Familie Loman (65b)

 

(Denekamp)

 

 

Het betreft de nazaten van Joannes Looman en Gezina Rekers. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2015 (laatst herzien april 2017)

 


 

I. Joannes Looman, ook Jannes Loman, geb. Brandlecht ca. 1767, landbouwer, overl. Tilligte (Denekamp) 09.07.1851, tr. voor 1801 Gezina Rekers, ook Gesina Rekker, Geesje, geb. Tilligte ca. 1778, landbouwster, overl. Tilligte (Denekamp) 22.04.1826, d.v. Jan Rekers en Christina Borggreve.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Joannes Loman, geb. Denekamp ca. 1801; volgt II.a.

2.                  Johanna Loman, geb. Rossum (Weerselo) ca. 1802, overl. Lattrop (Denekamp) 07.02.1872, tr. Denekamp 16.06.1825 Lambertus Haamberg, geb. Lattrop (Denekamp) ca. 1786, timmerman (1825), landbouwer (1863), overl. Lattrop (Denekamp) 27.07.1863, z.v. Harmen Haamberg, landbouwer, en Joanna Haamberg.

3.                  Gerardus Loman, geb. Weerselo ca. 1805; volgt II.b.

4.                  Hendrikus Loman, geb. Weerselo ca. 1807; volgt II.c.

5.                  Johannes Henricus Looman, geb. Denekamp ca. 1809, fuselier bij de 2e Kompagnie van het Eerste Bataillon der Zevende Afdeling Infanterie, overl. ’s-Hertogenbosch 09.09.1834|a|, ongehuwd.

6.                  Joannes Looman, geb. Denekamp ca. 1811; volgt II.d.

7.                  Harm Hendrik Loman, geb. Ootmarsum 1814; volgt II.e.

8.                  Gezina Loman, geb. Tilligte (Ootmarsum) 20.05.1817, dienstmeid (1840), overl. Ootmarsum 17.03.1880, tr. 1e Denekamp 19.08.1840 Hendrikus Schurink, geb. Ootmarsum 12.09.1812, dienstknecht (1840), wever (1843,1859), overl. Ootmarsum 05.06.1859, z.v. Gerrit Schurink, landbouwer, en Maria Steggink; tr. 2e Ootmarsum 05.05.1862 Hendrikus Hulsink, geb. Ootmarsum 12.11.1818, wever (1843,1852,1862), landbouwer (1893), overl. Ootmarsum 17.12.1893, z.v. Gerrit Jan Hulsink en Clara Eijsten.
Uit het huwelijk Schurink-Loman: Gezina, geb. Ootmarsum 10.08.1843; Maria, geb. Ootmarsum 30.09.1846; Johanna, geb. Ootmarsum 09.08.1852; Johannes, geb. Ootmarsum 30.08.1856, overl. Ootmarsum 16.08.1858.
     HH tr. 1e Ootmarsum 17.08.1843 Aleida Hendrika van Benthem, geb. Ootmarsum 18.06.1820, overl. Ootmarsum 11.07.1850, d.v. Jannes van Benthem en Maria Frederiks; tr. 2e Ootmarsum 12.02.1852 Hendrika Schopbarteld, geb. Losser ca. 1821, weefster (1852), overl. Ootmarsum 14.02.1861, d.v. Gerrit Jan Schopbarteld en Dina Riesthuis.

 

Noten: |a| overl.akte Denekamp 25.06.1835 no.61.

 


 

II.a.  Bernardus Joannes Loman, z.v. I, geb. Denekamp ca. 1801, knegt (1825), landbouwer (1879), overl. Tilligte (Denekamp) 07.02.1879, tr. Denekamp 22.04.1825 Joanna Groenveld, ook Janna Groeneveld, geb. Tilligte (Denekamp) ca. 1787, overl. Tilligte (Denekamp) 21.01.1869, z.v. Jan Groenveld, landbouwer, en Joanna Groeneveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Loman, geb. Denekamp 1826; volgt III.a.

 


 

III.a. Gerardus Loman, z.v. II.a, geb. Denekamp 09.04.1826 (no.38), landbouwer, overl. Denekamp 13.04.1906, tr. Denekamp 29.04.1857 Gesina Kienhuis, geb. Denekamp 18.01.1834, overl. Denekamp 18.05.1904, d.v. Albert Kienhuis, landbouwer, en Johanna Splinters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Loman, geb. Denekamp 17.07.1858; volgt IV.a.

2.                  Bernardus Loman, geb. Tilligte (Denekamp) 24.08.1860.

3.                  Gerardus Loman, geb. Tilligte (Denekamp) 09.02.1863.

4.                  Johanna Loman, geb. Tilligte (Denekamp) 16.01.1865.

5.                  Hendrikus Loman, geb. Denekamp 24.09.1867; volgt IV.b.

6.                  Maria Loman, geb. Denekamp 07.01.1871, overl. Denekamp 20.08.1955, tr. Denekamp 13.04.1899 Gerardus Warmes, geb. Denekamp 02.06.1866, landbouwer, overl. Denekamp 26.01.1952, z.v. Joannes Wilhelmus Warmes, landbouwer, en Gezina Maria Recker.
Uit dit huwelijk: Gezina Geertruida, geb. Denekamp 25.10.1900; Gerhardus Johannes, geb. Denekamp 24.06.1902, overl. Denekamp 30.10.1958; Johannes Gerardus, geb. Denekamp 11.02.1905; Hendrikus Wilhelmus, geb. Denekamp 30.12.1907, overl. Denekamp 20.01.1908; Johanna Maria, geb. Denekamp 30.12.1907, overl. Oldenzaal 27.08.1949; Hendrik Wilhelmus, geb. Denekamp 19.08. 1910, overl. Denekamp 05.10.1911; Aleida Geertruida, geb. Denekamp 19.08.1910, overl. Denekamp 03.09.1911; Hendrikus Wilhelmus, geb. Denekamp ca. 1913, overl. Denekamp 22.08.1939.

7.                  Gerardus Loman, geb. Tilligte (Denekamp) 15.06.1874.

 


 

IV.a. Johannes Loman, z.v. III.a, geb. Denekamp 17.07.1858, landbouwer, overl. Denekamp 15.01.1940, tr. Denekamp 19.01.1899 Johanna Frons, geb. Nutter (Denekamp) 26.04.1872, overl. Denekamp 16.07.1931, d.v. Johannes Frons, landbouwer, en Aleida Hermelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gezina Johanna Loman, geb. Denekamp 01.07.1901, tr. Denekamp 22.08.1930 Gradus Hendrikus Roelink, geb. Denekamp 24.03.1901, landbouwer, z.v. Johannes Roelink en Hendrika Maria Brakhuis.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Denekamp 29.01.1936.

2.                  levenloze zoon, Denekamp 13.12.1902.

3.                  Gerardus Johannes Loman, geb. Denekamp 26.11.1903, landbouwer, tr. Denekamp 26.08.1932 Geertruida Johanna Peters, geb. Denekamp ca. 1904, d.v. Jannes Peters en Maria Rekers.

4.                  Johannes Hermannus Loman, geb. Denekamp 05.03.1908.

5.                  Bernardus Hendrikus Loman, geb. Denekamp 14.06.1911.

 


 

IV.b. Hendrikus Loman, z.v. III.a, geb. Denekamp 24.09.1867, landbouwer (1902), overl. Denekamp 10.05.1953, tr. Denekamp 04.09.1902 Johanna Maria Scholten, geb. Weerselo ca. 1880, overl. Denekamp 26.06.1960, d.v. Gerardus Scholten, landbouwer, en Maria Veldhuis.

Kind van Johanna (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Gesiena Maria Scholten, later Loman, geb. Denekamp 07.04.1902, dienstbode (1941), overl. Denekamp 16.11.1941.

Uit dit huwelijk:

2.                  Gerardus Johannes Loman, geb. Denekamp 24.12.1904.

3.                  Hendrikus Lambertus Loman, geb. Denekamp 25.12.1906.

4.                  Johanna Gezina Loman, geb. Denekamp 25.12.1906.

5.                  Geertruida Aleida Loman, geb. Denekamp 07.09.1908.

6.                  Antonius Johannes Loman, geb. Denekamp 01.12.1910.

 


 

II.b. Gerardus Loman, z.v. I, geb. Weerselo ca. 1805, landbouwer (1837,1841), overl. Langeveen (Tubbergen) 23.07.1882, tr. Denekamp 04.08.1837 Euphemia Raatgerink, geb. Denekamp ca. 1811, landbouwster (1837), overl. Langeveen (Tubbergen) 10.07.1891, d.v. Jannes Raatgerink, landbouwer, en Susanna Scholten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 12.04.1838, soldaat bij de infanterie, overl. ’s-Hertogenbosch 29.05.1858|a|.

2.                  Johannes Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 22.11.1839, landbouwer, overl. Tubbergen 17.12.1903.

3.                  Johannes Hendrikus Loman, geb. Denekamp 08.10.1841, overl. Tubbergen 15.01.1923.

4.                  Susanna Loman, geb. Tubbergen 29.07.1844 (akte), overl. Geesteren (Tubbergen) 24.11.1911, tr. Tubbergen 17.08.1881 Frederikus Stam, geb. Tubbergen 1833 (no.103), landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 12.07.1913, z.v. Gerhardus Stam en Johanna Bruggehuis.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Tubbergen 1885 (no.140), overl. Geesteren (Tubbergen) 10.12.1885.

5.                  Maria Loman, geb. Tubbergen 11.09.1848 (akte), overl. Geesteren (Tubbergen) 12.01.1850.

6.                  Bernardus Johannes Loman, geb. Tubbergen 12.08.1851 (akte), overl. Langeveen (Tubbergen) 29.01.1853.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tubbergen 1858 no.74.

 


 

II.c.  Hendrikus Loman, z.v. I, geb. Weerselo ca. 1807, landbouwer (1838,1850), arbeider (1881), overl. Denekamp 31.03.1881, tr. 1e Denekamp 23.08.1838 Hermina Hulsbeeke, geb. Denekamp ca. 1809, landbouwster (1838), overl. Lattrop (Denekamp) 02.10.1845, d.v. Herman Hulsbeeke, landbouwer, en Aleida Lolf; tr. 2e Denekamp 15.01.1846 Geertruida Kuipers, geb. Losser ca. 1817, dienstmeid (1846), overl. Lattrop (Denekamp) 15.09.1862, d.v. Jan Hendrik Kuipers, landbouwer, en Berendina Kokkeler.

Uit het huwelijk Loman-Hulsbeeke:

1.                  Albertus Gerradus Loman, geb. Denekamp 11.06.1839; volgt III.b.

2.                  Johannes Hermannus Loman, geb. Denekamp 09.03.1842, kleermaker, overl. Lattrop (Denekamp) 14.07.1861.

3.                  Johannes Loman, geb. Lattrop (Denekamp) 16.06.1845, overl. Lattrop (Denekamp) 25.07.1846.

Uit het huwelijk Loman-Kuipers:

4.                  Johannes Loman, geb. Denekamp 1846; volgt III.c.

5.                  Hendrikus Loman, geb. Lattrop (Denekamp) 19.11.1850, overl. Lattrop (Denekamp) 19.02.1865.

6.                  Bernardus Loman, geb. Denekamp 20.07.1854, overl. Lattrop (Denekamp) 06.12.1855.

7.                  Maria Loman, geb. Denekamp 03.07.1856, overl. Denekamp 28.01.1931, tr. Denekamp 07.02.1896 Hermannus Beijerink, geb. Denekamp22.09.1865, broodbakker (1896), kruidenier (1943), overl. Oldenzaal 06.11.1943|a|, z.v. Albertus Beijerink, tapper, en Maria Gerwes.

8.                  Susanna Loman, geb. Lattrop (Denekamp) 15.09.1859, overl. Lattrop (Denekamp) 26.07.1860.

 

Noten: |a| ook overl.akte Denekamp 1943 no.63.

 


 

III.b. Albertus Gerradus Loman, z.v. II.c, geb. Denekamp 11.06.1839, landbouwer, overl. Langeveen (Tubbergen) 15.05.1904, tr. 1e Tubbergen 20.08.1868 Johanna Mensen, geb. Tubbergen 1843 (no.53), overl. Langeveen (Tubbergen) 05.06.1880, d.v. Johannes Mensen en Johanna Noijtink; tr. 2e Tubbergen 28.07.1880 Johanna Mulstege, geb. Tubbergen 1855 (no.35), overl. Langeveen (Tubbergen) 19.10.1892, d.v. Gerhardus Johannes Mulstege en Maria Rikhof; tr. 3e Tubbergen 17.06.1896|a| Gezina olde Kotte, geb. Tubbergen 1859 (no.55), overl. Reutum (Tubbergen) 21.01.1934, d.v. Bernardus olde Kotte en Berendina Kamphuis.
     GoK tr. 1e Tubbergen 11.07.1889 Joannes Wigbold, geb. Tubbergen 1853 (no.133), landbouwer, overl. Langeveen (Tubbergen) 13.05.1895, z.v. Gerardus Wigbold en Euphemia Mastenbroek.

Uit het huwelijk Loman-Mensen:

1.                  Hermina Maria Loman, geb. Tubbergen 17.07.1869 (akte), overl. Albergen (Tubbergen) 21.06.1949, tr. 1e Tubbergen 15.04.1896 Johannes ter Groote, geb. Tubbergen ca. 1869 (w.s. 1868 no.106), landbouwer, overl. Langeveen (Tubbergen) 12.05.1906, z.v. Johannes ter Groote en Geertruida ter Braak; tr. 2e Tubbergen 04.06.1907 Gerardus Derkink, geb. Tubbergen 1872 (no.151), landbouwer, overl. na 1949, z.v. Jan Willem Derkink en Geertruida Tijhuis.
Uit het huwelijk ter Groote-Loman: Johanna Geertruida, geb. Tubbergen 23.01.1897 (no16), overl. na 1926; Johannes Bernardus, geb. Tubbergen 20.12.1899 (no.183); Gerardus Hendrikus, geb. Tubbergen ca. 1906, overl. Langeveen (Tubbergen) 26.7.1906.

2.                  Aleida Johanna Loman, geb. Tubbergen 11.10.1871 (akte), overl. Almelo 17.03.1951, tr. Ambt Almelo 26.04.1890 Gerhardus Bernardus Brughuis, geb. Tubbergen ca. 1864, dagloner (1890,1895), nachtwaker (1898,1901), overl. Almelo 21.04.1934, z.v. Euphemia Brughuis.
Uit dit huwelijk: Euphemia Johanna, geb. Ambt Almelo 03.08.1890, overl. Ambt Almelo 23.11.1890; Gerritdina Johanna, geb. Ambt Almelo 01.03.1892, overl. na 1919; Johan, geb. Ambt Almelo 22.01.1895, overl. na 1918; Johanna Euphemia, geb. Ambt Almelo 09.10.1898, overl. Almelo 21.05.1946; Gerhardus Bernardus, geb. Ambt Almelo 28.02.1901, overl. na 1928.

3.                  Johannes Hermannus Loman, geb. Tubbergen ca. 1874, overl. Langeveen (Tubbergen) 12.10.1874.

4.                  Gezina Looman, geb. Tubbergen ca. 1879 {oud 7 jaar}, overl. Langeveen (Tubbergen) 26.01.1886.

5.                  Gezina Hendrika Loman, geb. Tubbergen 20.11.1878 (akte), dienstbode (1903), overl. na 1947, tr. Tubbergen 05.02.1903 Johannes Nijhof, geb. Tubbergen 1863 (no.112), landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 27.11.1947, z.v. Willem Nijhof en Johanna Horst.

Uit het huwelijk Loman-Mulstege:

6.                  Hendrika Johanna Loman, geb. Tubbergen 1882 (no.56), tr. Tubbergen 22.04.1909 Gerhardus Golbach, geb. Tubbergen 1880 (no.138), landbouwer, z.v. Gerhardus Golbach en Maria Bos.

7.                  Johannes Hermannus Loman, geb. Tubbergen 1884 (no.38), overl. Langeveen (Tubbergen) 01.06.1886.

8.                  Bernard Loman, geb. Tubbergen 1888 (no.88), overl. Langeveen (Tubbergen) 25.04.1889.

9.                  Susanna Maria Loman, geb. Tubbergen 1890 (no.87), overl. Langeveen (Tubbergen) 13.01.1895.

10.              Gezina Johanna Loman, geb. Tubbergen 1892 (no.5), overl. Langeveen (Tubbergen) 04.07.1892.

Uit het huwelijk Loman-olde Kotte:

11.              Gezina Maria Loman, geb. Tubbergen 20.04.1897 (no.71), overl. Reutum (Tubbergen) 28.07.1936, tr. Tubbergen 19.04.1917 Johannes Hendrikus Huiskes, geb. Tubbergen 1885 (no.117), landbouwer, overl. Almelo 12.03.1959, z.v. Bernardus Huiskes en Gezina Klaassen.
Uit dit huwelijk: Bernardus Antonius, geb. Tubbergen ca. 1923, overl. Reutum (Tubbergen) 16.02.1923; levenloze dochter, Reutum (Tubbergen) 05.12.1927.

 

Noten: |a| bruidegom Albertus Gerardus (huw.akte Tubbergen 1896 no.27).

 


 

III.c. Johannes Loman, z.v. II.c, geb. Denekamp 1846 (no.90), timmerman (1880,1889), landbouwer (1883,1898), overl. Ootmarsum 17.08.1921, tr. Tubbergen 26.05.1880 Maria Boosdam, geb. Halle (Pruisen) ca. 1860, overl. Vasse (Tubbergen) 01.12.1906|d|, d.v. Albert Boosdam en Johanna Steggink.
Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Johanna Loman, geb. Tubbergen 1881 (no.35), overl. Tubbergen 05.12.1960, tr. Tubbergen 24.01.1906|c| Gerhardus Hulshof, geb. Tubbergen 1879 (no.10), landbouwer, overl. na 1960, z.v. Hendrikus Hulshof en Maria Gezina Kotkamp.
Uit dit huwelijk: Gesina Maria, geb. Tubbergen ca. 1907, overl. na 1926; Geertruida, geb. Tubbergen ca. 1920, overl. Tubbergen 14.06.1922.

2.                  Albertus Loman, geb. Denekamp 01.08.1883, overl. Denekamp 11.04.1891|a|.

3.                  Johanna Maria Loman, geb. Denekamp 05.11.1885, tr. Tubbergen 24.04.1908 Gerhardus Johannes Mönnink, geb. Tubbergen 1879 (no.19), landbouwer, overl. Almelo 18.07.1952, z.v. Hendrikus Mönnink en Johanna Maria Huisman.

4.                  Hendrikus Johannes Loman, geb. Denekamp 31.03.1889, overl. Denekamp 18.04.1891|b|.

5.                  Gezina Loman, geb. Denekamp 28.12.1891, dienstbode (1918), tr. Tubbergen 05.07.1918 Gerhardus Johannes Dekker, geb. Tubbergen 1890 (no.147), landbouwer, z.v. Bernardus Dekker en Johanna Maria Krikhaar.
Uit dit huwelijk: Bernardus Johannes, geb. Tubbergen ca. 1922, overl. Tubbergen 02.04.1922; Johanna Josephina, geb. Tubbergen ca. 1922, overl. Tubbergen 04.04.1922; levenloze zoon, Tubbergen 16.10.1927; Johan Gerardus, geb. Tubergen ca. 1932, overl. Tubbergen 12.04.1932.

6.                  Johannes Loman, geb. Denekamp 29.12.1894; volgt IV.c.

7.                  Herman Loman, geb. Denekamp 06.03.1898.

8.                  Hendrika Loman, geb. Denekamp 18.06.1901, overl. Mander (Tubbergen) 05.07.1903.

 

Noten: |a| moeder Baardam (overl.akte Denekamp 1891 no.36); |b| moeder Baardam (overl.akte Denekamp 1891 no.41); |c| moeder v/d bruid Baasdam (huw.akte Tubbergen 1906 no.2); |d| overledene Baasdam (overl.akte Tubbergen 03.12.1906).

 


 

IV.c. Johannes Loman, z.v. III.c, geb. Denekamp 29.12.1894, landbouwer, tr. Tubbergen 11.09.1919 Johanna Maria Elsbroek, geb. Tubbergen 26.05.1896 (no.88), d.v. Jan Elsbroek en Berendina Wissink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonius Loman, geb. Tubbergen ca. 1920, overl. Tubbergen 23.04.1920.

2.                  Johannes Antonius Loman, geb. Tubbergen ca. 1921, overl. Tubbergen 17.02.1921.

3.                  levenloos kind, Tubergen 02.04.1924.

4.                  Berendina Loman, geb. Tubbergen ca. 1924, overl. Tubbergen 04.04.1924.

 


 

II.d. Joannes Looman, z.v. I, geb. Denekamp ca. 1811, landbouwer, overl. Denekamp 28.10.1896, tr. Denekamp 20.04.1843 Zuzanna ten Duis, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 30.10.1820, dienstmeid (1843), overl. Denekamp 03.10.1888, d.v. Jan ten Duis, landhouwer, en Maria Meijer.

Uit dit huwelijk (veeal ter Duis):

1.                  Johannes Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 08.06.1844, overl. Klein-Agelo (Denekamp) 10.06.1844.

2.                  Gerardus Joannes Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 10.08.1845, timmerman, tr. Amsterdam 02.08.1877 Anna Maria Santel, geb. Veldhausen ca. 1845|a|, dienstbode (1877), d.v. Bernhard Hermann Santel en Anna Maria Votel.

3.                  Gerardus Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 05.01.1849, landbouwer, overl. Denekamp 17.01.1898.

4.                  Maria Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 01.02.1852, overl. Denekamp 15.02.1902.

5.                  Bernardus Johannes Loman, geb. Denekamp 03.03.1855; volgt III.d.

6.                  Gezina Maria Loman, geb. Denekamp 08.03.1858, overl. Denekamp 25.01.1936, tr. Denekamp 08.09.1880 Bernard Poppink, geb. Denekamp 07.11.1856, landbouwer, overl. Denekamp 28.07.1916, z.v. Jannes Poppink en Johanna Gezina Kokhuis.
Uit dit huwelijk: Johanna Susanna, geb. Denekamp 14.07.1881; Maria, geb. Denekamp 01.06.1884, overl. na 1909; Johannes, geb. Denekamp 19.08.1887, overl. na 1928; Susanna Gezina, geb. Denekamp 14.07.1890; Femia Hendrika, geb. Denekamp 18.06.1893; Geertruida Hendrika, geb. Denekamp 24.06.1896, overl. Denekamp 04.07.1896; Geertruida, geb. Denekamp 12.01.1898, overl. Denekamp 29.10.1901; Bernard, geb. Denekamp 28.10.1901.

7.                  Geertruida Loman, geb. Denekamp 05.11.1861, overl. Groot-Agelo (Denekamp) 13.05.1871.

8.                  levenloze zoon, Groot-Agelo (Denekamp) 31.08.1866.

 

Noten: |a| niet gevonden in Veldhausen Ev.-ref. Kirchspiel Taufen 1820 bis 1960 (transcriptie Theodor Davina, 2002).

 


 

III.d. Bernardus Johannes Loman, z.v. II.d, geb. Denekamp 03.03.1855, landbouwer, overl. Denekamp 01.01.1926, tr. Denekamp 18.02.1897 Johanna Vinke, geb. Denekamp 06.09.1863, overl. Denekamp 03.01.1924, d.v. Jan Hendrik Vinke, landbouwer, en Susanna Veenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Bernardus Loman, geb. Denekamp 18.01.1898, landbouwer, tr. Denekamp 27.05.1927 Aleida Alink, geb. Denekamp 27.05.1898, d.v. Johannes Alink en Johanna Susanna Schrader.

2.                  Gerardus Hermannus Loman, geb. Denekamp 06.05.1899.

3.                  Bernardus Johannes Loman, geb. Denekamp 12.08.1901, landbouwer, tr. Denekamp 06.06.1930 Maria Gezina aan de Stegge, geb. Denekamp 20.12.1904, d.v. Bernardus aan de Stegge en Maria Meijer.

4.                  Hendrikus Bernardus Loman, geb. Denekamp 16.07.1904.

5.                  Johanna Susanna Loman, geb. Denekamp 12.03.1906.

 


 

II.e.  Herm Hendrik Loman, z.v. I, geb. Ootmarsum 24.07.1814, wever (1846,1849), overl. Ootmarsum 01.03.1857, tr. 1e Denekamp 30.07.1846 Aleida Masselink, geb. Denekamp ca. 1820, overl. Ootmarsum 20.01.1855, d.v. Jannes Masselink en Aleida Steggink; tr. 2e Euphemia Loohuis (1817-1891).

Uit het huwelijk Loman-Masselink:

1.                  Johanna Gesina Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 18.09.1847, overl. tussen 1870 en 1873, tr. Denekamp 17.05.1870|a| Jannes Kuipers, geb. Enter (Wierden) 18.01.1837, klompenmaker (1870), landbouwer (1873,1920), overl. Weerselo 06.07.1920, z.v. Bernardus Kuipers, landbouwer, en Henrica Visscher.
     JK tr. 2e Denekamp 25.09.1873 Elisabeth Hulsbeke, geb. Zenderen (Borne) 19.02.1842, overl. Weerselo 19.07.1909, d.v. Gradus Hulsbeke, bouwman, en Johanna Hulskate.

2.                  Maria Loman, geb. Klein-Agelo (Denekamp) 26.12.1849, overl. Klein Agelo (Denekamp) 28.01.1866.

 

Noten: |a| voogd van de bruid Johannes Loman, toeziend voogd Jan Vennegoor (akte no.14).

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis