Kwartierstaat Knook

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van het octet kwartierstaten Eikendal, Janmaat, Knook, Leliveld, Loohuis, Schmidt, Seinhorst, Wijers voor de acht overgrootouders van mijn dochters.

 

De kwartierstaat Knook kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van W. Den Engelsen, A. Hofstee te Canada, wijlen ir. J. Knol, wijlen dr. P.C. Knook, A.C. Leeuwis, A. Lucas, wijlen ir. F.A. Nelemans, mw. E. Perry te Canada, wijlen mr. J.L. Rijndorp, M. Saarloos, wijlen mw. drs. A. Schippers, C.P.H. Soetens, mr.dr. H. Wagenvoort te Den Haag, wijlen drs. H.J. Wijers en J. Vermeulen. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2000 (laatst herzien november 2016)

terug naar Overzicht Knook
terug naar Genealogische website Michiel Wijers

 


Generatie I

[1] Dr. Pieter Cornelis Knook, Piet, geb. Willemstad 03.11.1889, Christelijk Gymnasium Utrecht (-), student Universiteit Utrecht (1909-), promotie Universiteit van Amsterdam 19.02.1932 op dissertatie “De overgang van metrisch tot rythmisch proza bij Cyprianus en Hieronymus” bij prof. de Groot, doctor in de letteren en wijsbegeerte, leraar klassieke talen aan het Amsterdamsch Lyceum (01.09.1919|a|-1960; daarvan vaste aanstelling 1922-1955), diaken Ned. Herv. Gem. (1936, 1940, 1944), lid Voogdijraad Amsterdam kamer I (1941), overl. Baarn 09.05.1963, begr. Amsterdam (Zorgvlied) 14.05.1963, tr. Arnhem 19.08.1919 Gerritje Aalberta Eikendal, Ger, geb. Amsterdam 19.10.1889, overl. Amsterdam 05.06.1956, begr. Amsterdam (Zorgvlied) 09.06.1956, d.v. Berend Eikendal (1860-1933) en Gerritje Schimmel (1864-1925).

Woont Vossiusstraat 49, Amsterdam Zuid|b|.

 

Noten: |a| NRC 04.07.1919 (ochtend, p.2); |b| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 {tst.92252}.

Generatie II

[2] Cornelis Adrianus Knook, geb. Klundert 13.06.1849, firmant Knook & Cie, secretaris notabelen (1887), voorzitter kerkvoogd (1907), secr.-penn. Ruigenhilse polder (tractement in 1922 ƒ 900 ’s jaars), overl. Willemstad 10.03.1922, begr. Willemstad, otr. 1e Willemstad 10.08.1876, tr. Willemstad 24.08.1876 Maaike Dane, geb. Willemstad 11.12.1851, overl. Willemstad 14.07.1877, d.v. Cornelis Dane (1807-1896) en Cornelia Maris (1815-1881); otr. 2e Willemstad 26.08.1886, tr. Willemstad 26.08.1886

[3] Catharina Pieternella Burgers, geb. Willemstad 29.10.1866, overl. Ginneken 25.05.1942, begr. Breda 1942, herbegraven Willemstad.

Uit dit huwelijk 12 kinderen; zie Register Knook.

Generatie III

[4] Pieter Knook, geb. Zevenbergen 24.06.1823, ged. Klundert 06.07.1823, overl. Klundert 31.12.1895, tr. Willemstad 08.06.1848

[5] Katharina Burgers, geb. Willemstad 08.06.1818, overl. Klundert 01.01.1896.

Uit dit huwelijk 6 kinderen (zie Register Knook), waaronder Cornelis Adrianus Knook, geb. Klundert 1849; zie [2].

 

[6] Jan Adriaans Burgers, ged. Willemstad 12.11.1822, kerkvoogd (1875-1885), overl. Willemstad 26.03.1886, tr. Fijnaart 18.05.1848

[7] Elsje Cornelia Knook, geb. Fijnaart 17.09.1826, overl. Willemstad 16.09.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Burgers, geb. Willemstad 17.01.1849, overl. Willemstad 10.05.1895, tr. Fijnaart 30.05.1872 Clara Elisabeth Sneep, geb. Fijnaart 09.05.1849, overl. Willemstad 27.09.1885, d.v. Govert Sneep en Jacoba van Besooijen.
Uit dit huwelijk:

a.       Elsje Cornelia Burgers, Els, geb. Willemstad 25.12.1872, tr. Willemstad 15.06.1893 Jan Maris, geb. Fijnaart ca. 1874, z.v. Willem Maris en Adriana Lijntje Dam. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

b.       Jacoba Plonia Burgers, geb. Willemstad 01.08.1876.

c.        Anna Maria Burgers, Anna, geb. Willemstad 03.08.1880, tr. Willemstad 13.03.1902 Jan van den Tempel, geb. Willemstad ca. 1875, z.v. Gerrit van den Tempel en Cornelia Vis. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

d.       Plonia Pieternella Burgers, Ploon, geb. Willemstad 29.03.1882, tr. P. Sonneveldt. Uit dit huwelijk 1 kind.

e.        Jan Burgers, geb. Willemstad 29.05.1884, overl. Voorst 11.11.1932, tr. voor 1920 Antje van Zuilen.
Uit dit huwelijk: Adrianus Burgers, geb. 23.10.1920; Clara Elisabeth Burgers, geb. 07.05.1920; Adriana Neeltje Burgers, geb. 09.04.1923.

2.                   Anna Adriana Burgers, geb. Willemstad 30.06.1850, overl. 20.11.1870.

3.                   Maria Maaike Burgers, geb. Willemstad 05.05.1853, overl. 06.09.1860.

4.                   Maarten Burgers, geb. Willemstad 03.03.1855, overl. 31.03.1856.

5.                   Maarten Burgers, geb. Willemstad 30.01.1857, overl. 23.11.1858.

6.                   Catharina Pieternella Burgers, geb. Willemstad 07.05.1858, overl. 17.08.1858.

7.                   Catharina Pieternella Burgers, geb. Willemstad 17.02.1860, overl. 09.05.1860.

8.                   Maarten Burgers, geb. Willemstad 26.07.1861, overl. 28.02.1864.

9.                   Catharina Pieternella Burgers, geb. Willemstad 1866; zie [3].

Generatie IV

[8] Cornelis Knook, geb. Klundert 01.03.1795, overl. Zevenbergen 03.04.1863, begr. Klundert 07.04.1863, tr. Willemstad 03.11.1818

[9] Sya Cornelia Timmers, geb. Willemstad 08.04.1796, overl. Klundert 28.01.1858.

Uit dit huwelijk 8 kinderen (zie Register Knook), waaronder Pieter Knook, geb. Zevenbergen 1823; zie [4].

 

[10] Adrianus Aryse Burgers, geb. Willemstad 29.08.1790, lid gemeenteraad Willemstad, overl. Willemstad 08.10.1869, tr. Fijnaart 07.10.1817

[11] Maria Cornelisse Maris, geb. Fijnaart 16.07.1799, overl. Willemstad 13.12.1884.

Uit dit huwelijk:

1.                   Katharina Burgers, geb. Willemstad 1818; zie [5].

2.                   Cornelis Adrianus Burgers, geb. Willemstad 08.10.1819, student Leiden (1843), doctor Leiden (1846)|b|, arts Dinteloord, overl. Dinteloord 11.11.1884, tr. Klundert 05.07.1849 Jacomina Adriana van der Made, geb. Klundert 09.10.1827, overl. Dinteloord 27.07.1888, d.v. Johannis Dirkse van der Made en Geertrui den Engelse.
Uit dit huwelijk:

a.       Adrianus Johannes Burgers, geb. Dinteloord 29.09.1851, sigarenfabrikant, tr. Culemborg 27.05.1880 Margaretha Adriana Sillevis, geb. Culemborg 05.12.1851, overl. Eindhoven 27.02.1912, d.v. Leendert Sillevis en Teuntje den Hartog.
Uit dit huwelijk: Gerard Johan Burgers, geb. Eindhoven 12.03.1890, fabrikant (1921), overl. Vught 02.05.1956, begr. Vught (Bpl. Ouwerkerk) 05.05.1956, tr. Haarlem 02.07.1921 Alida Zuidema, geb. Haarlem ca. 1893, overl. na 1956, d.v. Roelf Zuidema en Gijsbertha Anna Ribbe; uit dit huwelijk: Cornelis Adrianus Burgers, Kees, geb. Boxtel 18.03.1930, overl. Kaapstad 05.10.2016.

b.       Johannes Adrianus Burgers, geb. Dinteloord ca. 1856, tr. Zaandam 12.06.1884 Alida van Schouwenburg, geb. Harlingen 21.12.1861, d.v. Hendrik van Schouwenburg en Maria Christina Middelhoven.

3.                   Arie Burgers, geb. Willemstad 17.07.1821, overl. Willemstad 09.07.1823.

4.                   Jan Adriaans Burgers, geb. Willemstad 1822; zie [6].

5.                   Arie Burgers, geb. Willemstad 18.04.1825, overl. Willemstad 11.08.1878.

6.                   Dankert Burgers, geb. Willemstad 24.07.1826, overl. Willemstad 15.01.1913.

7.                   Anna Burgers, geb. Willemstad 30.01.1831, overl. Willemstad 02.01.1916, tr. Willemstad 07.10.1857 Cornelis Dankert Knook, geb. Willemstad 12.10.1826, koopman, overl. Willemstad 07.08.1907, kleinzoon van Cornelis Knook en Elsje Korteweg (=[28/29]).

8.                   Adrianus Burgers, geb. Willemstad 05.03.1833, overl. Willemstad 30.03.1834.

9.                   Maaike Burgers, geb. Willemstad 02.10.1838, overl. Willemstad 20.12.1917, tr. Willemstad 13.08.1868 Jacob Schippers, geb. Willemstad 10.01.1832, aannemer, overl. Willemstad 18.03.1884, z.v. Jan Schippers en Francina Cornelia Dane (1803-1874), beurtschipperesse (1868).|a|

 

Noten: |a| Gens Nostra 1970, p.273, noot 15 ; |b| proefschrift: Dissertatio medica inauguralis continens quaedam de cura neonatorum / defendet Cornelis Adrianus Burgers, 1846. Lugduni-Batavorum: apud J.H. Gebhard et socios. 36,[2] p.

 

[12/13] = [10/11].

 

[14] Maarten Knook, ged. Fijnaart 18.08.1803|a|, overl. Heiningen 13.10.1881, tr. 2e Fijnaart 28.10.1830 Maaike Punt, geb. Fijnaart 26.07.1810, overl. Fijnaart 11.06.1880, d.v. Arie Huibertse Punt en Adriana Burgers (=[30/31]); tr. 1e Fijnaart 06.05.1824

[15] Anna Adriana Punt, geb. Fijnaart 20.01.1804, overl. Fijnaart 14.10.1826.

Uit dit huwelijk 2 kinderen (zie Register Knook), waaronder Elsje Cornelia Knook, geb. Fijnaart 1826; zie [7].

 

Noten: |a| 21.08 volgens GenLias (huw.akte Fijnaart en Heijningen 1824 no.7), wel 18.08 in huw.akte 1830 no.15.

Generatie V

[16] Dirk Knook, geb. Klundert 14.11.1748, schepen, bouwman op de hoeve Bloemendaal, overl. Klundert 15.05.1810, begr. Klundert (in de kerk) 18.05.1810, tr. Klundert 13.08.1775

[17] Anna Verhoeff, geb. Klundert 07.10.1753, ged. Klundert 28.10.1753, overl. Klundert 09.09.1821, begr. Klundert (in de kerk) 12.09.1821.

Uit dit huwelijk 7 kinderen (zie Register Knook), waaronder: Cornelis Knook, geb. Klundert 1795; zie [8].

 

[18] Pieter Adriaanse Timmers, ged. Willemstad 09.11.1760, overl. tussen 1800 en 1821, tr. voor 1783

[19] Heyltje Aris Groenendijk, geb. na 1760, overl. Willemstad 25.10.1821.

1793: “Timmers (Pieter Adriaanse) in de Willemstad” genoemd als intekenaar op «Belegering en verdediging van de Willemstad», door Pieter van Oldenborgh (1793).

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan Timmers, geb. Willemstad ca. 1783, overl. Willemstad 20.01.1842, tr. Willemstad 10.11.1814 Adriana Punt, geb. Fijnaart ca. 1785, d.v. Cornelis Janse Punt en Pietronella Hendrikse Oostdijk.

2.                   Aris Pieters Timmers, geb. Willemstad ca. 1785, tr. Willemstad 03.12.1808 Tanneke Adriaans Schilperoort.

3.                   Catharine Timmers, geb. Willemstad ca. 1786, tr. Willemstad 14.01.1813|a| Nicolas Koomans, geb. Fijnaart ca. 1753, z.v. Pierre Koomans en Adrienne Burgers.

4.                   Geertruij Timmers, geb. Willemstad ca. 1789, tr. Willemstad 01.11.1814 Willem van Sprang, geb. Fijnaart ca. 1789, z.v. Dirk van Sprang en Lena Bom.

5.                   Simon Timmers, geb. Willemstad ca. 1790/91, overl. Klundert 23.11.1856, tr. 1e Fijnaart 28.10.1817 Francosia Maris,|b| geb. Fijnaart, overl. voor 1824, d.v. Jan Jacobse Maris en Anna Huibertse Punt; tr. 2e Klundert 17.12.1824 Maria Fuikschot, geb. Dinteloord ca. 1800, d.v. Cornelis Fuikschot en Johanna Dekkers.

6.                   Willem Timmers, geb. Willemstad ca. 1795, tr. Willemstad 03.04.1823 Johanna Schippers, geb. Willemstad ca. 1803, d.v. Andries Schippers en Maria van Sliedrecht.

7.                   Sya Cornelia Timmers, geb. Willemstad 1796; zie [9].

8.                   Heijltje Timmers, geb. Willemstad ca. 1800, tr. Willemstad 28.11.1823 Willem van IJzerloo, geb. Willemstad 11.04.1802, z.v. Jan Bastiaanse van IJzerloo (1770-1845), schipper/koopman, gehuldigd voor moedig gedrag bij de redding van drenkelingen in de buurt van de Steenbergse Vliet (1822), en Willemina Schippers (1773-).

 

Noten: |a| de vader van de bruidegom heet Pierre, ook andere voornamen zijn verfranst (huw.akte Willemstad 1813 no.1); |b| Fransoisia volgens GenLias (huw.akte Fijnaart 1817 no.15); |c| met drie anderen kreeg hij de Zilveren Medaille ‘van de derde grootte’, KB 12.10.1822 no.89.

 

[20] Adriaan Pieterse Burgers, Ary, ged. Willemstad 22.11.1744, gezworene Ruigenhil (1777-1810), schepen van Willemstad, overl. Willemstad 04.05.1812, tr. 1e 1770 Elsje Maris; zie [63]; tr. 2e Willemstad 29.10.1786

[21] Catharina Meyerus, ged. Fijnaart en Heijningen 15.12.1748, overl. 05.03.1803.

1793: “Burgers (Arie) in de Willemstad” genoemd als intekenaar op «Belegering en verdediging van de Willemstad», door Pieter van Oldenborgh (1793).

Uit dit huwelijk:

1.                   Adrianus Aryse Burgers, geb. Willemstad 1790; zie [10].

 

[22] Cornelis Aryse Maris, ged. Willemstad 29.08.1773, overl. Willemstad 29.05.1832, tr. Fijnaart 06.05.1797

[23] Anna Janse Punt, ged. 14.02.1783, overl. Fijnaart 30.01.1830.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Maris, geb. Fijnaart 1799; zie [11].

2.                   Arie Maris, geb. Fijnaart en Heijningen 03.02.1801, overl. Fijnaart en Heijningen 03.05.1872, tr. Fijnaart 19.10.1826 Adriana van Doorn, geb. Fijnaart 08.04.1809, d.v. Samuel van Doorn en Janna Schilperoort.

3.                   Jan Maris, geb. Fijnaart 19.04.1804, overl. Fijnaart en Heijningen 24.08.1854, tr. Willemstad 21.05.1830 Geertruida Adriana Punt, geb. Willemstad ca. 1808, d.v. Cornelis Punt en Cornelia Knook (d.v. Dirk Knook en Anna Verhoeff =[16/17]).

4.                   Cornelis Maris, geb. Fijnaart 19.04.1804, overl. Fijnaart 10.08.1822.

5.                   Cornelia Maris, geb. Fijnaart 26.10.1805, overl. Fijnaart en Heijningen 19.06.1863, tr. Fijnaart 21.06.1827 Arie Maris, geb. Willemstad 26.01.1801, z.v. Pieter Jacobuszn Maris en Adriana Arijsedr van der Gijp.

6.                   Anna Francijna Maris, geb. Fijnaart 04.06.1807, ged. Fijnaart 07.06.1807, overl. Fijnaart 09.06.1866, tr. Fijnaart 22.04.1830 Jan van Dis, geb. Fijnaart 29.05.1806, z.v. Leendert Meeuwisse van Dis en Cornelia Willemsdr de Sint.

7.                   Maarten Maris, geb. Fijnaart 24.01.1810, tr. Ginneken en Bavel 07.05.1853 Therèse Joseph Abrassart, geb. Sars-la-Buissière (België) ca. 1798, d.v. Pieter Lambert Abrassart en Adelaida Cordier.

8.                   Francijna Anna Maris, geb. Fijnaart 20.05.1814, overl. Fijnaart 27.05.1814.

9.                   Adrianus Maris, geb. Fijnaart 14.02.1818, overl. Fijnaart en Heijningen 03.04.1885, tr. Fijnaart 20.04.1838 Adriana Maris, geb. Fijnaart, d.v. Jan Arijse Maris en Lijntje Arijse van der Gijp.

10.                Elisabeth Maris, overl. Fijnaart en Heijningen 15.09.1832.

11.                Huibert Maris, geb. Fijnaart, tr. Fijnaart 30.11.1837 Anna Scherpenisse, geb. Sint-Annaland, d.v. Johannis Willemzn Scherpenisse en Maria Stormzand.

 

[24] t/m [27] = [20] t/m [23].

 

[28] Cornelis Knook, ged. Fijnaart 25.05.1766, overl. Fijnaart 06.06.1810, tr. Klundert 06.04.1788

[29] Elsje Jacobs Korteweg, ged. Klundert 26.05.1765, bouwvrouwe (1822), overl. Fijnaart 04.09.1822.

Uit dit huwelijk 9 kinderen (zie Register Knook), waaronder:

1.                 Dankert Knook (1796-1832), vader van Cornelis Dankert Knook (1826-1907), tr. Willemstad 1857 Anna Burgers (1831-1916), d.v. Adrianus Burgers en Maria Maris (=[10/11]) .

2.                 Maarten Knook, ged. Fijnaart 1803; zie [14].

 

[30] Arie Huibertse Punt, ged. Fijnaart 21.01.1776, overl. Fijnaart 19.12.1812, tr. Willemstad 31.03.1798

[31] Adriana Burgers, ged. Willemstad 08.02.1778, overl. Fijnaart 06.02.1867; tr. 2e Fijnaart 13.05.1818 Leendert van Dis, geb. Fijnaart ca. 1772, z.v. Meeuwis Leendertzn van Dis en Lydia Janse Maris.

     LvD tr. 1e voor 1818 Cornelia de Lint Willemsdr., overl. voor 1818.

Uit dit huwelijk tien kinderen, waaronder:

1.                   Francosia Punt, geb. Fijnaart 20.09.1799, overl. Fijnaart en Heijningen 13.04.1867, tr. Fijnaart 25.11.1817 Meeuwis van Dis, geb. Fijnaart, z.v. Leendert van Dis en Cornelia de Lint.

2.                   Elsje Punt, geb. Fijnaart, overl. Willemstad 11.03.1859, tr. Fijnaart 09.02.1819 Huijbert Koomans, geb. Fijnaart 25.10.1796, z.v. Gijsbert Koomans en Francijna Maartentje Biert.

3.                   Anna Adriana Punt, geb. Fijnaart 1804; zie [15].

4.                   Huibert Punt, geb. Fijnaart 13.12.1806, tr. Fijnaart 17.05.1833 Anna Pieternella Punt, geb. Fijnaart 06.05.1810, d.v. Maarten Janzn Punt en Maaike Pieterdr Burgers.

5.                   Maaike Punt, geb. Fijnaart 26.07.1810, overl. Fijnaart 11.06.1880, tr. Fijnaart 28.10.1830 Maarten Knook (1803-1881), weduwnaar van haar zus Anna Adriana; zie [14].

Uit het huwelijk van Dis-Burgers:

6.                   Dankert van Dis, geb. Fijnaart en Heijningen, overl. Fijnaart en Heijningen 29.01.1884, tr. Willemstad 28.04.1842 Maria Koomans, geb. Willemstad, overl. Willemstad 23.01.1891, d.v. Pieter Koomans en Adriana Schilperoort.

Generatie VI

[32] Cornelis Knook, ged. Fijnaart 02.06.1709, schepen te Klundert (1753-1777), overl. Klundert 03.10.1777, tr. Fijnaart 15.11.1733

[33] Cornelia Leest, ged. Fijnaart 07.02.1712.

Uit dit huwelijk 9 kinderen (zie Register Knook), waaronder Dirk Knook, geb. Klundert 1748; zie [16].

 

[34] Cornelis Gerrits Verhoeff, geb. Zevenbergen, otr. Lage Zwaluwe 24.11.1741, tr. Lage Zwaluwe 10.12.1741

[35] Adriana Jans Ardonne, ged. Zwaluwe 02.03.1710.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Verhoeff, ged. Klundert 1744; zie [57].

2.                   Anna Verhoeff, geb. Klundert 1753; zie [17].

 

[36] Adriaan Pieters Timmers, geb. Prinsenland, overl. Willemstad 19.11.1774, otr. Willemstad 01.04.1754, tr. Fijnaart 28.04.1754

[37] Geertrui Adams Soetens, ged. Kruisland 31.07.1729, overl. Willemstad 15.12.1770.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Timmers, ged. Willemstad 04.07.1756.

2.                   Sija Anna Timmers, ged. Willemstad 19.01.1759, overl. Dinteloord 23.10.1838, tr. voor 1794 Johannis Pieterse Vogelaar.

3.                   Pieter Adriaans Timmers, geb. Willemstad 1760; zie [18].

4.                   Helena Timmers, ged. Willemstad 18.03.1764, overl. Klundert 05.02.1844, tr. 1e voor 1801 Jan Krol, overl. voor 1801; tr. 2e Klundert 28.12.1801 Job Olivier, geb. ca. 1781, overl. ’s-Gravenhage 21.04.1842, z.v. Nicolaas Olivier en Clara Elisabeth Hekkers.

5.                   Adam Timmers, geb. Ruigenhil, ged. Willemstad 05.01.1766, overl. Willemstad 16.02.1832, tr. 1e voor 1799 Teuntje Jacobs Korteweg, overl. voor 1799; otr. 2e Willemstad 21.09.1799, tr. Willemstad 12.10.1799 Adriana Simons Vroon, geb. Willemstad, overl. Willemstad 10.05.1817, d.v. Simon Vroon en Geertje Burgers.

6.                   Cornelis Timmers, ged. Willemstad 09.11.1767.

7.                   Adriana Timmers, ged. Willemstad 22.04.1770, overl. Klundert 26.10.1816, tr. voor 1792 Abraham den Engelse, overl. na 1816.

8.                   Bastiaantje Timmers, overl. Fijnaart en Heijningen 22.03.1827, tr. voor 1803 Simon Achterdenbosch, overl. Fijnaart en Heijningen 19.06.1827|a|.
     SA tr. 1e Willemijntje den Hollander.

 

Noten: |a| Agterdenbos.

 

[38] Aris Groenendijk, ged. Willemstad 11.11.1731, schepen en heemraad van Willemstad, overl. Willemstad 04.06.1796, tr. Willemstad 21.09.1760

[39] Catrina Knook, Caetje, geb. Willemstad 27.08.1732, overl. Willemstad 24.11.1785.

1793: “Groenendyk (A.) Schepen in de Willemstad” genoemd als intekenaar op «Belegering en verdediging van de Willemstad», door Pieter van Oldenborgh (1793).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Groenendijk, ged. Willemstad 05.09.1773.

2.                   Heyltje Groenendijk; zie [19].

 

[40] Pieter Pietersz Burgers, ged. Willemstad 14.08.1695, bouwman in de Ruigenhil op de 27e cavel (als zijn vader) en eigenaar van een hofstede in de Heiningen, overl. tussen 22.11.1744 en 19.11.1746, tr. Willemstad 10.06.1725

[41] Maaike Gijsbertse Rollaff, ged. Fijnaart 02.01.1707, begr. Willemstad 27.11.1781; tr. 2e Fijnaart 1749 Cornelis Jansz Maris.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Burgers, geb. ca. 1729, overl. Fijnaart 28.08.1795, begr. Fijnaart 02.09.1795, tr. Fijnaart 07.10.1753 Elisabeth Jansdr Maris.

2.                   Tanneke Burgers, geb. ca. 1730, overl. Heiningen 18.08.1783, tr. Willemstad 01.04.1754 Jacobus Jansz Maris.

3.                   Maria Burgers, geb. ca. 1731, overl. Heiningen 11.03.1762, tr. Fijnaart 04.12.1757 Jan Huibertsz Maris.

4.                   Francoisia Burgers, ged. Willemstad 1740; zie [61].

5.                   Adriaan Burgers, ged. Willemstad 1744; zie [20].

 

[42] Adriaan Diderik Meyerus, ged. Fijnaart 25.07.1706, tr. voor 1742

[43] Johanna Roos.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Meijerus, ged. Fijnaart en Heijningen 02.09.1742.

2.                   Catrina Meijerus, ged. Fijnaart en Heijningen 27.02.1746, w.s. jonggestorven

3.                   Catrijna, ged. Fijnaart en EHeijningen 15.12.1748; zie [21].

4.                   Alida Meijerus, ged. Fijnaart en Heijningen 01.08.1751.

5.                   Johannes Meijerus, ged. Fijnaart en Heijningen 20.11.1770(?).

 

[44] Arie Jans Maris, ged. Fijnaart 03.05.1739, bierbrouwer in de Ruigenhil, ouderling in Willemstad, overl. Willemstad 22.06.1795, tr. Zwaluwe 16.09.1774
[45] Cornelia Bastiaanse Vogel, geb. Lage Zwaluwe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Aryse Maris, ged. Willemstad 1773; zie [22].

2.                   Elizabeth Maris, ged. Willemstad 18.02.1781.

3.                   Corstien Arijsse Maris, tr. Willemstad 24.12.1812 Geertje Burgers, d.v. Pierre Burgers en Anne Punt.

4.                   Jan Maris, overl. Fijnaart en Heijningen 06.07.1841, tr. voor 1801 Lijntje Arijse van der Gijp, overl. na 1841.

 

[46] Jan Ariese Punt, tr. Fijnaart 04.08.1776

[47] Maria Maartens Biert, overl. Fijnaart 04.08.1787.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Punt, ged. 1783; zie [23].

2.                   Maarten Jansz Punt, overl. Fijnaart en Heijningen 22.03.1853, tr. Fijnaart 04.11.1807 Maaike Pietersdr Burgers, overl. Fijnaart en Heijningen 31.07.1861, d.v. Pieter Burgers en Anna Punt.

 

[48] t/m [55] = [40] t/m [47].

 

[56] Hendrik Knook, geb. Klundert 08.08.1734, overl. Fijnaart 05.10.1777, tr. 2e Fijnaart 28.04.1771 Anna Pieternella Punt, ged. Fijnaart 21.01.1748, d.v. Jan Leendertse Punt en Helena Cornelisse Coomans (uit dit huwelijk kinderen); tr. 1e Klundert 26.02.1764

[57] Maria Verhoeff, ged. Klundert 01.04.1744, overl. Fijnaart 02.01.1769.

     APP tr. 2e Fijnaart 08.09.1778 Pieter Burgers.

Uit dit huwelijk 2 kinderen (zie Register Knook), waaronder: Cornelis Knook, ged. Fijnaart 1766; zie [28].

 

[58] Jacob Korteweg, tr.

[59] Maria Danckerts Biert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elsje Jacobs Korteweg, ged. Klundert 1765; zie [29].

 

[60] Huibert Ariese Punt, ged. Fijnaart 18.10.1739, burgemeester en schepen te Fijnaart, overl. Fijnaart 18.06.1778, tr. Willemstad 08.05.1763

[61] Francoisia Pietersdr. Burgers, ged. Willemstad 21.03.1740, overl. Fijnaart 10.07.1789, begr. Fijnaart 14.07.1789.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Huiberts Punt, geb. ca. 1765, overl. Fijnaart 29.10.1841, tr. Fijnaart 27.05.1792 Jan Jacobs Maris.

2.                   Maaike Huiberts Punt, geb. ca. 1774, overl. Fijnaart 09.07.1795, tr. Fijnaart 26.04.1795 Jacob Nicolaas Dane.

3.                   Arie Huibertse Punt, ged. Fijnaart 1776; zie [30].

 

[62] Adriaan Pieters Burgers; zie [20], tr. 2e Willemstad 29.10.1786 Catharina Meyerus; zie [21]; tr. 1e Willemstad 25.05.1770

[63] Elsje Jansdr. Maris, ged. Fijnaart 28.01.1751, overl. Willemstad 30.08.1783.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Burgers, ged. Willemstad 1778; zie [31].

Generatie VII

[64] Hendrik Knook, ged. Willemstad 25.09.1672, overl. tussen 16.06.1721 en 11.01.1725, tr. Fijnaart

[65] Lavijna Dirks Herberts Grotenboer, ged. Fijnaart 13.10.1675, overl. Klundert 10.07.1748; tr. 2e Fijnaart 09.03.1738 Cornelis Leest.

Uit dit huwelijk 10 kinderen (zie Register Knook), waaronder Cornelis Knook, ged. Fijnaart 1709; zie [32].

 

[66] Cornelis Laurensz Leest, geb. Klundert 09.02.1684, overl. Klundert 22.10.1766, tr. 1e Lijntje de Lind; tr. 2e Fijnaart 26.07.1711

[67] Pietertje van Asperen, geb. Giesendam, overl. Fijnaart voor 15.09.1729.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Leest, ged. Fijnaart 1712; zie [33].

 

[68] Gerrit L. Verhoeff, tr.

[69] Maria C. Fuykschot.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Gerrits Verhoeff; zie [34].

 

[70] Jan Jans Ardonne, ged. Zwaluwe 28.04.1675, otr. Zwaluwe 02.12.1707, tr. Zwaluwe 02.12.1707

[71] Maria Pieters den Engelse, ged. Zwaluwe 29.09.1680, overl. na 06.12.1743.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Ardon, ged. Zwaluwe 02.09.1708, jonggestorven.

2.                   Adriana Jans Ardonne, ged. Zwaluwe 1710; zie [35].

3.                   Johannes Ardonne, ged. Zwaluwe 15.05.1712.

4.                   Pieter Ardon, ged. Zwaluwe 04.02.1714, heemraad der Royalen Polder 15.02.1743, schepen van Zwaluwe 1748.

5.                   Mechlina Ardon, ged. Zwaluwe 25.10.1716, overl. Klundert 26.10.1797, otr./tr. Zwaluwe 29.12.1747/21.01.1748 Stoffel Vermeulen, ged. Zwaluwe 03.04.1718, overl. Klundert 13.04.1782, z.v. Abraham Vermeulen en Neeltje Ardonne.

6.                   Anthony Ardon, ged. Zwaluwe 23.11.1721.

 

[72] Pieter Timmers, tr.

[73] Syke Ardonne.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan Timmers; zie [36].

 

[74] Adam Soetens, ged. Zevenbergen 25.11.1688, bouwman op Lindenburgh (26.07.1723), schepen Steenbergen (1726-1740), overl. Kruisland 02.06.1740, begr. Kruisland 06.06.1740, otr. 1e Prinsland 20.06.1722, tr. Kruisland 12.07.1722 Maria Schippers, ged. Fijnaart 16.02.1698, begr. Kruisland 07.11.1726, d.v. Willem Cornelis Schippers en Dina Adriaans van den Bos (uit dit huwelijk twee kinderen); otr. 2e Dirksland 18.06.1728, tr. Kruisland 11.07.1728

[75] Neeltje Cornelisdr. Taselaar, geb. Numansdorp 07.06.1699, overl. Kruisland 04.04.1743; otr. 2e Kruisland 03.06.1741, tr. Kruisland 25.06.1741 Johannis Abrahamsz. Groenendijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertrui Soetens, ged. Kruisland 1729; zie [37].

2.                   Cornelis Soetens, ged. Kruisland 21.01.1731, overl. Klundert 01.12.1803, begr. Klundert 09.12.1803, tr. Klundert 17.02.1762 Adriana Abrahams den Engelsen, overl. Klundert 14.02.1810, d.v. Abraham Cornelisz den Engelsen en Helena Adriaans Ardon.

3.                   Emmeke Soetens, ged. Kruisland 21.03.1734, overl. 10.09.1734.

 

[76] Aris Kornelis Groenendijk, ged. Willemstad 28.02.1694, overl. Willemstad 12.01.1762, tr. Willemstad 20.05.1725

[77] Anna Maria Driesprong, geb. Geertruidenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aris Groenendijk, ged. Willemstad 1731; zie [38].

 

[78] Cornelis Jans Knook, ged. Willemstad 22.03.1699, otr. Willemstad 09.05.1728

[79] Heijltje Sijmons van Renoijen, geb. Willemstad 03.07.1709, ged. Willemstad 05.07.1709.

Uit dit huwelijk 9 kinderen (zie Register Knook), waaronder Catrina Knook, geb. Willemstad 1732; zie [39].

 

[80] Pieter Ariaanse Burgers, ged. Willemstad xx.11.1649, bouwman en “capiteyn der landluyden”, overl. Ruigenhil 16.05.1723, tr. ws. Klundert ca. 1671

[81] Adriaantje Fr. Hoogerwerff, overl. 16.02.1722.

Pieter laat na een “hoeve lands met huys, schuure, wagenhuys en verdere timmeragie en plantagie groot 60 gem. 101 r. in de 27e cavel Zuid de Zuidlangeweg, Noord de Noordlangeweg, daar Pieter Ariense Burgers op overleeden is”.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Pietersz Burgers, ged. Willemstad 1695; zie [40].

 

[82] Gijsbrecht Adriaansz Rollaff, schepen van Fijnaart, overl. voor 1715, tr. tussen 1691 en 1707

[83] Adriaantje Huiberts Coomans, ged. Fijnaart 26.11.1673.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maaike Gijsbertse Rollaff, ged. Fijnaart 1707; zie [41].

 

[84] Daniel Meyerus, ged. Dreischor 17.10.1660, tr. ws. Fijnaart ca. 1698

[85] Maria Rommius, ged. Strijen 14.01.1663, lidmaat Fijnaart 11.10.1686, woont Fijnaart (1696).

Uit dit huwelijk:

1.                   Aeltje Meyerus, ged. Fijnaart 26.03.1702.

2.                   Cornelia Meyerus, ged. Fijnaart 02.06.1703.

3.                   Adriaan Diderik Meyerus, ged. Fijnaart 1706; zie [42].

 

[86] Abram A. Roos, tr.

[87] Catarina W. Groef.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Roos; zie [43].

 

[88] Jan Jansen Maris, geb. Fijnaart 23.09.1697, ged. Fijnaart 29.09.1697, schepen (1725), burgemeester (1748) van Heiningen, maj.-cdt. burgerij (1744), gezworene van Nieuwe Appelaar en Juffrouwenpolder (1723), brouwe en bouwman, gegoed te Heiningen, Fijnaart en Willemstad, regent v/h weeshuis te Willemstad, grondlegger van de fa. Maris & Schippers, graankopers en bankiers, overl. Willemstad 13.10.1781, tr. 2e Willemstad 19.12.1756 Pieternella Westdijk, ged. Willemstad 27.07.1707, d.v. Jan Willemse Westdijk en Adriana Ariensdr Smit; tr. 1e Fijnaart 10.05.1722

[89] Francyna Cornelisse Bom, ged. Willemstad 10.05.1699, overl. Heiningen xx.10.1753.

Naast het bouwmansbedrijf dat JJM ten dele in eigen beheer uitoefende op zijn landerijen onder Fijnaart, Heiningen en Ruigenhil, bezat hij een brouwerij in de Ruigenhil. Hij verhuisde naar Willemstad, waar hij zaken deed in meiklap, granen en zaden. Te beschouwen als de grondlegger van de firma Maris & Schippers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Janse Maris, ged. Fijnaart 1724; zie [126].

2.                   Cornelis Janse Maris,|b||c| geb. Heiningen, ged. Fijnaart 18.11.1725, burgemeester van Willemstad (1786), overl. Willemstad 18.05.1802, tr. 1e Fijnaart 13.02.1749 Maike Rolaf, weduwe van Pieter Burgers; tr. 2e Willemstad 19.01.1783 Johanna van Mourick, ged. Zevenbergen 03.11.1754, overl. Willemstad 19.08.1786|d|, d.v. Gerrit Jacobusse van Mourik en Leyntie Noteboom; uit dit huwelijk twee kinderen.

3.                   Arie Jans Maris, ged. Fijnaart 1739; zie [44].

 

Noten: |b| NP 55 (1969) p.167; |c| NP 28 (1942) p.224; |d| begr. in de kerk met desselfs kind in een kist.

 

[90] Bastiaan J. Vogel, uit Lage Zwaluwe, tr.

[91] Syke van Meel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Bastiaanse Vogel, tr. Zwaluwe 1774; zie [45].

 

[92] Arie Leendertse Punt, ged. Fijnaart 02.02.1710, lidmaat 23.03.1731, gezworene van Oude Heiningen (1733-1778), luitenant der schutterij (1744), schepen en burgemeester te Heiningen (ca. 1750), vertrekt naar Willemstad (1777), begr. Willemstad 06.05.1791, tr. Fijnaart 30.03.1738

[93] Anna Huibertse Coomans, ged. Willemstad 20.01.1715.

Uit dit huwelijk:

1.                   Huibert Ariese Punt, ged. Fijnaart 18.10.1739; zie [60].

2.                   Geertje Ariesdr. Punt

3.                   Leendert Ariesz Punt, geb. Heiningen 16.04.1742, tr. Zevenbergen 29.03.1767 Geertrui Cornelis Verhoef.

4.                   Gerrit Ariesz Punt, tr. Willemstad 24.10.1773 Martijntje Leenderts Verhoef.

5.                   Nicolaas Ariesz Punt.

6.                   Jan Ariese Punt; zie [46].

7.                   Elsje Ariesdr Punt.

8.                   Geertje Ariesdr Punt, geb. ca. 1751.

9.                   Elsje Ariesdr Punt, geb. ca. 1753.

10.                Nicolaas Ariesz Punt, geb. ca. 1758.

11.                Pieter Ariesz Punt.

 

[94] Maarten Dankerts Biert, overl. Fijnaart 06.05.1795, tr. 2e Fijnaart 02.10.1768 Tanneke Jansdr Maris; tr. 1e

[95] Cornelia van der Gijp.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Maartens Biert; zie [47].

 

[96] t/m [111] = [80] t/m [95].

[112] t/m [115] = [32] t/m [35].

 

[116] Adriaan A. Korteweg, tr.

[117] Elisabeth Jacobsdr Endepoel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jacob Korteweg; zie [58].

 

[118] Danckert Maartens Biert, ged. Fijnaart 07.06.1704, gezworene, schepen, burgemeester van Fijnaart, tr. 2e Fijnaart 04.06.1741 Adriaantje Pieterse Coomans; tr. 1e 1725

[119] Elsje Claasse van den Berg, overl. voor 04.06.1741; tr. 1e Huibert Pieters Coomans, overl. voor 1725.

     APC tr. 1e voor 1741 M.L. van Dis, overl. voor 1741.

Kinderen:

1.                   Adriana Biert; zie [127].

2.                   Maria Danckerts Biert; zie [59].

3.                   Maarten Dankerts Biert, tr. Fijnaart 1768; zie [94].

 

[120/121] = [92/93].

[122/123] = [40/41].

[124/125] = [40/41].

 

[126] Jan Janse Maris, ged. Fijnaart 30.01.1724, armmeester, ouderling, schepen van Heiningen (1749-1758), overl. Fijnaart 24.09.1783, tr. Fijnaart 09.03.1749

[127] Adriana Biert, begr. Fijnaart 09.05.1762.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elsje Jansdr. Maris, ged. Fijnaart 1751; zie [63].

Generatie VIII

[128] Joost Janse Knook de Jonge, geb. ca. 1630, bouwman, wonende op de Fijnaartse molen, overl. Fijnaart 10.08.1677, tr. 1e Francijntje Cornelis; zie [313]; tr. 2e Fijnaart 16.11.1670|a| (otr. 25.10.1670)

[129] Soetje Leenderts de Been, geb. Heiningen, ged. Fijnaart 12.02.1651, overl. Fijnaart voor 03.04.1689; tr. 2e Fijnaart 07.08.1678 Jan Dircks Broers.

     JDB tr. 1e Pietertje Naers van Buren, overl. voor 1678; tr. 3e 03.04.1689 Cornelia Goers van Heiningen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen; zie Register Knook.

 

Noten: |a| Nelemans in MvV 5(5/7) 136 vermeldt abusievelijk 16.04.1670.

 

[130] Dirk Jan Herberts (Grotenboer), schepen van Fijnaart, overl. voor 1676, tr.

[131] Catalijna Cornelisse Leest.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lavijna Dirks Herberts Grotenboer, ged. Fijnaart 1675; zie [65].

 

[132] Laurens Cornelisz Leest, tr.

[133] Anneke A. van Heukelum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Laurensz Leest, geb. Klundert 1684; zie [66].

 

[134] Jan van Asperen.

Kinderen:

1.                   Pietertje van Asperen, geb. Giesendam; zie [67].

2.                   Jannetje Jans van Asperen, geb. Giesendam, tr. Lage Zwaluwe 1698 Dingeman Jan Dingemans; zie [140/141].

 

[136] Leendert Verhoef.

Kind:

1.                   Gerrit L. Verhoeff; zie [68].

 

[138] Cornelis Fuykschot, ged. Zwaluwe 14.03.1666, heemraad van Santberg onder Zevenbergen 1711, overl. Zevenbergen, begraafrecht betaald Zevenbergen voor 15.06.1722, begr. Klundert, tr. ca. 1690

[139] Geertrui Jans (Dingemans) Ardonne, ged. Zwaluwe 08.08.1666, ‘aangebracht’ voor begrafenis Klundert 14.04.1702.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria C. Fuykschot; zie [69].

 

[140] Jan Dingman Matthijs Ardonne, ged. Zwaluwe 18.03.1612, schepen van Lage Zwaluwe 1660, 1665-1669, 1671, 1673, 1675-1676, 1678-1679, 1681-1688, 1691-1692, pres. Schepen 1675, 1684-1685, overl. Lage Zwaluwe na 12.02.1694, tr. 1e Zwaluwe ca. 1642 Cornelia Nelemans,|a| Neeltje, ged. Zwaluwe 30.05.1621, overl. tussen 18.12.1650 en 1655, d.v. Cornelis Adriaens Nelemans en Pleunke Jacobsdr Gerrits (uit dit huwelijk vier kinderen); tr. 2e tussen 1650 en 1655

[141] Adriana Antonis den Engelse, ook Adriaentje Anthonydr., geb. Zwaluwe ca. 1638.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana Janse Dingemans, ged. Zwaluwe 14.11.1655, tr. 1e Zevenbergen 1680 Marijnis Egberts Hogendijk; tr. 2e Terheijden 1689 Adriaen Nooteboom.

2.                   Anthony Jans Dingemans, ged. Zwaluwe 17.03.1658, gezworene van de Royalen Polder.

3.                   Geertruy Janse Dingemans, ged. Zwaluwe 13.02.1661, jonggestorven.

4.                   Dingeman Jan Dingemans, ged. Zwaluwe 04.11.1663, tr. Lage Zwaluwe 1698 Jannetie Jans van Asperen, d.v. Jan van Asperen; zie [134].

5.                   Geertrui Jans Dingemans, ged. Zwaluwe 1666; zie [139].

6.                   Maria Janse Dingemans, ged. Zwaluwe 114.07.1669, aangifte voor begrafenis Klundert 16.05.1720.

7.                   Matthijs Jans Ardonne, ged. Zwaluwe 17.07.1672, armmeester te Klundert, bouwman in de polder Bloemendaal, overl. Klundert 05.12.1724, tr. Lage Zwaluwe 04.06.1698|b| Anneke Hogendijck, ged. Zevenbergen 27.10.1675|c|, d.v. Gerrit Egberts Hogendijck en Adriaentje van der Burgt.

8.                   Jan Jans Ardonne, ged. Zwaluwe 1675; zie [70].

 

Noten: |a| Ir. F.A. Nelemans, “Het Zwaluwse geslacht Adriaan Nelemans”, Mensen van Vroeger, 5 (5/7), mei/juli 1977, pp. 129-133; |b||c| website Joan Bos.

 

[142] Pieter Antonys den Engelse, tr.

[143] Adriaantje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Pieters den Engelse, ged. Zwaluwe 1680; zie [71].

 

[148] Joost Aertse Soetens, ged. 17.10.1655, ouderling Kruisland, pachter 3e en 9e hoeve v/d Domeinen in polder Blommendaal te Klundert|a|, begr. 18.01.1738, tr.

[149] Geertruy Dankerts Bierts, geb. Klundert, overl. 1692, begr. Kruisland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adam Soetens, ged. Zevenbergen 1688; zie [74].

 

Noten: |a| Pacht toegeschreven aan [296]: MvV 5(5/7) (1997) p.105.

 

[150] Cornelis Aryaans Taselaar, overl. voor 07.08.1712, tr. Zuid-Beijerland 17.01.1694

[151] Emmichje Cornelisdr. Zijderveld, geb. Nieuw-Beijerland, overl. voor 07.08.1712.

Uit dit huwelijk:

1.                   Neeltje Cornelisdr. Taselaar, geb. Numansdorp 07.06.1699; zie [75].

 

Noten: |a| ARA Weeskamer Numansdorp no.10: 07.08.1712: Hendrik Santheuvel, schout van Numansdorp, benoemd tot voogd over de kinderen van Cornelis Taselaar en Emmetje Sijderveldt, beiden overleden zonder voogden aan te stellen. Zie Jb. CBG 1978, p.125.

 

[152] Kornelis Groenendijk, tr. Willemstad 15.10.1689

[153] Lijntje Ariens Hoogstraten.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aris Kornelis Groenendijk, ged. Willemstad 1694; zie [76].

 

[156] Jan Knook, ged. Fijnaart 13.01.1664, koopman, overl. tussen 12.03.1703 en 18.03.1704|a|, otr. 1e Fijnaart 03.04.1688 Eva Adriaans Jiskoot, ged. Willemstad 29.06.1663, overl. na 02.08.1693, d.v. Adriaen Abrahamsz. Jiskoot en Hendrikje Arendsdr. Drogendijk; tr. 2e Standdaarbuiten 16.07.1694

[157] Jenneke A. Dane, ged. Willemstad 06.11.1672, begr. Willemstad 05.05.1728; tr. 2e Willemstad 14.06.1705 Cornelis Jans de Boer, ged. Fijnaart 12.01.1681, begr. Willemstad 25.09.1726, z.v. Jan Pietersz. De Beer en Willemijntje Cornelisdr. van Rijsbergen.

Uit het huwelijk Knook-Jiskoot 2 kinderen.

Uit het huwelijk Knook-Dane 6 kinderen; zie Register Knook.

Uit het huwelijk De Boer-Dane: kind, begr. Willemstad 20.05.1708; kind, begr. Willemstad 11.03.1710; kind, begr. Willemstad 29.03.1713.

 

Noten: |a| tussen 12.03.1702 en 22.05.1705 volgens Gens Nostra 4(11), 1949, p.388.

 

[158] Sijmon Gerbrants van Renoijen, geb. Ruygenhil, ged. Fijnaart 25.08.1669, otr. Willemstad 16.02.1701, op 02.01.1702 att. om te Krimpen te trouwen met

[159] Catharina Jobs van Krimpen, Katie.

Uit dit huwelijk: Heijltje Sijmons van Renoijen, geb. 1709; zie [79].

 

[160] Arien Cornelisz. Burgers, geb. ca. 1620, bouwman in de Ruigenhil, ouderling Willemstad (1661), “capiteyn van de huysluyden” (1675), overl. tussen 19.02.1675 en 26.03.1675, tr. 2e att. uit Oud-Beijerland 29.04.1657 Lijntje Bastiaansdr.; tr. 1e Willemstad 09.06.1647

[161] Adriaantje Pietersdr., geb. Willemstad 04.06.1626, ged. Willemstad 07.06.1626, overl. na 31.07.1654 (op die dag testeert zij, ziek zijnde).

Uit het huwelijk Arien-Adriaantje:

1.                   Pieter Ariaanse Burgers, ged. Willemstad 1649; zie [80].

Uit het huwelijk Arien-Lijntje:

2.                   Bastiaan, ged. Willemstad 19.06.1661|d|, w.s. jonggestorven.

3.                   Bastiaan, ged. Willemstad 23.07.1662|c|, w.s. jonggestorven.

4.                   Bastiaan, ged. Willemstad 29.07.1663|b|.

5.                   Crijntien, ged. Willemstad 24.01.1666|a|, w.s. jonggestorven.

6.                   Crijntien, ged. Willemstad 26.06.1667|e|.

7.                   Ariaentje, ged. Willemstad 19.07.1671|f|.

8.                   kind van Adriaen Cornelisse Burges, ged. Willemstad 18.02.1674.

 

Noten: |a| Adriaen Cornelissen Borgers en Lijntje Bastiaens; |b| Ary Corneliss Borgers en Leentje Bastiaans; |c| Aryen Corneliss Borgers en L. Bastiaans; |d| Adriaen Cornelisse Borgers en L. Bastiaans; |e| Ary Cornelisz Borgers en Lijntje Bastiaensz; |f| Arie Cornelisse Borgers en Lijntje Bastiaensen.

 

[162] Frans Jansen Hoogerwerff, ged. Willemstad 01.12.1624, bouwman in de Grote polder van Niervoort, schepen, burgemeester van Klundert, thesorier, weesmeester, overl. Klundert 1706, tr.

[163] Mayke Wijnants.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaantje Fr. Hoogerwerff; zie [81].

 

[164] Adriaan Pieters Rollaff, Ary, geb. 1621, burgemeester, stadhouder, schepen, armmeester, tresorier van Heiningen, schepen van Klundert, overl. Heiningen 1683, tr. Klundert 1649

[165] Maria Franse van den Hill, ged. Willemstad 01.08.1632, overl. Heiningen ca. 1700.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gijsbrecht Adr. Rollaff; zie [82].

 

[166] Huibert Adriaansz Coomans, geb. Den Doel ca. 1620, burgemeester van Heiningen, testament 20.03.1662, overl. Heiningen xx.02.1677, tr. Fijnaart 08.09.1656

[167] Tanneke Janse Goers, ged. Fijnaart 25.05.1636, testament 19.08.1694.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth, geb. Willemstad 1662; zie [177].

2.                   Adriaantje, geb. Fijnaart 1673; zie [83].

 

[168] Ds. Daniel Meyerus, student Utrecht 1644, kandidaat te St. Kruis 02.02.1653, predikant te Dreischor 25.12.1655, tr. 2e Dreischor 23.08.1670 Susanna de Jongh; otr. 1e Utrecht 08.03.1657

[169] Cornelia de Herde, uyt Zeeland.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daniel Meyerus, ged. Dreischor 1660; zie [84].

 

[170] Adriaan Teunisse (Rommius), uit Sprang,

[171] Aaltje Wouters Mandemaker, ged. Capelle 21.03.1627, lidmaat Fijnaart 11.10.1686, woont Fijnaart (1696).

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis, ged. Strijen 10.11.1658.

2.                   Cornelia, ged. Strijen 13.02.1661.

3.                   Maria Rommius, ged. Strijen 1663; zie [85].

4.                   Geertruida, ged. Strijen 01.02.1665.

5.                   Anthonia, ged. Strijen 26.08.1668.

 

[172] Arie Janse Roos, tr.

[173] Jannetje L. Klinckerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abram A. Roos; zie [86].

 

[174] Willem Groef.

Kind:

1.                   Catarina W. Groef; zie [87].

 

[176] Jan Janse Maris, geb. Den Doel 27.11.1671, bouwman in Willemstad, lidmaat 1698, diaken (1705), ouderling (1709), armmeester, schepen (1699) van Fijnaart, luitenant der burgerij (1704), directeur der sluizen, gezworene v. Elisabethspolder en Slobbegors (1715), gegoed te Heiningen, Fijnaart en Willemstad, bezit aanzienlijk logement ‘De Prinses Royal’ a/d Oostzijde v/d Voorstraat, overl. Fijnaart 15.10.1747, tr. 2e Fijnaart 01.10.1730 Janneke Smiths, geb. Heiningen, d.v. Jan Smiths en Lena Ariensdr. Van Geyn, weduwe van achtereenvolgens Jan Geerts Bezan, Ignatius Vogels, Jan Adriaensz. Vissers en Dirk Willemsz. van Sliedrecht; tr. 1e Fijnaart 04.01.1696

[177] Elisabeth Huibertse Coomans, ged. Willemstad 16.07.1662, overl. Fijnaart 04.06.1729, weduwe van Leendert Hoorenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Janse Maris, geb. Fijnaart 1697; zie [88].

 

[178] Cornelis Jacobsz Bom, ged. Fijnaart 30.11.1657, koopman, schepen van Heiningen (1688-1699), vestigt zich Willemstad (1699), overl. ca. 1701, tr. Fijnaart 1678

[179] Lydia A. Rolaff, ged. Willemstad 30.04.1662, overl. ca. 1709; otr. 1e Willemstad 30.05.1702 Jan van der Gijp; zie [190].

Uit dit huwelijk:

1.                   Francyna Cornelisse Bom, ged. Willemstad 1699; zie [89].

 

[180] Jan Gijsberts Vogel, tr.

[181] Elisabeth W. van Dura.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bastiaan J. Vogel; zie [90].

 

[182] Corstiaan van Mel, tr.

[183] Cornelia H. de Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Syke van Meel; zie [91].

 

[184] Leendert Aryse Punt, geb. Klaaswaal 1680, lidmaat Fijnaart att. van de Hitzaert 03.12.1709, armmeester (1717), voorzitter kerkenraad, schepen (1719), burgemeester van Heiningen (1739), bouwde de Stooff aan de Stoofdijk, overl. Heiningen 1742, tr. ca. 1708

[185] Geertje Gerrits Crayenstein, ged. Numansdorp 26.01.1676, lidmaat Fijnaart att. van de Hitzaert 03.12.1709, overl. Heiningen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arie Leendertse Punt, ged. Fijnaart 1710; zie [92].

 

[186] Huibert Pieters Coomans, ged. Fijnaart 05.08.1685, schepen van Heiningen (1709-1721), overl. voor 1725, tr. 1e 1707 Lijntje Blaak; tr. 2e Fijnaart 21.04.1710

[187] Elsje Claesdr. van den Berg; zie [119]; tr. 2e 1725 Danckert Maartens Biert [118].

Uit dit huwelijk:

1.                   Anna Huibertse Coomans, ged. Willemstad 1715; zie [93].

 

[188/189] = [118/119].

 

[190] Jan van der Gijp, geb. Klundert, schepen Heiningen en Fijnaart, overl. 25.11.1727, otr. 1e Willemstad 30.05.1702 Lydia Rolaff; zie [179]; tr. 2e Fijnaart 27.10.1709 (?)

[191] Maria Pietersdr. Goers, geb. 11.08.1698, overl. 06.03.1751; tr. 2e Fijnaart 08.10.1728 Huibert Maris, geb. Fijnaart 18.10.1699, ged. Fijnaart 24.10.1699, burgemeester, schepen, sous-luitenant der schutterij, armmeester en ouderling, gezworene van Oude Heiningen, overl. Fijnaart 30.12.1782, z.v. Jan Jansz. Maris en Elisabeth Huibertadr. Coomans.

Uit dit huwelijk ‘vele nakomelingen’|a|, waaronder Cornelia van der Gijp; zie [95].

 

Noten: |a| Mensen van Vroeger, 5 (5/7), mei/juli 1977, pp. 134-139.

 

[192] t/m [223] = [160] t/m [191].

[224] t/m [231] = [64] t/m [71].

 

[232] Aart Adriaans Korteweg, geb. Zevenbergen, landbouwer, tr. 1e Janneke Jans Grauwmans; tr. 2e Klundert 1674

[233] Teuntje Rotappel, ged. Zevenbergen 16.01.1693, overl. Klundert 10.04.1703.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan A. Korteweg; zie [116].

 

[234] Jacob Teunis Endepoel, tr.

[235] Maayke Cornelisdr de Baart.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Jacobsdr Endepoel; zie [117].

2.                   Johanna Jacobsdr Endepoel, tr. Klundert 02.04.1728 Jan Jansz Rollaff, z.v. Jan Dingemans Rollaff en Maaike Pietersdr.

 

[236] Maarten Danckerts Biert, tr.

[237] Adriana C. Goers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Danckert Maartens Biert, ged. Fijnaart 1704; zie [118].

 

[238] Claes Robr. van den Berg, tr.

[239] Anneke Adr. Rollaff.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elsje Claasse van den Berg, tr. 1725; zie [119].

 

[240] t/m [243] = [184] t/m [187].

[244] t/m [247] = [80] t/m [83].

[248] t/m [251] = [80] t/m [83].

[252/253] = [88/89].

[254/255] = [118/119].

Generatie IX

[256] Jan Joosten Knook, tr.

[257] Syken Dircx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joost Janse Knook de Jonge, geb. ca. 1630; zie [128].

 

[258] Leendert Cornelisse de Been, tr.

[259] Barbara Huybrechts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Soetje Leenderts de Been, geb. Heiningen, ged. Fijnaart 1651; zie [129].

 

[260] Jan Herberts.

Kind:

1.                   Dirk Jan Herberts (Grotenboer); zie [130].

 

[262] Cornelis Laureyn Leest, geb. 1619, schipper Klundert/Willemstad, armmeester, brouwer en koopman te Klundert, vermogend man, tr.

[263] Adriaantje Adriaans Slobbe.

Uit dit huwelijk:

1.                   Catalijna Cornelisse Leest; zie [131].

2.                   Laurens Cornelisz Leest; zie [132].

 

[264/265] = [262/263].

 

[266] Adriaan Claassen van Heukelum, tr.

[267] Jenneken Janse van Laeck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anneke A. van Heukelum; zie [133].

 

[276] Mathijs Claes (Nelemans alias Fuykschot), geb. Zwaluwe ca. 1637/38, overl. tussen 05.04.1678 en 01.04.1680, tr.

[277] Mayken Adriaansdr. Huijben, overl. tussen 03.01.1681 en 16.03.1682.
Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Fuykschot, ged. Zwaluwe 1667; zie [138].

2.                   Tanneke Mattheijsdr Fuijckschot, ged. Zwaluwe 17.11.1667, tr. Jan Janszn Lucas, ged. Zwaluwe 21.01.1674.

 

[278/279] = [140/141].

 

[280] Dingman Matthijs (Ardon), geb. Terheijden, schepen te Lage Zwaluwe 1642, 1646, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657 en 1658, overl. voor 13.11.1659, tr. voor 1610

[281] Sijke Jansdr. Ardon.

“Alles wat in de Brabantse Westhoek Ardon heet, stamt af van Dingeman Matthijsz. en Sijke Ardon.”|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Dingman Matthijs, ged. Zwaluwe 1612; zie [140].

2.                   Leenaert Dingman Matthijs, ged. Zwaluwe 23.11.1614, w.s. jonggestorven.

3.                   Matthijs Dingman Matthijs, ged. Zwaluw 23.09.1618, tr. Mayke Vergrave.

4.                   Job Dingman Matthijs, ged. Zwaluwe 13.12.1620.

5.                   Gerrit Dingman Matthijs, tr. Petronella de Rooye.

6.                   Leendert Dingman Matthijs, ged. Zwaluwe 19.12.1627, tr. 1e Maijke Anemaet; tr. 2e Adriana Dingemans.

 

Noten: |a|  Mr. J.L. Rijndorp, “Genealogie Ardon”, Gens Nostra 1992, pp.94-95.

 

[282] Antonys Peters den Engelse, tr.

[283] Mayke Anthonis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana; zie [141].

2.                   Pieter; zie [142].

 

[284/285] = [282/283].

 

[296] Aart Soetens, ged. Steenbergen 09.10.1611, landbouwer polder Blommendaal (1611(?)-ca. 1670), overl. tussen 1671 en 1672, tr. 2e Standdaarbuiten 03.08.1653

[297] Heylken Anthonisse Bus(ch), ged. Zwaluwe 03.01.1627, overl. voor 1661.

Uit dit huwelijk:

1.                   Joost Aertse Soetens, ged. 17.10.1655; zie [148].

 

[298] Dankert Biert, tr.

[299] Martijntje Martens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruy Dankerts Bierts, geb. Klundert; zie[149].

 

[302] Cornelis Damen Zijderveld, geb. ca. 1635, otr. Oud-Beijerland 01.04.1633(?)|a|,

[303] Yda Melsen, geb. Oud-Beijerland 24.03.1636.

Uit dit huwelijk:

1.                   Emmichje Cornelisdr. Zijderveld, geb. Nieuw-Beijerland, tr. Zuid-Beijerland 1694; zie [151].

 

Noten: |a| att. naar Nieuw-Beijerland 28.04.1633, Jb. CBG 1978 p.124 {jaartal w.s. typo}.

 

[312] Joost Janse Knook de Jonge; zie [128], tr. 2e Soetje Leenderts de Been; zie [129]; otr. 1e Fijnaart 22.12.1657, tr. Fijnaart 20.01.1658

[313] Francijntje Cornelis, wede v. Pieter Jansen Boertje, wede v. Adriaen Jansen Versteylen, laatstelijk wede v. C.H. Grotenboer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Knook, ged. Fijnaart 1664; zie [156].

 

[314] Arien Pieters Dane, ged. Willemstad 23.10.1639, woont onder de Ruigenhil, overl. na 29.06.1712, tr. 1e Willemstad 07.03.1666 Geertruyt van der Stoep, geb. Willemstad, overl. tussen 25.03.1668 en 14.02.1670, d.v. Jan Hendriksz. Van der Stoep, weduwe van Leendert Dirksz. Verhoek; tr. 3e Willemstad 27.01.1689|b| Grietje W. de Hoon, geb. Nieuwe Fijnaart, overl. tussen 03.07.1707 en 03.06.1712, d.v. Willem Petersz. De Hoon en Lijntje Michels, weduwe van Adriaan Jansz. Visser; tr. 4e  Klundert 29.06.1712 Mayke Visser, ged. Fijnaart 30.07.1656, overl. na 23.08.1744, d.v. Adriaan Jansz. Visser en Geertruyt Cornelisdr. Admirael, weduwe van Cornelis Laurensz. van Rijsbergen; tr. 2e Willemstad 14.02.1670|a|

[315] Francijntje Marinusdr. van Elsen, geb. w.s. Etten, overl. tussen 20.04.1687 en 08.01.1689.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneke A. Dane, ged. Willemstad 1672; zie [157].

 

Noten: |a| tr. Fijnaart met att. van Willemstad d.d. 16.03.1670, volgens Genealogie van de familie Dane, Gens Nostra, 4(11), 1949, pp.385-399; |b| Fijnaart 28.01.1689, volgens ibidem, p.387.

 

[316] Gerbrant Cornelisse van Renoijen, won. in de polder de Ruigenhil (1671), tr. 1e Sijck Jacobs, overl. voor 1669; otr. 2e Willemstad 06.01.1669, tr. Willemstad 30.01.1669

[317] Heijltje Cornelisse, j.d. van Strien, won. in Willemstad.

Gerbrant koopt 1671 van de curator in de boedel van Marechien Huybrechts zaliger, wed. van Jan Roelandsen van Os, het pand Bendedenkade 10 in Willemstad (ORA Willemstad 162). In 1672 is het pand in bezit van Rutt(ger) en Gerrebrand Cornelissen van Renoijen (ORA Willemstad 162). In 1706 overlijdt een Rutger Renoy, commies van ’s lands magazijnen te Grave. Vragen in Gens Nostra 53 (1998) pp. 639/640.
Uit dit huwelijk:

1.                   Sijmon Gerbrants van Renoijen, geb. Ruygenhil, ged. Fijnaart 1669; zie [158].

 

[320] Cornelis Meeuws (Burgers) in de Boomkens, geb. ca. 1585, overl. ca. 1635, tr.

[321] Crijntje Danckertsdr. (de Biert).

Uit dit huwelijk:

1.                   Arien Cornelisz. Burgers, geb. ca. 1620, tr. Willemstad 1647; zie [160].

 

[322] Pieter Henricksz., geb. ca. 1574, ‘capiteyn der huysluyden’, overl. tussen 20.11.1646 en 08.03.1648, tr. 1e voor 08.07.1595 Cornelia/Neeltje Jansdr, wede Jan Cornelisz. op ’t Bredegat (uit dit huwelijk twee kinderen); tr. 2e

[323] Maaycke Adriaensdr., overl. voor 20.11.1646.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henrick, ged. Willemstad 08.09.1624, jong gestorven.

2.                   Adriaantje, geb. Willemstad 1626; zie [161].

3.                   Lyduwe (Lydia), geb. 03.09.1630, ged. Willemstad 15.09.1630, otr. 18.08.1650 Meeuws Cornelisz. Burgers.

4.                   Elisabeth, geb. 16.11.1632, ged. Willemstad 28.11.1632.

5.                   Maryke, geb. 30.11.1635, ged. Willemstad 23.12.1635.

6.                   Henrick, ged. Willemstad Tweede Paasdag 1639, overl. voor 20.11.1646.

 

[324] Jan Frans Hogerwerf, overl. voor 27.05.1625, tr. ca. 1623,

[325] Adriaantjen Meeusdr., geb. ca. 1592, overl. voor 1633.

Uit dit huwelijk:

1.                   Frans Jansen Hoogerwerff, ged. Willemstad 1624; zie [162].

 

[328] Pieter G. Rollaf, tr. voor 1621

[329] Anneke Jacobs Cruyslander.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaan Pieters Rollaff, geb. 1621, tr. Klundert 1649; zie [164].

 

[330] Frans Gijsbr. van den Hil, tr. voor 1632

[331] Leycken Claasdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Franse van den Hill, ged. Willemstad 1632; zie [165].

 

[332] Adriaan Janse Coomans, geb. ca. 1580, overl. 1641, burgemeester, schepen, armmeester, tresorier van Fijnaart (1627-1640), kerkmeester (1634-1641), tr.

[333] Thoentje Huiberts Goers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Huibert A. Coomans, geb. Den Doel ca. 1620; zie [166].

 

[334] Jan Willboirts Goers, schepen van Heiningen (1623-1640), tr. voor 1636

[335] Adriaantje Claesdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Tanneke Janse Goers, ged. Gijnaart 1636; zie [167].

 

[336] Daniel de Meyer.

Daniel is gewezen scholtis te Ingenheim (Pfalz) met att. van Hans Henrick, vrijheer tot Reinach d.d. 17.08.1637, “dat hij een welgesteld man van goede middelen is geweest en nu door de oorlog verdreven: 5 gld.”

Zie GN 1971, 184 en 386.

Zie Alexander Persijn, Pfälzische Studenten und ihre Ausweich-Universitätes während der Dreizigjährigen Krieges, Diss. Mainz, 1959.

Kind:

1.                   Daniel Meyerus, tr. Utrecht 1657; zie [168].

 

[342] Wouter Jans Mandemaker, otr. Capelle 15.12.1621

[343] Maaike Bastiaans Boer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aeltgen, ged. Capelle 21.03.1627; zie [171].

2.                   Adriaen, ged. Capelle 11.02.1629.

 

[344] Jan Roos.

Kind:

1.                   Arie Janse Roos; zie [172].

 

[346] Leendert Klinckerts.

Kind:

1.                   Jannetje L. Klinckerts; zie [173].

 

[352] Jan Jansen Maris, ged. Liefkenshoek 13.11.1630, bouwman in St.Annapolder-Ketenisse, in Kieldrecht (Hulsterambacht) en in Heiningen (1675), gegoed in Heiningen, overl. Heiningen ca.1677, otr. 1e Liefkenshoek 25.01.1659 Toentje Areinsdr Meterman, geb. Oudelandsambacht, overl. Kieldrecht ca.1665; tr. 2e ca.1670

[353] Maria Willemsdr. Vercouteren, gegoed te Kieldrecht, overl. Heiningen na 1697; tr. 2e Fijnaart 08.05.1678 Simon Jansz Otten, schepen en tresorier van Heiningen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Maris, geb. 1671; zie [176].

 

[354/355] = [166/167].

 

[356] Jacob Janse Bom, tr.

[357] Adriaantje Cornelisdr Mijs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Jacobsz Bom, ged. Fijnaart 1657; zie [178].

 

[360] Gijsbert Vogel.

Kind:

1.                   Jan Gijsberts Vogel; zie [180].

 

[362] Wouter Pieters van Dura.

Kind:

1.                   Elisabeth W. van Dura; zie [181].

 

[366] Hendrik de Boer, tr.

[367] Maria Willemsdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia H. de Boer; zie [183].

 

[368] Adriaan Leendertse Punt, Ary, geb. ca. 1650, woont in den Hitzaert (01.05.1675-11.05.1678), naar Klaaswaal (woningruil met Johannes Bastiaens van Gelder), gegoed in Cromstryen (1680), overl. Klaaswaal ca. 1695, tr. ca. 1674

[369] Elisabeth Gerrits Kraek.

Uit dit huwelijk:

1.                   Leendert Aryse Punt, geb. Klaaswaal 1680; zie [184].

 

[370] Gerrit Jacobs Crayenstein, tr.

[371] Meynsje van der Esch.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertje Gerrits Crayenstein, ged. Numansdorp 1676; zie [185].

 

[372] Pieter Huiberts Coomans, ged. Fijnaart 12.11.1653, schepen en kerkmeester te Fijnaart (1684-1695), overl. voor 30.04.1698, tr. Fijnaart 12.10.1676
[373] Cathalyna Corn. Leest; zie [131].

Uit dit huwelijk:

1.                   Huibert Pieters Coomans, ged. Fijnaart 1685; zie [186].

 

[374]/[375] = [238]/[239].

[376] t/m [379] = [236] t/m [239].

 

[380] Cornelis Crijnsz. van der Gijp, tr.

[381] Teuntje Jansdr. Coomans, ged. Willemstad 03.11.1641, wede van Biert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van der Gijp, geb. Klundert, otr. Willemstad 1702; zie [190].

 

[382] Pieter Jansz. Goers, ged. Willemstad 09.10.1661, burgemeester en schepen van Fijnaart, overl. 31.03.1710, tr. 2e Dordrecht 25.08.1709 Berber van Doornix, geb. Zevenbergen, wede Johannes van Huere; tr. 1e Willemstad 27.07.1686

[383] Cornelia van den Hout, ged. Zevenbergen 19.01.1650, overl. 04.06.1703; tr. 1e Standdaarbuiten 27.10.1675 Cornelis Buys, geb. Klundert, schepen van Fijnaart, z.v. Wijnand Aelbrechtsz. en Teuntje Cornelisdr Ouden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barbar Pietersdr. Goers, tr. Willemstad 05.09.1717 Roeland de Wey, ged. Willemstad 27.03.1695, z.v. Jan Roelandsz. en Grietje Andries-Meertensdr.

2.                   Maria Pietersdr. Goers, geb. 1698; zie [191].

 

[384] t/m [447] = [320] t/m [383].

[448] t/m [463] = [128] t/m [143].

 

[464] Adriaan Korteweg.

Kind:

1.                   Aart Adriaans Korteweg, geb. Zevenbergen, tr. Klundert 1674; zie [232].

 

[466] Laureys Cornelisz Rotappel, geb. Zevenbergen, tr. Zevenbergen 16.05.1638

[467] Elisabeth Denisse.

Uit dit huwelijk:

1.                   Teuntje Rotappel, ged. Zevenbergen 1693; zie [233].

 

[468] Teunis Endepoel.

Kind:

1.                   Jacob Teunis Endepoel; zie [234].

 

[470] Cornelis de Baart.

Kind:

1.                   Maayke Corn. de Baart; zie [235].

 

[472] Danckert Cornz. Biert, tr.

[473] Martijntje Martens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maarten Danckerts Biert; zie [236].

 

[474] Cornelis Janse Goers, tr.

[475] Maria Pieters Deckers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriana C. Goers; zie [237].

 

[476] Robrecht Cleys van den Berg, tr.

[477] Eefken Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Claes Robr. van den Berg; zie [238].

 

[480] t/m [487] = [368] t m [375].

[488] t/m [495] = [160] t/m [167].

[496] t/m [503] = [160] t/m [167].

[504] t/m [507] = [176] t/m [179].

[508] t/m [511] = [236] t/m [239].

Generatie X

[554] Adriaan Janszn Huijben, tr.

[555] Neeltje Gijsbertsdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mayken Adriaansdr. Huijben; zie [277].

 

[556] t/m [559] = [280] t/m [283].

 

[560] Matthijs Matthijs Dingman Matthijsz, geb. Terheijden, gegoed te Wagenberg, overl. tussen 1604 en 1606, tr. voor 1578

[561] Kathelijn Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

1.                 Matthijs Matthijsen de Jonge, tr. 1e Zevenbergen 1612 Dingenken Adriaens de Weert; tr. 2e Zevenbergen 1619 Elisabeth Adriaensen Boudewijns.

2.                 Dingman Matthijsz; zie [280].

3.                 Cornelis Matthijsz.

 

[562] Jan Bernaerds Ardon, tr.

[563] Mayke N.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sijke Jansdr. Ardon; zie [281].

 

[568] t/m [571] = [564] t/m [567].

 

[592] Joseph Anthonissen (Soetens), tr.

[593] Roosken Aerts.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aart Soetens, ged. Steenbergen 1611; zie [296].

 

[604] Daem Cornelisz Sijdervelt, geb. ca. 1600, overl. Cromstrijen 1649, tr. 1e Neeltje Ariaens; tr. 2e

[605] Emmetje Jans, overl. Cromstrijen tussen 1649 en 1661, w.s. d.v. Jan Pietersz Vinck.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Damen Zijderveld, geb. ca. 1635; zie [302].

2.                   Neeltje, geb. voor 1649, genoemd in 1661.

3.                   Jan, geb. voor 1649, genoemd in 1661.

 

[606] Mels Pitersse, tr.

[607] Barber Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Yda Melsen, geb. Oud-Beijerland 1636; zie [303].

 

[624/625] = [256/257].

 

[626] Cornelis Henrix Timmermans, tr.

[627] Lambrechtje Frans Peter Smerendr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Francijntje Cornelis; zie [313].

 

[628] Pieter Gerrits Dane, ged. Etten 02.09.1612, overl. tussen 23.09.1657 en 03.01.1660, tr.

[629] Mayke Ariens op den Amer, tr. 2e  Willemstad 28.01.1660 Teunis Hoevenaer, ged. Fijnaart 25.01.1643, z.v. Leendert Jacobsz. Hoevenaer en Iken Teunis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit Dane, ged. Willemstad 12.05.1636, overl. voor 07.06.1647.

2.                   Jacob Dane, ged. Willemstad 09.09.1637, overl. tussen 06.11.1678 en 29.11.1684, tr. 1e Willemstad 28.06.1659 Maijke Moermans (uit dit huwelijk vijf kinderen); tr. 2e Willemstad 22.10.1673 Lijsbeth Andriesse (uit dit huwelijk twee kinderen).

3.                   Arien Dane, ged. Willemstad 23.10.1639; zie [314].

4.                   Josijntje Dane, ged. Willemstad 31.08.1642.

5.                   Jacomijntje Dane, ged. Willemstad 15.11.1645.

6.                   Gerrit Dane, ged. Willemstad 07.06.1647.

7.                   Cornelis Dane, ged. Fijnaart 01.05.1650.

8.                   Frans Dane, ged. Willemstad 09.03.1653.

9.                   Willem Dane, ged. Willemstad 27.09.1654, overl. tussen 22.09.1697 en 02.03.1703, tr. Willemstad 01.05.1684 Mayke Jansdr. Clootwijk.

10.                Theunis Dane, ged. Willemstad 23.09.1657.

 

[630] Marinus van Elsen.

Kind:

1.                   Francijntje Marinusdr. van Elsen, w.s. geb. Etten, tr. Willemstad 1670; zie [315].

 

[644] Henrick Pietersz., uit Rotterdam, biersteker in de Ruigenhil 1575, koopt grond in Ruigenhil (28.08.1578, 1580, 1581), testeert Willemstad 19.08.1582, overl. tussen 19.08.1582 en 15.11.1582, tr.

[645] Anneken Lambrechtsdr., geb. ca. 1550, overl. voor 1594; tr. 2e tussen 24.12.1585 en 27.01.1587 Jan Cornelisz. van der Heyde; tr. 3e Fijnaart 26.06.1588 Pieter Cornelisz Goers, schepen van Willemstad, overl. tussen 18.10 en 11.11.1613, z.v. Cornelis Adriaensz. Goers en Dingena Aertsdr. Cuyper.

PCH tr. 1e NN, overl. voor 1588; tr. 3e voor 1594 Cornelia Jacobsdr. Ram, weduwe Henrick van Rijke; tr. 4e tussen 1602 en 1604 Mayke Stoffels; tr. 5e Bastiaentje Dirksdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Pieter Henricksz, geb. ca. 1574; zie [322].

2.                   Lambregt Hendricks Pietersz, geb. Willemstad ca. 1577, overl. Dordrecht ca. 1616, tr. Willemstad na xx.06.1602 Pieterke Jansdr., geb. Willemstad ca. 1577, overl. voor 04.12.1609.

 

[670] Claes Adriaans, tr.

[671] Tanneke Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                   Adriaantje Claesdr; zie [335].

 

[704] Jan Maris, ged. Bazel 05.10.1597, na zijn moeder vermeld te Temse in het hoofdcijnsreg. van de St.Baafsabdij, vestigt zich te Doel a/d Schelde, gegoed te Ketenisse, overl. Ketenisse voor 1639, tr. ca. 1625

[705] Francina Maets, geb. Doel; tr. 2e Liefkenshoek 22.06.1642 Jacob Rummen, wedr Mientje Pieters.
Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Maris, geb. St.Annapolder-Ketenisse 1630; zie [352].

 

[708] t/m [711] = [332] t/m [335].

 

[714] Cornelis Cornelisz Mijs, geb. Etten 1541, landbouwer, eerst in ’t Vossenhol te Etten, later te Ruigenhil, schepen, belastinggaarder, stadsaalmoezenier, burgemeester van Willemstad, overl. Willemstad 1603, tr. 1e Adriaantje Anthonisdr, overl. Willemstad 1583; tr. 2e Dirkske Franken; tr. 3e Leentje Claasdr van Piershil.

Kind:

1.                   Adriaantje Cornelisdr Mijs; zie [357].

 

[746/747] = [262/263].

[748] t/m [751] = [476] t/m [479].

[752] t/m [757] = [472] t/m [427].

 

[764]/[765]  ?
Er was het vermoeden dat dit zouden zijn|a|: Cornelis Goers, ged. Fijnaart 29.10.1632, burgemeester, schepen en armmeester van Heiningen, tr. Willemstad 02.05.1655 Maycke Pietersdr, geb. 30.11.1635, ged. Willemstad 23.12.1635, overl. 04.05.1688|a|; tr. 2e Willemstad 30.03.1670 Cornelis de Been, geb. Willemstad, overl. voor 20.04.1688, z.v. Leendert de Been en Barbara Huybrechts. Uit dit huwelijk: Adriaentje Goers, tr. 1e voor 01.08.1683 Cornelis Onincx; Jan Cornelisz. Goers; Mayke Goers, ged. Willemstad 20.04.1659, jong gestorven; Cornelia Goers, ged. Willemstad 01.12.1667: zie bij [129]. Noten: |a| Bijbladen Maris in Ned. Leeuw 1941.
Niet duidelijk is waarom Cornelis’ zoon Pieter Jansz. Goers [382] zou heten. Aanwijzingen zijn welkom.

 

Noten: |a| Mr. J.L. Rijndorp, “Een Willemstads moedergeslacht: de parenteel van Henrick Pietersz. en Anneken Lambrechtsdr.”, in: Mensen van Vroeger, 5 (5/7), mei/juli 1977, pp. 134-139.

 

[766] Pieter Dielisz. van den Hout, tr.

[767] Maria Sebastiaansdr van Alenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van den Hout, ged. Zevenbergen 1650; zie [383].

 

[768] t/m [895] = [640] t/m [767].

[896] t/m [927] = [256] t/m [287].

 

[960] t/m [975] = [736] t/m [751].

[976] t/m [991] = [320] t/m [335].

[992] t/m [1007] = [320] t/m [335].

[1008] t/m [1015] = [352] t/m [359].

[1016] t/m [1023] = [472] t/m [479].

Generatie XI

[1120] Matthijs Dingman Matthijs, schepen van Terheijden 1545-1552, overl. voor 23.10.1554, tr. ca. 1531

[1121] Dingna van Gilse, overl. tussen 10.09.1598 en 20.05.1599.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dingman Matthijs Dingemans,

2.                   Maria Mathijs, tr. 1563 Christiaen Bacx, schepen van Terheijden in 1564, tienraad van Breda in 1579, schepen in 1580, burgemeester in 1581, overl. ca. 1581, z.v. Frans Kerstiaanz Bacx en Maria Roelofs van Daelheim.

3.                   Matthijs Matthijs Dingman Matthijsz; zie [560].

 

[1122] Cornelis Laureys Godevaerf Laureysen.

Kind:

1.                   Kathelijn Cornelisdr.; zie [561].

 

[1184] Anthonie Josephs (Soetens), geb. ca. 1550, schepen Oudenbosch (1596-1597), burgemeester (1598), overl. voor 1610.

Kind:

1.                   Joseph Anthonissen (Soetens); zie [592].

 

[1208] Cornelis Jansz van Sijdervelt, geb. ca. 1549, overl. 05.05.1628, tr. 2e ca. 1606 Flortyen Jans, geb. ca. 1570, overl. 26.03.1650, tr. 1e

[1209] Ariaentge Damen, overl. voor 18.11.1606.

Uit dit huwelijk:

1.                   Daem Cornelisz Sijdervelt, geb. ca. 1600; zie [604].

 

[1256] Gerrit Fransen Dane, overl. Ruigenhil onder Willemstad tussen 27.09.1620 en 19.03.1621, tr. Etten (rk) 20.10.1596

[1257] Jacomijne Tack, overl. tussen 16.04.1630 en 03.10.1637; tr. 2e tussen 11.05.1621 en 03.01.1624 Huibrecht Jacobsz. Schever.

Register van Testamenten van Willemstad 1603-1621 (staande achterin de Schepenrecognities R. A., Den Bosch, no. 174, 1620, 27 September) |a|

Testament van Gerrit Franssen Deynen|b| wonende in den lande van Ruygenhill, ziek te bed liggende, en van Jacobmyntken Gerrits zijn huisvrouw. De langstlevende blijft in het volkomen bezit en gebruik van meuble, haeffelande, huys, hoff, lant, gelt, gout, sulver, actien, obligatien. De vier kinderen: Pauwels, Cornelis, Frans en Pieter Gerritsen zullen krijgen voor vaderlijk of moederlijk goed 3500 gln tesamen. Zij hadden lande, huysinge, schuere en boomgaert, waarop zij wonen, gekocht van Jacob Adriaens Clements. Dezen en Adriaen Claessen wonende tot Etten benoemen zij tot voogden over hunne kinderen.

Schepenrecognities Willemstad, R.A. no 177, 1627, 22 Maart |a|

Huybrecht Jacobsz. Schever verbindt 30 gemeten hooftlants met huysinge, schuere en buere, daarop hij tegenwoordich is woonende, lest gecomen van Jacob Ariens Clemens.

1621, 11 Mei |a|

Jacob Adriaan Clements in de Ruigenhil verbindt zich voor de waeringe van 30 gemeten hooftlants in Ruygenhil in de Xde Cavel mette huysinge, schuere, berge en ander getimmer, daer Jan Claess vuyt Stryen metter doot vuyt geruymt is, die hij, comparant, heeft verkocht aan Gerrit Fransz. Deynen zal.

Zelfde dag |a|

Jacobmyne Gerrits compareert, met Lambrecht Gerrits|c| haar broer en gecoren voogt, en verbindt haar erf.

Schepenrecognities, als voren, no 179, 1638, 11 Februari |a|

Boedelscheiding tusschen Huybrecht Jacobssen Schever, weduwenaer geweest zijnde van Jacobmyntken Gerrits Tack zaliger, en Frans en Pieter Gerritsen Danen, sonen van Jacobmyntken.

Huybrecht krijgt huis, hof etc. met de lasten; Frans krijgt 7 gemeten 150 roeden hooftlandts in de XXXde Cavel gecomen van zal. Cornelis Hendricksen Goyaerts; Pieter krijgt 5 gemeten landts in de polder van Heyninge, gecomen van Johannes van der Meer; voorts krijgen zij een bezegelden paybrief ten laste van Aert Hendricksen Bronckert gepasseert voor schepenen op 2 Mei 1637 per reste 3000 gln; ten slotte zal Huybrecht hen betalen 820 gln.

1638, 20 April |a|

Frans Gerritsen Danen, wonende in de Clundert, verkoopt zijn aandeel ad 500 gln in de paye, die Aert Hendricksen Bronckert schuldig is over de coop van 7½ gemeten land omtrent Willemstad gelegen, waar af de originele schepenbrief is berustende onder zijn broeder Pieter Gerritsen Danen.

 

Uit dit huwelijk:

1.                   Franciscus Dane, ged. Etten 04.01.1598, overl. voor 20.12.1609.

2.                   Paulus Dane, ged. Etten 02.02.1603, overl. tussen 27.09.1620 en 11.02.1638.

3.                   Cornelius Dane, ged. Etten 22.12.1604, overl. tussen 27.09.1620 en 11.02.1638.

4.                   Gerardus Dane, ged. Etten 27.02.1607, overl. voor 27.09.1620.

5.                   Franciscus Dane, ged. Etten 20.12.1609, woont Klundert (1641), overl. voor 09.07.1663, tr. Maijcke Theunis, overl. na 09.07.1663.

6.                   Petrus Dane, Pieter, ged. Etten 02.09.1612: zie 628].

 

Noten: |a| Genealogie der familie Dane, Gens Nostra 1949, 4(11), pp.385-399, i.h.b. pp.385-386; |b| “Voor Deynen = Danen vergelijk Cleys = Claas”, ibidem; |c| “zie NL 1925, p.336”, ibidem.

 

[1258] Arien Jacobs op den Amer, tr.

[1259] Josijntje Cornelisse Grootenboer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mayke Ariens op den Amer; zie [629].

 

[1290] Lambrecht |a|, overl. 10.03.1552, tr.

[1291] Lidewij Doensdr., van Driel, overl. voor 1545; tr. 1e Willem Claasz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Anneken, geb. ca. 1550; zie [645].

2.                   Haesje Lambrechtsdr.|b|, overl. voor 12.09.1629, tr. 1e Jacob Claesz. Goutswaert, leenman van de hofstad Putten; tr. 2e voor 1572 Claes Cornelisz. Ketting.

 

Noten: |a| volgens A. Hofstee vermoedelijk Jansz van der Stoup, vermeld bij tiende penning Poortugaal 1543, schout te ’s-Gravenambacht 1543 en te Poortugaal 1549, verm. een z.g. Jerusalemridder, begr. in de kerk, waarbij de Jerusalemsveer op de zerk op een pelgrimstocht naar het Heilige Land wijst en het gebroken Sint-Catharinarad op een bezoek aan Constantinopel; |b| volgens A. Hofstee vermoedelijk Van der Stoup, ‘possitrice’ van enige der ‘grote memorielanden’ te Poortugaal, gesticht door Doen Beijensz, haar grootvader van moederszijde [2582].

 

[1408] Joos Maris, geb. ca. 1570, poorter van Rupelmonde, gegoed ald., bezit een volgleen van Wissekercke te Bazelbrouc, overl. Rupelmonde ca. 1605, tr. voor 1597
[1409] Elisabeth Weyn, vermeld te Temse in het hoofdcijnsregister van de St.Baafsabdij te Gent, d.v. Daniel Jansz Weyn en Adriana Petersdr Houman.
Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Maris, geb. 1597; zie [704].

 

[1428] Cornelis Cornelisz Mijs, overl. Etten 1551, tr. voor 1541

[1429] Elisabeth Cornelis Adriaan Aarts, geb. Etten, overl. Etten 1564; tr. 2e Etten (huw.voorw.) 27.03.1553 Willem Hendrik Cornelisz de Vrome, alias de Cuyper, geb. Etten, overl. Etten 1556.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Cornelisz Mijs, geb. Etten 1541; zie [714].

Generatie XII

[2240] Dingman Matthijs Gheritsz, schepen van Terheijden 1514, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1525, 1526 en 1531, overl. voor 1534, tr.

[2241] Maria Huych Dirkse, overl. tussen 1534 en 1543.

“Het wapenschild op zijn zegel bevat een heraldische lelie met vier, in de hoeken geplaatste, puntloze vijfblade (angennes).”|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Matthijs Dingman Matthijsz (de Oude); zie [1120].

2.                   Huygen Dingeman Matthijsz, overl. voor 22.12.1576, tr. Catlijn Janse van Gils.

3.                   Anthonis Dingman.

4.                   Matthijs Dingman Mathijs (de Jonge), tienman van Breda in 1574, gegoed te Lage Zwaluwe.

 

Noten:  |a| Gens Nostra 1956, p.175.

 

[2242] Cornelis Godertsz van Gilse, tr.

[2243] Cornelia Jan Daniël Willemsdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Dingna van Gilse; zie [1121].

 

[2514] Gerrit Petersz. Tack.

Kind:

1.                   Jacomijne Tack, tr. Etten 1596; zie [1257].

 

[2582] Doen Beijensz, door de Hofstad van Putten beleend met de goederen van zijn vader 28.01.1485, schepen van Poortugaal 1491 en 1507, testeert Poortugaal 06.01.1513, overl. Poortugaal 16.12.1515, tr. 2e Neeltje Wollebrant Jansdr.; tr. 1e

[2583] Haesken.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis Doensz, tr. Baartje Jansdr.|b|

2.                   Lidewij Doensdr; zie [1291].

3.                   Beijen Doensz, tr. 1e Maritge Claesdr; tr. 2e Neeltge Lenerts.

4.                   Aert Doensz.

5.                   Neeltje Doenen.

6.                   Lijsbeth Doens.

 

Noten: |a| Haasje, GN 1988 p.329; |b| “Cornelis Doensz, overl. 1542, schout Albrantswaard, tr. Aaltje Jansz”, GN 1988, p.329.

 

[2816] Jan Maris, ook Marien, geb. ca. 1540, poorter van Rupelmonde, na zijn moeder vermeld te Kruibeke in het hoofdcijnsregister van St.Geertruid-Nevel, gegoed te Rupelmonde en te Bazel, ’s gravenman in de leenhof en schepen in de vierschaar te Bazel, molenaar op de Galgbergmolen, overl. Bazel 1579, tr. voor 1570
[2817] Cornelia Couthals, d.v. Christiaen Jansz Couthals en Johina Cornelisdr Loocx.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joos Maris, geb. ca. 1570; zie [1408].

 

[2856] Cornelis Jacobsz Mijs, geb. ca. 1490, landbouwer te Etten, overl. Etten 1555/56, tr. 1e Cornelia Claasdr Kubben, overl. 1509; tr. 2e Janna Cornelis Andriesdr; tr. 3e Digna Cornelis Bollens, overl. 1540/43; tr. 4e Josse Cornelis Joosten Barels Cnollaarts.

Kind|a|:

1.                   Cornelis Cornelisz Mijs; zie [1428].

 

Noten: |a| “Het is niet bekend uit welk huwelijk Cornelis is geboren.”, GN 1988, p.328.

 

[2858] Cornelis Adriaan Aartsz, geb. Etten, overl. Etten 1551, tr. 2e Etten Maria Jacobsdr Mijs; tr. 1e

[2859] Janneke Noyensdr, geb. Etten ca. 1480, overl. Etten 1522; tr. 1e 1502 Gerrit Jacob Gerritsz.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elisabeth Cornelis Adriaan Aarts, geb. Etten; zie [1429].

Generatie XII

[4480] Matthijs Gerrit Godertsz, schepen van Terheijden 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 en 1507, gegoed te Wagenberg, overl. voor 02.09.1518, tr.

[4481] Antonia N, overl. na 1521.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aert Matthijs Gerritsz, overl. voor 17.03.1545, tr. NN.

2.                   Anthonis Matthijs Gerrits, overl. voor 12.04.1519; ongehuwd.

3.                   Dingeman Matthijs Gerrits; zie [2240].

4.                   Hendrik Matthijs Gerrits.

5.                   Godert Matthijs Gerrits.

 

[5164] Beijen Doensz, tr.

[5165] Lijsbet, overl. 17.12.1485.

Uit dit huwelijk:

1.                   Aert.

2.                   Doen Beijensz; zie [2582].

3.                   Cornelis.

4.                   Marrtigen, tr. Wouter Pietersz.

5.                   Maria, tr. Willem van Beaumont.

 

[5632] Joos ver Marien, ook Maris, minderjarig in 1524, poorter van Rupelmonde, na zijn moeder vermeld in het hoofdcijnsregister, gegoed te Rupelmonde en te Bazel, vermeld op de lijst van weerbare mannen te Bazel (1552), overl. ca. 1553/58, tr. ca. 1535|a|

[5633] Amelberghe Cappe, vermeld te Haesdonk in het hoofdcijnsregister van St.Geertruid-Nevel, d.v. Jan Jansz en Janne Neels Varebeke.|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan, geb. ca. 1540; zie [2816]

 

Noten: |a||b| NP 55 (1969) pp.165-166 {aldaar nog acht(!) generaties voorvaderen}.

 

[5634] Christiaen Jansz Couthals, tr.

[5635] Josina Cornelisdr Loocx.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia Couthals; zie [2817].

Generatie XIII

[8960] Gerrit Godevaertz, schepen van Terheijden (NB) 1452, 1454, 1455, 1467, 1469, 1471 en 1475.

Kind:

1.                   Matthijs Gerrit Godertsz; zie [4480].

 


 

Aansluiting op andere kwartierstaten of genealogieën:

 

o   [35], [70/1], [140/1], [280/1], [560/3], [1120/1], [2240/1], [4480], [8960]: A. Ottevanger en ir. F.A. Nelemans, “Genealogie Dingemans (Ardonne)”, Gens Nostra 1956, pp.175-187.

o   [37], [74/5]: C.P.H. Soetens, “Adam Joosten Soetens 1688-1740”, Mensen van Vroeger 5 (5/7), mei/juli 1977, pp.101-105; naschrift door drs. A. Schippers, pp.105-106.

o   [88], [176/7], [332/3], [704/5], [1408/9], 2816/7], [5632/3]: Mr.dr. J.C. Maris c.s.: “Maris”, NP 55 (1969), pp.163-178, i.h.b. pp.166-167.

o   [151], [302/3], [604/5], [1208/9]: Dr. J. Mac Lean, “De oudere generaties van het geslacht Sijdervelt, zijdereders”, Jaarboek CBG 1978, pp.121-146, i.h.b. pp.122-125.

o   [157], [314/5], [628/9], [1256/7]: “Genealogie van de familie Dane”, Gens Nostra 4 (11), 1949, pp.385-399.

o   [160/161], [322/3], [644/5]: Mr. J.L. Rijndorp, “Een Willemstads moedergeslacht: de parenteel van Henrick Pietersz. en Anneken Lambrechtsdr.”, Mensen van Vroeger, 5 (5/7), mei/juli 1977, pp.134-139.

o   [191], [380], [382], [764], [766]: Mr. J.L. Rijndorp, “Een Willemstads moedergeslacht: de parenteel van Henrick Pietersz. en Anneken Lambrechtsdr.”, in: Mensen van Vroeger, 5 (5/7), mei/juli 1977, pp. 134-139.

o   [714], [1428/9], [2856], [2858/9]: E. van Weel, “Een Flakkeese kwartierstaat van Weel”, Gens Nostra, 1988, pp.262-276, i.h.b. p.275 en Vervolg, ibidem, pp.324-330.

o  

 


terug naar overzicht Knook