terug naar www.hjmwijers.nl

Website Seinhorst/Senhorst/Zenhorst


Bronnen

Overzichten

Vragen en opmerkingen

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijers@hotmail.com

H.J. Michiel Wijers
Eindhoven, april 2000 (laatst herzien september 2021)