EIKENDAL - Hoog-Soeren, Apeldoorn, Beekbergen

 

De meeste personen met achternaam Eikendal behoren tot de familie die Jan Baars beschreef in De familie Eikendal: Hoog-Soeren, Apeldoorn, Beekbergen, [Apeldoorn]:[eigen uitgave], [1996], 98 pp. Zij stammen af van Berend Jansen (Eikendal), boswaarder, overl. Hoog Soeren 26.06.1771, tr. ca. 1754 Niesje Willems, ged. Loenen 02.02.1721, overl. Hoog Soeren 1791. De overigen behoren tot de elders beschreven nazaten van Gijsbert Eikendal en Martijntje Mansvelt. Het is tot op heden niet gebleken dat beide families verwant zijn, al bestaat het vermoeden dat ook Gijsbert uit de regio Hoog-Soeren/Apeldoorn/Beekbergen (Apeldoorn) kwam.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van J. Baars te Apeldoorn, mw. M. Boxman, K. Delsen, A.E. Eikendal-van Tongeren te Apeldoorn, E.E. Eikendal, W. Eijkman, R.C. Hubert te Haarlem, G.J. Hulleman te Diepenveen, B.J. Idzinga, H. Kwast, C.T. Pors en P. Pors-Eikendal te Lieren, mw. M. de Ruiter-Eikendal te Den Helder, T. van der Veen en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2000 (laatst herzien augustus 2019)

 


 

I. Berend Jansen (Eikendal), vermeld in Lijst van ingezetenen Apeldoorn december 1747 (buurschap Hoog-Soeren), overl. voor 1773, tr.|a| Niesje Willems, geb. 02.02.1721, uit Beekbergen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikje, ged. Apeldoorn 14.08.1746, overl. Doornsteeg (Nijkerk) 23.07.1830|b|, tr. Philip van Bokhorst, overl. voor 1830.

2.                  volgens Lijst van ingezetenen Apeldoorn december 1747 (buurschap Hoog-Soeren) nog twee kinderen.

3.                  Gerrit Berends Eikendal, geb. Apeldoorn 1749; volgt II.a.

4.                  Willempje, ged. Apeldoorn 31.03.1754.

5.                  Jentje, ged. Apeldoorn 03.04.1757.

6.                  Jan Berends Eikendal, geb. Apeldoorn 1761; volgt II.b.

 

Noten: |a| Trouwboeken Apeldoorn uit die tijd zijn verloren gegaan; |b| Eijkendaal.

 


 

II.a. Gerrit Berends Eikendal, z.v. I, ged. Apeldoorn 23.02.1749, landbouwer te Hoog-Soeren, woont in huis De Putte (1783), eigengerfde (1817,1818), boschwachter (1822), overl. Apeldoorn 20.08.1822, tr. Hoog-Soeren 26.06.1774 Margrita Dirks van der Beek, geb. Apeldoorn 30.09.1746, overl. Apeldoorn 04.09.1828.

In 1799 (wapeningslijst) beschikt Gerrit over 2 paarden (hongres), 5 en 12 jaar oud. Op 14.03.1832 (not.akte) verkopen Jacomina, Jan, Niesje, Berend, Derk en Lamberdina Eikendal uit hunner ouderlijken boedel aan Gerrit Bloemendal, landbouwer te Hoog-Soeren een boerenerve bestaande in (a) een huis, bakoven, koornberg, bouwschuur en stuk bouwland groot ongeveer 2 bunders en 20 roeden, belend ten noorden de weg, ten oosten een akkermaals bosch, ten zuiden en ten westen het land van de Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt, de Kleinen Enk genaamd; (b) twee schaapsschooten en eene hooischuur; (c) een bouwland gen. het Boschstuk groot 30 roeden; (d) een bouwland de Driestakker groot een halven bunder; (e) bouwland de Langenakker 40 roeden; (f) bouwland de Dwarsboor 40 roeden; (g) bouwland het Bovenstukje 30 roeden; (h) bouwland de Schotakker 30 roeden; (i) bouwland het Zaaltje 30 roeden; (k) bouwland de Zaalkamp 1 bunder 40 roeden.

In zijn Statenbijbel schrijft Gerrit Berends: Ik, ondergetekende, verklaar bij dezen alsdat ik in t jaar 1817 de jonge eikenbomen geplant hebbe op mijn eigen grond, noordzijde van mijn huis, genaamd van ouds De Putte op Hoog-Soeren. Dit bovenstaande getekend 5 september 1819. Het huis De Putte is in 1935 afgebroken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacomina (Gerrits) Eikendal, geb. Apeldoorn 28.05.1775|c|, overl. Apeldoorn 06.09.1850.

2.                  Berend (Gerrits) Eikendal, geb. Hoog Soeren 1777; volgt III.a [Tak Hoog-Soeren]

3.                  Dirk (Gerrits) Eikendal, geb. Hoog Soeren 1778; volgt III.b [Tak Apeldoorn]

4.                  Niesje (Gerrits) Eikendal, geb. Apeldoorn 22.07.1781|d||e|, dienstbaar (1815), overl. Amsterdam 09.10.1868, begr. Amsterdam (Kerkhof Sloterkerk), tr. Amsterdam 20.05.1815 Dirk Engelen, geb. Harderwijk ca. 1784, bakker, overl. voor 1868, z.v. Pieter Engelen en Jannetje Fijn van Draat. [Amsterdam]
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Amsterdam ca. 1816, overl. Apeldoorn 09.07.1894.

5.                  Jan (Gerrits) Eikendal, geb. Apeldoorn 29.03.1783|a|, boer (1813), boswachter (1832,1843), overl. Apeldoorn 09.03.1843, tr. Apeldoorn 27.05.1831 Janna van Weenum, ged. Apeldoorn 10.02.1795, overl. Apeldoorn 23.03.1866, d.v. Berent Egberts van Wenum en Cornelia van Asselt.

6.                  Lambert (Gerrits) Eikendal, geb. Apeldoorn 24.04.1785, ged. Apeldoorn 27.04.1785.

7.                  Lamberdina (Gerrits) Eikendal, geb. Apeldoorn 29.10.1788, ged. Apeldoorn 03.11.1788, overl. Apeldoorn 30.01.1869, tr. Apeldoorn 16.02.1815 Egbert Wouters de Vries, geb. Apeldoorn 23.09.1785, ged. Apeldoorn 25.09.1785, boer (1817), dagloner (1820), landbouwer (1822), dagloner (1824), landman (1828,1831), op de Beemte, overl. Apeldoorn 12.05.1850, z.v. Wouter Jansen de Vries|b| en Trijntje Egberts.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Beemte (Apeldoorn) 08.12.1815; Wouter, geb. Apeldoorn 24.06.1817, overl. Apeldoorn 29.03.1822; Margreta, geb. Apeldoorn 10.05.1820, overl. na 1870; Trijntje, geb. Apeldoorn 05.10.1822, overl. Woudhuis (Apeldoorn) 11.03.1890; Wouter, geb. Apeldoorn 26.12.1824, overl. Glind (Barneveld) 25.09.1906; Gerrit, geb. Apeldoorn 03.02.1828, overl. Beemte (Apeldoorn) 31.01.1894; Hendrik, geb. Apeldoorn 14.02.1831, overl. Beemte (Apeldoorn) 04.01.1903.

8.                  Jannetjen (Gerrits) Eikendal, geb. 30.06.1794.

 

Noten: |a| of 30.03.1783; hij tr. als Eikendal!; |b| Wouter Jansen Pothoven, z.v. Jan Willems de Vries (A. de Vries 2000); |c| 23.05 volgens Rootsweb; |d| 16.07 volgens Rootsweb; |e| 14.07 op de zerk (Kerkhof Sloterkerk, Amsterdam).

 


 

Tak Hoog-Soeren

 

III.a. Berend Gerrits Eikendal, z.v. II.a, geb. Hoog Soeren 06.02.1777, koopman, tolgaarder (1822,1840), tolgaarder Hoog Soeren (1832), overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 21.05.1840, tr. Apeldoorn 13.03.1803 Jannetje Berends van Wenum, geb. Schoonbroek 21.09.1780|a|, tolgaardster (1840,1843), overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 23.11.1852, d.v. Berend Egberts van Wenum en Cornelia Wouters van Asselt (1754-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Margrita Eikendal, geb. Hoog Soeren 02.11.1803, dienstbode (1830), tr. Amsterdam 28.04.1830 Johann Heinrich Christoph Meijer, geb. Beveren (Brunswijk)|e| ca. 1798, broodbakker (1830), suikerbakker te Amsterdam, z.v. Friedrich Meijer en Catharina Beijer.
Uit dit huwelijk: Jannetje, geb. Amsterdam 08.07.1833; Frederikus Gerardus Johannes, geb. Amsterdam ca. 1837, overl. na 1867; Catharina Margaretha, geb. Amsterdam ca. 1838, overl. Abcoude-Baambrugge 25.09.1913; Heintje, geb. Amsterdam 19.01.1841; Conrad, geb. Amsterdam ca. 1845, overl. na 1877; Hobartus, geb. Amsterdam 20.04.1853.

2.                  Cornelia Eikendal, geb. Hoog Soeren 07.12.1804, vertrekt 1868 met Lubertus naar Oudeschoot(Fr), terug, overl. Apeldoorn 06.06.1878.

3.                  Jannetje Eikendal, geb. Hoog Soeren 22.01.1806, overl. 1807.

4.                  Berend Egbert Eikendal, geb. Hoog Soeren 19.02.1807, timmerman te Amsterdam (1835,1840), overl. Bloemendaal(NH) 10.08.1851|d|, tr. Amsterdam 17.06.1835 Jannetje Maria Elisabeth Schmitt, Elisabeth, geb. Amsterdam 02.08.1809, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 06.08.1809, d.v. Johannes/Jan Schmitt en Cornelia Maria van Leeuwen.
Berend wordt 19.01.1847 krankzinnig verklaard en onder curatele gesteld; hij verblijft dan in het Buiten-Gasthuis te Amsterdam.

5.                  Gerrit Berends Eikendal, geb. Hoog Soeren 1808; volgt IV.a.

6.                  Jannetje Eikendal, geb. Hoog Soeren 25.09.1810, dienstbaar (1843), overl. Amsterdam 23.08.1878, tr. Amsterdam 03.05.1843 Hendrik Duijvensz, geb. Enkhuizen 16.07.1818, koetsier (1843), koopman te Amsterdam, aanspreker (1869,1876,1880), overl. Amsterdam 27.06.1908, z.v. Pieter Duijvensz (1789-) en Katharina Bakker.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Amsterdam 10.06.1843, overl. Amsterdam 24.05.1921; Johanna, geb. Amsterdam 12.07.1845, overl. na 1878; Pieternella Elisabeth, geb. Amsterdam 21.01.1848, overl. Apeldoorn 09.02.1893; Hendrik Barend, geb. Amsterdam 28.09.1849, overl. Amsterdam 16.10.1905; Cornelia Maria, geb. Amsterdam 30.08.1851, jonggestorven; Cornelia Maria, geb. ca. 1852, overl. Amsterdan 22.07.1853; Cornelia Maria, geb. Amsterdam 27.10.1854, overl. Amsterdam 08.04.1875; Johan Hendrik, geb. Amsterdam 13.11.1856, overl. Amsterdam 24.10.1927.

7.                  Lubertus Eikendal, geb. Hoog Soeren 28.03.1812, gevochten in de Tiendaagse Veldtocht (1831), tolgaarder, vertrekt 1868 met Cornelia naar Oudeschoot(Fr).

8.                  Heintje Eikendal, geb. Hoevelaken 15.01.1815, vertrekt naar Amsterdam, terug, overl. Het Loo (Amsterdam) 16.11.1889.

9.                  Wouter Cornelis Eikendal|a|, geb. Voorthuizen 1816; volgt IV.b.

10.              Jacomina Eikendal, geb. Barneveld 03.12.1819, overl. Apeldoorn 25.02.1898, tr. Apeldoorn 08.12.1848 Aaldert van den Bolt, geb. Apeldoorn 15.07.1819, onderwijzer te Groenlo, overl. voor 1898, z.v. Hermanus van de Bolt (ca.1791-) en Janna Veneman (ca.1799-1829).
Uit dit huwelijk: Hermanus Johannes, geb. Groenlo ca. 1849, overl. na 1875.

11.              Mari-jana Eikendal, geb. Voorthuizen ca. 21.03.1822|c|, overl. Barneveld 03.04.1822.

12.              Egbert Eikendal, geb. Barneveld 1823; volgt IV.c.

 

Noten: |a| GN 1966 p.188 {niet gezien}; |b| Apeldoorn 21.08.1780 volgens Rootsweb; |c| 13 dagen (overl.akte Barneveld 1822 no.35); |d| e.v. Schmid (overl.akte Bloemendaal(NH) 1851 no.14V); |e| w.s. Bevern, nu in Landkreis Holzminden, Bundesland Niedersachsen.

 


 

IV.a. Gerrit Berends Eikendal, z.v. III.a, geb. Hoog Soeren 02.11.1808, gevochten in de Tiendaagse Veldtocht (1831), landman (1840,1845), landbouwer (1847), boswachter (1852,1853,1888), overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 24.07.1889|c|, tr. Apeldoorn 21.02.1840 Hermina Brester, geb. Apeldoorn 12.03.1810, landvrouw (1847), overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 30.03.1887, d.v. Goossen Goossens Brester en Reintje Gerrits.

Het gezin woonde in Hoog Soeren op de hoeve Eijkendaal. De kinderen gingen naar de Koningsschool aan de Loolaan te Apeldoorn, getuige een lijst van oud-leerlingen t.g.v. het 25-jarig bestaan in 1877.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berend Eikendal, geb. Hoog Soeren 1840; volgt V.a.

2.                  Gosina Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 26.07.1842, in olieverf geportretteerd ca. 1860|b|, overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 05.01.1909, tr. Apeldoorn 01.05.1869 Jan Gerrit Nijdeken, geb. Apeldoorn 29.09.1840, landbouwer, overl. Apeldoorn 01.09.1916, z.v. Andries Nijdeken (1797-na1840) en Gerritje Jansen, later Hulleman (1803-1863).
Ze verhuizen naar Ermelo 24.02.1885 (thans Garderenseweg 15) en vertrekken weer naar Apeldoorn 19.02.1901. Voor de bouw van het Aardhuis moet boer Nijdeken (genoemd de Zwarte Boer) vertrekken naar Leuvenum. Het Aardhuis werd omstreeks 1860 gebouwd.|a|
Uit dit huwelijk: Andries Gerrit, geb. Apeldoorn 15.02.1870, overl. Apeldoorn 02.12.1875; Gerrit Berend, geb. Apeldoorn 15.06.1871, overl. Apeldoorn 22.12.1939; Gerritje Hermina, geb. Apeldoorn 01.10.1873, overl. Apeldoorn 29.11.1950; Herman Jan, geb. Apeldoorn 08.05.1875, overl. Apeldoorn 10.07.1875; Hermina Gosina, geb. Apeldoorn 31.03.1877, overl. Apeldoorn 14.12.1943; Andries Gerrit, geb. Apeldoorn 07.02.1879, overl. Apeldoorn 05.03.1879; Berendina Wilhelmina, geb. Apeldoorn 16.01.1880; Driesje, geb. Apeldoorn 09.05.1882.

3.                  Reinder Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 01.01.1844, boswachter, overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 25.02.1921, tr. Apeldoorn 07.08.1875 Berendina Bijsterbosch, Dientje, geb. Epe 04.02.1843, overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 07.11.1924, d.v. Gerrit Bijsterbosch en Derkje Langen.

4.                  Jan Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 23.07.1845, vertr. 1867/31.01.1870 naar Arnhem, verwer (1879), overl. Apeldoorn 11.10.1926, begr. Arnhem (Moscowa), tr. Arnhem 30.04.1879 Henriette Margrietha Christina Reinders, geb. Arnhem 23.10.1853, overl. Arnhem 27.10.1920, d.v. Wander Reinders en Henrietta Justina Bart.

5.                  Willem Eikendal, geb. Apeldoorn 13.01.1847, overl. Apeldoorn 18.02.1847.

6.                  Jacob Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 1848; volgt V.b.

7.                  Lubbertus Eikendal, geb. Apeldoorn 04.12.1849, overl. Apeldoorn 24.12.1849.

8.                  Lubertus Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 1852; volgt V.c.

9.                  Willem Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 1853; volgt V.d.

10.              levenloze dochter, Apeldoorn 30.10.1853 (tweeling).

 

Noten: |a| Vraag 95.29 in VG 20(2), 1995, p.129; |b| J. Baars, Portret van een Veluws meisje, Veluwse Geslachten 25 (jubileumnummer), 2000, pp.157-158; |c| 25.07 (NL 7 (1889) p.80).

 


 

V.a. Berend Eikendal, z.v. IV.a, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 29.11.1840, landbouwer (1885,1890), boswachter, buurtschout (Marke), overl. Hoog Soeren (Apeldoorn) 16.08.1913, tr. Apeldoorn 06.05.1882 Geertje Schouten, geb. Apeldoorn 02.06.1859, overl. Apeldoorn Hoog Soeren (Apeldoorn) 03.02.1900|a|, d.v. Hendrik Schouten en Gerritje Bast.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermine Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 08.03.1885.

2.                  Gerritje Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 07.10.1887, tr. Apeldoorn 25.06.1914 Jan Hendrik Wolf, geb. Oene (Epe) 19.10.1880, wissellooper (1914), z.v. Dirk Wolf, landbouwer, en Cornelia van Koldenhoven.
Uit dit huwelijk een dochter en een zoon.

3.                  Heintje Eikendal, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 26.06.1890, tr. Apeldoorn 09.12.1920 Gerrit Nijdeken, geb. Apeldoorn 27.05.1891, schilder (1920), z.v. Willem Nijdeken en Bertha Johanna Nijdeken.
Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon.

 

Noten: |a| per abuis 1903 in JB p.13.

 


 

V.b. Jacob Eikendal, z.v. IV.a, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 09.04.1848, tuinman (1900), overl. s-Gravenhage 07.05.1900, tr. Wassenaar 24.05.1883 Catharina Krieger, geb. Wassenaar 14.05.1861, overl. s-Gravenhage 06.07.1944|a|, begr. s-Gravenhage (Nieuw Eykenduinen) 08.07.1944, d.v. Johan Gerrit Krieger en Dirkje den Hollander.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Gerrit Barend Eikendal, geb. Wassenaar 07.02.1884, overl. Wassenaar 02.11.1899|b|.

2.                  Dirk Eikendal, geb. Wassenaar 1885; volgt VI.a.

3.                  Herman Eikendal, geb. Wassenaar 1886; volgt VI.b.

4.                  Catharina Jacoba Eikendal, geb. Wassenaar 10.09.1888, overl. na 1944.

5.                  Gosina Geertruida Eikendal, geb. Wassenaar 07.07.1890, overl. Vlaardingen 30.10.1959, tr. s-Gravenhage 14.08.1912 Krijn Vlaardingerbroek, geb. Zoetermeer 04.05.1886, boterhandelaar (1912), m elkhandelaar (1949), overl. s-Gravenhage 26.03.1949, z.v. Paulus Vlaardingerbroek en Elisabeth van Reeuwijk.
Uit dit huwelijk: Paulus, geb. Stompwijk 07.06.1913; Catharina Jacoba, geb. s-Gravenhage 11.01.1915; Elisabeth Gozina, geb. s-Gravenhage 07.07.1916; Jacob, geb. 11.06.1920; Arie, geb. s-Gravenhage 17.01.1922; Govert Krijn, geb. s-Gravenhage 07.10.1926.

6.                  Johan Gerard Eikendal, geb. Wassenaar 1891; volgt VI.c.

7.                  Hermina Berendina Eikendal, geb. Wassenaar 06.04.1896, overl. Rotterdam 03.07.1932, tr. s-Gravenhage 14.05.1919 Cornelis Nicolaas van Dis, Cor, geb. Leiden 23.08.1893, scheikundig ingenieur (Delft 1919), lid gemeenteraden van Rotterdam en Ermelo, lid Provinciale Staten van Gelderland en Zuid-Holland, lid en fractievoorzitter Tweede en Eerste Kamer voor de SGP (1929-1937, 1946-1973), secretaris SGP (1929-1962), R.N.L. (28.04.1951), C.O.N. (21.08.1968), overl. s-Gravenhage 05.01.1973, z.v. Pieter van Dis en Sara Maria Bink.
Uit dit huwelijk twee dochters en vier zoons, waaronder C.N. van Dis jr. (1923-1994), lid Tweede Kamer (1971-1994).
 Levensberichten CNvD sr.: nl.wikipedia * Parlement&Politiek
 Levensberichten CNvD jr.: nl.wikipedia * Parlement&Politiek

 

Noten: |a| Catharina Jacoba Kriege (Wekker 21.07.1944); |b| Gerrit, overl. Huize Marlot onder Wassenaar 01.11 (Wekker 10.11.1899).

 


 

VI.a. Dirk Eikendal, z.v. V.b, geb. Wassenaar 14.03.1885, groentenkoopman, kolenhandelaar te s-Gravenhage|a||b|, overl. Delft 03.04.1955, begr. Delft (Bpl. Jaffa), tr. 1e Boskoop 15.03.1911 Johanna Kluis, geb. Hazerswoude 10.09.1884, overl. s-Gravenhage 14.08.1931, d.v. Dirk Kluis en Marrigje van Kempen; tr. 2e s-Gravenhage 07.10.1932 Neeltje Happee, geb. Oost- en West-Souburg 21.12.1894, d.v. Cornelia Adriaan Happee en Cornelia Lindenbergh.

NH tr. 1e voor 1922 Pieter van Tuinen, geb. s-Gravenhage 27.07.1889, overl. Leiden 04.05.1928, z.v. Age van Tuinen en Pietje Tijlstra.

Uit het huwelijk Eikendal-Kluis:

1.                  Jacob Eikendal, geb. s-Gravenhage 19.01.1912, melkboer te Schiermonnikoog, overl. 08.12.1975, begr. Schiermonnikoog, tr. Renske Brandsma, geb. 30.05.1912, overl. 15.10.1989, begr. Schiermonnikoog.

2.                  Dirk Jan Herman Eikendal, geb. s-Gravenhage 1914; volgt VII.a.

3.                  Catharina Marg. Johanna Eikendal, Rina, geb. s-Gravenhage 08.04.1918, tr. van Stralen.

 

Noten: |a| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.286 (Gebr. Eikendal, Aardappelen en brandst., A.v.Buerenstr. 28, tel. H6334); |b| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 (Fa. Gebr. Eikendal, Brandst.h., Bezuidenh.weg 5a).

 


 

VII.a. Dirk Jan Herman Eikendal, z.v. VI.a, geb. s-Gravenhage 14.05.1914, dir. Stichting Scheepslossing (1950)|a|, opticien te Wageningen, overl. 09.03.2000, begr. Wageningen (Bpl. De Leeuwerenk), tr. 24.10.1950 Wijnanda Offers, geb. s-Gravenhage 11.07.1924. [1e v.d. Bosschstr. 307, s-Gravenhage 1950|b|]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Eikendal, geb. Wageningen 24.08.1951, opticien.

2.                  Maja Eikendal, geb. Bennekom 19.12.1953, tr. Henk van Doorne, tuinder.

3.                  Ronald Cornelis Eikendal, geb. Wageningen 30.10.1961, overl. Renkum 27.02.1984, begr. Wageningen (Bpl. De Leeuwerenk).

 

Noten: |a||b| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950.

 


 

VI.b. Herman Eikendal, z.v. V.b, geb. Wassenaar 23.10.1886, brandstoffenhandelaar|a||c|, overl. s-Gravenhage 13.08.1955, tr. voor 1947 Maria Marcus, geb. Klundert 23.03.1917, overl. na 1955.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Cornelis Eikendal, geb. s-Gravenhage 1947; volgt VII.b.

2.                  Juliana Dingena Eikendal, geb. s-Gravenhage 30.04.1950, tr. A.H. v.d. Wste.
Uit dit huwelijk twee zoons.

 

Noten: |a| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.286 (Gebr. Eikendal, Aardappelen en brandst., A.v.Buerenstr. 28, tel. H6334); |c| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 (Fa. Gebr. Eikendal, Brandst.h., Bezuidenh.weg 5a).

 


 

VII.b. Herman Cornelis Eikendal, z.v. VI.b, geb. s-Gravenhage 16.05.1947, tr. voor 1988 Jolanda Adriana Vrolijk, geb. s-Gravenhage 28.04.1955.

Uit dit huwelijk:

1.                  Laurens Cornelis Eikendal, geb. Zwolle 20.12.1988.

 


 

VI.c. Johan Gerard Eikendal, z.v. V.b, geb. Wassenaar 15.11.1891, brandstoffenhandelaar (1917), overl. s-Gravenhage 23.12.1979, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 28.12.1979, tr. s-Gravenhage 02.03.1917 Alida Johanna Theresia Takx, geb. Ossendrecht 24.02.1891, overl. s-Gravenhage 30.08.1974, begr. s-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen) 04.09.1974, d.v. Johannes Takx en Dimphena de Wit. [Tasmanstr. 210, s-Gravenhage 1950|a|]

Uit dit huwelijk:

1.                  Alfred Wilhelm Eikendal, geb. s-Gravenhage 07.05.1917.

2.                  Dimphena Catharina Johanna Eikendal, geb. s-Gravenhage 02.03.1919, tr.|c| Th.J. Hoogeveen.
Uit dit huwelijk: Cornelis Johan Theodoor, geb. Rijswijk xx.05.1944|b|.

3.                  Yvonne Louise Eikendal, geb. s-Gravenhage 18.08.1924, tr. Peterson. [Michigan]

4.                  Louise Johanna Eikendal, geb. s-Gravenhage 10.03.1930, tr. C.V. Nash. [Inkberrow, Engeland 1974; Kingston 1979]

 

Noten: |a| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950; |b| Het Vaderland 19.05.1944; |c| Het Vaderland 23.03.1940 (huwelijksafkondiging).

 


 

V.c. Lubertus Eikendal, z.v. IV.a, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 28.01.1852, vertr. 23.06.1870 naar Epe, smid te Nieuwendam (1881) en (hoef)smid te s-Gravenhage (1888,1894), overl. s-Gravenhage 27.12.1916, tr. 1e Amsterdam 18.11.1880 Jenneken Klaasen, geb. Brummen 25.11.1851, dienstbode (1880), overl. (kraambed) Nieuwendam 09.06.1883, d.v. Dirk Klaasen en Jenneken Addink; tr. 2e s-Gravenhage 09.05.1888 Johanna Leonarda van Marle, geb. Klooster (Coevorden) 04.06.1849, overl. s-Gravenhage 02.12.1915, d.v. Christiaan Adolf van Marle, commies, en Johanna Maria de Hertogh|a|.

Kind van Jenneken (erkend bij huwelijk):

1.                  Willemina Henrietta Johanna Klaasen, later Eikendal, geb. Zutphen 20.08.1875, tr. Apeldoorn 23.05.1901 Evert Mouw, geb. Apeldoorn 17.11.1870, stalhouder (1901), z.v. Hendrik Mouw, landbouwer, stalhouder, en Hendrika Uit den Bogaard. [Utrecht 1903]
Uit dit huwelijk: Hendrika Willemina, geb. Apeldoorn 01.05.1902; Lubertus Hendrik, geb. Apeldoorn 11.05.1903.

Uit het huwelijk Eikendal-Klaasen:

2.                  Gerrit Barend Eikendal, geb. Nieuwendam 1881; volgt VI.d.

3.                  Dirk Eikendal, geb. Nieuwendam xx.06.1883, overl. Nieuwendam 11.06.1883.

Uit het huwelijk Eikendal-van Marle:

4.                  Johanna Maria Hermina Eikendal, geb. s-Gravenhage 02.05.1889, overl. s-Gravenhage 30.12.1890.

5.                  Johanna Maria Hermina Eikendal, geb. s-Gravenhage 25.02.1891, overl. 1958, tr. 1933 Carel Philip van der Endt.
Kind van Johanna:

1.      Louise Eikendal, geb. s-Gravenhage 14.10.1932, overl. 31.10.2003.

6.                  Hermina Christina Adolfina Eikendal, geb. s-Gravenhage 08.04.1894, overl. Hoorn 02.08.1922, tr. s-Gravenhage 01.02.1917 Marten Heidenrijk, geb. Hoorn 01.12.1893, koffiebrander (1917), handelaar in koffie en thee (1926), z.v. Jacob Hendrik Heidenrijk en Hendrina Portmans.
MH tr. 2e s-Gravenhage 20.10.1926 Barbara Catharina Maria Bakker, geb. Amsterdam ca. 1905, d.v. Adrianus Marinus Bakker, handelsreiziger, en Hendrika Lamkamp.

 

Noten: |a| per abuis de Hartogh in geb.akte Coevorden 1849 no.34.

 


 

VI.d. Gerrit Barend Eikendal, z.v. V.c, geb. Nieuwendam 18.08.1881, koetsier (1909), voerman (1921), handelaar in groenten, overl. na 1929, tr. 1e Apeldoorn 09.09.1909 Maria Gerarda Mulder, geb. Apeldoorn 07.12.1884, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 13.12.1915, d.v. Martinus Mulder, kapper, en Grada Johanna Hannink; tr. 2e Voorst 15.01.1921 Maria Elizabeth Zwerenburg,|a| geb. Voorst 23.07.1889, overl. Apeldoorn 14.01.1993, crem. Dieren 19.01.1993, d.v. Johannes Bernardus Zwerenburg, landbouwer, en Bartjen Nijmeijer.

Uit het huwelijk Eikendal-Mulder:

1.                  Grada Johanna Theodora Eikendal, geb. Apeldoorn 02.04.1911, tr. Johannes H. Nijdeken.

2.                  Gradus Bern. Theodorus Eikendal, geb. Apeldoorn 21.04.1912, fruithandelaar.

3.                  Martinus Reinder Cornelis Eikendal, geb. Apeldoorn 1913; volgt VII.c.

Uit het huwelijk Eikendal-Zwerenburg:

4.                  Joh. Lubertus Eikendal, geb. Apeldoorn 16.02.1922.

5.                  Bartje Eikendal, geb. Apeldoorn 15.03.1924.

6.                  Maria Elizabeth Eikendal, geb. Apeldoorn 24.05.1926.

7.                  Henritte Harmina Eikendal, Jennie, geb. 12.03.1929, overl. Apeldoorn 11.06.2009, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof), tr. Jan van der Lugt, geb. Apeldoorn 15.01.1927, overl. Apeldoorn 07.03.2014.

 

Noten: |a| Baars p.15 schrijft Zeverenburg; GenLias geeft Zwerenburg.

 


 

VII.c. Martinus Reinder Cornelis Eikendal, z.v. VI.d, geb. Apeldoorn 18.02.1913, overl. Apeldoorn 08.06.1975, tr. H.W. Vels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adri Eikendal.

 


 

V.d. Willem Eikendal, z.v. IV.a, geb. Hoog Soeren (Apeldoorn) 30.10.1853, bakker (1884), Bakkerij Looburg, overl. Apeldoorn 05.03.1936, tr. Apeldoorn 28.04.1883 Evertje Buitenhuis, geb. Apeldoorn 31.10.1857, overl. Apeldoorn 08.12.1936, d.v. Evert Jan Buitenhuis en Teuntje Brummelkamp. [Anklaarseweg 101 te Apeldoorn]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 1884; volgt VI.e.

 


 

VI.e. Gerrit Berend Eikendal, z.v. V.d, geb. Apeldoorn 10.02.1884, winkelier, bakker, overl. Apeldoorn 15.04.1975, begr. Apeldoorn 19.04.1975, tr. Apeldoorn 05.11.1908 Hendrika van Essen, geb. Apeldoorn 22.01.1885, overl. Apeldoorn 12.06.1968, d.v. Elbertus van Essen en Johanna Wassink. [Vlijtseweg 230 te Apeldoorn 1968]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Johanna Eikendal, geb. Apeldoorn 30.08.1909, onderwijzeres, naar Heerde (1930), overl. Hattem 27.01.1991, begr. Hattem (Alg.Bpl.) 31.01.1991, tr. voor 1975 Arend v.d. Sluis. [Kampen 1968; Hattem 1975]
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Willem Eikendal, geb. Zevenhuizen (Apeldoorn) 19.05.1911; volgt VII.d.

3.                  Johanna Alberta Eikendal, geb. Apeldoorn 24.03.1914, tr. voor 1943 Gerardus Krijnen, vertegenwoordiger. [Apeldoorn 1968, 1975]
Uit dit huwelijk drie kinderen, waaronder: Johanna Helena Krijnen, geb. Apeldoorn 29.05.1943, lid 2e Kamer der Staten-Generaal 1977-1981, lid Emancipatieraad (tr. 1968 ir. Vrijlandt; gesch. 1982).|a|

4.                  Elbertus Hendrikus Eikendal, geb. Apeldoorn 1917; volgt VII.e.

5.                  Hendrika Gerritdina Eikendal, geb. Apeldoorn 07.02.1925, tr. voor 1975 A. Heinen. [Apeldoorn 1968; Den Nul 1975]

 

Noten: |a| Kwartierstatenboek 1983, s-Gravenhage: Kon. Ned. Gen. voor Geslachts- en Wapenkunde, 1983, p.372.

 


 

VII.d. Willem Eikendal, z.v. VI.e, geb. Zevenhuizen (Apeldoorn) 19.05.1911, bakker Loobrug, tr. Apeldoorn 02.11.1939 Johanna Willemina Elisabeth Jonker, Nannie, geb. ca. 1919, overl. Apeldoorn 24.02.1984. [Apeldoorn 1968]

Uit dit huwelijk:

1.                  Riekje Eikendal, tr. Jan de Groot.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  levenloos kind, Apeldoorn 28.09.1944.

3.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn xx.01.1949, overl. Apeldoorn 02.02.1949.

 


 

VII.e. Elbertus Hendrikus Eikendal, z.v. VI.e, geb. Apeldoorn 24.10.1917, overl. Dordrecht 15.01.1989, begr. Assel (Hoog-Soeren) 19.01.1989, tr. Gisela Irma Grzesch, geb. ca. 1923, overl. xx.07.2007, begr. Assel (Apeldoorn) 30.07.2007. [Dordrecht 1968,1975]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. ca. 1947, overl. Dordrecht 11.06.1975, begr. Apeldoorn (Alg.Bpl.) 14.06.1975.

2.                  Yvonne Caroline Beatrice Eikendal, geb. s-Gravenhage 28.05.1943, overl. Delft 13.08.2019, crem. Rotterdam (Hofwijk) 21.08.2019.

3.                  dochter Eikendal.

 


 

IV.b. Wouter Cornelis Eikendal, z.v. III.a, geb. Voorthuizen 11.09.1816, timmerman (ca.1835,1854), slijter Hilversum (ca.1856), winkelier (1882), overl. Hilversum 11.07.1892, tr. Hilversum 03.05.1851 Meinsje Keers, geb. Hilversum 11.12.1827, overl. Hilversum 12.08.1896, d.v. Lourens Keers (1801-1892) en Maria Johanna Henrietta Habermehl (1803-1837). [Zwolle (ca.1851- 1853/56; Hilversum 1876]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannetje Eikendal, geb. Zwolle 24.01.1852, overl. Zwolle 15.09.1852.

2.                  Jannetje Eikendal, geb. Zwolle 03.03.1853, overl. Hilversum 25.12.1927, otr. Hilversum 25.08.1882, tr. Hilversum 12.09.1882 Marinus Hendrik Bolkestein, geb. Huizen 02.12.1852, predikant te Hierden (1882-1886) en Woubrugge (1886-1887), overl. Hilversum 09.07.1887, z.v. Gerrit Bolkestein (1800-1877) en Lijsje Snijder (1815-1887).
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Hierden (Harderwijk) 27.07.1883, predikant te Steenwijk, Katwijk aan Zee (1915-1922) en Apeldoorn (1922-1929), overl. Apeldoorn 18.11.1929; Mijnsje, geb. Harderwijk 04.12.1884; Lise, geb. Woubrugge 17.04.1887, overl. Hilversum 16.02.1964.

3.                  Lourens Eikendal, geb. Zwolle 29.03.1854, overl. Zwolle 28.06.1854.

4.                  Lourens Eikendal, geb. Hilversum 01.08.1855 (akte), overl. Hilversum 03.12.1855.

5.                  Lourens Eikendal, geb. Hilversum 19.09.1856 (akte), overl. Hilversum 07.12.1860.

6.                  Barend Eikendal, geb. Hilversum 05.04.1860 (akte), overl. Hilversum 28.12.1860.

7.                  levenloze dochter, Hilversum 17.05.1861.

8.                  Lourens Eikendal, geb. Hilversum 1862; volgt V.e.

9.                  Barend Eikendal, geb. Hilversum 11.11.1866 (akte), overl. Hilversum 12.09.1867.

10.              Barend Eikendal, geb. Hilversum 08.06.1868 (akte), overl. Hilversum 25.07.1868.

 


 

V.e. Lourens Eikendal, z.v. IV.b, geb. Hilversum 11.08.1862, slijter (1886), tapper, overl. Ermelo 25.06.1891, tr. Hilversum 01.05.1886 Petronella Taling, geb. Hilversum 22.04.1863, overl. Hilversum 11.04.1902, d.v. Jan Taling en Cornelia Stam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wouter Cornelis Eikendal, geb. Hilversum 1887; volgt VI.f.

2.                  Cornelia Eikendal, geb. Hilversum 13.03.1888 (akte), tr. Amsterdam 26.01.1911 Hendricus Johannes Abbenhues, geb. Amsterdam ca. 1890, kelner (1911), z.v. Cornelis Theodorus Abbenhues en Maria van der Valk.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

3.                  Meinsje Eikendal, geb. Hilversum 20.06.1889, overl. Hawthorne (USA) 02.12.1971, tr. Goudriaan 12.08.1909 Marinus Leeners, geb. Amsterdam ca. 1884, z.v. Gerhardus Leeners en Maria Groeneveld.
Uit dit huwelijk een dochter.

4.                  Johanna Maria Eikendal, geb. Hilversum 30.05.1891 (akte), overl. Hilversum 04.10.1891.

 


 

VI.f. Wouter Cornelis Eikendal, z.v. V.e, geb. Hilversum 29.01.1887, officier-machinist 3e klasse Stoomvaartdienst Kon. Marine in Nederlandsch-Indi (benoemd 16.08.1917), met Koning der Nederlanden naar San Francisco CA (1917), bedrijfschef Elektriciteitscentrale Oranje Nassaumijn te Heerlen, overl. Heerlen 29.03.1967, otr. 1e Hellevoetsluis/Dordrecht 27.01.1912 Johanna Frederika Jonkers, geb. Dordrecht 23.06.1884, overl. Heerlen 16.05.1959; tr. 2e 14.09.1966 Maria Agnes Hubertina Hoenen, geb. Heerlen 22.07.1909.

Uit het huwelijk Eikendal-Jonkers:

1.                  Nelly Marguerite Eikendal, geb. Nieuwenhoorn 05.05.1913, meester in de rechten GU Amsterdam 1940|a|, tr. 1947|b| Johannes Hendrikus Evers, Jan. [Rijswijk(ZH) 1947; Amsterdam]

2.                  Willem Laurens Eikendal, geb. Nieuw Helvoet 1915; volgt VII.f.

 

Noten: |a| Limburgsch Dagblad 24.12.1940; |b| Limburgsch Dagblad 27.10.1947 (annonce met dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden).

 


 

VII.f. Willem Laurens Eikendal, Wim, z.v. VI.f, geb. Nieuw Helvoet 23.10.1915, geslaagd voor 1ste gedeelte van het candidaatsexamen voor bouwkundig ingenieur aan de Techische Hoogeschool te Aken 1937|a|, civiel ingenieur (weg- en waterbouwkunde) Delft 1946|c|, directeur Algemene Technische Dienst te Kerkrade (1948-1957), voorzitter S.V. Bleijerheide 1951|e|, overl. Antibes (Frankrijk) 12.08.1988, crem. Nice 18.08.1988, verloofd 22.09.1946|d|, tr. Eygelshoven 03.05.1947 Helena Arnolda Maria van den Camp, Lne/Len, geb. 14.12. 1923, overl. Heerlen 12.04.1989, begr. Nijmegen 17.04.1989, d.v. Hubert Joseph van den Camp en Anna Maria Elisabeth Hendrikx (-1972). [Lambertistraat 4 te Kerkrade (1950)]

Ir. W. Eikendal hoofd Techn. Dienst Kerkrade. Kerkrade, 24 Nov. (Eigen red.) In de hedenmiddag gehouden gemeenteraadsvergadering werd Ir. W.L. Eikendal te Eijgelshoven benoemd tot directeur van de Algem. Technische Dienst te Kerkrade. De nieuw benoemde directeur bezocht de H.B.S. te Heerlen en studeerde verder aan de T.H. te Aken en Delft. In laatstgenoemde stad behaalde hij 2 jaar geleden zijn ingenieursdiploma. Op het ogenblik is ir. Eikendal werkzaam bij een particuliere bouwonderneming te Heerlen. De nieuw benoemde directeur is 33 jaar oud en gehuwd. Tijdens de bezetting trachtte hij naar Zwitserland uit te wijken, maar werd door de Duitsers gegrepen. Twee jaren vertoefde hij in een Duits concentratiekamp, waaruit hij door de geallierden werd bevrijd. (Limburgsch Dagblad 25.11.1948)

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Ingrid Johanna Maria Eikendal, geb. Eygelshoven 31.03.1948, tr. 1e Keith W.H. van Dolden; tr. 2e voor 1989 Henk de Wilde.
Uit het eerste huwelijk een zoon.

2.                  Wouter Charles Hubert Maria Eikendal, geb. Eygelshoven 1949; volgt VIII.a.

3.                  Monique Gertruda Henrica Marie Eikendal, geb. Kerkrade 21.07.1950, tr. Heerlen 09.06.1973 Theodorus J.F. Bovens, Theo.
Uit dit huwelijk drie dochters.

4.                  Willem Laurens Arnoldus Marie Eikendal, geb. Kerkrade 1952; volgt VIII.b.

 

Noten: |a| Limburgsch Dagblad 23.03.1937; |c| Limburgsch Dagblad 17.09.1946; |d| Limburgsch Dagblad 19.09.1946; |e| Limburgsch Dagblad 12.02.1951.

 


 

VIII.a. Wouter Charles Hubert Maria Eikendal, z.v. VII.f, geb. Eygelshoven 18.03.1949, arts, tr. 23.05.1977 Maria Aloysia Anna Luive Gremmen, geb. Hulst 18.02.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ties Eikendal, geb. Nijmegen 19.11.1979.

2.                  Luuk Eikendal, geb. Nijmegen 26.11.1982.

 


 

VIII.b. Willem Laurens Arnoldus Marie Eikendal, Wim, z.v. VII.f, geb. Kerkrade 08.03.1952, advocaat, tr. 05.08.1976 Maria Johanna Antonia Baggen, Marie-Jos, d.v. Frans Baggen (-1982) en Gerrie Geilenkirchen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joris Laurens Franciscus Eikendal, geb. Venlo 17.11.1984.

2.                  Anouk Lisa Maria Eikendal, geb. Venlo 17.07.1986.

3.                  Stijn Johannes Hubertus Eikendal, geb. Venlo 04.11.1987.

 


 

IV.c. Egbert Eikendal, z.v. III.a, geb. Barneveld 15.08.1823, verwer (1857,1871), huisschilder (1872), huisschilder te Apeldoorn (Nieuwstraat 51), overl. Apeldoorn 03.11.1902, tr. Apeldoorn 13.05.1854 Hendrika Meilink, geb. Deventer 07.10.1828, overl. Apeldoorn 25.03.1914, d.v. Gerrit Meilink, letterzetter, en Berendina Diederika Brinkgreve.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannetje Eikendal, geb. Apeldoorn 06.07.1855, modiste, overl. Apeldoorn 15.09.1895, tr. Apeldoorn 04.03.1892 Jan Grotendorst, geb. Kortenhoef ca. 1864, bloemist, overl. Apeldoorn 23.01.1919, z.v. Bruin Grotendorst en Mietje Bijdemassche.
JG tr. 2e Deventer 02.08.1899 Christina Hengeveld, geb. Deventer ca. 1866, overl. na 1919, d.v. Jan Hengeveld en Christina Tabak.

2.                  Gerrit Eikendal, geb. Apeldoorn 1857; volgt V.f.

3.                  Berendina Diederika Eikendal, geb. Apeldoorn 14.11.1859, overl. Apeldoorn 02.02.1860.

4.                  Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 1860; volgt V.g.

5.                  Berend Diedrik Eikendal, geb. Apeldoorn, 23.08.1862, overl. Apeldoorn 24.01.1863.

6.                  Dirk Eikendal, geb. Apeldoorn 1865; volgt V.h.

7.                  Lubertus Eikendal, geb. Apeldoorn 24.05.1867, bouwkundig tekenaar te Amsterdam, overl. Apeldoorn 05.06.1909.

8.                  Egbert Eikendal, geb. Apeldoorn 24.04.1871, overl. Apeldoorn 22.01.1872.

 


 

V.f. Gerrit Eikendal, z.v. IV.c, geb. Apeldoorn 23.03.1857, schilder (1887,1892,1897), schildersbedrijf, overl. Apeldoorn 04.10.1927, tr. Apeldoorn 01.07.1886|a| Hendrika van Werven, geb. Epe 22.05.1864, overl. Apeldoorn 09.06.1927, d.v. Hendrika van Werven. [Nieuwstraat 51, Apeldoorn]

Uit dit huwelijk:

1.                  Egbert Eikendal, geb. Apeldoorn 05.04.1887, student Jur. Amsterdam 1909, meester in de rechten Groningen 30.12.1912, gepromoveerd op stellingen Groningen 1913, directeur De Twentsche Bank te Amsterdam, overl. Amsterdam 26.12.1937, begr. 29.12.1937. [Amsterdam 1927]

2.                  Martinus Eikendal, geb. Apeldoorn 1889; volgt VI.g.

3.                  Johanna Magdalena Elisabeth Eikendal, Jo, geb. Apeldoorn 30.07.1892, overl. s-Gravenhage 05.12.1950; ongehuwd. [Apeldoorn 1927; mrt 1929: Laan van Meerdervoort 266a, Den Haag; mrt 1943: Zwiepseweg 73, Lochem; okt 1946: Bezuidenhoutseweg 261, Den Haag]

4.                  levenloos kind, Apeldoorn 11.02.1897.

 

Noten: |a| ten tijde van haar huwelijk heeft Hendrika als voogd Marten Berghorst en als toeziend voogd Egbert Eikendal (de vader van de bruidegom?) (huwelijksakte Apeldoorn 1886 no.69).

 


 

VI.g. Martinus Eikendal, z.v. V.f, geb. Apeldoorn 24.08.1889, decoratieschilder, overl. 1952/1953, tr. 07.05.1929 Hendrika Holtkamp, geb. Apeldoorn 23.08.1906, overl. 1977. [Nieuwstraat 51, Apeldoorn; Oranjelaan 10 (na 1953)].

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Eikendal, geb. Apeldoorn 1930; volgt VII.g.

2.                  Martinus Eikendal, geb. Apeldoorn 1934; volgt VII.h.

 


 

VII.g. Gerrit Eikendal, z.v. VI.g, geb. Apeldoorn 26.02.1930, verkoper, overl. Apeldoorn 24.07.2013, begr. Ugchelen (Bpl. Heidehof) 31.07.2013, tr. voor 1960 Catharina Jacoba Elisabeth Maria Cortvriend, geb. s-Hertogenbosch 06.03.1930, overl. 02.08.1992, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg).

Uit dit huwelijk:

1.                  Martinus Peter Eikendal, Peter, geb. Apeldoorn 11.05.1960, elektronisch ontwerper.

2.                  Catharina R.M. Eikendal, Ineke, geb. Apeldoorn 16.08.1962, hoofdpeuterleidster, tr. Patrick Ytsma.

3.                  Margo Eikendal.

 


 

VII.h. Martinus Eikendal, z.v. VI.g, geb. Apeldoorn 21.11.1934, accountant, overl. Paramarobo 05.07.1996, tr. Deventer 07.04.1961 Johanna M.H. te Riele, Joke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anita Hendrika Margo Eikendal, geb. Deventer 17.03.1962.

 


 

V.g. Berend Eikendal, z.v. IV.c, geb. Apeldoorn 25.11.1860, employ De Twentsche Bank (1883-1904), directeur De Geldersche Bank NV (1904-1927), overl. Brussel 20.06.1933, begr. Arnhem (Moscowa), otr. 19.05.1887, tr. Amersfoort 02.06.1887 Gerritje Schimmel, geb. Amersfoort 10.10.1864, overl. Arnhem 30.05.1925, begr. Arnhem (Moscowa). [1887: Weesperzijde 42, Amsterdam; 1889: Spuistraat 144, Amsterdam; 1894: Enschede; 1897: Nicolaas Witsenkade 7, Amsterdam; 1904: Zijpendaalseweg 83c, Arnhem; 1928: Chausse de Louvain 275, Brussel]

Uit dit huwelijk:

1.                  Egbert Hendrik Eikendal, geb. Amsterdam 1888; volgt VI.h.

2.                  Gerritje Aalberta Eikendal, geb. Amsterdam 19.10.1889, overl. Amsterdam 05.06.1956, begr. Amsterdam (Zorgvlied) 09.06.1956, tr. Arnhem 19.08.1919 Pieter Cornelis Knook, Piet, geb. Willemstad 03.11.1889, doctor, leraar klassieke talen, overl. Baarn 09.05.1963, begr. Amsterdam 14.05.1963, z.v. Cornelis Adrianus Knook en Catharina Pieternella Burgers. Uit dit huwelijk een dochter en twee zoons. [Valeriusstraat 184, Amsterdam; Vossiusstraat 49, Amsterdam]

 

* Kwartierstaat Gerritje Aalberta Eikendal

* Kwartierstaat Pieter Cornelis Knook

 


 

VI.h. Egbert Hendrik Eikendal, z.v. V.g, geb. Amsterdam 02.06.1888, kantoorbediende (1920), employ Twentsche Bank (1926,1957), overl. Arnhem 03.05.1982, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 07.05.1982, tr. Amsterdam 10.06.1920 Aaltje Henderika Slot, geb. Kerkrade 31.12.1896, overl. Amsterdam 01.12.1963, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 06.12.1963, d.v. Gerardus Slot, verificateur der directe belastingen (1920), en Henderika Bekkering. [Hanslipperheystraat 1, Amsterdam; James Wattstraat 1 boven, Amsterdam, 1963]

Uit dit huwelijk:

1.                  Ger Eikendal, geb. 31.03.1924, tr. voor 1963 Ph. van Nes, Flip, geb. 08.11.1921. [Oosterbeek 1963; Heelsum 1982]
Uit dit huwelijk: Fenna A. van Nes, geb. voor 1963, tr. Jan A. Bokma. [Castricum 1982]; Aart P. van Nes, geb. voor 1963. [Driebergen 1982]; Egbert H. van Nes, geb. voor 1963. [Wageningen 1982]

2.                  Fenna Eikendal, geb. 26.01.1928, tr. na 1963 H.J. Donkers, Henk, geb. 23.08.1931. [Amsterdam 1963; Arnhem 1982]

 


 

V.h. Dirk Eikendal, z.v. IV.c, geb. Apeldoorn 01.02.1865, schilder (1893,1898), schildersbedrijf, overl. Apeldoorn 20.08.1935, tr. Apeldoorn 17.11.1892 Anna Holterman, geb. Apeldoorn 25.04.1868, overl. na 1935, d.v. Jan Holterman en Wendelina Beijman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Eikendal, geb. Apeldoorn 27.08.1893, tr. Apeldoorn 28.08.1917 Emil Engelbertus Johannes Kerkmeijer, geb. Apeldoorn 11.11.1887, leraar, z.v. Evert Antonius Kerkmeijer, fotograaf, en Elise Margrethe Janssen.
Uit dit huwelijk een zoon.

2.                  Johan Wijnand Eikendal, geb. Apeldoorn 1895; volgt VI.i.

3.                  Egbert Eikendal, geb. Apeldoorn 1898; volgt VI.j.

 


 

VI.i. Johan Wijnand Eikendal, z.v. V.h, geb. Apeldoorn 26.10.1895, schilder-winkelier, overl. Apeldoorn 19.12.1967, crem. Dieren, tr. 02.12.1924 Grietje Lamberta Hendrika Folkers, geb. s-Gravenhage 21.09.1902, d.v. Reemt Feiko Folkers en Aaltje Luten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Margaretha Eikendal, geb. Apeldoorn 18.08.1931, tr. van Offeren, niet vermeld in 1967. [Slikkerveer 1967]
Uit dit huwelijk een dochter en twee zoons.

2.                  Alice Eikendal, geb. Apeldoorn 06.02.1936, (verloofd Apeldoorn 26.12.1962) tr. Jan D. Aafjes. [s-Gravenhage, 1967]

 


 

VI.j. Egbert Eikendal, z.v. V.h, geb. Apeldoorn 15.03.1898|a|, winkelier, overl. voor 1988, tr. 1e Lina Katharina Menk, geb. Giessen (D) 19.05.1902, overl. 05.04.1993, begr. Wageningen (Bpl.Leeuwerenk); tr. 2e Apeldoorn xx.12.1943|c| Anna Streng,|b| geb. ca. 1916, overl. Apeldoorn 29.09.1988, begr..

Uit het huwelijk Eikendal-Streng:

1.                  Egbert Eikendal, geb. Apeldoorn 1945; volgt VIII.c.

 

Noten: |a| in JB p.16 per abuis 25.03; |b| in JB p.16 per abuis Ans Schenk; |c| Nieuwe Apeldoornsche courant 29.12.1943.

 


 

VIII.c. Egbert Eikendal, z.v. VI.j, geb. Apeldoorn 07.01.1945|c|, tr. voor 1974 Elizabeth Riemke Beenen, Elly. [Apeldoorn]

Uit dit huwelijk:

1.                  Anne Elizabeth Eikendal, Annelies, geb. 29.09.1974, tr. Hendricus Albertus van Tongeren.

2.                  Rosanna Christine Eikendal, geb. 12.05.1978.

 

Noten: |a| in JB p.16 per abuis 1946.

 


 

Tak Apeldoorn

 

III.b. Dirk (Gerrits) Eikendal, z.v. II.a, geb. Hoog Soeren 22.12.1778|b|, hoefsmid (wapeningslijst 1799), smid (1813), meester smit (1815,1817), smid (1826,1833), overl. Apeldoorn 01.08.1863, tr. Apeldoorn 04.01/01.04.1810 Machteld van Weenum, Mechteltje, geb. Schoonbroek (N.Apeldoorn) 01.04.1790, overl. Apeldoorn 19.10.1866, d.v. Berent Egberts van Weenum en Cornelia Wouters van Asselt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Eikendal, geb. Apeldoorn 27.03.1811, ged. Apeldoorn 07.04.1811, dienstmeid (1833), overl. Apeldoorn 19.10.1871, tr. Apeldoorn 17.05.1833|a| Tiemen Tiemens Kersen, timmerman (1833,1844), herbergier (1846,1848), logementhouder (1851,1857), logementhouder op t Loo, overl. Wormen (Apeldoorn) 16.02.1887|d|, z.v. Herbert Fijmen Kersten, herbergier, en Petronella Staarink.
Uit dit huwelijk: Hubertus, geb. Apeldoorn 28.12.1834, overl. Apeldoorn 06.01.1917; Derk, geb. Apeldoorn 28.01.1838, overl. Bloemendaal(NH) 20.01.1915; Petronella, geb. Apeldoorn 27.03.1841, overl. Wormen (Apeldoorn) 16.11.1903; Magtilda, geb. Apeldoorn 23.01.1844, overl. Apeldoorn 31.05.1857; Johanna, geb. Apeldoorn 31.10.1846; Hendrik Jan, geb. Apeldoorn 20.11.1848; Niesena Jacomiena, geb. Apeldoorn 10.02.1851.

2.                  Cornelia Eikendal, geb. Apeldoorn 17.02.1813, overl. s-Gravenhage 29.05.1891|c||e|, tr. Apeldoorn 04.07.1840 Teunes Johannes Beeuwkes, geb. Apeldoorn 21.03.1811, ged. Apeldoorn 31.03.1811, schoenmaker te s-Gravenhage, overl. voor 1891, z.v. Lambertus Beeuwkes en Elizabeth Pol.

3.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 1815; volgt IV.d.

4.                  Berendina Eikendal, geb. Apeldoorn 03.10.1817, overl. (in ketel gevallen, deerlijk gebrand, 25 uren daarna overleden) Apeldoorn 07.11.1821.

5.                  Jan Gerrits Eikendal, geb. Apeldoorn 1820; volgt IV.e. [Tak Beekbergen (Apeldoorn)]

6.                  Berendiena Elisabeth Eikendal, geb. Apeldoorn 30.09.1822, overl. Apeldoorn 06.09.1826.

7.                  Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 1825; volgt IV.f.

8.                  Jacomina Eikendal, geb. Apeldoorn 26.11.1827, overl. Apeldoorn 29.06.1906, tr. Apeldoorn 16.02.1849 Jacobus Oldenhof, geb. Apeldoorn 15.02.1825, landman, wonende in het Koninklijk Park onder Apeldoorn, overl. Het Loo (Apeldoorn) 22.12.1896, z.v. Peter Oldenhof en Aaltje Kamphuis.
Uit dit huwelijk: Aaltje, geb. Apeldoorn 14.05.1850, overl. Apeldoorn 22.05.1935; Peter, geb. Apeldoorn 19.10.1851, overl. Apeldoorn 23.03.1926; Willem Alexander Lodewijk, geb. Apeldoorn 12.12.1853, overl. Apeldoorn 18.01.1914; Magthilda, geb. Apeldoorn xx.08.1855, overl. Apeldoorn 29.08.1855; Dirk, geb. Apeldoorn 07.09.1856, overl. Apeldoorn 08.04.1947; Magthilda, geb. Apeldoorn 12.03.1858, overl. Apeldoorn 19.11.1923; Albert Marinus, geb. Apeldoorn 22.09.1859, overl. Apeldoorn 24.02.1864; Berend, geb. Apeldoorn 15.05.1861; Jacobus, geb. Apeldoorn 29.04.1869, overl. Apeldoorn 01.11.1934.

9.                  Maria Johanna Eikendal, geb. Apeldoorn 13.10.1830, overl. Het Loo (Apeldoorn) 21.09.1910, tr. Apeldoorn 02.11.1861 Hermen Oldenhof, geb. Apeldoorn 30.04.1828, huisknecht op het Paleis, overl. Het Loo (Apeldoorn) 17.01.1893, z.v. Peter Oldenhof en Aaltje Kamphuis.
Uit dit huwelijk: Peter, geb. Apeldoorn 20.10.1862, overl. Apeldoorn 08.04.1936; Dirk, geb. Apeldoorn 03.04.1864, overl. Het Loo (Apeldoorn) 05.01.1887; Aalbert, geb. Apeldoorn 25.01.1866, overl. Apeldoorn 31.01.1871; Martinus, geb. Apeldoorn 11.02.1868, overl. Apeldoorn 07.01.1871; Mathilda Alberta, geb. Apeldoorn 29.12.1871, overl. Het Loo (Apeldoorn) 12.12.1887.

10.              Berendiena Elisabeth Eikendal, geb. Apeldoorn 24.08.1835, overl. Amersfoort 19.04.1911, begr. Amersfoort (Bpl. Soesterkwartier), tr. Apeldoorn 14.07.1860 Hendrik Limpers, geb. Rheden 12.02.1827, katechiseermeester (1860,1868), onderwijzer (1869,1870), godsdienstonderwijzer (1873), overl. Amersfoort 09.07.1899, begr. Amersfoort (Bpl. Soesterkwartier), z.v. Hendrik Limpers en Catharina Willemsen.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Apeldoorn 19.05.1861, overl. Apeldoorn 24.03.1941; Mathilda, geb. Apeldoorn 30.09.1863, overl. Apeldoorn 26.05.1944; Dirk, geb. Apeldoorn 14.12.1865; Jacob Johannes, geb. Apeldoorn 17.08.1867, overl. Apeldoorn 22.01.1868; Jacob Johan, geb. Apeldoorn 16.05.1869, overl. Apeldoorn 17.03.1870; Elisabeth, geb. Apeldoorn 21.07.1870, overl. Ermelo 20.08.1947, begr. Amersfoort (Bpl. Soesterkwartier); Gerrit Karel, geb. Apeldoorn 27.05.1873.

 

Noten: |a| bruid Magrita, bruidegom Fijmen Kersten (huw.akte Apeldoorn 1833 no.17, GenLias); |b| 04.12 volgens Rootsweb; |c| per abuis moeder Mathilda Beeuwkes genoemd in overl.akte s-Gravenhage 1891 no.1553 en in N.L. 1891 p.64; |d| Tijmen Tijmen (overl.akte Apeldoorn 1887 no.68);|e| NL 9 (1891) 64.

 


 

IV.d. Gerrit Berend Eikendal, z.v. III.b, geb. 21.05.1815, meestersmid (1855), grof- en hoefsmid (1854,1873), koopman (1883), overl. Wormen (Apeldoorn) 23.05.1901, tr. 1e Apeldoorn 31.12.1842 Hester Scherrenberg, ook Scharrenberg, geb. Apeldoorn 19.01.1819, overl. (kraambed) Apeldoorn 19.12.1851, d.v. Antonie Scharrenberg en Cornelia van Oorsprong; tr. 2e Apeldoorn 04.03.1854|a| Adriana Pas, geb. Apeldoorn 18.01.1820, overl. Apeldoorn 19.03.1868, d.v. Johannes Herman Pas en Hendrika Hoegen.

Uit het huwelijk Eikendal-Scherrenberg:

1.                  Dirk Eikendal, geb. Apeldoorn 1844; volgt V.i.

2.                  Antonie Eikendal, geb. Apeldoorn 17.11.1845, jonggestorven.

3.                  Antonie Eikendal, geb. Apeldoorn 16.03.1847, smid, papierfabrikant (1878), overl. Wormen (Apeldoorn) 12.06.1916, tr. Apeldoorn 22.06.1878 Anna Hendrina Willemsen, geb. Arnhem 22.11.1852, tapster Deventerweg, overl. Apeldoorn 04.03.1938, d.v. Evert Jan Willemsen en Johanna Hendrika van Houtum.

4.                  Kornelis Eikendal, geb. Apeldoorn 1849; volgt V.j.

5.                  Hestertje Eikendal, geb. Apeldoorn 17.12.1851, overl. Apeldoorn 16.04.1853.

Uit het huwelijk Eikendal-Pas:

6.                  levenloze zoon, Apeldoorn 04.11.1854.

7.                  Magtilda Eikendal, geb. Apeldoorn 21.11.1855, overl. Apeldoorn 25.11.1855|b|.

8.                  Machtilda Eikendal, geb. Apeldoorn 22.07.1857, overl. Apeldoorn 25.03.1883, tr. Apeldoorn 29.06.1878 Lambert Veeneman, geb. Apeldoorn 07.06.1849, slager, overl. Apeldoorn 15.04.1882, z.v. Andries Veeneman en Hermiena Beekamp.
Uit dit huwelijk: Andries Herman, geb. Apeldoorn 13.03.1880, overl. Apeldoorn 31.05.1880; Andries Herman, geb. Apeldoorn 22.11.1881, overl. Apeldoorn 09.06.1940.

9.                  Johannes Herman Eikendal, geb. Apeldoorn 22.01.1859, overl. Apeldoorn 07.09.1873.

 

Noten: |a| GenLias; |b| per abuis 1856 in JB p.49.

 


 

V.i. Dirk Eikendal, z.v. IV.d, geb. Apeldoorn 21.01.1844, overl. Apeldoorn 01.04.1920, tr. 1e Deventer 25.02.1886 Jacomina Aleida Eijsink, geb. Deventer 09.01.1845, overl. Ermelo 24.06.1889|a|, d.v. Teunis Eijsink en Jacomina Aleida Renssen; tr. 2e Apeldoorn 16.09.1909 Catharina Schieck, geb. Leiden 16.03.1842, overl. Wormen (Apeldoorn) 27.09.1910, d.v. Johan Fredrik Schieck, muziekmeester, en Catharina Rogge.

CS tr. 1e Leiden 29.04.1885 Carel Hendrik Willem de Jongh, geb. Amsterdam ca. 1830, fabrieksmid (1860), chef machinist (1885), overl. Rotterdam 20.03.1905, z.v. Willem de Jongh en Engelina de Bruijn.
CHWdJ tr. 1e Haarlem 28.06.1860 Johanna Engelina Bollebakker, geb. Haarlem 07.01.1833, overl. Oud-Beijerland 15.06.1866, d.v. Gerbert Bollebakker en Catharina van der Graaff; tr. 2e Dordrecht 12.08.1868 Adriana Elisabeth Biester, geb. Dordrecht ca. 1839, overl. Dordrecht 07.12.1882, d.v. Jacob Biester en Adriana Pijl.

Uit het huwelijk Eikendal-Eijsink:

1.                  levenloos kind, Brink en Orden (Apeldoorn) 13.01.1887.

2.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 1889; volgt VI.k.

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1889 no.246.

 


 

VI.k. Gerrit Berend Eikendal, z.v. V.i, geb. Apeldoorn 27.01.1889, koopman (1913), directeur (1938), overl. Groningen 07.06.1965, begr. Groningen (Bpl. Esserveld) 10.06.1965, tr. Apeldoorn 11.11.1913 Fenna Gerritdina Spijker, geb. Apeldoorn 20.10.1888, overl. Groningen 11.05.1980, begr. 16.05.1980, d.v. Roelof Spijker, meubelmaker (1913), directeur (1938), en Gijsje Overberg.

(1916) Op 17.07.1916 krijgt Gerrit Berend Eikendal, wonende Kraneweg 21 8a te Groningen, het kenteken A2130 uitgereikt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Eikendal, geb. Apeldoorn 1915; volgt VIII.d.

2.                  Roelof Eikendal, geb. Groningen 1918; volgt VIII.e.

3.                  Gijsje Eikendal, geb. Apeldoorn 25.12.1921, overl. Groningen 12.07.1938.

 


 

VIII.d. Dirk Eikendal, Dick, z.v. VI.k, geb. Apeldoorn 27.11.1915, met Statendam naar New York (1935), overl. Groningen 20.06.1985, crem. Groningen 25.06.1985, tr. Groningen 10.05.1946 Eberta Tjaardina Bandringa, Bep, geb. 18.06.1919, overl. Groningen 09.04.1998, crem., d.v. Hendrik Bandringa en Geertruida Tuintjer.
Uit dit huwelijk:

1.                  G.G. Eikendal, Trudi/Trudy, geb. Groningen 06.05.1947, tr. Harry Kwast.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Groningen 1954; volgt IX.a.

3.                  Hendrik Eikendal, geb. Groningen 1956; volgt IX.b.

 


 

IX.a. Gerrit Berend Eikendal, Ger, z.v. VIII.d, geb. Groningen 08.10.1954, tr. Groningen 03.07.1989 Carmen Sjoukje Sophia Hazelhoff, geb. Groningen 25.03.1956.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lea Eikendal, geb. Groningen 22.02.1989.

2.                  Dick Eikendal, geb. Groningen 27.07.1991.

 


 

IX.b. Hendrik Eikendal, Han, z.v. VIII.d, geb. Groningen 28.08.1956, tr. Margaretha van der Meulen, Margreet, geb. Groningen 30.08.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                  Laura Eikendal.

2.                  Stella Eikendal, geb. Groningen 31.07.1995.

 


 

VIII.e. Roelof Eikendal, z.v. VI.k, geb. Groningen 29.04.1918, directeur Gemeente Reiniging en Haven- en Marktwezen te Haarlem, overl. Haarlem 10.05.2007, tr. 1e 06.08.1947 (echtsch. na 1980) Hendrina Cornelia Zeeman, geb. Amsterdam 10.11.1926; tr. 2e Haarlemmermeer 11.12.1992 Adriana Boer, geb. Leiden 23.07.1954.

Uit het huwelijk Eikendal-Zeeman:

1.                  Elisabeth Eikendal, Liesbeth, geb. Haarlem 23.04.1950, tr. Haarlem 15.05.1974 Frank Bonset, geb. Amsterdam 24.07.1948.

2.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Haarlem 1951; volgt IX.c.

3.                  Fenny Eikendal.

 


 

IX.c. Gerrit Berend Eikendal, Bert, z.v. VIII.e, geb. Haarlem 19.07.1951, tr. Haarlem 21.06.1977 Ingrid Jeanette Antonia Kok, geb. Bloemendaal(NH) 24.11.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                  Kim Joyce Eikendal, geb. Heemstede 01.11.1980.

2.                  Romi Mabelle Eikendal.

 


 

V.j. Kornelis Eikendal, z.v. IV.d, geb. Apeldoorn 20.10.1849, winkelier (1879,1894), winkelier (1879,1894), winkelier-ijzerhandel, koopman, overl. Apeldoorn 09.04.1925, tr. Apeldoorn 22.06.1878 Johanna Sager, geb. Voorst 04.05.1852, overl. Apeldoorn 23.03.1936, d.v. Gerrit Jan Sager en Gerritje Kruimer.

[1939] Wijlen mevr. de wed. J. Eikendal, geb. Slager {Sager}, te Apeldoorn, heeft aan de diaconie der Ned. Herv. Gemeente aldaar 5000 gelegateerd.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  Hestertje Eikendal, geb. Apeldoorn 08.05.1879, overl. Apeldoorn 17.07.1879.

2.                  Hestertje Eikendal, geb. Apeldoorn 06.07.1880, overl. Apeldoorn 05.05.1959, begr. Colmschate 09.05.1959, tr. Apeldoorn 30.08.1906 Jan Izaak van Leusen, geb. Diepenveen ca. 1881, onderwijzer, overl. Apeldoorn 16.12.1963, z.v. Gerhardus Albertus van Leusen en Maria Kloosterboer.
Uit dit huwelijk drie kinderen, waaronder: Johanna Maria, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 09.06.1908.

3.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 08.04.1881, overl. Apeldoorn 22.04.1881.

4.                  Gerritje Eikendal, geb. Apeldoorn 29.04.1882.

5.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 24.08.1884, overl. Apeldoorn 16.05.1885.

6.                  Evertina Jacoba Eikendal, geb. Apeldoorn 03.12.1885, overl. Apeldoorn 03.01.1886.

7.                  Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 17.04.1887, overl. Apeldoorn 07.12.1887.

8.                  Everdina Jacoba Eikendal, geb. Apeldoorn 15.04.1888, overl. Apeldoorn 09.05.1971.

9.                  Cornelia Johanna Eikendal, geb. Apeldoorn 07.06.1889, overl. Apeldoorn 24.06.1890.

10.              Gerrit Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 03.07.1890, overl. Apeldoorn 04.12.1890.

11.              Jacobus Eikendal, geb. Apeldoorn 09.12.1892, overl. Apeldoorn 05.05.1969, tr. na 1940 Wilhelmina Frederika Christina Elisabeth Waijenberg, geb. Arnhem 30.10.1886, overl. Apeldoorn 13.04.1972, d.v. Ernst Waijenberg, agent van politie, en Dina Cornelia Groenenberg.
WFCEW tr. 1e Arnhem 15.05.1912 Andries Herman Veeneman (1881-1940), rijwielhersteller, z.v. Lambert Veeneman en Machtilda Eikendal; uit dit huwelijk (klein)kinderen.

12.              Cornelis Eikendal, geb. Apeldoorn 02.06.1894, overl. Apeldoorn 11.07.1894.

 

Noten: |a| Het Vaderland 25.01.1939.

 


 

Tak Beekbergen

 

IV.e. Jan Gerrits Eikendal, z.v. III.b, geb. Apeldoorn 12.01.1820, ged. 30.01.1820, smid (1846,1849), grofsmid (1850), meester-smid te Beekbergen (Apeldoorn), overl. Beekbergen (Apeldoorn) 18.03.1868, tr. Apeldoorn 22.08.1845 Gerharda Margretha de Bruin, geb. Apeldoorn 26.04.1818, papiermaakster, overl. Zutphen 10.09.1871|b|, d.v. Gerrit de Bruin, papiermaker, en Teuntje Bello, papiermaakster en winkelierster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Teuntje Eikendal, geb. 05.12.1844, overl. 07.05.1867.

2.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1846; volgt V.k.

3.                  Machdalena Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.03.1849, vertr. 16.11.1872 naar Brummen, overl. Apeldoorn 04.05.1923, tr. Apeldoorn 16.11.1872 Jan Veldkamp, geb. Brummen 22.12.1835, grofsmid te Brummen, overl. Brummen 05.10.1888, z.v. Egbert Jan Veldkamp en Mechelina Volgers.
Uit dit huwelijk vijf zoons, waaronder: Egbert Jan, geb. Brummen 22.04.1873, overl. Brummen 12.04.1909; Johannes Gerhardus, geb. Brummen 21.01.1875; Diederik, geb. Brummen 14.04.1879, overl. na 1901; Mechiel Jan Danil, geb. Brummen 10.09.1883.

4.                  Dirk Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1850; volgt V.l.

5.                  Tonia Grada Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.02.1852, vertr. 20.05.1867 naar Arnhem, later Brummen, overl. Brummen 27.10.1880, tr. Apeldoorn 25.05.1872|a| Arend Johannes Veldkamp, geb. Brummen 03.08.1837, metselaar te Brummen, overl. na 1880, z.v. Egbert Jan Veldkamp en Meggelina Volgers.
Uit dit huwelijk: Egbert Jan, geb. Rhienderen (Brummen) 28.11.1872; Margrietha Mechelina, geb. Rhienderen (Brummen) 17.04.1874; Martinus Johannes Veldkamp, geb. Rhienderen (Brummen) 24.09.1875, bakker (1899), tr. Enschede 08.02.1899 Maria Lewina Leferink, geb. Enschede 1874, d.v. Bernardus Johannes Leferink, stucadoor, en Geertruid Zeggelink; Hendrikus Johannes, geb. Rhienderen (Brummen) 18.01.1878; Dina, geb. Rhienderen (Brummen) 30.04.1879.

6.                  Jan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1854; volgt V.m.

 

Noten: |a| Tonias voogd (vader overleed in 1868, moeder in 1871) is dan Gerrit Berends Eikendal; |b| ook overl.akte Apeldoorn 1871 no.261.

 


 

V.k. Gerrit Antonie Eikendal, z.v. IV.e, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.08.1846, landbouwer (1886,1893), boer, veehandelaar, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 05.02.1927, tr. 20.04.1873 / tr. Epe 23.11.1872|b| Aaltje Veldhuis, geb. Epe (Vaassen) 22.12.1855, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 17.03.1931, d.v. Peter Veldhuis en Janna Kerkmeyer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1873; volgt VI.l.

2.                  Peter Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1874; volgt VI.m.

3.                  Johannes Martinus Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1876; volgt VI.n.

4.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 20.06.1878, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 03.03.1894.

5.                  Johanna Margaretha Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.04.1880, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 13.08.1893.

6.                  Antonie Gerhardus Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1882; volgt VI.o.

7.                  Albert Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1884; volgt VI.p.

8.                  Daniel Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 09.04.1886, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 07.05.1886.

9.                  Dorus Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 20.07.1888, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 01.08.1888.

10.              Magdalena Eikendal, Dora, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 13.03.1890, overl. Apeldoorn 09.12.1948, tr. Apeldoorn 11.02.1911 Wouter Jansen, geb. Ede|a| 02.10.1885, arbeider (1914), landbouwer (1928), overl. Apeldoorn 25.04.1941, z.v. Hendrik Jan Jansen en Jacobje Verbeek.
Uit dit huwelijk: Gerrit Antonie, geb. Apeldoorn xx.03.1914, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 29.07.1914; levenloos kind, Beekbergen (Apeldoorn) 03.08.1928; drie dochters.

11.              Aaltje Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.01.1893, overl. na 1949, tr. 1e Apeldoorn 06.02.1915 Steven Vierwinden, geb. Putten 23.10.1881, arbeider (1915), landbouwer (1949), overl. Putten 06.11.1949, z.v. Teunis Vierwinden (1854-1935) en Hendrikje Wolbers (ca.1858/1859-1911); tr. 2e na 1949 H.J. Klopman.
Uit het huwelijk Vierwinden-Eikendal: Hendrikje, geb. Putten 20.01.1918.

12.              Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1895; volgt VI.q.

13.              Johanna Margrieta Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.07.1897, overl. Apeldoorn, begr. Beekbergen 12.60.1980, tr. Apeldoorn 18.03.1920 Jan Donkersgoed, geb. Putten 04.10.1894, landbouwer, overl. Beekbergen (Apeldoorn), z.v. Elbert Donkersgoed en Trijntje van Veenhuizen.
Uit dit huwelijk: Elbert Donkersgoed, geb. 03.11.1922; Aaltje Donkersgoed, geb. Apeldoorn 06.02.1926, overl. Apeldoorn 27.08.1941.

 

Noten: |a| Apeldoorn volgens GenLias; |b| Epe 23.11.1872 volgens GenLias.

 


 

VI.l. Jan Eikendal, z.v. V.k, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.09.1873, boer, koopman (1903,1909), veehandelaar (1912,1916), overl. Zutphen 07.09.1926|b|, tr. Apeldoorn 23.05.1903 Petertje Cornelissen, Pee, geb. Hall|a| 04.06.1874, overl. Apeldoorn 18.11.1945, d.v. Rutger Cornelissen en Egberta Kerseboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.06.1903, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 05.07.1904.

2.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.09.1904, boer, overl. Apeldoorn 08.04.1969, begr. Beekbergen (Apeldoorn) 12.04.1969.

3.                  Egberta Aleida Johanna Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.09.1905, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 15.01.1909.

4.                  Rutger Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 09.11.1906, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 15.10.1907.

5.                  Rutger Eikendal, Rut, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 25.10.1907, medewerker wasserij, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 10.05.1986, begr. Beekbergen (Apeldoorn) 15.05.1986.

6.                  Albert Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 15.12.1908, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 20.10.1909.

7.                  Aaltje Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 23.11.1909, boerin, overl. Apeldoorn 15.06.1979, begr. Beekbergen (Apeldoorn) 20.06.1979.

8.                  Jan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1911; volgt VII.i.

9.                  Egberta Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.04.1912, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.04.1912.

10.              Egbert Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 29.04.1913, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 21.09.1914.

11.              levenloos kind, Beekbergen (Apeldoorn) 18.10.1916.

12.              Egbert Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1917; volgt VII.j.

 

Noten: |a| Apeldoorn volgens GenLias; |b| ook overl.akte Apeldoorn 1926 no.449.

 


 

VII.i. Jan Eikendal, z.v. VI.l, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 09.05.1911, kleinveehandelaar, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 15.05.1985, begr. Beekbergen (Apeldoorn) 18.05.1985, tr. voor 1942 Roelofje van de Kamp, Roef, geb. Deelen 26.10.1912, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 10.11.1992, begr. Beekbergen (Apeldoorn) 14.11.1992.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1942; volgt VIII.f.

2.                  Franciscus Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1945; volgt VIII.g.

3.                  Petertje Eikendal, Pepie, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 13.02.1947, huisvrouw, tr. Roland S.R. Hilhorst, herenkapper.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

 


 

VIII.f. Jan Eikendal, z.v. VII.i, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 05.09.1942, med. glasfabriek te Tiel, tr. 01.10.1963 Helena Dorothea van Loon, Elly, geb. Hummelo 22.04.1941, onderwijzeres, d.v. Joh. Willem van Loon en Aleida Wil. Kemink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Francis Eikendal, geb. Avezaath 24.04.1964.

2.                  Jan Willem Eikendal, geb. Tiel 01.05.1965.

3.                  Marco Eikendal, geb. Tiel 04.10.1966.

 


 

VIII.g. Franciscus Eikendal, Frans, z.v. VII.i, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.11.1945, ambtenaar, tr. Apeldoorn (bs) 14.06.1971, tr. Beekbergen (kerk) 14.06.1971 Johanna Jacoba Gerritsen, Ans, geb. Apeldoorn 27.12.1947.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Jan Eikendal, Gertjan, geb. Lopik 04.04.1972, tr. Benschop (bs/nh) 29.01.1997 Esther Zijderlaan, geb. 16.02.1974.

2.                  Roel Eikendal, geb. IJsselstein 29.08.1974.

 


 

VII.j. Egbert Eikendal, Bertus, z.v. VI.l, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 01.11.1917, veehandelaar, suppoost bij Paleis t Loo, overl. Beekbergen 11.01.1999, begr. Beekbergen 15.01.1999, tr. Apeldoorn (bs) 05.04.1944, tr. Beekbergen (kerk) 05.04.1944 Jannetje Vermasen, Jannie, geb. Oude Leede 31.01.1926, overl. Lieren 31.01.1996, begr. Beekbergen 05.02.1996, d.v. Jan Vermasen en Anna Maria Weijgertse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petertje Eikendal, Pepie, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 08.08.1948, ged. (NH) Beekbergen 07.11.1948, tr. Apeldoorn (bs) 26.04.1973, tr. Beekbergen (kerk) 26.04.1973 Cornelis Teunis Pors, Cor, geb. Utrecht 13.03.1948, ged. (NH) Utrecht, z.v. Jan Pors en Margaretha Sturkenboom.
Uit dit huwelijk een dochter (1975) en een zoon (1977).

2.                  Anna Maria Eikendal, Anne-Marie, geb. Apeldoorn 13.07.1960, ged. (NH) Beekbergen, tr. Frank Jansen, bedrijfsdirecteur.
Uit dit huwelijk twee zoons (1985, 1988).

 


 

VI.m. Peter Eikendal, z.v. V.k, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 24.10.1874, koopman (1895,1907,1918,1924), veehandelaar, overl. Apeldoorn 02.10.1930, tr. 1e Apeldoorn 26.10.1895|a| Barta Willemina Woutersen, geb. Apeldoorn 07.09.1876, overl. (tbc) Apeldoorn 28.12.1917, d.v. Wouter Woutersen en Barta Willemina Meierink; tr. 2e Avereest 13.04.1923 Christina Wilhelmina Nijman, geb. Avereest 20.11.1882, overl. s-Gravenhage 16.02.1951, d.v. Berend Nijman en Maria Hulleman.

CWN tr. 1e Avereest 05.11.1903 Levert Linde, geb. Avereest 16.12.1879, koopman, overl. Avereest 22.02.1921, z.v. Arent Linde en Hendrikje Gorthuis; tr. 3e 1932 Jan van het Veld.

Uit het huwelijk Eikendal-Woutersen:

1.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.03.1896, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 20.01.1897.

2.                  Gerrit Antonie Eikendal, Korte Gaart, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 04.07.1897, veekoopman, overl. Apeldoorn 1975, tr. Joh. Schaufeli.

3.                  Wouter Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 07.12.1898, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 09.01.1901.

4.                  Albertus Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.03.1900, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 28.08.1900.

5.                  Wouter Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 20.04.1901, overl. Apeldoorn 08.12.1902.

6.                  Wouter Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1903; volgt VII.k.

7.                  Aaltje Eikendal, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 27.02.1906, overl. Apeldoorn 02.08.1985, begr. 06.08.1985, tr. voor 1926 Hendrik Westerik, koopman (1927).
Uit dit huwelijk drie dochters en twee zoons, waaronder: Gerharda Alberta, geb. Apeldoorn xx.09.1926, overl. Apeldoorn 09.06.1927.

8.                  Bartha Willemina Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 31.07.1907, overl. (tbc) Apeldoorn 27.10.1918.

9.                  Peter Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 22.10.1908, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 23.01.1908.

10.              Peter Eikendal, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 1910; volgt VII.l.

Uit het huwelijk Eikendal-Nijman:

11.              Maria Eikendal, geb. Ugchelen 13.08.1924, tr. Michiel de Ruiter. [Enkhuizen 1995]
Uit dit huwelijk een dochter en twee zoons.

 

Noten: |a| bruidegom Eijkendal.

 


 

VII.k. Wouter Eikendal, z.v. VI.m, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 08.06.1903, kapper, kapperszaak in Hardenberg, overl. Hardenberg 11.02.1984, begr. Heemse 16.02.1984, tr. 1e Zwolle 26.06.1924 Margaretha Jochemina Jansen, geb. Zwolle 03.02.1905, overl. Hardenberg 21.09.1927, begr. Zwolle (Alg. Bpl.), d.v. Johannes Jansen en Hendrina Stoffer; tr. 2e tussen 1927 en 1929 Berendina Linde, geb. Dedemsvaart 19.03.1908; tr. 3e na 1933 Tinie Glazenborg.

Uit het huwelijk Eikendal-Jansen:

1.                  Johannes Eikendal, geb. 1924; volgt VIII.h.

Uit het huwelijk Eikendal-Linde:

2.                  Christina Wilhelmina Eikendal, geb. Hardenberg 11.03.1929, tr. Jan Vrielink, vertegenwoordiger.
Uit dit huwelijk twee zoons.

3.                  Peter Eikendal, geb. Hardenberg 1933; volgt VIII.i.

Uit het huwelijk Eikendal-Glazenburg:

4.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Hardenberg; volgt VIII.j.

5.                  Hendrik Wouter Eikendal, geb. Hardenberg.

 


 

VIII.h. Johannes Eikendal, z.v. VII.k, geb. 28.11.1924, overl. Nunspeet 25.09.1996, tr. Helena Maria Gerharda Wiggers, geb. 09.05.1929, overl. Nunspeet 03.09.2013, begr. Nunspeet.

Uit dit huwelijk:

1.                  G.J. Eikendal; volgt IX.d.

 


 

IX.d. G.J. Eikendal, z.v. VIII.h, tr. Evelien Heshusius.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sebastiaan Eikendal.

2.                  Michlle Eikendal.

 


 

VIII.i. Peter Eikendal, z.v. VII.k, geb. Hardenberg 16.12.1933, ondernemer, tr. Thea Krup.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ben Eikendal.

2.                  Diana Eikendal, tr. R. van Duivenstein.

 


 

VIII.j. Gerrit Antonie Eikendal, z.v. VII.k, geb. Hardenberg, kapperszaak Hardenberg, tr. Hardenberg (bs/nh) 30.11.1979 Th.E. Verboom, Dorrie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Wilhelmina Eikendal, Jolanda, geb. Hardenberg 20.06.1981.

 


 

VII.l. Peter Eikendal, z.v. VI.m, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 20.07.1910, koopman, overl. Apeldoorn 22.01.1936, otr. Apeldoorn 1933|a|, tr. Apeldoorn 1933|b| Johanna Bessels, overl. na 1936.

Uit dit huwelijk:

1.                  Barta Willemina Eikendal, Bertha|c|, Bep, geb. Apeldoorn 20.01.1935, overl. Beekbergen 08.12.2014, crem. Ugchelen-Apeldoorn (Heidehof).

 

Noten: |a| Nieuwe Apeldoornsche courant 25.03.1933; |b| Nieuwe Apeldoornsche courant 07.04.1933; |c| Nieuwe Apeldoornsche courant 23.01.1936.

 


 

VI.n. Johannes Martines Eikendal, z.v. V.k, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 12.08.1876, veekoopman, overl. Apeldoorn 25.10.1930, tr. Apeldoorn 23.05.1918 Hendrikje Fluit, geb. Ede 13.07.1882, overl. na 1930, d.v. Hendrik Fluit en Geurtje van Holland.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.07.1918, overl. Apeldoorn 29.05.1998, crem. Ugchelen 03.06.1998, tr. voor 1940 Berend Jan Zegers, sleeper (1942), overl. 20.02.1998.
Uit dit huwelijk: Johannes Martinus, geb. Apeldoorn xx.10.1942, overl. Apeldoorn 31.12.1942.

2.                  Hendrikje Eikendal, Heintje, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.03.1920, overl. Beekbergen 28.10.1995, crem. Ugchelen 02.11.1995, tr. Geurt Blankenspoor, overl. 08.04.1995.
Uit dit huwelijk twee zoons.

3.                  Johannes Eikendal, geb. Apeldoorn 1921; volgt VII.m.

4.                  Grada Antonia Helena Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.05.1923.

 


 

VII.m. Johannes Eikendal, z.v. VI.n, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 01.11.1921, koopman (1950), overl. Apeldoorn 03.11.1991, crem. Dieren 07.11.1991, tr. Apeldoorn xx.09.1948|a| Driesje Krombos, geb. ca. 1928, overl. Apeldoorn 23.03.2000.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Martinus Eikendal, geb. Apeldoorn xx.09.1949|b|, overl. Apeldoorn 17.02.1950.

 

Noten: |a| Nieuwe Apeldoornsche courant 13.09.1948; |b| Nieuwe Apeldoornsche courant 20.08.1949.

 


 

VI.o. Antonie Gerhardus Eikendal, z.v. V.k, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.03.1882, koopman (1903), landbouwer (1904), overl. Apeldoorn 24.08.1958, tr. Apeldoorn 04.07.1903 Maaike Kool, geb. Vianen 20.12.1881, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 14.05.1969, d.v. Christiaan Kool en Metje van de Water.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 20.02.1904, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 03.03.1904.

2.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1907; volgt VII.n.

3.                  Christiaan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1910; volgt VII.o.

4.                  Albertus Marinus Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1911; volgt VII.p.

 


 

VII.n. Gerrit Antonie Eikendal, z.v. VI.o, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 15.06.1907, veehandelaar, tr. Engelina Berends, geb. Oosterhuizern (Apeldoorn) 02.09.1905, overl. Lieren 30.05.1984, crem. Dieren 04.06.1984, z.v. Willem Jan Berends, bakker, en Jacoba Wilhelmina Jochems. [Beekbergen (Apeldoorn) 1969]

Uit dit huwelijk:

1.                  Maaike Eikendal, tr. H. van Zadelhof.
Uit dit huwelijk een dochter.

 


 

VII.o. Christiaan Eikendal, z.v. VI.o, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 23.04.1910, landbouwer, overl. Utrecht 1966, tr. 30.07.1931 Derkje Johanna Brouwer, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 27.10.1913, overl. 12.01.1991, begr. Beekbergen 17.01.1991. [Beekbergen (Apeldoorn) 1969]

Uit dit huwelijk:

1.                  H.M. Eikendal, Maaike, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.05.1932, overl. Beekbergen 10.09.2011, crem. Dieren 15.09.2011, tr. Albert Johannes Hennink, Ap, geb. Loenen 29.04.1927, overl. Beekbergen 25.07.2011, crem. Dieren 29.07.2011.
Uit dit huwelijk drie dochters.

2.                  Gerritje Eikendal, Gerrie, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 18.03.1934, overl. Apeldoorn 16.06.2009, crem., tr. Harm Kruk, overl. voor 2009.
Uit dit huwelijk een zoon.

3.                  Antonia Gerharda Eikendal, Toos, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.05.1935, tr. Herman Neuteboom Spijker, Harm, geb. 25.12.1932, overl. Wilp 16.04.2012.
Uit dit huwelijk drie zoons.

4.                  Ruth Teunis Eikendal, geb. Oosterhuizen/Beekbergen (Apeldoorn) 1937; volgt VIII.k.

5.                  Engelina Gerdina Antonia Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 16.08.1938, tr. Jo Labberton.
Uit dit huwelijk vier dochters.

6.                  Derkje Johanna Eikendal, geb. Beekbegen 13.02.1940, tr. Cornelis de Boer.
Uit dit huwelijk twee zoons.

7.                  Christiaan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1942; volgt VIII.l.

 


 

VIII.k. Ruth Teunis Eikendal, z.v. VII.o, geb. Oosterhuizen/Beekbergen (Apeldoorn) 05.01.1937, landbouwer, tr. voor 1965 J.P. Alberts, Coba, geb. 06.05.1937, d.v. Derk Jan Alberts en Hermina Kleingotink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirkje Johanna Eikendal, geb. Oosterhuizen 21.10.1965, tr. Herman Rik Schut.
Uit dit huwelijk een dochter.

2.                  Christiaan Eikendal, geb. Oosterhuizen 10.01.1968, servicemonteur.

3.                  Derk Jan Eikendal, geb. Oosterhuizen 02.10.1969, tr. Hendrika Veldwijk.

 


 

VIII.l. Christiaan Eikendal, z.v. VII.o, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.06.1942, tr. 25.04.1967 G.H.J. Tork, Gerda.

Uit dit huwelijk:

1.                  Edith Eikendal, geb. 30.01.1969|a|.

2.                  Job Eikendal, geb. 25.02.1973.

 

Noten: |a| in JB p.62 per abuis 25.01.

 


 

VII.p. Albertus Marinus Eikendal, z.v. VI.o, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 15.10.1911, koopman, overl. Apeldoorn 19.03.1937, otr. Apeldoorn 1936|c|, tr. Apeldoorn 1936|d| Johanna Jacoba Hagen, Anna, geb. Voorst 31.01.1911, overl. na 1937, d.v. Derk Hagen, landbouwer, en Doortje Albers.

[1937] Te Loenen, gemeente Apeldoorn, wordt sedert Woensdagmorgen de veehandelaar A. Eikendal vermist. Hij is dien morgen per rijwiel naar de Paaschveetentoonstelling te Apeldoorn gereden om vee te verkoopen. Hij moet s avonds met een groot bedrag aan geld eveneens per rijwiel den terugweg naar Loenen aanvaard hebben. Toen hij Woensdagnacht laat nog niet in zijn woning teruggekeerd was, waarschuwde men de politie. Op den weg langs het Apeldoornsch-Dierensche kanaal werd Donderdagmorgen vroeg ter hoogte van de Kalkzandsteenfabirek Alba het rijwiel van E. gevonden. Eveneens ontdekte men op den berm langs het kanaal zijn jas, waarin zich een leege portefeuille bevond. Op vermoeden van misdrijf heeft de politie van Apeldoorn in samenwerking met die van Loenen den geheelen Donderdag gedregd, echter zonder resultaat. Omtrent de vermissing tast men nog in het duister.|b|

Uit dit huwelijk|a|:

1.                  Maaike Eikendal, geb. Apeldoorn 06.11.1936, tr. F.H. Bielderman, geb. 12.12.1932, overl. 28.11.1999.
Uit dit huwelijk twee zoons.

 

Noten: |a| in JB p.59 per abuis ook een zoon Albert vermeld; |b| Het Vaderland 19.03.1937 (ook De Gooi- en Eemlander, Leeuwarder Courant, Limburgsch dagblad); |c| Nieuwe Apeldoornsche courant 13.06.1936; |d| Nieuwe Apeldoornsche courant 26.06.1936.

 


 

VI.p. Albert Eikendal, z.v. V.k, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 15.03.1884, poelier-koopman, overl. Apeldoorn 19.03.1965, tr. Apeldoorn 09.12.1905 Georgina Bakker, geb. Brussel 28.12.1886, overl. Apeldoorn 05.11.1982, d.v. Antoon Bakker en Joanna Hubertina Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Aaltje Eikendal, geb. Recklinghausen (D) 04.07.1906, tr. voor 1934 Hermannus Mulder, Herman, winkelchef (1934), kruideniersbedrijf.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Apeldoorn 21.04.1934; dochter.

2.                  Georgina Eikendal, geb. Recklinghausen 30.08.1908, overl. 19.10.1997, crem. Dieren 23.10.1997, tr. Jannes Modderkolk, hoofddirecteur NMB Bank Nederland, overl. voor 1997.

3.                  Aaltje Eikendal, geb. Recklinghausen 16.05.1910, onderneemster, Gelderse Modevakschool, tr. Johan Oudshoorn.

4.                  Anton Eikendal, geb./overl. Recklinghausen 1911.

5.                  Anthonia Eikendal, geb. Recklinghausen 27.06.1912, onderneemster, Groninger Modevakschool, overl. 07.03.1998, crem. Zwolle (Kranenburg) 11.03.1998, tr. Cornelis Hermanus de Jong, geb. Kampen 09.11.1914, ondernemer, boekhandel en drukkerij in Kampen, overl. Heerde 31.10.1999, crem. Zwolle (Kranenburg) 05.11.1999.
Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon.

6.                  Anton Eikendal, geb. Apeldoorn 1915; volgt VII.q.

7.                  Gerda Antonia Eikendal, geb. Apeldoorn 01.03.1918, overl. Ugchelen 13.01.2011, begr. 17.01.2011, tr. Apeldoorn 17.07.1946 Hermanus Cornelis Dijkgraaf, geb. Epe 18.02.1918, overl. voor 2011, z.v. Gijsbert Dijkgraaf (1895-1984) en Dirkje van Norel (1896-1968).
Uit dit huwelijk twee (drie?) zoons.

8.                  Gerrit Antonie Eikendal, geb. Apeldoorn 16.04.1920, overl. (door het ijs gezakt en aan longontsteking overleden) Apeldoorn 01.11.1938.

9.                  Albert Eikendal, geb. Apeldoorn 1921; volgt VII.r.

10.              Driesje Eikendal, Miep, geb. Apeldoorn 18.05.1924, overl. Apeldoorn 19.03.2011, begr. Wenum-Wiesel, tr. Dirk Willem Abbink, geb. 22.03.1913, overl. 08.03.2005, begr. Wenum-Wiesel.
Uit dit huwelijk drie zoons en twee dochters.

11.              Hubertina Joanna Eikendal, geb. Apeldoorn 26.01.1927.

12.              Louise Eikendal, geb. Apeldoorn 29.04.1929, tr. Johannes Baars.
Uit dit huwelijk: Dirk-Cornelis Baars en Jan Baars, auteur van De familie Eikendal: Hoog-Soeren, Apeldoorn, Beekbergen (Apeldoorn), te Apeldoorn.

 


 

VII.q. Anton Eikendal, z.v. VI.p, geb. Apeldoorn 10.10.1915, elektricien, overl. Apeldoorn 28.07.1989, crem. Dieren, tr. voor 1942 Johanna Petronella Dekker, geb. ca. 1921, overl. Apeldoorn xx.01.1989, crem. Dieren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert Antonie Eikendal, geb. Apeldoorn 1942; volgt VIII.m.

2.                  Georgina Eikendal, geb. Apeldoorn ca. 1945, tr. NN.
Uit dit huwelijk vier/vijf kinderen.

3.                  Leonardus Eikendal, geb. Apeldoorn ca. 1947; volgt VIII.n.

4.                  Martilda Eikendal, geb. Apeldoorn ca. 1949, tr. NN.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

 


 

VIII.m. Albert Antonie Eikendal, z.v. VII.q, geb. Apeldoorn 13.12.1942, tr. voor 1968 (echtsch.) Cornelia Meulenbelt, geb. 26.08.1943.

Uit dit huwelijk:

1.                  Emile Etienne Eikendal, geb. Apeldoorn 10.05.1968, politieagent.

2.                  Leon Lucien Eikendal, geb. Stroe 11.03.1972, productiemedewerker.

3.                  Marielle Miranda Eikendal, geb. Stroe 17.05.1973, administratief medewerkster.

 


 

VIII.n. Leonardus Eikendal, z.v. VII.q, geb. Apeldoorn ca. 1947, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mariska Eikendal.

 


 

VII.r Albert Eikendal, z.v. VI.p, geb. Apeldoorn 06.11.1921, tr. Nelie Wijnhof.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marion Eikendal.

 


 

VI.q. Gerrit Antonie Eikendal, Lange Gaart, z.v. V.k, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 21.08.1895, koopman (1926), paardenkoopman, landbouwer, logementhouder, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 29.11.1987, crem. Dieren 03.12.1987, tr. 1e Apeldoorn 05.06.1924 (echtsch. Apeldoorn 22.05.1935) Maria Helena Descende, geb. Mechelen (B) 30.12.1899|a|, overl. Apeldoorn 19.09.1989, d.v. Josu Jozef Descende (-1930) en Justina Baptiste (-1939); tr. 2e Apeldoorn 17.10.1935 Gerritje Ketel, geb. Apeldoorn 13.02.1905, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 02.04.1990, d.v. Gerritje Ketel.

Maria Helena Descende tr. 2e Helmond 26.08.1936 Wiebe van der Meulen, geb. Kollumerland 23.02.1907, overl. Apeldoorn 04.05.1978.

Uit het huwelijk Eikendal-Descende:

1.                  Aaltje Eikendal, geb. Apeldoorn 07.07.1925, overl. Eibergen 31.07.2000, tr. 1e Voorst 13.10.1948 A. Oosterman, geb. 15.06.1919, overl. 08.02.1985; tr. 2e na 1987 Jan Keimpe Russchen, overl. voor 2000.

2.                  levenloos kind, Apeldoorn 26.10.1926.

Kind van Gerritje Ketel:

3.                   Gerrit Ketel, geb. Apeldoorn 06.10.1928.

Uit het huwelijk Eikendal-Ketel:

4.                  Gerritje Eikendal, geb. Apeldoorn 02.06.1936, onderwijzeres, tr. 09.08.1960 D.A. Popma.

 

Noot: |a| PK (28.12 volgens Jan Baars, p.60, V.N.).

 


 

V.l. Dirk Eikendal, z.v. IV.e, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 03.11.1850, koetsier, bewaarder, oppasser (1901), overl. Amsterdam 1922, tr. Apeldoorn 25.08.1877|a| Wilhelmina Aleida ten Berk de Boer, geb. Amsterdam|b| 01.09.1847, overl. Amsterdam 1932, d.v. Jan te Berk de Boer en Willemina Aleida Certon Slijkhuis.

Dirk vertrekt 03.10.1877 naar Deventer, later Sijbekarspel. Woont te Amsterdam van sept 1879 tot maart 1880 Van Zesenstraat 72, van maart tot juni 1880 Plantaadje Doklaan 15, van juni 1880 tot mei 1890 Plantaadje Doklaan 14 en vanaf mei 90 Hoogte Kadijk 146 huis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Derk Eikendal, geb. Apeldoorn 22.11.1872|a|.

2.                  Willem Albertus Eikendal, geb. Hoorn 06.01.1879.

3.                  Maurits Gijsbertus Eikendal, geb. 1882; volgt VI.r.

4.                  Wilhelmina Aleida Eikendal, geb. Amsterdam 12.04.1886, onderwijzeres (1926), overl. Hilversum, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 08.03.1967, tr. Amsterdam 01.09.1926|c| Jan Arentsen, geb. Apeldoorn 13.11.1875, boekhouder, z.v. Aalt Arentsen en Johanna Geertruida ten Berk de Boer.
JA tr. 1e Apeldoorn 15.09.1904 Berendina van Welt, geb. Deventer 26.11.1878, overl. Apeldoorn 27.11.1925, d.v. Josephus Johannes Petrus Adrianus van Welt, dagloner, en Berendina Pothoven.

 

Noten: |a| bij het huwelijk een kind gewettigd; |b| Apeldoorn volgens GenLias; |c| 02.09 volgens Het Vaderland 03.09.1926.

 


 

VI.r. Maurits Gijsbertus Eikendal, z.v. V.l, geb. Amsterdam 24.01.1882, werkman (1901), bootwerker, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 03.12.1968, tr. Amsterdam 16.10.1901|a| (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.02.1936, ingeschr. Amsterdam 30.10.1936) Maria Louise Wilhelmina Degewij, geb. Amsterdam 16.09.1882, d.v. Heinrich Jacob Degewij en Hillegonda Delsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Aleida Eikendal, geb. Amsterdam 12.04.1902.

2.                  Hendrik Jacob Eikendal, geb. Amsterdam 14.05.1903.

 

Noten: |a| bruid Maria Louisa.

 


 

V.m. Jan Eikendal, z.v. IV.e, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 28.09.1854, smid, vertr. 16.11.1872 naar Brummen, overl. Apeldoorn 24.03.1924, tr. Winterswijk 03.06.1881 Theodora Frederika Kimmels, geb. Winterswijk 02.06.1859, overl. Apeldoorn 11.12.1930, d.v. Jan Frederik Kimmels en Josiena Stemerdink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1882; volgt VI.s.

2.                  Jan Fredrik Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1884; volgt VI.t.

3.                  Gerrit Jan Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 1887; volgt VI.u.

4.                  Jan Hendrik Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 20.04.1891, overl. voor 1954.

5.                  Gerharda Margaretha Josiena Eikendal, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 30.11.1899, overl. Apeldoorn 12.10.1990, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof), tr. Teunis Schut, geb. Apeldoorn 23.02.1897, fabrikant, overl. Apeldoorn 30.06.1963, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof), z.v. Hendrikus Johannes Schut en Catharina Beekman.
Uit dit huwelijk een dochter en een zoon.

 


 

VI.s. Jan Eikendal, z.v. V.m, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 19.09.1882, smid (1907,1909), rijwielfabrikant (1910), expediteur, expeditie-ondernemer (1930), overl. Apeldoorn 08.10.1930, tr. Apeldoorn 27.12.1906 Huberta Hendrika Elisabeth Bontrop, geb. Utrecht 05.07.1883, overl. na 1930, d.v. Jacobus Bontrop en Dirkje de Ruiter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Frederika Eikendal, geb. Apeldoorn 31.10.1907, overl. Utrecht 08.08.1953, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof), tr. Frederik Carel Obbes, geb. 08.10.1906, tandarts, overl. 29.04.1958, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof).

2.                  Jan Eikendal, geb. Apeldoorn 1909; volgt VII.s.

 


 

VII.s. Jan Eikendal, z.v. VI.s, geb. Apeldoorn 01.07.1909, expediteur, overl. Apeldoorn 10.12.1973, tr. 20.04.1934 Hendrika Kerseboom, geb. Apeldoorn 19.07.1907, overl. 11.07.1988, d.v. Hendrik Kerseboom en Hendrika Johanna Oonk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Eikendal, geb. Apeldoorn 24.09.1934; volgt VIII.o.

2.                  Hub. Hendr. Eliz. Eikendal, geb. Apeldoorn 1937; volgt VIII.p.

 


 

VIII.o. Jan Eikendal, z.v. VII.s, geb. Apeldoorn 24.09.1934, overl. Apeldoorn 09.10.2014, crem., tr. A.A.A. Breebaart, Fien.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Eikendal.

2.                  Anita Eikendal, en Giovanni.

3.                  Rita Eikendal, en Peter.

 


 

VIII.p. Hub. Hendr. Eliz. Eikendal, Harry, z.v. VII.s, geb. Apeldoorn 24.09.1937, tr. H. Knul, Bep.

Uit dit huwelijk:

1.                  Carrie Eikendal, en Bon.

2.                  Marieke Eikendal.

 


 

VI.t. Jan Fredrik Eikendal, z.v. V.m, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 06.11.1884, stoffeerder (1910), makelaar, overl. Apeldoorn 22.05.1964, tr. s-Gravenhage 26.01.1910 Geertruida Reijnen, geb. Wassenaar 03.04.1887, overl. Apeldoorn 03.03.1961, d.v. Arie Reijnen (ca.1859-) en Jansje Suur (ca.1861-1949).

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Frederika Eikendal, Do, geb. Apeldoorn 22.01.1911, dansschool Do Eikendal, tr. Frederik Anton Rijshouwer, geb. Rotterdam 17.06.1910, ondernemer, overl. Apeldoorn 16.06.2000, z.v. Cornelis Jan Rijshouwer en Isabella Johanna Nieuwenhuijzen. [Apeldoorn 1961,1964]
Uit dit huwelijk een dochter en een zoon.

2.                  Arina Johanna Eikendal, geb. Apeldoorn 10.05.1917, tr. Lodewijk Hegt, politie-inspecteur. [Scheveningen 1961,1964]
Uit dit huwelijk een dochter en drie zoons.

 


 

VI.u. Gerrit Jan Eikendal, z.v. V.m, geb. Beekbergen (Apeldoorn) 02.01.1887, smid, overl. Apeldoorn 17.05.1972, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof), tr. 1e s-Gravenhage 17.03.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 31.01.1935, ingeschr. s-Gravenhage 01.02.1935) Petronella Reijnen, geb. Wassenaar 16.11.1891, overl. s-Gravenhage, d.v. Arie Reijnen (ca.1859-) en Jansje Suur (ca.1861-1949); tr. 2e na 1935 Franziska Veronika Buchstor, geb. Aulendorf 01.03.1900, overl. Apeldoorn 10.10.1954, begr. Apeldoorn (Bpl. Heidehof).
FVB tr. 1e Amsterdam 25.10.1928 Evert Kamphorst, geb. Nijkerk 22.04.1897, horlogemaker, z.v. Gerrit Kamphorst, kleermaker, en Rieka Marcus.

Uit het huwelijk Eikendal-Reijnen:

1.                  Elfrida Eikendal, geb. Apeldoorn 12.01.1916, stewardess, overl. s-Gravenhage na 1972.

 


 

IV.f. Berend Eikendal, z.v. III.b, geb. Apeldoorn 19.02.1825, hoefsmid (1853,1855), smid (1859,1860), overl. Apeldoorn 10.01.1860, tr. Apeldoorn 07.05.1852 Zwaantjen van Essen, geb. Apeldoorn 03.06.1828, overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 13.03.1897, d.v. Hendrik van Essen en Aaltje de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Eikendal, geb. Apeldoorn 31.01.1853, vertrekt 1870 naar Sloten, terug, overl. Apeldoorn 12.09.1871.

2.                  Magtilda Eikendal, geb. Apeldoorn 20.01.1855, overl. Apeldoorn 23.12.1859|b|.

3.                  Dirk Eikendal, geb. Apeldoorn 12.09.1856, overl. Apeldoorn 10.02.1860|a|.

4.                  Hendrik Danil Eikendal, geb. Apeldoorn 1859; volgt V.n.

 

Noten: |a| per abuis 1864 in JB p.48; |b| per abuis 1869 in JB p.48.

 


 

V.n. Hendrik Danil Eikendal, z.v. IV.f, geb. Apeldoorn 08.10.1859, schilder (1890,1896,1921,1922), winkelier, overl. Apeldoorn 25.06.1932, tr. Apeldoorn 24.08.1889 Johanna Berendina Jansen, geb. Ede 05.02.1864, overl. Ermelo 23.03.1920|a|, d.v. Louw Jansen en Willempje Hessing.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Eikendal, geb. Apeldoorn 06.06.1890, tr. Apeldoorn 04.08.1921 Johannes Bronsvoort, geb. Apeldoorn 04.04.1892, bleker (1921), z.v. Herman Bronsvoort, bleker, en Johanna Wilhelmina Nikkels.

2.                  Zwaantje Eikendal, geb. Apeldoorn 10.05.1891, tr. Apeldoorn 03.05.1922 Albertus Peters, geb. Den Helder 09.12.1887, stationsambtenaar (1922), overl. Zaandam 30.09.1959, z.v. Albert Peters en Janna Hegeman. [Amsterdam]

3.                  Willemina Eikendal, geb. Apeldoorn 02.11.1893, tr. Johan Frederik Karel Driessen, geb. Apeldoorn 06.09.1890, poelier (1915), z.v. Johan Frederik Karel Driessen (1860-1923), poelier, en Jantje Jonker (1861-1955). [Dorpstraat, Apeldoorn (1915)|b|; Amsterdam]
Uit dit huwelijk een dochter.

4.                  Berend Eikendal, geb. Apeldoorn 18.03.1896, overl. Zevenhuizen (Apeldoorn) 04.09.1899.

5.                  Berend Louis Eikendal, geb. Apeldoorn 1902; volgt VI.v.

 

Noten: |a| ook overl.akte Apeldoorn 1920 no.227; |b| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.144 (toestel 118).

 


 

VI.v. Berend Louis Eikendal, z.v. V.n, geb. Apeldoorn 05.11.1902, adm. ambtenaar, overl. Utrecht 23.06.1956, begr. Zeist (Nwe Bpl.), otr. 14.07.1941, tr. Apeldoorn 20.08.1941 Geertruida Johanna Bevelander, geb. Apeldoorn 09.06.1918, overl. Zeist 13.11.2014, begr. Zeist.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerry Geertrui Eikendal, Hanny, geb. Zeist 08.08.1942.

2.                  Gerry Hendrike Eikendal, geb. Zeist 28.09.1949.

 


 

II.b. Jan Berends Eikendal, z.v. I, ged. Apeldoorn 07.10.1761, boswachter, schaapherder, overl. Ede 07.02.1841|c|, tr. Bunschoten 20.04.1800 Jannetje Martens, geb. Nijkerk ca. 1770, overl. Watergraafsmeer 22.12.1839.

Uit dit huwelijk:

1.                  Barend Eikendal, geb. Bunschoten 20.03.1803, ged. 26/27.03.1803, overl. 1827.

2.                  Maria Eikendal, geb. Bunschoten 14.12.1805, overl. voor 1836, tr. Watergraafsmeer 08.05.1831 Daniel Johannes van Golberdingen, geb. Amsterdam 07.02.1807, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 26.02.1807, schildersgezel (1831), schilder, overl. Watergraafsmeer 12.09.1863, z.v. Daniel van Golberdingen en Wilhelmina Catharina Smit.|a|
DJG tr. 2e Watergraafsmeer 30.04.1836 Maria Elisabeth van den Braber, geb. Enkhuizen 16.04.1809, overl. Watergraafsmeer 25.02.1837, d.v. Hendrik van den Braber en Alida Degelink; tr. 3e Watergraafsmeer 29.10.1837 Petronella van den Braber, geb. Enkhuizen 25.09.1813, overl. Watergraafsmeer 07.06.1841, zus van Maria Elisabeth.|b|

3.                  Angniesje Eikendal, geb. Bunschoten 23.03.1816.

 

Noten: |a||b| Genealogie van den Braber uit Haarlem, Andijk e.o., door J.J.M. den Braber te Bilthoven; |c| Eijkendaal.

 


 

terug naar het overzicht Eikendal