Familie Lohuis (26)

 

(Aalten)

 

Deze familie betreft de nazaten van Teunis Lohuis en Jenneken Degelink.

 

Hun relatie met de andere families uit Aalten – i.h.b. 28, 43 en 44 – is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2019)

 


 

0. Hendrik Lensink, overl. na 1730, tr. voor 1698 Stijne N.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lotte Lensink, ged. Aalten 10.04.1698.

2.                  Gerritje Lensink, ged. Aalten 07.07.1700.

3.                  Tonnis Lensink, geb. Aalten 1702; volgt I.

4.                  Derk Lensink, ged. Aalten 06.04.1704.

 


 

I.  Tonnis Lensink, later Teunis Lohuis, ged. Aalten 15.10.1702|c|, landbouwer op bouwplaats Lensink in buurtschap Yzerlo, overl. Aalten voor 1773|a|, otr. Aalten 22.10.1730|b|, tr. Aalten 03.12.1730 Jenneken Degelink, overl. Aalten voor 1773|a|, d.v. Jan Degelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Lensink, ged. Aalten 07.09.1731.

2.                  Geert Lensink, geb. Aalten 1734; volgt II.

3.                  Derk Lensink, ged. Aalten 30.11.1737.

4.                  Steven Lensink, ged. Aalten 02.08.1739, overl. tussen 1767 en 1772, otr. Aalten 15.05.1767 Elsken Gellekink, overl. na 1772.
     EG otr. 2e Aalten 16.10.1772, tr. Varsseveld 08.11.1772 Cornelis Doornik.

 

Noten: |a| volgens verklaring t.o.v. notaris Roelvink te Aalten op 17.05.1823, omdat er geen aantekeningen op de registers van overlijden waren gevonden {akte gevoegd bij huw.bijln. kleindochter Geertruid}; |b| bruidegom Tonnis Lensink; |c| ouders Hendrik Lensink en Stijne Lensink.

 


 

II. Geert|b| Lensink/ Jan|a| Lohuijs, z.v. I, ged. Aalten 26.09.1734, op den Estijzer, overl. Aalten 27.04.1785, begr. Aalten 30.04.1785|n|, otr. 1e Aalten 31.12.1763|p| Lutte Kappers, geb. Heurne, ged. Aalten 21.12.1721, overl. voor 1771, d.v. Dirk Kappers (1673-) en Lotte Haartmans (1675-); otr./tr. 2e Aalten 15.03/01.04.1771|q| Eva Aleida Heijink, overl. Aalten 11.08.1797, begr. Aalten 13.08.1797, d.v. Harmen Heijink en Christina te Winkel.

     LK tr. 1e Aalten 09.03.1754 Engelbart te Loos, overl. voor 1763.

     EAH tr. 2e Aalten 24.03/09.04.1786|o| Hendrik Scholten, overl. Aalten 21.10, begr. Aalten 24.10.1793|r|.

Uit het huwelijk Geert-Lutte:

1.                  Engelina Loos, ged. Aalten 16.12.1764.

Uit het huwelijk Geert-Eva:

2.                  Lambertus Loos, geb. Aalten 1772; volgt III.a.

3.                  Harmina Lensink, ook Loohuijs of Loos, geb. Aalten 26.09.1773, ged. Aalten 03.10.1773|s|, overl. De Heurne (Aalten) 02.05.1841, otr. Aalten 19.04.1805|d|, tr. Aalten 12.05.1805 Jan Willem Kappers, geb. ca. 1776, landbouwer, overl. Aalten 07.07.1829.
Uit dit huwelijk:

1.       Janna Geertruijd Kappers, geb. Aalten 06.03.1808, ged. Aalten 13.03.1808|e|, boerenwerkdoende (1844), overl. Dale (Aalten) 02.04.1886, tr. Aalten 04.05.1844|h| Garrit Sonderlo, geb. Aalten 07.10.1806, ged. Aalten 19.10.1806, dienstknecht (1844), z.v. Alof Sonderlo en Jenneken Essink.

2.       Janna Kappers, geb. Aalten 13.10.1813, landbouwster (1847,1854), overl. Dale (Aalten) 27.07.1886|f|, tr. 1e Dinxperlo 07.04.1849 Bernardus van Lochem, geb. Lichtenvoorde 14.08.1814, timmerman (1849), overl. Dinxperlo 24.06.1853|l|, z.v. Hermanus van Lochem en Leide Winkelhorst; tr. 2e Dinxperlo 22.07.1854|j||k| Jan Willem Westerveld, geb. Gendringen 19.05.1826, schoenmaker (1854), z.v. Hendrik Willem Westerveld en Berendina Johanna Heesen.

3.      Berendina Kappers, geb. Aalten 25.05.1818, boerenwerkdoende (1845), overl. Heurne (Aalten) 19.03.1858|g|, tr. Aalten 04.04.1845|i| Jan Hendrik Smees.

         een kint van Geert Loos, overl. Aalten 12.05.1774, begr. Aalten 14.05.1774.

4.                  Jan Hendrik Lensink, geb. Aalten 1779; volgt III.b.

5.                  Garrit Jan Lensink, geb. Aalten 13.09.1781, ged. Aalten 23.09.1781.

         een kint van Geert Loos, overl. Aalten 09.10.1781, begr. Aalten 11.10.1781.

         een kint van Geert Loos, overl. Aalten 25.12.1783, begr. Aalten 27.12.1783.

6.                  Geertruid Lohuis, geb. Aalten 05.10.1785, ged. Aalten 09.10.1785|a|, dienstmeid (1823), overl. Aalten 25.01.1848, tr. Aalten 23.05.1823|b| Jan Willem Pippers, ook Piepers, geb. Aalten 15.12.1791, ged. Aalten 18.12.1791, dienstknecht (1823), arbeider (1850), kleermaker (1855), arbeider (1864), overl. Aalten 04.11.1864, z.v. Garrit Jan Pippers en Angenes Siebeling. [Aalten no.110b (1848)]
Uit dit huwelijk: Antonetta, geb. Aalten 27.04.1824, overl. Aalten 19.03.1896; Evert, geb. Aalten 01.08.1829, overl. Warnsveld 27.01.1894.

 

Noten: |a| OTGB-transcriptie # 5397 {blijkbaar is de vader dan al zes! maanden overleden} {vader: Jan; moeder: Hijink}; |b| akte no.14 met huw.bijln. {vader: Geert; moeder Hyink}; |c| Geert; |d| bruid Harmina Lensink; |e| moeder Harmina Loohuijs; |f||g||i| moeder Harmina Loos; |h| moeder v/d bruid Hermina Loos (huw.akte Aalten 1844 no.13); |j| OTGB 04.134 (Loos); |k| moeder v/d bruid Hermina Loos (huw.akte Dinxperlo 1854 no.14); |l| Logchem (overl.akte Dinxperlo 1853 no.34); |n| Geert Loohuijs; |o| Eva is dan weduwe Geert Lensink op Loos; |p||q| bruidegom Lenzink op Lohuis; |r| Hendrik Scholten op Loos; |s| ouders Geert Lensink en Eva Aleida Heienk op ’t Loos.

 


 

III.a.  Lambertus Loos, ook Lohuis en Loohuijs, z.v. II, geb. Aalten 27.01.1772, ged. Aalten 02.02.1772, huwelijksgetuige Aalten 23.05.1823, landbouwer te Aalten (1815,1838,1848), overl. Haart (Aalten) 25.01.1851, otr. 1e Aalten 18.08.1797|h|, tr. Aalten 01.09.1797 Willemina Winkelhorst, geb. Aalten 07.05.1774, ged. Aalten 08.05.1774, overl. Haart (Aalten) 24.05.1811, d.v. Hendrik Winkelhorst en Gesina ter Neet; tr. 2e Aalten 14.08.1812 Berendina Hoijtink, geb. Aalten 04.03.1784, ged. Aalten 10.03.1784, landbouwster (1855), overl. Haart (Aalten) 05.03.1857|g|, d.v. Berend Hoijtink en Janna Beernink. [Haart no.7 (1851)]

Uit het huwelijk Lohuis-Winkelhorst:

1.                  Hendrika Loohuis, geb. Aalten 08.11.1798, ged. Aalten 11.11.1798|aa|, boerenwerk doende (1838), overl. Dale (Aalten) 02.02.1851|d|, tr. Aalten 20.04.1838 Hendrik Willem Oosterman, geb. Aalten 20.08.1795, ged. Aalten 23.08.1795, landbouwer, overl. Dale (Aalten) 20.04.1872, z.v. Jan Hendrik Oosterman en Antonetta Walvoort. [Dale no.62 (1851)]
Kind (gewettigd bij akte van 24.03.1838, waarvan aantekening op de huwelijksakte):

a.       Jan Willem Loohuis, later Oosterman, landbouwer, overl. Aalten 17.01.1919, tr. 1e Aalten 05.09.1862 Hendrika Aleida Prange, geb. Aalten 20.02.1821, overl. Aalten 02.06.1899, d.v. Lammert Prange en Geziena Snoeijenbosch; tr. 2e Aalten 14.08.1902 Janna Geertruid Bollen, geb. Winterswijk ca. 1866, overl. Arnhem 04.08.1932, d.v. Arent Jan Bollen en Janna Geertruid Hijink.

2.                  een kint van Lammert Loos, overl. Aalten 24.07.1800, begr. Aalten 25.07.1800.

3.                  Evert Loohuijs, geb. Aalten 25.03.1802, ged. Aalten 28.03.1802|ab|, landbouwer, overl. Haart (Aalten) 22.11.1866; ongehuwd. [Haart no.7 (1866)]

4.                  Gesina Loos, geb. Aalten 19.10.1804, ged. Aalten 28.10.1804.

5.                  Christina Loohuijs, geb. Aalten 19.03.1807, ged. Aalten 22.03.1807|ac|, boerenwerk doende (1840), overl. Bredevoort (Aalten) 21.07.1883, tr. 1e Aalten 19.11.1840|b| Harmen Jan Weijenborg, geb. Winterswijk 29.11.1793, ged. Winterswijk 08.12.1793, radermaker, woont Bredevoort (1840), overl. Bredevoort (Aalten) 16.11.1853, z.v. Frederik Jan Weijenborg en Jenneken Ulewik; tr. 2e Aalten 06.10.1854 Berend Hendrik Nijman, geb. Aalten 10.01.1828, landbouwer (1854,1892), overl. Aalten 02.12.1892, z.v. Gradus Nijman (1797-1867), landbouwer, en Willemina te Beest (1795-1847). [Bredevoort no.164 (1883)]
     HJW tr. 1e Aalten 02.12.1831 Janna Geziena Grevink, ged. Bredevoort 29.10.1769, overl. Aalten 22.03.1840, d.v. Garrit Jan Grevink en Aaltjen Bouwhuis.
     JGG tr. 1e voor 1809 Abraham Arent Stoltenborg, ged. Winterswijk 22.05.1779, wever, overl. Bredevoort (Aalten) 25.02.1829, z.v. Jan Berend Stoltenborg en Willemina Adams.
     BHN tr. 2e Aalten 24.04.1884 Berendina Lohuis, overl. Aalten 29.02.1928, d.v. Gerrit Jan Lohuis en Willemina Lubbers.

6.                  Johanna Berendina Loohuijs, geb. Aalten 08.07.1809, ged. Aalten 16.07.1809|ad|, boerenwerk doende (1848), overl. Aalten 24.06.1883, tr. Aalten 08.09.1848|c| Geradus Nieman, ook Nijman, geb. Aalten 26.04.1797, ged. Aalten 30.04.1797, landbouwer (1848,1867), overl. Heurne (Aalten) 18.08.1867, z.v. Garrit Jan Nieman en Geertje ter Horst. [Aalten no.326a (1883)]
Uit dit huwelijk: Jan Willem, geb. Heurne (Aalten) 04.02.1850.
     GN tr. 1e Aalten 06.05.1825 Willemina ter Beest, d.v. Berent ter Beest en Janna Schepers.

7.                  een kint van Lambertus Loohuijs, overl. Aalten 01.11.1809, begr. Aalten 03.11.1809.

Uit het huwelijk Lohuis-Hoijtink:

8.                  Willemina Loohuis, geb. Haart (Aalten) 11.07.1813, boerenwerk doende (1855), overl. Dale (Aalten) 22.03.1874, tr. Aalten 16.03.1855 Gerrit Hendrik Fukkink, geb. Aalten 18.02.1809, ged. Aalten 26.02.1809, landbouwer (1855), overl. Aalten 30.11.1891, z.v. Garrit Jan Fukkink en Harmina te Hennepe.
     GHF tr. 1e Aalten 07.06.1839 Janna Lubbers, geb. Aalten 31.01.1807, ged. Aalten 08.02.1807, overl. Dale (Aalten) 14.06.1854, d.v. Hendrik Jan Lubbers en Jenneken Nijhuis.

9.                  levenloos kind, Aalten 15.10.1815.

10.              Jan Berend Lohuijs, geb. Aalten 13.11.1817, fuselier bij de eerste kompagnie van het depot der negende afdeeling Infanterie, overl. Utrecht (Groot Rijks Hospitaal) 29.03.1838|f|.

11.              Garrit Jan Lohuis, geb. Aalten 1820; volgt IV.a.

 

Noten: |aa| OTGB-transcriptie # 6817; |ab| ibidem # 7205; |ac| ibidem # 7746; |ad| ibidem # 7971; |b| bruid en getuige broer Evert verklaren “niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd”; |c| volgens de huwelijksakte is getuige broer Evert Loohuijs 36 jaar i.p.v. 46 jaar; |d| volgens overlijdenakte 57 jaar; |f| extract geregistreerd in overlijdensregister Aalten 23.04.1838 no.54; |g| Huitink (overl.akte Aalten 1857 no.28) (GenLias); |h| bruidegom Lensink.

 


 

IV.a.  Garrit Jan Lohuis, ook Loohuijs, z.v. III.a, geb. Haart (Aalten) 21.07.1820, landbouwer, overl. Haart (Aalten) 30.05.1879, tr. Aalten 05.07.1850 Willemina Lubbers, geb. Aalten 27.09.1826, overl. Haart (Aalten) 07.11.1864, d.v. Berend Hendrik Lubbers en Frederica Kappers. [Haart no.7 (1865); Haart no.6 (1879)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Lohuis, geb. Aalten 1851; volgt V.a.

2.                  Frederika Lohuis, geb. Haart (Aalten) 03.10.1852, tr. Aalten 11.04.1878 Garrit Jan Borninkhof, geb. Haart (Aalten) 05.05.1845, landbouwer, z.v. Garrit Borninkhof en Johanna Gesina Loos.
Uit dit huwelijk: Johanna Gesina, geb. Dale (Aalten) 24.01.1879; Willemina, geb. Dale (Aalten) 08.04.1880.
Het gezin emigreert in 1881 naar Sheboygan WI, USA.

3.                  Berend Hendrik Lohuis, geb. Haart (Aalten) 13.10.1854, landbouwer, overl. Aalten 20.05.1924, tr. Aalten 22.06.1893 Hendrika Tonia te Beest (1851-1941).
     HTtB tr. 1e Aalten 13.05.1875 Albert Küpper, geb. Bredevoort (Aalten) 22.10.1841, wever (1875), overl. Aalten 13.01.1892, z.v. Peter Johan Küpper en Christijna ten Pas.

4.                  Berendina Lohuis, geb. Haart (Aalten) 09.11.1856, dienstmeid te Winterswijk (1884), overl. Aalten 29.02.1928, tr. 1e Aalten 24.04.1884 Berend Hendrik Nijman, geb. Aalten 10.01.1828, landbouwer te Bredevoort (1884), landbouwer (1892), overl. Aalten 02.12.1892, z.v. Gradus Nijman (1797-1867) en Willemina te Beest (1795-1847); tr. 2e Aalten 12.10.1893 Hendrik Jan Lubbers, geb. Aalten 14.04.1864, landbouwer, overl. Aalten 14.02.1910, z.v. Hendrik Willem Lubbers en Johanna Hendrika Jansen.
Uit het huwelijk Nijman-Lohuis: Gradus, geb. Aalten 02.09.1886, overl. Aalten 23.03.1929; Gerrit Jan, geb. Aalten 04.11.1888.
Uit het huwelijk Lubbers-Lohuis: Hendrik Willem, geb. Aalten 13.05.1895, overl. Aalten 10.06.1895; levenloze zoon, Aalten 16.08.1896; Hendrik Willem, geb. Aalten 21.09.1897, overl. Aalten 23.09.1897; levenloze zoon, Aalten 04.01.1900.

     BHN tr. 1e Dinxperlo 06.10.1854 Christina Loohuijs, d.v. Lambertus Loohuijs en Willemina Winkelhorst.

5.                  Aleida Johanna Lohuis|a|, geb. Haart (Aalten) 25.12.1858, overl. 23.09.1945, begr. Aalten (Varsseveldsestraatweg), tr. Aalten 12.06.1885 Gerrit Jan Heinen, geb. IJzerlo (Aalten) 11.04.1858, landbouwer (1885), klokkenmaker (1886), horlogemaker (1929), overl. IJzerlo (Aalten) 04.12.1929, begr. Aalten (Bpl. Varsseveldsestraatweg), z.v. Jan Willem Heinen en Elisabeth Winkelhorst.
Uit dit huwelijk: Jan Willem, geb. Aalten 17.05.1886, overl. IJzerlo (Aalten) 25.05.1886; Gerrit Jan, geb. Aalten 03.12.1888, overl. Renkum 17.03.1951|b|.

6.                  Johanna Berendina Lohuis, geb. Haart (Aalten) 26.11.1860, overl. Aalten 06.12.1935, tr. Aalten 06.03.1885|c| Jan Brusse, geb. Bredevoort (Aalten) 29.10.1837, landbouwer (1885,1913), overl. Aalten 02.07.1913, z.v. Hendrikus Brusse en Catharina Elisabeth Manschot.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Bredevoort (Aalten) 10.03.1886; Grada Willemina, geb. Bredevoort (Aalten) 09.05.1890; Jan Berend, geb. Bredevoort (Aalten) 29.07.1892, overl. Aalten 18.08.1892; Jan Berend, geb. Bredevoort (Aalten) 07.01.1894, overl. Wolfheze (Renkum) 13.09.1926; Berend Hendrik, geb. Bredevoort (Aalten) 17.12.1897; Cornelis, geb. Bredevoort (Aalten) 13.05.1901.
     JB tr. 1e Aalten 13.05.1870|d| Johanna Antonia Mierdink, geb. Bredevoort (Aalten) 30.11.1848, overl. tussen 13.05.1870 en 01.09.1871, d.v. Hendrik Jan Mierdink en Willemina Duenk; tr. 2e Aalten 01.09.1871 Grada Gesina te Boveldt, geb. Bredevoort (Aalten) 26.04.1850, overl. Bredevoort (Aalten) 23.05.1884, d.v. Hendrikus te Boveldt en Woldiena Vaags. Uit dit huwelijk kinderen.

7.                  Derk Jan Lohuis, geb. Haart (Aalten) 08.08.1864, overl. Aalten 22.09.1865.

 

Noten: |a| Loohuis {grafzerk}; |b| ook overl.akte Winterswijk 1951 no.104; |c| 06.04 volgens GenLias; |d| Johanna’s voogd is Hendrik te Hennepe, de toeziend voogd Arent J. te Brake.

 


 

V.a.  Lambertus Lohuis, z.v. IV.a, geb. Haart (Aalten) 10.05.1851, landbouwer te Haart (Aalten), overl. Aalten 14.08.1896, tr. Aalten 14.06.1883|a| Gesina Hendrika Veldhuis, geb. Aalten 04.11.1852, dienstmeid (1883), landbouwster (1916), overl. Aalten 22.11.1940, d.v. Albert Veldhuis, kleermaker, en Everdina Antonetta te Hietbrink.

     Gesina’s broer Roelof, geb. Aalten 1858, tr. Aalten 1888 Maria ter Beest.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Everdina Lohuis, geb. Haart (Aalten) 28.04.1884, overl. Aalten 16.09.1918, tr. 1e Aalten 11.05.1905 Hendrik Sturris, geb. Barlo (Aalten) 12.03.1878, landbouwer, overl. Aalten 21.05.1906, z.v. Gerrit Jan Sturris en Berendina Christina Rensink; tr. 2e Aalten 07.05.1908 Jan Berend Sturris, geb. Barlo (Aalten) 06.08.1886, landbouwer, overl. Aalten 10.04.1942, z.v. Gerrit Jan Sturris en Berendina Christina Rensink.
Uit het huwelijk Jan Berend Sturris-Lohuis: Hendrika, geb. Barlo (Aalten) 25.02.1909; Gesiena Hendrika, geb. Barlo (Aalten) 03.07.1910, overl. Gennep 26.07.1938; Gerrit, geb. Barlo (Aalten) 02.05.1912.
     JBS tr. 2e Aalten 13.03.1919 Aleida Wassink, geb. Barlo (Aalten) 20.07.1892, overl. Aalten 12.02.1947, d.v. Willem Wansink, landbouwer, en Johanna Piek.

2.                  Albert Lohuis, geb. Haart (Aalten) 15.11.1885, overl. 22.02.1958, begr. Aalten (Bpl. Berkenhove), tr. Aalten 22.05.1919 Willemina Aleida Everdina Heijink, geb. Lintelo (Aalten) 17.05.1889, overl. 23.07.1970, begr. Aalten (Bpl. Berkenhove), d.v. Derk Jan Heijink (1845-) en Grada Geertruida Seinhorst (1859-1906).

3.                  Gerharda Berendina Lohuis, geb. Haart (Aalten) 31.10.1887, overl. Winterswijk 16.04.1926, tr. Winterswijk 25.02.1916 Willem Hiddink, geb. IJzerlo (Aalten) 25.02.1888, koetsier (1916), z.v. Derk Jan Hiddink (ca.1864-), landbouwer, en Janna Geertruid Wisselink (ca.1864-). [Ratum no.24 (1926)]

4.                  Gesina Hendrika Lohuis, geb. Haart (Aalten) 12.03.1894, overl. Winterswijk 23.02.1944, tr. Winterswijk 20.05.1921 Hendrik Jan Hiddink, geb. IJzerlo (Aalten) 05.02.1896, voerman (1921), overl. na 1944, z.v. Derk Jan Hiddink (ca.1864-), landbouwer, en Janna Geertruid Wisselink (ca.1864-).

 

Noten: |a| getuige is Gerrit Jan Veldhuis, geb. ca. 1842, landbouwer, stiefvader van de bruid.

 


 

III.b.  Jan Hendrik Lensink, ook Lohuis|a||d|, z.v. II, geb. Aalten 30.03.1779, ged. Aalten 02.04.1779 (z.v. Geert Lensink en Eva Aleida Heijink)|b|, overl. voor 1822, otr. Aalten 17.02.1809|c|, tr. Aalten 10.03.1809 Wilhelmina te Brinke,|e| geb. Varsseveld 03.04.1786, ged. Varsseveld 09.04.1786, dagloonster (1839), overl. Aalten 31.07.1858, d.v. Derk ten Brinke en Janna Weggelder.

     WtB tr. 2e Aalten 30.03.1822 Willem ter Maat, geb. Aalten 14.07.1792, ged. Aalten 15.07.1792, slagter (1822), woont Aalten 1839, overl. Aalten 24.07.1862, z.v. Cornelis ter Maat en Hendrina Gerritsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerharda Dora Lensink, geb. Aalten 03.03.1809, ged. Aalten 10.03.1809, overl. na 1846, tr. Aalten 06.05.1841 Gerrit Jan Kempink, geb. Aalten 19.09.1810, ged. Aalten 23.09.1810, landman, overl. na 1846, z.v. Lambert Kempink en Johanna Stronks.
Uit dit huwelijk: Janna Hendrika, geb. Aalten 20.09.1842, overl. Aalten 29.01.1844; Jan Hendrik, geb. Aalten 07.01.1846.

2.                  Hendrik Jan Loohuis, geb. Aalten 28.11.1812; volgt IV.b.

3.                  Johanna Hendrika Lensink, geb. Aalten 26.11.1815, boerenwerk doende (1843), overl. Aalten 13.04.1881, tr. Aalten 27.05.1843 Derk Jan ter Maat, geb. Aalten 30.12.1817, klompmaker (1843), overl. Wisch 04.06.1896|f|, z.v. Berend ter Maat en Geertruid Bouwmeester.
Uit dit huwelijk: Berend Hendrik, geb. Aalten 27.06.1844, overl. Aalten 29.06.1844; Hendrika Geertruida, geb. Aalten 14.02.1846, overl. Aalten 04.03.1846; Willemina Geertruida, geb. Aalten 11.02.1852, overl. Aalten 05.02.1855.
     DJtM tr. 2e Aalten 13.10.1881 Elizabeth Kappers, geb. Bredevoort (Aalten) 20.12.1841, overl. Alten 07.01.1896, d.v. Jan Hendrik Kappers en Hendrika Johanna te Brinke.

4.                  Evert Lensink, geb. Aalten 09.01.1819, overl. Aalten 10.07.1890, tr. Aalten 28.11.1845 Berendina Heijnen, geb. Aalten 11.03.1825, overl. Aalten 08.09.1894, d.v. Garrit Jan Heijnen en Grada ter Brinke.
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Opm: Jan Hendrik heet Lensink bij huwelijk dochter Gerharda Dora in 1841, bij huwelijk dochter Johanna Hendrika in 1843 en huwelijk zoon Evert in 1845.

 

Noten: |a| huw.akte Aalten 1822 no.9 (bruid weduwe van Jan Hendrik Lensink); |b||c| G. Karssenberg; |d| huw.akte Aalten 1839 no.47 (huwelijk Hendrik Jan)(vader van de bruidegom ook Lensink); |e| Willemina te Lindert (overl.akte Aalten 1862 no.139); |f| ook overl.akte Aalten 1896 no.69.

 


 

IV.b.  Hendrik Jan Loohuis, z.v. III.b, geb. Aalten 28.11.1812, dienstknecht (1839), arbeider (1858,1878), overl. Aalten 03.06.1905, tr. 1e Aalten 02.11.1839 Hendrika Hoopman, geb. Lintelo (Aalten) 24.11.1811, boerenwerk doende (1839), overl. Aalten 26.03.1853, d.v. Abraham Hoopman, landbouwer, en Johanna Geertruid Heinen; tr. 2e Aalten 23.12.1858|a| Janna Geertruid Kempink, geb. Lintelo (Aalten) 21.11.1814, overl. Aalten 29.03.1862, d.v. Frerik Kempink en Dora Stronks.

Uit het huwelijk Loohuis-Hoopman:

1.                  Jan Hendrik Loohuis, geb. Aalten 18.12.1839; volgt V.b.

2.                  Janna Willemina Loohuis, geb. Aalten 04.02.1842, dienstmeid (1866), overl. Holten 13.09.1917, tr. Aalten 03.05.1866 Diedrich Wechgelaar, geb. Aalten 23.02.1823, koperslager, overl. Aalten 23.08.1906, z.v. Jan Willem Wechgelaar en Johanna Gesina Mulders/Muller.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Aalten 12.08.1866, tr. Delft 03.03.1897 Maria Johanna Elfferich.
     DW tr. 1e Aalten 16.09.1854 Hendrika Bouhuis, geb. Aalten 27.10.1833, overl. Aalten 19.05.1864, d.v. Gerrit Bouhuis en Johanna Berendina Duenk; uit dit huwelijk kinderen.

3.                  Willemina Loohuis, geb. Aalten 18.09.1845.

 

Noten: |a| bruid en bruidegom verklaarden niet te kunnen schrijven als hebbende zulks niet geleerd.

 


 

V.b.  Jan Hendrik Lohuis, z.v. IV.b, geb. Aalten 18.12.1839, arbeider (1866), landbouwer te IJzerlo (1879,1882), overl. voor 1925, tr. Aalten 20.12.1878 Hendrika Willemina Legters, geb. Dinxperlo 11.10.1856, woont Aalten, overl. Ermelo 06.07.1925, d.v. Gerrit Hendrik Legters, poelier, en Berendina Hofs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Lohuis, geb. IJzerlo (Aalten) 06.03.1879, overl. Harderwijk 13.04.1966, tr. Aalten 16.04.1908 Jan Hendrik Kappers, geb. Bredevoort (Aalten) 26.09.1877, verpleger (1908), klerk (1909,1912), drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Harderwijk 05.08.1967, begr. Ermelo (Alg.Bpl.) 09.08.1967, z.v. Garrit Kappers en Johanna Christina Hane.
Uit dit huwelijk: Gerrit Hendrik, geb. Ermelo 07.08.1909; Hendrika Wilhelmina, geb. Ermelo 10.01.1911|a|; Johannes Christiaan, geb. Ermelo 24.04.1912.

2.                  levenloze dochter, IJzerlo (Aalten) 01.05.1880.

3.                  Berendina Lohuis, geb. IJzerlo (Aalten) 02.12.1882, overl. Ede 29.09.1929, tr. Aalten 16.04.1908 Adam Steinmeier, geb. Steenwijk 11.04.1878, smid (1909,1912), overl. Ede 29.07.1955, z.v. Labertus Ernst Steinmeier en Alida Hermanna Ketel.
Uit dit huwelijk: Frederik Ernst, geb. Ede 10.03.1909; Hendrika Wilhelmina, geb. Ede 13.09.1910; Alida Hermanna, geb. Ede 10.01.1912.
     AS tr. 2e na 1929 Woutertje van de Hoef, geb. Ede 17.10.1884, overl. Ede 14.03.1954, d.v. Jan van de Hoef en Willemijntje van Kampen.

 

Noten: |a| NP 57 (1971) p.171.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis