Romeyn

 

(Barneveld)

 

 

Deze genealogie betreft de familie van mijn betovergrootmoeder Gerritje Romeyn (1823-1907). Zij is nummer VII.a.5 in dit overzicht en nummer [7] in de Kwartierstaat Eikendal. Haar vader en de vier generaties Romeyn voor hem (1700-1850) waren logementhouder en/of bierbrouwer te Barneveld. Haar neefje Dirk Romeyn D.Fzn (1876-1959) richtte in 1898 Magazijn ’t Anker op, thans Romeyn Mode.

 

De genealogie kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van wijlen H. Bouwheer, wijlen dr. P.C. Knook, wijlen ir. F.A. Nelemans, R. Schenk, mw. J. van den Wildenberg i.s.m. mw. M. van der Wal-Romeyn, wijlen drs. H.J. Wijers en W. Zahn. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2000 (laatst herzien januari 2020)

 


 

I. Peter Romijn, geb. Zoelmond 1594, overl. 1653, tr. Dirkje Jansdr. van Rijnberck.

Uit dit huwelijk:

 


 

II. Jan Petersen Romeyn, z.v. I, uit Zoelmond, logementhouder De Zwaan te Barneveld (1650), schepen, genoemd als lidmaat (1697), begr. Barneveld (kerk), otr. 1e Barneveld 24.04.1664 Lijsje Lubbert Geurtsdr., uit Voorthuizen, d.v. Lubbert Geurts; otr. 2e Barneveld 21.11.1675, tr. Barneveld 12.12.1675 Annetje Hessels van Jolenbroek.

     AHvJ tr. 1e voor 1675 Henrick Jacobs Berghuys, overl. voor 1675.

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Dirkie Romeyn, ged. Barneveld 15.03.1665.

2.                  Peter Romeyn, geb. Barneveld 1667; volgt III.a.

3.                  Aartie Romeyn, ged. Barneveld 30.08.1668.

4.                  Lubbert Romeyn, ged. Barneveld 18.06.1671.

Uit het tweede huwelijk:

5.                  Hessel Romeyn, geb. Barneveld 1676; volgt III.b.

 


 

III.a. Peter Jansen Romeyn, z.v. II, ged. Barneveld 30.06.1667, otr. 27.11.1701 Reijntje Leijnse, begr. Barneveld (kerk) 01.04.1738.

     RL tr. 1e voor 1701 Hendrik Alberts, overl. voor 1701.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Romeyn, ged. Barneveld 17.09.1702.

2.                  Lijsbeth Romeyn, ged. Barneveld 04.11.1703, otr. 14.01.1725 Hendrik Driesen van Koudhoorn.
Uit dit huwelijk: Pitter, ged. Barneveld 26.12.1726; Driesjen, ged. Barneveld 03.08.1728; Lens, ged. Barneveld 27.06.1733; Aaltje, ged. Barneveld 03.05.1744.

3.                  Metje Romeyn, ged. Barneveld 22.11.1705, otr. Barneveld 30.06.1730 Willem Elissen de Waal.
Uit dit huwelijk: Aaltje, ged. Barneveld 19.07.1733; Hendrientje, ged. Barneveld 24.03.1737.

 


 

III.b. Hessel Jansen Romeijn, z.v. II, ged. Barneveld 05.11.1676, logementhouder te Barneveld, overl. Barneveld 1736, otr. Scherpenzeel 10.02.1704 Hendrikje Lubberts van de Vliet, ged. Scherpenzeel 11.11.1677, overl. 1735.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Romeijn, ged. Barneveld 18.01.1705, otr. Barneveld 15.03.1735 Maria van Heerdt.

2.                  Evertje Romeijn, ged. Barneveld 20.06.1706.

3.                  Lubbert Romeijn, geb. Barneveld 1708; volgt IV.

 


 

IV. Lubbert Hesselsen Romeyn, z.v. III.b, ged. Barneveld 22.01.1708, logementhouder te Barneveld, begr. Barneveld (kerk) 24.06.1755, otr. Scherpenzeel 31.10.1728 Grietje Cornelissen van Santen, ged. Scherpenzeel 13.02.1698, overl. Barneveld 16.09.1774, d.v. Cornelis Aalberts en Marijtje van Wetselaar.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  Hessel Romeyn, ged. Barneveld 20.11.1729, jong gestorven.

2.                  Hessel Romeyn, geb. Barneveld 1731; volgt V.a.

3.                  Cornelis Romeyn, geb. Barneveld 1733; volgt V.b.

4.                  Hendrikus Romeyn, geb. Barneveld 1736; volgt V.c.

5.                  Hendrikje Romeyn, ged. Barneveld 15.11.1739, overl. Avezaath 01.02.1823, otr. Barneveld 27.03.1772, tr. Barneveld 20.04.1772 Gijsbert van Gameren, ged. Tuil 14.08.1740, overl. voor 1823, z.v. Arnoldus van Gameren en Adriana van Meteren.

 

Noten: |a| GN 17(4/5) p.95.

 


 

V.a. Hessel Romeyn, z.v. IV, ged. Barneveld 08.04.1731, rentmeester baron de Vos van Steenwijk, bierbrouwer, substituut ontvanger te Barneveld (1767-97), diaken (1774), ouderling (1780, 1784, 1790, 1796, 1800), overl. Barneveld 10.11.1815, otr. Barneveld 29.03.1761 Elisabeth Lugtigh, ged. Barneveld 13.12.1733, overl. Barneveld 28.06.1796, d.v. Jan Carel Lugtigh en Wilhelmina van den Ham.|b|

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Carel Romeyn, geb. Barneveld 1762; volgt VI.a.

2.                  Lubbertus Romeyn, geb. Barneveld 1763; volgt VI.b.

3.                  Wilhelmina Romeyn, ged. Barneveld 30.12.1764, otr. 17.10.1793 Jacob Pot, uit Kockengen.

4.                  Hendrikus Romeyn, ged. Barneveld 1766; volgt VI.c.

5.                  Frederik Romeyn, geb. Barneveld 1768; volgt VI.d.

6.                  Margrieta Romeyn, ged. Barneveld 23.12.1770.

7.                  Maria Romeyn, ged. Barneveld 13.12.1772, overl. Utrecht 31.10.1826, tr. 1e Haarlem 16.10.1808 Adriaan Marinus Repelius, geb. Wassenaar 21.06.1779, apotheker, overl. Haarlem 22.01.1813, z.v. ds. Theodorus Johannes Repelius en Jorina Baert; tr. 2e Haarlem 23.07.1818 Pieter Anthonie Mabé, geb. (Nijmegen) 1794, overl. Haarlem 19.09.1821.
Uit het huwelijk Repelius-Romeyn: Adriana Maria, geb. Haarlem ca. 1813, overl. na 1841.
     AMR tr. 1e voor 1807 Susanna Catharina
Wanrooy, overl. tussen 1807 en 1808.

8.                  Elisabeth Romeyn, ged. Barneveld 01.01.1775, overl. Arnhem 09.02.1861, tr. xx.09.1801 Jan Diederik Snethlage, ged. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 04.03.1774, apotheker te Amsterdam, overl. voor 1861, z.v. Johan Didrich Snethlage en Margareta Schutte.

9.                  Hendrina Johanna Romeyn, ged. Barneveld 05.12.1776, overl. ca. 02.10.1850, tr.|a| Zeger Stael van Holsteyn, geb. Maastricht 1762, majoor, woont Nieuwstraat te Kampen (wijk 2, no.153) (1845), overl. Kampen 18.05.1845.
     ZSvH tr. 1e voor 1817 Magdalena Jacoba van Soineven van Wijenes|c|, overl. voor 1845; uit dit huwelijk: Johan Hendrik Adriaen, geb. Doetinchem ca. 1792.

 

Noten: |a| NL jan/feb 1978 {nakijken}; |b| GN 17 (4/5) p.95; |c| van Someren van Vrijenes (huw.akte Harlingen 1817 no.1).

 


 

VI.a. Jan Carel Romeyn, z.v. V.a, ged. Barneveld 07.02.1762, bakker te Zoelmond, hoogheemraad Land van Buren, overl. Zoelmond (Beusichem) 13.08.1834, otr. Barneveld 30.11.1783 Johanna van der Linden, geb. Zoelmond 29.11.1767, overl. Zoelmond (Beusichem) 02.05.1829, d.v. Jacob Johannes van der Linden (ca.1730-1792/3) en Gerrigje van Gameren (1736-1821).

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Romijn, geb. Zoelmond 18.01.1786, overl. Zoelmond (Beusichem) 27.12.1852, tr. Zoelmond 10.09.1809 Huibert Gerrit van Everdingen, geb. Zoelmond 02.06.1785, dijkgraaf (1830,1849,1856), grondeigenaar (1844), dijkgraaf polderdistrict Buren, overl. Zoelmond (Beusichem) 30.01.1864, z.v. Nicolaas van Everdingen en Theodora Jacoba van Rijnberck.
Uit dit huwelijk twaalf kinderen, waaronder: Hessel Huibert Gerrit van Everdingen, geb. Zoelmond 07.08.1831, gemeentesecretaris, burgemeester van Beusichem (1879-1916), overl. Zoelmond 07.11.1920, tr. Gorssel 23.09.1859 Catharina Kleijn, geb. Gorssel 02.10.1837, overl. Zoelmond 14.09.1911, d.v. Laurens Kleijn, heer van Dorth (1833), en Catharina Jantje Weijers;
en voorts: Theodora Jacoba Wilhelmina, geb. Zoelmond 09.12.1809, overl. Ach (Buren) 06.06.1879; Nicolaas Jan Margareet Franciscus, geb. Zoelmond 19.01.1812, overl. Buren 17.09.1890; Johanna Carolina, geb. Zoelmond 27.08.1813, overl. Zoelmond (Beusichem) 19.11.1882; Gerritje Adriana, geb. Zoelmond ca. 1815, overl. Beusichem 10.10.1819; Huiberta Anna, geb. Zoelmond ca. 1816, overl. Beusichem 11.10.1819; Elisabeth Huberta, geb. Zoelmond 23.03.1818, overl. Ach (Buren) 27.01.1882; Cornelis Anthonij, geb. Zoelmond ca. 1820, overl. na 1862; Gerrit Hubertus, geb. Zoelmond ca. 1823, overl. na 1856; Huberta Anna, geb. Zoelmond 15.03.1825, overl. Zoelmond (Beusichem) 21.02.1888; Carolina Johanna, geb. Zoelmond 08.06.1827, overl. Zoelmond (Beusichem) 24.12.1883; Anna Geertruida, geb. Zoelmond 04.09.1830, overl. Beusichem 10.09.1830.

2.                  Gerritje Adriana Romijn, ged. Zoelmond 09.03.1788, overl. Zwolle 08.09.1856, tr. Zoelmond 27.04.1806 Willem Lodewijk van Meurs, geb. Amsterdam 23.05.1777, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 25.05.1777, predikant te Zoelmond, Leerdam en Nijmegen, overl. Nijmegen 09.10.1841, z.v. Abraham van Meurs en Maria Catharina Pijffers.
Uit dit huwelijk twaalf kinderen, waaronder: Janna Carolina, geb. 25.01.1815, overl. Nijmegen 25.05.1887.

3.                  Hessel Romijn, geb. Zoelmond 1789; volgt VII.a.

4.                  Jacoba Johanna Romeijn, geb. Zoelmond 01.07.1792, overl. Nijmegen 17.03.1869, tr. Beusichem|a| 16.05.1823 Hermanus Grevink, geb. Zutphen 24.01.1782, goud- en zilversmid te Nijmegen, overl. Nijmegen 17.08.1844, z.v. Jan Willem Grevink en Huldera Cornelia Voortman.
     HG tr. 1e voor 1808 Johanna Barendina Holst, geb. Zaandam ca. 1779, overl. Nijmegen 17.02.1818, d.v. Gillis Holst en Anthonia van Ruurlo.

5.                  Carolina Johanna Romijn, geb. Zoelmond 10.08.1794, overl. Nijmegen 16.12.1859, tr. Beusichem|b| 27.02.1821 Jacob Frederick Gehrels, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk)13.01.1793, fabrikant te Nijmegen, overl. Nijmegen 28.12.1866, z.v. Oltman Gehrels en Johanna Friederika Weeber.
Uit dit huwelijk negen kinderen, waaronder: Johanna Maria Gehrels, geb. Nijmegen 26.09.1830, overl. Apeldoorn 02.07.1896, tr. Nijmegen 05.07.1859 Gerrit Johannes Romijn, geb. Bodegraven 12.10.1829, apotheker te Apeldoorn, overl. Apeldoorn 19.04.1898, z.v. ds. Gijsbert Romijn en Hendrikje Schoonderbeek.

6.                  Jacob Johannes Romijn, geb. Zoelmond 1796; volgt VII.b.

7.                  Willemina Romijn, geb. Zoelmond 27.03.1799, overl. Zoelmond 25.06.1809.

8.                  Adriana Gosijna Romijn, geb. Zoelmond 20.11.1802, overl. Zoelmond 01.03.1803.

9.                  Dirk Romijn, geb. Zoelmond 24.07.1808, overl. Zoelmond 13.08.1808.

10.              doodgeboren kind, Zoelmond 07.02.1811.

 

Opm: Jan Carel, kinderen en kleinkinderen staan uitvoerig beschreven als Staak I in het artikel “Een genealogisch merkwaardige nalatenschap”, door mr. A.P. van Schilfgaarde, in: Jaarboek CBG 1972, pp. 96-109, i.h.b. pp. 97-102.

 

Noten: |a| volgens GenLias; Zoelmond volgens Jaarboek CbG 26 (1972) p.97; |b| volgens GenLias; Zoelmond volgens Jaarboek CbG 26 (1972) p.101.

 


 

VII.a.  Hessel Romijn, z.v. VI.a, geb. Zoelmond 19.12.1789, gemeenteontvanger (1837), burgemeester van Buren (1843-1856), overl. Buren 16.12.1855, tr. Buren 03.10.1837 Maria Gerarda de Kruijff, geb. Buren 15.12.1803, overl. Buren 13.12.1875, d.v. Pieter Anthonie de Kruijff en Anna Claesina Braakman|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Jan Carel Anthony Romijn, geb. Zoelmond 13.07.1838, 1e luitenant inf., overl. Maastricht 02.03.1868.

2.                  Johanna Elisabeth Romijn, geb. Zoelmond 13.01.1840, overl. ’s-Gravenhage 22.07.1920.

3.                  Anna Clasina Romijn, geb. Zoelmond 24.01.1841, overl. Haarlem 16.04.1931, tr. Driebruggen 02.12.1880 Johannes Kronouer, geb. Dordrecht 14.07.1831, deurwaarder arrondissements-rechtbank Dordrecht, overl. Zoelmond (Beusichem) 04.04.1895, z.v. Johan Georg Kronouer en Pieternella Betner.
     JK tr. 1e Dordrecht 18.11.1857 Anna Maria de Wit, geb. Dordrecht 21.09.1832, overl. Dordrecht 15.10.1879, d.v. Anthonij Martinus de Wit en Anna Maria Ouborg.

4.                  Maria Gerarda Romijn, geb. Zoelmond 03.03.1843, overl. ’s-Gravenhage 20.02.1884, tr. Buren 03.10.1866 Johannes Arnoldus de Gelder, geb. Assen 31.05.1841, ingenieur, lid Raad van Ned.-Indië, directeur Kon. Ned. Petroleum Mij., overl. ’s-Gravenhage 28.03.1912, z.v. Willem de Gelder en Maria Christina van den Ouweelen.
   JAdG tr. 2e Meester Cornelis 15.11.1884 Alida Marianna Verhoeff, overl. Wiesbaden 09.04.1901.

5.                  Gerritje Jacoba Johanna Romijn, geb. Buren 10.09.1846, overl. Buren 15.07.1871, tr. Buren 20.04.1870 Jean Théodore Adrien Braams, geb. ’s-Gravenhage 01.04.1834, burgemeester van Buren (1865-1886), overl. Oosterbeek 22.01.1922, z.v. mr. Cornelis Reinier Frederic Braams en jkvr. Caroline Henriette Louise Hooft.
Uit dit huwelijk: Maria Gerarda, geb. Buren 1871.
   JTAB tr. 1e Haarlem 24.11.1865 Sebastiana Dorothea Geertruida Haager, geb. Kramat (Res. Batavia) 26.11.1843, overl. Buren 19.12.1867, d.v. Jan Adam Haager en Geertruida Romana Bletterman; tr. 3e Delft 20.09.1878 Clasina Louisa van Woerden, geb. Wijk 10.03.1847, overl. Buren 04.05.1883; tr. 4e Groningen 31.12.1884 Aaltje ter Spill Buttinger, geb. Groningen 17.09.1855, overl. Loosduinen 16.10.1925, d.v. Jan Buttinger, kopergieter, en Johanna Gesina Aletta Gruno.
   AtSB tr. 1e Groningen 19.07.1879 Matthias Gorter, geb. Groningen 23.07.1850, koopman, overl. Groningen 05.05.1883, z.v. Jan Gorter en Alida Hesselink.

 

Noten: |a| Johanna Braakman, Jaarboek CBG 26 (1972) p.100.

 


 

VII.b.  Jacob Johannes Romijn, z.v. VI.a, geb. Zoelmond 28.09.1796, bakker en winkelier, lid gemeenteraad Beusichem (1836), overl. Zoelmond (Beusichem) 03.02.1864, tr. Buren 24.04.1828 Anna Francina Beekman, geb. Buren 01.11.1801, overl. Naarden 28.05.1877, d.v. Johannes Beekman en Dirkje van Tricht.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Romijn, geb. Zoelmond 07.05.1829, winkelierster (1884), overl. Meerkerk 20.09.1907|e|, tr. Beusichem|a| 29.05.1856 Jan Ludolph Hagoort, geb. Amsterdam 24.08.1831, koekbakker te Amsterdam, schipper te Naarden, overl. Naarden 08.03.1876, z.v. Arie Hagoort en Joanna Kotting.
Uit dit huwelijk: Arie, geb. Amsterdam ca. 1857, overl. Oosterhout 17.05.1902; Joanna, geb. Amsterdam ca. 1859, overl. na 1884; Jakop Johannes, geb. Naarden ca. 1861/1862, overl. Hilversum 01.12.1907; levenloos kind, Naarden 15.02.1867.

2.                  Johannes Romijn, geb. Zoelmond 28.12.1830, bakker te Meerkerk, overl. Meerkerk 24.12.1896, tr. 1e Beusichem|b| 29.04.1865 Elisabeth Cornelia van Rijnberk, geb. Zoelmond 18.02.1832, overl. Meerkerk 24.08.1893, d.v. Jacob Johannes van Rijnberk en Gijsje van Westreenen; tr. 2e Vianen 01.02.1894 Elisabeth Cornelia van Rijnberk, geb. Vianen 02.02.1862, overl. Meerkerk 06.04.1938, d.v. Antonie Theodorus van Rijnberk en Wilhelmina Brouwer.
     ECvB tr. 2e Meerkerk 22.01.1908 Pieter Kivit, geb. Meerkerk 17.10.1875, z.v. Aart Jacobus Kivit en Cornelia Wink.

3.                  Dirkje Romijn, geb. Zoelmond 17.11.1832, overl. Zoelmond (Beusichem) 01.12.1836.

4.                  Maria Wilhelmina Jacoba Romijn, geb. Zoelmond 25.11.1834, overl. Nijmegen 06.11.1911, tr. Valburg 02.09.1868 Denis Rijnders, geb. Oosterhout 06.08.1840, telegrafist (1868,1871), directeur der Rijkstelegraaf te Geertruidenberg (1874), directeur post- en telegraafkantoor laatstelijk te Sliedrecht, overl. Nijmegen 25.04.1911, z.v. Cornelis Adriaan Rijnders en Adriana Nelemans.
Uit dit huwelijk: Cornelia Adriana, geb. Tiel 01.06.1869, overl. Wageningen 21.04.1943; Denis, geb. Tiel 21.09.1871, overl. Maastricht 10.05.1943; Jakob Johannes, geb. Geertruidenberg 11.12.1874, overl. Roden 25.03.1960.

5.                  Jan Carel Romijn, geb. Zoelmond 06.05.1837.

6.                  Dirkje Romijn, geb. Zoelmond 17.11.1838, overl. Valburg 25.01.1870, tr. Valburg 01.06.1867 Gerrit Gaasbeek, geb. Ingen (Maurik) 13.12.1844, onderwijzer te Valburg, overl. Valburg 08.10.1897, z.v. Aalbert Peter Gaasbeek en Cornelia Alida van Voorthuizen.
Uit dit huwelijk: Cornelia Alida, geb. Zetten ca. 1868, overl. na 1899.
     GG tr. 2e Valburg 15.06.1871 Elsabé Maria Catharina
Vermeulen, geb. Kampen 08.06.1835, overl. Valburg 13.04.1919, d.v. Pierre Vermeulen en Neeltje van Seeben.

7.                  Jacob Johannes Romijn, geb. Zoelmond 18.04.1841, militair, overl. ’s-Gravenhage 18.08.1861.

8.                  Thomas Barend Marinus Romijn,|d| geb. Beusichem|c| 29.03.1844, bakker (1876,1887), winkelier in koomenijswaren (1893), tr. 1e Elst 15.07.1876 Everdina van Leuven, geb. Elst 23.01.1831, overl. Arnhem 15.07.1883, d.v. Jan Willem van Leuven en Gerritje Engelberts; tr. 2e Amsterdam 17.08.1887 Maria Catharina Peterson, geb. Rotterdam 18.07.1845, mangelhoudster (1887), d.v. Simon Peterson en Alida Tuurluur.
     EvL tr. 1e Elst 17.09.1859 Rosier Schouten, geb. Lent (Elst) 16.07.1823, warmoesenier, overl. Lent (Elst) 15.05.1875, z.v. Rosier Schouten en Hendrika Smits.
     MCP tr. 1e Utrecht 19.07.1871 Hendrik van IJsselmuijden, geb. Utrecht 28.12.1848, overl. Utrecht 07.04.1878, z.v. Hendrik van IJsselmuijden en Grietje van Gijn; tr. 2e Amsterdam 05.11.1879 Hendrik de Roos, geb. Harderwijk 14.05.1853, letterzetter, overl. tussen 1879 en 1883, z.v. Nicolaas Petrus de Roos, schoenmaker, en Cornelisje Schuurman; tr. 3e Harderwijk 30.05.1883 Ruurd Pieter de Roos, geb. Harderwijk 19.07.1847, tisanier, oudere broer van Hendrik.
     RPdR tr. 1e ’s-Hertogenbosch 04.03.1876 (echtsch. Arr.Rb. Zwolle 19.04.1882, ingeschr. Harderwijk 07.08.1882) Hendrina Verhaaf, geb. Arnhem 01.07.1845, wasvrouw (1900), overl. Nijmegen 23.05.1900, d.v. Arend Verhaaf en Hendrina Beekhuizen.
     HV tr. 2e Nijmegen 25.01.1884 Tijmen Vierkant, geb. Elspeet (Ermelo) 05.10.1832, oppasser in de garnizoensinfirmerie (1861), schoolconcierge (1884), horlogemaker (1910), overl. Nijmegen 24.03.1910, z.v. Jan Vierkant, landbouwer, en Grietje Rikkers, landbouwster.
     TV tr. 1e Harderwijk 15.05.1861 Carolina Wilhelmina Henrietta Opitz, geb. Felgte (Disctrict Munster) ca. 1827/1831, overl. Harderwijk 23.07.1877, d.v. Joann Christian Opitz, grensopzichter, en Elisabeth Waiman.
     CWHO tr. 1e voor 1861 Joseph Glaser, geb. ca. 1824, tapper, overl. Nijmegen 16.04.1859, z.v. Emanuel Glaser en Engel Stadhage.

 

Noten: |a||b||c| volgens GenLias, Zoelmond volgens Jaarboek CBG 26 (1972) p.102; |d| in GN 1962 p.106 per abuis geplaatst tussen 1834 en 1837; |e| ook overl.akte Naarden 1907 no.45.

 


 

VI.b. Lubbertus Romeyn, z.v. V.a, ged. Barneveld 19.06.1763, bierbrouwer te Barneveld, overl. Barneveld 17.01.1841, otr. Voorthuizen 16.01.1787 Gerritje van Doornik, ged. Voorthuizen 14.12.1766, overl. Barneveld 25.02.1810.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hessel Romeyn, geb. Barneveld 1788; volgt VII.c.

2.                  Angenita Romeyn, geb. 05.05.1790, overl. 02.01.1795.

3.                  Dirk Romeyn, geb. Barneveld 1793; volgt VII.d.

4.                  Jan Carel Romeyn, geb. Barneveld 12.01.1796, hoofd school Lunteren, overl. Ede 26.10.1871, tr. Sambeek 22.05.1825 Juliana Sophia Louisa Rijnen, geb. Sambeek, overl. Lunteren (Ede) 07.03.1858, d.v. Hermanus Rijnen en Egidia Frederika Wust.

5.                  Hendrikus Romeyn, geb. Barneveld 01.04.1798, overl. 09.12.1800.

6.                  Hendrikus Romeyn, geb. Barneveld 1800; volgt VII.e.

7.                  Frederik Romeyn, geb. Barneveld 1803; volgt VII.f.

8.                  een doodgeboren kind, 27.01.1806.

 


 

VII.c. Hessel Romeyn, z.v. VI.b, geb. Barneveld 21.02.1788, bakker te Kockengen, overl. Kockengen 01.04.1856, tr. Kockengen 23.06.1816 Annigje Berghoev, ook Antje Berghoef, geb. Beets ca. 1795, overl. Kockengen 21.03.1852, d.v. Willem Berghoev en Belitje de Haan.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lubbertus Romijn, geb. Kockengen 26.12.1816, overl. voor 1880, tr. Baarn 19.02.1848 Katherina Maria Brollmann, geb. Baarn 15.04.1823, overl. Baarn 03.03.1880|a|, d.v. Johann Rudolph Brollmann en Hendrika Lottermans.

2.                  Willem Romijn, geb. Kockengen 21.12.1817, overl. Laag Nieuwkoop 01.04.1892, tr. Kockengen 06.03.1857 Maria Stam, geb. Bodegraven 09.04.1826, overl. Kockengen 12.06.1866, d.v. Dirk Stam en Marijtje Kazant.

3.                  Gerritje Romijn, geb. Kockengen 10.02.1819, overl. Doesburg 01.05.1892, tr. Amsterdam 11.12.1862 Johannes Philippus Spee Schreuder, geb. Kockengen 20.12.1824, timmerman, overl. Amsterdam 13.07.1872, z.v. Jacobus Spee Schreuder en Elizabeth Jacoba Reuthel.
     JPSS tr. 1e 1849 Angenieta Romijn (1823-voor1862), jongere zuster van Gerritje.

Kind van Gerritje:

1.      Gerrit Romeijn, geb. Kockengen 16.11.1847, overl. Kockengen 11.01.1848.

4.                  Belitje Romijn, geb. Kockengen 29.05.1820, overl. Kockengen 29.03.1822.

5.                  Elizabeth Belitje Romijn, geb. Kockengen 29.03.1822, overl. Laag Nieuwkoop 22.01.1893, tr. Kockengen 22.08.1863 Steven van Soest, geb. Kockengen ca. 1808, overl. Kockengen 09.06.1868, z.v. Antonie van Soest en Hendrikje Haring.
Uit dit huwelijk: Anna Elizabeth, geb. Kockengen 02.04.1867, overl. Kockengen 21.07.1889.
     SvS tr. 1e Ruwiel 18.04.1833 Engeltje van der Kwast, geb. Ruwiel ca. 1810, overl. Kockengen 03.06.1852, d.v. Cornelis van der Kwast en Lena Kool.

6.                  Angenieta Romijn, geb. Kockengen 29.09.1823, overl. voor 1862, tr. Kockengen 03.11.1849 Johannes Philippus Spee Schreuder, geb. Kockengen 20.12.1824, overl. Amsterdam 13.07.1872, z.v. Jacobus Spee Schreuder en Elisabeth Reuthel.
Uit dit huwelijk: Hendrikus Jacobus, geb. Kockengen xx.07.1850, overl. Kockengen 09.08.1850; Hendrikus, geb. Kockengen 20.07.1851, overl. Kockengen 06.08.1851; Elisabeth Annetje, geb. Kockengen 09.09.1852, overl. Kockengen 26.09.1852; Jacobus, geb. Kockengen 04.03.1856, overl. Kockengen 06.04.1856.
     JPSS tr. 2e 1862 Gerritje Romijn (1819-1852), oudere zuster van Angenieta.

7.                  Hendrika Romijn, geb. Kockengen 15.06.1827, overl. Kockengen 25.09.1827.

8.                  Hendrikus Romijn, geb. Kockengen 18.01.1829, overl. Kockengen 09.07.1849; ongehuwd.

9.                  Pieter Romijn, geb. Kockengen 19.02.1830, overl. Kockengen 03.08.1831.

10.              Annetje Romijn, geb. Kockengen 08.04.1833, overl. Enschede 09.11.1917, tr. Zutphen 10.01.1866 Pieter Biermasz, geb. Zutphen 04.09.1835, hulponderwijzer (1866), hoofdonderwijzer (1871), schoolhoofd (1893), overl. Doesburg 25.06.1915, z.v. Jan Antonie Biermasz en Elizabeth Robin.
Uit dit huwelijk: Elizabeth, geb. Zutphen ca. 1867, overl. Groningen 04.09.1934; Annetje, geb. Doesburg 23.01.1868, overl. na 1899; Hessel, geb. Doesburg 29.03.1871, overl. Doesburg 09.09.1871; Jan Carel, geb. Doesburg 03.03.1872, overl. Doesburg 01.05.1872; Petronella Adriana, geb. Doesburg 27.03.1877.

11.              Jan Carel Romeijn, geb Kockengen 09.11.1836.

 

Noten: |a| e.v. Lambertus (overl.akte Baarn 1880 no.23).

 


 

VII.d. Dirk Romeyn, z.v. VI.b,  geb. Barneveld 19.06.1793, bierbrouwer te Barneveld, woonde in “De Brouwerij” aan de Markt, diaken (1819, 1824, 1828), ouderling (1834, 1838, 1846), overl. Barneveld 27.09.1859, tr. Barneveld 23.04.1816 of 25.04.1816|c| of 26.04.1816|d| Gerritje van Essen, geb. Barneveld 23.03.1796, overl. Amersfoort 21.12.1850|f|, d.v. Hendrik Jansen van Essen en Tijsje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lubbartus Romeyn, geb. Barneveld 24.09.1817; volgt VIII.a.

2.                  Hendrik Jan Romeyn, geb. Barneveld 23.09.1819, overl. Barneveld 28.01.1820.

3.                  Hendrik Jan Romeyn, geb. Barneveld 18.01.1821, landbouwer, bierbrouwer (1849,1887), overl. Barneveld 06.09.1887, tr. Barneveld 08.11.1849 Hendrina Cornelia Schut, geb. Barneveld 13.04.1815, over. Barneveld 31.03.1884, d.v. Jan Carel Schut en Aaltje van Herwerden.

4.                  Matthijs Romeyn, geb. Barneveld 06.09.1822, overl. Barneveld 25.10.1822.

5.                  Gerritje Romeyn, geb. Barneveld 26.10.1823, overl. Barneveld 29.01.1907, tr. Barneveld 28.02.1845 Aalbertus Schimmel, geb. Barneveld 06.01.1811 of 03.01.1811|b|, logementhouder te Amersfoort (Utrechtsestraat), overl. Amersfoort 18.11.1892, begr. 21.11.1892.
Uit dit huwelijk acht kinderen: vijf zonen en drie dochters. Voor deze kinderen en de familie van Aalbertus zie Register Schimmel te Amersfoort.

6.                  Matthijs Romeyn, geb. Barneveld 05.04.1825; volgt VIII.b.

7.                  Gerharda Frederica Romeijn, geb. Lunteren (Ede) 12.06.1826, overl. Lunteren (Ede) 04.08.1861, tr. Ede 16.07.1857 Hendricus Jacobus Lit, geb. Veenendaal 03.08.1828, onderwijzer (1857,1858), hoofdonderwijzer (1860,1862), overl. Ede 31.07.1873, z.v. Gerrit Jacobus Lit en Jacoba Helena van de Weert.
Uit dit huwelijk: Gerrit Hendrik, geb. Lunteren (Ede) 11.08.1858, overl. Lunteren (Ede) 14.05.1862; Jan Carel, geb. Lunteren (Ede) 30.09.1860, overl. na 1883; Gerrit Jan Hendrik, overl. Lunteren (Ede) 14.05.1862.
     HJL tr. 2e Barneveld 1862 Hendrina Catharina Romeijn (1829-1902), oudere zuster van Gerharda Frederica.

8.                  Hendrikus Romeyn, geb. Barneveld 28.08.1826; volgt VIII.c.

9.                  Hendrina Catharina Romeyn, geb. Barneveld 16.02.1828, overl. Barneveld 24.02.1828.

10.              Gijsbertus Arend Romeyn, geb. Barneveld 16.02.1828 (tweeling), overl. Barneveld 14.06.1828.

11.              Hendrina Catharina Romeyn, geb. Barneveld 08.05.1829, overl. Arnhem 24.10.1902, tr. 1e Barneveld 14.05.1862 Hendricus Jacobus Lit (1828-1873); tr. 2e Voorst 08.11.1879 Jan ten Hoopen, geb. Neede 19.05.1823, dr., geneesheer, overl. Voorst 17.02.1895, z.v. Gerrit ten Hoopen en Johanna Catharina ten Cate. [Ede 1862]
     HJL tr. 1e Ede 1857 Gerharda Frederica (1826-1861), jongere zuster van Hendrina Catharina Romeijn.
     JtH tr. 1e Zutphen 29.10.1856 Johanna
Willemina Theodora Vrijheid, geb. Zutphen 10.01.1830, overl. Voorst 21.04.1871, d.v. Falentijn Vrijheid, winkelier, en Aaltjen Harmsen. Uit dit huwelijk: Johanna Willemina Theodora ten Hoopen, geb. Voorst 22.08.1867, tr. Voorst 01.05.1895 Henri Margarethus Kroon, geb. Voorst 27.03.1868, overl. Utrecht 27.02.1933, z.v. Bernard Christiaan Kroon en Berendiena Theodora Jacoba Wijers.

12.              Gijsberta Arendina Romeyn, geb. Barneveld 16.06.1831, overl. Voorthuizen (Barneveld) 30.08.1892, tr. Barneveld 21.09.1854 Joachim Borren, geb. Boxtel ca. 1821, onderwijzer (1854), hoofdonderwijzer (1877,1879), overl. Meteren (Geldermalsen) 15.02.1879, z.v. Aalbert Borren en Anna Maria Akkema.
Uit dit huwelijk: Albertus Marinus, geb. Deil 30.11.1855; Gerardina, geb. Deil 24.11.1857; Johannes Marinus, geb. Deil 08.08.1859, overl. Doorn 24.11.1930; Diederika, geb. Deil 19.10.1861, overl. Utrecht 10.04.1941; Hendrik Jan Cornelis, geb. Deil 08.06.1863, student te Utrecht, overl. Voorthuizen (Barneveld) 14.09.1892; Karel Abert, geb. Deil 11.11.1864; Lubertus Gerrit, geb. Deil 27.03.1866, overl. Ermelo 19.02.1922; Dirk Matthijs, geb. Deil 11.02.1868, overl. Deil 22.07.1877; Gijsbertus Arent, geb. Deil 29.04.1871.

13.              Margaretha Elisabeth Romeijn, geb. Barneveld 20.09.1833, overl. Renkum 28.08.1867|g|, tr. Barneveld 24.05.1860 Johannes Albertus Machiel Evert Rutgers, geb. Arnhem 29.07.1826, horlogemaker te Arnhem, overl. Renkum 28.07.1869, z.v. Cornelis Rutgers en Trijntje Daniels van der Slooten.

14.              Tijselina Hendrika Romeijn, geb. Barneveld 03.03.1835, overl. Barneveld 16.12.1846.

15.              Dirk Frederik Romeyn, geb. Barneveld 12.06.1836; volgt VIII.d.

16.              Hendrika Johanna Romeijn, geb. Barneveld 29.08.1837, tr. Barneveld 06.02.1868|e| Hendricus Theodorus Lijberse, geb. Arnhem 01.11.1839, rijtuigschilder (1868), koopman (1893), z.v. Jacob Lijberse en Maartje van den Berg, stalhoudster (1868).
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Arnhem 30.04.1869, overl. Arnhem 09.01.1940.

17.              Juliana Sophia Louise Romeyn, geb. Barneveld 25.03.1839, overl. Hees 28.11.1911, tr. Barneveld 12.08.1863|e| Paul Gijsbertus Schut, geb. Arnhem 13.07.1837, bakker (1863), banketbakker te Velp (1863), overl. Ellecom (Rheden) 26.11.1917, z.v. Gerrit Schut en Lubberdina Schut.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Arnhem 22.11.1864, overl. Arnhem 29.03.1950; Gerritje Lubberdina, geb. Arnhem 10.12.1865, overl. Amerongen 26.02.1938; Lubbertina Paulina, geb. Arnhem 04.02.1868, overl. Rheden 10.04.1942; Diederika Sophia, geb. Velp (Rheden) 27.06.1873, overl. na 1912.

 

Noten: |bc| Kwartierstaat ir. F.A. Nelemans, Gens Nostra XLIX (1994), pp.528-529; |d| GenLias; |e| de huwelijken en echtgenoten van Hendrika en Juliana zijn per abuis omgewisseld in GN 1962 p.108; |f| wonende te Barneveld (overl.akte Amersfoort 1850 no.277); |g| e.v. Rutgerts (annonce collectie CBG).

 


 

VIII.a. Lubbartus Romeyn, z.v. VII.d, geb. Barneveld 24.09.1817, landbouwer op Romselaar, overl. Barneveld 10.01.1847, tr. Barneveld 11.03.1843 Emmetje van Ramselaar, geb. Lunteren (Ede) ca. 1818, overl. Barneveld 05.02.1883, d.v. Wouter Riksen van Ramselaar en Jantje Jans van Kattenbroek.

     EvR tr. 2e Barneveld 16.03.1848 Breunis Bloemendal, geb. Scherpenzeel ca. 1812, overl. Barneveld 29.09.1882, z.v. Brand Bloemendal en Neeltje van Wolfswinkel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Romijn, geb. Barneveld 17.03.1846; volgt IX.a.

 


 

IX.a.  Dirk Romijn, z.v. VIII.a, geb. Esveld (Barneveld) 17.03.1846, landbouwer, overl. Barneveld 22.09.1925, tr. 1e Ede 30.09.1865 Jacobje van de Pol, geb. Lunteren (Ede) 22.04.1844, overl. (kraambed) Esveld (Barneveld) 30.07.1871, d.v. Evert van de Pol, landbouwer, en Hendrikje Floor; tr. 2e Barneveld 06.08.1874 Gijsbertje Klomp, geb. Harselaar (Barneveld) 01.12.1846, overl. Esveld (Barneveld) 12.05.1917, d.v. Dirken Klomp en Angenietje van de Pol.

Uit het huwelijk Romijn-van de Pol:

1.                  Lubbartus Romijn, geb. Barneveld 19.11.1865; volgt X.a.

2.                  Brand Romeijn, geb. Esveld (Barneveld) 27.09.1866, overl. Barneveld 15.04.1945.

3.                  Hendrika Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 14.10.1867, overl. Barneveld 17.12.1940, tr. Barneveld 13.02.1891 Jan Bos, geb. Esveld (Barneveld) 09.05.1863, landbouwer, overl. tussen 1903 en 1940, z.v. Dirk Bos en Maartje de Koning.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Esveld (Barneveld) 24.11.1903.

4.                  Emmetje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 17.04.1869, overl. Esveld (Barneveld) 23.04.1918.

5.                  levenloze zoon, Esveld (Barneveld) 30.07.1871.

Uit het huwelijk Romijn-Klomp:

6.                  Dirk Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 01.10.1874, overl. Esveld (Barneveld) 17.10.1874.

7.                  Breunis Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 07.01.1876, overl. Esveld (Barneveld) 21.01.1876.

8.                  Antje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 28.11.1876, overl. Barneveld 16.03.1957, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), tr. Barneveld 22.01.1915 Hendrik Vaarkamp, geb. Kallenbroek (Barneveld) 02.01.1878, landbouwer, overl. 28.02.1961, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), z.v. Hendrik Vaarkamp en Annetje Bosveld.

9.                  Breunis Romijn, geb. Barneveld 10.10.1878; volgt X.b.

10.              Dirk Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 04.09.1880, overl. Ede 15.12.1960, tr. Egbartha Willemina Joosten, geb. Ede 17.11.1888, overl. Barneveld 28.08.1959, d.v. Harman Joosten, landbouwer, en Zwaantje Klomp.

11.              Jannetje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 08.03.1884, overl. Amersfoort 22.11.1959, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), tr. 1e Barneveld 21.04.1916 (echtsch. Arr.Rb. Arnhem 10.12.1931) Johannes Gerhard Anna Elize van Genderen, geb. Nijmegen 14.06.1882, boekhouder, overl. Nijmegen 09.05.1951, z.v. Johan Adriaan van Genderen en Maria van Silfhout; tr. 2e Gijsbert Floor, geb. Ede 27.03.1886, landbouwer, overl. Barneveld 28.03.1960, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), z.v. Jacob Floor, landbouwer, en Evertje Broekhuizen.
     GF tr. 1e Ede 18.04.1918 Gijsberta Everdina van den Brink, geb. Essen (Barneveld) 22.05.1893, overl. Heteren 01.12.1918, d.v. Teunis van den Brink, landbouwer, en Everdina Maria van der Burg.

12.              Gerritje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 12.09.1886, overl. Barneveld 24.09.1886.

13.              Gijsberta Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 27.10.1888, overl. Barneveld 28.11.1888.

14.              Gerritje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 06.03.1890, overl. 17.06.1982, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

 


 

X.a. Lubbartus Romijn, z.v. IX.a, geb. Esveld (Barneveld) 19.11.1865, landbouwer, overl. Barneveld 26.03.1946, tr. Barneveld 08.11.1895 Woutera van Hierden, geb. Esveld (Barneveld) 08.12.1865, overl. Barneveld 29.09.1950, d.v. Jan van Hierden en Annetje van de Pol.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 23.09.1897.

2.                  Jacoba Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 24.07.1899, overl. Barneveld 17.09.1949.

3.                  Jannetje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 29.09.1900.

4.                  Dirk Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 03.07.1902, overl. Esveld (Barneveld) 01.10.1903.

5.                  Dirkje Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 14.03.1904, overl. Amersfoort 05.05.1926, tr. voor 1926 Daniel van Loveren, geb. Amersfoort 05.12.1897, slager, overl. na 1926, z.v. Daniel van Loveren, timmerman, en Janna Lamberta Ruitenberg.
Uit dit huwelijk: Janna Lamberta, geb. xx.05.1926, overl. Amersfoort 21.01.1927.
     DvL
tr. 2e Amersfoort 26.09.1928 Derkje Landman, geb. Hattem 19.03.1906, d.v. Steven Landman, arbeider, en Gerrigje Kwakkel.

6.                  Hendrika Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 03.09.1906.

 


 

X.b. Breunis Romijn, z.v. IX.a, geb. Esveld (Barneveld) 10.10.1878, landbouwer, overl. na 1940, tr. Ede 29.10.1898 Jacoba Soetendaal, ged. Lunteren (Ede) 21.03.1877, overl. na 1940, d.v. Willem Soetendaal (-1901) en Geertrui van de Goor (-1886).

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Romijn, geb. Ede 21.11.1898; volgt XI.a.

2.                  Willem Romijn, geb. Lunteren (Ede) 12.09.1900, landbouwer (1929).

3.                  Gerard Romijn, geb. Ede 06.12.1902; volgt XI.b.

4.                  Gijsbertha Romijn, geb. Lunteren (Ede) 02.01.1908, tr. Utrecht 20.06.1940 Joannes Leonardus Zijl, geb. Bussum ca. 1906, elektriciën, d.v. Gerrit Zijl en Josephina Maria Hennis.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Utrecht 13.03.1942.

 


 

XI.a. Dirk Romijn, z.v. X.b, geb. Ede 21.11.1898, landbouwer (1921), rijwielhandelaar (1931), tr. Ede 13.08.1921 Maria Pater, geb. Zeumeren (Barneveld) 02.03.1897, d.v. Aart Pater (ca.1864-1932) en Willempje van Surksum.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemje Romijn, geb. Ede xx.04.1931, overl. Ede 09.04.1931.

 


 

XI.b. Gerard Romijn, z.v. X.b, geb. Lunteren (Ede) 06.12.1902, landbouwer, tr. Leusden 24.01.1929 Hendrica ter Maaten, geb. Leusden 03.08.1900, d.v. Peter ter Maaten, landbouwer, en Maria Wolswinkel.

Kind van Hendrica:

1.                  Breunis ter Maaten, later Romijn, geb. Leusden 18.12.1928, overl. Wekerom 03.08.2009, begr. Otterlo.

 


 

VIII.b. Matthijs Romeyn, z.v. VII.d, geb. Barneveld 05.04.1825, onderwijzer, overl. Barneveld 17.02.1905, tr. Barneveld 21.09.1854 Niesje Rademaker, geb. Barneveld 14.07.1827, overl. Barneveld 23.09.1910, d.v. Jacob Arend Rademaker en Aartje van Essen.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Deil 18.09.1855.

2.                  Dirk Romeyn, geb. Enspijk (Deil), student geneeskunde Leiden (26.02.1877), dr., off. v. gezondh., “oud Dir. O. v. G. 1e kl.”, geneesk. insp. spoorwegdiensten (1902), O.O.N. (1903), overl. Venlo 03.09.1923.

3.                  Jacob Arend Romeyn, geb. Enspijk (Deil) 27.09.1864, dr., oud Dirig. Off. v. Gez. 1e kl., Ordeteeken 4e kl. Borstbeeld v.d. Bevrijder, Officier d’Académie, overl. Breda 07.06.1936, begr. Princenhage (Prot.Bpl. Zuylen) 10.06.1936, tr. Dordrecht 23.10.1907 Janna Leonora Goedhart, geb. Sliedrecht 22.03.1874, overl. 01.02.1962, d.v. Gerrit Goedhart en Janna Martina van Hattem.

 


 

VIII.c. Hendrikus Romeijn, z.v. VII.d, geb. Barneveld 28.08.1826, bierbrouwer, raadslid Barneveld (1876- ; in 1901 25 jr), oudste wethouder en loco-burgemeester (1903), kerkvoogd (1903), overl. Barneveld 01.12.1911, tr. 1e Barneveld 04.11.1863 Tijsselina Rademaker, geb. Barneveld 08.10.1829, overl. Barneveld 21.04.1866, d.v. Jacob Arend Rademaker en Aartje van Essen; tr. 2e Beesd 29.12.1869 Aantje van der Koppel, geb. Beesd 16.02.1842, van Mariënweerdt, overl. Barneveld 10.03.1913, d.v. Dirk van de Koppel en Sijgje van Bruchem.

Uit het huwelijk Romeyn-van de Koppel:

1.                  Dirk Hzn Romeyn, geb. Barneveld 29.11.1870, lid VVV (1902), bestuurslid afd. Barneveld der Geldersch-Overijsselsche Mij voor Landbouw (1903), overl. Barneveld 23.05.1963.

2.                  Sijgje Romeijn, geb. Barneveld 04.01.1872, overl. Arnhem 11.09.1940, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

3.                  Gerritje Romeijn, geb. Barneveld 09.03.1873, overl. Barneveld 10.04.1951, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

4.                  Johannes Romeijn, geb. Barneveld 13.12.1874, ir., overl. Brussel 12.03.1951, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

5.                  Tijselina Romeijn, geb. Barneveld 07.11.1876, overl. na 1961, tr. Barneveld 26.08.1903 Wijnand van Schothorst, geb. Lunteren (Ede) 18.08.1877, promotie Utrecht 12.02.1904|a|, leraar (1903), directeur HBS Beeklaan te ’s-Gravenhage, O.O.N., overl. ’s-Gravenhage 17.08.1935, begr. Oud Eik en Duinen, z.v. Evert van Schothorst, hoofdonderwijzer, en Albarta Hopster. [Frankenslag 320, Den Haag 1935; Arnhem 1961]

6.                  Arie Romeyn, geb. Barneveld 16.03.1879, elektrotechnisch ingenieur, overl. Arnhem 21.11.1925, begr. Barneveld 24.11.1925.

7.                  Margaretha Elisabeth Romeyn, Liesbeth, geb. Barneveld 17.10.1880, overl. Barneveld 06.01.1961.

8.                  Matthijs Nico Romeijn, geb. Barneveld 10.10.1883, overl. Barneveld 25.03.1885.

 

Noten: |a| proefschrift: Het dialect der Noord-West-Veluwe; promotor: J.H. Gallée (1847-1908).

 


 

VIII.d. Dirk Frederik Romeyn, z.v. VII.d, geb. Barneveld 12.06.1836, landbouwer (1866), bierbrouwer, overl. Amersfoort 14.05.1884, tr. Barneveld 15.02.1866 Neeltje Bloemendal, geb. Glind (Barneveld) 23.07.1841, overl. Hoogland 10.05.1889, d.v. Jan Brand Bloemendal en Aartje Lokhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritje Romeijn, geb. Voorthuizen (Barneveld) 13.11.1866, overl. Zeist 09.06.1936, tr. Barneveld 19.12.1894 Cornelis Johannes Klaasen, geb. Amersfoort 21.10.1855, wijnhandelaar (1894), overl. Zeist 05.09.1929, z.v. Christoffel Klaasen en Alijda Jacoba van Gelder.
Uit dit huwelijk: Christoffel, geb. Utrecht 28.12.1895; Dirk Frederik, geb. Utrecht 25.11.1897, overl. Utrecht 28.02.1921; Aleida Jacoba Cornelia Christina, geb. Utrecht 16.04.1900; Neeltje, geb. Utrecht 21.06.1901.
     CJK tr. 1e Utrecht 10.02.1881 Petronella Anthonia van Koppenhagen, geb. Utrecht 15.10.1851, overl. Utrecht 19.05.1893, d.v. Hendrik van Koppenhagen en Dirkje Maria van Zanten.

2.                  Jan Brand Romeyn, geb. Voorthuizen (Barneveld) 09.04.1869, overl. Hoenkoop 12.08.1960, tr. Capelle aan den IJssel 30.07.1902 Cornelia Vuijk, geb. Rotterdam 22.06.1867, overl. Hoenkoop 21.09.1956, d.v. Adrianus Vuijk en Neeltje Pals.

3.                  Johanna Adriana Romeyn, geb. Voorthuizen (Barneveld) 02.11.1871, overl. Doorn 06.12.1967, tr. Barneveld 14.05.1897 Arie van Donselaar, geb. (Neder)Langbroek 14.06.1864, ambtenaar ter secretarie (1897), overl. Veldwijk (Ermelo) 18.09.1911, z.v. Hendrik van Donselaar en Elisabeth Sophia van Waveren.
Uit dit huwelijk: Elizabeth Sophia, geb. Harmelen 22.04.1898, overl. na 1923; Neeltje, geb. Harmelen 22.03.1900; Hendrik, geb. Harmelen 05.06.1902, overl. na 1925.

4.                  Dirk Romeyn, geb. Barneveld 1876; volgt IX.b.

 


 

IX.b. Dirk Romeyn D.Fzn, z.v. VIII.d, geb. Voorthuizen (Barneveld) 13.04.1876, naar kostschool te Nijkerk (ca. 1890), volontair bij firma F.D. Hopster (Langestraat 16 te Barneveld), medewerker firma Schut Hommelst (Arnhem), oprichter Magazijn ’t Anker (19.11.1898) (eerst Langstraat 30, daarna Langstraat 16 te Barneveld)|a|, manufacturier (1901), lid gemeenteraad Barneveld voor de ARP (1931-1945), wethouder (1937-1945), ouderling Gereformeerde kerk, overl. Barneveld 25.04.1959, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage) 29.04.1959, tr. Barneveld 23.08.1901 Everarda ten Ham, Arda, geb. Barneveld 09.01.1877, overl. Barneveld 13.10.1951, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage) 17.10.1951, d.v. Evert Jan ten Ham en Meetje Roskam. [Langstraat, Barneveld; “De Rietheuvel”, Amersfoortsestraat, Barneveld (1926)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Frederik Romeijn, Frits, geb. Barneveld 31.05.1902, tr. E.B. Löher. [Amersfoort 1959]

2.                  Evert Jan Romeijn, geb. Barneveld 06.12.1903; volgt X.c.

3.                  Neeltje Romeijn, geb. Barneveld 15.05.1905, overl. 19.12.1988, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

4.                  Hendrik Romeijn, geb. Barneveld 1906; volgt X.d.

5.                  Cornelis Jan Romeijn, Cees, geb. Barneveld 03.05.1909, tr. H.M. ten Hoor. [Rijsoord 1959]

6.                  Hendrikus Romeijn, Driek, geb. Barneveld 02.12.1911, tr. C.J. Labeur. [Breukelen 1959]

7.                  levenloze dochter, Barneveld 21.05.1916.

8.                  Marie Romeijn, geb. 03.09.1917, overl. 23.06.2006, begr. Barneveld (Bpl. De Palntage), tr. Reindert van de Wal, geb. 24.07.1915, overl. Barneveld 08.06.2005, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

 

Noot: |a| “Romeyn 100 jaar * It’s a family affair * 1898-1998”, Judith van den Wildenberg m.m.v. mw M. van der Wal-Romeyn, eigen uitgave Romeyn Mode, Barneveld/Ede.

 


 

X.c. Evert Jan Romeijn, Jan, z.v. IX.b, geb. Barneveld 06.12.1903, vennoot firma D. Romeyn (1928), beheert vestiging Langstraat 16 (damesmode en manufacturen) (1934), oprichter Romsa-Ramsa (Langstraat 18) (1953), overl. 17.07.1992, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), tr. Gerarda Tijsseling, Da, geb. Barneveld 14.03.1903, overl. 10.02.1995, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), d.v. Hermanus Jacobus Tijsseling, timmerman, en Hendrika Roskam.

Uit dit huwelijk kind.

 


 

X.d. Hendrik Romeijn, Henk, z.v. IX.b, geb. Barneveld 24.09.1906, vennoot firma D. Romeyn (1928), beheert vestiging Langstraat 37 (herenmode) (1934), overl. 30.09.1996, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), tr. Barneveld 05.04.1934 Antje van Veldhuisen, geb. Nijkerk 29.08.1909, overl. 06.12.1987, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), d.v. Gijsbertus van Veldhuizen, koopman, en Lijsje van Kempen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Dirk Romeijn, geb. 02.05.1935; volgt XI.c.

 


 

XI.c. Dirk Romeijn, z.v. X.d, geb. 02.05.1935, studie Hogere Textiel School te Enschede, oprichter boetiek Romeo & Julia (Jan van Schaffelaarstraat 10-12) (1969), vennoot Romeyn Mode v.o.f. (1988) (herenmode, jeugdmode, Romeo & Julia), overl. Barneveld 13.10.1994, begr. Barneveld (Bpl. De Pa

Lantage) 17.10.1994, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Rianne Romeijn, geb./overl. 13.09.1970, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage).

 


 

VII.e.  Hendrikus Romeyn, z.v. VI.b, geb. Barneveld 20.12.1800, broodbakker (1824), bakker (1847,1863,1869), overl. Zutphen 23.11.1876, tr. Zutphen 24.11.1824 Garritjen Visser, geb. Zutphen 24.05.1801, overl. Zutphen 26.06.1858, d.v. Gerret Jan Visser en Johanna Berendsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Romeyn, geb. Zutphen 21.04.1826, overl. Tienhoven 23.05.1904, tr. Zutphen 21.10.1847|b| Leonardus Freem, geb. Kockengen 07.04.1819, onderwijzer (1847), overl. Harmelen 13.03.1895, z.v. Rijnier Freem en Cornelia van Veen.
Uit dit huwelijk: Cornelia Jannetje Maria, geb. Kockengen 18.07.1848, overl. Kockengen 12.09.1848; Cornelia Jannetje Maria, geb. Kockengen 31.01.1850, overl. Kockengen 24.11.1850; Cornelia Jannetje Maria, geb. Kockengen 14.11.1851, overl. Kockengen 29.08.1852; Gerritje, geb. Kockengen 19.01.1853, overl. Utrecht 22.09.1936; Cornelia, geb. Kockengen 14.08.1854, overl. Amerongen 11.06.1934; Geertruida Maria geb. Kockengen 01.05.1856, overl. Tienhoven 16.11.1907; Reinier, geb. 09.11.1857, overl. Kockengen 08.04.1858; Reinier, geb. Kockengen 24.11.1859; Hendricus, geb. Kockengen 14.06.1861, overl. Kockengen 11.04.1862; Johanna Hendrica, geb. Kockengen 28.11.1862, overl. na 1894; Hendricus, geb. Kockengen xx.09.1864, overl. Kockengen 11.10.1864; Hendricus Gerrit Hendrik, geb. Kockengen 19.08.1865, overl. Kockengen 23.10.1865.

2.                  Gerritje Romeyn, geb. Zutphen 23.03.1828, overl. Zutphen 24.08.1865, tr. Zutphen 21.10.1847|a| Roelof Hendrik Hamer, geb. Zutphen ca. 1822, bakker (1847,1859), kantoorbediende (1868), overl. Zutphen 22.08.1885, z.v. Hendrik Jan Hamer en Elisabeth Wolters.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Zutphen ca. 1848, overl. Deventer 29.05.1940; Johan Willem, geb. Zutphen ca. 1857, overl. Zutphen 16.08.1859; Johanna Hendrika, geb. Zutphen ca. 1860, overl. na 1883; Hendrikus, overl. Zutphen 24.08.1865; Hendrika Grada, overl. Zutphen 23.01.1866.
     RHH tr. 2e Zutphen 04.01.1868 Johanna Wesselina Schreuder, geb. Stad Doetinchem 23.03.1820, d.v. Jan Schreuder en Johanna Margaritha Wanrooij.

3.                  Gerrit Jan Romeyn, geb. Zutphen 02.11.1829, bakkersgezel, overl. Zutphen 08.02.1849.

4.                  Hubertus Hendricus Romeyn, geb. Zutphen 05.01.1832.

5.                  Johan Hendrik Romeyn, geb. Zutphen 21.04.1833, bakker (1869), arbeider (1895), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 19.04.1895, tr. Amsterdam 05.05.1869 Grietje Walles, geb. Groningen 07.01.1818, dienstbaar (1869), overl. Stadskanaal (Onstwedde) 06.01.1892, d.v. Jurjen Walles en Anna Plenter.
Kind van Grietje: Marchien Walles, geb. Groningen 18.06.1842, overl. Groningen 28.11.1845.

6.                  Hendrikus Romeyn, geb. Zutphen 22.12.1835, overl. Zutphen 04.10.1836.

7.                  Johanna Hendrika Romeyn, geb. Zutphen 08.12.1838, overl. Harlingen 22.02.1895, tr. Zutphen 02.09.1863 Hendrik Mooiman, geb. Harlingen 22.03.1838, timmerman (1863), z.v. Pieter Hendriks Mooiman en Neeltje Poppes Meinsma.
Uit dit huwelijk: Neeltje, geb. Harlingen 18.06.1864, overl. na 1894; Hendricus, geb. Harlingen 08.12.1866; Pieter Hendrik, geb. Harlingen 26.10.1869, overl. na 1892; Henderikus Gerhardus, geb. Harlingen 23.03.1872; levenloze zoon, Harlingen 15.11.1874; Gerritje Henderika, geb. Harlingen 15.10.1875, overl. na 1897; levenloze dochter, Harlingen 17.10.1878; levenloze zoon, Harlingen 12.09.1879.

8.                  Hendrikus Gerhardus Romeyn, geb. Zutphen 09.03.1844, overl. Zutphen 12.10.1871.

 

Noten: |a| akte no.66; |b| akte no.67.

 


 

VII.f. Frederik Romeyn, z.v. VI.b, geb. Barneveld 07.10.1803, beurtschipper Woerden-Amsterdam, overl. Woerden 29.06.1849, tr. Woerden 04.10.1829 Gijsberta van der Kas, geb. Woerden ca. 1799, overl. Woerden 04.08.1874, d.v. Hendrik van der Kas en Anna Oostrum.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lubertus Romijn, geb. Woerden 06.04.1831, overl. Woerden 15.08.1831.

2.                  Hendrik Romijn, geb. Woerden 02.04.1833, overl. Woerden 23.06.1833.

3.                  Gerrigje Romijn, geb. Woerden 11.03.1834, overl. Woerden 10.06.1835.

4.                  Hendrik Romijn, geb. Woerden 19.02.1835, overl. Woerden 10.04.1835.

5.                  Gerritje Romijn, geb. Woerden 03.02.1836, overl. Woerden 04.07.1866, tr. Woerden 10.09.1857 Isaak Hermanus Boekenoogen, geb. Utrecht 06.03.1831, overl. Zeist 13.03.1910, z.v. Gideon Boekenoogen en Sara van der Graaff.
Uit dit huwelijk: Gideon, geb. Woerden 12.07.1858, overl. na 1896; Gijsberta Frederika, geb. Woerden 12.08.1859; Sara, geb. Woerden 05.04.1861, overl. na 1905; Frederik, geb. Woerden 27.01.1863, overl. Woerden 14.03.1864; Sara Maria, geb. Woerden 10.08.1864; Frederika, geb. Woerden 31.10.1865.
     IHB tr. 2e Woerden 29.07.1869 Geertje van Selms, geb. Woerden 13.08.1836, overl. Utrecht 08.01.1890, d.v. Adrianus van Selms en Dirkje Paling.

6.                  Anna Romijn, geb. Woerden 08.02.1837, overl. Woerden 15.06.1837.

7.                  Anna Romijn, geb. Woerden 27.03.1838, overl. Woerden 02.05.1838.

8.                  Anna Romeijn, geb. Woerden 21.03.1840, overl. Woerden 23.04.1840.

9.                  Anna Romijn, geb. Woerden 10.05.1843, overl. Woerden 06.08.1843.

 


 

VI.c. Hendrikus Romeyn, z.v. V.a, ged. Barneveld 14.12.1766, bakker te Barneveld, overl. Barneveld 29.01.1847, tr. 15.02.1792 Hendrina Catharina Sandbrink, geb. Rhenen ca. 1758, overl. Barneveld 07.03.1842, d.v. Jacobus Sandbrink en Susanna van Ommeren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Susanna Anthonia Romeyn, geb. 04.04.1796.

2.                  Hessel Jacobs Romeyn, geb. 08.07.1799.

 


 

VI.d. Frederik Romeyn, z.v. V.a, geb. Barneveld 11.12.1768, ged. 11.12.1769, overl. Utrecht 08.01.1859, otr. 05.05.1797, tr. Amsterdam 29.05.1797 Anna Hendrina ter Meulen, geb. Amsterdam 05.03.1773, ged. Amsterdam 10.03.1773 (Nieuwe Kerk), overl. Kleef 27.01.1845, d.v. Hendrik ter Meulen en Anna Eijmer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Romeyn, geb. 22.03.1798.

2.                  Hendrik Romeyn, geb. 07.08.1799, overl. 21.08.1800.

3.                  Anna Hendrina Romeyn, geb. 03.02.1801, w.s. jong gestorven.

4.                  Hendrik Hessel Romeyn, geb. Barneveld 1803; volgt VII.g.

5.                  Frederik Romeyn, geb. Barneveld 1804; volgt VII.h.

6.                  Anna Hendrina Romeyn, geb. Barneveld 30.06.1806, overl. Utrecht 03.08.1867, tr. Utrecht 09.07.1851 Johannes Achterbosch, geb. Issum (Kleef) ca. 1801/1803, overl. Utrecht 04.04.1868, z.v. Jan Henrich Achterbosch en Sijbilla Schmitz.

7.                  Jan Carel Romeijn,|a| geb. Amsterdam 1808; volgt VII.i.

8.                  levenloze dochter, Kampen 15.11.1811.

 

Noten: |a| niet in publicatie GN 1962.

 


 

VII.g. Hendrik Hessel Romeijn, z.v. VI.d, geb. Barneveld 01.03.1803, ged. Barneveld 27.03.1803, overl. Arnhem 14.12.1868|b|, tr. Rheden 28.06.1850 Anna Maria Gerdina Master, geb. Worth-Rheden (Rheden) 11.10.1823, overl. Arnhem 23.12.1888, d.v. Jacob Master, daghuurder, en Roelofke Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria Hendrina Elisabeth Romeijn, geb. Rheden 21.03.1852, overl. Arnhem 20.01.1926.

2.                  Jakoba Roelofiela Hendrika Hessella Romeijn, geb. Rheden 04.06.1854, overl. Rheden 01.10.1854.

3.                  Jacoba Roelofila Hendrina Hessella Romeijn, geb. Rheden 05.02.1856, overl. Rheden 06.06.1863.

4.                  Carolina Johanna Wilhelmina Hendrika Romeijn, geb. Rheden 20.05.1858, overl. Utrecht 21.03.1928.

5.                  Maria Anna Rulefia Jacoba Romeijn, geb. Rheden 23.12.1860, overl. Arnhem 16.11.1893|a|.

6.                  Hendrik Hessel Romeijn, geb. Rheden 24.10.1862; volgt VIII.e.

7.                  Jacoba Roelofila Hendrina Hessella Romeijn, geb. Rheden 07.12.1864, overl. Rheden 17.01.1866.

 

Noten: |a| Maria Anna Jacoba Rolevina Romein; |b| e.v. Matser (overl.akte Arnhem 1868 no.817).

 


 

VIII.e.  Hendrik Hessel Romeijn, z.v. VII.g, geb. Rheden 24.10.1862, sigarenmaker (1889), sigarensorteerder (1895,1906), overl. Arnhem 17.02.1940, tr. Arnhem 23.01.1889 Elisabeth Middeldorp, geb. Arnhem 25.02.1863, overl. Arnhem 10.12.1922, d.v. Leendert Middeldorp en Justina Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Hessel Romeijn, geb. Arnhem 18.11.1889, bankwerker, overl. Hengelo (O) 21.05.1956, tr. Ambt Doetinchem 19.01.1917 Aaltje Hamer, geb. Langerak (Ambt Doetinchem) 05.01.1887, overl. Hengelo (O) 27.10.1951, d.v. Willem Hamer, metselaar, en Everdina Klumper.

2.                  Justina Maria Elisabeth Romeijn, geb. Arnhem 19.03.1892, overl. Arnhem 16.10.1952.

3.                  Anna Maria Hendrina Elisabeth Romeijn, geb. Arnhem 06.06.1893.
= w.s. Elisabeth Romeijn
, geb. Arnhem ca. 1893, overl. Arnhem 06.12.1897.

4.                  Carolina Johanna Willemina Hendrina Romeijn, geb. Arnhem 20.11.1894, overl. Arnhem 31.05.1895.

5.                  Leendert Romeijn, geb. Arnhem 23.04.1896, reiziger, overl. Arnhem 16.05.1929.

6.                  Carolina Johanna Willemina Hendrina Romeijn, geb. Arnhem 26.07.1897, overl. Arnhem 09.03.1899.

7.                  Elisabeth Romeijn, geb. Arnhem 26.07.1897 {tweeling}, overl. Arnhem 06.12.1897.

8.                  Maria Anna Gerdina Romeijn, geb. Arnhem 14.04.1899.

9.                  Johan Romeijn, geb. Arnhem 18.05.1901, overl. Arnhem 09.08.1902.

10.              Elisabeth Romeijn, geb. Arnhem 16.07.1902.

11.              Arnoldus Romeijn, geb. Arnhem 19.02.1904.

12.              Johan Romeijn, geb. Arnhem 08.02.1906.

 


 

VII.h.  Frederik Romeyn, z.v. VI.d, geb. Barneveld 04.09.1804, apotheker, overl. Arnhem 07.04.1878, tr. 1e Arnhem 07.05.1834 Aletta Christina Johanna van Eijl, geb. Arnhem 22.06.1806, overl. Arnhem 08.06.1847, d.v. Jacobus van Eijl en Anna Jacoba Geertruijda Reijers; tr. 2e Grave 27.10.1847 Cornelia de Rühle von Lilienstern, geb. Grave 13.09.1803|a|, overl. Arnhem 18.02.1884, d.v. Jacob Carel Willem de Rühle von Lilienstern en Johanna Engelberta Tieboel.

     ACJvE tr. 1e Arnhem 07.02.1827 Samuel Christiaan Otterbein, geb. Arnhem ca. 1803, apotheker, overl. Arnhem 25.07.1832, z.v. Carl Frederik Otterbein en Albertina Louisa Uhlenbruch.

Uit het huwelijk Romeyn-van Eijl:

1.                  Frederik Romeyn, geb. Arnhem 06.12.1834.

2.                  Johan Zeger Hendrik Romeyn, geb. Arnhem 07.12.1835, stuurman bij de marine (1858), overl. Arnhem 04.04.1880, ongehuwd.

3.                  Anna Hendrina Romeyn, geb. Arnhem 01.09.1837|b|, overl. Arnhem 17.10.1837.

4.                  Carel Romeyn, geb. Arnhem 01.09.1837|c|, overl. na 1855.

5.                  Hendricus Romeyn, geb. Arnhem 22.05.1839, overl. Arnhem 08.01.1908, ongehuwd.

6.                  Zeger Reijnier Allard Romeyn, geb. Arnhem 14.01.1841, overl. Arnhem 03.01.1843.

7.                  Reijnier Allard Romeyn, geb. Arnhem 14.01.1846, overl. Arnhem 12.02.1846.

Uit het huwelijk Romeyn-de Rühle von Lilienstern:

8.                  Cornelis Frederik Romeyn, geb. Arnhem 22.07.1848; volgt VIII.f.

9.                  Francisus Hessel Romeyn, geb. Arnhem 28.07.1849, overl. Arnhem 06.09.1849.

10.              Francisus Romeyn, geb. Arnhem 16.08.1850, overl. Arnhem 04.02.1851.

 

Noten: |a| 13.09.1803 volgens GenLias, 15.09.1805 volgens GN 1962 p.103; |b| ‘des nachts half twaalf ure (..) een dochter, en een kwartier ure daarna (..) een zoon’ (geb.akte Arnhem 1837 no.367).

                                                             


 

VIII.f. Cornelis Frederik Romeijn, z.v. VII.h, geb. Arnhem 22.07.1848, postdirecteur (1891), directeur postkantoor te Oldenzaal, overl. Oosterbeek (Renkum) 28.12.1914, tr. Geldermalsen 09.07.1891 Johanna Maria Lucia van de Blocquerij, geb. Haarlemmermeer 15.09.1861, overl. Renkum 29.01.1944|a|, begr. 02.02.1944, d.v. Jacob Cornelis van de Blocquery en Agatha Maria Françoise Beijerinck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Frederik Nicolaas Romeijn, geb. Oldenzaal 12.06.1892. [Kediri (Java) 1915]

2.                  Agathe Maria Françoise Romeijn, geb. Oldenzaal ca. 1896, overl. Velp (Rheden) 04.05.1959, crem. Dieren 08.05.1959.

 

Noten: |a| overl.akte Renkum 29.07.1948 no.22 & GN 1962 p.106.

 


 

VII.i.  Jan Carel Romeijn, z.v. VI.d, geb. Amsterdam 03.05.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.05.1808, overl. Brummen 14.12.1865, tr. Utrecht 28.10.1857 Wilhelmina Louise Caesar, geb. Steenderen 03.11.1833, overl. ’s-Gravenhage 10.02.1907, d.v. Henrich Caesar en Henriette Charlotta Achternbosch.

     WLC tr. 2e Brummen 30.11.1867 Roelof de Jong, geb. Deventer 15.12.1844, hulponderwijzer, overl. ’s-Gravenhage 02.02.1917, z.v. Jan Roelof de Jong, koopman, en Teunisje Blaauw (ca.1809-1875).

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Hendrina Romeijn, geb. Rhienderen (Brummen) 21.10.1860, overl. Arnhem 22.03.1940, tr. Brummen 28.04.1882 Wolter Hendrikus Zuuring, geb. Rhienderen (Brummen) 06.05.1857, behanger (1882), stoffeerder (1888), overl. Arnhem 22.01.1940, z.v. Gerrit Zuuring en Johanna Wendelina van Til.
Uit dit huwelijk: Johanna Wendelina Sibilla Wilhelmina, geb. Brummen 20.01.1883, overl. na 1910; Gerdina Woltera, geb. Brummen 05.04.1884, overl. na 1906; Jan Karel, geb. Brummen 20.03.1886, overl. na 1910; Gerrit, geb. Brummen 26.11.1887, overl. Arnhem 09.06.1888; levenloze dochter Arnhem 08.08.1889; Wolter Hendrikus, geb. Arnhem 08.08.1889, overl. Arnhem 20.08.1889; Wolter Hendrikus, geb. Arnhem 20.08.1890, overl. Arnhem 13.07.1891; Wilhelmus Louis, geb. Arnhem 06.06.1892, overl. na 1917; Anna Hendrina, geb. Arnhem 13.05.1894, overl. Arnhem 12.07.1895; Anna Hendrina, geb. Arnhem 03.03.1896, overl. Arnhem 09.08.1896; Wolter, geb. Arnhem 12.05.1897; Gerrit, geb. Arnhem 08.06.1899, overl. Arnhem 31.08.1899; Anna Hendrina, geb. Arnhem 30.12.1900, overl. Arnhem 25.02.1901; Gerrit, geb. Arnhem 22.02.1902.

2.                  Henriëtte Charlotte Johanna Romeijn, geb. Rhienderen (Brummen) 18.11.1862, huishoudster (1895), overl. Zutphen 26.08.1937|a|, tr. Laren (Gld) 02.08.1895 Andries Wiecherink, geb. Hall (Brummen) 04.07.1852, huisschilder (1882), schilder (1895), overl. Laren (Gld) 06.11.1920, z.v. Gerrit Wiecherink en Jordina Derks.
     AW tr. 1e Laren (Gld) 19.08.1882 Gezina Everdina Braakman, geb. Brummen 22.12.1848, overl. Lochem 17.05.1894, d.v. Antonie Braakman en Grietje Dijkman.

3.                  Anna Maria Wilhelmina Louisa Romeijn, geb. Brummen 09.01.1865, overl. Arnhem 03.03.1887.

 

Noten: |a| ook overl.akte Laren(G) 1937 no.42.

 


 

V.b. Cornelis Romeyn, z.v. IV, ged. Barneveld 22.11.1733, logementhouder in De Roskam, overl. Barneveld 10.07.1807, otr. Barneveld 21.05.1756, tr. Scherpenzeel 06.06.1756 Willemina Glashorst, ged. Scherpenzeel 02.03.1732, overl. Barneveld 23.04.1810, d.v. Gijsbert Glashorst en Evertje van Twillaer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grietje Romeyn, ged. Barneveld 08.05.1757, overl. Elburg 15.11.1835, otr. Barneveld 15.11.1782, tr. Avezaath 15.11.1782 Johannes Timmerman, kostschoolhouder, overl. na 1835.
Uit dit huwelijk: Egidius Timmerman, geb. Barneveld 03.09.1783, overl. na 1812; Wilhelmina, geb. Barneveld ca. 1785, overl. Elburg 12.02.1835; Marinus, geb. Barneveld ca. 1787, overl. Apeldoorn 30.10.1851; Cornelis Anthonie, geb. Barneveld ca. 1791, overl. Ameide 14.09.1861; Maria, geb. Barneveld 03.01.1795, overl. Buren 07.12.1876.

2.                  Evertje Romeyn, ged. Barneveld 07.01.1759, overl. Elburg 23.04.1830, tr. Barneveld 04.01.1792 Evert du Verge, ged. Harderwijk 14.01.1752, overl. Harderwijk 21.11.1829|a|, z.v. Paulus Benijn Duvergé en Hendrikje Bunschoten.
Uit dit huwelijk: Hendrika Willemina, geb. Harderwijk ca. 1792, overl. Elburg 30.11.1826.
     EdV tr. 1e voor 1792 Evertje van Wessel, overl. voor 1792.

3.                  Lubbertus Romeyn, ged. Barneveld 11.01.1761, schilder, glazenier, tekenschool (1776-1816), overl. Barneveld 31.01.1840; ongehuwd.

4.                  Albertus Melchior Romeyn, ged. Barneveld 24.04.1763, blind, organist, overl. 04.06.1809, begr. Barneveld 08.06.1809; ongehuwd.

5.                  Antonia Romeyn, ged. Barneveld 16.03.1766.

6.                  Gijsbert Romeyn, geb. Barneveld 26.12.1767; volgt VI.e.

7.                  Antonij Romeyn, ged. Barneveld 15.09.1771.

8.                  Maria Romeyn, ged. Barneveld 15.09.1771 (tweeling), overl. Barneveld 09.07.1853, otr. IJzendoorn 05.10.1798, tr. IJzendoorn 28.10.1798 Hendrik Paauw, ook Pauw, geb. Barneveld ca. 1772, zeembereider (1812), lederbereider (1843), overl. Barneveld 22.06.1843, z.v. Hendrik Paauw en Marretje Beerekamp.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Barneveld 20.05.1799, overl. Barneveld 22.06.1867; Willemina, geb. 19.05.1800; Willemina, geb. 01.10.1801; Willemina, geb. Barneveld ca. 1803, overl. Barneveld 29.09.1880; Cornelis Jakobus, geb. 29.08.1802; Maria, geb. Barneveld ca. 1805, overl. Utrecht 16.05.1873; Albert Melchior, geb. Barneveld ca. 1810, overl. Barneveld 11.01.1812.

 

Noten: |a| Duvergé (overl.akte Harderwijk 1829 no.107).

 


 

VI.e.  Gijsbert Romeyn, z.v. V.b, geb. Barneveld 26.12.1767, ged. Barneveld 03.01.1768, ged. Barneveld 03.01.1768, schout, later burgemeester van IJzendoorn (1818-1850), overl. IJzendoorn 04.11.1856, tr. IJzendoorn xx.05.1796 Machteld van Lutterveld, ook van Luttervelt, ingek.lidmaat IJzendoorn 08.04.1789, overl. IJzendoorn 21.11.1854, d.v. Reijer van Lutterveld en Lutera van Ommeren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Romeyn, ged. IJzendoorn 26.02.1797, polderontvanger, overl. IJzendoorn 28.06.1855.

2.                  Lutera Maria Romeyn, geb. IJzendoorn 03.05.1801, ged. IJzendoorn 21.06.1801, rentenierster (1881), overl. IJzendoorn 10.02.1881, tr. IJzendoorn 08.11.1827 Johan Arnold Engelen, geb. Arnhem 17.03.1793, ontvanger der directe belastingen (1827), rijksontvanger (1837), overl. Lochem 31.03.1837, z.v. Hendrik Engelen, ‘president in het Hooge Geregtshof te ’s-Gravenhage’,  en Gerarda Johanna Dibbets.
Uit dit huwelijk: Hendrik Geerard, geb. IJzendoorn 19.06.1828, overl. IJzendoorn 09.03.1845; Reinier Gijsbert, geb. Lochem 15.01.1830, overl. IJzendoorn 23.10.1858; Gerarda Johanna, geb. Lochem 27.08.1831, overl. Velp (Rheden) 08.02.1905; Carl Frederik Hendrik, geb. Lochem 11.02.1835, overl. Baarn 22.06.1926.

3.                  Reijer Dirk Romeijn, ged. IJzendoorn 09.01.1803, overl. IJzendoorn 01.09.1824.

 


 

V.c. Hendrikus Romeyn, z.v. IV, ged. Barneveld 09.12.1736, schilder, overl. Barneveld 03.09.1802, otr. Barneveld 13.01.1775, tr. Barneveld 29.01.1775 Helena van Schaik, ged. Wageningen 23.12.1753, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 05.09.1802|b|, overl. Barneveld 26.03.1822, d.v. Paul Pauls van Schaik en Hermina van Benthem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lubbertus Romeyn, geb. Barneveld 1776; volgt VI.f.

2.                  Paulus Romeyn, geb. Barneveld 1777; volgt VI.g.

3.                  twee zonen, geb./overl. Barneveld 26.11.1780.

4.                  Gijsbert Romeyn, geb. Barneveld 1781; volgt VI.h.

5.                  Harmanus Romeyn, geb. Barneveld 1784; volgt VI.i.

6.                  Jan Hendrik Romeyn, geb. Barneveld 31.01.1786, ged. Barneveld 08.02.1786, overl. Barneveld 05.08.1786.

7.                  Grietje Romeyn, geb. Barneveld 08.08.1787, ged. Barneveld 12.08.1787, overl. Barneveld 21.01.1838, tr. Barneveld 28.02.1808|a| Evert van de Flier, geb. Barneveld ca. 1777, schilder (1824), huisschilder (1825), overl. Barneveld 19.04.1825, z.v. Kost van de Flier en Evertje Janssen.
Uit dit huwelijk: Evert Jan, ged. Barneveld 01.01.1809, overl. Veenendaal 11.12.1839: Costerus Lubertus, geb. Barneveld 28.07.1819, overl. Barneveld 24.10.1819; Costerus Lubertus, geb. Barneveld 30.07.1824.

8.                  Jan Hendrik Romein, geb. Barneveld 24of25.02.1791, ged. Barneveld 27.02.1791, tabaksfabrikant te Emmerik (1824).

9.                  Hendrika Romein, geb. Barneveld 02of03.08.1793, ged. Barneveld 11.08.1793.

 

Noten: |a| 23.02 volgens GN 1962 p.99; |b| Helena van Schaijck en Henricus Romeijn (haar echtgenoot? (let op datum)).

 


 

VI.f. Lubbertus Romeyn, z.v. V.c, geb. Barneveld 21.01.1776, schilder, glazenier aan de Kolkstraat te Nijkerk, overl. Nijkerk 05.05.1816, otr. Barneveld 08.04.1796, otr. Barneveld 08.04.1796, tr. Barneveld 24.04.1796 Lubberta Wilbrink, geb. Barneveld 31.03.1771, winkelierster (1825), overl. Nijkerk 16.04.1850, d.v. Gijsbert Wilbrink, molenaar, en Emmetje Maassen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Romijn, geb. Nijkerk 25.10.1796, koopman, overl. Nijkerk 28.11.1840, tr. Harderwijk 29.09.1825 Gerbregt Loogen, ged. Harderwijk 04.12.1774, overl. Harderswijk 11.11.1838, d.v. Jan Loogen en Gerritje Bastiaanse.

2.                  Emmetje Romijn, geb. Nijkerk 08.03.1798, overl. Nijkerk 17.01.1827, tr. Nijkerk 04.11.1818 Hendrik van Hennekeler, geb. Nijkerk 07.01.1793, schilder, overl. Nijkerk 24.08.1855, z.v. Dirk van Hennekeler, tabaksplanter, en Aaltje Coenraads.
Uit dit huwelijk: Dirk, geb. Nijkerk 12.03.1819, overl. Nijkerk 08.02.1850; Lubbartus, geb. Nijkerk 27.03.1820, overl. Nijkerk 24.07.1854; Aalbert, geb. Nijkerk 28.06.1821, overl. Nijkerk 20.08.1821; Hendrik, geb. Nijkerk 05.12.1823, overl. na 1851; Gijsbert, geb. Nijkerk 30.01.1825, overl. Middelburg 15.05.1884; Emmarius Gerardus, geb. Nijkerk 10.01.1827, overl. Nijkerk 10.06.1828.
     HvH tr. 2e Nijkerk 1833 Helena Romijn (1799-1875), jongere zuster van Emmetje.

3.                  Helena Romijn, geb. Nijkerk 18.08.1799, regentes van het weeshuis te Nijkerk, overl. Nijkerk 07.03.1875, tr. Nijkerk 15.05.1833 Hendrik van Hennekeler, overl. Nijkerk 19.12.1866, z.v. Gijsbertus van Hennekeler en Geertje Rosenhoedt.
Uit dit huwelijk: Emmerinus Gerardus, geb. Nijkerk 24.06.1833, overl. Nijkerk 06.06.1880; Andreas, geb. Nijkerk 10.06.1834, overl. ’s-Gravenhage 27.11.1904; Leonard, geb. Nijkerk 16.11.1835, overl. Putten 14.08.1905; Alijda Lubberta, geb. Nijkerk 30.05.1837, overl. Nijkerk 16.02.1839; Lubbarta Alijda, geb. Nijkerk 09.09.1840, overl. Nijkerk 11.08.1919.
    
HvH tr. 1e Nijkerk 1818 Emmetje Romijn (1798-1827), oudere zuster van Helena.

4.                  Gijsbert Romijn, geb. Nijkerk 09.06.1801, blikslager, lampenmaker, kunstlakker, winkelier, overl. Nijkerk 26.01.1864, tr. 1e Utrecht 13.10.1819 Geertruij Gerarda Stubbe, ged. Utrecht 11.12.1783, overl. Utrecht 16.10.1861, d.v. Arend Stubbe en Johanna Blom; tr. 2e Utrecht 27.05.1863 Anna Magdalena Neuman, geb. Utrecht ca. 1800, overl. Utrecht 02.11.1882, d.v. Coenraad Jacob Neuman en Johanna van Kell.
    
GGS tr. 1e Utrecht 05.05.1813 Abraham de Rooij, ged. Utrecht 07.04.1756, overl. Utrecht 22.12.1817, z.v. Hermanus de Rooij en Henrica Kool.

5.                  levenloze zoon, Nijkerk 11.07.1802.

6.                  Hendrina Romijn, geb. Nijkerk 14.07.1803, overl. Nijkerk 31.07.1803.

7.                  Hendrina Romijn, geb. Nijkerk 17.08.1804, overl. Nijkerk 14.08.1838.

8.                  Hermina Romijn, geb. Nijkerk 20.10.1805, overl. Abbenbroek 04.08.1873, tr. Abbenbroek 30.08.1833 Govert Buijs, geb. Heenvliet 07.05.1796, overl. Abbenbroek 11.01.1854, z.v. Arie Buijs en Teuntje Wilbrink.
Uit dit huwelijk: Teuntje Luberta Jennetta, geb. Abbenbroek 27.05.1834, overl. Abbenbroek 14.05.1835; Teuntje Luberta Jennetta, geb. Abbenbroek 24.07.1835, overl. na 1859; Arie, geb. Abbenbroek 13.12.1837, overl. Abbenbroek 08.04.1856; Lubertus, geb. Abbenbroek 06.08.1839, overl. Abbenbroek 30.08.1839; Lubertus, geb. Abbenbroek 26.11.1841, overl. na 1865.

9.                  Maria Romijn, geb. Nijkerk 27.12.1806, overl. Nijkerk 06.04.1808.

10.              Lubbertus Romijn, geb. Nijkerk 16.04.1808, schildersknecht, overl. Nijkerk 12.03.1825.

11.              Marinus Romijn, geb. Nijkerk 21.05.1809, overl. Nijkerk 06.11.1812.

12.              Paulus Romijn, geb. Nijkerk 20.04.1811, korporaal 10e afdeling infanterie, deelgenomen aan de bezetting van de citadel van Antwerpen, vereerd met bronzen legpenning, daarna gediend hebbende bij de 3e divisie van het Algemeen Depot der Landmacht no.33 te Den Helder, overl. Den Helder 27.04.1842; ongehuwd.

 


 

VI.g.  Paulus Romeyn, z.v. V.c, geb. Barneveld 21.09.1777, comptoirbediende, later makelaar in verfwaren firma Vôute Romijn te Amsterdam (Pijpenmarkt 123, Elandsgracht 113), overl. Amsterdam 16.03.1838, tr. Amsterdam 07.05.1802 Geertruij de Clercq, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 27.07.1783, overl. na 1818, d.v. Johannes de Clercq en Pietertje Boursie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Romijn, geb. Amsterdam 28.08.1802, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.09.1802|a|.

2.                  Johannes Romijn, geb. Amsterdam 12.01.1804; volgt VII.j.

3.                  Hendrikus Romijn, geb. Amsterdam 05.09.1805; volgt VII.k.

4.                  Paulus Romijn, geb. Amsterdam 10.06.1808, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 26.06.1808, w.s. jonggestorven.

5.                  Paulus Romijn, Paul, geb. Amsterdam 21.04.1810, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 06.05.1810, overl. Bennebroek 08.05.1868, tr. Dordrecht 09.06.1836 Maria Elisabeth Ingerman, geb. Amsterdam ca. 1814, overl. Hillegom 24.09.1872, d.v. Jan Ingerman en Maria Andriessen; geen kinderen.

6.                  Pieter Anthony Romijn, geb. Amsterdam 02.10.1812; volgt VII.l.

7.                  Jacobus Romijn, geb. Amsterdam ca. 1815, overl. voor 1874, tr. Utrecht 14.12.1838 Petronella Wilhelmina Overstrate, geb. ‘s-Gravenhage ca. 1809, overl. Utrecht 21.03.1874, d.v. Martinus Overstrate en Catrina van der Luijt.

8.                  Leonard Romijn, geb. Amsterdam 17.01.1817; volgt VII.m.

9.                  Anna Jacoba Romijn, geb. Amsterdam 25.10.1818, overl. Oosterbeek (Renkum) 14.09.1898, tr. Amsterdam 29.09.1858 Johannes de Clercq, geb. Amsterdam 17.11.1803, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 20.11.1803, kantoorbediende (1834), boekhouder (1858), overl. Oosterbeek (Renkum) 18.11.1886, z.v. Antonie de Clercq en Engeltje Mulder.
     JdC tr. 1e Amsterdam 15.05.1834 Catharina Beudeker, geb. Amsterdam 28.03.1807, ged. Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 30.03.1807, overl. voor 1858, d.v. Gerrit Hendrik Beudeker en Ida Detmers.

 

Noten: |a| get. Henricus Romeijn en Helena van Schaijck.

 


 

VII.j.  Johannes Romijn, Jan, z.v. VI.g, geb. Amsterdam 12.01.1804, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 22.01.1804, makelaar (1827), fabrikant (1830), overl. voor 1841, w.s. 1837, tr. Amsterdam 08.06.1827 Henrietta Elisabeth Raatzer, geb. Amsterdam 16.10.1806, ged. Amsterdam (Westerkerk) 31.10.1806, overl. Amsterdam 06.09.1862, d.v. Gerrit Raatzer en Henrietta Muller.

     HER tr. 2e Nieuwer-Amstel 22.07.1841 Jan Korthals, geb. Amsterdam 28.09.1797, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.10.1797, grutter, z.v. Jan Korthals en Anna van der Zee.

     JK tr. 1e Amsterdam 30.06.1819 Johanna Jacoba Beth, geb. Amsterdam 21.03.1798, ged. Amsterdam (Westerkerk) 13.04.1798, overl. Amsterdam 25.11.1837, d.v. Evert Willem Beth, koopman, en Lijsbeth der Kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paulus Gerardus Romijn, geb. Leiden 26.11.1830, overl. Leiden 21.04.1831.

2.                  Christina Henriette Romijn, geb. xx.07.1832, overl. Amsterdam 22.11.1832.

3.                  zoon Romijn, geb. Amsterdam 31.05.1834, overl. Amsterdam 18.06.1834.

4.                  Henriette Romijn, geb. Amsterdam ca. 1837, overl. Amsterdam 29.12.1894, tr. Amsterdam 12.05.1864 Joannes Willebrordus d’Barbanson, geb. Amsterdam ca. 1830, wijnkoper, overl. Amsterdam 16.08.1890, z.v. Hermanus Rombertus d’Barbanson en Anna Ferier.

 


 

VII.k.  Hendrikus Romijn, z.v. VI.g, geb. Amsterdam 05.09.1805, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 15.09.1805, timmerman en makelaar te Amsterdam, overl. Utrecht 15.04.1884|a|, tr. 1e Amsterdam 16.04.1830 Alida Wilhelmina Meester, geb. Amsterdam 21.03.1801, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 14.04.1808, overl. 23.03.1846, d.v. Jan Adolph Meester en Sophia Elbers; tr. 2e Amsterdam 13.08.1856 Susanna Maria de Man, geb. Leiden 18.11.1805, overl. Drempt (Hummelo en Keppel) 25.02.1875, d.v. Johannes de Man en Anna Maria Petronella Kalden.

Uit het huwelijk Romijn-Meester:

1.                  Pauline Geertrui Romijn, geb. Amsterdam 04.04.1832, overl. Utrecht 05.10.1905, tr. 26.05.1864 Jacob Gerrit Andriessen, geb. Utrecht 30.07.1830, overl. 08.06.1880, z.v. Jacob Gerrit Andriessen (ca.1805-1862) en Cornelia Verheul (ca.1802-1838).
Uit dit huwelijk: Marinus Gerrit Hendrik, geb. Utrecht 03.06.1865, overl. na 1891; Hendrikus Paulus, geb. Utrecht 17.04.1869, overl. Utrecht 02.05.1869; Susanna Maria Paulina, geb. Utrecht 06.11.1871, overl. Utrecht 16.06.1872.

2.                  Adolphine Margaretha Romijn, geb. Amsterdam 04.12.1836, verdronken in de Rijn onder Mannheim 14.07.1855.

3.                  Harmina Elisabeth Romijn, geb. Amsterdam 13.02.1841, overl. Utrecht 25.11.1915.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hummelo en Keppel 1884 no.21.

 


 

VII.l.  Pieter Anthony Romijn, z.v. VI.g, geb. Amsterdam 02.10.1812, predikant te Blokzijl en Amersfoort, overl. Oosterbeek (Renkum) 29.06.1893, tr. Amsterdam 01.06.1837 Johanna Cornelia Herbertha Fischer, geb. Leiden 27.09.1806, ged. Leiden (NH Hooglandsche Kerk) 26.10.1806, overl. Amersfoort 30.01.1869, d.v. Alexander Frederik Fischer en Cornelia Geertruida Vermelen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paulus Romijn, geb. Blokzijl 26.04.1838; volgt VIII.g.

2.                  Johanna Sara Romijn, geb. Blokzijl 14.04.1839, overl. Blokzijl 13.05.1839.

3.                  Johanna Sara Romijn, geb. Weesp 08.08.1840, overl. Oosterbeek (Renkum) 07.02.1931.

4.                  Pieter Johannes Romijn, geb. Amersfoort 11.08.1841; volgt VIII.h.

5.                  Johannes Marinus Romijn, geb. Amersfoort 16.04.1844, kapitein inf. O.I.L., overl. Tjilatjap (Res. Banjoemas) 31.05.1883, tr. Semarang 05.10.1875 Adriana Catharina Huijsers, geb. Batavia 14.01.1854, overl. ’s-Gravenhage 28.01.1933|a|.

6.                  Gerard Romijn, geb. Amersfoort 10.01.1846, boekhandelaar, uitgever, overl. Oosterbeek (Renkum) 03.06.1929.

7.                  Justine Petronella Johanna Romijn, geb. Amersfoort 20.05.1848, overl. Oosterbeek (Renkum) 05.06.1935.

 

Noten: |a| geb. Semarang, ‘zijnde verdere gegevens den aangevers niet bekend’ (overl.akte ’s-Gravenhage 1933 no.399).

 


 

VIII.g. Paulus Romijn, z.v. VII.l, geb. Blokzijl 26.04.1838, predikant te Schipluiden (1866), te Ophemert (1867) en te Heerde (1876), overl. Utrecht 10.03.1916, tr. Rijssen 26.04.1865 Geertruid Janssen, geb. Rijssen 15.12.1841, overl. Utrecht 26.08.1914, d.v. Jan Reint Janssen en Gerhardina Helena Dikkers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Cornelia Herberta Romijn, geb. Schipluiden 05.09.1866, overl. na 1896, tr. 1e Arnhem 27.08.1896 (echtsch. Arr.Rb. Arnhem 19.10.1899; ingeschr. Arnhem 01.11.1899) Pieter Lodewijk Carel Baud, geb. Bemmel 25.07.1857, provinciaal ambtenaar (1896), overl. Nijmegen 21.12.1928, z.v. Jan Michiel baron Baud en Johanna Charlotta Christina gravin van Ranzouw; tr. 2e Rotterdam 27.09.1900 Alexander Charles Brijce, geb. Sintjohannesga (Schoterland) 17.05.1856, procuratiehouder, overl. Arnhem 12.03.1924, z.v. Charles John Brijce en Maria Hendrica Benschop.
     PLCB tr. 2e Goor 17.01.1901 Albertine Geziena Petronella barones Sloet van Tweenijenhuizen, geb. Amsterdam 19.11.1858, overl. Nijmegen 20.07.1939, d.v. Reint Willem baron Sloet van Tweenijenhuizen en Geziena Johanna Francisca Neijts.
     ACB tr. 1e Gouda 03.07.1885 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 30.10.1899, ingeschr. Arnhem 17.11.1899, aant. Gouda 30.11.1899) Wijntje Hoogendijk, geb. Alphen 31.03.1866, overl. Nijmegen 17.07.1945, d.v. Willem Hoogendijk en Willempje Niesing.

2.                  Jan Reint Romijn, geb. Ophemert 24.12.1867, overl. Utrecht 22.01.1941, tr. Utrecht 07.12.1915 Hendrika ter Horst, geb. Rijssen ca. 1867/1868, overl. Zeist 28.02.1945, d.v. Jan Bernardus ter Horst en Johanna Kamphuis.

3.                  Gesina Johanna Romijn, geb. Heerde 17.01.1876, overl. Purmerend 24.05.1924, tr. Arnhem 10.04.1913 Alidus Elise ter Horst, geb. Rijssen 16.08.1871, bankier (1913), notaris (1928), overl. Purmerend 11.06.1939, z.v. Jan Bernardus ter Horst en Johanna Kamphuis.
     AEtH tr. 2e Utrecht 15.06.1928 Miena Geziena Jonkman, geb. Hoorn 23.11.1895, d.v. Jan Jonkman, turfhandelaar, en Miena te Lange.

 


 

VIII.h. Pieter Johannes Romijn, z.v. VII.l, geb. Amersfoort 11.08.1841, predikant te Meerkerk en Amsterdam, overl. Amsterdam 04.09.1919, tr. Amsterdam 02.12.1869 Sophie Marie Ernestine Granpré Molière, geb. Amsterdam 01.07.1846, overl. Amersfoort 28.05.1940, d.v. Jean Jacques Grandpré Molière en Sophie Marie Ernestine Slicher.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sophie Johanna Romijn, geb. Meerkerk 30.11.1870, overl. Nijbroek (Voorst) 25.04.1878.

2.                  Petronella Anthonia Romijn, geb. Nijbroek (Voorst) 31.05.1872, overl. Soest 08.04.1947, tr. Amsterdam 06.04.1899 Johannes Cornelis Eliza van Herwerden, geb. Lisse 05.11.1874, overl. Soest 15.03.1951, z.v. Johannes van Herwerden, predikant, en Johanna Cornelia Elizbeth de Graaf.

3.                  Sophie Marie Ernestine Romijn, geb. Nijbroek (Voorst) 28.05.1874, overl. na 1940, tr. Amsterdam 17.08.1921 Gijsbert Albertus de Lange, geb. Harderwijk 11.06.1866, arts, overl. Amersfoort 22.05.1940, z.v. Michiel Johan de Lange en Helena Annetta Fijn van Draat.
     GAdL tr. 1e Zuidwolde 18.12.1908 Hilligje van der Kleij, geb. Diever 07.10.1878, overl. Utrecht 24.11.1919, d.v. Jan van der Kleij en Hendrikje Offerein.

4.                  Susanna Esther Romijn, geb. Nijbroek (Voorst) 14.07.1876, overl. Heelsum 23.02.1944|a|, begr. Heelsum-Doorwerth (Bijz.Bopl.) 28.02.1944.

5.                  Johanna Sara Romijn, geb. Ridderkerk 16.12.1878, overl. Amsterdam 27.03.1927, begr. Amsterdam (Bpl. Zorgvlied) 20.03.1927.

6.                  Pieter Johannes Romijn, geb. Ridderkerk 16.01.1881, boekhandelaar, overl. Arnhem 31.03.1941|b|, tr. Amsterdam 13.10.1910 Marie Adeline Scholte, geb. Amsterdam 12.07.1884, overl. na 1941, d.v. Jacques Corneille Albert Scholte en Maria Anne Elisabeth Gailliet.

 

Noten: |a| overl.akte Renkum 01.10.1948 no.52; |b| ook overl.akte Renkum 1941 no.114.

 


 

VII.m.  Leonard Romijn, z.v. VI.g, geb. Amsterdam 17.01.1817, kantoorbediende (1873), overl. Rotterdam 19.12.1905, tr. 13.04.1848 Johanna Andrietta Hobus, geb. Amsterdam 04.05.1822, overl. Rotterdam 13.08.1906, d.v. Jacob Gilles Hobus en Johanna Andrietta Coster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Paulus Gerardus Romijn, geb. Amsterdam 25.07.1849; volgt VIII.i.

2.                  Johannes Jacobus Romijn, geb. Amsterdam 14.01.1852; volgt VIII.j.

3.                  Leonard Romijn, geb. Amsterdam 12.06.1854; volgt VIII.k.

4.                  Anna Jacoba Romijn, geb. Amsterdam 25.02.1856, tr. Rotterdam 31.08.1876 Theodore Constantijn Brusse, geb. Amsterdam 05.02.1835, corrector Nieuwe Rotterdamse Courant, overl. Rotterdam 26.06.1912, z.v. Hendrik Louis Brusse en Johanna Willemina Geertruijda Redeker.
Uit dit huwelijk: Henrik Louis, geb. Rotterdam 24.08.1877, overl. na 1901.

5.                  Johanna Catharina Romijn, geb. Amsterdam 18.11.1857.

6.                  Johannes Hermanus Romijn, geb. Rotterdam 21.06.1862, overl. Rotterdam 09.08.1862.

 


 

VIII.i. Paulus Gerardus Romijn, z.v. VII.m, geb. Amsterdam 25.07.1849, boekhouder milicien (1873), boekhouder (1902), procuratiehouder Twentsche Bank, overl. Hilversum 16.12.1927, tr. Amsterdam 24.07.1873 Alida Johanna Catharina Lamair, geb. ’s-Gravenhage 30.09.1846, d.v. Jan Lamair en Elisabeth Verhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Andriëtte Léonie Romijn, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. Bloemendaal 05.04.1949|a||b|, crem. Velsen (Westerveld) 08.04.1949, tr. Hilversum 17.04.1902 Dirk Lauterbach, geb. Amsterdam 29.05.1878, boekhouder, overl. Amsterdam 05.11.1939, crem. Velsen (Westerveld) 09.11.1939, z.v. Wilhelm Frederik Hendrik Lauterbach en Marie Catherine Ebink.

 

Noten: |a| aangifte door een employé van het provinciaal ziekenhuis (overl.akte Bloemendaal 1949 no.105); |b| ‘heden overleed te Santpoort’, A’dam, 6 april 1949 (annonce collectie CBG).

 


 

VIII.j. Johannes Jacobus Romijn, z.v. VII.m, geb. Amsterdam 14.01.1852, loterijkantoor, overl. Rotterdam 23.02.1926, tr. 1e Rotterdam 24.04.1879 Johanna Sophia Maria de Haan, geb. Rotterdam 08.02.1849, overl. Rotterdam 11.02.1900, d.v. Aart de Haan en Johanna Sophia Maria Rensing; tr. 2e Rotterdam 07.11.1901 Anthonia Petronella Meijer, geb. Amsterdam ca. 1858, d.v. Willem Theunis Meijer en Anna Elisabeth Olivier.

Uit het huwelijk Romijn-de Haan:

1.                  Johanna Andrietta Romijn, geb. Rotterdam 04.02.1880, overl. Rotterdam 06.11.1931.

2.                  Johanna Sophia Maria Romijn, geb. Rotterdam 24.03.1882, overl. Rotterdam 20.03.1945.

3.                  Johanna Elisabeth Romijn, geb. Rotterdam 26.05.1884, overl. Rotterdam 16.11.1932.

 


 

VIII.k. Leonard Romijn, z.v. VII.m, geb. Amsterdam 12.06.1854, overl. Rotterdam 26.09.1931, tr. Rotterdam 27.08.1885 Christina Anthonia Meijer, geb. Amsterdam 26.03.1860, overl. Rotterdam 23.05.1919, d.v. Willem Theunis Meijer en Anna Elisabeth Olivier.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Jan Romijn, geb. Rotterdam 08.01.1894, overl. na 1949, tr. Rotterdam 28.07.1921 Cornelia Hardon, geb. Rotterdam 26.03.1893, overl. Rotterdam 26.02.1949, begr. Rotterdam (Alg.Bpl. Crooswijk) 01.03.1949, d.v. Johan Christoffel Hardon en Lambertina Ladage.

 


 

VI.h.  Gijsbert Romeyn, z.v. V.c, geb. Barneveld 20.10.1781, ged. Barneveld 28.10.1781, predikant te Zuilichem, Poortugaal en Bodegraven, overl. Bodegraven 18.03.1843, tr. Otterlo 05.10.1806 Hendrika Schoonderbeek, geb. Veenendaal 19.02.1785, overl. Bodegraven 18.07.1847, d.v. Aart Schoonderbeek en Maaike Vollewens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maaike Gerarda Romeyn, geb. Otterlo 03.05.1807, jonggestorven.

2.                  Helena Romeyn, geb. Nunspeet 17.01.1809, overl. Zuilichem xx.09.1810.

3.                  Maaike Gerarda Romeyn, geb. Zuilichem 24.04.1810, overl. Bodegraven 01.10.1843|c|.

4.                  Helena Geertruida Romeyn, geb. Poortugaal 29.11.1811, overl. Wormen (Apeldoorn) 08.12.1893, tr. Bodegraven 07.11.1849 Wouter Zahn, ged. Dordrecht 01.02.1793, notaris en burgemeester te Bodegraven (1825-1850), lid van de Staten van Zuid-Holland, drager van het kruis van de Tiendaagse Veldtocht, overl. Dordrecht 30.05.1851, z.v. Johan Barthold Zahn (1750-1817) en Everdina Louwe (1758-1809).
     WZ tr. 1e Alblasserdam 25.10.1825 Christina Bladergroen, geb. Brielle 31.08.1796, overl. Bodegraven 07.08.1827, d.v. Wouter Bladergroen en Hillegonda Schalkwijk; tr. 2e Kockengen 08.10.1829 Marretje de Bruyn, geb. Kockengen ca. 1789, d.v. Hermanus Sas de Bruyn en Antje Kooy.

5.                  Johanna Berendina Romeyn, geb. Bodegraven 21.07.1813, overl. Bodegraven 11.11.1832|b|.

6.                  Hendrikus Gijsbertus Romijn, geb. ca. 1814, overl. Bodegraven 17.06.1815.

7.                  Hendrikus Gijsbertus Romeyn, geb. Bodegraven 04.05.1816, apotheker, overl. Leiden 27.1.1846, tr. Bodegraven 25.11.1841 Machtelina Elisabeth Kapteijn, geb. Bodegraven 17.03.1816, overl. Utrecht 13.03.1905, d.v. Paulus Kapteijn en Maria van Leeuwen.

8.                  Arnoldus Lubbertus Romijn, geb. Bodegraven 01.08.1817, officier N.O.I. leger, overl. Res. Amboina 10.01.1847|d|.

9.                  Jan Hendrik Romeyn, geb. Bodegraven 06.11.1818; volgt VII.n.

10.              Anthonie Marinus Romeyn, geb. Bodegraven 11.04.1820, overl. Bodegraven 16.12.1820.

11.              Anthonie Marinus Romeyn, geb. Bodegraven 01.07.1822; volgt VII.o.

12.              Willem Frederik Romeyn, geb. Bodegraven 30.08.1825, overl. Bodegraven 08.11.1825.

13.              Gijsberta Hendrika Romeyn, geb. Bodegraven 23.05.1828, overl. Nijmegen 28.12.1901, tr. 02.11.1853 Jacob van Wageningen, geb. Dordrecht 10.05.1830, commissionair in effecten te Nijmegen, overl. Nijmegen 29.06.1889, z.v. Ottho Johannes van Wageningen en Johanna Petronella Noels.
Uit dit huwelijk: Ottho Johannes Gijsbert, geb. Aarlanderveen 19.12.1855, w.s. jonggestorven; Ottho Johannes Gijsbert, geb. Nijmegen 30.08.1857, overl. Nijmegen 15.09.1909; Hendrika Gijsberta, geb. Nijmegen 13.11.1859, overl. na 1884; Jacob, geb. Nijmegen 02.02.1864, hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde te Groningen (1903-1923)|a|, overl. Groningen 16.10.1923.

14.              Gerrit Johannes Romeyn, geb. Bodegraven 12.10.1829; volgt VII.p.

 

Noten: |a| website http://www.rug.nl/museum/galerij/portretten/hoogleraar/wageningen; |b||c| Romijn; |d| RA 1848 p.397.

 


 

VII.n.  Jan Hendrik Romijn, z.v. VI.h, geb. Bodegraven 06.11.1818, koopman (1853), winkelier (1857,1863), overl. Arnhem 07.12.1868, tr. Arnhem 27.07.1853 Johanna Berendina Wilhelmina Adrion, geb. Arnhem 09.05.1826, overl. Arnhem 15.06.1892, d.v. Peter Willem Adrion en Johanna Henrica Tanner.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Romijn, geb. Arnhem 09.06.1856, overl. Arnhem 24.11.1857.

2.                  Peter Willem Gijsbertus Romijn, geb. Arnhem 04.07.1858; volgt VIII.l.

3.                  Johanna Hendrika Romijn, geb. Arnhem 05.10.1859, overl. Arnhem 19.10.1931, tr. Arnhem 09.09.1893|a| Johannes Martinus Burgers, geb. Arnhem 23.10.1862, assistent posterijen (1893), overl. Arnhem 08.08.1946, z.v. Teunis Burgers en Johanna Elisabeth Grada Herbers.

4.                  Gijsbertus Romijn, geb. Arnhem 30.06.1861, overl. Arnhem 02.12.1863.

5.                  Hendrikus Gijsbertus Romijn, geb. Arnhem 30.11.1863, overl. Arnhem 30.11.1863.

6.                  Carel Johan Hendrik Romijn, geb. Arnhem 18.12.1864; volgt VIII.l2.

7.                  Jacob Johan Hendrik Romijn, geb. Arnhem 08.02.1868, overl. Rotterdam 26.12.1930.

 

Noten: |a| 08.09 volgens GenLias.

 


 

VIII.l. Peter Willem Gijsbertus Romijn, z.v. VII.n, geb. Arnhem 04.07.1858, landmeter, overl. Amsterdam 25.11.1907, tr. Amsterdam 31.01.1884 Christina Wilhelmina Maria Sophia van Beers, geb. Amsterdam 25.02.1857, overl. Leiden 07.01.1918, d.v. Leonardus Gerardus van Beers en Johanna Sophia van den Bergh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leonard Willem Romijn, geb. Sneek 27.10.1884, controleur der grondbelasting, RON, overl. ’s-Gravenhage 07.10.1962, crem. 10.10.1962, tr. Leeuwarden 02.10.1913 Johanna Alberdina Bottinga, geb. Leeuwarden 19.09.1883, overl. ’s-Gravenhage 26.01.1960, crem. 29.01.1960, d.v. Offe Bottinga, vleeshouwer, en Grietje Sannes.

2.                  Christina Wilhelmina Romijn, geb. Sneek 30.10.1887, overl. ’s-Gravenhage 14.04.1914.

 


 

VIII.l2. Carel Johan Hendrik Romijn, z.v. VII.n, geb. Arnhem 18.12.1864, slijter in gedistilleerd (1893), broodbakker (1901,1921), overl. Zeist 03.02.1945|b|, tr. 1e ’s-Gravenhage 27.09.1893 Coosje de Pater, geb. Schoonhoven 19.09.1859, dienstbode (1893), overl. ’s-Gravenhage 22.06.1919, d.v. Arie de Pater en Geertrui van Geelen; tr. 2e ’s-Gravenhage 21.09.1921 Hendrika Frederika Sanders, geb. Leiden 03.08.1870, huishoudster (1921), overl. Ermelo 07.06.1945, d.v. Johan Karel Sanders, koopman, en Dirkje Spijkerman.

Uit het huwelijk Romijn-de Pater:

1.                  Arie Jan Hendrik Romijn, geb. ’s-Gravenhage 01.08.1901, kantoorbediende, overl. ’s-Gravenhage 29.07.1920.

 

Noten: |b| ook overl.akte Renkum 1946 no.65.

 


 

VII.o.  Anthonie Marinus Romeyn, z.v. VI.h, geb. Bodegraven 01.07.1822, heel- en vroedmeester (1854,1856,1860), geneeskundige (1858), genees-, heel en verloskundige (1873), overl. Utrecht 18.03.1873, tr. Gouda 21.04.1853 Petronella Christina ten Kate, geb. Oudenaarde (B) 01.11.1828, overl. Utrecht 10.02.1915, d.v. Pieter ten Kate en Johanna Kroesse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Gijsbertus Romijn, geb. Soest 27.03.1854; volgt VIII.m.

2.                  Hendrica Johanna Romijn, geb. Soest 02.02.1856, overl. Soest 04.04.1932, ongehuwd.

3.                  Jan Arnoldus Romijn, geb. Soest 16.05.; volgt VIII.n.

4.                  Anton Christiaan Romijn, geb. Soest 30.06.1860, notaris en procureur, overl. Pretoria (Zuid-Afrika) 09.03.1923, tr. 13.09.1892 Elisabeth Livingstone Boydstock Maxwell, geb. 14.02.1866, overl. 12.03.1923.

5.                  Hortense Marie Christine Romijn, geb. Soest 25.07.1862, overl. Utrecht 23.04.1917, ongehuwd.

6.                  Gijsbert Johannes Romijn, geb. Soest 01.08.1864, tabakskerver, overl. Utrecht 02.01.1945.

 


 

VIII.m. Pieter Gijsbertus Romijn, z.v. VII.o, geb. Soest 27.03.1854, papierhandelaar (1882,1894), overl. Wormen (Apeldoorn) 26.07.1916, tr. Apeldoorn 07.06.1882 Antonia Johanna Bosch, geb. Deventer 17.03.1854, overl. Apeldoorn 24.12.1922, d.v. Arend Jan Bosch, apotheker, en Johanna Bentinck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Christina Romijn, geb. Apeldoorn 17.07.1883.

2.                  Arend Jan Romijn, geb. Apeldoorn 02.10.1884, overl. Bundaberg (Australië) 1961.

3.                  Johanna Romijn, geb. Apeldoorn 29.08.1888, overl. Wormen (Apeldoorn) 23.11.1888.

4.                  Johanna Romijn, geb. Apeldoorn 22.03.1894.

 


 

VIII.n. Jan Arnoldus Romijn, z.v. VII.o, geb. Soest 16.05.1858, adjunct-directeur gasfabriek te Utrecht, overl. Apeldoorn 27.11.1939, tr. Rotterdam 15.12.1892 Jacoba Arnoldina Anderson Miltner, geb. Rotterdam 23.07.1868, overl. Zeist 03.10.1905|a|, d.v. Willem Anderson Miltner en Jacoba Arnoldina de Jager.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anton Willem Romijn, geb. Utrecht 09.11.1893, woont ’s-Gravenhage 1913 (vertrokken naar Engeland 14.04.1914).

 

Noten: |a| ook overl.akte Utrecht 1905 no.1502.

 


 

VII.p.  Gerrit Johannes Romeyn, z.v. VI.h, geb. Bodegraven 12.10.1829, apotheker, overl. Wormen (Apeldoorn) 19.04.1898, tr. Nijmegen 06.07.1859|a| Johanna Maria Gehrels, geb. Nijmegen 26.09.1830, overl. Wormen (Apeldoorn) 02.07.1896, d.v. Jacob Frederick Gehrels en Carolina Johanna Romeyn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gijsbert Romijn, geb. Apeldoorn 10.06.1861, overl. Apeldoorn 25.10.1867.

2.                  Karolina Johanna Romijn, geb. Apeldoorn 27.05.1863, overl. Apeldoorn 14.12.1935.

3.                  Helena Geertruida Romijn, geb. Apeldoorn 24.02.1865, overl. Apeldoorn 28.03.1937, tr. Apeldoorn 02.05.1894|b| Jan Lugt, geb. Amsterdam 25.07.1853, makelaar in assurantiën, overl. Apeldoorn 17.07.1927, z.v. Jan Lugt en Henrietta Louisa Last.

4.                  Gijsbert Romijn, geb. Apeldoorn 1868; volgt VIII.o.

5.                  Gerrit Johannes Romijn, geb. Apeldoorn 02.05.1870, stationschef in Transvaal, drogist in Baarn, overl. Baarn 27.08.1909, tr. Amsterdam 02.05.1901 Louise Wilhelmina Rittner Bos, geb. Amsterdam 12.11.1868, overl. Baarn 03.08.1909, d.v. Edward Rittner Bos en Cornelia Johanna Rutgers; geen kinderen.

6.                  Johannes Marius Romijn, geb. Apeldoorn 1872; volgt VIII.p.

 

Noten: |a| Romijn, tr. 05.07 volgens GenLias; |b| 07.05 volgens GenLias.

 


 

VIII.o. Gijsbert Romijn, z.v. VII.p, geb. Apeldoorn 10.01.1868, promotie Leiden 01.07.1893|a|, apotheker, inspecteur van Volksgezondheid, overl. Bloemendaal 20.01.1930, tr. Apeldoorn 16.12.1892|c| Cornelia van Eck, geb. Zoeterwoude 01.05.1869, overl. Uitgeest 10.04.1954, d.v. Alexander Jacobus van Eck en Jantje Cornelia Stuart.

– Biografie uit Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (1994) (Romijn).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Johannes Romijn, geb. Apeldoorn 19.10.1893|e|, Ned.Herv. predikant te Gasselte, overl. Gasselte 29.05.1953, begr. Gasselte (Nwe Bpl.) 02.06.1953, tr. Heenvliet 06.08.1925 Pietertje Rosmolen, geb. Heenvliet 26.07.1899, overl. Reeuwijk 03.05.1956, begr. Gasselte (Alg.Bpl.) 05.05.1956, d.v. Arie Rosmolen en Maria Adriaantje van der Meer.

2.                  Jan Cornelis Romijn, geb. Apeldoorn 19.10.1893|f|; volgt IX.c.

3.                  Alexander Jacobus Romijn, geb. Apeldoorn 29.03.1897, promotie Leiden 1946|d|, burgemeester van Winschoten (1936-1942 & 1945-1962), overl. Goor 21.12.1965, crem. Dieren 24.12.1965, tr. Opsterland 20.02.1922 Jacoba Johanna Sjollema, geb. Gorredijk 08.12.1894, d.v. Nicolaas Sjollema en Johanna Veenland.

4.                  Johanna Maria Romijn, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1904, tr. Bennebroek 06.05.1930 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 18.07.1933, ingeschr. Bennebroek 01.08.1933) Jacobus Hoogstraten, geb. Haarlem 28.02.1908, vioolhandelaar, z.v. Hermanus Hoogstraten, muzikant, en Anna Elisabeth Post.

 

Noten: |a| proefschrift: De bepaling van de in water opgeloste zuurstof; promotor prof. H.P. Wijsman jr.;  |c| 14.02 volgens BWN, 16.02 volgens GenLias; |d| proefschrift: Autonomie en zelfbestuur: vergelijkende studie tuschen Duitsch en Nederlandsch gemeenterecht; |e| geboren des namiddags te achteneenkwart ure (akte no.564); |f| geboren des namiddags te half negen ure (akte no.565).

 


 

IX.c. Jan Cornelis Romijn, z.v. VIII.o, geb. Apeldoorn 19.10.1893, arts te Markelo, lid van het verzet|b|, overl. Konzentrationslager Neuengamme (Hamburg) 01.03.1945|a|, tr. Amersfoort 20.05.1926 Johanna Wilhelmina Cornelia Hendrika Gorter, geb. Apeldoorn 24.01.1896, d.v. Oene Gorter (ca.1832-1916) en Johanna Maria Susanna van Eck (ca.1857-1942).

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| overl.akte Markelo 1947 no.41; |b| Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

 


 

VIII.p. Johannes Marius Romijn, z.v. VII.p, geb. Apeldoorn 29.01.1872, apotheker, overl. Zaandam 30.11.1932, tr. Terborg (Wisch) 27.11.1901 Henriette Geertruida Croockewit, geb. Wijk bij Duurstede 20.08.1879, overl. Zaandam 24.03.1960, d.v. Joan Frederik Croockewit en Susanna Jacoba Hoogbruijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Susanna Jacoba Romijn, geb. Apeldoorn 25.10.1902.

2.                  Henri Marius Romijn, geb. Apeldoorn 23.04.1905.

 


 

VI.i.  Harmanus Romeyn, z.v. V.c, geb. Barneveld 27.01.1784, ged. Barneveld 04.02.1794, broodbakker (1814), winkelier, overl. Barneveld 19.01.1845, tr. Barneveld 02.04.1814 Grietje van ’t Ooster, geb. Voorthuizen 07.11.1790, overl. Barneveld 23.02.1848, d.v. Teunis Hendriksen van ’t Ooster en Hendrikje Nelissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Romijn, geb. Barneveld 02.07.1814, overl. Ede 29.08.1886, tr. Amersfoort 29.10.1856 Casper Christiaan Stol, ged. Amersfoort 21.02.1811, overl. Ede 21.01.1897, z.v. Hendrik Willem Stol en Catharina Johanna Margaretha Deenik.

2.                  Hendrika Romeyn, geb. Barneveld 06.09.1815, overl. Barneveld 25.11.1815.

3.                  Henricus Romeyn, overl. Barneveld 21.10.1816, overl. Barneveld 12.02.1835.

4.                  Hendrika Romijn, geb. Barneveld 21.12.1819, overl. Barneveld 31.12.1903, tr. 1e Barneveld 03.04.1856|a| Reier Brouwer, geb. Ede 12.04.1807, landbouwer, overl. Barneveld 10.11.1881, z.v. Derk Reijerse Brouwer en Geertrui Aalberts Bouwhuis; tr. 2e Barneveld 10.11.1882 Rijk Griffioen, geb. Abcoude-Baambrugge 20.08.1822, voerman (1882), overl. Barneveld 28.07.1885, z.v. Hendrik Griffioen en Neeltje Dolleman.
     RG tr. 1e Zuilen 02.11.1844 Jenneke de Leeuw, geb. Wageningen ca. 1814, overl. Barneveld 27.06.1882, d.v. Cornelis de Leeuwe en Petronella de Vriend.

5.                  Anthony Romijn, geb. Barneveld 13.12.1822; volgt VII.q.

6.                  Lubbartus Romijn, geb. Barneveld 26.02.1825; volgt VII.r.

 

Noten: |a| per abuis april 1858 volgens GN 1962 p.103.

 


 

VII.q.  Anthony Romijn, z.v. VI.i, geb. Barneveld 13.12.1822, bakker (1856,1866,1883,1890), winkelier, overl. Barneveld 11.06.1891, tr. 1e Barneveld 06.11.1856|a| Reinira de Beer, geb. Doorwerth|c| 16.04.1823, dienstbaar (1856), overl. Barneveld 12.10.1864, d.v. Jannes Cornelissen de Beer en Aaltje Middelburg; tr. 2e Barneveld 17.05.1866 Jannetje Top, geb. Barneveld 17.01.1827, overl. Barneveld 20.10.1880, d.v. Maas Jansen Top, timmerman, en Christina Roller.

Uit het huwelijk Romeyn-de Beer:

1.                    Hermanus Johannes Romijn, geb. Barneveld 11.12.1857, handelsreiziger (1883), directeur van een informatiebureau (1890), tr. 1e Amsterdam 10.05.1883 Johanna Wilhelmina Cornelia Jonkers, geb. Amsterdam ca. 1863, overl. 30.04.1884, d.v. Engbertus Jonkers en Maria Johanna Elisabeth Houweling; tr. 2e Amsterdam 15.08.1890 Maria Wilhelmine Jonkers,|d| geb. Amsterdam ca. 1858, zuster van Johanna Wilhelmina Cornelia.
Uit het huwelijk Romeyn-Jonkers een dochter.

2.                    Johannes Elbertus Romijn, geb. Barneveld 27.02.1860, overl. Barneveld 09.03.1860.

3.                    Johannes Elbartus Romijn, geb. Barneveld 02.01.1862; volgt VIII.q.

Uit het huwelijk Romeyn-Top:

4.                    Maas Jan Romeyn, geb. Barneveld 17.08.1867; volgt VIII.r.

5.                    Grietje Maartje Romijn, geb. Barneveld 19.05.1869, overl. Heerde 24.05.1936, tr. Barneveld 26.09.1890 Willem de Beijl, geb. Garderen 20.10.1864, rijksveearts (1890), gemeenteveearts (1899), overl. Amsterdam 25.02.1939|b|, z.v. Klaas de Beijl en Dirkje Zegers.
Uit dit huwelijk: Karel, geb. Barneveld 06.06.1891, overl. na 1916; Anthonij, geb. Kallenbroek 29.09.1893; Diderica Johanna, geb. Nunspeet (Ermelo) 02.04.1899.

 

Noten: |a| 01.05.1855 volgens GN 1962 p.103; |b| ook overl.akte Heerde 1939 no.22; |c| Heelsum volgens overl.akte Barneveld 1864 no.128; |d| Maria Wibelina (huw.akte Amsterdam 1890 reg.21 fol.20, GenLias).

 


 

VIII.q.  Johannes Elbartus Romijn, z.v. VII.q, geb. Barneveld 02.01.1862, bakker (1892,1913), winkelier, overl. Barneveld 12.08.1935, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), tr. Barneveld 24.10.1890 Maria Johanna de Vries, geb. Stroe (Barneveld) 06.02.1862, overl. Barneveld 29.03.1933, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), d.v. Jacob de Vries en Hendrika Hekkers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacob Herman Romijn, geb. Barneveld 18.04.1892, overl. Barneveld 29.12.1892.

2.                  Jacob Herman Romijn, geb. Barneveld 13.12.1893, overl. Barneveld 11.03.1983, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), tr. Barneveld 26.02.1913 Elizabeth Wilhelmina van Boven, geb. Ede 11.11.1892, overl. Barneveld 23.04.1980, begr. Barneveld (Bpl. De Plantage), d.v. Jan Adriaan van Boven, predikant, en Theodora Cornelia Boodt.

3.                  Reinira Hendrika Anthonia Romijn, geb. Barneveld 22.08.1897, tr. Barneveld 30.06.1920 Willem ten Ham, geb. Barneveld 15.09.1893, schilder, z.v. Hendrik ten Ham en Adriana Hendrika Beerekamp.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna Reiniera, geb. Harderwijk ca. 1924, overl. Leusden 04.01.1948|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Barneveld 1948 no.14.

 


 

VIII.r. Maas Jan Romeyn, z.v. VII.q, geb. Barneveld 17.08.1867, winkelier (1892), koopman (1893), overl. Zeist 26.11.1931, tr. Barneveld 10.09.1890 Maria Margaretha Teepe, geb. Harderwijk 26.02.1869, overl. Zeist 15.08.1951, d.v. Hermann Diederich Teepe en Arisje van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                    Johanna Adriana Romijn, geb. Renkum 16.06.1891, overl. Barneveld 28.12.1893.

2.                    Herman Anthonij Romijn, geb. Barneveld 13.11.1892; volgt IX.d.

3.                    Anthonij Herman Romijn, geb. Esveld (Barneveld) 05.12.1894.

4.                    Adriana Johanna Romijn, geb. Utrecht 30.11.1900.

 


 

IX.d. Herman Anthonij Romijn, z.v. VIII.r, geb. Barneveld 13.11.1892, schrijver bij ene spoorwegmaatschappij (1915), kunstschilder (1940,1959), overl. Arnhem 04.10.1959, tr. 1e Amsterdam 01.12.1915 (echtsch. Arr.Rb. Zutphen 21.12.1939, ingeschr. Amsterdam 23.01.1940) Maria Wilhelmina Cock, geb. Utrecht 10.02.1890, d.v. Johanna Carolina Geertruida Cock; tr. 2e Jacoba Hendrika Tekelenburg, geb. Utrecht 09.07.1898, d.v. Carel Jan Leopold Tekelenburg en Jacoba Hendrika Heijl.
     JHT tr. 1e ‘s-Gravenhage 16.02.1927 Gerrit Willem Idenburg, geb. Achttienhoven 23.12.1896, scheikundige, z.v. Abraham Gerrit Adrianus Idenburg en Petronella Gerardina van Dokkum.
Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Ariana Romijn, geb. Amsterdam 12.05.1916, tr. Zeist 04.01.1940 (echtsch. ingeschr. Zeist 11.05.1967) Klaas Feike Schouten, geb. ’s-Gravenhage 09.03.1909, timmerman, z.v. Arie Schouten, politieagent, en Meino Boschma.

 


 

VII.r.  Lubbartus Romijn, z.v. VI.i, geb. Barneveld 26.02.1825, bakker (1851), broodbakker (1855), voerman (1862,1868), overl. Ede 18.06.1901, tr. Barneveld 17.04.1851 Lucretia Johanna van Beek, geb. Barneveld 15.07.1824, overl. Ede 23.09.1895, d.v. Aalbert van Beek en Grietje van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                    Grietje Romeyn, geb. Ede 08.01.1852, overl. Ede 06.09.1855.

2.                    Albert Romijn, geb. Ede 29.01.1853; volgt VIII.s.

3.                    Helena Hendrika Romijn, geb. Ede 25.05.1854, overl. Ede 07.05.1855.

4.                    Harmanus Romijn, geb. Ede 21.08.1855; zie VIII.t.

5.                    Grietje Helena Romijn, geb. Ede 15.06.1857, overl. Zeist 24.07.1910, tr. Ede 06.05.1882 Lubbart Mellink, geb. Ede 20.07.1852, tuinman (1882), overl. Zeist 08.01.1926, z.v. Lammert Mellink en Maria Catharina van Veldhuizen.
     LM tr. 2e Zeist 14.12.1916 Adriana Pieternella Grims, geb. Middelburg 08.03.1872, overl. Koudekerke 14.04.1935, d.v. Johan Gerard Grims en Willemina de Vos.

6.                    Grietje Gerharda Romijn, geb. Ede 01.09.1858, overl. Ede 09.05.1931, tr. Ede 15.07.1887 Karel Hendrik Monsjou, geb. ’s-Gravendeel 31.01.1852|a|, commies secretarie (1887), overl. Arnhem 20.12.1932|b|, z.v. Marinus Monsjou en Geertrui van Malsen.

7.                    Dirk Johan Romijn, geb. Ede 14.02.1860; volgt VIII.u.

8.                    Margaretha Elbartha Romijn, geb. Ede 21.07.1861, overl. Ede 06.07.1862.

9.                    Hendricus Marinus Romijn, geb. Ede 17.02.1863, overl. Ede 24.03.1864.

10.                Gerrit Evert Romijn, geb. Ede 29.02.1864, overl. Ede 01.09.1864.

11.                levenloze dochter, Ede 23.04.1865.

12.                Margaretha Elberta Romijn, geb. Ede 20.05.1866, overl. Ede 15.02.1867.

13.                Henricus Martinus Romijn, geb. Ede 24.04.1868, overl. Ede 28.07.1868.

 

Noten: |a| bij huwelijk 24 jr volgens GenLias; |b| ook overl.akte Ede 1932 no.312.

 


 

VIII.s. Albert Romijn, z.v. VII.r, geb. Ede 29.01.1853, schoenmaker, overl. Ede 03.12.1901, tr. Arnhem 22.11.1882 Neeltje Verschuur, geb. Lunteren (Ede) 03.09.1848, dienstbode (1882), overl. Ede 19.11.1924, d.v. Peter Verschuur en Klaasje Overeem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lubbertus Romijn, geb. Ede 29.08.1883, overl. Ede 05.05.1885.

2.                  Nicolaas Cornelis Romijn, geb. Ede 04.10.1884, overl. Ede 23.12.1885.

3.                  Lubbarta Nicolasina Romijn, geb. Ede 29.07.1886, tr. Ede 06.09.1919 Gerrit Johannes Keller, geb. Rotterdam 01.08.1895, sergeant (1919), z.v. Gerrit Johannes Keller en Geertruida Zweers.

4.                  Lucretia Johanna Romijn, geb. Ede 11.08.1887, overl. Ede 16.04.1889.

5.                  Lucretia Johanna Romijn, geb. Ede 17.09.1889, naaister (1915), overl. na 1941, tr. Ede 06.05.1915 Derk van Otterlo, geb. Ede 24.06.1889, schilder, overl. Ede 08.07.1941, z.v. Cornelis van Otterlo en Gerritje Meerdink.

 


 

VIII.t. Harmanus Romijn, z.v. VII.r, geb. Ede 21.08.1855, schilder (1881,1883), winkelier (1885,1895), koffiehuishouder (1937), caféhouder (1942), overl. Ede 14.01.1942, tr. Ede 23.04.1881 Sientje van Otterloo, geb. Ede 21.10.1855, overl. Ede 28.04.1931, d.v. Pieter van Otterlo en Derkje van Raaij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lucretia Johanna Romijn, geb. Ede 12.07.1882, overl. Apeldoorn 15.03.1953, tr. Ede 21.10.1908 Pieter Hermanus Wareman, geb. Zaltbommel 24.03.1879, sergeant (1908), overl. na 1953, z.v. Hendrik Willem Wareman en Matje de Wit.
Uit dit huwelijk: Hendrik Willem, geb. Ede 13.09.1910.

2.                  Pieter Romijn, geb. Ede 27.10.1883.

3.                  Derkje Romijn, geb. Ede 12.09.1885, overl. Utrecht 18.07.1933|a|.

4.                  Lubbartus Romijn, geb. Ede 31.08.1887, koperslager, overl. Ede 26.08.1919|c|.

5.                  Gerard Gerhardus Romijn, geb. Ede 13.03.1893, schilder, overl. Arnhem 27.05.1937|b|.

6.                  Willem Romijn, geb. Ede 13.04.1894, overl. Ede 04.05.1895.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ede 1933 no.189; |b| ook overl.akte Ede 1937 no.176; |c| ook overl.akte Coevorden 1919 no.85.

 


 

VIII.u. Dirk Johan Romijn, z.v. VII.r, geb. Ede|b| 14.02.1860, schilder, overl. Groningen 09.05.1932, tr. Tiel 26.05.1887 Juliana Alberdina Reuman, geb. Tiel 20.12.1864, overl. Groningen 25.12.1956, d.v. Jan Christiaan Reuman en Julia Alberdina Truggelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lubertus Romijn, geb. Amersfoort 15.05.1888, overl. Amersfoort 13.04.1889.

2.                  Jan Christiaan Romijn, geb. Amersfoort 05.04.1890, onderwijzer (1917), tr. Ambt Vollenhove 23.02.1917 Marrigje Bruintjes, geb. Ambt Vollenhove 13.03.1888, overl. Groningen 26.07.1959, d.v. Gerrit Bruintjes, landbouwer, en Hendrikje ten Napel.

3.                  Lucretia Johanna Romijn, geb. Amersfoort 15.12.1891, overl. Amersfoort 17.08.1892.

4.                  Lubbertus Romijn, geb. Amersfoort 18.02.1893, overl. Amersfoort 14.07.1893.

5.                  Willem Karel Romijn, geb. Tiel 29.07.1895, overl. Tiel 29.08.1895.

6.                  Juliana Alberdina Romijn, geb. Tiel 12.11.1896, overl. Zwolle 07.04.1996, tr. Tiel 26.05.1924 Hendrik Willem Berends, geb. Sint Annaparochie (Het Bildt) 07.11.1894, onderwijzer, overl. Zwolle 19.04.1977, z.v. Jan Jacob Berends, predikant, en Johanna Maria Jacoba Eigeman.

7.                  Lucretia Johanna Romijn, geb. Tiel 19.07.1899, overl. Tiel 16.08.1899.

 

Noten: |b| Amersfoort volgens GenLias.

 


terug naar overzicht Romeyn