Familie Lohuis (43)

 

(Aalten/USA)

 

Deze familie betreft de nazaten van Derk te Loos en Harmina Smees.

 

Hun relatie met de andere families uit Aalten – i.h.b. 26, 28 en 44 – is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2015)

 


 

I.  Derk (te) Loos, overl. tussen 1783 en 1809, otr. Aalten 19.04.1771, tr. Aalten 06.05.1771|f| Harmina Smees, ged. Aalten 14.10.1742, overl. Aalten 17.03.1809, begr. Aalten 20.03.1809|i|, d.v. Anthonij Smees en Geeske N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antoni te Loo, ged. Aalten 19.07.1771, overl. Aalten 14.06.1818|h|. [Zie ook lo-43a.]

2.                  Harmen te Loo, geb. Aalten 1774; volgt II.b.

3.                  Jan Hendrik, geb. ca. 1774; volgt II.c.

4.                  Jan Hendrik te Loo, geb. Aalten 09.04.1777, ged. Aalten 13.04.1777, dienstbaar (1812), overl. tussen 1812 en 1840, tr. Lichtenvoorde 19.12.1812 Jenneken Tolkamp, ged. Aalten 07.09.1767, landbouwster (1812), overl. Aalten 14.12.1840, d.v. Aalbert Tolkamp en Enneken Klomps.
     Jenneken Tolkamp, tr. 1e voor 1812 Harmen Jan Schreurs, overl. voor 1812.

5.                  Alof te Loo, geb. Aalten 05.02.1779, ged. Aalten 14.02.1779.

6.                  Gesina te Loo, geb. Aalten 04.02.1781, ged. Aalten 11.02.1781, overl. Aalten 29.09.1827|a|, otr. Aalten 05.05.1809|g|, tr. Aalten 28.05.1809 Jan Elburg, geb. Aalten 02.09.1788, ged. Aalten 14.09.1788|e|, landbouwer (1820,1827), w.s. overl. tussen 1827 en 1843, z.v. Garrit Elborg en Aaltjen Smeets.
Uit dit huwelijk (Elberg/Elborg/Elburg): Derk Jan, geb. Lintelo (Aalten) 01.09.1811, overl. Dale (Aalten) 20.05.1879; Gerrit Jan, geb. Lintelo (Aalten) 24.02.1814, dragonder, overl. Amsterdam 27.03.1843|c|; Aleida Harmiena, geb. Aalten 30.12.1816, overl. na 1845; Johanna, geb. Lintelo (Aalten) 20.05.1819, overl. Aalten 29.05.1820|b|; Arent Jan, geb. Lintelo (Aalten) 24.09.1821, overl. Aalten 29.12.1827|d|.

7.                  Johanna te Loo, geb. Aalten 07.11.1783, ged. Aalten 16.11.1783.

 

Noten: |a| overl.akte Aalten 1827 no.105 {vader Derk te Loo, echtgenoot Elburg}; |b| {Elberg}; |c| overl.akte Aalten 04.04.1843 no.37 {Elburg}; |d| overl.akte Aalten 1827 no.127 {Elberg}; |e| Elborg; |f| Dirk te Loo; |g| Jan Elborgh; |h| overl.akte Aalten 1818 no.56 {Antonij, oud 46 jaar, geen ouders vermeld}; |i| wede D. te Loo (RBS 5).

 


 

II.b. Harmen te Loo, z.v. I, geb. Aalten 16.02.1774, ged. Aalten 20.02.1774, landman (1843), landbouwer (1853), overl. Dale (Aalten) 20.12.1853, tr. tussen 1811 en 1813 Gesina Rensink, geb. Aalten 07.01.1780, ged. Aalten 09.01.1780, landvrouw (1843), overl. Haart (Aalten) 25.09.1845, d.v. Hermanus Rensink en Janna Markelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmanus te Loo, geb. Lintelo (Aalten) 04.02.1813, landbouwer, overl. Haart (Aalten) 04.05.1843.

 


 

II.c.  Jan Hendrik Loohuis, z.v. I, geb. ca. 1774|d|, dienstbaar (1812), timmerman (1818,1821), overl. Aalten 08.07.1821|g|, otr. 1e Aalten 14.06.1802|b|, tr. Aalten 11.07.1802 Geesken Hengevelt, in Lintelo (1802), overl. Aalten 11.07.1805, begr. Aalten 14.07.1805; otr. 2e Aalten 21.12.1805|a|, tr. Aalten 05.01.1806|c| Maria Ansink, geb. 30.06.1774, overl. na 1843, d.v. Jan Ansink en Geertruid Veneman.

     Geesken Hengevelt otr. 1e Aalten 05.02.1796, tr. Aalten 21.02.1796 Derk Welpshov, overl. Aalten 12.01.1802, begr. Aalten 16.01.1802.

     Derk Welpshov otr. 1e Aalten 14.12.1787, tr. Aalten 06.01.1788 Willemina Borninkloo/Borninkhov, overl. tussen 1788 en 1794; otr. 2e Aalten 24.01.1794, tr. Aalten 09.02.1794 Garritjen Nieuwboer/Nijeboer, overl. voor 1796.

Uit het huwelijk Loohuis-Hengevelt:

1.                  Derk Jan Loos, geb. Aalten 22.05.1804, ged. Aalten 27.05.1804.

          een kint van Jan Hendrik Loohuijs, overl. Aalten 06.07.1806, begr. Aalten 07.07.1806.

Uit het huwelijk Loohuis-Ansink:

2.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Aalten 1806; volgt III.b.

3.                  Derk Hendrik, geb. Aalten 1809; volgt III.c.

4.                  Gerrit Lohuis, geb. Aalten 13.03.1812, overl. Aalten 09.02.1814|e|.

5.                  Geertuid Lohuis, geb. Aalten 21.02.1815, overl. Aalten 15.03.1818|f|.

6.                  Gerrit Lohuis, geb. Aalten 12.07.1819; volgt III.d.

 

Noten: |a||b| Jan Hendrik Loos; |c| 12.01.1806 volgens Family Search; |d| Jan Hendrik Lohuis 47 jaar oud (overl.akte Aalten 1821 no.87); |e||f| vader Jan Hendrik Lohuis; |g| echtgenoot van Maria Ansink.

 


 

III.b.  Gerrit Jan Lohuis, z.v. II.c, geb. Aalten 16.08.1806, ged. Aalten 24.08.1806, timmerman (1833,1840), overl. Aalten 09.04.1840, tr. Aalten 16.04.1831 Antonetta Haartman, ged. Aalten 23.07.1793, overl. Aalten 07.03.1855, d.v. Evert Haartman (1745-1821) en Willemina Beunk (1758-1834). [Aalten no.225 (1833); Aalten no.258 (1840)]

     AH tr. 1e Aalten 14.05.1819 Roelof te Bokkel, ged. Aalten 07.03.1785, overl. Aalten 21.02.1828, z.v. Izak te Bokkel en Reintjen Hesselink.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof Antonij Lohuis, geb. Aalten 09.01.1832, overl. Aalten 14.05.1833.

2.                  Johanna Wilhelmina Maria Lohuis, geb. Aalten 12.09.1834, overl. Aalten 08.09.1908, tr. Aalten 15.10.1858|a| Jan Brusse, geb. Bredevoort (Aalten) 11.09.1835, bakker, overl. Bredevoort (Aalten) 25.04.1886, z.v. Jan Derk Brusse, kleermaker, en Anna Sik.
Uit dit huwelijk: Antonetta, geb. Bredevoort (Aalten) 29.11.1858; Derkjen, geb. Bredevoort (Aalten) 04.08.1860, overl. Bredevoort (Aalten) 23.03.1886; Gerrit Jan, geb. Bredevoort (Aalten) 10.04.1863, overl. Bredevoort (Aalten) 01.04.1881; Albert, geb. Bredevoort (Aalten) 09.12.1864, overl. Bredevoort (Aalten) 11.02.1867; Anna, geb. Bredevoort (Aalten) 22.08.1868, overl. Bredevoort (Aalten) 11.09.1874; Johanna Willemina, geb. Bredevoort (Aalten) 15.01.1872, overl. Bredevoort (Aalten) 12.11.1930; Dela, geb. Bredevoort 22.02.1874, overl. Bredevoort (Aalten) 07.11.1874.

 

Noten: |a| getuige is Hendrikus Johannes Keijser, boekbinder, 42 jaar, zwager v/d bruid; |c| Roelof is no.26 in Kwartierstaat Klompenhouwer, OTGB 03.70.

 


 

III.c.  Derk Hendrik Lohuis, z.v. II.c, geb. Aalten 22.04.1809, ged. Aalten 30.04.1809|a|, timmerman (1833,1842,1843,1848,1852), onlangs gewoond hebbende in Rheden (1833), tr. Aalten 07.12.1833|d| Catharina Aleida ten Hietbrink, geb. Aalten 01.03.1811, ged. Aalten 10.03.1811, overl. na 1852, d.v. Roelof te Hietbrink en Johanna Geziena Degenaar. [Aalten no.201 (1852)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Lohuis, Aalten 15.09.1834, overl. Aalten 11.09.1852; ongehuwd.

2.                  Roelof Lohuis, geb. Aalten 05.12.1836; volgt IV.a.

3.                  Gesiena Maria Lohuis, geb. Aalten 22.03.1839, naar USA voor 1859, overl. Lima WI 18.01.1923, begr. Jansen Cemetery (Gibbsville, Sheboygan County, Wisconsin), tr. Sheboygan County (Wisconsin) 05.03.1859 Gerrit Hendrik ten Pas, geb. NL 18.03.1832|e|, naar USA voor 1859, overl. Lima WI 26.05.1915, begr. Jansen Cemetery (Gibbsville, Sheboygan County, Wisconsin).
Uit dit huwelijk: Catherine, geb. Sheboygan County (Wisconsin) 08.11.1866.

4.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Aalten 08.10.1841, overl. Aalten 30.10.1842. [Aalten no.201a (1842)]

5.                  Catharina Aleida Lohuis, geb. Aalten 05.05.1844.

6.                  Derk Hendrik Lohuis, geb. Aalten 26.12.1847, overl. Aalten 09.03.1848.

 

Noten: |a| OTGB-transcriptie # 7957; |d| 1832 volgens Family Search.
Noten: |e| deze datum komt van Find-a-Grave; het betreft een annotatie; op de foto staat alleen het jaartal 1832; er is een Gerrit Hendrik ten Pas, geb. Winterswijk 18.03.1832 (z.v. Gerrit Jan ten Pas en Geertjen te Winkel), maar hij overl. Woold (Winterswijk) 19.04.1847.

 


 

IV.a. Roelof Lohuis, Ralph, z.v. III.c, geb. Aalten 05.12.1836, emigreert naar USA, overl. 02.12.1919, begr. Frankford Cemetery (Frankford Township, Mower County, Minnesota), tr. Alto (Fond du Lac County, Wisconsin) 20.07.1860 Johanna Nagel, geb. De Heurne (Dinxperlo) 19.05.1842, emigreert naar USA, overl. Mower County 26.04.1911, begr. Frankford Cemetery (Frankford Township, Mower County, Minnesota)|b|, d.v. Derk Jan Nagel en Grada te Beest.

Uit dit huwelijk:

1.                  Charles Lohuis, geb. 02.05.1863; volgt V.a.

2.                  Richard John Lohuis, geb. 26.11.1865; volgt V.b.

3.                  Clara Belle Lohuis, geb. 09.03.1868, overl. 1919, tr. voor 1889 Charles Snow, geb. 1868.

4.                  Ruth Alice Lohuis, geb. 09.04.1871, overl. 01.08.1962, tr. voor 1907 George Ballentine, geb. 01.03.1862.

5.                  Johanna May Lohuis, geb. 10.11.1874, overl. 25.04.1945, begr. Pleasant Hill Cemetery (Lime Springs, Howard County, Iowa), tr. Fillmore (Michigan) 06.08.1894|a| Elmer Tibbals.

6.                  Henry Lohuis, geb. 1877.

 

Noten: |a| bruid Mary; |b| overl. May 29 volgens de zerk.

 

Bron o.a. Matt Larson’s Tree (2008) (mail:blars81980ATyahoo.com)

 


 

V.a.   Charles Lohuis, z.v. IV.a, geb. Hennepin MN of Cedar Twp (Floyd County, Iowa) 02.05.1863, fireman in St. Paul/Minneapolis MN (1890-1891), overl. 25.09.1918, tr. Minneapolis (Hennepin County, Minnesota) ca. 1887 Joanna Viettie Dawley, geb. Cedar Twp (Floyd County, Iowa) 17.03.1866, overl. Richmond (Wayne County, Indiana) 08.02.1946, begr. Lemmon (Perkins County, South Dakota), d.v. Lorenzo Joseph Dawkins (1838-1919) en Livonia Julia Townsend (1842-1936).

Uit dit huwelijk:

1.                  Arthur Dean Lohuis, geb. Minneapolis (Hennepin County, Minnesota) 08.01.1886.

2.                  Vivia June Josephine Lohuis, geb. Minneapolis (Hennepin County, Minnesota) 10.06.1888, overl. Charles City (Floyd County, Iowa) 19.12.1919, tr. Lime Springs (Howard County, Minnesota) ca. 1908 Lorenzo Reynolds, geb. Charles City (Floyd County, Iowa) 20.02.1885, overl. Charles City (Floyd County, Iowa) 17.12.1946.

3.                  Mabel Vietta Lohuis, geb. Minneapolis (Hennepin County, Minnesota) 07.03.1890, overl. Los Angeles (Los Angeles CA) 27.11.1945, begr. Marion (Grant, Indiana), tr. Hettinger (Adams County, North Dakota) 18.12.1908 Carl Herman Vogel, geb. Gera (D) 19.01.1885, overl. Marion (Grant, Indiana) 31.12.1955.
Uit dit huwelijk: Lina John, geb. Petrel (ND) 21.11.1909; Roy Coolidge, geb. Leplant (Dewey, SD) 16.09.1924.

4.                  Alta Livonia Lohuis, geb. Minneapolis (Hennepin County, Minnesota) 08.01.1892, overl. Richmond (Wayne County, Indiana) 19.06.1975, tr. Mott (Hettinger ND) 09.12.1912 Lewis John Decker, geb. Mitchell (Stacyville IA) 12.04.1888, overl. Richmond (Wayne County, Indiana) 21.08.1969, z.v. John Decker en Flora Washburn.
Uit dit huwelijk: Eleanor, geb. Mott 15.11.1915; Ralph Charles, geb. Mott 08.07.1918.

5.                  Roy Charles Lohuis, geb. Lime Springs (Howard County, Minnesota) 01.12.1898, overl. Hettinger (Adams County, North Dakota) 29.05.1984.

 


 

V.b. Richard John Lohuis, z.v. IV.a, geb. 26.11.1865, overl. 19.04.1948|a|, begr. Pleasant Hill Cemetery (Lime Springs, Howard County, Iowa), tr. 07.04.1896 Jane Leutink/Luetink, geb. 12.01.1870|b|, overl. 23.04.1939, begr. Pleasant Hill Cemetery (Lime Springs, Howard County, Iowa).

Uit dit huwelijk:

1.                  Elsworth Earl Lohuis, geb. Iowa 02.02.1897; volgt VI.a.

2.                  Glen Richard Lohuis, geb. Minnesota 17.03.1898; volgt VI.b.

3.                  Ralph Richard Lohuis, geb. 27.06.1900, overl. 29.01.1919, begr. Pleasant Hill Cemetery (Lime Springs, Howard County, Iowa).

4.                  Ada Leona Lohuis, geb. 25.05.1905, overl. 29.06.1981, begr. Willamette National Cemetery (Portland, Multnomah County, Oregon), tr. voor 1924 Clifford J. Chick, geb. 13.02.1890, overl. 30.10.1960, begr. Willamette National Cemetery (Portland, Multnomah County, Oregon).
Uit dit huwelijk: Donald Ellsworth Chick, geb. Fillmore County MN 09.01.1924.

5.                  David Daniel Lohuis, geb. Lime Springs (Howard County IA) 04.09.1907, overl. 25.08.1976, tr. Mae M. Biwer, geb. ca. 1902 (96 Yr), overl. Elma (Iowa) 05.10.1998(8?).

 

Noten: |a| ook 20.04.1949; |b| ook 1871.

 


 

VI.a. Elsworth Earl Lohuis, z.v. V.b, geb. Iowa 02.02.1897, overl. Los Angeles (California) 05.09.1975, begr. Forest Lawn Memorial Park (Cypress, Orange County, California), tr. 1e 19.07.1918 (echtsch. 22.05.1921) Gertrude Madge Eldridge, geb. Cresco (Howard County, Iowa) 22.11.1899, overl. Cresco (Howard County, Iowa) 22.10.1988, begr. Oak Lawn Cemetery (Cresco, Howard County, Iowa), d.v. Elton Matlack Eldridge en Ada Leora Hudson; tr. 2e tussen 1921 en 1933 Ida Meta Wohlers/Wolbers, geb. Elkton (Mower County, Minnesota) 19.03.1898, overl. Kansas City (Wyandotte County, Kansas) 18.08.1968, begr. Memorial Park Cemetery (Kansas City, Wyandotte County, Kansas).

Uit dit huwelijk:

1.                  Marie Jean Lohuis, geb. Kansas City (Wyandotte County, Kansas) 1933, overl. Kansas City (Wyandotte County, Kansas) 1935, begr. Memorial Park Cemetery (Kansas City, Wyandotte County, Kansas).

2.                  Elsworth Lohuis.

3.                  Lohuis, tr. Robert Smith.

 


 

VI.b. Glen Richard Lohuis, z.v. V.b, geb. Minnesota 17.03.1898, SSN 474-12-7023, overl. Contra Costa (California) 18.06.1954, tr. voor 1920 Ida Maria Schultz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Levin Glen Lohuis, geb. Iowa 11.06.1920, SSN 478-16-1938, overl. Tehama (California) 18.02.1983.

2.                  William Howard Lohuis, geb. Iowa 15.09.1923, SSN 478-20-6649, overl. Sacramento (California) 26.07.1952.

 


 

III.d. Gerrit Lohuis, z.v. II.c, geb. Aalten 12.07.1819, timmerman (1843,1847,1854), naar USA in 1854, overl. Town of Holland (Sheboygan County, Wisconsin) 07.07.1892, tr. 1e Aalten 16.12.1843 Berendjen Stronks, geb. Lintelo (Aalten) 22.03.1815, boerenwerk doende (1843), overl. Aalten 08.10.1846, d.v. Jan Hendrik Stronks, landman, en Christina Fukkink; tr. 2e Aalten 02.09.1847 Alida Harmina Graven, geb. Aalten 23.09.1818, landbouwster, naar USA in 1854, overl. Town of Holland (Sheboygan County, Wisconsin) 24.11.1888, d.v. Jan Willem Graven en Jenneken Navis.

     AHG tr. 1e Aalten 07.08.1840 Derk Hendrik te Stroete, geb. Aalten 05.02.1815, wever, overl. Aalten 22.10.1846, z.v. Alida te Stroete; uit dit huwelijk: Aleida Johanna, geb. 17.11.1840, naar USA in 1854.

Uit het huwelijk Lohuis-Graven:|a|

1.                  Johanna Berendina Maria Lohuis, geb. Aalten 28.07.1848, naar USA in 1854.
= w.s.
Johanna Lohuis, tr. Sheboygan County WI 17.05.1866 Berend H. Scholten.
= w.s.
Johanna Lohuis, overl. Mower County MN 26.04.1911.

2.                  Dirk Jan Lohuis, John, geb. Aalten 08.02.1851, naar USA in 1854, farmer, overl. Sheboygan County WI 07.02.1899, tr. Sheboygan County (Wisconsin) 20.01.1886 Dora Hendrika Huenink, geb. Aalten 22.06.1861, overl. Cedar Grove (Sheboygan County, Wisconsin) 18.03.1918, d.v. Derk Willem Huenink (1827-1911) en Catharina H. Jentink (1834-1915).
"On 25 June 1869 D.W. Huenink, accompanied by this father, his wife and children sailed from Rotterdam, and after a voyage of eleven days landed at Quebec. Coming on the Sheboygan County, they reached Amsterdam July 25."|b|

3.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Aalten 24.02.1854, naar USA in 1854.

4.                  Alyda Lohuis, geb. USA 28.10.1857, overl. 04.01.1932, tr. Sheboygan County WI 24.03.1880 John Schreurs, geb. WI 26.06.1857, overl. 20.06.1923.

5.                  Garrit Lohuis, geb. Town of Holland (Sheboygan County, Wisconsin) 10.06.1862, tr. Sheboygan County (Wisconsin) 08.04.1890 Mina Graven.

6.                  Alyda Harmina Lohuis, geb. USA.

7.                  Alyda Johanna Lohuis, geb. USA.

 

Noten: |a| D. Graven, USA; |b| via Gendex (Scott and Kathryn Ives).

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis