginselen der Engelsche taal (1932), overl. Huis ter Heide (Zeist) 22.05.1991.

 

Noten: |a| KB d.d. 23.08.1939 no.16.

 


 

VI.c.  Johannes ter Heege, z.v. V.b, geb. Amsterdam 13.04.1843, bierhandelaar (1866), varensgezel (1868), zeeman (1871), overl. Amsterdam 13.05.1911, tr. 1e Amsterdam 26.02.1868 Alida Klaver, geb. Amsterdam 13.03.1848, overl. Amsterdam 31.03.1868, d.v. Hendrik Klaver en Grietje Sjoenis; tr. 2e Amsterdam 15.03.1871 Johanna Helena Bosman, geb. Amsterdam 11.05.1851, d.v. Johannes Bosman en Geertruida Goosen.

Kind van Alida:

1.                  Johannes Klaver, later ter Heege|a|, geb. Amsterdam 11.12.1867, overl. 12.05.1868.

 

Noten: |a| geëcht bij huwelijk in 1868.

 


 

IV.b.  Willem ter Heege, z.v. III, geb. Diepenheim 22.03.1773, ged. Diepenheim 26.03.1773|f|, boerwerker, doopgetuige Rijssen 06.01.1805, overl. Rijssen tussen 1806 en 1824, otr. Rijssen 01.06.1794|g|, tr. 06.07.1794 Hendrika/na van het Rat/van ’t Raf, Hendrica van het Reef|a|, Hendrika van ’t Reef|b|, geb. ca. 1766, boerwerkster, overl. Rijssen 04.07.1833|c|, d.v. Jan van ’t Reef en Margarita van Lingen.

     HvtR tr. 2e tussen 1806 en 1833 Jan Goosen, geb. Rijssen ca. 1776, kleermaker, overl. Rijssen 27.04.1846, z.v. Gerrit Goosen en Janna Wolverink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis ter Heege, geb. Rijssen 1798; volgt V.c.

2.                  Kunne ter Heege, geb. Rijssen 08.10.1802, ged. Rijssen 10.10.1802|e|, boerwerkster (1826), overl. Rijssen 18.01.1861, tr. Rijssen 18.03.1826 Arend van Losser, geb. Rijssen 14.12.1795, boerwerker, overl. Rijssen 14.02.1870, z.v. Jan Wessels van Losser (1745-) en Leida Langkamp.
Uit dit huwelijk: Jan Willem, geb. Rijssen 18.07.1826 (no.51), overl. Rijssen 30.10.1855; Arend, geb. Rijssen ca. 1827; Lambertus, geb. Rijssen 09.11.1828 (no.70), overl. Rijssen 17.05.1913; Hendrikus, geb. Rijssen 18.04.1831 (no.28); Grietje, geb. Rijssen 07.11.1833 (no.72), overl. Rijssen 23.11.1911; Berendina, geb. Rijssen 25.01.1838 (no.6), overl. Rijssen 24.02.1838; Berendina, geb. Rijssen 03.06.1839 (no.35), overl. Zenderen (Borne) 09.09.1930; levenloze dochter, Rijssen 06.02.1844.

3.                  Hendricus ter Heege, geb. Rijssen 11.03.1806, ged. Rijssen 11.03.1806.

 

Noten: |a| huw.akte Rijssen 1824 no.11; |b| huw.akte Rijssen 1826 no.5; |c| Hendrika van ’t Reef (overl.akte Rijssen 1833 no.36); |e| moeder Hendrica van ’t Reeft; |f| inv.114 f.77 (‘doopcedel geligt d: 29 Maij 1796’); |g| bruid Hendrika van het Reeff.

 


 

V.c.  Cornelis ter Heege, z.v. IV.b, geb. Rijssen 23.01.1798, ged. Rijssen 28.01.1798|b|, boerwerker (1826,1841), landbouwer (1852), overl. Wierden 02.02.1852, tr. Rijssen 22.05.1824 Janna ter Brugge, geb. Borne ca. 1797/1798, boerwerkster (1826,1841), overl. Wierden 09.04.1853, d.v. Albert ter Brugge en Geertrui Vos. [Haarstraat no.112, Rijssen (1837,1843)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem ter Heege, geb. Rijssen 29.03.1826, boerwerker, overl. Rijssen 15.11.1846, ongehuwd.

2.                  Gradus ter Heege, geb. Rijssen 12.11.1829 (no.77), wever (1860), fabrieksarbeider, overl. Nijverdal (Hellendoorn) 16.09.1911|c|, tr. Wierden 01.07.1875 Alberdina Johanna Nijhuis, geb. Wisch 28.04.1827, overl. tussen 1875 en 1911, d.v. Gradus Nijhuis, landman, en Grada Johanna Gemmink.
    
AJN tr. 1e Winterswijk 13.02.1850 Engelbartus te Kolstee, geb. Winterswijk 24.01.1821, landbouwer, overl. Noetsele (Hellendoorn) 31.03.1870, z.v. Harmanus te Kolstee, landbouwer, en Berendina Bruggers.

3.                  Hendrika ter Heege, geb. Rijssen 17.08.1832, dienstbaar (1860), dienstmeid (1864), arbeidster (1894), overl. Nijverdal (Hellendoorn) 03.03.1904, tr. Wierden 30.09.1864 Hermannus Poorte, geb. Enter (Wierden) 21.03.1841, dienstknecht (1864), arbeider (1865,1868, wever (1869), arbeider (1894), fabriekarbeider (1897), overl. Nijverdal (Hellendoorn) 15.08.1929, z.v. Jan Poorte, landbouwer, en Janna Waanders.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1864):

a.         Janna ter Heege, later Poorte, geb. Hellendoorn 20.09.1860|d|, dienstbode (1894), overl. Nijverdal (Hellendoorn) 30.10.1914, tr. 1e Hellendoorn 27.01.1894 Sieuwke de Jong, geb. Bolsward 06.05.1847, wever, overl. Nijverdal (Hellendoorn) 19.07.1895, z.v. Thijs Jacobs de Jong en Meinou Rinnerts Winder; tr. 2e Hellendoorn 08.04.1897 Hendrik Wieldraaijer, geb. Hellendoorn ca. 1848, overl. Nijverdal (Hellendoorn) 08.02.1934, z.v. Hendrikus Wieldraaijer en Cornelia Mulder.

Uit dit huwelijk: Jenneken, geb. Enter (Wierden) 23.04.1865, overl. Haarle (Hellendoorn) 03.03.1867; Jenne, geb. Hellendoorn 01.03.1868, overl. Noetsele (Hellendoorn) 12.05.1868; Gerrit Jan, geb. Hellendoorn 22.05.1869, wever (1892); Kaatje, geb. Hellendoorn 1875 (no.7), overl. Nijverdal (Hellendoorn) 11.07.1949|a|.

4.                  Jan ter Heege, geb. Rijssen 16.12.1834 (no.84), overl. Rijssen 18.09.1837.

5.                  Albert ter Heege, geb. Rijssen 24.02.1837, overl. Rijssen 25.01.1839.

6.                  Alberdina ter Heege, geb. Rijssen 28.06.1841, overl. Rijssen 29.06.1843.

 

Noten: |a| Poorten (overl.akte Hellendoorn 1949 no.98); |b| moeder Hendrica van het Reef; |c| wedr Alberdina Nieuwenhuis (overl.akte Hellendoorn 1911 no.129); |d| aangifte door Gradus ter Heege, Hendrika’s zuster (geb.akte Hellendoorn 1860 no.117).

 


 

IV.c.  Toone ter Heege, z.v. III, geb. Diepenheim 30.03.1783, ged. Diepenheim 02.04.1783|a|, koekbakker (1814,1816), broodbakker (1835), zonder beroep (1851), overl. Amsterdam 02.04.1864, tr. 1e Amsterdam 03.04.1814 Geertruy Tymesen Cornelissen, ged. Nijkerk 02.11.1768|b|, dienstbode (1814), overl. 01.12.1815, d.v. Tymen Cornelissen en Grietje Andries Peterzen; tr. 2e Amsterdam 07.02.1816 Anna Margaretha Lammen, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 04.08.1776, overl. 19.01.1834, d.v. Johannes Lammen en Marregreta Westhuijse; tr. 3e Amsterdam 22.01.1835|c| Chorneliea van Dijk, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 23.12.1787, overl. Amsterdam 04.05.1850, d.v. Oosten Gerrits van Dijk en Adreijana Mijijer; tr. 4e Amsterdam 21.08.1851 Helena Arendse, geb. Zaltbommel ca. 1796, overl. Amsterdam 14.11.1871, d.v. Arnoldus Arendse (ca.1750-1817) en Catharina Lijbers (ca.1761-1837).

     CvD tr. 1e voor 1835 Aalt Maasen, overl. voor 1835.

     HA tr. 1e Amsterdam 07.05.1823 Andries Muller, ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 23.04.1794, werkman, overl. tussen 1823 en 1851, z.v. Jan Henrich Muller en Anna Christina Wegter.

Uit het huwelijk ter Heege-Lammen:

1.                  Geertruy Margaretha ter Heege, geb. Amsterdam 20.09.1816, overl. Amsterdam 26.11.1822.

2.                  Margaretha Anna ter Heege, geb. Amsterdam 31.01.1820, overl. Amsterdam 07.05.1820.

 

Noten: |a| inv.114 f.96; |b| Geertrui d.v. Tijmen Corneliszen; |c| de huwelijksakte bevat dezelfde vreemde schrijfwijze van de voornaam v/d bruid en de naam v/d moeder v/d bruid als in het doopregister.

 


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde