Kwartierstaat Eikendal

Deze kwartierstaat is onderdeel van het octet kwartierstaten Eikendal, Janmaat, Knook, Leliveld, Loohuis, Schmidt, Seinhorst, Wijers voor de acht overgrootouders van mijn dochters.

 

De kwartierstaat Eikendal kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van T. van den Brink te Barneveld, wijlen B.J. van den Enk te Apeldoorn, J.M. Geerlings, S. Hendriksen of Hendriks, mw. E.D. Heijnis-Renssen, P. van Hijum, E. de Jonge, wijlen dr. P.C. Knook, wijlen ir. F.A. Nelemans, J.W.J. Nijeboer te Valkenburg, prof.dr. W.J. Ouweneel, M.L.H. Ridderhof te Haren en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2000 (laatst herzien november 2019)

terug naar Overzicht Eikendal

terug naar Genealogische website Michiel Wijers


Generatie I

[1] Gerritje Aalberta Eikendal, geb. Amsterdam 19.10.1889, overl. Amsterdam 05.06.1956, begr. Amsterdam (Zorgvlied) 09.06.1956, tr. Arnhem 19.08.1919 Pieter Cornelis Knook, Piet, geb. Willemstad 03.11.1889, leraar klassieke talen, overl. Baarn 09.05.1963, begr. Amsterdam (Zorgvlied) 14.05.1963, z.v. Cornelis Adrianus Knook (1849-1922) en Catharina Pieternella Burgers (1866-1942). [Valeriusstraat 184, Amsterdam; Vossiusstraat 49, Amsterdam]

Generatie II

[2] Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 25.11.1860, employé De Twentsche Bank (1883-1904), directeur De Geldersche Bank NV te Arnhem (1904-1927), overl. Brussel 20.06.1933, begr. Arnhem (Moscowa), otr. 19.05.1887, tr. Amersfoort 02.06.1887

[3] Gerritje Schimmel, geb. Amersfoort 10.10.1864, overl. Arnhem 30.05.1925, begr. Arnhem (Moscowa).

[1887: Weesperzijde 42, Amsterdam; 1889: Spuistraat 144, Amsterdam; 1894: Enschede; 1897: Nicolaas Witsenkade 7, Amsterdam; 1904: Zijpendaalseweg 83c, Arnhem; 1928: Chaussée de Louvain 275, Brussel]

Uit dit huwelijk twee kinderen: zie Register Eikendal.

Generatie III

[4] Egbert Eikendal, geb. Barneveld 15.08.1823, huisschilder te Apeldoorn (Nieuwstraat 51), overl. Apeldoorn 03.11.1902, tr. Apeldoorn 13.05.1854

[5] Hendrika Meilink, geb. Deventer 07.10.1828, overl. Apeldoorn 23.03.1914.

Uit dit huwelijk acht kinderen: zie Register Eikendal.

 

[6] Aalbertus Schimmel, geb. Barneveld 06.01.1811 of 03.01.1811(FAN), logementhouder te Amersfoort (Utrechtsestraat), overl. Amersfoort 18.11.1892, begr. 21.11.1892, tr. Barneveld 28.02.1845

[7] Gerritje Romeyn, geb. Barneveld 26.10.1823, overl. Barneveld 29.01.1907.

Uit dit huwelijk acht kinderen: vijf zonen en drie dochters (zie Schimmel - tak Ede); de jongste dochter is [3].

Generatie IV

[8] Berend Gerrits Eikendal, geb. Hoog-Soeren 06.02.1777, koopman, tolgaarder Hoog-Soeren (1832), overl. Hoog-Soeren 21.05.1840, tr. Apeldoorn 13.03.1803

[9] Jannetje van Wenum, geb. Schoonbroek 21.09.1780|a|, tolgaardster (1840), overl. Hoog-Soeren 23.11.1852.

Uit dit huwelijk elf kinderen: zie Register Eikendal.

 

Noten: |a| Apeldoorn 21.08.1780 volgens TenHarmsen op Rootsweb.

 

[10] Gerrit Meilink, geb./ged. Deventer 21.08.1782, letterzetter te Deventer, overl. Deventer 29.04.1864, tr. Deventer 28.03.1816

[11] Berendina Diederika Brinkgreve, ged. Deventer 11.08.1793, overl. tussen 1867 en 1871.

Gerrit woont 1829 in Deventer (Polstraat 850). Berendina vertrekt 27.06.1864 uit Deventer; vestigt zich 18.07.1864 te Amsterdam (Binnenvisserstraat 8) bij Mechteld; vertrekt 09.04.1867 weer naar Deventer.

Uit dit huwelijk:

1.                   Mechteld Meilink, geb. Deventer 08.06.1821, overl. Amsterdam 10.05.1877, tr. Amsterdam 02.06.1811 Jan Tilanus, geb. Tiel, koopman, overl. Amsterdam 18.02.1863.

2.                   Anna Meilink, geb. Deventer 1823 (no.59), overl. Hilversum 22.03.1884, tr. Deventer 10.06.1852 Jan Nijland, geb. Deventer 1823 (no.373), tuinman, overl. Utrecht 10.06.1890, z.v. Jan Nijland en Grietjen de Winter.

3.                   Hendrika Meilink, geb. Deventer 1823: zie [5].

4.                   Willem Meilink, geb. Deventer 25.03.1825, notarisklerk, overl. Deventer 22.03.1887, tr. 1e Deventer 04.07.1850 Gesina Nijland, geb. Deventer xx.05.1821 (no.181), overl. Deventer 07.11.1865, d.v. Jan Nijland en Gerritjen de Winter; tr. 2e Deventer 19.07.1866 Gerretjen Feberwee, geb. Deventer 10.11.1836, overl. Deventer 14.02.1870, d.v. Berend Jan Feberwee (1804-1852) en Gerritjen Witteveen (1807-1868); tr. 3e Deventer 04.05.1871 Hendrika Kleinbentink, geb. Deventer 03.05.1843, overl. Deventer 02.01.1919, d.v. Jan Willem Kleinbentink (ca.1803-1858) en Hendrika Fritz (ca.1803-1871).
Uit het eerste huwelijk twee dochters (1854-1857), uit het tweede huwelijk drie zonen (1867-1869), uit het derde huwelijk vijf dochters en vijf zonen (1872-1884).

 

[12] Willem Schimmel, geb. Ede 20.06.1783 of 28.06.1783(FAN), logementhouder De Roskam te Barneveld, overl. Barneveld 14.06.1867, tr. Rheden 05.02.1806

[13] Cornelia van Zadelhoff, geb. Rheden 23.04.1784, ged. Rheden 25.04.1784, overl. Barneveld 16.07.1859.

Uit dit huwelijk zes kinderen: een dochter en vijf zoons (zie Schimmel – tak Ede); de derde zoon is [6].

 

[14] Dirk Romeyn, geb. Barneveld 19.06.1793, bierbrouwer te Barneveld, overl. Barneveld 27.09.1859, tr. Barneveld 23.04.1816 of 25.04.1816(FAN) of 26.04.1816|a|

[15] Gerritje van Essen, geb. Barneveld 23.03.1796, overl. Amersfoort 21.12.1850|b|.

Uit dit huwelijk elf kinderen: zeven zoons en vier dochters (zie Register Romeyn); de oudste dochter is [7].

 

Noten: |a| GenLias|; |b| wonende te Barneveld (overl.akte Amersfoort 1850 no.277).

Generatie V

[16] Gerrit Berends Eikendal, ged. Hoog-Soeren 23.02.1749, landbouwer te Hoog-Soeren, woont in huis De Putte (1783), eigengeërfde (1817,1818), overl. 21.08.1822, tr. Hoog-Soeren 26.06.1774

[17] Margrita Dirks, geb. 30.09.1746.

In 1799 (“wapeningslijst”) beschikt Gerrit over 2 paarden (hongres), 5 en 12 jaar oud. Op 14.03.1832 (not.akte) verkopen Jacomina, Jan, Niesje, Berend, Derk en Lamberdina Eikendal “uit hunner ouderlijken boedel aan Gerrit Bloemendal, landbouwer te Hoog-Soeren een boerenerve bestaande in (a) een huis, bakoven, koornberg, bouwschuur en stuk bouwland groot ongeveer 2 bunders en 20 roeden, belend ten noorden de weg, ten oosten een akkermaals bosch, ten zuiden en ten westen het land van de Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt, de Kleinen Enk genaamd; (b) twee schaapsschooten en eene hooischuur; (c) een bouwland gen. het Boschstuk groot 30 roeden; (d) een bouwland de Driestakker groot een halven bunder; (e) bouwland de Langenakker 40 roeden; (f) bouwland de Dwarsboor 40 roeden; (g) bouwland het Bovenstukje 30 roeden; (h) bouwland de Schotakker 30 roeden; (i) bouwland het Zaaltje 30 roeden; (k) bouwland de Zaalkamp 1 bunder 40 roeden. Het huis De Putte is in 1935 afgebroken.

Uit dit huwelijk acht kinderen: zie Register Eikendal.

 

Noten: |a| of 30.03.1783; hij tr. als Eikendal!.

 

[18] Berend Egberts van Wenum, boereknegt, landbouwer, overl. Apeldoorn 21.07.1821|b|, tr. voor 1780

[19] Cornelia Wouters van Asselt, ged. Apeldoorn 06.10.1754, overl. Apeldoorn 21.02.1838.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje van Weenum, geb. Schoonbroek 21.08.1780: zie [9].

2.                   kind, overl. N.Apeldoorn 08.03.1789, begr. Apeldoorn 11.03.1789|a|.

3.                   Machteld van Weenum, geb. Schoonbroek (N.Apeldoorn) 1790: zie [16.b].

4.                   Maria van Wenum, geb. ca. 1793, landbouwsche (1832), overl. Apeldoorn 04.03.1861|c|, tr. Apeldoorn 02.11.1832 Albert Ooitink, geb. ca. 1790/1793, dienstknecht (1832), overl. Apeldoorn 18.01.1868, z.v. (Her)mannes Ooijtink en Cornelia Egberts.

5.                   Janna van Weenum, ged. Apeldoorn 10.02.1795: zie [16.c].

 

Noten: |a| ‘Berend Egberts zijn kind’; |b| Berent Eijmerts; |c| vader Egbert Berends.

 

[20] Willem Meilink, overl. tussen 1785 en 1790, otr. Deventer 25.03.1780, tr. Deventer 16.04.1780

[21] Mechteld Boon, ged. Deventer 11.08.1750, overl. Deventer 03.09.1814; otr. 2e Deventer 06.09.1794, tr. Deventer 28.09.1794 Dirk Doeve, overl. voor 1814, z.v. Hendrik Doeve en Hendrika Peturse.

     DD tr. 1e voor 1794 Maria Reyens, overl. voor 1794.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter Jan Meilink, ged. Deventer 01.10.1780, begr. Deventer 22.06.1799.

2.                   Gerrit Meilink, geb. Deventer 1782: zie [10].

3.                   Willem Meilink, ged. Deventer 17.12.1783, meester schoenmaker (1826), schoenmakersbaas (1835), overl. Deventer 11.09.1855, tr. 1e voor 1814 Elisabeth ten Voorde, geb. Deventer ca. 1786, overl. Deventer 21.09.1823; tr. 2e Deventer 04.11.1826 Anna Harmsen, geb. Winterswijk 15.09.1794, dienstbaar (1826), overl. Deventer 06.02.1835, d.v. Harmen Jan Harmsen en Johanna Christina Hemmink; tr. 3e Deventer 20.08.1835 Geertruij Bartels, geb. Holten 22.03.1792, overl. Deventer 16.03.1870, d.v. Jan Bartels en Fenneken Hendriks.

4.                   Eva Meilink, ged. Deventer 06.10.1785.|b|

5.                   Johanna Meilink, ged. Deventer 06.10.1785.|c|

6.                   kind Meilink, ged. Deventer 17.12.1783.|a|

 

Noten: |a||b||c| w.s. zijn zij in 1790 overleden als kind van wijlen Willem op 06.02.1790, als kind van de weduwe op 22.01.1790 en als kind van de weduwe op 18.11.1790, allen begraven te Deventer (Broederenkerk).

 

[22] Willem Brinkgreve, ged. Deventer 04.12.1760, overl. Deventer 16.02.1805, otr. Deventer 09.05.1789, tr. Deventer 24.05.1789

[23] Anna Rademaker, geb. 1755, schoolhoudster, winkelierster, overl. Deventer 16.06.1817.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Pieter Brinkgreve, geb. Deventer 27.04.1791, boekbinder (1819), boekverkoper (1825), boekhandelaar (1851), overl. Deventer 08.05.1851, tr. 1e Deventer 30.10.1819 Maria Stegeman, geb. Wilp 25.10.1788, dienstbaar (1819), overl. Deventer 03.05.1822, d.v. Berent Jan Stegeman en Johanna Margreta Jansen; tr. 2e Deventer 29.10.1825 Hendrikjen Bredenoord, geb. Wilp 15.06.1797, dienstbode (1825), overl. Deventer 28.12.1890, d.v. Jacob Jansen Bredenoord en Willemina van Neck.

2.                   Berendina Diederika Brinkgreve, geb. Deventer 1793: zie [11].

3.                   Bastiaan Derk Brinkgreve, geb. Deventer 03.12.1796, schoenmaker, overl. Deventer 23.09.1857, tr. 1e Deventer 04.11.1820 Magteld van Hengele, geb. Deventer 07.02.1796, dienstbaar (1820), overl. Deventer 01.06.1821, d.v. Garrit van Hengele en Johanna Juda Lulofs; tr. 2e Deventer 27.10.1821 Jenneken Sandvoord, geb. Holten 18.07.1799, dienstbaar (1821), d.v. Jan Sandvoord en Hendrina Willems.

 

[24] Johannes Schimmel, geb. ca. 1755, voerman, logementhouder in Leusden en Ede, provisionele volksrepresentant van het dorp Ede 28.02.1795|a|, overl. Ginkel 10.09/15.09.1800, otr. Ede 26.01.1781, tr. Ede 12.02.1781

[25] Geertruy Gerritsdr., ged. Ginkel 08.04.1753, overl. Leusden 29.11.1835|b|.

Uit dit huwelijk vier kinderen: een dochter en drie zoons (zie Schimmel - tak Ede); de oudste zoon is [12].

 

Noten: |a| Hannes, vermeld in de resoluties met bijlagen van het Hof van Gelderland van januari-21 maart 1795 {Muschart fiche 81h}; |b| Geertruij Gerritse Klaasse, d.v. Gerrit Klaase en Martha (overl.akte Leusden 1835 no.24).

 

[26] Anthony (Antonius) van Zadelhoff, geb. Rheden 20.02.1747, ged. Rheden 26.02.1747, aang.lidmaat Rheden ‘op Paassen’ 1766, eigengeërfd landbouwer, lid Amptsbestuur Rheden (1800), woont Rheden (huis no.85) (1822), overl. Rheden 28.07.1822, otr. Rheden 28.04.1774

[27] Barendijn van Sadelhoff, Bardje/Bartjen, Gijsbertha (1820), ged. Rheden 20.10.1748, aang.lidmaat Rheden ‘op paassen’ 1766, woont Rheden (huis.no.85) (1820), overl. Rheden 01.02.1820.

Uit dit huwelijk:

1.                   Petronella van Zadelhoff, geb. Rheden 12.04.1775, ged. Rheden 17.04.1775, overl. Arnhem 10.01.1850, tr. 1e Gerrit Kets, overl. voor 1819; tr. 2e Rozendaal 28.04.1819 Otto Meulenburg, geb. Arnhem 11.02.1762, overl. Arnhem 24.06.1840, z.v. Evert Meulenburgh en Francijna Hendriks.

2.                   Gijsbeert van Zadelhoff, geb. Rheden 21.09.1776, ged. Rheden 22.09.1776, jonggestorven.

3.                   Barendina van Zadelhoff, geb. Rheden 08.02.1779, ged. Rheden 14.02.1779, overl. Lunteren (Ede) 12.12.1822, tr. Wouter Floor, geb. Lunteren ca. 1768, postmeester, overl. Lunteren (Ede) 22.03.1832.

4.                   Cornelia van Zadelhoff, geb. Rheden 28.05.1780, ged. Rheden 04.06.1780, jonggestorven.

5.                   Gijsbertus van Zadelhoff, geb. Rheden 20.06.1781, ged. Rheden 24.06.1781, jonggestorven.

6.                   Hendrina Gijsbertha van Zadelhoff, geb. Rheden 28.02.1783, ged. Rheden 02.03.1783, overl. Utrecht 02.11.1842, tr. voor 1814 Jurjen Jansen, geb. ’s-Heerenberg ca. 1773, burgemeester van Angerlo (voor1827-1838), overl. Angerlo 17.12.1838.

7.                   Cornelia van Zadelhoff, geb. Rheden 1784: zie [13].

8.                   Hendrik van Zadelhoff, geb. Rheden 16.12.1786, ged. Rheden 17.12.1786, jonggestorven.

9.                   Gijsberta van Zadelhoff, geb. Rheden 30.07.1788, ged. Rheden 03.08.1788, jonggestorven.

10.                Cornelis Gijsbertus van Zadelhoff, geb. Rheden 21.02.1790, ged. Rheden 28.02.1790, jonggestorven.

11.                Hendrika van Zadelhoff, geb. Rheden 01.03.1792, ged. Rheden 04.03.1792, overl. Rheden 25.06.1858, tr. Dieren 02.12.1812 Martien Hendrik Belder, geb. Rheden 24.08.1789, ged. Rheden 30.08.1789, bouwman (1820), overl. Rheden 14.01.1849, z.v. Jan Belder en Maria Eskes.

 

[28] Lubbertus Romeyn, ged. Barneveld 19.06.1763, bierbrouwer te Barneveld, overl. Barneveld 17.01.1841, tr. Voorthuizen 16.01.1787

[29] Gerritje van Doornik, ged. Voorthuizen 14.12.1766|a|, overl. Barneveld 25.02.1810.

Uit dit huwelijk acht kinderen: zes zoons, een dochter en een doodgeboren (zie Register Romeyn); de tweede zoon is [14].

 

Noten: |a| Doornick.

 

[30] Hendrik Jansen (van Essen), geb. Essen|a|, ged. Garderen 13.01.1760, landbouwer, overl. Barneveld 16.04.1845, tr. Barneveld 25.05.1795

[31] Tijsje Hendriks (van Pontevoort), of Tijsje van de Bontepoort(FAN), ged. Nijkerk 07.02.1768|b|, overl. Barneveld 13.01.1847.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje van Essen, geb. Barneveld 1796: zie [15].

2.                   Gijsbertje van Essen, geb. Barneveld ca. 1798, groothandelaarster (1867), overl. Nijkerk 07.02.1867, tr. Barneveld 07.05.1830|c| Johan Martinus Schussler, geb. Kampen ca. 1801, kuiper (1830), grossier (1848), koopman te Nijkerk, overl. Nijkerk 29.07.1848, z.v. Johan Marten Schussler en Jennigje Jans.

3.                   Aartje Hendriksen van Essen, geb. Barneveld ca. 1803, overl. Barneveld 25.02.1886, tr. Berneveld 03.06.1826 Jacob Arend Rademaker, geb. Barneveld ca. 1800, overl. Barneveld 27.01.1882, z.v. Geurt Rademaker en Neesje van Wolfswinkel.

4.                   Hendrik Hendriksen van Essen, geb. Barneveld ca. 1809, bouwman op de Kl. Bielder te Barneveld, overl. Barneveld 26.08.1895, tr. 1e Barneveld 11.05.1832 Gerrigje Bloemendal, geb. Scherpenzeel ca. 1810, overl. Kallenbroek (Barneveld) 04.04.1861, d.v. Brand Bloemendal en Neeltje van Wolfswinkel; tr. 2e Barneveld 12.02.1862 Geertje Bloemendal, geb. Barneveld ca. 1827, overl. Barneveld 19.05.1911, Gerrigje’s zuster.

 

Noten: |a| Hendrik’s ouders komen uit het buurtschap Essen (T. van den Brink); |b| vader Hendrik Tijmenzen; |c| moeder v/d bruid is Tijsje Hendriks Bontepoort.

Generatie VI

[32] Berend Jansen (Eikendal), overl. voor 1773, tr.|a|

[33] Niesje Willems, geb. 02.02.1721, uit Beekbergen.

Uit dit huwelijk vijf kinderen (1746-1761): zie Register Eikendal.

 

Noten: |a| Trouwboeken Apeldoorn uit die tijd zijn verloren gegaan.

 

[34] Dirk op de Beek.

Kind:

1.                  Margrita Dirks, geb. 1746: zie [17].

 

[36] Egbert van Wenum.

 

[38] Wouter Kornelisz. van Asselt, ged. Apeldoorn 06.03.1707|a|, overl. Apeldoorn 07.05.1760, tr. (huw.disp. 04.07.1746|b|)

[39] Jannetje Lubberts Goudkuil, geb. ca. 1720; tr. 2e ca. 1761 Jan Willems.

     Jan Willems tr. 1e ca. 1751 Jacomina Jansen, overl. Apeldoorn ca. 1757.

Uit dit huwelijk:

1.                   levenloos kind, Noord-Apeldoorn 02.09.1751, begr. Apeldoorn 04.09.1751.

2.                   levenloos kind, Noord-Apeldoorn 18.07.1753, begr. Apeldoorn 20.07.1753.

3.                   Cornelia van Asselt, ged. Apeldoorn 06.10.1754; zie [19].

4.                   Anthonij van Asselt, ged. Apeldoorn 11.01.1756.

5.                   Lubbert van Asselt, ged. Apeldoorn 24.04.1757.

6.                   Dina van Asselt, ged. Apeldoorn 08.07.1759.

7.                   Wouter Cornelis van Asselt, ged. Apeldoorn 19.10.1760.

Uit het huwelijk van Jan en Jannetje:

8.                   Rhijnder, ged. Apeldoorn 07.04.1762.

9.                   Anthonij, ged. Apeldoorn 24.07.1763 = Anthonij Jansen van Asselt|c|.

10.                Cornelis Goudkuijl, ged. Apeldoorn 30.09.1764.

 

Noten: |a| Doopboek Apeldoorn 1674-1737; |b| Jb. CBG XII p.152 {broeder en zusterskinderen}; |c| zie voor Anthonij Jansen van Asselt en voorouders: B.J. van den Enk, GN 1991, p.298.

 

[42] Gerrit Boon, ged. Deventer 27.08.1713, overl. na 1764, otr. Deventer 26.02.1746, tr. Deventer 15.03.1746

[43] Janna Wilten, geb. ca. 1720/25, overl. na 1764.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrika Boon, ged. Deventer 16.05.1746.

2.                   Jan Boon, ged. Deventer 30.04.1748.

3.                   Mechteld Boon, geb. Deventer 1750: zie [21].

4.                   Hendrik Boon, ged. Deventer xx.07.1753, w.s. jonggestorven.

5.                   Hendrik Boon, ged. Deventer 31.03.1754, w.s. jonggestorven.

6.                   Hendrika Boon, ged. Deventer 22.07.1760.

7.                   Hendrik Boon, ged. Deventer 22.08.1762.

8.                   Jacob Boon, ged. Deventer 14.02.1764.

 

[44] Hendrik Brinkgreve, overl. voor 1770, otr. Deventer 17.10.1750, tr. Deventer 04.11.1750

[45] Janna Vinkers, begr. Deventer 19.10.1781; otr. 2e Deventer 06.01.1770, tr. Deventer 04.02.1770 Andries Brinkhof.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmannus Brinkgreve, ged. Deventer 22.08.1751.

2.                   Jacobus Willem Brinkgreve, ged. Deventer 05.06.1753.

3.                   Roelof Brinkgreve, ged. Deventer 21.04.1757.

4.                   Willem Brinkgreve, geb. Deventer 1760: zie [22].

5.                   Swier Brinkgreve, ged. Deventer 17.03.1765.

 

[48] Albert Schimmel, geb. Ede ca. 1725, bouwman en logementhouder, tr. voor 1755

[49] Aartje van Ginkel.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johannes Schimmel, geb. Leusden ca. 1755: zie [24].

 

[50] Gerrit Klaasze, op Ginkel, tr. voor 1753

[51] Maartje Jansdr, uit Bennekom.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertruy Gerritsd., geb. 1753: zie [25].

 

[52] Cornelis van Zadelhoff, ged. Rheden 30.01.1701, lidmaat Rheden 1746, landbouwer, kerkmeester, overl. 1773, otr. 1e Rheden 03.10.1723 Anthonia (Teunisken) Willems, ged. Rheden 19.08.1703, overl. Rheden 22.12.1742; tr. 2e Rheden 24.04.1746|d|, Velp 15.05.1746|a|

[53] Petronella Brouwer, ged. Ellecom 06.06.1718, overl. Rheden 17.02.1759; tr. 1e Zeger Vleming, overl. voor 1746.

Uit het huwelijk van Zadelhoff-Willems:

1.                   Hendryna van Zadelhoff, geb. Rheden 05.08.1724, ged. Rheden 06.08.1724, overl. 20.10.1794, otr. Velp 04.02.1747|b| Coenraat Avelingh.

2.                   Willem van Zadelhoff, geb. Rheden 29.11.1725, ged. Rheden 10.12.1725, overl. 11.12.1816, otr. Velp 08.04.1762|c| Maria van Hulsteyn, geb. 17.09.1736, overl. 04.01.1826.

3.                   Everd van Zadelhoff, geb. Rheden 27.09.1727, ged. Rheden 28.09.1727, overl. 19.10.1727.

4.                   Everd van Zadelhoff, geb. Rheden 29.03.1729, ged. Rheden 03.04.1729, aang. lidmaat Pasen 1752, landbouwer op de Vaalwaard, Giesbeek, overl. Lathum 07.02.1809, otr. 1e Rheden 16.01.1752 Margaretha Evers, overl. Lathum 15.01.1784, begr. Lathum 22.01.1784; otr. 2e Rheden 15.045.1785, tr. Rheden 01.05.1785 Teuntje Belders, weduwe van Willem Wamsteker.
Uit het eerste huwelijk acht kinderen (1753-1770), waaronder Teuniske, ged. Rheden 07.01.1753, overl. Rheden 26.03.1792, betovergrootmoeder van prof.dr. H.A. Lorentz (1853-1928)|f|, Nobelprijs natuurkunde (1902); uit het tweede huwelijk een dochter (1787).

5.                   Jacob van Zadelhoff, geb. Rheden 07.04.1732, ged. Rheden 11.04.1732, overl. voor 1773.

6.                   Geertruyt van Zadelhoff, geb. Rheden 09.08.1733, ged. Rheden 15.08.1733, overl. 24.12.1796, otr. Rheden 17.10.1753 Hendrik de Roos, “ruiter onder het regiment van generaal majoor Van Eck”.

7.                   Haske Stevens van Zadelhoff, geb. Rheden 26.06.1737, ged. Rheden 30.06.1737, aang.lidmaat Rheden “kersmis” 1762, overl. 02.06.1821, otr. 1e Rheden 09.04.1758 Hermina Brants, uit Rheden; tr. 2e Willemine Willemse, uit Velp, geb. ca. 1741, overl. 22.06.1795.

8.                   Cornelia van Zadelhoff, geb. Rheden 06.10.1739, ged. Rheden 11.10.1739, jong gestorven.

9.                   Maria van Zadelhoff, geb. Rheden 17.11.1742, ged. Rheden 18.11.1742, jong gestorven.

Uit het huwelijk van Zadelhoff-Brouwer:

10.                Anthony van Zadelhoff, geb. Rheden 1747: zie [26].

11.                Barendjen van Zadelhoff, geb. Rheden 06.04.1750, ged. Rheden 12.04.1750, jong gestorven.

12.                Maria Cornelia van Zadelhoff, geb. Rheden 24.10.1751, ged. Rheden 31.10.1751, overl. 1790, tr. B. Schelkes.

13.                Arnold (Arend) Zeger van Zadelhoff, geb. Rheden 10.03.1753, ged. Rheden 18.03.1753, burgemeester van Wageningen (1804), overl. 03.12.1834, begr. Wageningen.

14.                kind|e|, geb. 10.09.1754, overl. 11.09.1754.

15.                Barend van Zadelhoff, geb. Rheden 05.08.1755, ged. Rheden 10.08.1755, Wageningen.

16.                Hendrik van Zadelhoff, geb./ged. Rheden 07.09.1756, overl. Amsterdam 21.08.1829.

17.                Berendina van Zadelhoff, geb. Rheden 01.10.1758, ged. Rheden 01.10.1758, overl. Rheden 12.02.1761.
“1759 den 17 Febr. is mijn vrouw Petronella B. gestorven in het 41 jaar haares ouderdoms na een siekte van 10 dagen.  Den 12 dito heeft mijn dochter Geertruyda het kleine kind Barendiena meede na haer huys genomen tot den 12 Nov. deeses jaers 1759 en is doen van mijn dogter Hendriena gehaeld op den Durck om daer onder haer opvoedinge te weesen.  1760 den 10 December heeft mijn dogter vrouw Avelingh het kint Barendina weer aen ons huys gebracht.  1761 den 12 Februarius is het kint Barendiena na siekte van veertien dagen in den Heere gerust, oudt synde twee jaer vier maenden, 22 dagen, doorgaens swak en teeder.”|g|

 

Noten: |abc| RBS 1380; |d| De Gelderse Leeuw, Arnhem, 1992, p.97; |e| doodgeboren, De Gelderse Leeuw, Arnhem, 1992, p.97; |f| E.D. Heijnis-Renssen, “Het voorgeslacht van prof.dr. Hendrik Antoon Lorentz”, pp. 88-99, in: W.F.M. Ahoud et al. (red.), De Gelderse Leeuw: jubileumboek van de Groep Gelderland van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1916-1991, Arnhem, 1992, ISBN 90-9005376-X; |g| Aantekeningen van Cornelis, in 1920 berustend bij CJPvanZ te Wageningen.

 

[54] Berend van Sadelhoff, ged. Rheden 20.11.1701, landbouwer op De Fuyk te Lathum en te Rheden, overl. Lathum 12.01.1799, lidmaat Rheden 1746|a|, otr. Rheden 03.12.1747

[55] Hendryna Gerritsen, uit Lathum.

Uit dit huwelijk:

1.                   Barendijn (Bartje) van Sadelhoff, geb. Rheden 1748: zie [27].

2.                   Willem van Sadelhoff, ged. Rheden 24.05.1750, jong gestorven.

3.                   Gijsbert van Sadelhoff, ged. Rheden 02.07.1752, jong gestorven.

4.                   Hendrik van Sadelhoff, geb. Rheden 25.11.1753, overl. Engerlo 10.09.1837, otr. Rheden 15.06.1788, tr. Oud-Keppel 01.07.1788 Enneken Kets, overl. voor 1837.

5.                   Gijsbert van Sadelhoff, ged. Rheden 28.03.1755, jong gestorven.

6.                   Barend van Sadelhoff, ged. Rheden 07.06.1756, otr. Rheden 10.05.1784, tr. Velp Kaatje Thomassen, j.d. uit Velp.

7.                   Willem Stevens van Sadelhoff, ged. Rheden 11.12.1757, overl. Angerlo 05.05.1829, tr. Maria ten Bosch; uit dit huwelijk: Berendina van Zadelhoff, geb. Lathum 11.08.1790, tr. 1813 Reinder Wijers.

8.                   Gijsbert van Sadelhoff, ged. Rheden 01.04.1761, tr. Teuntje Kappers.

9.                   Engelbertha Reinira Geertruyt van Sadelhoff, geb. Rheden 23.05.1762.

 

Noten: |a| dan e.v. Maria Wijers?

 

[56] Hessel Romeyn, ged. Barneveld 08.04.1731, rentmeester baron de Vos van Steenwijk, bierbrouwer, subst. ontvanger (1767- 69), overl. Barneveld 10.11.1815, otr. Barneveld 29.03.1761

[57] Elisabeth Lugtigh, ged. Barneveld 13.12.1733, overl. Barneveld 28.06.1796.

Uit dit huwelijk negen kinderen: vier zoons en vijf dochters (zie Register Romeyn); de tweede zoon is [28].

 

[58] Dirk van Doornik, ged. Aalten 03.02.1737, overl. Voorthuizen (Barneveld) 26.01.1818, otr. Voorthuizen 28.11.1762

[59] Angeniesje Bakkenes, Agnes/Niesje, ged. Voorthuizen 29.08.1733, doopgetuige Voorthuizen 24.03.1754, overl. voor 1818.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrica van Doornik, ged. Voorthuizen 15.04.1764.

2.                   Aris Doornik, ged. Voorthuizen 15.09.1765, jonggestorven.

3.                   Gerritje Doornick, geb. Voorthuizen 1766: zie [29].

4.                   Aris Doornik, ged. Voorthuizen 14.04.1771.

 

[60] Jan Evertsen, geb. Essen, ged. Garderen 23.01.1729, otr. Garderen 15.10.1756, tr. Garderen 31.10.1756

[61] Gerritje Hendriks, geb. Stroe, ged. Garderen 18.05.1732, doopgetuige Garderen 09.07.1758 en 17.02.1760.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evertje, geb. Essen, ged. Garderen 07.08.1757|a|.

2.                   Hendrik Jansen, geb. Garderen 1760: zie [30].

3.                   Annetje, ged. Garderen 31.01.1762.

4.                   Evert Jansen van Essen, ged. Barneveld ca. 1771, overl. Barneveld 15.02.1854, tr. 1e Atrix van Dronkelaar, overl. voor 1854; tr. 2e Melisje van den Eng, overl. na 1854.

 

Noten: |a| ten doop gehouden door Lubbertje Hendriks’s moeders suster.

 

[62] Hendrik Tijmensen, uit Nijkerk, otr. Nijkerk 06.10.1756|a|

[63] Aartje Hendriks, uit Voorthuizen.

Uit dit huwelijk (in doopboeken vanaf 1765):

1.                   Hendrientje, ged. Nijkerk 30.04.1766.

2.                   Tiesjen, geb. Nijkerk 1768: zie [31].

3.                   Gijsbertjen, ged. Nijkerk 07.02.1768 (tweeling).

 

Noten: |a| att. naar Bunschoten.

Generatie VII

[76] Cornelis Wouters van Asselt, ged. Apeldoorn 20.09.1674|e|, overl. Noord-Apeldoorn 07.03.1751, begr. Apeldoorn 12.03.1751, tr.

[77] Hendrikje Hendriks Buijtenhuijs, ged. Apeldoorn 09.04.1680.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wouter van Asselt, ged. Apeldoorn 1707: zie [38].

2.                   Aeltien van Asselt, ged. Apeldoorn 15.03.1709|a|.

3.                   Grietjen van Asselt, ged. Apeldoorn 24.08.1711|b|.

4.                   Hendrik van Asselt, ged. Apeldoorn xx.10.1719|c|.

5.                   Jannetje van Asselt, ged. Apeldoorn 11.04.1721|d|.

 

Noten: |abcde| Doopboek Apeldoorn 1674-1737.

 

[78] Lubbert Wouters Goutkuyl, ged. Apeldoorn 04.08.1693|i|, overl. Noord-Apeldoorn 02.10.1770, begr. Apeldoorn 06.10.1770, tr.

[79] Lubbertje Aalberts, ged. Apeldoorn 24.11.1695|j|, overl. “op den Goudkuijl onder ’t Broekland” 12.01.1746, begr. Apeldoorn 18.01.1746|k|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jannetje Goutkuyl, geb. ca. 1720: zie [39].

2.                   Cornelia Goutkuyl, ged. Apeldoorn 25.04.1723|a|, overl. Deventer 04.07.1770, tr. 1e Hendrik Teunis Buitenhuis, herbergier in de Strokap te Deventer; tr. 2e Gerrit Stegeman.

3.                   Aalbertien Goutkuyl, ged. Apeldoorn 06.05.1725|b|, jong gestorven.

4.                   Aalbertien Goutkuyl, ged. Apeldoorn 22.09.1726|c|, tr. Wolter Staal.

5.                   Wouter Goutkuyl, ged. Apeldoorn 24.10.1728|d|.

6.                   Janna Goutkuyl, ged. Apeldoorn 14.01.1731|e|.

7.                   Woutertien Goutkuyl, ged. Apeldoorn 03.08.1732|f|.

8.                   Aalbert Goutkuyl, ged. Apeldoorn 01.01.1734|g|.

9.                   Gerharda Goutkuyl, ged. Apeldoorn 03.06.1736|h|, overl. 02.12.1751, begr. Apeldoorn 08.12.1751.

10.                Hendrina Goutkuyl, ged. Apeldoorn 23.02.1739.

 

Noten: |abcdefgh| Doopboek Apeldoorn 1674-1737; |ij| ibidem; |k| ‘de huijsvrouw van Lubbert Wouters’.

 

[84] Jan Boon, tr.

[85] Henrica Roeterink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Conradus Boon, ged. Deventer 29.01.1712.

2.                   Gerrit Boon, ged. Deventer 29.01.1712, w.s. jonggestorven.

3.                   Gerrit Boon, geb. Deventer 1713: zie [42].

 

[104] Haske Stevens van Zadelhoff, geb. ca. 1650, overl. na 19.03.1710, tr. Rheden 07.03.1680

[105] Hendryna van der Steegh.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelia van Zadelhoff, ged. Rheden 21.02.1681, w.s. jonggestorven.

2.                   Steven Berend van Zadelhoff, ged. Rheden 12.11.1682, tr. 1e Derkjen van Sadelhoff; tr. 2e ... Vleminghs.

3.                   Everd van Zadelhoff, ged. Rheden 26.10.1684.

4.                   Hendrik van Zadelhoff, ged. Rheden 09.05.1686.

5.                   Cornelia van Zadelhoff, ged. Rheden 10.07.1687.

6.                   Hendrik van Zadelhoff, ged. Rheden 07.07.1689.

7.                   Derkjen van Zadelhoff, ged. Rheden 14.07.1690, otr. 1e Rheden 23.11.1710, tr. Rheden 07.12.1710 Anthony Moll; tr. 2e Evert van Ommeren.

8.                   Maria van Zadelhoff, ged. Rheden 15.01.1693, w.s. jonggestorven.

9.                   Maria van Zadelhoff, ged. Rheden 29.05.1694, w.s. jonggestorven.

10.                Barend van Zadelhoff, ged. Rheden 16.02.1696.

11.                Maria van Zadelhoff, ged. Rheden 10.07.1697, w.s. jonggestorven.

12.                Maria van Zadelhoff, ged. Rheden 10.07.1698.

13.                Cornelis van Zadelhoff, geb. Rheden 1701: zie [52].

 

[106] Arent Gerritz Brouwer, ged. Rheden 31.12.1676 [of 30.08.1674], overl. Ellecom 07.06.1754, otr. Ellecom 26.12.1700

[107] Beerntje Avelingh, Ave(r)ling(s), Havikkerweerd.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerred Brouwer, ged. Spankeren 26.02.1702.

2.                   Hendrik Brouwer, ged. Ellecom 11.09.1707.

3.                   Gerred Brouwer, ged. Ellecom 21.04.1710.

4.                   Cornelia Brouwer, ged. Ellecom 10.04.1712, tr. Barend den Duytsen.

5.                   Hendrica Brouwer, ged. 31.03.1715.

6.                   Peternel Brouwer, ged. Ellecom 06.06.1718: zie [53].

 

[108] Willem Stevens van Sadelhoff, landbouwer te Rheden op de Zadelhof, overl. voor 1724, tr. 1e ca. 1675 Maayken Evertsen, overl. voor 1681; tr. 2e Rheden 02.10.1681

[109] Bartje|c| Willems.

Uit het huwelijk van Sadelhoff-Evertsen:

1.                   Steven Berend van Sadelhoff, ged. Rheden 05.08.1677.

2.                   Hendrik van Sadelhoff, ged. Rheden 06.10.1678.

3.                   Willemken van Sadelhoff, ged. Rheden, overl. voor 15.08.1757|a|, otr. Rheden 07.05.1699, tr. Rheden 29.05.1699 Hermen Timens Brands, ged. Rheden 23.03.1677.|b|

Uit het huwelijk van Sadelhoff-Willems:

4.                   Berend Tijmens van Sadelhoff, ged. Rheden 08.10.1682, w.s. jonggestorven.

5.                   Maija van Sadelhoff, ged. Rheden 28.10.1683, w.s. jonggestorven.

6.                   Berend Tijmens van Sadelhoff, ged. Rheden 26.12.1684.

7.                   Maayke van Sadelhoff, ged. Rheden 25.05.1687, w.s. jonggestorven.

8.                   Hendersken van Sadelhoff, ged. Rheden 16.02.1690, tr. Steven den Duytsen.

9.                   Derk van Sadelhoff, ged. Rheden 24.07.1692, w.s. jonggestorven.

10.                Willem van Sadelhoff, ged. Rheden 16.08.1696.

11.                Derk van Sadelhoff, ged. Rheden 12.02.1699.

12.                Berend van Sadelhoff, geb. Rheden 1701: zie [54].

13.                Maayke van Sadelhoff, ged. Rheden 16.03.1703.

 

Noten: |a||b| OTGB 03.97 en VG 29(2), p.48; |c| OTGB 03.127 en VG 29(2), p.55 {Barendijn}.

 

[112] Lubbert Hesselsen Romeyn, ged. Barneveld 22.01.1708, logementhouder te Barneveld, overl. Barneveld 24.06.1755, otr. Scherpenzeel 31.10.1728

[113] Grietje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 13.02.1698, overl. Barneveld 16.09.1774|a|.

Uit dit huwelijk vijf kinderen: vier zoons en een dochter (zie Register Romeyn); de tweede zoon is [56].

 

Noten: |a| GN 17(4/5), p.95.

 

[114] Jan Carel Lugtigh, ged. Barneveld 01.01.1690, schoolmeester, custor (1731,1742), koster en (subst.) ontvanger der verpondingen 1731-1762, overl. Barneveld 29.01.1762, otr. Barneveld 13.05.1731

[115] Wilhelmina van den Ham, doopgetuige Barneveld 22.01.1730, overl. Barneveld 21.08.1780.

Uit dit huwelijk:

1.                   Abel Luchtigh, ged. Barneveld 15.06.1732.

2.                   Elisabeth Lugtigh, geb. Barneveld 1733: zie [57].

3.                   Hendreintje Luchting, ge. Barneveld 26.02.1736, w.s. jonggestorven.

4.                   Hendreintje Lugtigh, ged. Barneveld 27.10.1737, otr. Barneveld 01.10.1770 Kornelis Schut.

5.                   Grietje Luchtig, ged. Barneveld 31.01.1740.

6.                   Morre Luchtig, ged. Barneveld 28.01.1742.

7.                   Johanna Lugtingh, ged. Barneveld 01.10.1744, otr. Barneveld 15.10.1772, tr. Barneveld 08.11.1772 Gerrit Naberman, van Arnhem..

 

[116] Hendrik van Doornik,

[117] Deve N.

Kinderen:

1.                   Salomon, ged. Aalten 08.08.1734.

2.                   Dirk, geb. Aalten 1737; zie [58].

 

[118] Arris van Bakkenes, geb. Nijkerk 14.06.1691, ged. Nijkerk 16.08.1691, overl. Voorthuizen 26.08.1748, otr. Voorthuizen(?) 19.05.1728

[119] Gerritje van Westen-Engh, ook Westereng, geb. ca. 1700, woont Dusschoten (Voorthuizen) 1751, overl. Voorthuizen 1760/9; otr. 2e Voorthuizen 20.06.1751|f| Rijkt Huibertze, uit Dusschoten (Voorthuizen).

Uit het huwelijk van Bakkenes-van Westereng:

1.                   Stijntje, ged. Voorthuizen 15.04.1731.

2.                   Angeniesje, geb. Voorthuizen 1733; zie [59].

3.                   Sibertus, ged. Voorthuizen 20.11.1735.

4.                   Teunis, ged. Voorthuizen 07.09.1738|h|.

5.                   Henrikus, ged. Voorthuizen 17.12.1741|a|.

6.                   Willemijntje, ged. Voorthuizen 01.09.1743|b|.

7.                   Henderijntje, ged. Voorthuizen 14.02.1745|g|.

8.                   Johanna, ged. Voorthuizen 12.02.1747|c|.

9.                   Arisje, ged. Voorthuizen 09.03.1749|d|.

Uit het huwelijk Harbertze-van Westenengh:

10.                Gerrit, ged. Voorthuizen 08.08.1751.

11.                Elbertje, ged. Voorthuizen 24.03.1754|e|.

 

Noten: |a||b||c||d| moeder van Westereng; |e| vader Harbertze, get. Angenijsjen Bakkenes; |f| bruid Westenengh; |g| vader Andries Backenes; |h| moeder Gerritje Teunis van Dusschot.

 

[120] Evert Elbertsen, ged. Kootwijk 30.11.1690, lidmaat Garderen 10.09.1726, otr. Garderen 05.12.1723, tr. Garderen 19.12.1723

[121] Evertjen Jans, ged. Kootwijk 23.01.1698, lidmaat Garderen 25.04.1723.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elbert, ged. Garderen 28.10.1725.

2.                   Merritjen, ged. Garderen 01.01.1728.

3.                   Jan, geb. Garderen 1729: zie [60].

4.                   Aeltien, ged. Garderen 02.05.1732.

5.                   Evertien, ged. Garderen 09.10.1740.

 

[122] Henderijck Woutersen, ged. Nijkerk 01.03.1694, overl. Voorthuizen 29.12.1745, otr. 1e Garderen 27.04.1720, tr. Garderen 20.05.1720 Aartjen Peelen, uit Harskamp (1712), uit Stroe (1720), overl. tussen 1720 en 1731; otr. Garderen 15.07.1731, tr. Garderen 29.07.1731

[123] Jannetjen Lubberts, ged. Garderen 13.06.1706.

     AP otr. 1e Garderen 28.03.1712, tr. Otterloo 17.04.1712 Hendrik Jasnzen, overl. voor 1720.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritien, geb. Garderen 1732: zie [61].

Generatie VIII

[152] Wouter Cornelissen (van Asselt), de oude, tr.

[153] Aeltje Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cnelis, geb. Apeldoorn 1674: zie [76].

2.                   Lubbert Wouters, ged. Apeldoorn 03.03.1678|a|, jong gestorven.

3.                   Lubbert Wouters, ged. Apeldoorn 23.02.1679|b|.

4.                   Lijsbetjen Wouters, ged. Apeldoorn 19.02.1682|c|.

5.                   Thonis Wouters, ged. Apeldoorn 22.07.1688|d|.

 

Noten: |abcd| Doopboek Apeldoorn 1674-1737.

 

[154] Hessel Gerrits Buijtenhuijs, beleend met Wenum te bewesten op 09.02.1695, dispositie hierover op 11.04.1695, tr. 2e tussen 1680 en 1688 Geertien Dercks; tr. 1e voor 1676

[155] Jentje Jansen.

Uit het huwelijk van Hessel en Jentje:

1.                   Hendrick Buijtenhuijs, ged. Apeldoorn 04.05.1676|b|., overl. Wenum 09.04.1743, begr. Apeldoorn 13.04.1743, tr. NN, overl. Wenum 29.10.1762, begr. Apeldoorn 04.11.1762|c|.

2.                   Hendrickje Buijtenhuijs, geb. Apeldoorn 1680|a|: zie [77].

Uit het huwelijk van Hessel en Geertien:

3.                   Echbert, ged. Apeldoorn 04.11.1688.

4.                   Dirck.

 

Noten: |a| vader Henderick Gerrit; |b| moeder Jentjen Hendericks Buijtenhuis; |c| ‘de wed. Hendrik Hessels Buijtenhuijs’.

 

[156] Wouter Cornelis (Goltkuyl), minor, otr. 1e Kootwijk 04.02.1665 Mechteld Jans, van Kootwijk, d.v. Jan Breunis; tr. 2e ca. 1681

[157] Jantje Jansen; tr. 1e voor 1677 Hendrik Gerrits Buitenhuis, overl. tussen 1677 en 1681 [zie 308/9.c].

Uit het huwelijk van Hendrik en Jantje:

1.                   Thonis/Teunis Hendricks Buytenhuijs, ged. Apeldoorn 07.10.1677, overl. Apeldoorn 28.03.1750, tr. Apeldoorn 1703 Evertien Everts Hissinck.|d|

2.                   Barthold Hendrycksen Buitenhuis, landbouwer in de Wenummermark, overl. voor 05.06.1744, tr. Hall 06.02.1698 Metjen Jansen Lubberhuysen, overl. Apeldoorn 05.05.1753.|e|

Uit het huwelijk van Wouter en Jantje:

1.                   Cornelis, ged. Apeldoorn 29.10.1682|a|.

2.                   Peterken, ged. Apeldoorn 03.05.1685|b|.

3.                   Hendrik, ged. Apeldoorn 04.09.1686|c|.

4.                   Gerrit Wolter Goltkuyl, tr. Apeldoorn 14.11.1717.

5.                   Lubbert, geb. Apeldoorn 1693: zie [78].

 

Noten: |abc| Doopboek Apeldoorn 1674-1737; |d| VG 30(3), 2005, p.37, kwartier [959]; |e| VG 30(3), 2005, p.37, kwartier [956].

 

[158] Aelbert Gerrits, tr. voor 1695

[159] Jenneken Wouters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Lubbertien, geb. Apeldoorn 1695: zie [79].

 

[208] Steven Berends van Sadelhoff, woont huis De Sadelhof bij de kerk te Rheden, tr.

[209] Hendrina Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneken van Sadelhoff, otr. Leiden 17.04.1683|a|, otr. Rheden 22.04.1683, tr. Leiden Evert van Ingen, j.m. van Renkum, bakker.

2.                   Barent van Sadelhoff, vertrekt 1677 naar Leiden, overl. voor 1701, tr. Leiden voor 1701 Rensjen Eyssingh, overl. voor 1701.
     RE otr. 2e Leiden 12.10.1701 Jan Robert, geb. Cincqfort, wijnkoper.

3.                   Tyman Stevens van Sadelhoff, tr. 1e Rheden 11.03.1683 Jantjen Daniëls; tr. 2e Christijntje Maarschalk, te Leiden.

4.                   Haske Stevens van Sadelhoff, tr. Rheden 1680: zie [104].

5.                   Willem Stevens van Sadelhoff: zie [108].

 

Noten: |a| Fenneken.

 

[210] van der Steegh.

Kinderen:

1.                   Hendryna van der Steegh, tr. Rheden 1680: zie [105].

2.                   w.s. Theodoris van der Steeg, Dirk, predikant te Rheden, beroepen 13.10.1676, emeritus wegens ouderdom en zwakte 1719, overl. xx.09.1721, otr. Rheden 15.02.1685, tr. Rheden 01.03.1685 Gosijna Kloeck.
Uit dit huwelijk: Derk van der Steeg, ged. Rheden 19.02.1686; Cornelia van der Steeg, ged. Rheden 26.02.1688; Theodora van der Steeg, ged. Rheden, 14.09.1690; Everd van der Steeg, ged. Rheden 23.02.1696, predikant, als kandidaat beroepen in Rheden tot adjunct van zijn vader (20.12.1719), bevestigd 24.03.1720, emeritus 1767, overl. Rheden 19.01.1781, tr. Christina van Innevelt.

 

[212] Gerrit Cornelissen (Brouwer), de brouwer, otr. Ellekom 02.02.1667, tr. Spankeren

[213] Peterken Arnts, overl. 1728.

Uit dit huwelijk:

1.                   Cornelis, ged. 16.02.1668, tr. 1e Gerritjen Hendriksd. Maessen; tr. 2e Gerritje Geerlichs.

2.                   Peter.

3.                   Arend, geb. 1674/1676|a|: zie [106].

4.                   Jantje, ged. 02.01.1677, tr. Paul Cornelissen.

 

Noten: |a| Arend, z.v. Gerrit Cornelissen, ged. Rheden 31.12.1676 (RBS 1355).

 

[214] Hendrik Avelingh, geb. ca. 1650, overl. 1688, tr. 2e Rheden 26.11.1682 Geertruyt Vlemingh, d.v. Koendert Vlemingh; otr. 1e Rheden 10.03.1678

[215] Beerendien Hendriks Maesen, Beerntje, overl. voor 26.11.1682.

Uit het huwelijk Avelingh-Maesen:

1.                   Beerntje: zie [107].

2.                   Hart, ged. Rheden 11.01.1680.

Uit het huwelijk Avelingh-Vlemingh:

3.                   Hartger, ged. Rheden 13.09.1683.

4.                   Roelofken, ged. Rheden 13.03.1685.

5.                   Hendrik, ged. Rheden 18.04.1686, overl. Westervoort mei/aug 1742, tr. 1e Mayken Donk; tr. 2e Geertrui Vlemingh, ... Coenraad ...; tr. 3e Wilhelmina Heydink.

 

[216/217] = [208/209].

 

[224] Hessel Jansen Romeijn, ged. Barneveld 05.11.1676, logementhouder te Barneveld, overl. Barneveld 1736, otr. Scherpenzeel 10.02.1704

[225] Hendrikje Lubberts van de Vliet, ged. Scherpenzeel 11.11.1677, overl. 1735.

Uit dit huwelijk drie kinderen: twee zoons en een dochter (zie Register Romeyn); de tweede zoon is [112].

 

[226] Cornelis Aalberts van Santen, ged. Scherpenzeel 20.01.1650, onderschout te Scherpenzeel 1685-1733, leenbode van de lenen van het Huis Scherpenzeel 1686, overl. 26.07.1736, otr. 1e Scherpenzeel 24.12.1679 Gerritje Jansen van Nimwegen; otr. 2e Vorden 07.09.1684

[227] Marrie van Witselaar, geb.|a|, op Hakfort (1684).

Uit het huwelijk van Cornelis en Gerritje:

1.                   Geertje.

2.                   Gerritje.

Uit het huwelijk van Cornelis en Marrie:

3.                   Aelbert.

4.                   Jacob.

5.                   Jacob.

6.                   Jantje Cornelissen van Santen, overl. ca. 1766, otr. Scherpenzeel 17.10.1717 Albert Jacobsen van Santen, ged. Scherpenzeel 08.09.1678: zie [452.e].

7.                   Frans.

8.                   Grietje, geb. Scherpenzeel 1698: zie [113].

 

Opm: Ds. A. van Santen, 2e editie, 1981 (niet gezien).

Noten: |a| hiaat doopboek Vorden van 01.04.1661 tot 13.08.1671.

 

[228] Abel Lugtigh, koster (1690,1719), begr. Barneveld 25.09.1760, tr. 1e Anna Geertruyd Coenjes; tr. 2e Margriete Jurriaensen; tr. 3e voor 1690

[229] Elisabeth Courtille, begr. Barneveld 11.11.1761.

Uit het derde huwelijk:

1.                   Jan Carel Luchtig, geb. Barneveld 1690|a|: zie [114].

2.                   Peter Luchtig, ged. Barneveld 19.07.1691|b|.

3.                   Fijtje Luchting, ged. Barneveld 16.10.1692|c|.

4.                   Daniel Lugting, ged. Barneveld 01.12.1695|d|.

5.                   Mijtjen Luchtingh, ged. Barneveld 15.08.1697|e|.

6.                   Neeltje Luchtig, ged. Barneveld 08.02.1699|f|, otr. Barneveld 24.08.1737 Beert Aers.

7.                   Abel Lugtig, ged. Barneveld07.09.1704|g|, w.s. jonggestorven.

8.                   Abel Luchtig, ged. Barneveld 25.08.1709|h|, otr. Barneveld 19.04.1733, tr. Barneveld 10.05.1733 Jannetje Hoogland, van Scherpenzeel.

 

Noten: |a| moeder Cochtempel; |b| moeder Courtilje; |c| moeder Loutiljel; |d| moeder Voerteltje; |e| moeder Courilje; |f||g||h| moeder Coertelje.

 

[230] Mor van den Ham, ged. Barneveld 22.08.1669, otr. Renswoude 29.11.1696

[231] Grietje Jansdr. van Daetselaar, ged. Renswoude 22.09.1675, overl. Barneveld 22.02.1760.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan van den Ham, ged. Renswoude 29.09.1697.

2.                   Frederik van den Ham, ged. Barneveld 19.03.1699.

3.                   Gijsbertje van den Ham, ged. Barneveld 31.12.1702.

4.                   Jan van den Ham, ged. Barneveld 19.10.1704.

5.                   Geurt van den Ham, geb. Barneveld 07.05.1711, ged. Barneveld 11.05.1711, overl. 25.06.1758.

6.                   Willemina van den Ham, overl. Barneveld 21.08.1780: zie [115].

 

[236] Sibertus Everts van Bakkenes, geb. ca. 1663, schoolmeester aan de duijtsche school en voorzanger te Nijkerk (01.04.1688), gegoed met erf en goed Dusschoten (10.06.1713), overl. verm. Nijkerk 15.05.1733, tr. verm. Nijkerk 15.01.1688

[237] Christina van Rees, Stijntje, alias Beek, geb. Nijkerk 05.04/15.04.1660, overl. Voorthuizen 30.07.1737.

Uit dit huwelijk:

1.                   Sibertie/Elbertie van Rijs, ged. Nijkerk 15.11.1688.

2.                   Arris Bakkenes, geb. Nijkerk 1691: zie [118].

 

Opm: zie ook GN 20 (1965) 51-52.

 

[238] Teunis van Westereng, Voorthuizen.

Kind:

1.                   Gerritje, geb. ca. 1700; zie [119].

Generatie IX

[304] Cornelis Wolters (Wouters) (van Asselt), tr. voor 1637

[305] Lijsken Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Cornelissen.

2.                   Wolter Cornelisse -- de oude: zie [152].

3.                   Wouter Cornelis -- minor: zie [156].

 

[308] Gerrit Hendricks Buitenhuijs, landbouwer in de Wennumermark, beleend te Wenum te bewesten (=Bywesten) 22.07.1626, vermeld 1648 in het verpondingsregister, testeert 22.02.1656, koopt 30.01.1677 land in de Dalhoeve op de Beemte|a|, tr.

[309] Hendrickien Hessels.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hessel: zie [154].

2.                   Thijsien, tr. Thonis Jansen Oldenhof.

3.                   Hendrick Gerrits, gegoed in Wenum, landbouwer in de Wenummermark, overl. tussen 1677 en 1681, tr. Jenneken Jansen: zie [157]; uit dit huwelijk drie kinderen.

 

Noten: |a| VG 25(4) 2000, p.321.

 

[310] Hendrik Janzen Buitenhuijs, gegoed in Broekland 1648, tr.

[311] N. Jansdr.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit, tr. Elisabeth Abrahams.

2.                   Jentje: zie [155].

 

[312/313] = [304/305].

 

[416] Berent Tymens/Tijmans, tr.

[417] Mary Haskens.

Opm: Dit echtpaar wordt op 12.12.1628 genoemd in een opdrachtsbrief, Prothocol Rheden, archief Rhederoord.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                   Steven Berends (van Sadelhoff): zie [208]

 

Noten: |a| OTGB 04.55 en VG 29(3), p.34.

 

[424] Cornelis Gerritsen.

 

[428] Hartgen Oevelinghs, tr.

[429] Roeloffken Roeloffs.

 

[430] Hendrick Maesen, tr.

[431] Willemken Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                   Beerntje: zie [215].

2.                   Gerritje: zie [212].

3.                   Judith, tr. Gerrit Jansz. Wijers.

 

[432/433] = [416/417].

 

[448] Jan Petersen Romeyn, logementhouder De Zwaan te Barneveld, schepen, otr. 1e Barneveld 24.04.1664 Lijsje Lubbert Geurtsdr.; otr. 2e Barneveld 12.12.1675

[449] Annetje Hessels van Jolenbroek.

Uit het tweede huwelijk een zoon (zie Register Romeyn).

 

[450] Lubbert Willemsz. van de Vliert, tr.

[451] Evertje Aelten van Huyckenhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrikje Lubberts van de Vliet, geb. Scherpenzeel 1677: zie [225].

 

[452] Aalbert van Santen, tr.

[453] Geertje Jacobsdr. van Roecholt.

Uit dit huwelijk, allen ged. Scherpenzeel, in de periode 1643-1661:

1.                   Maytgen.

2.                   Cornelis.

3.                   Maytgen.

4.                   Cornelis, geb. 1650: zie [226].

5.                   Jacob, ged. Scherpenzeel 31.08.1651, otr. 20.09.1674 Jacobje Goossens Verhoef; zij hertr. 1681 Cornelis Jansens Ouwens. Uit dit huwelijk vier kinderen; de derde zoon is Aelbert: zie [227.f].

6.                   Thonis.

7.                   Jan.

 

Noten: A. van Santen, Familie van Santen afkomstig uit Scherpenzeel (Gld.), Hilversum, 1980. (niet gezien).

 

[460] Teunis Klaasz. op de Ham, otr. Barneveld 02.09.1666

[461] Gijsbertje van Domselaer, ged. Barneveld 13.02.1642.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geurt van den Ham, ged. Barneveld 21.07.1667.

2.                   Mor van den Ham: zie [230].

3.                   Hendrikje van den Ham, ged. Barneveld 29.03.1678, tr. 1e ...

4.                   Elisabeth van den Ham, ged. Barneveld 03.05.1685.

5.                   Willem van den Ham.

6.                   Mechteld van den Ham, tr. 1e Willem van Thiel; otr. 2e Barneveld 18.11.1714 Gerrit Melisz. van Kouthoorn ...

 

[462] Jan Cornelisz. van Daetselaer, schepen, diaken 1669, ouderling 1673 en 1683, overl. 19.01.1694, otr. Renswoude 17.04.1670

[463] Hendrikje Stevens.

Uit dit huwelijk:

1.                   Grietje Jansdr. van Daetselaar, geb. Renswoude 1675: zie [231].

 

[472] Evert van Bakkenes.

Kind:

1.                   Sibertus Everts van Bakkenes, geb. ca. 1663: zie [236].

 

[474] Arris Reyner(t)s, ged. Nijkerk 30.01.1603, tr.

[475] Willempje Wouters.

Uit dit huwelijk:

1.                   Elbert, ged. Nijkerk 05.08.1658.

2.                   Stijntje (later Christina) van Rees, ged. Nijkerk 1660: zie [237].

3.                   Reymer, ged. Nijkerk 02.04.1663.

Generatie X

[608] Wolter Janss, geb. ca. 1580, tr. voor 1607|a|

[609] Woutertjen Lubberts.

 

Noten: |a| VG 20(2) april 1995, p.117 {op 03.10.1607 transporteert Reiner Henricx aan Wouter Jansen en Woutertgen Luuberts een stuk land gen. de Breeck, hetwel tot een bijzondere zaalweer wordt gelegd (?)}.

 

[616] Hendrick Gerrits Buytenhuijs, beleend met het goed “Wenum te bewesten” op 27.02.1562|a|, vermeld als buur van de Wenummermark in 1594, beleend met “dat guet Bywesten Apelderkerspel” op 27.06.1610 (leen van de Proostdij van St. Lebuinus te Deventer), overl. voor 22.07.1626, tr.

[617] Merrie Gerrijts (van der Horst).

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit: zie [308].

2.                   Jan, vermeld 22.07.1626.

3.                   Isaac, vermeld 22.07.1626.

4.                   N. Hendrickdr., vermeld 22.07.1626.

 

Noten: |a| VG 25(4) 2000, p.322.

 

[618] Hessel Hendricks.

 

[620] Jan Gerrits (Geurts) ten Buytenhuys, gegoed in de Worminger en Ordermark, woonde op de boerderij Buitenhuis, overl. na 1602, tr.

[621] Geertgen Rijcksdr, overl. 1594.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Janzen Buijtenhuijs, geb. ca. 1570, overl. voor 1631, tr. Trijntjen Freriks, d.v. Frerik Reinders, in 1599 kerkmeester Apeldoorn.

2.                   Gerrit Janzen Buijtenhuijs, geb. ca. 1580, overl. na 1654, tr. N. Gerrits Muller, d.v. Gerrit Lamberts Muller.

3.                   Hendrik: zie [310].

 

[622] Jan Everts, tr.

[623] Trijne N.

 

[624/625] = [608/609].

 

[832] Tyman van Sadelhoff.

 

[856] Oevelinghs, geb. ca. 1580.

 

[896] Peter Romijn, geb. Zoelmond 1594, overl. 1653, tr.

[897] Dirkje Jansdr. van Rijnberck. (zie Register Romeyn)

 

[898] Hessel Everts van Jolenbroek, tr.

[899] Aeltje Reijmers Back.

 

[904] Cornelis Albertsen, tr.

[905] Maretgen N.

 

[920] Claes Woutersz., tr.

[921] Metje Willems.

 

[922] Frederik van Domselaer, otr. Barneveld 29.07.1638, tr. Barneveld 19.08.1638

[923] Hendrikje Morren.

Uit dit huwelijk:

1.                   Liesebet, ged. Barneveld 19.05.1639.

2.                   Gijsbertje, geb. Barneveld 1642: zie [461].

 

[924] Cornelis van Daetselaer.

 

[948] Reinen Peelen Beekman, woonde op ter Rijs, overl. na 1623, tr. Nijkerk 11.03.1603

[949] Elbertie Arris van Rijs, overl. na 1623.

Uit dit huwelijk:

1.                   Arris, geb. 1603: zie [474].

2.                   Aeltje, ged. Nijkerk 27.05.1604.

3.                   Grijt, ged. Nijkerk 19.01.1606.

4.                   Stintge, ged. Nijkerk 16.12.1607.

5.                   Peel, ged. Nijkerk 29.10.1609.

6.                   Gerrit, ged. Nijkerk 19.01.1612.

7.                   Stinge, ged. Nijkerk 06.01.1614.

8.                   Marritge, ged. Nijkerk 04.08.1617.

9.                   Wolter, ged. Nijkerk 22.07.1621, jonggestorven.

10.                Wolter, ged. Nijkerk 23.11.1623.

Generatie XI

[1216] Jan Corneliss.

 

[1232] Geurt/Gerrit Jansz Buytenhuys, geb. ca. 1531, landbouwer, vermeld in tynsregister 1570/80 en op korentelling in Wenum in 1566.

Kinderen:

1.                   Hendrick: zie [616].

2.                   Jan: zie [620].

3.                   Gerrit Gerrits to Buytenhuys, in 1628 vermeld als pachter op Homoetsgoed, tr. Jenneken Goossens.

 

[1234] Gerrit van de(r) Horst, beleend met het goed Wenum (door Proosdij van St. Lebuïnus te Deventer) op 27.02.1562, tr.

[1235] Hille Roelofs Ottendr / Ottendorf|a|.

 

Noten: |a| VG 25(4) 2000 p.322.

 

[1240] = [1232].

 

[1242] Rijck Bertolts, landbouwer in de Wenummermark, tr.

[1243] Griete Wichmans.

 

[1792] Jan Romijn, geb. Zoelmond ca. 1552, tr.

[1793] Agniet Peters.

 

[1794] Jan Dirks van Rijnberck, tr.

[1795] Metje Willems.

 

[1844] Heimen van Domseler.

 

[1846] Mor Gijsbertsz, tr.

[1847] Geertje Willems van Ginkel.

 

[1896] Peel Beekman(s), geb. ca. 1540, woonde op Beekmansgoed, overl. Nijkerk 1586, tr.

[1897] Aeltje Rey(n)ers.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wouter (Peelen) Beek(mans).

2.                   Reijner; zie [948].

Generatie XII

[2464] Jan Evertsen to Buytenhuys, vermeld in 1505 als buur, in 1507 en in 1531 als vorster en gezworene van de Wormingermark, vermeld in 1526 op Vee(stapel)lijst van de Veluwe, overl. na 1553.

Jan en zijn moeder Mette hadden in 1505 een kwestie met de andere buren en geërfden van de Wormingermark over het “seemsgeld”; er werd toen bepaald dat zij iedere Sacramentsavond een “kwart olijen ende seend” zouden betalen aan de geërfden; de kwestie ging over een stuk heideveld dat zijn vader had gekocht. [VG 1(4), 1976, p.130]

 

[2470] Roloff Ottensoen (ter Schulenbosch), op 30.01.1482, 07.03.1488, 20.11.1500 en 09.04.1523 beleend met het goed Bywesten.

 

[2480] = [2464].

 

[3584] Aert Romijn.

 

[3692] Gijsbert Morren, tr. Arnhem 03.02.1611

[3693] Geertje Willems.

Generatie XIII

[4928] Evert to Buytenhuys, landbouwer op het proosdijgoed “Buytenhuys” in de Wormingermark, overl. na 1492, tr.

[4929] Mette (Megteld) then Berge, overl. na 1505.

Zij kochten in 1486 van de geërfden van Wormen een stuk heideveld, gelegen naast de “Wormyner Crussche” tegen betaling van “12 stuivers en één vierdeel olie ‘s jaars”; hij staat ook vermeld in de Schildschatting van 1492. [VG 1(4), 1976, p.130]

 

[4960]/[4961] = [4928]/[4929].

 

[7386] Willem van Ginkel.

Generatie XIV

[9856] Geryt then Butenhues?, geb. ca. 1400, vermeld 1445 ’t goed Butenhuys, vermeld 1431 (horig goed van de Proosdij St. Lebuinus te Deventer), vallend onder ’t hof Wormynghen, overl. ca. 1450, tr.

[9857] Geertruid N.

Zij ontvangt 1451 als wed. Geertruid Buytenhys v.d. proosdij St. Lebuïnus consent om Aernt Hendrickssoen tot momber te stellen over haar onmundige kinderen en zegt toe dat binnen 10 jaar een van de kinderen in de echt der proosdij zal gaan.

 

[9858] Evert ten Berghe.

 


 

Aansluiting op andere kwartierstaten:

o   [39], [78/9], [156/7], [304/5], [608/9]: B.J. van den Enk, Gens Nostra, 1991, p.298.

o   [77], [154/5], [157], [308/9], [310/1], [616/7], [620/1], [1232], [2464] en [4928/9]: E. de Jonge, Het geslacht Buitenhuis, Veluwse Geslachten, 1(4), december 1976, pp.130-136.

o   [108],[208],[416] = [470],[940],[1880]: A.M. Jonkers, Kwartierstaat Anton Martin Jonkers te Lochem, OTGB 03.127 en 04.22

o   [108],[208],[416] = [470],[940],[1880]: A.M. Jonkers, Kwartierstaat A.M. Jonkers, VG 29(2), pp.36-56, i.h.b. p.55, en VG 29(3), pp.30-36, i.h.b. p.32 en 34.

o   [157], [308/9], [616/7], [1232], [1234/5], [2464], [2470], [4928/9] en [9856/7]: W.J. Ouweneel, Kwartierstaat Ouweneel/Terwel, in: Veluwse Geslachten, 19(3), juni 1994, pp.142-151.

o   [157], [308/9], [616/7], [1232], [1234/5], [2464], [2470], [4928/9] en [9856/7]: S. Hendriksen of Hendriks, Kwartierstaat Hendriksen of Hendriks-Evers, in: Veluwse Geslachten, 20(4), september 1995, pp.209-218.

o   [157], [308/9], [616/7], [1232], [1234/5], [2464], [2470], [4928/9] en [9856/7]: J.W.J. Nijeboer, Kwartierstaat Johannes Jacobus Nijeboer, in: Veluwse Geslachten, 25(4), oktober 2000, pp.314-322.

o   [308/9], [616/7], [1232], [1234/5], [2464], [2470], [4928/9] en [9856/7] = [3824/5], …, [61184/5] in: H. Plameijer, Kwartierstaat Hendrik Plakmeijer, in: Veluwse Geslachten, 30(3), juni/juli/augustus 2005, pp.19-43.

o   [620/1], [1232], [1242/3], [2464], [4928/9] en [9856/7]: P. van Hijum, Kwartierstaat Gerdina Slijkhuis, in: Veluwse Geslachten, 20(4), september 1995, pp.263-266.

o   [620/1], [1232], [2464], [4928/9]: B.J. van den Enk, Kwartierstaat Tonia Gerritsen, in: Veluwse Geslachten, 30(1), januari/februari 2005, pp.43-47.

o   FAN = Kwartierstaat ir. F.A. Nelemans, Gens Nostra XLIX (1994), pp.528-529.

o  


terug naar overzicht Eikendal