Familie Lohuis (9)

 

(Oldenzaal/Apeldoorn)

 

Deze familie stamt af van Johannes Lohuis en Hermina Zeijgers. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie is gebaseerd op het werk van mw A.C. Karrenbelt-Maas te Apeldoorn. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien februari 2021)

 


 

I.  Johannes Loohuis, Jannes, Lohuis volgens geb. akte, geb. Oldenzaal 1795 of 1786 (32 jr in 1818) of 1788 (28 jaar in 1816 en bij overlijden) of 1789 (bij geboorte Aleida) of 1790 (57 jaar bij overlijden -Christiaan), landbouwer (1821), wever (1827,1835,1839), arbeider (1837), boerwerker (1847), landbouwer (1853,1856), overl. Oldenzaal 15.03.1856|d|, tr. Oldenzaal 31.01.1809 Hermina Zeijgers, ook Seiger/Zeiger/Zeegers, geb. ca. 1786 tot 1789, arbeidster (1837), overl. Oldenzaal 18.12.1842, d.v. Jan Zeijgers, dagloner, en Aleida Evertman. [Oldenzaal 6e wijk no.159 (1827,1842), 6e wijk no.163 (1856)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Joannes Lohuis, ged. Oldenzaal 30.11.1809; volgt II.a.

2.                  Antonetta Anna Lohuis, geb. Oldenzaal 08.11.1811|a|.

3.                  Johanna Lohuis, geb. Oldenzaal xx.11.1811, overl. Oldenzaal 05.03.1812|g|.

4.                  Christiaan Loohuis, ged. Oldenzaal 25.12.1812; volgt II.b.

5.                  Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 09.03.1816; volgt II.c.

6.                  Hermanus Loohuis, geb. Oldenzaal 01.02.1818, overl. Oldenzaal 25.04.1827|f|.

7.                  Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 21.08.1821, overl. Oldenzaal 06.04.1883, tr. Wierden 31.01.1853 Johannes Nieuwenhuis, geb. Enter (Wierden) 07.07.1824, bakker te Borne (1853), bakker te Oldenzaal (1878,1883), overl. Wierden 10.01.1898, z.v. Gerrit Jan Nieuwenhuis, bakker, en Hendrika de Wilde. [Oldenzaal wijk A no.126 (1883)]
Uit dit huwelijk: Gerardus Johannes Matheus, geb. Borne 27.03.1854 (no.34), overl. Deventer 22.10.1912; Hermannus, geb. Borne 08.09.1855 (no.61), overl. Borne 08.10.1912; Hendrikus Johannes, geb. Borne 22.04.1857 (no.25), overl. Wierden 08.08.1921; Maria, geb. Borne 24.02.1860 (no.6), overl. Bornerbroek (Borne) 11.10.1862; Christiaan, geb. Borne 19.04.1862 (no.38), overl. Enschede 26.01.1897.

8.                  Johannes Hendrikus Loohuis, Jan Hendrik, geb. Oldenzaal 18.08.1824, wever (1857), overl. Oldenzaal 03.02.1857|e|. [Oldenzaal 6e wijk no.172 (1857)]

9.                  Aleida Loohuis, geb. Oldenzaal 20.01.1828, dienstbode (1861), overl. Oldenzaal 10.04.1893, tr. Oldenzaal 26.01.1861 Gerhardus Johannes Ulbertus Hampsink, geb. Oldenzaal 16.03.1831, wever (1861), fabriekarbeider (1882), overl. Oldenzaal 27.01.1882, z.v. Johannes Hampsink en Hendrika Johanna Suurwel (1801-1873)|b|.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Oldenzaal 14.05.1864 (no.41), overl Oldenzaal 05.07.1916; Hermanus Fredericus, geb. Oldenzaal 04.10.1866 (no.76), overl. Oldenzaal 15.10.1884.

 

Noten: |a| inv.310 f.40 #11; |b| Suurwel in huw.akte Oldenzaal 1821 no.2, Zuurwelle in huw.akte Oldenzaal 1861 no.2 en overl.akte Oldenzaal 1873 no.56; |d| e.v. Seiger (overl.akte Oldenzaal 1856 no.25); |e| Jan Hendrik, moeder Seigers (overl.akte Oldenzaal 1857 no.9); |f| moeder Zeigers (overl.akte Oldenzaal 1827 no.33); |g| oud 15 weken, moeder Miena Zeiger (overl.akte Oldenzaal 1812 no.20).

 


 

II.a.  Lambertus Joannes Lohuis, z.v. I, ged. Oldenzaal 30.11.1809|a|, wever (1839), straatmaker (1840), wever (1847), overl. Oldenzaal 16.03.1847, tr. Oldenzaal 30.08.1839 Johanna Hermina Tijdhof, ook Tijthof|b|, geb. Oldenzaal ca. 1805, dienstmaagd (1839), overl. Oldenzaal 19.02.1882, d.v. Hermanus Tijdhof en Maria Vastert. [Oldenzaal 10e wijk no.272 (1865)]

Uit dit huwelijk:

1.             Johannes Hermanus Lohuis, geb. Oldenzaal 27.07.1840, wever (1865), overl. Oldenzaal 27.10.1865; ongehuwd.

2.             levenloze zoon, Oldenzaal 27.07.1840 (tweeling).

3.             Hermanna Willemina Lohuis, geb. Oldenzaal 18.02.1844, overl. Oldenzaal 19.07.1877; ongehuwd.

 

Noten: |a| inv.310 f.28 #5; |b| overl.akte Oldenzaal 1882 no.16.

 


 

II.b.  Christiaan Loohuis, z.v. I, ged. Oldenzaal 25.12.1812, Nationale Militie (lichting 1831, loting nummer 13, uit hoofde van geëxpireerde dienst zijns broeders finaal vrijgesteld), wever (1831,1837,1847), straatmaker (1842), overl. Oldenzaal 06.03.1847, tr. Oldenzaal 29.11.1837 Johanna Hermanna Hannink, ged. Oldenzaal 03.04.1809, overl. Oldenzaal 02.08.1875, d.v. Gerrit Hannink (ca.1770-1837) en Maria Fransen. [Oldenzaal 9e wijk no.255 (1847)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Martha Loohuis, geb. Oldenzaal 21.09.1838, overl. Oldenzaal 01.01.1926.

2.                  Hermina Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 22.08.1842|b|.
= w.s. Wilhelmina Maria Loohuis
, geb. Oldenzaal ca. 1842, overl. Oldenzaal 05.03.1845 (oud twee en een half jaar)|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Oldenzaal 1845 no.23; |b| aangifte door Anna Marianne Muller, 61 jr, vroedvrouw; de vader ‘zijnde uit hoofde van afwezigheid verhinderd in persoon aangifte te doen’ (geb.akte Oldenzaal 1842 no.61).

 


 

II.c.  Johannes Loohuis, Jannes, z.v. I, geb. Oldenzaal 09.03.1816, Nationale Militie (lichting 1835, loting nummer 40, niet opgeroepen, signalement: lengte 1 el 663 strepen, aangezigt: langwerpig, voorhoofd: hoog, oogen: grijsachtig, neus: ?, mond: ordinair, kin: klein, haar: bruin, wenkbraauwen: idem, merkbare teekenen: geene), wever (1825,1846), dagloner (1856,1857), wever (1858), landbouwer (1862,1880), fabriekarbeider (1885), overl. Oldenzaal 28.09.1885, tr. Oldenzaal 28.10.1840 Maria Hermina Belderink, geb. Oldenzaal 15.08.1817, weefster (1840), overl. Oldenzaal 21.07.1877, d.v. Johannes Belderink en Fenne Schreur. [Oldenzaal 6e wijk no.163 (1858,1877)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Loohuis, geb. Oldenzaal 27.02.1841; volgt III.a.

2.                  Gerarda Loohuis, geb. Oldenzaal 23.02.1843, fabrieksarbeidster, overl. Oldenzaal 28.11.1904, tr. Oldenzaal 22.07.1873 Hermannus Andreas Heitkamp, geb. Oldenzaal 30.11.1836, fabrieksarbeider (1873,1901), landbouwer (1904), overl. Oldenzaal 12.04.1913, z.v. Bernardus Heitkamp en Geertruid oude Scholte.

3.                  Hermannus Loohuis, geb. Oldenzaal 17.05.1845, overl. Oldenzaal 23.08.1846.

4.                  Christiaan Loohuis, geb. Oldenzaal 24.12.1847; volgt III.b.

5.                  Euphemia Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 15.05.1850, overl. Oldenzaal 05.05.1862.

6.                  Hermannus Loohuis, geb. Oldenzaal 05.01.1853, overl. Oldenzaal 03.10.1858.

7.                  Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 18.07.1855; volgt III.c.

8.                  Gerhardus Loohuis, geb. Oldenzaal 05.11.1857, overl. Oldenzaal 11.10.1858.

 


 

III.a.  Jan Loohuis, z.v. II.c, geb. Oldenzaal 27.02.1841, fabriekarbeider (1880,1882), koopman, landbouwer (1900), overl. Oldenzaal 24.08.1900, tr. Oldenzaal 07.01.1880 Maria Jacoba Scholte Grevinkhof, geb. Oldenzaal 25.02.1853, fabriekarbeidster (1880), overl. Enschede 08.08.1916, d.v. Gerrit Jan Scholte Grevinkhof, landbouwer, en Jacoba Johanna Fransen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus Loohuis, geb. Oldenzaal 04.07.1880, milicien bij de huzaren (1901), overl. Arnhem 20.05.1901|b|; ongehuwd.

2.                  Willemina Johanna Jacoba Loohuis, geb. Oldenzaal 30.04.1882, overl. Oldenzaal 31.10.1883.

3.                  Willemina Maria Jacoba Loohuis, geb. Oldenzaal 11.08.1884, fabrieksarbeidster (1904,1918,1920), verhuist 1904|a| van Oldenzaal naar Gronau, overl. Enschede 04.03.1925, ongehuwd (1904).
Kinderen:

a.       levenloze dochter, Enschede 27.12.1911.

b.      levenloze dochter, Enschede 07.02.1913|e|.

c.       levenloze dochter, Enschede 07.02.1913|f|.

d.      levenloze zoon, Enschede 23.04.1915.

e.       Catharina Johanna Loohuis, geb. Enschede ca. 1917|c|, overl. Enschede 26.11.1918.

f.       Willemina Maria Catherina Loohuis, geb. Enschede xx.06.1920, overl. Enschede 03.08.1920.

4.                  Gerhardus Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 08.02.1887; volgt IV.a.

5.                  Hermannus Arnoldus Loohuis, geb. Oldenzaal 06.03.1889, landbouwer, overl. Arnhem 01.11.1918|d|.

6.                  Johanna Catharina Josephina Loohuis, geb. Oldenzaal 09.03.1893; volgt IV.b.

 

Noten: |a| RAO Index van landverhuizers uit Overijssel 1847-1908 {19 jaar}; |b| overl.akte Oldenzaal 1901 no.127 {moeder: Maria Jacoba Scholten}; |c| natuurlijke, niet erkende dochter; |d| ook overl.akte Doorwerth 1918 no.37; |e| akte no.49; |f| akte no.50.

 


 

IV.a.  Gerhardus Johannes Loohuis, z.v. III.a, geb. Oldenzaal 08.02.1887, opzichter (1910), rentmeester, overl. Apeldoorn 25.05.1972, begr. Apeldoorn 30.05.1972, tr. Apeldoorn 15.01.1910 Johanna Kramer, geb. Apeldoorn 01.10.1890, overl. Apeldoorn 02.03.1934, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg) 07.03.1934, d.v. Gerrit Jan Kramer en Johanna Sanders.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Loohuis, geb. Apeldoorn 18.06.1910; volgt V.a.

2.                  Johanna Loohuis, geb. Apeldoorn 14.09.1914, overl. Apeldoorn 05.10.1965, tr. Henne Oudbier.

3.                  Hermanus Arnoldus Loohuis, geb. Apeldoorn 07.12.1915; volgt V.b.

4.                  Maria Jacoba Loohuis, geb. Renkum 08.02.1918, fabriekarbeidster, overl. Apeldoorn 25.11.1991, tr. Apeldoorn 27.05.1942 Arie Karrenbelt, geb. ca. 1918, fabriekarbeider, overl. voor 1991, z.v. Albert Karrenbelt en Hendrika van Loenen.

5.                  Gerrit Jan Loohuis, geb. Valburg 05.12.1919, overl. Apeldoorn 23.02.1945, begr. Apeldoorn (Bpl.Soerenseweg).

6.                  Gerhardus Johannes Loohuis, geb. Apeldoorn 16.10.1921, overl. Apeldoorn 05.02.1922.

7.                  Gerhardus Johannes Loohuis, geb. Apeldoorn 01.02.1923, overl. Apeldoorn 08.10.1995, crem. Apeldoorn 13.10.1995, tr. Grietje Westland.

8.                  Wilhelmina Josefina Catharina Loohuis, geb. Apeldoorn 01.12.1924, overl. Apeldoorn 26.01.1971, tr. Evert van der Loo.

9.                  Maas Loohuis, geb. Apeldoorn 02.09.1927, overl. Apeldoorn 30.09.1927.

10.              Maas Loohuis, geb. Apeldoorn 21.05.1929; volgt V.c.

 


 

V.a.  Jan Loohuis, z.v. IV.a, geb. Brink en Orden (Apeldoorn) 18.06.1910, betonvlechter, pakhuisknecht, overl. Apeldoorn 07.08.1984, begr. Ugchelen (‘Heidehof’) 12.08.1984, tr. Apeldoorn 18.09.1935 Catharina Hoogeboom, geb. Apeldoorn 21.08.1914, overl. Apeldoorn 20.05.1980, begr. Apeldoorn 25.05.1980, d.v. Jacob Hoogeboom (1890-1930) en Gerritjen van Otterloo (1891-).|a|

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 

Noten: |a| VG 24(1) feb 1999 p.41.

 


 

V.b.  Hermanus Arnoldus Loohuis, z.v. IV.a, geb. Apeldoorn 07.12.1915, magazijnmedewerker, overl. Apeldoorn 17.11.1987, begr. Apeldoorn 22.11.1987, crem. Dieren 20.11.1987, tr. Apeldoorn 30.05.1940 Gerritje van de Pol, geb. Apeldoorn 18.09.1918, overl. Apeldoorn 29.01.2008.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

V.c.  Maas Loohuis, z.v. IV.a, geb. Apeldoorn 21.05.1929, timmerman, overl. Beekbergen 13.06.2010, tr. Apeldoorn 12.09.1952 Geertje Zegers, Gre, geb. Apeldoorn 12.09.1930, overl. 17.09.2018.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.b.  Johanna Catharina Josephina Loohuis, d.v. III.a, geb. Oldenzaal 09.03.1893, fabriekarbeidster (1912,1919), overl. Enschede 30.09.1919.

Kind:

1.                  Jan Johannes Loohuis, geb. Enschede 20.07.1912|a|, venter, overl. Sittard 10.02.1953|b|, tr. Maastricht 08.10.1941 Anna Prisor, geb. Amstenradae 18.04.1921, ventster, overl. Maastricht 13.02.1963, d.v. Carl Prisor en Maria Marschall.
     AP tr. 2e voor 1958 Henri Remmers.
     HR tr. 1e voor 1947Jeanne Apolina Metzen.

 

Noten: |a| aangifte door Elsina Jantina Rosenboom, 32 jr, verloskundige (geb.akte Enschede 1912 no.522); |b| ook overl.akte Stein 1953 no.8.

 


 

III.b.  Christiaan Loohuis, z.v. II.c, geb. Oldenzaal 24.12.1847, fabriekarbeider (1876,1885), landbouwer (1908), overl. Oldenzaal 15.12.1908, tr. Oldenzaal 23.08.1876 Arnolda Christina Brand, geb. Oldenzaal 18.10.1852, fabriekarbeidster (1876), overl. Oldenzaal 27.12.1915, d.v. Johannes Lodewijk Brand, fabriekarbeider, en Aleida Fransen. [woont wijk A no.285 (1885); drie zonen wonen in 1919 Benth.gr.weg 11a, Oldenzaal]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hermina Aleida Loohuis, geb. Oldenzaal 01.06.1877, overl. Oldenzaal 10.10.1877.

2.                  Aleida Willemina Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 26.03.1879, fabriekarbeidster (1905), overl. 13.05.1964, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 27.07.1905 Marinus Johannes Wiggers, geb. Oldenzaal 08.05.1877, fabriekarbeider, overl. Oldenzaal 10.09.1922, z.v. Albertus Wiggers en Maria ter Hofstede.
Uit dit huwelijk: Albertus Christianus Plechelmus, geb. Oldenzaal ca. 1907, overl. Oldenzaal 08.10.1925.

3.                  Johannes Wilhelmus Lodewijkus Loohuis, geb. Oldenzaal 07.02.1882; volgt IV.c.

4.                  Wilhelmus Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 09.02.1884; volgt IV.d.

5.                  Johanna Louisa Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 25.05.1886, overl. 21.03.1975, begr. Oldenzaal.

6.                  Willem Karel Loohuis, geb. Oldenzaal 07.11.1889; volgt IV.e.

7.                  Willemina Josephina Loohuis, geb. Oldenzaal 27.03.1892, fabriekarbeidster (1918), overl. 1970, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 13.06.1918 Gerhardus Johannes Bernardus Christenhusz, geb. Oldenzaal 12.09.1893, fabriekarbeider (1918), overl. 1977, begr. Oldenzaal, z.v. Bernardus Johannes Christenhusz en Johanna Maria Kamphuis.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria Josephina, geb. Oldenzaal xx.03.1922, overl. Oldenzaal 25.03.1922; Christianus Aloijsius, geb. Oldenzaal xx.01.1926, overl. Oldenzaal 12.07.1926.

8.                  Maria Christina Loohuis, geb. Oldenzaal 18.11.1897, overl. 20.12.1968, begr. Oldenzaal.

 


 

IV.c.  Johannes Wilhelmus Lodewijkus Loohuis, z.v. III.b, geb. Oldenzaal 07.02.1882, landbouwer (1908), fabriekarbeider (1921), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.926), tr. Oldenzaal 18.08.1921 Johanna Wilhelmina Teusink, geb. Oldenzaal 30.12.1887, fabriekarbeidster (1921), d.v. Gerhardus Bernardus Teusink, fabriekarbeider, en Elisabeth Lohuis. [Benth.gr.weg 11a, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Albertus Marinus Loohuis, geb. Oldenzaal 18.02.1924; volgt V.d.

 


 

V.d.  Bernardus Albertus Marinus Loohuis, z.v. IV.c, geb. Oldenzaal 18.02.1924, wever, kleermakersknecht, twijner, overl. Oldenzaal 04.11.1981, crem. Usselo 09.11.1981, tr. Denekamp 09.08.1958 Geziena Geertruida Blokhuis, geb. Denekamp 08.04.1927, overl. Oldenzaal 23.02.1991, crem. Usselo 28.02.1991.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.d.  Wilhelmus Johannes Loohuis, z.v. III.b, geb. Oldenzaal 09.02.1884, arbeider (1918), gasstoker (1926,1933), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.928), overl. 06.08.1963, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 10.10.1918 Hendrika Suzanne Gerharda oude Tijdhof, geb. Oldenzaal 21.12.1893, fabriekarbeidster (1918), overl. 10.01.1974|a|, begr. Oldenzaal, d.v. Gerrit oude Tijdhof en Anna Wolters. [Benth.gr.weg 11a, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Christiaan Gerhardus Josephus Loohuis, geb. Oldenzaal 19.03.1919; volgt V.e.

2.                  Anna Gerharda Josefina Loohuis, geb. Oldenzaal 05.03.1921.

3.                  Gerhardus Christiaan Alfons Loohuis, geb. Oldenzaal 26.04.1923; volgt V.f.

4.                  Wilhelmus Gerhardus Majella Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1925, overl. Oldenzaal 30.06.1926.

5.                  Wilhelmus Gerhardus Majella Josephus Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1927, overl. Oldenzaal 15.05.1933.

6.                  Johannes Marinus Loohuis, geb. Oldenzaal 04.06.1931; volgt V.g.

 

Noten: |a| Hendrika Gerharda Susanna (annonce CBG).

 


 

V.e.  Christiaan Gerhardus Josephus Loohuis, Chris, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 19.03.1919, overl. Oldenzaal 06.01.2010, tr. 27.10.1950 Aleida Johanna Fransisca Visscher, Lyde, geb. Hengelo(O) 16.06.1922.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.f.  Gerhardus Christiaan Alfons Loohuis, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 26.04.1923, tr. 30.06.1945 Lamberta Lagenaar, geb. 30.06.1923.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

V.g.  Johannes Marinus Loohuis, Jan, z.v. IV.d, geb. Oldenzaal 04.06.1931, overl. Enschede 17.12.2014, begr. Oldenzaal (Bpl. Schipleidelaan) 22.12.2014, tr. NN.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

IV.e.  Willem Karel Loohuis, z.v. III.b, geb. Oldenzaal 07.11.1889, touwbaas (1921), fabriekarbeider (1925), vermeld op kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.930), overl. Losser 01.06.1941, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 06.10.1921 Johanna Hermanna Kempers, geb. Oldenzaal 29.06.1891, fabriekarbeidster (1921), overl. Oldenzaal 18.09.1978, begr. Oldenzaal, d.v. Johannes Ludovicus Kempers, landbouwer, en Johanna Maria Siemerink. [Benth.gr.weg 11a, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Johanna Antonia Loohuis, Tiny, geb. Oldenzaal 30.07.1922, overl. Oldenzaal 31.08.2002, tr. NN.

2.                  zoon.

3.                  Johanna Christina Maria Loohuis, geb. Losser 17.09.1925, overl. Berghuizen (Losser) 22.10.1925.

4.                  Christiaan Johannes Maria Loohuis, geb. Losser 08.04.1927; volgt V.h.

5.                  drie dochters.

 


 

V.h.  Christiaan Johannes Maria Loohuis, Chris, z.v. IV.e, geb. Losser 08.04.1927, zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau, overl. Oldenzaal 07.04.1994, crem. Usselo 12.04.1994, tr. NN.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

III.c.  Johannes Loohuis, z.v. II.c, geb. Oldenzaal 18.07.1855 (no.59), vermeld op kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.920), fabriekarbeider (1890), tuinman, landbouwer (1919,1920,1924), overl. De Bilt 13.03.1931, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 13.05.1880 Catharina Gezina Brand, geb. Oldenzaal 31.10.1854, fabriekarbeidster (1880), overl. Oldenzaal 29.03.1938, begr. Oldenzaal, d.v. Johannes Lodewijk Brand, fabriekarbeider, en Aleida Fransen. [Vestingstr. 14, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Lodewijkus Loohuis, geb. Oldenzaal 07.07.1881; volgt IV.f.

2.                  Aleida Willemina Loohuis, geb. Oldenzaal 13.04.1883, dienstmeid (1914), tr. Oldenzaal 07.05.1914 Gerardus Johannes Alink, geb. Weerselo 16.04.1885, molenaar (1914), overl. 21.04.1964, begr. Oldenzaal. z.v. Jannes Alink en Hendrika Rijkhof.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Christianus, geb. Oldenzaal ca. 1921, overl. Oldenzaal 09.04.1922.

3.                  Hermina Loohuis, Mina, geb. Oldenzaal 26.06.1885, dienstbode (1919), tr. Almelo 31.01.1919 Gerardus Johannes Veldhuis, geb. Stad Almelo 19.01.1886, wever (1919), z.v. Gerardus Veldhuis en Anna Maria Egberts.

4.                  Johanna Catharina Loohuis, geb. Oldenzaal 22.09.1887|a| (no.104), overl. 1971, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 25.09.1913 Hendrikus Johannes Marinus Spit, geb. Oldenzaal 02.07.1888, timmerman, overl. Oldenzaal 1978, begr. Oldenzaal, z.v. Jan Hendrik Herman Spit (1859-), metselaar, en Johanna Maria van de Nieuwboer (1863-).
Uit dit huwelijk kind(eren).

5.                  levenloze dochter, Oldenzaal 20.11.1889.

6.                  Hermanus Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 29.12.1890; volgt IV.g.

7.                  Johan Loohuis, geb. Oldenzaal 12.01.1894; volgt IV.h.

8.                  Maria Catharina Loohuis, geb. Oldenzaal 23.01.1897, overl. na 1964, tr. Oldenzaal 04.09.1924 Engbertus Stephanus Johannes van der Zande, geb. Oldenzaal ca. 1894|b|, beambte, directeur van het ziekenfonds St. Liduina, penningmeester van de Utrechtse Diocesane Bond der K.A.B, OON, Ridder in de Orde van St. Silvester, overl. De Bilt 19.04.1964, d.v. Johannes Franciscus van der Zande en Frederika Wielens.
Uit dit huwelijk: Franciscus Maria, geb. Oldenzaal xx.05.1930, overl. Oldenzaal 24.07.1930.

 

Noten: |a| 23 volgens bestand oloohuis van GAM Ankoné; |b| niet gevonden in geboortetafels.

 


 

IV.f.  Johannes Lodewijkus Loohuis, z.v. III.c, geb. Oldenzaal 07.07.1881, fabriekarbeider (1908,1911), metselaar (1929), vermeld op kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.925), overl. Oldenzaal 22.06.1975, tr. Oldenzaal 20.08.1908 Johanna Berendina van der Zande, geb. Oldenzaal 06.12.1881, fabriekarbeidster (1908), overl. Oldenzaal 14.03.1968, d.v. Antonius van der Zande (1853-), fabriekarbeider, en Johanna Cecilia Busch (1852-). [NO Wal 11, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonius Loohuis, geb. Oldenzaal 21.08.1909.

2.                  Antonius Marinus Loohuis, geb. Oldenzaal 11.08.1911; volgt V.i.

3.                  Karel Johannes Loohuis, geb. Oldenzaal 25.09.1913; volgt V.j.

4.                  Lodewijkus Jozeph Loohuis, geb. Oldenzaal 19.03.1922, vormer, overl. Hengelo(O) 20.04.1950|a|, begr. Oldenzaal.
     1950: “Gistermiddag is de 29-jarige ongehuwde fabrieksarbeider L. Lohuis uit Oldenzaal in de machinefabriek van gebr. Stork en Co. te Hengelo om het leven gekomen. Hij stiet tegen een steunbalk, waardoor een gietstuk van 4000 kg. kantelde. Het gietstuk kwam op Lohuis terecht, die op slag werd gedood.” (Leidsch Dagblad, vrijdag 21 april 1950)

5.                  w.s. Catharina Maria Loohuis, geb. Oldenzaal 27.04.1920, tr. Oldenzaal 1945 Karel Hendrik Zeiger.

6.                  Bertha Maria Loohuis, geb. Oldenzaal ca. 1925, overl. Oldenzaal 03.03.1929.

 

Bronnen: P.K. van JBvdZ; vragenlijst politie feb en aug 1941.

Noten: |a| ook overl.akte Oldenzaal 1950 no.42.

 


 

V.i. Antonius Marinus Loohuis, z.v. IV.f, geb. Oldenzaal 11.08.1911, metselaar, overl. Enschede (Dr. Ariensstichting) 25.06.1962, begr. Oldenzaal, tr. voor 1940 Helena Ptak, geb. Bottrop 17.01.1915, overl. Oldenzaal 22.01.1962, begr. Oldenzaal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Paul Antonius Loohuis, Jan, geb. Oldenzaal 18.06.1940, overl. 17.04.1965.

 


 

V.j. Karel Johannes Loohuis, z.v. IV.f, geb. Oldenzaal 25.09.1913, agent van politie (1941), woont 3e Helmersstraat 23 te Amsterdam (feb 1941) en 2e Jan vd Heijdenstraat 98 te Amsterdam (aug 1941), otr. Amsterdam 12.08.1941|a|, tr. Amsterdam 01.10.1941|b| Sophia Louisa Pfister, geb. Amsterdam 10.05.1920, verkoopster, d.v. Christiaan Johan Ido Pfister en Sophia Louisa Nachbahr.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Bronnen: P.K. van JBvdZ; vragenlijst politie feb en aug 1941.

Noten: |a| De Telegraaf 13.08.1941; |b| De Telegraaf 02.10.1941.

 


 

IV.g.  Hermanus Johannes Loohuis, z.v. III.c, geb. Oldenzaal 29.12.1890, vermeld op kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.917), overl. Ootmarsum (RK Bejaardenhuis St. Franciscus) 27.06.1980, begr. Oldenzaal 02.07.1980, tr. Denekamp 19.05.1916 Anna Gezina Remerink, geb. Denekamp 13.01.1891, overl. Oldenzaal 24.03.1955, begr. Oldenzaal, d.v. Lambertus Remerink en Maria van Putten. [Benth.gr.weg 30, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter.

2.                  dochter.

3.                  Johanna Alberta Loohuis, Jo, geb. 25.07.1925, overl. Losser 17.01.2013, crem., tr. Dirk Elbersen, geb. ca. 1918, overl. Oldenzaal 17.11.1985, crem. Usselo 21.11.1985.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

4.                  dochter.

5.                  zoon.

6.                  Johannes Hermanus Loohuis, geb. 1923; volgt V.k.

7.                  Alberta Theresia Loohuis, geb. 15.10.1924, overl. 30.08.1984, tr. NN.

8.                  Bernardus Herman Loohuis, geb. 14.11.1925; volgt V.l.

9.                  Anna Gezina Loohuis, Annie, geb. 14.07.1929, overl. Hertme 07.11.2005, tr. Henricus Aalderink, Hennie, overl. voor 2005.

10.              zoon.

 


 

V.k.  Johannes Hermanus Loohuis, Johan, z.v. IV.g, geb. 06.05.1923, overl. Oldenzaal 12.06.1996, begr. Oldenzaal 17.06.1996, tr. (bs) 04.11.1953, tr. NN.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

V.l.  Bernardus Herman Loohuis, Ben, z.v. IV.g, geb. 14.11.1925, overl. 05.05.1993, begr. Oldenzaal, tr. NN.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

IV.h.  Johan Loohuis, z.v. III.c, geb. Oldenzaal 12.01.1894, timmerman (1920), vermeld in kiezerslijst Oldenzaal 1919/20 (no.918), overl. Oldenzaal 29.07.1965, begr. Oldenzaal, tr. Oldenzaal 29.04.1920 Maria Catharina Kamerich, geb. Oldenzaal 28.10.1893, dienstbode (1920), overl. Oldenzaal 06.11.1955, begr. Oldenzaal 09.11.1955, d.v. Hendrikus Casper Kamerich, timmerman, en Berendina Aleida Broekhuis. [Vestingstr.14, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk kinderen.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis