Familie Lohuis (6)

 

(Oele)

 

Deze familie stamt af van Jan Lohuis, olieslager te Oele, en Jenne te Rutbeek. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van mw. A. Vorgers-Lohuis. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien december 2023)

 


 

-1. Berent de Olijslager, uit Oele, lidm. Delden 1680|a|, tr.|b| Trijne kleine Lohuis.

 

Noten: |a||b| EC Geerdink-vdWorp, De Marke Usselo, deel 2, p.28.

 


 

0.  Jan Berentsen, olijslager in Oele, lidm. Delden 1698|a|, tr.|b| 1e Aaltje Fockink; tr. 2e 26.07.1699|c| Eefse Queckeboom.
Uit het huwelijk Jan-Eefse:

1.                  Jan, geb. Delden 1703; volgt I.

 

Noten: |a||b||c| EC Geerdink-vdWorp, De Marke Usselo, deel 2, p.28.

 


 

I.  Jan Lohuis, ged. Delden 06.09.1703, olieslager in Oele, woont Boerschap Oele 1748|f|, tr. Delden 16.07.1733|e| Jenne te Rutbeek, geb. ca. 1708, uit Boekelo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catrina Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 1736 (87-97), vermeld 1795 (95-86), otr. Delden 1764 (94-78) Hendrik Nijlandt, uit Deldener Esch.
Uit dit huwelijk: kind, ged. Delden 1765 (87-53);  Jenneken, geb. Delden ca. 1765, overl. Ambt Delden 11.12.1834; kind, ged. Delden 1767 (87-54); Berend, geb. Ambt Delden ca. 1766, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 23.06.1830; kind, ged. Delden 1770 (87-55); kind, ged. Delden 1771 (87-56); kind, ged. Delden 1773 (87-56); Aaltjen, geb. ca. 1774, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 05.06.1847; Jan Hendrik, ged. Delden 1777 (87-59), overl. Deldeneresch 14.03.1844

2.                  Eva Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 03.04.1740|a|, landbouwster (1814), overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 23.06.1823, otr. Delden 1767 (94-86) Gerrit Averingh, ook Averink, geb. Deldeneresch ca. 1739, landbouwer (1814), overl. Deldeneresch (Delden) 04.01.1818|h|.
Uit dit huwelijk: Barend, geb. Ambt Delden ca. 1764(?)|g|, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 12.09.1846; kind, ged. Delden 1768 (87-54); kind, ged. Delden 1770 (87-55); Jan, geb. Ambt Delden ca. 1770, overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 25.03.1823; kind, ged. Delden 1771 (87-55); kind, ged. Delden 1774 (87-57); kind, ged. Delden 1776 (87-58); kind, ged. Delden 1779 (87-61); Berend Jan, ged. Delden 1782 (87-63), overl. Deldeneresch (Ambt Delden) 21.11.1832; Gerrit Jan, ged. Delden 1786 (88-17), overl. Stad Delden 09.09.1873.

3.                  Jan Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 1744 (87-96).

4.                  Berent Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 1745 (87-96).

5.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Oele 1748; volgt II.

6.                  Gerrit Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 1751 (87-98).

7.                  Hendrik Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 1757 (87-98).

 

Opm: Volgens een testament uit 1751 is Jenneken te Rutbeek, geb. voor 1723, w.s. rond 1705, d.v. Gerrit te Rutbeek en Harmke Brunink, getrouwd met Jan Belling. Is dit dezelfde?|b||c|

Opm: Jenne te Rutbeek wordt ook Jenne Kwinkeler genoemd en zou uit Boekelo afkomstig zijn.|d|

 

Noten: |a| inv.87 f.96; |b| EC Geerdink-vd Worp, De Marke Usselo, deel 3, p.85; |c| ibidem, deel 2, p.43; |d| ibidem, deel 2, p.28; |e| inv.94 f.2; |f| Jan en Jenne Olijslaeger, Catrine (11 jr), Eva (8 jr), Jan (5 jr), Berend (1 jr), een knegt en een meijd (Volkstelling Stad en Gerigt Delden 1748); |g| oud 82 jaar (overl.akte Ambt Delden 1846 no.47,GenLias); |h| ouders niet vermeld (overl.akte Delden 1818 no.4).

 


 

II.  Jan Hendrik Lohuis, z.v. I, geb. Oele, ged. Delden 10.11.1748|t|, landbouwer, olieslager te Oele, bouwman (1813), overl. Hengelo 23.08.1813|u|, otr. Delden 1782 (95-22), tr. Haaksbergen 14.04/12.05.1782|q||r| Berendina ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 22.11.1758|h|, landbouwersche, woont Hengelo 1822, overl. Broekheurne (Lonneker)) 08.12.1827|l|, d.v. Henrik ter Heege en Geertjen Borgt of Mors.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 26.10.1783|a|, landbouwster te Usselo (1823), Lonneker (1840,1853), overl. Broekheurne (Lonneker)) 26.04.1868|s|, tr. Jan Hermen Gleis (1781-1823), later ter Heege, z.v. Hendrik Gleis en Hendrina Buursink.
Zij komen op de Broekheurner Heege te wonen en worden later ter Heege genoemd.|e|

2.                  Hendrik Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 24.07.1785|b|, landbouwer, overl. Hengelo 27.12.1844, ongehuwd.

3.                  Jenneken Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 02.09.1787|c|, w.s. overl. voor 1812|v|.

4.                  Gesine Lohuis, geb. Oele, ged. Delden 16.08.1789|d|, w.s. overl. voor 1812 |v|.

5.                  Jannes Lohuis, geb. Oele 1791; volgt III.

6.                  Gerrit Lohuis, geb. Oele 30.10.1796, ged. Delden 06.11.1796|f|, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 03.01.1872; ongehuwd.

7.                  Gesina Lohuis, geb. Oele 11.11.1798, ged. Delden 14.11.1798|g|.

8.                  Geziena Lohuis, geb. Lonneker ca. 1799, overl. Broekheurne (Lonneker) 15.05.1826|w|.

 

Noten: |a| inv.88 p.31; |b| inv.88 p.31; |c| inv.88 p.32; |d| inv.88 p.32; |e| E.C. Geerdink-vdWorp, De Marke Usselo, deel 2, p.28; |f| inv.88 p.92; |g| inv.88 p.92; |h| inv.126 p.100; |l| akte no.150 {wede Hendrik Loohuis}; |q| RAO inv.167 p.5; |r| 21.05 volgens EC Geerdink-vdWorp, De Marke Usselo, deel 2, p.28; |s| 82 jaar (overl.akte Lonneker 1868 no.74); |t| inv.87 f.97; |u| moeder Jenne Kwinkeler (overl.akte Hengelo 1813 no.42); |v| in het Register naamsaanneming Hengelo 1812 no.113 zijn vermeld: Jan Hendrik, Johanna (28 jaar), Hendrik (27 jaar), Johannes (19 jaar), Gerrit (14 jaar), Geziena (12 jaar); |w| moeder Gerritdina (overl.akte Lonneker 1826 no.62).

 


 

III.  Jannes Lohuijs, z.v. II, geb. Oele, ged. Delden 30.03.1791|e|, landbouwer (1822,1847), klompenmaker (1834), overl. Hengelo 24.12.1847, tr. Hengelo 18.10.1822 Henders Kleinburink, ook klein Burink, geb. Neede 21.07.1802, ged. Neede 25.07.1802|f|, dienstmeid (1822), landbouwster (1849,1858,1865), zonder beroep (1865), overl. Oele (Hengelo) 04.11.1882, d.v. Gerrit Kleinburink, wever, en Albertdina Bekkink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lohuis, geb. Hengelo 08.05.1824, landbouwster (1879), overl. Deldenerbroek (Ambt Delden) 31.07.1881, tr. Ambt Delden 06.04.1849 Jan Willem Hofhuis, geb. Ambt Delden 1816, landbouwer, overl. Deldenerbroek (Ambt Delden) 02.06.1876, z.v. Jan Hofhuis, landbouwer, en Margrita Stokreef.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 25.05.1853, overl. Stad Delden 01.06.1939; Jan Hendrik, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 26.04.1858, overl. Deldenerbroek (Ambt Delden) 06.11.1912.

2.                  Arendina Lohuis, geb. Hengelo 03.05.1827, dienstmeid (1852), weefster (1853,1856), landbouwster (1862), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.04.1899, tr. Lonneker 15.05.1852|b| Gerrit Holters, geb. Hengelo ca. 1823, wever (1852,1859), landbouwer (1862,1902), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 25.01.1902, z.v. Hendrik Holters, landbouwer, en Hermina Keijzer (ook Asveld).
Uit dit huwelijk: Hermannus, geb. Lonneker 01.10.1853, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 30.05.1875; Johanna, geb. Broekheurne (Lonneker) 23.10.1856, overl. Lonneker 02.11.1884; Hermina, geb. Broekheurne (Lonneker) 09.05.1859, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.10.1877; Aaltjen, geb. Broekheurne (Lonneker) 10.01.1862, overl. Lonneker 27.03.1887; Hendrina, geb. Broekheurne (Lonneker) 17.12.1869, overl. Enschede 10.12.1937.

3.                  Berendina Lohuis, geb. Hengelo 16.06.1828, landbouwster (1895), overl. Neede 26.07.1904, tr. 1e Hengelo 26.02.1858 Albert Jan ter Wengel, geb. Hengelo 01.01.1825, daglooner (1858,1863), wever (1859), overl. Woolde (Hengelo) 18.03.1863, z.v. Arend Jan ter Wengel, dagloner, en Hermina Fokkink; tr. 2e Neede 29.12.1871 Arent ten Hoopen, geb. Neede 29.08.1824, landbouwer, overl. Neede 20.03.1894, z.v. Hendrik ten Hoopen, wever, en Arentdina Kleinburink.
Uit het huwelijk ter Wengel-Lohuis: Johanna, geb. Hengelo 04.01.1859, overl. Neede 13.08.1872; Albert Jan, geb. Hengelo 11.04.1863|g|, overl. Neede 16.12.1922.
     AtH tr. 1e Neede 13.03.1847 Harmina Freriks, geb. Neede 18.05.1825, overl. Neede 24.02.1870, d.v. Gerrit Freriks en Jenneken Sloot.

4.                  Geziena Lohuis, geb. Hengelo 05.03.1832, landbouwster (1853), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.12.1905, tr. Lonneker 12.12.1851 Jan Hendrik Assink, geb. Lonneker 01.06.1827, wegarbeider (1853,1861), landbouwer (1864,1866), bleeker (1868,1870,1873,1875), overl. Lonneker 02.05.1892, z.v. Berent Jan Assink (1798-1851) en Janna Nijland (-1870).
     “Jan Hendrik Assink is bouwman en gaat samen met Gesina Lohuis op een boerderij van Richtersbleek wonen. De bleek was toen nog van W.P.H.C. Greve.
     “Hier verbouwde Jan Hendrik Assink groente en Gesina Lohuis deed de was voor hotel de Graaff en voor fabrikanten families. Bij het huis was een droogschuur en een groot bleekveld met sloten met helder stromend water eromheen. Na het wassen werd het witgoed op de bleek gelegd en geregeld met een klomp met water besprenkeld en dan werd dat witgoed stralend wit in de zon. Daarna spoelen, stijven en drogen in de droogschuur waarna het kon worden gestreken.”
De voorkant van het huis had uitzicht op de Alleeweg. Deze Alleeweg was een weg met een dubbele bomenrij van beuken en eiken. De weg ging naar de van Heekstraat. Het Café Assink aan de Hengelosestraat in Enschede heeft één van de zoons als voorvader.”|a|

Uit dit huwelijk vijf dochters en vier zoons (1855-1875), waaronder Berent Jan Assink (1859-), tr. Lonneker 1889 Johanna Lohuis (1866-), d.v. Hermannus Lohuis (1842-1923) en Berendina in ’t Nije (ca.1841-1918),
alsmede: Berend Jan, geb. Lonneker 07.02.1853, overl. Driene (Lonneker) 24.08.1856; Johannes, geb. Lonneker 06.03.1855; Berendina, geb. Driene (Lonneker) 23.07.1857; Johanna, geb. Driene (Loneker) 29.12.1861; Hendrik Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.12.1864, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.01.1867; Mietje, geb. Eschmarke (Lonneker) 31.10.1866, overl. Deventer 10.11.1920|d|; Hendrik Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.07.1868, overl. Enschede 02.09.1950; Lida, geb. Eschmarke (Lonneker) 14.08.1869, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.01.1870; Gerrit Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.07.1870, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.01.1872; Lida, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.02.1873, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.03.1876; Gerrit Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.02.1873 {tweeling}, overl. Enschede 23.05.1954; Herman, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.04.1874, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.02.1875; Hermina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.12.1875.

5.                  Gerrit Lohuis, geb. Hengelo 09.06.1834; volgt IV.a.

6.                  Jenneken Lohuis, geb. Hengelo 02.11.1836, landbouwster (1858), overl. Twekkelo (Lonneker) 25.10.1912, tr. Lonneker 06.03.1858 Berend Jan Schukkink, geb. Lonneker 10.01.1834, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 29.09.1911, z.v. Gerrit Schukkink en Geertrui Lansink.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Twekkelo (Lonneker) 04.06.1859, overl. Twekkelo (Lonneker) 29.07.1931; levenloze dochter, Twekkelo (Lonneker) 02.12.1863; Gerrit Jan, geb. Twekkelo (Lonneker) 29.04.1865; Jannes, geb. Twekkelo (Lonneker) 03.09.1869, overl. Hengelo 20.04.1939; Herman, geb. Twekkelo (Lonneker) 19.11.1873, overl. Hengelo 05.07.1935; Gerhard, geb. Twekkelo (Lonneker) 29.11.1878, overl. Twekkelo (Lonneker) 26.09.1900; Johanna, geb. Twekkelo (Lonneker) 29.11.1878 {tweeling}.

7.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Hengelo 16.07.1839; volgt IV.b.

8.                  Aleida Lohuis, geb. Hengelo 16.07.1839 (tweeling), dienstmeid (1873), overl. Stad Delden 26.04.1921, tr. Hengelo 23.10.1873 Gerrit Reusink, geb. Laren ca. 1832, landbouwer, overl. Vossenbrink (Stad Delden) 06.11.1904, z.v. Jan Reusink en Gerritje Kormelink.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika, geb. Hengelo ca. 1874, overl. Stad Delden 05.10.1941; Gerrit Jan, geb. Hengelo ca. 1882, overl. Vossenbrink (Stad Delden) 29.03.1887.

9.                  Hermannus Lohuis, geb. Hengelo 06.04.1842; volgt IV.c.

10.              Hermina Lohuis, geb. Hengelo 04.05.1845, overl. Ambt Delden 18.09.1929, tr. 1e Ambt Delden 03.07.1865 Jan Elferink, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 23.10.1821, landbouwer (1849,1865), overl. Deldenerbroek (Ambt Delden) 31.08.1866, z.v. Lambert Elferink en Geertruij Jager; tr. 2e Ambt Delden 26.07.1867 Jan Roesink, geb. Stad Delden 26.11.1828, landbouwer, overl. Deldenerbroek (Ambt Delden) 24.01.1910, z.v. Berend Roesink, landbouwer, en Berendina Kraijenveld.
Uit het huwelijk Roesink-Lohuis: Jan Roesink, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 06.02.1868, tr. Delden 1894 Johanna Lohuis (1874-), d.v. Gerrit Lohuis (1834-1875) en Gerritdina Wiegerink;
en voorts: Berendina, geb. Ambt Delden ca. 1871; Hermina, geb. Ambt Delden ca. 1872, overl. Ambt Delden 16.03.1954; Jannes, geb. Ambt Delden ca. 1877, overl. Enschede 07.04.1923|c|; Berend Jan, geb. Ambt Delden ca. 1880; Hendrik Jan, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 15.10.1884.
     JE tr. 1e Ambt Delden 20.07.1849 Fenneken Lammertink, geb. Ambt Delden ca. 1818, overl. Deldenerbroek (Ambt Delden) 07.01.1860, d.v. Frederik Lammertink en Janna Luttikhuis.

 

Noten: |a| E.C. Geerdink-vd Worp, De Marke Usselo, deel 1, p.24; |b| Loohuis (huw.akte Lonneker 1852 no.42); |c| ook overl.akte Lonneker 1923 no.58; |d| ook overl.akte Lonneker 1920 no.208; |e| RAO inv.88 p.33; |f| vader klein Buurink; |g| de vader overleden, aangifte door Christiaan Gerhard Fredrik Marius, 53 jr, medicinae doctor (geb.akte Hengelo 1863 no.47).

 


 

IV.a.  Gerrit Lohuis, z.v. III, geb. Hengelo 09.06.1834|a|, landbouwer (1858,1872), woont Oele no.34, overl. Oele (Hengelo) 30.01.1875, tr. Ambt Delden 07.05.1858 Gerritdina Wiegerink, geb. Azelo (Ambt Delden) 09.02.1835, overl. Oele (Hengelo) 18.01.1899, d.v. Gerrit Jan Wiegerink en Fenne Volberink, ook Fenneken Folberink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes Lohuis, geb. Oele (Hengelo) 26.02.1859; volgt V.a.

2.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Oele (Hengelo) 05.10.1861; volgt V.b.

3.                  Hendrik Lohuis, geb. Oeler (Hengelo) 10.11.1863; volgt V.c.

4.                  Jan Lohuis, geb. Oele (Hengelo) 02.09.1865, overl. Hengelo 26.11.1934.

5.                  Fenneken Lohuis, geb. Oele (Hengelo) 15.04.1867, overl. Hengelo 02.03.1942, begr. Hengelo (Oldenzaalsestraat), tr. Hengelo 21.12.1888 Berend Jan Hagreis, geb. Hengelo 05.05.1860, landbouwer (1888,1918), tuinman (1922), landbouwer (1925,1926), overl. Hengelo 27.05.1945, begr. Hengelo (Oldenzaalsestraat), z.v. Hendrik Hagreis, landbouwer, en Janna Otten.
Uit dit huwelijk: Hendrik Gerrit, geb. Woolde (Hengelo) 11.03.1891, overl. na 1926; Gerritdina, geb. Hengelo ca. 1894; Johanna, geb. Hengelo ca. 1897; Gezina, geb. Hengelo ca. 1899, overl. na 1925.

6.                  Hermannus Lohuis, geb. Oele (Hengelo) 06.09.1868, overl. Hengelo 06.04.1869.

7.                  levenloze dochter, Oele (Hengelo) 26.02.1870.

8.                  Hermannus Lohuis, geb. Hengelo 10.09.1872; volgt V.d.

9.                  Johanna Lohuis, geb. Oele (Hengelo) 30.03.1874, tr. Ambt Delden 20.04.1894 Jan Roesink, geb. Deldenerbroek (Ambt Delden) 06.02.1868, klompemaker (1894), landbouwer (1925,1929), z.v. Jan Roesink (ca.1829-), landbouwer, en Hermina Lohuis (1845-).
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. Ambt Delden ca. 1895; Gerrit, geb. Ambt Delden ca. 1901, overl. na 1929; Hendrika, geb. Ambt Delden ca. 1905, overl. Ambt Delden 18.08.1953; Gerritdina, geb. Ambt Delden ca. 1908, overl. Ambt Delden 28.12.1936.

 

Noten: |a| vader Jannes 41 jaar genoemd, maar hij is dan al 43 jaar (geb.akte Hengelo 1834 no.44).

 


 

V.a.  Jannes Lohuis, z.v. IV.a, geb. Oele (Hengelo) 26.02.1859, landbouwer (1889,1912), overl. Hengelo 03.01.1912, tr. Hengelo 11.01.1889 Johanna Renetta Vennink, geb. Hengelo 06.06.1863, landbouwster (1889), overl. Hengelo 24.02.1948, d.v. Johan Arnold Vennink (-1888) en Jenneken ter Horst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Hengelo 28.05.1889; volgt VI.a.

2.                  Johanna Arnolda Lohuis, geb. Hengelo 31.08.1891, overl. 11.12.1961, begr. Usselo, tr. Hengelo 19.02.1914 Gerard Egberink, geb. Boekelo (Lonneker) 01.06.1885, landbouwer (1914), overl. 15.02.1975, begr. Usselo, z.v. Gerrit Jan Egberink, landbouwer, en Janna Lansink. [Boerderij Els Geit, Boekelo|a|]

3.                  Gerritdina Lohuis, geb. Hengelo 13.08.1893, overl. Hengelo 10.01.1933, tr. Hengelo 15.04.1915 Gerrit Hendrik Lohuis (1888-1975), z.v. Hendrik Lohuis (1863-) en Fenneken Holter (ca.1861-1947).

4.                  Johan Lohuis, geb. Hengelo 07.03.1900; volgt VI.b.

 

Noten: |a| no.68 op pp.151-154, in: Boerderijen in Enschede, deel 4 (Boekelo), SHSEL 2023.

 


 

VI.a.  Gerrit Jan Lohuis, z.v. V.a, geb. Hengelo 28.05.1889, landbouwer (1917,1931), overl. 08.06.1970, begr. Delden (Alg.Bpl.), tr. Hengelo 15.11.1917 Johanna ter Haar, geb. Hengelo 02.04.1893, overl. 26.09.1964, begr. Delden (Alg.Bpl.), d.v. Bartus ter Haar, landbouwer, en Jenneken Bergerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bertha Jenneken Lohuis, geb. ca. 1922, overl. Ambt Delden 22.05.2010, tr. Hendrik Gerrit ter Boo, ‘Lobosch Hendrik’, geb. Ambt Delden 01.08.1911, overl. Ambt Delden 24.03.2003, z.v. Jan ter Boo, landbouwer, en Gerritdina ter Haar.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

2.                  Jenneken Bertha Lohuis, geb. Hengelo 24.07.1924, overl. Deventer 08.09.1989, tr. 03.06.1948 Berend Jan Meutstege, geb. 29.08.1914, overl. Markelo 08.07.1975.
Uit dit huwelijk een dochter.

3.                  Jan Lohuis, geb. ca. 1927, overl. Delden 10.06.2007, begr. Delden (Alg.Bpl.) 14.06.2007, tr. NN.

4.                  Gerrit Johan Lohuis, geb. Hengelo 21.06.1929; volgt VII.a.

5.                  levenloos kind, Hengelo 19.03.1931.

6.                  Gerritdina Lohuis, geb. Hengelo 25.10.1935, overl. Almelo 16.11.2018, crem., tr. Jan Hendrik ten Duis, geb. Ambt Delden 15.03.1933, overl. Delden 27.02.2017, crem..

7.                  kind.

8.                  kind.

9.                  kind.

 


 

VII.a.  Gerrit Johan Lohuis, z.v. VI.a, geb. Hengelo 21.06.1929, overl. Oele (Hengelo) 19.07.1995, begr. Delden (Alg.Bpl.) 22.07.1995, mede-oprichter Aannemersbedrijf Gebr. Lohuis BV te Hengelo, tr. Hengelo 25.02.1960 Hendrika Gerda Arendina Wevers, Riek, geb. Boekelo (Enschede) 30.01.1935, overl. Oele 08.03.2003, begr. Delden (Alg.Bpl.) 12.03.2003. [Oele]

Uit dit huwelijk twee dochters.

 


 

VI.b. Johan Lohuis, z.v. V.a, geb. Hengelo 07.03.1900, landbouwer, overl. 18.02.1983, begr. Usselo, tr. Hengelo 10.02.1927 Hendrika Hermina Wevers, geb. Boekelo (Lonneker) 25.12.1902, overl. 15.11.1980, begr. Usselo, d.v. Hermen Wevers en Johanna Warrink.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Twekkelo (Lonneker) 07.03.1928.

 


 

V.b.  Gerrit Jan Lohuis, z.v. IV.a, geb. Oele (Hengelo) 05.10.1861, fabriekarbeider (1893,1914), wever (1922), overl. Hengelo 06.10.1940, tr. Hengelo 10.03.1893 Frederika Wiegerink, geb. Azelo (Ambt Delden) 15.06.1866, dienstbode (1893), overl. Hengelo 04.11.1945, d.v. Hendrik Jan Wiegerink (ca.1822-1901), arbeider, en Geertruid Berghuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Lonneker 04.12.1893.

2.                  Gerrit Hendrik Lohuis, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.11.1894; volgt VI.c.

3.                  Geertruida Gerdina Lohuis, geb. Twekkelo (Lonneker) 10.09.1896, overl. Hengelo 25.05.1914.

 


 

VI.c. Gerrit Hendrik Lohuis, z.v. V.b, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.11.1894, brievenbesteller (1922), tr. Hengelo 21.01.1922 Elisabeth Schepers, geb. Borculo 15.01.1899, d.v. Herman Schepers, timmerman, en Bartha Gesina Veldink.

– Fa. F.G. Zeggelink en G.H. Lohuis, aannemer terrazzowerken cementwerken enz te Hengelo, Kamer van Koophandel Enschede, inschrijvingsnummer 11379, 1936-1940.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  Herman Lohuis, geb. Hengelo 21.05.1927; volgt VII.b.

 

Noten: |a| RAO inv.0344 (medefirmant is Friedrich Gerhard Zeggelink (1905-)).

 


 

VII.b. Herman Lohuis, z.v. VI.c, geb. Hengelo 21.05.1927, overl. 09.06.1982, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.c.  Hendrik Lohuis, z.v. IV.a, geb. Oele (Hengelo) 10.11.1863, fabriekarbeider (1888), landbouwer (1915,1926), overl. Hengelo 22.02.1943, tr. Lonneker 23.03.1888 Fenneken Holter, geb. Woolde (Hengelo) 16.12.1860, overl. Enschede 11.03.1947, d.v. Fredrik Holter, landbouwer, en Jenneken Wiegerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Hendrik Lohuis, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.09.1888; volgt VI.d.

2.                  Gerritdina Johanna Lohuis, geb. Twekkelo (Lonneker) 16.04.1890, overl. Enschede 12.10.1960, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 18.11.1915 Jan Willem Voogd, geb. Boekelo (Lonneker) 13.09.1886, landbouwer (1915), overl. 18.12.1978, begr. Enschede (W.Bpl.), z.v. Berend Jan Voogd, landbouwer, en Hermina Dreteler.

3.                  Frederik Barend Lohuis, geb. Twekkelo (Lonneker) 03.08.1904; volgt VI.e.

 


 

VI.d.  Gerrit Hendrik Lohuis, z.v. V.c, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.09.1888, overl. 07.12.1975, tr. Hengelo 15.04.1915 Gerritdina Lohuis (1893-1933), d.v. Jannes Lohuis (1859-) en Johanna Renetta Vennink (ca.1864-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Ferdinand Johan Lohuis, geb. Twekkelo (Lonneker) 05.07.1918, landbouwer, dpl. soldaat bij 2-III-R.J., overl. Rotterdam 10.05.1940|a|, begr. Delden (Gem. Bpl, vak V, rij 1)|b||c|.

 

Noten: |a| overl.akte Hengelo 1943 no.190; |b| "het Gemeentebestuur van Stad- en Ambt-Delden onzen oprechten dank betuigen voor de schenking van zijn laatste rustplaats" (annonce Beckum 07.06.1941); |c| vermeld in Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting.

 


 

VI.e. Frederik Barend Lohuis, z.v. V.c, geb. Twekkelo (Lonneker) 03.08.1904, landbouwer, overl. na 1942, tr. Lonneker 06.11.1926 Johanna Aaltje Wesseler, geb. Twekkelo (Lonneker) 25.06.1902, overl. na 1942, d.v. Lambertus Wesseler en Johanna Gerdina Kruisselbrink.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Enschede 25.01.1942.

 


 

V.d.  Hermannus Lohuis, z.v. IV.a, geb. Hengelo 10.09.1872, fabriekarbeider (1897,1906), appretteerder (1922), fabrieks-onderbaas (1929), overl. Hengelo 11.01.1949, begr. Hengelo|a|, tr. Hengelo 21.05.1897 Gerritdina Leuvelink, geb. Twekkelo (Lonneker) 02.09.1870, fabriekarbeidster (1897), overl. Hengelo 01.05.1950, begr. Hengelo, d.v. Bernardus Leuvelink, timmerman, en Johanna ter Mors.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Lohuis, geb. Hengelo 09.04.1898; volgt VI.f.

2.                  Johanna Lohuis, geb. Hengelo 07.08.1899, overl. Hengelo 14.10.1899.

3.                  Johanna Lohuis, geb. Hengelo 19.04.1901, overl. 12.09.1970, begr. Hengelo, tr. Hengelo 07.12.1922 Johan Hendrikus Bolleman, geb. Utrecht 15.02.1899, tekenaar, overl. 26.11.1963, begr. Hengelo, z.v. Johannes Hendrikus Bolleman, onderbaas spoorwegen, en Aleida Mol.
Uit dit huwelijk: Johannes Hermannus, geb. Hengelo ca. 1926, overl. Hengelo 27.03.1943.

4.                  Gerritdina Lohuis, geb. Hengelo ca. 1903, tr. Hengelo 22.08.1929 Jan Willem Schipper, geb. Hengelo 25.04.1903, tekenaar, z.v. Jan Hendrik Schipper, machinist, en Geertruida Alberta Bulters.

5.                  levenloos kind, Hengelo 04.04.1906.

6.                  Bernardus Lohuis, Bernard, geb. Hengelo 05.02.1911, overl. Hengelo 26.06.1958, begr. Hengelo.

 

Noten: |a| HL, GL en kinderen zijn begraven in Hengelo aan de Oldenzaalsestraat; op een dubbelgraf staan twee zerken, de een voor HL, GL en BL, de ander voor JB, JHB en JL.

 


 

VI.f.  Gerrit Lohuis, z.v. V.d, geb. Hengelo 09.04.1898, leerling-machinist (1920), overl. Neede 08.11.1962, tr. Hengelo 29.04.1920 Bertha Wilmink, geb. Hengelo 26.11.1897, costuumnaaister (1920), d.v. Willem Wilmink, schilder, en Fredrika Guitink.

Uit dit huwelijk twee zoons.

 


 

IV.b.  Jan Hendrik Lohuis, z.v. III, geb. Hengelo 16.07.1839, landbouwer (1871,1879,1884,1892,1905), arbeider (1886), overl. Stad Delden 05.06.1920, tr. Hengelo 07.10.1871 Johanna Bloemena, geb. Ambt Delden 20.09.1847, overl. Stad Delden 11.03.1925, d.v. Jan Hendrik Bloemena (ca.1816-1888), landbouwer, en Janna van Brunninkreef (ca.1822-1885).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lohuis, geb. Ambt Delden 07.01.1872|c|, overl. Stad Delden 10.08.1874.

2.                  Janna Lohuis, geb. Stad Delden 21.03.1873, overl. Stad Delden 05.04.1947, tr. Stad Delden 09.05.1914 Evert Brinkcate, geb. Stad Delden 18.11.1874, landbouwer (1899), vrachtrijder (1914), overl. Stad Delden 14.12.1945, z.v. Herman Brinkcate, landbouwer, en Berendina Johanna Brunnekreef.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Vossenbrink (Stad Delden) 17.11.1914.
     EB tr. 1e Diepenheim 26.05.1899 Grietje ten Bosch, geb. Diepenheim ca. 1872, overl. Vossenbrink (Stad Delden) 15.06.1912, d.v. Arend Jan ten Bosch, landbouwer, en Hendrika Goorhorst.

3.                  Johanna Lohuis, geb. Stad Delden 31.03.1876, overl. Enschede 30.03.1945, tr. Stad Delden 23.06.1905 Gerrit ter Weele, geb. Enschede 15.12.1874, venter (1905), broodventer (1909,1910), overl. Deventer 21.01.1951|b|, z.v. Jacob ter Weele, commissionair, en Aaltje Evertsen.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.08.1906; Aaltje Johanna, geb. Enschede 19.03.1909; Jan Jacob, geb. Enschede 30.09.1910.

4.                  Gerrigje Lohuis, geb. Stad Delden 17.01.1879, overl. Stad Delden 05.04.1886.

5.                  Jan Hendrik Lohuis, geb. Stad Delden 15.04.1881, metselaar (1914), overl. na 1916, tr. Stad Delden 23.05.1914 Willemina Hendrika Maria Gezina Boshuijzen, geb. Lemelerveld (Ambt Ommen) 02.09.1880, overl. Vossenbrink (Stad Delden) 18.04.1916, d.v. Johan Wilhelm Boshuijzen, voetbode, en Johanna Maria Driezen.

6.                  Hendrik Jan Lohuis, geb. Stad Delden 13.02.1884, overl. Hengelo 09.05.1950|a|.

7.                  Gerhard Lohuis, geb. Stad Delden 06.08.1886, overl. Stad Delden 30.07.1888.

8.                  Gerritjen Johanna Lohuis, geb. Stad Delden 02.06.1889, overl. Stad Delden 16.07.1923, tr. Stad Delden 13.06.1914 Wolter Witteveen, geb. Olst ca. 1888, timmerman (1914), bouwkundig opzichter (1925), overl. na 1923, z.v. Wolter Witteveen en Eilerdina Bekking.
Uit dit huwelijk: Johanna Gerritjen, geb. Nijmegen ca. 1921, overl. Stad Delden 16.07.1923.
     WW tr. 2e Deventer 06.08.1925 Elisabeth Tieskens, geb. Deventer ca. 1887, d.v. Hermanus Tieskens en Elisabeth van Brummen.

9.                  Gerritdina Frederika Lohuis, geb. Stad Delden 11.08.1892, overl. Stad Delden 26.04.1930, tr. Stad Delden 15.06.1929 Jacob van de Kuit, geb. Nijkerk ca. 1903, timmerman, overl. na 1930, z.v. Barend van de Kuit en Dirkje de Jong.

 

Noten: |a| ook overl.akte Stad Delden 1950 no.30; |b| ook overl.akte Enschede 1951 no.85; |c| aangifte door Jan Hendrik Bloemena {Johanna’s vader} (geb.akte Ambt Delden 1872 no.1).

 


 

IV.c.  Hermannus Lohuis, z.v. III, geb. Hengelo 06.04.1842, dienstknecht (1865), landbouwer te Driene (1870), landbouwer te Hengelo (1889,1901), overl. Hengelo 21.03.1923, tr. Lonneker 02.03.1865 Berendina in ’t Nije, geb. Driene (Lonneker) 13.04.1840, landbouwster, overl. Hengelo 02.05.1918, d.v. Jan in ’t Nije en Janna Assink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Lohuis, geb. Driene (Lonneker) 04.06.1865, overl. Driene (Lonneker) 21.01.1866.

2.                  Johanna Lohuis, geb. Driene (Lonneker) 30.11.1866, tr. Lonneker 02.05.1889 Berend Jan Assink,|a| geb. Driene (Lonneker) 13.07.1859, landbouwer (1889), z.v. Jan Hendrik Assink (1827-), landbouwer, en Gezina Lohuis (1832-).

3.                  Johannes Lohuis, geb. Driene (Lonneker) 07.12.1870, overl. Hengelo 26.03.1932.

4.                  Jenneken Lohuis, geb. Driene (Lonneker) 07.06.1875, fabriekarbeidster (1895), overl. na 1950, tr. Hengelo 27.09.1895 Bernard Leusink, geb. Twekkelo (Lonneker) 07.06.1873, fabriekarbeider (1895,1923), sterker (1924,1929), overl. Hengelo 23.11.1950, z.v. Jan Leusink, fabriekarbeider, en Janna Weernink.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Hengelo ca. 1897, overl. Driene (Hengelo) 23.02.1897; Hendrik Marinus, geb. Hengelo ca. 1897, overl. na 1924; Jan, geb. Hengelo ca. 1898, overl. na 1923; Berendina Johanna, geb. Hengelo ca. 1901, overl. Hengelo 07.12.1911; Johanna Berendina, geb. Hengelo ca. 1905, overl. na 1926; Jenette, geb. Hengelo ca. 1908, overl. na 1929; levenloos kind, Hengelo 12.09.1920.

5.                  Gerrit Lohuis, geb. Driene (Lonneker) 10.09.1879; volgt V.e.

 

Noten: |a| zou volgens een aantekening in E.C. Geerdink-vd Worp, De Marke Usselo, deel 1, p.24, ‘in 1879 eveneens naar Amerika’ gaan. (Is in 1889 weer terug? Of persoonsverwisseling?).

 


 

V.e.  Gerrit Lohuis, z.v. IV.c, geb. Driene (Lonneker) 10.09.1879, fabriekarbeider (1901,1906), overl. na 1964, tr. Hengelo 25.10.1901 Johanna ter Horst, geb. Hengelo 05.06.1883, fabriekarbeidster (1901), overl. Hengelo 18.08.1951, d.v. Jan Hendrik ter Horst, landbouwer, en Jenneken Geels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Marinus Lohuis, geb. Hengelo 03.01.1902, overl. Hengelo 12.10.1902.

2.                  Herman Marinus Lohuis, geb. Hengelo 05.06.1904; volgt VI.g.

3.                  Johan Hendrik Lohuis, geb. Hengelo 27.02.1906.

 


 

VI.g. Herman Marinus Lohuis, z.v. V.e, geb. Hengelo 05.06.1904, overl. Hengelo 23.05.1964, tr. Jantje Schraa, geb. ca. 1906, overl. Hengelo 25.01.1994.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  H.J. Lohuis, Henriëtte, geb. ca. 1947, overl. Oldenzaal 15.12.2017, crem. Usselo 21.12.2017, tr. NN.

 


Legenda:

Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis