Familie Lohuis (36)

 

(Ootmarsum)

 

Het betreft nazaten van Gerrit Jan oude Bodde of Loohuis en Geziena oude Vrerik/Vrerink. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van H.Lohuis. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2005 (laatst herzien februari 2024)

 


 

I. Gerrit Jan oude Bodde of Loohuis, (geb. ca. 1760,) landbouwer te Reutum, overl. tussen 1794 en 1813, tr. voor 1790 Geziena oude Vrerik, of Vrerink|a|, overl. tussen 1794 en 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes, geb. Reutum ca. 1790; volgt II.

2.                  Aleida oude Bodde, geb. Reutum ca. 1794, ged. Ootmarsum, dienstmeid (1828), overl. Ootmarsum 23.08.1859|b|, tr. Ootmarsum 10.07.1828 Hermanus de Winder, geb. Ootmarsum ca. 1804, wever (1828,1859), overl. Ootmarsum 25.08.1886, z.v. Lambert Jan de Winder en Geertruij Reckers.
Uit dit huwelijk: Gerhardus, geb. Ootmarsum 09.11.1828, overl. Ootmarsum 03.12.1907.

 

Noten: |a| Vrerink (overl.akte Ootmarsum 1855 no.31); |b| d.v. Gerrit Jan oude Bodde en Gezina oude Vrerik (overl.akte Ootmarsum 1859 no.34).

 


 

II.  Jannes oude Bodde of Lohuis, z.v. I, geb. Reutum (Tubbergen) ca. 1790, landbouwer (1813), boerenknecht (1818), arbeider (1820), wever (1823,1855), overl. Ootmarsum 01.06.1855, tr. 1e Ootmarsum 03.02.1813 Everdina Westenagel, ook Berendina|a|, geb. Agelo ca. 1789, overl. Agelo (Ootmarsum) 29.08.1814, d.v. Gerrit Westenagel en Janna Raatgerink of Janna Maseland|b|; tr. 2e Ootmarsum 03.12.1818 Maria Bossink, ook oude Groente|c|, geb. Beuningen (Losser) ca. 1795 of geb. ca. 1792 (72 jaar bij overlijden), dienstmeid (1818), overl. Ootmarsum 10.04.1864, d.v. Gerrit oude Groente of Bossink, en Gezina Bossink.

Uit het huwelijk Lohuis-Westenagel:

1.                  Johanna Lohuis, geb. Agelo (Ootmarsum) 20.02.1813.

Uit het huwelijk Lohuis-Bossink:

2.                  Gesina Lohuis, geb. Beuningen (Losser) 25.12.1818|d|, overl. Beuningen (Losser) 10.01.1819.

3.                  Gerardus Lohuis, geb. Ootmarsum 25.05.1820; volgt III.

4.                  Maria Lohuis, geb. Ootmarsum 12.12.1823.

5.                  Gerrit Lohuis, geb. Ootmarsum 12.03.1827, wever, overl. Ootmarsum 15.07.1877; ongehuwd.

6.                  Gezina Lohuis, geb. Ootmarsum 29.08.1829, overl. Ootmarsum 16.04.1871.

7.                  Bernard Loohuis, geb. Ootmarsum 26.10.1833, overl. Ootmarsum 29.01.1865; ongehuwd.

 

Noten: |a||b| overl.akte Ootmarsum 1814 no.106; |c| huw.akte Ootmarsum 1818 no.30; |d| comparant Jannes is landbouwer wonende te Denekamp klein Agelo, maar het kind is geboren in ‘deze gemeente’ wijk Beuningen (geb.akte Losser 1818 no.108)

 


 

III.  Gerardus Lohuis, z.v. II, geb. Ootmarsum 25.05.1820, wever (1852,1871), arbeider (1880), overl. Ootmarsum 18.11.1882, tr. Ootmarsum 17.11.1852 Johanna Morshuis, geb. Ootmarsum 17.09.1831, overl. na 1882, d.v. Asuerus of Zwibertus of Zwier Morshuis (ca.1793-1870), kuiper (1831), koster te Ootmarsum (1852), en Berendina van Benthem (ca.1791-1847).

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Johannes Lohuis, geb. Ootmarsum 22.12.1853; volgt IV.

2.                  Maria Lohuis, geb. Ootmarsum 24.01.1856, naaister, overl. Ootmarsum 03.09.1889.

3.                  Bernardina Johanna Lohuis, geb. Ootmarsum 12.03.1858, overl. Ootmarsum 20.04.1865.

4.                  Elisabeth Lohuis, geb. Ootmarsum 05.09.1860, overl. Oldenzaal 13.01.1905, tr. Oldenzaal 25.08.1885 Gerhardus Bernardus Teusink, geb. Oldenzaal 20.11.1860, fabriekarbeider, overl. Oldenzaal 08.02.1933, z.v. Gerhardus Teusink, wevber, en Berndina Maria Veldhuis.
Uit dit huwelijk: Gerhardus Marinus, geb. Oldenzaal 05.06.1886, overl. na 1911; Johanna Wilhelmina, geb. Oldenzaal 30.12.1887, tr. Oldenzaal 18.08.1921 Johannes Wilhelmus Lodewijkus Loohuis; Bernardus Johannes, geb. Oldenzaal 13.09.1890, overl. Enschede 31.08.1950; Maria, geb. Oldenzaal 02.07.1892, overl. na 1925; Johannes Bernardus, geb. Oldenzaal 13.04.1896, overl. na 1930; Berendina Plechelma, geb. Oldenzaal 17.07.1899, overl. Oldenzaal 03.08.1899.
     GBT tr. 2e Oldenzaal 02.05.1907 Hendrika Maria Kamphuis, geb. Groot-Agelo (Denekamp) 02.05.1874, overl. Oldenzaal 02.07.1943, d.v. Hendrikus Kamphuis, landbouwer, en Johanna Veldscholte.

5.                  Johanna Maria Lohuis, geb. Ootmarsum 08.12.1862, overl. Enschede 30.03.1913, begr. Enschede 02.04.1913, tr. Enschede 17.05.1888 Hermannus Groothuis, geb. Bentelo (Ambt Delden) 02.12.1861, fabriekarbeider te Enschede (1888), koopman (1890,1892), winkelier (1894), caféhouder (1923), overl. Enschede 09.07.1923, z.v. Jan Hendrik Groothuis, landbouwer (1861), fabriekarbeider (1888), en Regina Smit.
Uit dit huwelijk: Regina Johanna Maria, geb. Enschede 01.05.1889, overl. Enschede 23.02.1891; Gerhardus Jan Hendrik, geb. Enschede 13.11.1890; Regina Maria, geb. Enschede 29.06.1892, overl. Enschede 22.10.1894; Jan Hendrik Hermannus, geb. Enschede 17.02.1894, overl. Enschede 20.08.1894.

6.                  Gerhard Lohuis, geb. Ootmarsum 14.05.1865.

7.                  Johannes Lohuis, geb. Ootmarsum 29.09.1867.

8.                  levenloze zoon, Ootmarsum 10.02.1870.

9.                  Hendrikus Swiebertus Lohuis, geb. Ootmarsum 23.04.1871, overl. Ootmarsum 10.10.1873.

 


 

IV.  Bernardus Johannes Lohuis, z.v. III, geb. Ootmarsum 22.12.1853, arbeider (1881), fabriekarbeider (1891), arbeider (1894), fabriekarbeider (1898,1917), overl. Ootmarsum 30.10.1917, tr. 1e Ootmarsum 17.06.1881 Frederika Geertruida Lucas, geb. Ootmarsum 15.06.1857, overl. Ootmarsum 17.12.1886, d.v. Johannes Lucas en Catharina Heupink; tr. 2e Ootmarsum 23.02.1887 Geertruida Klaas, geb. Tilligte (Denekamp) 14.06.1859, dienstbode (1887), overl. Ootmarsum 10.01.1947, d.v. Gerardus Klaas, landbouwer, en Maria Elisabeth Koopman.

Uit het huwelijk Lohuis-Lucas:

1.                  Gerhardus Carolus Lohuis, geb. Ootmarsum 16.07.1882; volgt V.a.

2.                  Johanna Catharina Lohuis, geb. Ootmarsum 30.01.1885, overl. Nordhorn 31.12.1955, tr. Nordhorn 24.11.1909 Heinrich Eduard Fontein, geb. Bentheim 28.12.1878, overl. 02.04.1939.

Uit het huwelijk Lohuis-Klaas:

3.                  Johannes Bernardus Lohuis, geb. Ootmarsum 14.09.1888, sigarenmaker, overl. Ootmarsum 12.07.1909.

4.                  Maria Johanna Lohuis, geb. Ootmarsum 27.08.1891, tr. Ootmarsum 23.07.1920 Johan Albert Morits Rockland, geb. Ootmarsum 23.11.1887, fabrieksarbeider (1920), z.v. Johan Albert Morits Rockland en Johanna Suzanna Kamphuis.

5.                  Bernardus Gerhardus Lohuis, geb. Ootmarsum 01.10.1894; volgt V.b.

6.                  Hendrikus Gerardus Lohuis, geb. Ootmarsum 11.01.1898, overl. Ootmarsum 13.01.1898.

7.                  Geertruida Gezina Lohuis, geb. Ootmarsum 07.04.1902, overl. Ootmarsum 31.05.1920.

 


 

V.a. Gerhardus Carolus Lohuis, z.v. IV, geb. Ootmarsum 16.07.1882, fabrieksarbeider (1907,1931), wever (1936), overl. Deurningen 16.11.1972, begr. Deurningen 20.11.1972, tr. Denekamp 04.05.1907 Gesina Heideveld, geb. Hattem 23.06.1882, fabriekarbeidster te Denekamp (1907), overl. Oldenzaal 01.03.1956, d.v. Gerrit Heideveld, grondwerker, en Henrica van Rijssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Fredrika Geertruida Lohuis, geb. Denekamp 30.08.1908, overl. Denekamp 29.07.1982, begr. Denekamp 02.08.1982, tr. Denekamp 25.07.1931 Johannes Gerhardus Koekkoek, geb. Oldenzaal 08.08.1906, fabrieksarbeider, overl. voor 1982, z.v. Lambertus Marinus Koekkoek, fabrieksarbeider, en Aleida Josephina Reuver.
Uit dit huwelijk: Paulus Herman, geb. Denekamp xx.08.1945, overl. Oldenzaal 28.10.1945.

2.                  Johannes Bernardus Gerardus Lohuis, geb. Denekamp 22.12.1909, wever (1936), overl. 01.12.1991, begr. Denekamp, tr. Oldenzaal 01.10.1936 Geertruida Johanna Maria Brand, geb. Oldenzaal 12.09.1910, overl. 29.11.1991, begr. Denekamp, d.v. Jan Hendrik Brand (ca.1882-1916) en Johanna Gerharda Maria Vennegoor of Hesselink (ca.1885-).

3.                  Gerhardus Johannes Antonius Lohuis, geb. Denekamp 15.04.1911, overl. 01.09.1988, begr. Denekamp, tr. Ida Johanna Damhuis, geb. 29.01.1915, overl. 26.08.1984, begr. Denekamp.

4.                  Geertruida Fredrika Antonia Lohuis, Truus, geb. Denekamp 05.03.1913, overl. Denekamp 25.01.1989, begr. Denekamp, tr. 1e voor 1940 Gerardus Smeing, Gradus, geb. Denekamp 23.02.1912, schilder, overl. Amersfoort 28.01.1940|a|, begr. Denekamp, z.v. Johannes Smeing (ca.1871-) en Gezina Maria Schiphorst (ca.1885-); tr. 2e Denekamp 08.06.1946 Gradus Johannes Schiphorst, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 26.01.1913, overl. Deurningen 20.07.1970, z.v. Albertus Schiphorst en Aleida Maria Horsthuis.
Uit het huwelijk Schiphorst-Lohuis: levenloos kind, Denekamp 08.12.1948; Aleida Maria, geb. Denekamp ca. 1950, overl. Denekamp 14.09.1959.

5.                  Jan Lohuis, geb. Denekamp 11.01.1916; volgt VI.a.

6.                  Bernardus Adolf Lohuis, geb. Denekamp ca. 1917, textielarbeider (1955), overl. Oldenzaal 17.09.1955, tr. voor 1954 Maria Geertruida oude Egbrink, geb. Losser ca. 1920, overl. Denekamp 09.12.1954, d.v. Gerardus oude Egbrink, textielarbeider, en Johanna Teggeler.

7.                  Herman Lohuis, geb. 01.07.1920, overl. 31.03.1988, begr. Ootmarsum, tr. Dinie Ekelhof, geb. 03.05.1920, overl. 13.12.1978, begr. Ootmarsum.

 

Noten: |a| ook overl.akte Denekamp 1940 no.14.

 


 

VI.a. Jan Lohuis, geb. Denekamp 11.01.1916, z.v. V.a, overl. Enschede 11.04.1985, begr. Denekamp 15.04.1985, tr. Denekamp 29.05.1942 Ursella Geertruida Maria Hampsink, geb. Denekamp 10.05.1919, overl. Denekamp 02.05.1991, begr. Denekamp 07.05.1991, d.v. Gerhardus Johannes Hampsink en Maria Christina Heuvels.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Oldenzaal 14.06.1946.

2.                  zoon.

3.                  Jannie Lohuis, geb. Denekamp 03.01.1945, overl. Denekamp 18.04.2019.

4.                  zoon.

5.                  dochter.

6.                  zoon.

7.                  Maria Johanna Lohuis, Marianne, geb. Denekamp 29.07.1951, overl. Enschede 19.11.2020, tr. NN.

8.                  dochter.

9.                  zoon.

10.              dochter.

 


 

V.b.  Bernardus Gerhardus Lohuis, z.v. IV, geb. Ootmarsum 01.10.1894, sigarenmaker (1921), overl. Ootmarsum 15.10.1960, begr. Ootmarsum 18.10.1960, tr. Ootmarsum 17.06.1921 Johanna Hendrika Maria in ’t Veld, geb. Lemselo (Weerselo) 19.05.1895, overl. Ootmarsum 01.03.1958, begr. Ootmarsum 05.03.1958, d.v. Hermannus in ’t Veld, fabriekarbeider, en Geertruida Linderhof.

Uit dit huwelijk:

1.                  Truus Lohuis, geb. ca. 1922, overl. Ootmarsum 27.06.2008, begr. Ootmarsum, 01.07.2008, tr. Henk Asbreuk, overl. voor 2008.

2.                  Herman B.J. Lohuis, geb. ca. 1931; volgt VI.b.

3.                  kind.

 


 

VI.b.  Herman B.J. Lohuis, z.v. V.b, geb. ca. 1931, zelfstandig agent in jassen en jacks voor confectiebedrijf Manderley Fashion BV, eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud, overl. Ootmarsum 18.02.2005, begr. Ootmarsum 22.02.2005, tr. voor 1959 Geziena Jozefina Maria Busscher, Fien, geb. ca. 1935, overl. Ootmarsum 29.10.2019, begr. Ootmarsum (RK Bpl.) 04.11.2019.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  Esther Lohuis, geb. Ootmarsum 14.07.1962, overl. Oldenzaal 29.09.2009, crem. Usselo 03.10.2009.

3.                  zoon.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis