Familie Seinhorst (2)

 

“Seinhorsterstede” (Gendringen)

 

Deze familie stamt af van Arend Seinhorst, pachter van de Sinhorst, en Aaltje te Beest. Hun relatie met de twee andere families Seinhorst en de familie Senhorst/Zenhorst is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde bijdragen van D.H. Keuper te De Heurne, H.A. Seinhorst, mw. H. Wierenga-Seinhorst te Laag-Keppel en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien januari 2017)

 


 

I.  Arend Seinhorst, geb. Gendringen ca. 1690, landbouwer, pachter ‘Sinhorst’ (18 morgen grond) ca. 1750, overl. na 1767, w.s. begr. Varsseveld 02.03.1770, tr. ca. 1720 Aaltje te Beest, geb. ca. 1690, overl. Varsseveld 30.09.1759.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Seinhorst, geb. ca. 1725; volgt II.a.

2.                  Hendersken Seinhorst, geb. ca. 1728, lidmaat 04.04.1746, overl. tussen 08.03.1765 en 12.07.1767, tr. Silvolde 1746|e| Jan Westerveld, te Boekhorst, lidmaat Varsseveld 1746, landbouwer, z.v. Hendrik Westerveld en Aaltjen Pakkebier|g|.
Uit dit huwelijk: Jan, ged. Varsseveld 16.04.1748; Dersken, ged. Varsseveld 23.11.1749; Arend, ged. Varsseveld 13.02.1752, overl. Dinxperlo 09.04.1833; Jenneken, ged. Varsseveld 12.02.1758; Aaltjen, ged. Varsseveld 19.10.1760, overl. De Heurne (Dinxperlo) 03.01.1840; Lammert, ged. Varsseveld 05.05.1765, overl. Milt (Gendringen) 05.12.1827.
     Jan Westerveld otr. 2e Dinxperlo 12.07.1767|c|, tr. Dinxperlo 02.08.1767 Derske Krajenbrink, wonend in ’t Kleine Bredenbroek, wede Jan Michelbrink; otr. 3e Dinxperlo 13.06.1773, tr. Dinxperlo 11.07.1773 Geertruid Ovink, ged. Dinxperlo 07.09.1738, overl. Dinxperlo 30.01.1800, d.v. Derk Ovink en Willemken Rengelink|h|.

3.                  Derksken Zeinhorst, geb. ca. 1728, lidmaat Varsseveld 15.05.1752, uit ’t Groot Bredenbroek (1758), doopgetuige Dinxperlo 25.12.1779, overl. 05.11.1806, otr. Dinxperlo 08.01.1758|a|, tr. Dinxperlo 29.01.1758 Jannes Bosman, geb. op ’t Beggelder, ged. Dinxperlo 23.12.1736, overl. Dinxperlo 08.11.1806, z.v. Frerik Bosman (1689-) en Geertjen Heesen (1690-1775).
Uit dit huwelijk: Jan Willem, ged. Dinxperlo 17.03.1758; Aaltjen, ged. Dinxperlo 20.06.1761, overl. Dinxperlo 26.01.1819|f|; Elsken, ged. Dinxperlo 04.12.1763, overl. Dinxperlo 15.11.1832; Hendrika, ged. DInxperlo 09.07.1769.

4.                  Aaltje Seinhorst, geb. ca. 1731, lidmaat Varsseveld 04.06.1753, tr. Silvolde 19.03.1758 Gerrit Jan Weycamp, uit Silvolde, z.v. Tönis Weycamp en Gerritje Nagels.
Uit dit huwelijk twee kinderen.

5.                  Barentje Seinhorst, ook Berendina, ged. Varsseveld 26.09.1732, lidmaat Varsseveld 08.12.1761, tr. Suderwick (Sankt Michael) 27.01.1760|j| Johannes Boland, Jan.
Uit dit huwelijk: Johanna Boland, Janna, ged. Suderwick 29.02.1764, overl. Dinxperlo 30.12.1836, tr. Berend Heesen|i|.

 

Noten: |a| Dx 1488/716; |b| Dx 1683; |c| Dx 911; |e| IGI; |f| no.37 in Kwartierstaat Freriks, OTGB 02.62; |g| OTGB 04.71; |h| OTGB 04.73; |i| OTGB 04.104; |j| bruid Berntgen.

 


 

II.a.  Jan Seinhorst, z.v. I, geb. Gendringen ca. 1725, landbouwer, overl. voor 1784|a|, overl. Gendringen 10.11.1783, tr. ca. 1757 Willemina Boland, overl. 15.08.1802. [Sinhorst = no.407, Gr. Breedenbroek (rond 1757)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Derk Jan Seinhorst, ged. Varsseveld 1759; volgt III.a.

2.                  Arend Seinhorst, ged. Varsseveld 1760; volgt III.b.

3.                  Johanna Seinhorst, Janna, ged. Varsseveld 08.02.1761, lidmaat 10.05.1781, overl. Dinxperlo 31.01.1828, otr. Dinxperlo 30.11.1788|b|, tr. Dinxperlo 21.12.1788 en otr./tr. Varsseveld 28.11/19.12.1788|d| Derk Jan Rentzink, ook Rensink/Renzink, uit de Heurne, landbouwer, overl. Dinxperlo 20.04.1830, z.v. Zander Rentzink, ook Sander Rensink, en Aaltjen ten Berge.
Uit dit huwelijk: Arend, geb. De Heurne 06.06.1789, ged. Dinxperlo 14.06.1789, overl. Dinxperlo 02.10.1821; Jan Willem|f|, geb. De Heurne 14.07.1793, ged. Dinxperlo 14.07.1793; Gerrit, geb. De Heurne 14.07.1793 (tweeling), ged. Dinxperlo 14.07.1793.

4.                  Willem Seinhorst, ged. Varsseveld 1763; volgt III.c.

5.                  Gerrit Seinhorst, ged. Varsseveld 10.03.1765.

6.                  Derksken Seinhorst, ged. Varsseveld 10.03.1765 (tweeling).

7.                  Geertruijt Seinhorst, ged. Varsseveld 15.06.1766, lidmaat (?) 10.03.1788, ingekomen Gendringen met att.v. Varsseveld 31.01.1789, overl. 21.09.1846, otr. Silvolde 28.03.1788|c|, tr. Varsseveld 18.04.1788|c| Derk Zezink, ook Zesinck/Se(e)sin(g)(k), z.v. Arend en Johanna Catharina Gibink.
Uit dit huwelijk acht zonen en negen dochters (17!) (Gendringen 1789-1807).

 

Noten: |a| Dx 2001/248; |b| Dx 2093/340; |c| V405 {ondertr.te en att.n.Silvolde}; |d| Rentzink/Zeijnhorst; |e| AS en DK lenen 15.05.1798 ƒ400 aan Jen Hendrik van Hummel tegen 4% met H’s huis als onderpand {Protocol van Volontaire Acten der Heerlijkheid Bredevoort}; |f| bij huwelijk Renzink genoemd (GenLias).

 


 

III.a.  Derk Jan Seinhorst, z.v. II.a, geb. Gendringen 28.01.1759, ged. Varsseveld 04.02.1759, lidmaat 27.04.1780, landbouwer op de Sinhorst, heeft boerderij in Bredenbroek (1811)|i|, overl. Bredenbroek (Gendringen) 23.04.1839, otr. Dinxperlo 15.06.1788|a|, tr. Varsseveld 05.07.1788|a|, otr/tr. Varsseveld 13.06/06.07.1788|b| Enneken Kemink, geb. Suderwick 05.02.1762, overl. Gendringen 17.03.1842, d.v. Wessel Kemink en Derske Boland. [Groot Bredenbroek]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Seinhorst, geb. Varsseveld 04.05.1789, ged. Varsseveld 10.05.1789, overl. Varsseveld 22.04.1790.

2.                  Jan Willem Seinhorst, geb. Varsseveld 1790; volgt IV.a.

3.                  Geertruid Seinhorst, geb. Varsseveld 11.02.1792, ged. Varsseveld 19.02.1792, lidmaat 10.06.1812, landbouwster, overl. Ambt Doetinchem 11.06.1830, begr. Gaanderen, tr. Gendringen 05.05.1815 Jan Willem Barink, geb. Doetinchem 11.04.1780, ged. Doetinchem 16.04.1780, landbouwer, overl. Ambt Doetinchem 06.05.1831, begr. Gaanderen, z.v. Gerrit Barink en Derske Weenink.
Uit dit huwelijk (moeder Zijnhorst): Hendrik Jan, geb. Doetinchem 26.04.1816, overl. Lichtenberg (Wisch) 20.02.1881|g|;Willem, geb. Ambt Doetinchem 30.05.1818, overl. Westendorp (Wisch) 04.07.1868; Derkse, geb. Ambt Doetinchem 03.07.1820, overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 06.09.1890 (haar dochter Johanna Gesiena Nieuwenhuis tr. Derk Jan Seinhorst); Derk Jan, geb. Ambt Doetinchem 29.08.1824, overl. Gendringen 11.02.1899; Everdina, geb. Ambt Doetinchem 09.08.1829, overl. Silvolde (Wisch) 13.06.1883.
     JWB otr. 1e Terborg 23.08.1811, tr. Silvolde 06.09.1811 Hendrika Wildenbeest, geb. Varsseveld 26.04.1789, overl. Gaanderen 19.01.1814, begr. Doetinchem, d.v. Gerrit Wildenbeest en Berendjen Berkelaar.|h|

4.                  Aaltjen Seinhorst, geb. Varsseveld 03.01.1794, ged. Varsseveld 12.01.1794, lidmaat 1816, overl. Sinderen (Wisch) 30.03.1874|j|, tr. Wisch 30.08.1823 Roelof Breukelaar, geb. Varsseveld 25.12.1787, ged. Varsseveld 30.12.1787, landbouwer op de Bulte onder Wisch, overl. Sinderhoek (Wisch) 17.01.1861, z.v. Garritjan Brukkelder|c| en Aaltjen Assink.
Uit dit huwelijk: Hermanus, geb. Wisch 21.03.1824|m|, overl. Wisch 26.03.1824|k|; Harmina, geb. Wisch 1825, overl. Dinxperlo 12.04.1904, tr. Dinxperlo 05.10.1854 Jan Keuper|e|; Derk Jan, geb. Wisch 12.03.1826, overl. Sinderen (Wisch) 19.06.1885; Gerrit Jan, geb. Wisch 06.09.1827, overl. Aalten 24.08.1905; Everdina, geb. Varsseveld (Wisch) 26.03.1829, overl. Wisch 23.05.1829; Willem, geb. Varsseveld (Wisch) 17.03.1830, overl. Wisch 13.08.1832; Everdina, geb. Wisch 03.01.1832, overl. Varsseveld (Wisch) 30.04.1914; Willem, geb. Wisch 09.09.1833, overl. Gendringen 18.11.1877; Arend, geb. Wisch 13.07.1837, overl. Kroezenhoek (Wisch) 06.08.1906; Geertruid, geb. Wisch 26.03.1839, overl. Het Beggelaar (Dinxperlo) 05.10.1897.
     RB tr. 1e voor 1823 Harmina Zandbulte.|d|
.

5.                  Roelof Seinhorst, geb. Varsseveld 19.12.1795, ged. Varsseveld 20.12.1795, landbouwer, overl. Wehl 05.04.1853, tr. Wisch 27.12.1828 Grada Johanna Laarder, geb. Varsseveld 15.02.1785, landbouwster, overl. Wisch 01.03.1874, d.v. Lammert Laarder en Frederica Hiddink; geen kinderen gevonden.
     GJL tr. 1e Varsseveld 21.09.1816 Roelof Rougoor, geb. Varsseveld 14.07.1788, ged. Varsseveld 20.07.1788, landbouwer, overl. Wisch 18.02.1828, z.v. Dirk Rougoor en Hendrica ter Beest; uit dit huwelijk kinderen.

6.                  Willemina Seinhorst, geb. Varsseveld 26.03.1798, ged. Varsseveld 28.03.1798, landbouwster, overl. (kraambed) Wisch 21.01.1831, tr. Wisch 21.06.1827 Arend Colenbrander, geb. Varsseveld 08.02.1797, ged. Varsseveld 12.02.1797, landbouwer te Silvolde, overl. Binnenheurne (Wisch) 30.05.1860, z.v. Wander Kolenbrander en Hendrika Velthorst.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Wisch 05.05.1828|n|, overl. Varsseveld (Wisch) 12.07.1910; Derk Jan, geb. Wisch 05.05.1828 (tweeling)|o|, overl. Wisch 18.05.1828; Willem, geb. Wisch 20.01.1831, overl. Westendorp (Wisch) 18.12.1914; levenloze zoon, Wisch 20.01.1831.
1831.

7.                  Derk Seinhorst, geb. Varsseveld 14.08.1802, ged. Varsseveld 22.08.1802, schutter 4e komp. 3e bat., overl. Utrecht (Rijkshospitaal) 01.11.1832|f|.

8.                  Everdina Seinhorst, geb. Varsseveld 02.05.1805, ged. Varsseveld 05.05.1805, ing.lidmaat Silvolde 30.05.1835 (att. van Varsseveld), overl. Silvolde (Wisch) 09.02.1875|l|, tr. Wisch 17.07.1834 Derk Jan Rosier, geb. Varsseveld 01.04.1808, ged. Varsseveld 10.04.1808, timmerman, overl. Lichtenberg (Wisch) 12.03.1877, z.v. Frederik Rosier en Erme Wildenbeest. [Silvolde]
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Wisch 20.02.1835; Fredrik Willem, geb. Silvolde (Wisch) 24.05.1836, overl. Silvolde (Wisch) 14.03.1905; Everdina, geb. ‘Sillevold Ligtenberg’ (Wisch) 19.02.1838, overl. Lichtenberg (Wisch) 09.03.1907; Derk Jan, geb. Ligtenberg (Wisch) 30.01.1841, overl. Silvolde (Wisch) 09.03.1845; Aaltjen, geb. Ligtenberg (Wisch) 17.05.1844, overl. Lichtenberg (Wisch) 17.12.187
5.

 

Noten: |a| Dx 330/2083; |b| V416; |c| volgens GenLias; |d| geen eerder huwelijk in GenLias; |e| OTGB 04.63; |f| ook overl.akte Gendringen 1832 no.97 {moeder Enneke Keiming}; |g||h| OTGB 06.133; |i| Registre Civique Gendringen 1811 {geb. 28.01.1758}; |j| e.v. Brukkelder (overl.akte Wisch 1874 no.60); |k| Brukkelder (overl.akte Wisch 1824 no.27); |l| Sijnhorst (overl.akte Wisch 1875 no.18); |m| Brukkelder (geb.akte Wisch 1824 no.36); |n| Kolenbrander (geb.akte Wisch 1828 no.79); |o| idem (no.80).

 


 

IV.a.  Jan Willem Seinhorst, z.v. III.a, geb. Varsseveld 21.09.1790, ged. Varsseveld 26.09.1790, lidmaat 10.06.1812, landbouwer op de Sinhorst, overl. Breedenbroek (Gendringen) 18.03.1853, tr. 1e Gendringen 01.07.1824 Theodora Westerveld, geb. Klein Breedenbroek (Gendringen) 04.03.1801, ged. Dinxperlo 08.03.1801, overl. Gendringen 17.03.1834, d.v. Lambertus Westerveld (1760-1809) en Janna Geertruid Eppink (1763-1815)|b|; tr. 2e Gendringen 05.10.1841 Derksken Konink, geb. Terborg ca. 1810, landbouwdoende (1854), overl. Sinderen (Wisch) 05.04.1889, d.v. Jan Hendrik Konink en Grada Luijmes.

     Derksken Konink tr. 2e 23.02.1854 Lammert Wensink, geb. Wisch 1814/1817, landbouwer (1854), dienstknecht (1885), overl. Lichtenvoorde 08.03.1885, z.v. Arent Jan Wensink en Willemina Luimes.

DK en LW bleven op Sinhorst tot 1876; naar “Withagt” (toen no.234; nu Bievinkstraat 6) in Silvolde.

DK komt 24.01.1876 naar Wisch; DK ging in 1876 naar Bergh; LW ging 15.02.1881 naar Gendringen (zonder DK?), 06.05.1884 ook naar Bergh en 06.03.1885 naar Lichtenvoorde.

Uit het huwelijk Seinhorst-Westerveld:

1.                  Johanna Johanna Geertruida Seinhorst, ged. Gendringen 08.03.1825, overl. Dinxperlo 27.02.1913, tr. 1e Dinxperlo 16.03.1854 Berend Hendrik Westerhof, geb. Dinxperlo 07.04.1824, timmerman, overl. De Heurne (Dinxperlo) 15.11.1868, z.v. Gerrit Westerhof (1790-1865) en Hendrina Nijman (1799-ca.1870); tr. 2e Dinxperlo 02.06.1870 Jan Hendrik Koskamp, geb. Dale (Aalten) 09.08.1841, landbouwer, overl. Dinxperlo 13.07.1908, z.v. Hendrik Jan Koskamp (ca.1809-1875) en Harmina Kappers (ca.1811-1880). [naar Dinxperlo 31.03.1854]
Uit het huwelijk Westerhof-Seinhorst: Johan Theodorus, geb. De Heurne (
Dinxperlo) 25.04.1856, overl. Dinxperlo 21.10.1907; Johanna Everdina, geb. Dinxperlo De Heurne (05.08.1857), overl. Dinxperlo 02.03.1929; Grada Hendrika, geb. Dinxperlo De Heurne (29.07.1859), overl. Dinxperlo 17.10.1934; Louiza Theodora|a|, geb. De Heurne (Dinxperlo) 25.09.1861, overl. Aalten 01.02.1890; Dina Johanna, geb. De Heurne (Dinxperlo) 17.03.1864, overl. Varsseveld (Wisch) 16.12.1895.1895.

2.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Gendringen 26.11.1827, boerenknecht bij Colenbrander, dienstknecht (1863), overl. Dinxperlo 23.11.1863. [naar Dinxperlo 13.04.1855]

3.                  Willem Seinhorst, geb. Gendringen 13.04.1831, landbouwer, overl. Heelweg (Wisch) 30.10.1905, tr. Wisch 05.12.1872 Catharina Hendrika Velthorst, geb. Wisch 07.11.1825, overl. Wisch 25.01.1886, d.v. Gerrit Jan Velthorst en Aaltjen Duitshof ([23] en [23a] in Kwartierstaat Seinhorst); geen kinderen gevonden. [naar Wisch 30.04.1855; 1868 naar Dinxperlo; 1872 naar Wisch (de Heurne)]
     CHV tr. 1e Wisch 24.05.1849 Gerrit Jan Duitshof, geb. Gendringen 07.03.1824, landbouwer, overl. Varsseveld (Wisch) 05.02.1872, z.v. Lambert Duitshof en Johanna Geertruid Huiskamp.

4.                  Theodora Seinhorst, geb. Gendringen 17.03.1834, overl. Gendringen 27.03.1834.

Uit het huwelijk Seinhorst-Konink:

5.                  Theodora Seinhorst, geb. Gendringen 27.01.1844, overl. Sinderen (Wisch) 19.10.1904, tr. Wisch 31.08.1876 Jacobus Jolink, geb. Wisch 16.07.1838, jachtopziener, landbouwer (1913), overl. Sinderen (Wisch) 30.03.1913, z.v. Jacobus Jolink en Hendrina Wilhelmina Romp.
Uit dit huwelijk: Willem, geb. Sinderhoek (Wisch) 18.01.1879, overl. Terborg (Wisch) 01.08.1917; levenloze zoon, Wisch 16.07.1880; Dina Wilhelmina, geb. Sinderhoek (Wisch) 08.06.1882, overl. Aalten 26.03.1914.

6.                  Grada Johanna Seinhorst, geb. Gendringen 02.09.1847, komt 15.05.1902 van Isselborg naar Sinderen, overl. Sinderen (Wisch) 16.06.1902.

7.                  Gerrit Seinhorst, geb. Gendringen 21.02.1850, naar Wisch 24.01.1876, opgenomen Gasthuis Zutphen (afdeling “dollen”) 16.02.1880, overl. Zutphen 01.08.1881|c|.

 

Noten: |a| Gens Nostra 1965, p.318 ; |b| OTGB 04.96; |c| ook overl.akte Wisch 1881 no.91.

 


 

III.b.  Arend Zeinhorst, Arnoldus, z.v. II.a, ged. Varsseveld 13.01.1760, lidmaat 25.04.1782, otr. Dinxperlo 07.11.1784|d|, tr. Suderwick (Sankt Michael) 23.11.1784|c| Derske Kemink, Diderica/Theresia, geb. Suderwick 07.04.1760, overl. Suderwick 26.04.1829, d.v. Roelof Kemink (1734-) en Elsken ter Beest (1732-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnold Seinhorst, geb. Suderwick 1792; volgt IV.b.

2.                  Angelina Seinhorst, Engelina, ged. Suderwick (Sankt Michael) 02.02.1795|a|, landbouwster, overl. 25.10.1859, tr. Bocholt (rk) 01.08.1816 Gerhard Johann Sondern, Gerrit Jan, geb. Spork (Bocholt) 06.02.1793, landbouwer, overl. De Heurne (Dinxperlo) 11.01.1880, z.v. Willem Sondern, landman, en Johanna Geertruida Bennink.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina, geb. Bocholt ca. 1818, overl. Aalten 07.02.1898, tr. Hendrik Willem Somse, z.v. Jan Teube Somsen en Garritjen te Loo; Aleida, geb. ‘in de Suiderwijk’ 18.09.1819, ged. Dinxperlo 26.09.1819; Aleida, geb. Bocholt ca. 1820, overl. De Heurne (Dinxperlo) 03.02.1878; Johanna Gertruda, geb. Spork (Bocholt) ca. 1821, overl. Aalten 22.03.1889; Rudolph, geb. Spork ca. 1823, overl. De Heurne (Dinxperlo) 08.03.1872; Theodora, geb. Spork ca. 1830/1831, overl. De Heurne (Dinxperlo) 16.04.1893.

3.       Wilhelmina Seinhorst, ged. Suderwick (Sankt Michael) 30.04.1797, dienstmeid (1823), overl. De Heurne (Dinxperlo) 02.01.1849, tr. Dinxperlo 02.10.1823|e|, tr. Bocholt (Ev.) 05.10.1823 Willem Krajenbrink, geb. De Heurne 06.05.1793, ged. Dinxperlo 09.05.1793, boerenknecht (1823), landbouwer (1824), boerenwerk doende (1827), wever (1829), wever (1831), boerenwerk doende (1838), landbouwer (1844), overl. De Heurne (Dinxperlo) 02.07.1844, z.v. Derk Jan Krajenbrink en Dersken Voerman.
Uit dit huwelijk: Arend Krajenbrink, geb. Dinxperlo 30.07.1824|f|, landbouwer, naar USA, overl. Wisconsin, tr. Dinxperlo 04.06.1847 Johanna Hendrika ter Horst, geb. Dinxperlo 04.09.1826, overl. Dinxperlo 02.04.1868; uit dit huwelijk: Johanna Engelina, geb. De Heurne (Dinxperlo) 08.04.1851, naar USA, tr. Hammond Twp (St. Croix County, Wisconsin) 10.12.1869 Willem Jan Doornink.|g|
en voorts: Derk Antonij, geb. Dinxperlo ca. 1827, overl. Breedenbroek (Gendringen) 20.08.1870; Theodora, geb. Dinxperlo 29.10.1827; Aaltjen, geb. Dinxperlo 06.01.1829, overl. Dinxperlo 14.09.1831; Hermanes, geb. Dinxperlo 11.04.1830, overl. Dinxperlo 13.05.1831; levenloze zoon, Dinxperlo 04.11.1832.

4.       Elisabeth Seinhorst, ged. Suderwick (Sankt Michael) 22.11.1799|b|.

 

Noten: |a| d.v. Arnold Senhorst en Therese Keming; |b| d.v. Dorothea Keming; |c| Arnoldus en Diderica; |d| tr. 28.11.1784; |e| huw.akte Dinxperlo 1823 no.9; |f| ‘terwijl den comparant en de getuigen verklaarden niet te kunnen schrijven noch teekenen’ (geb.akte Dinxperlo 1824 no.32); |g| website ruesink.org.

 


 

IV.b.  Arnold Seinhorst, z.v. III.b, ged. Suderwick (Sankt Michael) 15.07.1792, overl. Suderwick 01.09.1868, pachter op boerderij ‘Hacke’, tr. Bocholt (Ev.) 07.12.1823 Bernhardine Wilhelmine Dammers, geb. 09.09.1797, overl. 1844.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnhold Johann Seinhorst, geb. 1824; volgt V.a.

2.                  Wilhelmina Bernhardine Seinhorst, geb. 07.04.1826, ged. Bocholt (Ev.) 09.04.1826, overl. na 1867, tr. Bocholt (Ev.) 20.06.1851 Johann Heinrich Exo, overl. na 1867.
Uit dit huwelijk: Arnold Heinrich, ged. Wertherbruch 15.02.1858; Johan, ged. Wertherbruch 09.11.1860; Ekisabeth, ged. Wertherbruch 12.12.1862; Dora Wilhelmine, ged. Wertherbruch 08.02.1867.

3.                  Theodora Seinhorst, geb. 18.10.1827, ged. Bocholt (Ev.) 21.10.1827, tr. Bocholt (Ev.) 23.05.1851 Johann Vriese.

4.                  Johann Wilhelm Seinhorst, geb. 03.05.1829, ged. Bocholt (Ev.) 17.05.1829.

5.                  Rudolph Seinhorst, geb. 28.01.1831, ged. Bocholt (Ev.) 13.02.1831.

6.                  Elisabeth Seinhorst, geb. 19.09.1832, ged. Bocholt (Ev.) 03.10.1832, w.s. jonggestorven.

7.                  Elisabeth Seinhorst, geb. Liedern 19.12.1836, ged. Bocholt (Ev.) 20.12.1835, overl. Aalten 05.01.1905|b|, tr. Bocholt (Ev.) 22.06.1854 Herman Lambert Kemink, geb. Liedern ca. 1826, landbouwer, overl. Aalten 31.05.1899, z.v. Johann Theodor Kemink en Johanna Gertrud te Beeste.
Uit dit huwelijk: Johann Gerhard, geb. Suderwick/Bocholt ca. 1856, overl. Aalten 13.03.1915; Arnold Gerhard, geb. Liedern ca. 1859, overl. Aalten 21.01.1938; Bernardina Johanna, geb. Liedern ca. 1867, overl. Aalten 27.02.1901; Wilhelm, geb. Suderwick ca. 1869, overl. na 1898|a|; Theodor Hermann, geb. Suderwick ca.1872, overl. Aalten 03.04.1923.

8.                  Johanna Rebecca Seinhorst, geb. 06.08.1839, ged. Bocholt (Ev.) 18.08.1839.

 

Noten: |a| Wilhelm Kämink (huw.akte Aalten 1898 no.29); |b| vader Arnold Gerhard, moeder Berendiena (overl.akte Aalten 1905 no.7).

 


 

V.a.  Arnhold Johann Seinhorst|b|, z.v. IV.b, geb. 11.12.1824, ged. Bocholt (Ev.) 19.12.1824|a|, landbouwer, overl. 30.08.1892, tr. Bocholt (Ev.) 06.07.1852 Gertrud Freriks, geb. 16.01.1829, overl. 13.03.1887. [de Hacke]

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernhardine Johanne Seinhorst, geb. 29.09.1854, ged. Bocholt (Ev.) 15.10.1854, tr. Gerhard Somsen. [de Hacke]

2.                  Johann Wilhelm Seinhorst, ged. Bocholt (Ev.) 09.02.1856, overl. 17.02.1856.

3.                  Johann Wilhelm Seinhorst, geb. 24.08.1857, ged. Bocholt (Ev.) 06.09.1857, overl. 10.04.1861.

4.                  Wilhelm Arnold Seinhorst, geb. 02.06.1860, ged. Bocholt (Ev.) 17.06.1860, overl. 29.01.1861.

5.                  Johanna Willemina Elisabeth Seinhorst, geb. Suderwick 21.01.1862, ged. Bocholt (Ev.) 16.02.1862, overl. Dinxperlo 02.10.1910, tr. Gendringen 13.11.1884 Jan Hendrik Harmelink, geb. Gendringen 28.02.1860, arbeider (1884), landbouwer, overl. Dinxperlo 07.09.1932, z.v. Derk Jan Harmelink (ca.1833-1868) en Mechteld Helena Nakken (ca.1831-1868).
Uit dit huwelijk: Johan Diedrich, geb. Gendringen 17.02.1885; Lena Geertruida, geb. Gendringen 03.10.1888; Gerrit Theodorus, geb. De Heurne (Dinxperlo) 01.12.1893, tr. Wisch 07.06.1921 Geertruida Johanna Kemper, geb. Gendringen 21.06.1895, d.v. Johan Kemper en Johanna Geertruida te Beest; Johanna Berendina, geb. Dinxperlo 15.05.1899, overl. De Heurne (Dinxperlo) 20.04.1900.

6.                  Johanna Aleida Seinhorst, geb. Suderwick (Ev.) 15.06.1865, overl. Aalten 01.02.1927, tr. voor 1896 Hendrik Willem Westerveld, geb. IJzerlo (Aalten) 29.10.1871, landbouwer (1896,1906), overl. Aalten 26.10.1931, z.v. Derk Westerveld (ca.1836-1920) en Johanna Theodora Somsen (ca.1841-1923).
Uit dit huwelijk: Johan Theodoor, geb. IJzerlo (Aalten) 24.02.1896, overl. Aalten 19.03.1896; Johanna Theodora Geertruida, geb. IJzerlo (Aalten) 28.01.1899, overl. Aalten 22.03.1906; Johan Theodoor, geb. IJzerlo (Aalten) 28.05.1905, overl. Aalten 06.04.1906.

 

Noten: |a| IGI; |b| Johann {bij huwelijk dochter JWE}.

 


 

III.c.  Willem Seinhorst, z.v. II.a, ged. Varsseveld 30.01.1763, lidmaat 23.04.1783, ing.lidmaat Silvolde 14.12.1800 (att. van Varsseveld), landbouwer, overl. Wisch 14.12.1825, tr. 11.04.1800 Aaltje Rexwinkel, geb. Varsseveld 01.04.1776, ged. Varsseveld 05.04.1776, landbouwersche, overl. Wisch 16.01.1821, d.v. Derk Jan Rexwinkel en Barendjen Veldhorst. [1825 huisnr. 140]

     AR tr. 1e voor 1800 Jan Wildenbeest, overl. voor 1800.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Seinhorst, geb. Silvolde 27.12.1800, overl. Breedenbroek (Gendringen) 13.06.1872, tr. Gendringen 24.06.1825 Garrit Veldhorst, ook Velthorst, geb. Gendringen 24.02.1794|a|, landbouwer, overl. Breedenbroek (Gendringen) 04.06.1873, z.v. Garrit Veldhorst en Geertruid Luimes.
Uit dit huwelijk: Geetruida, geb. Gendringen 28.02.1826, overl. Heelweg (Wisch) 08.05.1866; Wilhelmina, geb. Gendringen 20.06.1830, overl. De Heurne (Dinxperlo) 20.02.1898; levenloze zoon, Breedenbroek (Gendringen) 28.05.1832; Gerrit, geb. Gendringen 11.03.1835, overl. Groot Breedenbroek (Gendringen) 05.05.1910; Aaltje, geb. Gendringen 30.09.1837, overl. Wisch 04.05.1875, tr. Wisch 27.09.1860 Hendrik Nibbelink, z.v. Hendrik Jan Nibbelink en Frederica Veldhorst ([10/11] in Kwartierstaat Seinhorst); Arend Jan, geb. Gendringen 15.01.1840, overl. Voorst (Gendringen) 26.09.1886; Hermanus, geb. Gendringen 07.11.1842, overl. De Heurne (Dinxperlo) 22.12.1884.

2.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Silvolde 1802; volgt IV.c.

3.                  Wilhelmina Seinhorst, geb. Silvolde 22.05.1804, landbouwster, overl. Sinderen (Wisch) 17.01.1871, tr. 1e Wisch 03.09.1829 Willem Weenink, geb. Silvolde 13.06.1801, landbouwer, overl. Varsseveld (Wisch) 06.11.1851, z.v. Jan Weenink en Elisabeth Hommelink; tr. 2e Wisch 16.12.1852 Roelof Tannemaat, geb. Varsseveld ca. 1809, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 30.03.1875, z.v. Gart Jan Tannemaat en Aaltjen Wildenbeest. 
Uit het huwelijk Weenink-Seinhorst: Willemina, geb. Wisch 09.05.1833, overl. Wisch 25.07.1868, tr. Derk Westerveld|g|; Aaltjen, geb. Wisch 01.01.1835, overl. Dichteren (Ambt Doetinchem) 03.03.1910; Johanna, geb. Wisch 21.02.1837, overl. Heelweg (Wisch) 12.03.1882; Arend Jan, geb. Wisch 07.05.1839, overl. Sinderen (Wisch) 16.09.1903; Antonia, geb. Wisch 15.10.1841, overl. Varsseveld (Wisch) 06.02.1913; Laurens, geb. Wisch 28.09.1843, overl. Wisch 07.06.1849|j|; Derk Jan, geb. Wisch 05.07.1844, overl. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 06.07.1863|i|; Gerritjen, geb. Wisch 24.03.1849, overl. Halle (Zelhem) 02.03.1901.

     RT tr. 1e Wisch 01.06.1832 Geertruid Weenink, geb. Varsseveld 14.11.1807, ged. Varsseveld 15.11.1807, overl. Wehl 24.06.1852, d.v. Jan Wenink en Elisabeth Hommelink.

4.                  Aaltjen Seinhorst, geb. Silvolde 13.08.1805, w.s. ingekomen lidmaat Gendringen met att.v. Silvolde 22.06.1828, overl. Voorst (Gendringen) 14.12.1879, tr. Wisch 17.05.1827 Christiaan Rosier, geb. Varsseveld 01.07.1800, ged. Varsseveld 06.07.1800, landbouwer, woont op ‘De Priester’|e||f| (Gendringen, buurtschap Voorst), overl. Voorst (Gendringen) 08.09.1879, z.v. Fredrik Rosier en Erme Wildenbeest.
Uit dit huwelijk: Willemina, geb. Gendringen 05.12.1827, overl. Voorst (Gendringen) 24.10.1901; Frederik, geb. Gendringen 31.08.1829, overl. Voorst (Gendringen) 05.01.1831; Frederik, geb. Gendringen 04.04.1831, overl. Voorst (Gendringen) 07.01.1904; Arend, geb. Gendringen 08.04.1833, overl. Gendringen 31.10.1834; Evert, geb. Gendringen 23.09.1834, overl. Voorst (Gendringen) 17.04.1917; Arend, geb. Gendringen 22.09.1836, overl. Veldhunten (Gendringen) 25.04.1910; Willem, geb. Gendringen 09.02.1839, overl. Aalten 21.07.1914; Dirk Jan, geb. Gendringen 03.02.1842, overl. Voorst (Gendringen) 02.06.1867; Gerrit, geb. Gendringen 21.09.1848, overl. Gendringen 19.09.1913.

5.                  Arend Jan Seinhorst, geb. Silvolde 1807; volgt IV.d.

6.                  “kind van Willem Seijnhorst in de buurtschap Silvolde oud 7 dgn, overl. 07.08.1809, niet gedoopt”.

7.                  Hendrina Seinhorst, geb. Silvolde 24.01.1811, overl. Wisch 08.05.1871, tr. Wisch 23.02.1832 Hendrik Jan van der Horst, of Vanderhorst|d|, geb. Silvolde 01.02.1806, landbouwer (1832), timmerman (1835,1848,1871), overl. Wisch 06.05.1885|h|, z.v. Willem Vanderhorst en Geesken Vriezelder.
Uit dit huwelijk (veelal Vonderhorst): Willemina, geb. Silvolde (Wisch) 04.12.1832, overl. Lichtenberg (Wisch) 19.06.1902; Aaltje, geb. Silvolde (Wisch) 18.07.1835, overl. Voorst (Gendringen) 08.07.1904; Gerrit Vonderhorst, geb. Silvolde (Wisch) 26.07.1840, timmerman, overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 29.03.1899, tr. Wisch 29.02.1872 Grada Aleida Nibbelink, geb. Wisch 31.07.1844, overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 02.03.1899, d.v. Hendrik Jan Nibbelink en Fredrika Veldhorst ([10/11] in Kwartierstaat Seinhorst); Hendrina, geb. Wisch 13.05.1843, overl. Kroezenhoek (Wisch) 03.10.1913; Antjen, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 07.01.1848, overl. Breedenbroek (Gendringen) 04.12.1917.

8.                  Christiaan Seinhorst, geb. Wisch xx.05.1813, overl. Silvolde (Wisch) 12.05.1813.

 

Noten: |a| 25.02 {mw Wierenga p.55}, 24.02 volgens Rootsweb; |d| Vonderhorst volgens GenLias (enkele kinderen); |e| Voorst, grensland door de eeuwen heen (1988), p.16 en p.147 {thans Voorstsestraat 7}; |f| A.G. van Dalen, 1000 jaar Gendringen (1983), p.404 {zeven kinderen}; |g| OTGB 04.133; |h| Vonderhorst (overl.akte Wisch 1885 no.53); |i| ook overl.akte Wisch 1863 no.71; |j| ‘oud 8 jaar’ (overl.akte Wisch 1849 no.57, GenLias).

 


 

IV.c.  Derk Jan Seinhorst, z.v. III.c, geb. Silvolde 24.01.1802, landbouwer, overl. Wisch 18.04.1879, tr. Wisch 05.06.1828 Everdina Westerveld, geb. Gendringen 06.09.1805, overl. Wisch 18.06.1879, d.v. Berend Westerveld (1777-1855), bierbrouwer te Gendringen, en Geertruid Luijmes (-voor1808)|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Seinhorst, geb. Wisch 1829; volgt V.b.

2.                  Geertruida Seinhorst, geb. Wisch 17.08.1830, overl. Dinxperlo 10.12.1911, tr. Dinxperlo 04.07.1861 Frederik Engelbertus te Beest, geb. Dinxperlo 31.12.1835, landbouwer op ’t Aaldershuis in De Heurne (Dinxperlo), overl. De Heurne (Dinxperlo) 24.01.1883, z.v. Derk Jan te Beest en Johanna Geertruid te Grotenhuis.

3.                  Aaltje Seinhorst, geb. Silvolde (Wisch) 13.12.1832, overl. Silvolde (Wisch) 02.03.1834.

4.                  Arend Jan Seinhorst, geb. Wisch 1834; volgt V.c.

5.                  Berendjen Seinhorst, geb. Silvolde (Wisch) 14.08.1836, overl. Sinderen (Wisch) 30.04.1894, tr. Wisch 03.03.1859 Willem Lieftink, geb. Silvolde (Wisch) 25.12.1833, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 28.12.1896, z.v. Hendrik Lieftink en Steintje Colenbrander.
Uit dit huwelijk: Hendrik Willem, geb. Wisch 22.03.1860, overl. Sinderen (Wisch) 22.07.1910; Derk Jan, geb. Wisch 25.04.1861, overl. Sinderen (Wisch) 20.10.1891; Christiaan, geb. Wisch 01.06.1862, overl. Sinderen (Wisch) 28.03.1944; Evert, geb. Wisch 03.08.1864, overl. Sinderen (Wisch) 13.04.1898; Gerrit Jan, geb. Wisch 27.02.1866, overl. Doetinchem 01.02.1940; Harmina Johanna, geb. Wisch 07.08.1868, overl. Terborg (Wisch) 23.10.1948; Antje, geb. Wisch 29.03.1870, overl. Sinderen (Wisch) 06.04.1933; Berendina, geb. Wisch 23.02.1872, overl. Westendorp (Wisch) 20.01.1915; Bernard, geb. Wisch 24.11.1873, overl. Klein Bredenbroek (Gendringen) 26.11.1921; Theodorus, geb. Wisch 27.05.1876, overl. Sinderen (Wisch) 13.02.1918; Hendrik, geb. Wisch 03.06.1879, overl. Sinderhoek (Wisch) 26.06.1886.
     WL tr. 1e Wisch 05.07.1855 Wesselina Vrieze, geb. Wisch 26.07.1836, overl. Westendorp (Wisch) 28.07.1856, d.v. Harmen Vrieze en Geertruijd te Rietstap.

6.                  Alef Jan Seinhorst, geb. Wisch 1839; volgt V.d.

7.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Sillevoldsebuurt (Wisch) 20.11.1840, naar Doetinchem (13.03.1872), landbouwer, wethouder Ambt Doetinchem (1902-1913), overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 23.11.1920, tr. Ambt Doetinchem 16.03.1872 Johanna Gesina Nieuwenhuis, geb. Ambt Doetinchem 28.06.1844, overl. Oosselt (Doetinchem) 16.02.1927, d.v. Gerrit Hendrik Nieuwenhuis en Derksken Barink, d.v. Jan Barink en Geertruida Seinhorst.
DJS en GN wonen in Wijk C no.76/81. Voorts wonen daar: Derk Jan Seinhorst (VI.b) en Wesselina Johanna Heitink vanaf hun huwelijk op 18.10.1894; Gerhard Hendrik Seinhorst (VI.d) van 20.09.1897 tot 11.05.1900; Alef Jan Seinhorst (V.c.5) van 24.06.1899 tot 07.11.1899 (AJS naar Wisch) en weer vanaf 10.07.1900 tot 23.02.1906 (AJS naar Wisch).
     Johanna Gesina Nieuwenhuis tr. 1e Ambt Doetinchem 27.06.1868 Gerrit Jan Heitink, geb. 13.08.1842, landbouwer, overl. IJzevoorde (Ambt Doetinchem) 26.01.1871, z.v. Berend Heitink en Wesselina Johanna Remmelink; uit dit huwelijk: Wesselina Johanna Heitink, tr. Derk Jan Seinhorst (1864-1897).

8.                  levenloze zoon, Silvolde (Wisch) 17.11.1842.

9.                  Bernard Seinhorst, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 22.03.1844, overl. Silvolde (Wisch) 02.04.1844.

10.              Berendina Theodora Seinhorst, geb. Silvolde (Wisch) 17.08.1845, overl. De Heurne (Dinxperlo) 27.07.1891, tr. Dinxperlo 23.03.1872 Derk Willem ter Beest, geb. op ’t Raterink in De Heurne (Dinxperlo) 18.01.1838, landbouwer, overl. De Heurne (Dinxperlo) 31.07.1899, z.v. Derk Jan te Beest en Janna Geertruid te Grotenhuis.
Uit dit huwelijk kinderen; zie ter Beest.

 

Noten: |b| OTGB 04.132.

 


 

V.b.  Willem Seinhorst, z.v. IV.c, geb. Teubenbroek (Wisch) 11.07.1829, vertr.lidmaat Silvolde 1857 (att. naar Varsseveld), landbouwer, overl. Wisch 30.10.1899, tr. Wisch 02.07.1857 Hendrika Kraayenbrink, geb. Wisch 04.09.1836, landbouwster (1878), overl. Binnenheurne (Wisch) 25.05.1917, d.v. Gerrit Jan Kraaijenbrink en Johanna Aleida Naafs. [Groot Masselink a/d Idinkweg (1857), waar HK woonde]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Johanna Aleida Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 23.11.1857, overl. Sinderen (Wisch) 01.01.1940, tr. Wisch 30.03.1884 Willem Seinhorst (1858-1949), z.v. Berend Seinhorst en Janna Siebelink

2.                  Grada Geertruida Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 13.03.1859, overl. Aalten 03.11.1906, tr. Aalten 04.04.1884 Derk Jan Heijink, geb. Aalten 21.11.1845, landbouwer (1885), overl. Aalten 27.01.1917, z.v. Arent Jan Heijink (ca.1819-1879) en Johanna Geertruid Hoopman (ca.1820-1873). [de Fökkert, Aalten]
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika,geb. Lintelo (Aalten) 23.06.1885, overl. Lintelo (Aalten) 05.07.1885; Johanna Hendrika, geb. Lintelo (Aalten) 21.04.1887; Willemina Aleida Everdina Heijink (1889-1970), tr. Albert Lohuis (1885-1958); Antjen, geb. Lintelo (Aalten) 24.05.1892, overl. Aalten 18.01.1909; Arend Jan Willem, geb. Lintelo (Aalten) 16.05.1894; Derk Willem, geb. Lintelo (Aalten) 03.07.1896; Grada Geertruida, geb. Lintelo (Aalten) 08.07.1899, overl. Aalten 22.05.1908; Hendrika Antonia, geb. Aalten 27.06.1901.

3.                  Gerrit Jan Seinhorst, geb. Wisch 1861; volgt VI.a.

4.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Wisch 1864; volgt VI.b.

5.                  Johanna Hendrika Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 24.02.1866, overl. Sinderen (Wisch) 23.12.1933, tr. Wisch 26.01.1888 Derk Willem Gesink, ged. Wisch 07.06.1865|a|, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 30.05.1942, z.v. Derk Willem Gesink en Hendrika Gerharda Wolsink. [Rexwinkel, Sinderen]
Uit dit huwelijk: Hendrik Willem, geb. Sinderen (Wisch) 17.03.1888, overl. Sinderen (Wisch) 16.06.1944.

6.                  Hendrika Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 11.03.1868, overl. Hengelo(Gld) 05.05.1947, tr. 1e Wisch 11.09.1890 Bernard Rosier, geb. Sinderen (Wisch) 04.02.1859, landbouwer, overl. Winterswijk 24.07.1928|e|, z.v. Hendrikus Johannes Rosier en Geertruid Schuurman; tr. 2e na 1947 Derk Jan Jansen, exportslagerij, uit Hengelo(Gld), overl. na 1947.

7.                  Willemina Seinhorst, Mientje, geb. Binnenheurne (Wisch) 16.03.1870, overl. Sinderen (Wisch) 04.04.1931, tr. Wisch 16.03.1893 Derk Johan Gesink, geb. Wisch 20.04.1862, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 24.05.1940, z.v. Derk Jan Gesink en Gezina Berendina Rexwinkel. [’t Harterink, Sinderen 1888]
Uit dit huwelijk: Gezina Hendrika, geb. Binnenheurne (Wisch) 12.02.1894.

8.                  Antje Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 07.06.1873|c|, overl. Binnenheurne (Wisch) 30.10.1878.

9.                  Naatje Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 15.11.1875, overl. Wisch 04.01.1879.

10.              Cornelia Wilhelmina Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 10.09.1878, overl. Wisch 02.03.1879.

 

Noten: |a| per abuis 17.06 bij mw Wierenga p.60; |b| per abuis 10.12.1891 bij mw Wierenga p.60; |c| per abuis 07.07 bij Wierenga p.60; |e| ook overl.akte Wisch 1928 no.76.

 


 

VI.a.  Gerrit Jan Seinhorst, z.v. V.b, geb. Binnenheurne (Wisch) 03.05.1861, landbouwer op ’t Groot Masselink, overl. Sinderen (Wisch) 02.08.1942, tr. Wisch 10.12.1891 Johanna Gesink, ged. Wisch 13.11.1867, overl. Sinderen (Wisch) 30.04.1944, d.v. Derk Willem Gesink en Hendrika Gerharda Wolsink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Willem Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 22.09.1892, overl. Binnenheurne (Wisch) 02.02.1904.

2.                  Hendrika Willemina Seinhorst, geb. Binnenheurne (Wisch) 03.10.1895, tr. Duitshof. [Nibbelink]
Uit dit huwelijk twee dochters.

3.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Wisch 1900; volgt VII.a.

4.                  Grada Johanna Seinhorst, Hanneke, geb. Binnenheurne (Wisch) 15.08.1903, overl. Varsseveld 14.12.1998, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.) 18.12.1998, tr. Bernhard Theodoor Heesen, geb. (Varsseveld) 17.05.1903, overl. 20.03.1978, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.); geen kinderen.

5.                  Willem Seinhorst, geb. Wisch 1905; volgt VII.b.

6.                  Gerrit Jan Seinhorst, geb. Wisch 1911; volgt VII.c.

 


 

VII.a.  Derk Jan Seinhorst, z.v. VI.a, geb. Binnenheurne (Wisch) 24.10.1900, landbouwer in de buurt van Groot Masselink, overl. Varsseveld 24.08.1977, tr. Wisch 06.11.1924 Everdina Johanna Colenbrander, geb. Westendorp (Wisch) 25.07.1898, overl. 01.01.1990, begr. Varsseveld 05.01.1990, d.v. Derk Jan Colenbrander, landbouwer, en Willemina Hendrika Stomp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Willemina Seinhorst, Annie, geb. 23.01.1926, tr. Willem Heyink, geb. 15.11.1923. [Wageningen]
Uit dit huwelijk drie zoons.

2.                  Gerrit Jan Seinhorst, geb. Arnhem 1929; volgt VIII.a.

 


 

VIII.a.  Gerrit Jan Seinhorst, Han, z.v. VII.a, geb. Arnhem 14.02.1929, verzekeringsinspecteur, tr. 29.03.1951 Grada Aleida Gesink, Gerry, geb. 23.01.1931, kleindochter van Gesink-Seinhorst. [Sinderen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Rinie Seinhorst, geb. 29.04.1952, tr. 03.05.1974 Steven Reind Disbergen, Stef, geb. 06.01.1949, eigenaar meubelzaak. [Hengelo (Gld)]
Uit dit huwelijk drie dochters.

2.                  Derkje Marianne Hendrika Seinhorst, Marianne, geb. 20.11.1953, tr. 08.09.1976 Gerrit Jan Neerlaar, Jan, geb. 22.09.1952, bankbeambte. [Sinderen]
Uit dit huwelijk twee zoons.

 


 

VII.b.  Willem Seinhorst, z.v. VI.a, geb. Binnenheurne (Wisch) 19.06.1905, overl. Sinderen 24.03.1993, gebr. Varsseveld (Alg.Bpl.) 29.03.1993, tr. 13.12.1928 Berendina Ormel, geb. De Heurne (Dinxperlo) 30.01.1906, overl. Sinderen 17.06.1999, begr. Varsseveld 22.06.1999, d.v. Jan Willem Ormel en Aleida Hendrika Seinhorst (1868-), d.v. Berend Seinhorst en Janna Siebelink. [Nieuw Bosker, Sinderen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Seinhorst, geb. 1929; volgt VIII.b.

2.                  Jan Willem Seinhorst, geb. 1930; volgt VIII.c.

3.                  Aleida Hendrika Seinhorst, geb. 20.10.1931, tr. G.H. Rutgers, uit Aalten.
Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

VIII.b.  Gerrit Jan Seinhorst, z.v. VII.b, geb. 01.05.1929, landbouwer, tr. 08.07.1959 Hermina Aleida Kolenbrander, geb. 05.08.1932.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerdien Seinhorst, geb. 09.02.1960, tr. Alfred Nijman.

2.                  Gerrit Johan Seinhorst, geb. 1963; volgt IX.h.

3.                  Jan Willem Seinhorst, geb. 14.12.1968, chauffeur bij Borman te ’s-Heerenberg.

 


 

IX.h.  Gerrit Johan Seinhorst, z.v. VIII.b, geb. 13.09.1963, chauffeur bij Borman te ’s-Heerenberg, tr. voor 1988 Adrie ter Horst. [De Bevrijding, Aalten]

Uit dit huwelijk:

1.                  Joris Seinhorst, geb. 09.08.1988.

 


 

VIII.c.  Jan Willem Seinhorst, Jan, z.v. VII.b, geb. 27.06.1930, vertegenwoordiger in vlees en vee, tr. 10.07.1957 Aleida Johanna Ruesink, Leis, geb. 07.07.1935.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Willem Seinhorst, geb. 1958; volgt IX.i.

2.                  Bernard Johan Seinhorst, geb. 1961; volgt IX.j.

 


 

IX.i.  Gerrit Willem Seinhorst, Wim, z.v. VIII.c, geb. 01.11.1958, vertegenwoordiger i/d bouw, tr. Varsseveld (bs/nh) 11.01.1991 Marian Boks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roy Sebastian Seinhorst, geb. 16.08.2001.

 


 

IX.j.  Bernard Johan Seinhorst, Han, z.v. VIII.c, geb. 06.10.1961, vertegenwoordiger in vlees en vee, tr. De Heurne (nh) 29.11.1990 Anita Heinen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Chantal Ramona Seinhorst, geb. Aalten 23.11.1991.

2.                  Mariska Kimberley Seinhorst, geb. Aalten 20.09.1993.

3.                  Natasja Jennifer Seinhorst, geb. Aalten 02.05.1995.

 


 

VII.c.  Gerrit Jan Seinhorst, z.v. VI.a, geb. Binnenheurne (Wisch) 21.02.1911, tr. Wisch 25.05.1939 Dina Wilhelmina Geertruida Kraaijenbrink, ook Krajenbrink, geb. Gendringen 04.03.1914, overl. Wisch 23.10.2004, begr. Varsseveld (Wisch) 28.10.2004, d.v. Hendrik Krajenbrink en Johanna Wensink. [Groot Masselink]

Op 25.05.1999 houdt de Chr. Muziek Vereniging Jubal te Varsseveld een serenade t.g.v. 60-jarig huwelijksfeest.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerda Johanna Hendrika Seinhorst, geb. 20.08.1951, tr. te Mebel, monteur.

2.                  Johanna Hendrika Seinhorst, geb. 29.05.1955, tr. Willem te Gussinklo, monteur.

 


 

VI.b.  Derk Jan Seinhorst, z.v. V.b, geb. Binnenheurne (Wisch) 03.01.1864, landbouwer, overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 27.07.1897, begr. Ambt Doetinchem (Bpl.Varsseveldseweg, Doetinchem), tr. Ambt Doetinchem 18.01.1894 Wesselina Johanna Heitink, geb. Ambt Doetinchem 14.08.1869, overl. 02.12.1954, d.v. Gerrit Jan Heitink (ca.1843-1871), landbouwer, en Johanna Gesina Nieuwenhuis (1844-1927).

DJS woonde op De Kuiperij bij de Pol in Ambt Doetinchem (oom-wethouder); DJS en WJH wonen na hun huwelijk in bij Derk Jan Seinhorst in Ambt Doetinchem (zie IV.b.7); ook WJH en WJS wonen daar na hun huwelijk.

     Wesselina Johanna Heitink tr. 2e Ambt Doetinchem 06.06.1902 Willem Johan Semmelink, geb. Ambt Doetinchem 08.05.1874, landbouwer, z.v. Jan Semmelink, landbouwer, en Alette Grietina Westerveld, landbouwster; uit dat huwelijk een zoon (1904).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gesiena Seinhorst, geb. Ambt Doetinchem 10.11.1895, overl. 17.06.1972, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Doetinchem 11.06.1931 Gerrit Hendrik Teerink, geb. Ambt Doetinchem 25.07.1897, landbouwer, overl. 11.11.1954, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), d.v. Hendrik Jan Teerink, landbouwer, en Johanna Maria Rekswinkel (ca.1872-1940).

 


 

V.c.  Arend Jan Seinhorst, Arent|a|, z.v. IV.c, geb. Teubenbroek (Wisch) 24.11.1834, landbouwer, overl. Kroezenhoek (Wisch) 18.01.1910, begr. Silvolde, tr. Wisch 07.11.1873|c| Peterlina Nieuwenhuis, geb. Ambt Doetinchem 08.03.1851, overl. Silvolde (Wisch) 18.10.1930, begr. Silvolde, d.v. Gerrit Hendrik Nieuwenhuis (ca.1814-1890) en Dersken Barink (ca.1820-1890). [Teubenbroek]

Van 22.05.1909 tot 05.11.1909 is Gerrit Willem Roelof Veerbeek (1889-1957) knecht bij hem op Kroezenhoek B265|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Seinhorst, geb. Kroesenhoek (Wisch) 18.12.1874, overl. 31.10.1962, begr. Silvolde, tr. Wisch 25.08.1898 Theodoor Gerrit Weening, geb. Herwen en Aerdt 30.06.1872, landbouwer, overl. 28.01.1966, begr. Silvolde, z.v. Derk Jan Weening en Johanna Kraaijenbrink. (op Rabeling?)
Uit dit huwelijk: Johanna Gesina Weening, geb. Wisch 10.06.1900, tr. Wisch 20.11.1924 Hendrik Seinhorst, geb. Wisch 01.02.1895; Arend, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 08.09.1901, overl. Silvolde (Wisch) 04.06.1902; Derk Jan, geb. Wisch xx.05.1904, overl. Silvolde (Wisch) 12.03.1905; Willem, geb. Wisch xx.02.1913, overl. Silvoldsche Buurt (Wisch) 23.12.1914.

2.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Wisch 1876; volgt VI.c.

3.                  Gerhard Hendrik Seinhorst, geb. Wisch 1878; volgt VI.d.

4.                  Derk Willem Seinhorst, geb. Wisch 1880; volgt VI.e.

5.                  Johanna Gesina Seinhorst, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 13.04.1883, overl. Wisch 14.03.1899.

 

Noten: |a| grafzerk te Silvolde; |b| Parenteel Hendrik te Veerbeeck door J.W. Zwiers te Arnhem; |c| 30.10 volgens GenLias.

 


 

VI.c.  Derk Jan Seinhorst, z.v. V.c, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 18.03.1876, landbouwer, overl. Terborg (Wisch) 13.07.1941, tr. Wisch 23.06.1905 Wilhelmina Bernardine Boland, geb. Bocholt 12.07.1879, overl. na 1941, d.v. Johann Boland en Henriette Schepers. [bleven op Töbenbroek/Teubenbroek/ten Broeke wonen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Henriëtte Seinhorst, Jetta, geb. Wisch 13.06.1906|a||b|, overl. (fietsongeval) Terborg 14.03.1966, begr. Silvolde, tr. Wisch 03.04.1929 Gerrit Willem Veldhorst, geb. Gendringen 20.01.1905, landbouwer, z.v. Hendrik Jan Velthorst, landbouwer, en Johanna Wilhelmina Bulterman.
Uit dit huwelijk vier kinderen.
Hij hertr. na 1966 NN. GWV verkocht de boerderij; ging na tweede huwelijk naar Doetinchem.

2.                  Arent Seinhorst, geb. Kroezenhoek (Wisch) 19.11.1907, overl. Kroezenhoek (Wisch) 23.11.1907.

3.                  levenloos kind, Kroezenhoek (Wisch) 09.12.1908.

4.                  levenloos kind, Kroezenhoek (Wisch) 06.05.1910.

5.                  levenloos kind, Kroezenhoek (Wisch) 04.02.1912.

6.                  levenloos kind, Kroezenhoek (Wisch) 03.04.1915.

 

Noten: |a| 13 {bev.register}, 15 {grafzerk}; |b| 50 jr (>1916), e.v. Vethorst (Zierikzeesche Nieuwsbode 18.03.1966).

 


 

VI.d.  Gerhard Hendrik Seinhorst, z.v. V.c, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 13.04.1878, landbouwer, tr. Wisch 16.09.1909 Dina Johanna Boland, geb. Spork (Bocholt) 29.11.1883, d.v. Johan Boland en Henriette Schepers.

GHS ging 20.09.1897 naar De Kuiperij bij oom Derk Jan; 11.05.1900 naar Wisch; na 1909 op ‘Nieuw Teubenbroek’ in de Kroezenhoek. Van 24.05.1911 tot 05.11.1913 is Roelof Veerbeek (1895-1971) knecht bij hem op Kroezenhoek B264a|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Peterlina Seinhorst, geb. Wisch 14.03.1910, overl. 16.01.1965; ongehuwd.

2.                  Arnolda Henriëtta Seinhorst, geb. Wisch 16.07.1911|a|, overl. (tbc) Silvolde (Wisch) 22.05.1945, begr. Silvolde 25.05.1945; ongehuwd.

3.                  levenloos kind, Kroezenhoek (Wisch) 11.05.1913.

4.                  levenloos kind, Kroezenhoek (Wisch) 05.03.1914.

5.                  levenloos kind, Silvolde (Wisch) 28.12.1918.

6.                  Henriëtta Wilhelmina Seinhorst, Jetta, geb. 24.01.1923, ongehuwd. [Nieuw Teubenbroek]

 

Noten: |a| 16.07 {bev.register}, 15.07 {grafzerk}; |b| Parenteel Hendrik te Veerbeeck door J.W. Zwiers te Arnhem.

 


 

VI.e.  Derk Willem Seinhorst, z.v. V.c, geb. Sillevoldschebuurt (Wisch) 31.05.1880, overl. 08.03.1955, tr. Wisch 31.05.1917 Johanna Hendrika Seinhorst (1888-1951), d.v. Willem Seinhorst en Everdina Johanna Aleida Seinhorst.

DWS van Teubenbroek. [Schilderink, na huwelijk?]

Uit dit huwelijk:

1.                  Peterlina Everdina Seinhorst, geb. Wisch 20.07.1918, tr. Wisch 26.09.1945 Willem Herman Colenbrander, Wim, geb. Wisch 20.02.1919, landbouwer, z.v. Herman Colenbrander, landbouwer, en Harmina Antonetta Roenhorst. [“den Hollander”, Westendorp]

2.                  Everdina Wilhelmina Seinhorst, Dien, geb. 06.10.1921, tr. 25.05.1950 Gerrit Hendrik Albertus Abbink, Hendrik, geb. 25.05.1925. [Schilderink, Westendorp]
Uit dit huwelijk een dochter en vier zoons.

 


 

V.d.  Alef Jan Seinhorst, z.v. IV.c, geb. Teubenbroek (Wisch) 08.02.1839, landbouwer, overl. Sinderen (Wisch) 06.06.1893, tr. Wisch 23.05.1877 Lamberdina Margaretha Kersjes, geb. Klein Azewijn (Bergh) 09.04.1845, overl. Silvolde (Wisch) 08.02.1917, d.v. Gerrit Willem Kersjes (ca.1808-1872) en Christina Ooyman (ca.1817-1887).

AJS ging 12.01.1877 naar Varsseveld; na huwelijk op ‘de Meine’.

     “Als een zeldzaamheid kan van hier worden gemeld, dat bij den landbouwer A.J. Seijnhorst, op de Mijne in het buurtschap Sinderen, twee koeien, in drie draagtijden, 13 kalveren hebben ter wereld gebracht, en wel 11 van het mannelijk en 2 van het vrouwelijk geslacht.” (De Graafschap-bode 02.06.1883)

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Willem Seinhorst, geb. Sinderhoek (Wisch) 13.07.1878, landbouwer, overl. Varsseveld (Wisch) 08.12.1950.
GWS staat in 1917 als ‘hoofd’ bij de Meine; gaat 16.03.1918 naar Doetinchem; vertrekt 08.01.1919 weer naar Wisch; 16.01.1920 weer naar Doetinchem; 17.03.1920 weer naar Wisch; later nog een keer naar Doetinchem.

2.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Sinderhoek (Wisch) 01.07.1879, overl. Wisch 02.08.1879.

3.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Sinderhoek (Wisch) 17.06.1880, overl. Wisch 31.03.1881.

4.                  Christina Everdina Seinhorst, geb. Sinderhoek (Wisch) 10.02.1883, tr. Wisch 17.12.1908 Jurriën Bernardus te Pas, geb. Gendringen ca. 1878, landbouwer, z.v. Harmanus te Pas en Gerarda Berendina Stender. [Wisch no.26 = Rakelingweg]
Uit dit huwelijk: Alef Jan, geb. Wisch ca. 1916, overl. Zutphen 02.02.1944|a|.

5.                  Derk Jan Seinhorst, geb. Sinderen (Wisch) 30.05.1885, bakker(sknecht), overl. Varsseveld (Wisch) 11.08.1932, tr. Doetinchem 16.01.1920 (echtsch. Arr.Rb. Zutphen 02.06.1921, gem. Doetinchem 09.09.1921) Alberdina Kuiperije, geb. Ambt Doetinchem 31.07.1897, d.v. Derk Willem Kuiperije en Grada Willemina Kuiperij (ca.1870-1933).
DJS woont 30.09.1919 in Doetinchem, wijk E (Ooselt); 16.02.1920 uitgeschreven en naar Ruurlo; op diezelfde dag gaat zijn broer Gerrit Willem naar Wisch en zijn vrouw naar Hummelo en Keppel; daarna in Aalten, Ruurlo, Lochem, Doesburg, Bergh, &c; was ook nog in Zelhem en Dinxperlo; ging 24.02.1931 weer naar Wisch]

6.                  Alef Jan Seinhorst, geb. Sinderen (Wisch) 10.11.1886, overl. Silvolde (Wisch) 19.12.1917.

7.                  Lamberdina Margaretha Seinhorst, geb. Wisch 10.11.1886 (tweeling), overl. Ambt Doetinchem 20.10.1918, tr. Ambt Doetinchem 25.02.1910 Jan Willem Mijnen, geb. Ambt Doetinchem 03.08.1883, klompenmaker, overl. na 1918, z.v. Theodorus Mijnen (ca.1837-1923) en Hendrikka Barink (ca.1852-1923).
Uit dit huwelijk: Theodorus Jan, geb. Oosseld (Ambt Doetinchem) 09.04.1910, overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 23.07.1924; Lamberdina Hendrikka, geb. Oosseld (Ambt Doetinchem) 03.03.1912.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wisch 1944 no.29.

 


 

IV.d.  Arend Jan Seinhorst, z.v. III.c, geb. Silvolde 05.02.1807, lidmaat Silvolde 1834, landbouwer, overl. Gendringen 15.02.1837|c|, tr. Wisch 07.03.1833 Harmina Wensink, geb. Varsseveld (Wisch) 23.11.1815, landbouwster, overl. Aalten 06.05.1908, d.v. Arend Jan Wensink en Willemina Luijmes. [no.388, Breedenbroek]

     HW tr. 2e Gendringen 05.04.1838 Jan Miggelbrink, geb. Wisch ca. 1810, landbouwer, overl. Dinxperlo 04.01.1891, z.v. Garrit Jan Miggelbrink en Harmina Hulskamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Seinhorst, geb. Gendringen 13.02.1834, dienstknecht (1874), landbouwer, overl. Aalten 22.09.1908, tr. 1e Wisch 29.01.1874 Theodora Willemina Hesselink, geb. Kotten (Winterswijk) 13.07.1826, landbouwster (1874), overl. Varsseveld (Wisch) 13.10.1885, d.v. Jan Willem Hesselink en Hendrika Johanna Honders; tr. 2e Aalten 16.02.1893 Aleida Berendina Luitink, geb. Lintelo (Aalten) 03.05.1845, overl. Aalten 09.02.1915, d.v. Arent Luitink en Betje Vreeman.
     Theodora Willemina Hesselink tr. 1e Wisch 05.03.1863 Harmanus Arentsen, geb. Varsseveld 29.12.1812, korenmolenaar, overl. Varsseveld 01.01.1873, z.v. Harmanus Arentsen en Aleida Lieftink; uit dit huwelijk twee kinderen.
     Harmanus Arentsen tr. 1e Wisch 18.07.1844 Derkje van Zadelhoff, geb. Rheden 24.04.1823, overl. Varsseveld 21.04.1862, d.v. Tijmen van Zadelhoff en Grada Hendrika Zwering; uit dit huwelijk tien kinderen.
     Aleida Berendina Luitink tr. 1e Aalten 31.03.1876 Hendrik te Linde, geb. Aalten 22.11.1818, overl. Aalten 04.03.1891, z.v. Garrit Jan te Linde en Teunisken ter Horst.
     Hendrik te Linde tr. 1e Aalten 22.10.1847 Berendjen Winkelhorst, geb. Aalten 16.07.1798, ged. Aalten 22.07.1798, overl. Lintelo (Aalten) 01.10.1868, d.v. Willem Winkelhorst en Dersken te Ronde; tr. 2e Aalten 16.01.1869 Everdina te Mebel, geb. Aalten 23.07.1829, overl. Lintelo (Aalten) 02.12.1875, d.v. Manus te Mebel en Garritje Brunink.
     Berendjen Winkelhorst tr. 1e Aalten 17.05.1828 Gerrit Hengeveld, geb. Dinxperlo ca. 1757, overl. Lintelo (Aalten) 02.12.1846, z.v. Jan Hengeveld en Mechteld te Sonderlo.
     Gerrit Hengeveld otr. 1e Aalten 04.09.1778, tr. Aalten 27.09.1778 Dina Willemina Obelink, ged. Aalten 24.12.1752, overl. Aalten 03.12.1827, d.v. Gerrit Obelink en Geertruida Brunsink.

2.                  Wilhelmina Seinhorst, geb. Gendringen 27.08.1836, overl. Westendorp (Wisch) 27.11.1875, tr. Wisch 07.06.1866 Berend Kerkhof, geb. Wisch 25.09.1813 of ca.1809|a||b|, timmerman, overl. Westendorp (Wisch) 03.04.1882, z.v. Evert Kerkhof en Aaltjen Capelle.
Uit dit huwelijk: Arend Jan, geb. Westendorp (Wisch) 10.06.1868, overl. Breedenbroek (Gendringen) 11.07.1891.
     Berend Kerkhof tr. 1e Wisch 27.09.1838 Johanna Geertruida Michelbrink, geb. Varsseveld 25.09.1813, overl. Varsseveld (Wisch) 01.01.1866, d.v. Garrit Jan Michelbrink (-1821) en Harmiena Hulskamp.

 

Noten: |a| 57 jaar (huw.akte Wisch 1866 no.28) volgens GenLias; |b| 29 jaar (huw.akte Wisch 1838 no.22); |c| e.v. Willemina Wensink (overl.akte Gendringen 1837 no.12).

 


terug naar overzicht