Fragment te Loo (43a)

 

(Aalten)

 

Deze familie betreft de nazaten van Teunis te Loo en Rebecka Prinsen.

 

Er zijn twee gerede kandidaten voor deze Teunis, te weten de zoon van Hendrik Willem te Loo en Hendrina Degelink en de zoon van Dirk te Loo en Harmina Smees.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, november 2009 (laatst herzien april 2019)

 


 

Twee kandidaat-ouderparen:

 

A. Hendrik Willem te Loo, otr. Aalten 29.04.1758 Hendrina Degelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Teunis te Loo, ged. Aalten 24.03.1771.

 

B. Dirk te Loo, otr. Aalten 19.04.1771, tr. Aalten 06.05.1771 Harmina Smees.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antoni te Loo, ged. Aalten 19.07.1771.

 


 

I. Teunis te Loo, w.s. overl. voor 1838, tr. Dinxperlo 17.05.1801 Rebecka Prinsen, geb. Bochold ca. 1773, uit de Suiderwijk (1801), landbouwster (1812,1834), dagloonster (1838), overl. Westendorp (Wisch) 24.09.1843, d.v. Gart Hendrik Prinsen en Kunne N.

†††† RP tr. 2e voor 1843 Gradus Hengeveld, landbouwer, overl. na 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Gesina te Loo, geb. Suderwick 07.02.1802, dienstmeid (1830), arbeidster (1857,1862,1870), overl. Dichteren (Ambt Doetinchem) 08.01.1879|c|, tr. Ambt Doetinchem 02.04.1830|b| Willem Masselink, geb. Ambt Doetinchem 10.10.1805, boerenknecht (1830), dagloner (1834), arbeider (1857), overl. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 25.01.1857, z.v. Hendrik Masselink en Kunne Veldhorst.
Uit dit huwelijk: Hendrika Antonetta Grada, geb. Ambt Doetinchem 27.01.1831, overl. Gaanderen (Ambt Doetinchem) 25.08.1862; Roelof Cornelis, geb. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 29.10.1833, overl. Ambt Doetinchem 08.03.1834; Gradus Roelof Cornelis, geb. Ambt Doetinchem 07.03.1835, overl. Langerak (Ambt Doetinchem) 24.10.1900; Bernadus Wilhelmus, geb. Ambt Doetinchem 09.04.1838, overl. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 31.08.1909.

2.                  Grada Christina te Loo, geb. Suderwick ca. 1804, dienstmeid, overl. Wisch 23.03.1834.

3.                  Bernardus te Loo, geb. Suderwick 1806; volgt II.a.

4.                  Didericus Hendricus te Loo, geb. Suderwick 1808; volgt II.b.

5.                  Harmina Hendrina te Loo, geb. Suderwick ca. 1812/Bocholt ca. 1814, overl. Halle (Zelhem) 08.08.1883|a|, tr. Wisch 09.08.1832|d| Lammert Buunk, geb. Zelhem 25.03.1812, boerenknecht (1832), landbouwer, arbeider, strodekker, overl. Halle (Zelhem) 27.11.1880, z.v. Jan Willem Buunk en Janna Weenink.
Uit dit huwelijk: Rudolph, geb. Westendorp (Wisch)14.01.1838, overl. Brinkheurne (Winterswijk) 01.08.1910; Hendrika, geb. Halle (Zelhem) 15.09.1843, overl. Oosterwijk (Zelhem) 28.09.1877; Aleida, geb. Halle (Zelhem) 12.08.1846, overl. Doetinchem 29.07.1935; levenloos kind, Halle (Zelhem) 21.02.1851; Gerhard, geb. Halle (Zelhem) 21.02.1851, overl. Halle (Zelhem) 13.02.1853; Gerharda, geb. Halle (Zelhem) 19.04.1856, overl. Zelhem 28.08.1938.

 

Noten: |a| wede Beunk (overl.akte Zelhem 1883 no.53); |b| bruid te Loh, vader Antonius te Loh (huw.akte Ambt Doetinchem 1830 no.6); |c| overl.akte Ambt Doetinchem 1879 no.3 {vader Teunis te Loo, moeder Rebekka Prinsen}; |d| huw.akte Wisch 183 no.192 {vader Antonius te Looh, moeder Rebecca Prinzen}.

 


 

II.a. Bernardus te Loo, ook Augustinus Bernardus, z.v. I, ged. Suderwick (Sankt Michael) 11.03.1806, boerenknecht (1838), knecht (1840), werkbode (1841), overl. Halle (Zelhem) 17.11.1861|d|, tr. Hummelo en Keppel 28.11.1838|b| Everdina Lebbink, geb. Zelhem ca. 1806, dienstmeid (1838), dagloonster, overl. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 01.05.1860, d.v. Fredrik Lebbink en Maria Palsenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Martinus te Loo, geb. Zelhem 09.03.1839, overl. Velswijk (Zelhem) 29.01.1840.

2.                  Antonetta Rebecca te Loo, geb. Velswijk (Zelhem) 08.03.1841, dienstmeid (1866,1876), overl. Hummelo en Keppel 31.08.1926, tr. Hummelo en Keppel 27.05.1876|a| Evert Jan Jolink, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 31.08.1839, boerenknecht (1876), landbouwer (1907,1914), overl. Hummelo en Keppel 25.09.1920, z.v. Gerrit Hendrik Jolink en Mientje Derksen.
Kind van Antonia (gewettigd bij het huwelijk):

1.      Evert Jan te Loo, later Jolink, geb. Halle (Zelhem) 13.10.1866.

Uit dit huwelijk: Everdina, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 15.04.1878, overl. Hummel en Keppel 15.08.1949; Gerrit Hendrik, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 15.04.1878 (tweeling), overl. na 1914.

 

Noten: |a| vader v/d bruid Augustinus Bernardus (huw.akte Hummelo en Keppel 1876 no.13); |b| bruidegom Augustinus Bernardus Teloo (huw.akte Hummel en Keppel 1838 no.23); |c| gewettigd bij huwelijk (huw.akte Hummelo en Keppel 1876 no.13); |d| van Antonius (overl.akte Zelhem 1861 no.65).

 


 

II.b. Didericus Hendricus te Loo, z.v. I, ged. Suderwick (Sankt Michael) 15.01.1808, boerenknecht (1838), arbeider (aug1838,1842), dagloner (1861), overl. Zutphen 24.09.1871|a|, tr. Wisch 14.06.1838|b| Anneken Bussink, geb. Varsseveld 05.07.1810, ged. Varsseveld 15.07.1810, dienstmeid (1838), dagloonster (1861), overl. Halle (Zelhem) 03.12.1871, d.v. Derk Bussink en Anneken Duimelaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonetta te Loo, geb. Halle (Zelhem) 11.08.1838, dienstmeid (1861), overl. Toldijk (Steenderen) 16.11.1874, tr. Hummelo en Keppel 23.02.1861 Gerhard Engbers, geb. Steenderen 14.02.1834, klompenmaker (1861,1867), dagloner (1867,1875), overl. Toldijk (Steenderen) 18.06.1875, z.v. Gerrit Jan Engbers en Jantjen Berendina Zemmelink.
Uit dit huwelijk: Garrit Jan, geb. Steenderen 17.08.1861, overl. Brummen 28.02.1929; Johanna Hendrika, geb. Steenderen 04.11.1863, overl. Brummen 21.07.1921; Aaltjen, geb. Steenderen 05.12.1865, overl. Toldijk (Steenderen) 08.01.1867; Jantjen Berendina, geb. Steenderen 03.06.1867, overl. Steenderen 14.06.1867; Jantjen Berendina, geb. Steenderen 25.05.1868, overl. Velp (Rheden) 07.01.1926; Derk, geb. Steenderen 21.05.1870; Gerhard, geb. Steenderen 27.08.1874, overl. Steenderen 25.01.1876.

2.                  Derk Hendrik te Loo, geb. Halle (Zelhem) 24.07.1842; volgt III.a.

 

Noten: |a| ook overl.akte Zelhem 1871 no.63; |b| vader Antonius te Loo, moeder Rebecca Prins (huw.akte Wisch 14.06.1838).

 


 

III.a. Derk Hendrik te Loo, z.v. II.b, geb. Halle (Zelhem) 24.07.1842, arbeider (1877,1878), dagloner (1880), later ook vermeld als tuinman, overl. Rheden 07.12.1893, tr. Rheden 17.11.1877 Everdina Berendina Smeenk, geb. Langerak (Ambt Doetinchem) 26.03.1852, dienstbode (1877), overl. Doesburg 19.12.1927, d.v. Derk Smeenk en Jenneken Mentink.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Rheden 14.01.1878.

2.                  Jenneke te Loo, geb. Rheden 17.03.1879, dienstbode (1902), overl. Doesburg 03.05.1946, tr. Doesburg 12.07.1902 Gerhard Gosselink, geb. Drempt (Hummelo en Keppel) 06.07.1871, landbouwer, overl. Wageningen 22.02.1948, z.v. Frederik Jan Gosselink en Gerarda Gesina Gesink.
Uit dit huwelijk: Everdina Berendina, geb. Doesburg 21.09.1902, overl. na 1921; Gerarda Gesina Hendrika, geb. Doesburg 21.07.1905; Derkjen Hendrika, geb. Doesburg 24.10.1908.

3.                  Derk Hendrik te Loo, geb. Rheden 26.08.1880, overl. Rheden 15.09.1880.

4.                  Derk Hendrik te Loo, geb. Rheden 07.08.1881; volgt IV.a.

5.                  Hendrik Jan te Loo, geb. Rheden 30.07.1883, overl. Rheden 30.11.1883.

6.                  Anna te Loo, geb. Rheden 14.03.1885, tr. 1e Utrecht 13.09.1905 Wilhelmus Johannes Carbo, geb. Utrecht 02.10.1877, overl. Nijmegen 04.04.1915, z.v. Gerrit Carbo en Wilhelmina Aletta Johanna Catharina Radebach; tr. 2e Nijmegen 03.02.1916 Gerrit Stemerding, geb. Rheden 22.11.1873, grondwerker, overl. 05.08.1956, z.v. Gerrit Stemerding (1845-1928) en Geurdina Johanna Weijers (1839-1877).

7.                  Gerrit Jan te Loo, geb. Rheden 04.06.1888; volgt IV.b.

8.                  Hendrik te Loo, geb. Rheden 26.03.1890; volgt IV.c.

9.                  Evert Bernardus te Loo, geb. Rheden 13.11.1892, sigarenmaker (1921), conciŽrge (1957), overl. Arnhem 30.07.1957, tr. Doesburg 14.10.1921 Roeloffina Johanna Kleine, geb. Zutphen 08.12.1886, d.v. Roelof Kleine, schipper, en Johanna Rouwendal.

 


 

IV.a. Derk Hendrik te Loo, z.v. III.a, geb. Rheden 07.08.1881, arbeider (1903), zandschipper (1913), arbeider (1918,1940), tr. 1e Rheden 16.05.1903 Maaike van Weij, geb. Rheden 31.08.1881, overl. Rheden 31.07.1917, d.v. Lucas van Weij en Aleida Margaretha Bosveld; tr. 2e Rheden 08.06.1918 Adriana Johanna Vrijheid, geb. Velp (Rheden) 23.03.1887, z.v. Jan Vrijheid en Henrietta Berendina van Hulst.

Uit het huwelijk te Loo-van Weij o.a.:

1.                  Aleida Margaretha te Loo, geb. Rheden 11.04.1904, overl. Breda 06.07.1994, begr. Breda (Bpl. Haagweg) 11.07.1994, tr. J. Davids Blumink, overl. voor 1994,

2.                  Derk Hendrik te Loo, geb. Rheden 25.07.1907, overl. Rheden 28.12.1913.

Uit het huwelijk te Loo-Vrijheid:

3.                  Henrietta Berendina te Loo, geb. Rheden ca. 1919, dienstbode (1940), overl. Velp (Rheden) 07.12.1940.

 


 

IV.b. Gerrit Jan te Loo, z.v. III.a, geb. Rheden 04.06.1888, fabriekarbeider (1913), overl. Eefde 30.09.1961, begr. Gorssel (Alg.Bpl.) 04.10.1961, tr. Gendringen 06.06.1913 Reintjen Aalbers, geb. Brummen 01.02.1890, overl. Gorssel 30.10.1950, d.v. Gerrit Jan Aalbers en Aleida Johanna Bosveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Ulft (Gendringen) 23.06.1914.

2.                  Derk Hendrik te Loo, geb. ca. 1916; volgt V.a.

3.                  Aleida Johanna te Loo, geb. Gorssel 11.08.1918, overl. Tiel 07.12.2010, begr. Culemborg (Herv. Bpl.), tr. voor 1946 Gerrit Buitenhuis, geb. 27.07.1916, overl. 17.09.1989, overl. voor 2010, begr. Culemborg (Herv. Bpl.).

 


 

V.a. Derk Hendrik te Loo, z.v. IV.b, geb. ca. 1916, overl. Eefde 20.01.1990, begr. Gorssel (Alg.Bpl.) 24.01.1990.

 


 

IV.c. Hendrik te Loo, z.v. III.a, geb. Rheden 26.03.1890, loswerkman (1912), tr. Doesburg 13.07.1912 Maria Catharina Elise Kemperman, geb. Doesburg 03.09.1889, d.v. Everhardus Alphonsius Kemperman en Grada Reiniera Kup.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik te Loo, geb. Doesburg 08.10.1912, overl. Doesburg 24.11.1912.

2.                  Everdina Berendina te Loo, geb. Doesburg ca. 1924, overl. Doesburg 05.05.1929.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis