Familie Loohuis (15)

 

(Mander/Weerselo)

 

Deze familie stamt af van Johannes Loohuis en Gesina Deenink uit Mander. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van C. van de Bult. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I.  Johannes Loohuis, Jannes, geb. Albergen ca. 1780, (32 jr bij geboorte Joannes), landman, woont Mander (1806), woont Mander no.59 (1818), overl. Langeveen (Tubbergen) 21.03.1829, otr. Gericht Ootmarsum 02.08.1806|g|, tr. Mander (rk) 27.09.1806 Gesina Deenink, ook Denink|c|, geb. Mander ca. 1782 (omstreeks 50 jr bij overlijden), landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 18.12.1832, d.v. Jan Denink en Maria Rotgerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  kind, ‘overleden na de geboorte’, Mander 1806 (113-14).

2.                  kind, ‘ongeveer 4 jaar oud’, overl. Mander 1810 (113-76).

3.                  Martinus Lohuis, ged. Mander (rk) 05.05.1810|h|, overl. Mander (Tubbergen) 24.10.1818.

4.                  Joannes Loohuis, Jan, geb. Mander (Tubbergen) 27.05.1812, overl. Mander (Tubbergen) 02.11.1818.

5.                  Euphemia Loohuis, geb. Mander 26.04.1817|d|, dienstmeid (1855), woont Oud-Ootmarsum (gem. Denekamp), overl. Langeveen (Tubbergen 28.01.1891, tr. 1e Ootmarsum 21.06.1855 Harm Hendrik Loman, ook Hermen Hendrik, geb. Ootmarsum 24.07.1814, wever, overl. Ootmarsum 01.03.1857, z.v. Jannes Loman en Gezina Rekers; tr. 2e Tubbergen 18.03.1860|f| Hermanus Schothuis, geb. Albergen (Tubbergen) 30.07.1827, landbouwer (1860,1882), overl. Langeveen (Tubbergen) 07.10.1882, z.v. Hendrikus Schothuis, landman, en Janna Hoekhuis.
     HHL tr. 1e Denekamp 30.07.1846 Aleida Masselink.
     HS tr. 1e Tubbergen 14.04.1851 Hendrika Weijer (1823-1859), d.v. Hendrikus Weijer en Janna Nijhuis.

6.                  Gerardus Loohuis, geb. Tubbergen 1822; volgt II.

7.                  Maria Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 29.09.1824, ged. Geesteren 25.09.1824|a|, overl. Reutum (Tubbergen) 12.12.1866, tr. Tubbergen 03.02.1860 Gerhardus Arends, geb. Reutum (Tubbergen) 09.12.1812, landbouwer (1860), overl. Tubbergen 10.02.1891, z.v. Jan Arends en Helena oude Huls.
Uit dit huwelijk: Jannes, geb. Tubbergen voor 12.12.1866.

8.                  Johanna Loohuis, geb. Langeveen (Tubbergen) 21.05.1827|e|, ged. Geesteren 19.05.1827|b|, landbouwster, overl. Losser 21.02.1908, tr. Denekamp 22.04.1854 Hendrikus Kienhuis, geb. Denekamp 12.05.1829, landbouwer, overl. Losser 06.01.1906, z.v. Albert Kienhuis, landbouwer, en Janna Splinters.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Beuningen (Losser) 09.04.1855, overl. Denekamp 13.05.1928; Gradus, geb. Beuningen (Losser) 11.01.1857; Gezina, geb. Beuningen (Losser) 11.08.1858; Gerardus, geb. Beuningen (Losser) 11.09.1861, overl. Denekamp 26.11.1905; Johannes, geb. Beuningen (Losser) 26.02.1864, overl. Denekamp 14.01.1931; Bernardus, geb. Beuningen (Losser) 14.10.1866, overl. Denekamp 28.02.1932.

 

Noten: |a| get. Hermannus Loohuis en Joanna Ribberink; |b| Henricus Ribbert en Wilmina Loohuis; |c| Gezina Denink in huwelijksakte Tubbergen 1860 no.2 en Gezina Deenink in huwelijksakte Tubbergen 1860 no.16; Gesina Deenink of Denink in huwelijksakte Denekamp 1854 no.9; |d| acte van geboorte uit de gemeente Tubbergen, “doch dat die, volgens verklaring van den Heer Burgemeester dier gemeente niet kan worden afgegeven bij ontstentenis derzelven in de registers van geboorte aldaar”, geboortedatum uit verklaring voor kantongerecht Ootmarsum 05.06.1855 (huw.bijl Ootmarsum 1855 no.5); |e| let op probleem met doopdatum (geb.akte Tubbergen 1827 no.61); |f| 08.03 (akte no.16) volgens database HCOV; |g| inv.111 f.26; |h| get. Hermina Lohuis.

 


 

II.  Gerardus Loohuis, z.v. I, geb. Tubbergen 1822, ged. Geesteren 13.05.1822|a|, landbouwer, overl. Weerselo 25.09.1882, tr. 1e Weerselo 02.02.1853 Johanna Leeuwrik, geb. Weerselo 18.09.1820, landbouwster, overl. Weerselo 24.02.1866, d.v. Jan Leeuwrik, landbouwer, en Johanna oude Holst; tr. 2e Weerselo 25.06.1866 Gezina List, geb. Tubbergen ca. 1832|b|, landbouwster te Weerselo (1906), overl. Weerselo 05.06.1914, d.v. Joannes List en Johanna Monnink.

Uit het huwelijk Loohuis-Leeuwrik:

1.                  Jannes Loohuis, geb. Weerselo 1857; volgt III.a.

Uit het huwelijk Loohuis-List:

2.                  Gerhardus Loohuis, geb. Weerselo 1870; volgt III.b.

3.                  Gerrit Jan Loohuis, geb. Weerselo 1879; volgt III.c.

 

Noten: |a| get. Joannes Deenink en Aleida Nijhuis; |b| niet gevonden in tienjarentafel.

 


 

III.a.  Jannes Loohuis, z.v. II, geb. Weerselo 24.11.1857, landbouwer, overl. Weerselo 27.03.1928, tr. Weerselo 20.01.1886 Johanna Mulders, geb. Nijstad (Weerselo) 18.03.1863, overl. Weerselo 09.07.1903, d.v. Johannes Mulders en Aleida Kluppel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Geertruida Loohuis, geb. Weerselo 23.02.1887, overl. 20.06.1966, begr. Weerselo, tr. Weerselo 05.10.1911 Jan Welman, geb. Lonneker 30.11.1881, smid, overl. Weerselo 07.06.1954, begr. Weerselo, z.v. Jan Welman (ook Johann Bernhard Wellmann) en Janna Perik (ook Janna Kuipers).
Uit dit huwelijk: Bernardus Gerardus, geb. Weerselo ca. 1921, overl. Almelo 04.04.1945.

2.                  Gesiena Maria Loohuis, geb. Weerselo 28.09.1888, overl. Weerselo 29.04.1904.

3.                  Gerhardus Johannes Loohuis, geb. Weerselo 29.12.1890; volgt IV.a.

4.                  Aleida Johanna Loohuis, geb. Weerselo 19.04.1893, overl. 30.03.1972, begr. Weerselo, tr. Weerselo 21.11.1919 Johannes Hermannus Analbers, geb. Weerselo 22.12.1887, landbouwer, overl. 10.09.1968, begr. Weerselo, z.v. Hendrikus Analbers, landbouwer, en Johanna Bijen.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

5.                  Maria Johanna Loohuis, geb. Weerselo 02.03.1896, overl. Weerselo 06.05.1949, begr. Deurningen, tr. Weerselo 17.08.1926 Gerhardus Johannes Franke, geb. Tubbergen 17.05.1885, landbouwer, overl. 21.05.1968, z.v. Hendrikus Franke (1855-1906) en Maria Rikkink.
     GJF tr. 1e Weerselo 10.05.1917 Berendina Lentfert, geb. Losser ca. 1884, overl. Gammelke (Weerselo) 13.04.1926, d.v. Johann Heinrich Lentfert en Johanna Zwaferink.
     BL tr. 1e Weerselo 12.05.1911 Johannes Hendrikus Nijhuis, geb. Weerselo ca. 1857, landbouwer, overl. Weerselo 08.07.1916, z.v. Gerrit Jan Nijhuis en Elisabeth Ensink.

6.                  Wilhelmina Hendrika Loohuis, geb. Weerselo 06.02.1898, overl. Weerselo 01.02.1924; ongehuwd.

7.                  Johannes Hermannus Loohuis, geb. Weerselo 04.10.1900; volgt IV.b.

 


 

IV.a.  Gerhardus Johannes Loohuis, z.v. III.a, geb. Weerselo 29.12.1890, landbouwer, overl. 11.06.1961, tr. Weerselo 14.05.1920 Gesina Hendrika Bijen, geb. Weerselo 24.10.1895, overl. Fleringen 18.03.1982|a|, d.v. Hendrikus Bijen, landbouwer, en Maria Hesselink (d.v. Hendrikus Hesselink en Gezina Johanna Lohuis).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Johannes Henricus Loohuis, geb. Weerselo 04.02.1922; volgt V.a.

2.                  Maria Johanna Loohuis, Marietje, geb. Weerselo 22.02.1923, overl. Weerselo 13.12.2019, begr., otr. Weerselo 1947|c| J.F.J. Löbker, Johan, geb. Weerselo 03.05.1914, overl. Weerselo 30.06.1986.

3.                  Wilhelmina Hendrika Loohuis, geb. Weerselo 12.10.1924, overl. Weerselo 09.06.1938.

4.                  Hendrik Jozef Loohuis, geb. Weerselo 11.03.1927, overl. 31.08.1952.

5.                  Gerard Johannes Loohuis, geb. Weerselo 31.07.1928, overl. 12.10.1979.

6.                  Franciscus Hermanus Loohuis, geb. geb. Weerselo 29.01.1931, overl. Saasveld (Weerselo) 05.05.1986, begr. Saasveld 09.05.1986.

7.                  Gesiena Theresia Loohuis, Sientje, geb. Weerselo 07.02.1932, overl. 25.01.2019|b|, crem. 31.01.2019, tr. Johan G.A. Derkink, overl. voor 2019.

 

Noten: |a| Geziena (annonce overlijden); |b| Geziena (annonce overlijden); |c| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 23.10.1947.

 


 

V.a.  Johannes Henricus Loohuis, Jan, z.v. IV.a, geb. Weerselo 04.02.1922, overl. Harbrinkhoek 21.10.2012, begr. Mariaparochie 26.10.2012, tr. 10.07.1951 Johanna Henrica Koopman, Annie, geb. Tubbergen 22.08.1920, overl. Harbrinkhoek (Tubbergen) 03.07.1999, begr. Mariaparochie 06.07.1999.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernarda Gesina Maria Loohuis, Ina, geb. 09.02.1953, overl. Hengelo 18.04.1996, crem. Usselo 23.04.1996.

 


 

IV.b.  Johannes Hermannus Loohuis, z.v. III.a, geb. Weerselo 04.10.1900, landbouwer, overl. Saasveld (Weerselo) 03.11.1983, begr. Saasveld 08.11.1983, tr. Weerselo 14.10.1930 Maria Susanna Broekhuis, geb. Weerselo 21.02.1885, overl. Saasveld (Weerselo) 04.03.1981, begr. Saasveld 07.03.1981, d.v. Johannes Broekhuis en Geertrui ter Haar.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

III.b.  Gerhardus Loohuis, z.v. II, geb. Weerselo 02.01.1870, landbouwer, overl. Weerselo 12.02.1949, begr. Oldenzaal, tr. Weerselo 25.08.1905 Geziena Johanna in het Veld, geb. Weerselo 13.07.1875, overl. Weerselo 27.01.1953, begr. Oldenzaal, d.v. Hermannus in het Veld, landbouwer, en Geertrui Huiskes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Antonia Loohuis, geb. Weerselo 15.02.1908, overl. 07.10.1989, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Weerselo ca. 1935 Hendrikus Johannes Snippert, geb. Losser 07.11.1906, pakhuisknecht (1947), overl. 06.12.1974, begr. Lonneker, z.v. Lambertus Snippert, landbouwer, en Geertruida Hesselink.

2.                  Johan Gerhardus Loohuis, geb. Weerselo 18.04.1909; volgt IV.c.

3.                  Wilhelmina Hendrika Loohuis, geb. Weerselo 15.12.1910, overl. 14.11.1990, begr. Losser (rk), tr. voor 1948 Johannes Lambertus Snippert, geb. Losser 03.06.1909, overl. 20.04.1989, begr. Losser (rk), z.v. Lambertus Snippert, landbouwer, en Geertruida Hesselink.

4.                  Berendina Christina Loohuis, geb. Weerselo ca. 1915, overl. Weerselo 01.05.1917.

5.                  Johanna Gesiena Loohuis, geb. 03.08.1916, overl. 14.03.1998, begr. Oldenzaal 18.03.1998, tr. Weerselo 02.02.1932 Bernardus Hendrikus Bartels, geb. Denekamp 08.02.1901, wever, overl. 17.11.1981, begr. Oldenzaal, z.v. Gerardus Johannes Bartels, landbouwer, en Aleida Nijhof.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

6.                  Berendina Christina Loohuis, geb. Weerselo ca. 1918, overl. Weerselo 04.04.1946.

7.                  Geziena Geertruida Loohuis, geb. Weerselo 1919/1920, overl. Weerselo 15.04.1920 (vier maanden oud).

 


 

IV.c.  Johan Gerhardus Loohuis, z.v. III.b, geb. Weerselo 18.04.1909, landbouwer, overl. Weerselo 27.01.1987, begr. Weerselo, tr. Weerselo (bs) 07.05.1941, tr. Weerselo (rk) 21.05.1941 Suzanna Maria Christina oude Lansink, Santje, geb. Tubbergen 21.08.1912, overl. Weerselo 12.09.1994, begr. Weerselo 15.09.1994.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

III.c. Gerrit Jan Loohuis, z.v. II, geb. Weerselo 07.01.1879, broodbakker (1906), bakker (1908,1926), overl. Hengelo 10.11.1926, tr. Borne 14.09.1906 Hendrika Vellender, geb. Zenderen (Borne) 18.12.1878, overl. Hengelo 17.06.1957, d.v. Gradus Vellender, dagloner, en Johanna Maria Meenhuis, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Gezina Hermina Loohuis, geb. Hengelo 22.12.1908, overl. voor 22.07.1994, tr. Franciscus Hermanus Gregorius Koopman, geb. ca. 1904, overl. Losser 22.07.1994, begr. Hengelo 25.07.1994.

2.                  Gerhardus Hermannus Loohuis, geb. Hengelo 22.01.1911; volgt IV.d.

3.                  Gezina Maria Loohuis, geb. Hengelo 14.12.1912.

 


 

IV.d. Gerhardus Hermannus Loohuis, z.v. III.c, geb. Hengelo 22.01.1911, overl. Hengelo 06.04.1977, crem. Usselo, tr. Hengelo 1943|a| Johanna Maria Zwijnenberg, geb. Greven (D) 05.11.1908, overl. Hengelo 25.08.1989, crem. Usselo 29.08.1989.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Olga Loohuis, geb. Hengelo 16.02.1949, overl. Almelo 11.04.2020, begr. 17.04.2020.

 

Noten: |a| Twentsch nieuwsblad 05.02.1943.

 


Legenda

Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis