Familie Senhorst - Zenhorst

 

 

Deze genealogie betreft de familie van Hendrick Seynhorst in Breedenbroek en zijn zoon Gerrit Sinhorst, die in 1658 te Didam trouwt met Aaltjen van Huet. Hun nazaten heten merendeels Senhorst en deels Zenhorst.

 

Dit overzicht bouwt voort op de publicatie «Senhorst, door de eeuwen heen» door Riet Senhorst-van den Boom, Henk Senhorst sr. & Jenny Senhorst / Utrecht, 1993, 112 pp, en kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van E.T. Arends te Nijmegen, H. van Dulmen, T. de Ruiter, P. Schuiling, H. Simissen, J. Simissen, L. Weverink, mw. J.G. Wierenga-Seinhorst te Laag-Keppel en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien juli 2011)

 


 

I.  Hendrick Seynhorst, van Varssevelt, in den Breembroeck, overl. na 1658|a|.

HS woont in de streek Breedenbroek; heeft in 1649 drie morgen land gepacht (verpandingenlijst van Kreinck); heeft van 1657-1661 een caterstede in de ‘Breembroek’, waarvoor hij 03.01.1659 9 guldens en 18 stuivers betaalt.

            Senhorst p.17 (toegeschreven aan mw Wierenga): “We weten niet zeker waar de caterstede van Hendrik in Breedenbroek gestaan heeft. Het is echter heel goed mogelijk dat hij woonde op een boerderij die nu nog de Seinhorst heet. Deze boerderij is gelegen ten noordwesten van het dorp Breedenbroek aan de Duitshofweg op korte afstand van de Siegenbeek. Vroeger heette deze boerderij de Sinhorsterstede zoals te zien is op een kaart uit 1750. Al in 1577 werd de boerderij onder de goederen van huize Bergh genoemd. We weten dat zowel Seinhorsten als andere families de Sinhorsterstede bewoond hebben. Rond 1630 was Hendrik van Hollem pachter. In 1750 pacht ene Arend Sinhorst de boerderij waaronder volgens het pachtcontract 11 morgen en 394 roede land viel.”

            Senhorst p.23: “HS kan de stamvader genoemd worden van de hedendaagse Senhorst- en Seinhorstfamilie (dit laatste is de vraag, hjmw). Van alle Senhorsten die na hem gevonden zijn, kan met zekerheid gesteld worden dat ze familie zijn van ‘de oude Hendrick’.”

 

Kinderen:

1.                  Gerrit; volgt I.

2.                  Everd Seynhorst, tr. Didam 01.12.1664 of xx.12.1665|g| Jenneke of Enneken van Huet, d.v. Hendrik van Huet, uit Didam.|
Senhorst p.25: “Het is niet bekend of uit dit huwelijk kinderen zijn geboren. Wel weten we dat in latere tijden steeds weer Sinhorsten en Seinhorsten tevoorschijn komen terwijl geen verband te leggen is met nakomelingen van Gerrit. Waarschijnlijk hebben Evert en Jenneke kinderen gekregen die weer aan het begin van andere Senhorsttakken staan.”
Uit dit huwelijk:

a.       Gerritjen Seijnhorst, tr. 1733|h| Derck Jansen.
     Derck tr. 2e Didam 1742|i| Geertruy Willemsen, d.v. wijlen Herbert Willemsen tot Angerlo.

3.                  Marijtchen Seyndehorst, otr. Terborg 15.11.1646|b|, tr. Terborg 11.12.1646 Stijris Messingh, z.v. wijlen Jan Messings uyt Syllw(olde).

 

Noten: |a| gewoon genoemd bij huwelijk van Gerrit; |b| Terborg 144 {att.n.Varsseveld}; |g| Didam no.265; |h| Di305; |i| Didam 468.

 


 

II.  Gerrit/Gerhard Sinhorst, z.v. I, overl. voor 1701|f|, tr. Didam 13.03.1658|a| Aaltjen van Huet, d.v. Hendrick van Huet, uit Didam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendtje/Beerntje, ged. Didam 23.05.1659, otr. Didam 09.08.1701|b|, tr. Didam 04.09.1701 Jan ten Boekelaar, van Doesburg.
     JtB tr. 1e voor 1701 Jenneken Stortelaars, overl. voor 1701.

2.                  Aaltjen Seinhorst, ged. Didam 31.03.1661, otr. Didam 24.09.1694|k|, tr. Doesburg 04.11.1694|e| Hendrik van Hulst of Huls, wedr van Zeddam, uit Groot Asem.

3.                  Hendrijn/Hendrijn, ged. Didam 21.12.1662, tr. Didam 07.02.1705|c| Jan Jansen, uit Emmerich.
     JJ tr. 1e voor 1705 Gerritjen Lube, overl. voor 1705.

4.                  Johannes/Jan, ged. Didam 08.07.1665, overl. na 1727|h|.

5.                  Derrick, ged. Didam 12.02.1668|i|.

6.                  Maria, ged. Didam 26.02.1671, overl. na 1722|g|.

7.                  Hendrik, geb. Didam 1674; volgt III.a.

8.                  Willem, geb. Didam 1677; volgt III.b.

9.                  Margariet/Margarita Seijnhorst/Senhorst, geb. Didam 30.03.1680, huwelijksgetuige (13.10.1741), overl. Loo (Duiven) 12.12.1743, otr. Didam 02.01.1718|d|, otr. Loo (Duiven) 26.01.1718 Gerardus Peelen, Gerrit, ged. Loo 11.07.1683, pachter op de hofstede De Boekhorst, kerkmeester te Loo, z.v. Peel Reinders en Jenneke Gerritsen.
Uit dit huwelijk een dochter (1718).
     GP tr. 2e Loo 12.05.1748 Christina Moppenrijs.

 

Noten: |a| Didam no.167; |b| Didam no.85; |c| Di165; |d| Didam no.435; |e| D386 {of 24.09.1694: mw Wierenga p.32}; |f| Gerrit is overleden bij het huwelijk van zijn dochter Beerntjen; |g| Maria is doopgetuige voor Willems oudste zoon Gerardus (III.1); |h| Johannes is op 24.09.1727 doopgetuige van Willems oudste dochter Aleida; |i| of 12.05.1668: mw Wierenga p.32; |k| Didam 386.

 


 

III.a.  Hendrik Seijnhorst, z.v. II, geb. Didam 1674, overl. ca. 1715, tr. Didam 08.05.1707|e| Yda Goodschalk(s), geb. Didam, d.v. Jan Goodschalk.

     Yda tr. 2e Didam 19.04.1716|f| Jan Teppriaan, j.m. uit Velthuisen (Elten).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritje Seijnhorst, geb. 02.03.1708, overl. Didam 17.02.1742, otr. Didam 01.11.1733, tr. Didam 15.11.1733 Derck Jansen, ged. Wheel 02.03.1688|i|, overl. Didam 16.01.1762, begr. Didam 20.01.1762|j|, z.v. Jan Wilhelmsen en Enneken van Dulmen.
Uit dit huwelijk: Joanna, ged. Didam 25.08.1734; Ida, ged. Didam 28.12.1735; Anna Maria, ged. Didam 02.01.1739; Henricus, ged. Didam 24.07.1740, w.s. jonggestorven; Henricus, ged. Didam 19.11.1741.|k|
     Derck Jansen tr. 1e Didam 27.01.1715 Maria Verhey, overl. Didam 23.12.1723; tr. 2e Didam 21.05.1724 Jantje Versteeg, overl. Didam 07.09.1733; otr. 4e Didam 15.04.1742, tr. Didam 03.05.1743 Geertruy Willemsen, d.v. Herbert te Angerlo.

2.                  Derrick, ged. 19.10.1710|b|.

3.                  Hendrijn, geb. ca. 1712, tr. Zeddam 31.10.1732|a| zoon van Hendrik van Hulst (II.2), in Groot Asum.

 

Noten: |a| no.270/1732; d.i. huwelijk neef/nicht; dispensatie? {niet in Wartena, Huwelijksdispensaties in Gelderland}; |b| get. Hendrijn; |e| Didam 213; |f| Di390; |i||j||k| OTGB 06.155.

 


 

III.b.  Willem Seinhorst, z.v. II, ged. Didam 16.04.1677, overl. Loo 01.05.1737, tr. Didam 22.12.1720|b| en Zeddam 05.01.1721|a| Henrica Dyckers, ook: Hendrina, in Wijnbergen, overl. 30.04.1769.

     HD tr. 2e Loo 16.02.1738 Ruth Keultjes; uit dit huwelijk een zoon. Op 24.01/04.02.1738 wordt voor richter en schepenen de boedelscheiding vastgelegd, alsmede de huwelijksvoorwaarden tussen HD en RK.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus, geb. Didam 20.05.1722, overl. w.s. Loo 19.01.1730.

2.                  Johannes, geb. Didam 17.12.1723, overl. voor 1725.

3.                  Johannes, geb. Didam 1725; volgt IV.

4.                  Aleida, ged. Didam 24.09.1727|e|, overl. w.s. Loo 09.01.1733.

5.                  Maria, geb. w.s. Didam, overl. Loo 18.05.1730.

6.                  Henrica, ged. Loo 28.02.1730|c|, overl. xx.03.1731.

7.                  Henrica, ged. Loo 21.04.1732|c|, overl. 13.02.1733.

8.                  Henricus, geb. Loo 21.04.1732 (tweeling), overl. 13.02.1734.

9.                  Aleida, ged. Loo 03.02.1734, overl. 16.02.1734|d|.

10.              Johanna/Anna, ged. Loo 03.02.1734 (tweeling), overl. 24.02.1734|d|.

11.              Johanna Senhorst, ged. Loo 07.07.1735, overl. Didam 24.04.1758, begr. Didam 29.04.1758.

12.              Henrica, ged. Loo 07.07.1735 (tweeling), overl. 13.07.1735.

 

Noten: |a| Zeddam 270/1007 {att. v. Didam}; |b| Didam 23; |c| brief van Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg uit 1991 vermeldt Henrica in 1730 i.p.v. 1732 en andere overlijdensdatum; |d| of andersom; 16/2 ‘probis legitima’, 24/2 ‘altera probis ... geminae’; |e| doopgetuigen zijn oom Johannes en tante Margarita Seinhorst.

 


 

IV.  Johannes Sinhorst, Jan, z.v. III.b, geb. Didam 05.04.1725, overl. Didam 13.09.1778, begr. Didam 18.09.1778, otr. Didam 14.04.1771|a|, tr. Didam 15.05.1771 Gerharda Lukkessen, Geesken, geb. 20.03.1742, overl. Didam 07.02.1774, begr. Didam 12.02.1774.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Johannes, geb. Didam 1772; volgt V.

 

Noten: |a| Didam 45.

 


 

V.  Wilhelmus Johannes Senhorst, Willem, z.v. IV, geb. 30.03.1772, ged. Didam 01.04.1772, landbouwer, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 21.12.1851, tr. Didam 26.01/16.02.1794|a| Aleida Wenting, Aaltje, ook Wentink/Wenterink, geb. Didam 01.03.1774, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 15.01.1833, d.v. Gerardus Wenting en Agnes Hegemans.

Willem wordt wees als hij zes jaar is (in 1778); voogd is Jan Willem Lucassen (Geeske’s broer); toeziend voogd Herman van Rossem, echtgenoot van Hendrina Lucassen (Geeske’s zus). De verkoping van zijn vaders bezittingen op 19/20.02.1779 brengt 1400 gulden op.

Op 02.07.1793 (voor hun huwelijk) kopen WS en AW “het Erve en Goed Groot Goorwijk, gelegen in het Richter Ampt Doesborgh onder de Buurschap Elderik” (thans Eldrikseweg 17, gemeente Hummelo-Keppel); met een hypotheek van 3300 gulden ‘Hollands’; overgedragen 17.05.1794 aan de ‘Eheluijden’.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Senhorst, geb. 15.08.1795, overl. 16.09.1795.

2.                  Gerarda Senhorst, Grada, geb. Keppel 25.01.1797, overl. Wijnbergen (Bergh) 25.04.1850, tr. 1e Hummelo en Keppel 17.01.1824 Johannes Thus, Jan Thuijs/Joannes Tuss, geb. Wehl ca. 1791/1793, landbouwer, overl. Wijnbergen (Bergh) 02.10.1840, z.v. Derk Thus en Reinira Ticheloven; tr. 2e Bergh 09.08.1841 Antonius Mulder,|d| geb. Bergh ca. 1809, daglooner (1841), landbouwer (1886), overl. Kilder (Bergh) 12.02.1886, z.v. Lucas Mulder en Willemina Kempers.
Uit het huwelijk Thus-Senhorst: Theodora, geb. Ambt Doetinchem ca. 1826; Johanna, geb. Ambt Doetinchem 14.01.1828, overl. Kilder (Bergh) 07.07.1907; Willem, geb. Ambt Doetinchem 13.11.1831, overl. Wijnbergen (Bergh) 25.11.1892; Johannes, geb. Wijnbergen (Bergh) 01.04.1834, overl. Bergh 19.10.1834; Johannes, geb. Wijnbergen (Bergh) 12.07.1836, overl. Wijnbergen (Bergh) 04.01.1902.

3.                  Gesina Senhorst, geb. Eldrik (Hummelo) 09.06.1798, overl. Wehl 29.06.1867, tr. Wehl 23.05.1823 Theodorus Joannes Menting, Jan, geb. Wehl ca. 1788, landbouwer, eigen werk doende (1831,1835), arbeider (1855), overl. Nieuw-Wehl (Wehl) 21.02.1855, z.v. Derk Menting en Christina Weeting.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus, geb. Wehl ca. 1827, overl. Achterwehl (Wehl) 28.09.1900; Grades, geb. Wehl ca. 1830, overl. Wehl 04.05.1831; Johanna, geb. Wehl ca. 1841; Johanna, geb. Wehl xx.04.1835, overl. Wehl 30.10.1835.

4.                  Johannes Senhorst, geb. Eldrik 1800; volgt VI.a.

5.                  Henricus Senhorst, geb. Hummelo 1802; volgt VI.b.

6.                  Anna Maria Senhorst, Anna, geb. Eldrik 02.02.1802 (tweeling), arbeidster (1872), overl. Duiven 05.01.1872|e|, tr. Hummelo en Keppel 06.07.1829 Gradus Greven, geb. Lathum 1809, arbeider, overl. Duiven 13.03.1888, z.v. Jan Hendrik Greven en Hendrica Berens. [de Nijgraaf, Duiven]
Uit dit huwelijk (moeder veelal Maria Sinhorst): Joannes, geb. Duiven 19.08.1829, overl. na 1869; Hendrina, geb. Duiven 23.05.1832, overl. Duiven 04.02.1836; Gradus, geb. Duiven ca. 1835, overl. Angerlo 27.12.1880; Aleida, geb. Duiven ca. 1838, overl. Duiven 23.05.1901; Hendrina, geb. Duiven 07.09.1839, overl. Nieuwgraaf (Duiven) 12.12.1840; Antonius, geb. Duiven ca. 1842, overl. na 1872; Henricus, geb. Duiven 26.01.1845, overl. Duiven 10.01.1846; Maria, geb. Duiven 26.01.1845 (tweeling), overl. Duiven 29.01.1846; Henricus, geb. Duiven ca. 1846/1847, overl. Duiven 13.12.1925.

7.                  Johanna Senhorst, geb. Eldrik (Hummelo) 25.01.1804, overl. Doesburg 01.02.1874, tr. Wehl 03.04.1826 Theodorus Jansen, geb. Zeddam ca. 1792, dagloner (1826), metselaar (1834,1848), overl. tussen 1842 en 1874, z.v. Derck Jansen en Deris Voegt. [Doesburg]
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Doesburg ca. 1826/1827, overl. Doesburg 11.10.1894; Theodora, geb. Doesburg 18.08.1828, overl. Doesburg 15.11.1887; Theodorus, geb. Doesburg 15.04.1831, soldaat, overl. Medemblik 27.11.1854; Gerharda, geb. Doesburg 25.01.1834, overl. Doesburg 01.02.1834; Wilhelmus, geb. Doesburg 15.06.1836, overl. Doesburg 09.03.1839; Gradus, geb. Doesburg 29.01.1839, overl. Doesburg 19.03.1900; Wilhelmus, geb. Doesburg 24.03.1842, overl. Doesburg 15.04.1848.

8.                  Johannes Wilhelm Senhorst, Willem, geb. Eldrik 25.04.1806, woont 1830 op Groot Goorwijk, vertrekt mei 1853 naar nr.21 als knecht bij de familie Van Hagen, overl. Wehl 21.10.1885, tr. Hummelo en Keppel 30.04.1857 Hendrika Smits, geb. Steenderen (ged. Baak|b|) 15.09.1810, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 31.01.1878, d.v. Gradus Smits en Grada Janssen; geen kinderen.
     HS tr. 1e Steenderen 20.02.1835 Hermanus van Haagen|c|, geb. Drempt 10.12.1799, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 13.06.1856, z.v. Joannis van Haagen en Joanna Jansen; uit dat huwelijk twee zonen.

9.                  Hendrina Senhorst, geb. Hoog Keppel (Hummelo en Keppel) 09.11.1808, woont 1830 op Groot Goorwijk, arbeidster (1837), overl. Hengelo 07.10.1884, tr. 1e Hengelo 22.02.1834 Henricus Berendsen, geb. Hengelo ca. 1802, metselaar, overl. Hengelo 14.03.1836, z.v. Roelof Berendsen en Willemina Arendsen; tr. 2e Hengelo 28.01.1837 Gerardus Joês Weverink, Gerrit Jan, ook Weeverink, ged. Hengelo (rk) 12.07.1807, daghuurder (1837), dagloner (1841,1852), overl. Gooi (Hengelo) 26.08.1880, z.v. Martinus Weverink (1765-1835) en Alina Adams (1767/69-na1836). [Keijenborg, Hengelo (1837)]
Uit het huwelijk Berendsen-Senhorst: Willem, geb. Hengelo ca. 1834, overl. Velswijk (Zelhem) 22.06.1908.
Uit het huwelijk Weverink-Senhorst: Hendrika Maria, geb. Hengelo ca. 1838, overl. Gooi (Hengelo) 31.01.1843; Harmanus, geb. Hengelo ca. 1839, overl. Gooi (Hengelo) 17.03.1841; Hermanus, geb. Hengelo ca. 1841, overl. Hengelo 04.02.1917; Alieda, geb. Hengelo ca. 1844, overl. Gooi (Hengelo) 24.02.1845; Aleida, geb. Hengelo ca. 1845, overl. Didam 20.08.1920; Harmina, geb. Hengelo ca. 1847, overl. Gooi (Hengelo) 10.12.1863; Martinus Hendrikus, geb. Hengelo ca. 1850, overl. Gooi (Hengelo) 07.01.1851; Gerrit Jan, geb. Hengelo ca. 1851, overl. Gooi (Hengelo) 14.02.1852.

10.              Antonius Senhorst, Toon, geb. 19.07.1810, overl. Eldrik (Keppel) 14.02.1814.

 

Noten: |a| Didam no.537; |b| van den Berg, Gezinnenboek Steenderen, s-149; |c| Slaagen in huw.akte Steenderen 1835 no.4 volgens GenLias; |d| Grada Senhors en Arend Mulder (overl.akte Bergh 1850 no.36); |e| Maria Sinhorst (overl.akte Duiven 1872 no.2).

 


 

VI.a.  Johannes Senhorst, Jan, z.v. V, geb. Eldrik 24.04.1800, landbouwer, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 13.11.1876, tr. Hummelo en Keppel 01.04.1853|a| Johanna Claessen, geb. Bergh 16.10.1819, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 08.05.1866, d.v. Hermanus Claessen en Christina Pasman.

Jan woont in 1830 op Groot Goorwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Eldrik (Hummelo en Keppel) 04.03.1854|d|.

2.                  Willem Zenhorst, geb. Eldrik 1855; volgt VII.a. (Wehlse tak)

3.                  Johanna Zenhorst, geb. Eldrik (Hummelo en Keppel) xx.12.1857, overl. Eldrik (Hummelo en Keppel) 13.03.1858.

4.                  levenloze dochter, Eldrik (Hummelo en Keppel) 02.10.1859|c|.

5.                  Maria Zenhorst, geb. Hummelo en Keppel 29.11.1861, overl. Doetinchem 01.04.1937|b|, tr. Ambt Doetinchem 14.05.1886 Theodorus Johannes Blumer, geb. Ambt Doetinchem 14.12.1855, timmerman (1886), landbouwer (1941), overl. Doetinchem 03.04.1941, z.v. Hendrikus Blumer en Aleida van Dielen.

 

Noten: |a| Zenhorst bij huwelijk; |b| vader Jan Zenhorst, moeder Johanna Klaassen (overl.akte Doetinchem 1937 no.47); |c| moeder Joanna Klaassen (overl.akte Hummelo en Keppel 1859 no.47; |d| moeder Johanna Klaassen (overl.akte Hummelo en Keppel 1854 no.17).

 


 

(Wehlse tak)

 

VII.a.  Willem Zenhorst, z.v. VI.a, geb. Eldrik 1855, landbouwer (1875), eigen werk doende (1883), arbeider (1887), landarbeider (1901), landbouwer (1922,1928), overl. Wehl 15.05.1928, tr. Hummelo en Keppel 08.05.1875 Alberdina Wilhelmina te Stroot, ook Stroet, geb. Hengelo 26.04.1850 (akte), dienstmeid (1875), overl. Wehl 14.08.1922, d.v. Gerardus Johannes te Stroet en Hendrica Huiskes, ook Heuskes.

WS en AtS gaan rond 1878 van Groot Goorwijk (w.s. verkocht (na de landbouwcrisis van rond 1875?); in 1880 bewoond door Van Zadelhoff) af naar huis nr.59.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Zenhorst, geb. Hummelo en Keppel(?) ca. 1876, overl. Bergh 30.04.1948, tr. Wehl 12.06.1896 Hendrikus Johannes Martinus ten Haaf, geb. Wehl 13.11.1873 (akte), arbeider (1896,1914), grondwerker (1917,1922), overl. Apeldoorn 19.02.1943|a|, z.v. Jan ten Haaf en Grada Kelderman.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina, geb. Wehl ca. 1904; Grada Johanna, geb. Wehl ca. 1897; Wilhelmus Albertus, geb. Zevenaar xx.08.1914, overl. Zevenaar 02.10.1914.

2.                  Johannes Hendrikus Zenhorst, geb. Wehl 20.01.1879 (akte), landarbeider, overl. Achterwehl (Wehl) 15.12.1901.

3.                  Wilhelmus Albertus Zenhorst, geb. Wehl 1881; volgt VIII.a.

4.                  Hendrika Wilhelmina Zenhorst, geb. Wehl 01.03.1883 (akte), overl. Wehl 17.03.1883.

5.                  Hendrikus Zenhorst, geb. Wehl 17.03.1884 (akte), overl. Wehl 04.05.1887.

6.                  Wilhelmina Johanna Zenhorst, geb. Wehl 24.06.1885 (akte).

7.                  Theodora Maria Zenhorst, geb. Wehl 13.04.1891 (akte), overl. ’s-Hertogenbosch 04.09.1927|b|, tr. Wehl 20.10.1915 Hermanus Theodorus Simissen, geb. Westervoort 02.01.1890, brugknecht te Empel, later hoofdsluismeester te Sambeek (tot ca.1955), overl. Boxmeer 01.05.1964, z.v. Theodorus Simissen en Helena Willemina Bisselink.
Uit dit huwelijk zes kinderen.

8.                  Maria Hendrika Zenhorst, geb. Wehl 27.11.1895 (akte), overl. Wehl 14.06.1911.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doetinchem 1943 no.32; |b| extract in overl.akte Empel en Meerwijk 1927 no.9.

 


 

VIII.a.  Wilhelmus Albertus Zenhorst, Willem, z.v. VII.a, geb. Wehl 11.04.1881, landbouwer (1916), wegwerker (1928), gemeentewegwerker (1945), overl. Wehl 04.02.1964, tr. Wehl 16.05.1916 Theodora de Winkel, Dora, geb. Bergh 07.11.1892, overl. Wehl 25.10.1980|a|, d.v. Johannes de Winkel (1853-1926) en Maria Beening (1852-1943).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus Joseph Zenhorst, geb. Wehl 09.03.1917, tr. 01.08.1950 M.J. van Raaij.

2.                  Wilhelmus Theodorus Zenhorst, geb. Wehl 26.02.1918.

3.                  Hendrikus Johannes Wilhelmus Zenhorst, geb. Wehl 14.11.1919.

4.                  Wilhelmina M. Theodora Juliana Zenhorst, geb. Wehl 30.04.1921.

5.                  Hermanus Theodorus Zenhorst, geb. Wehl 12.04.1922.

6.                  Theodorus Wilhelmus Maria Zenhorst, Thé, geb. Wehl 31.05.1923, overl. Arnhem 01.11.2000, tr. 30.10.1954 W.B.M. Buiting, Mies.

7.                  Maria Theodora Zenhorst, geb. Wehl 03.07.1924.

8.                  Josephus Maria Zenhorst, geb. Wehl 18.11.1925, landbouwer, overl. Wehl 21.08.1945, ongehuwd.

9.                  Theodora Maria Zenhorst, geb. Wehl 13.04.1927, tr. 23.01.1954 J.P.Th. Zweers.

10.              Johanna Juliana Zenhorst, geb. Wehl 30.04.1928, overl. Wehl 19.05.1928.

11.              Bernardus Maria Zenhorst, geb. Wehl 08.04.1929, tr. 05.09.1958 M.Th. Nibbeling.

12.              Elisabeth Maria Zenhorst, geb. Wehl 07.05.1930.

13.              Gerhardus Theodorus Zenhorst, geb. Wehl 09.07.1931, tr. 10.09.1958 H.J. Martens.

14.              Hermina Wilhelmina Zenhorst, geb. Wehl 03.09.1932.

15.              Leonardus Hendrikus Zenhorst, geb. Wehl 13.04.1934, tr. Gendringen 21.08.1961 M.H.Th. Kobessen.

16.              Josephina Aleida Maria Zenhorst, geb. Wehl 11.05.1936.

17.              Joanna Theodora Maria Zenhorst, geb. Wehl 26.05.1938.

 

Noten: |b| 24.10 volgens bidprentje (www.hollants.net.nl).

 


 

VI.b.  Henricus Zenhorst, Hendrik, z.v. V, geb. Hummelo 02.02.1802, arbeider (bij de steenfabrieken), overl. Angerlo 18.11.1870, tr. Angerlo 06.05.1842 Johanna Thomassen, geb. Lathum 25.09.1807, overl. Angerlo 16.06.1884, d.v. Antonius Thomassen (-1845), arbeider, en Johanna Jansen.

Hendrik is in 1830 “onder den schutterlijken dienst”; keert mei 1837 terug naar Groot Goorwijk; vertrekt mei 1842 naar Angerlo: Lathum, huis nr.71 (van JT’s familie); in mei 1855 naar Duiven; op 10.02.1856 weer naar Angerlo: Giesbeek, wijk H, nr.10.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Zenhorst, geb. Angerlo 1843; volgt VII.b. (Doesburgse tak)

2.                  Aleijda Zenhorst, geb. Angerlo 29.09.1844, overl. Angerlo 02.11.1929, tr. Angerlo 27.05.1882 Johannes Goossens, geb. Duiven 18.02.1852, rietdekker (1910,1916), overl. Angerlo 03.11.1916, z.v. Franciscus Goossens en Katarina Weijenberg.
Uit dit huwelijk: Johannes Hendrikus, geb. Angerlo 16.06.1883; Johanna Catharina, geb. Angerlo 16.06.1883 (tweeling); Anna Maria, geb. Angerlo 08.04.1885; Johannes Wilhelmus, geb. Angerlo 24.05.1887; Frederikus Dominicus Theodorus, geb. Angerlo 06.11.1889).

3.                  Willem Zenhorst, geb. Angerlo 29.02.1848, overl. Angerlo 23.05.1848.

4.                  Wilhelmus Senhorst, geb. Angerlo 1849; volgt VII.c.

 


 

(Doesburgse tak)

 

VII.b.  Johannes Zenhorst, Jan, z.v. VI.b, geb. Angerlo 27.02.1843, arbeider (1884), overl. Angerlo 15.09.1921, tr. Westervoort 24.04.1884 Geertruida Willemina Harmsen, Trui, geb. Westervoort 13.08.1849 (akte), overl. Angerlo 13.01.1907, d.v. Hermanus Harmsen en Elisabeth Meurkes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Hermanus Zenhorst, geb. Angerlo 1885; volgt VIII.b.

2.                  Hermanus Hendrikus Zenhorst, Herman, geb. Angerlo 16.05.1888 (akte), arbeider (1910), steenfabrieksarbeider (1917); ongehuwd.

3.                  Johanna Elisabeth Zenhorst, Anna, geb. Angerlo 04.10.1890, overl. Angerlo 30.11.1917, begr. Giesbeek 04.12.1917, tr. Angerlo 07.05.1910 Hermanus Witjes, Herman, ook bekend als Manus van Klaes, geb. Angerlo 27.03.1880, arbeider (1910), schipper (1917,1918), z.v. Nicolaas Witjes en Willemina Roding.
Uit dit huwelijk: Geertruida Wilhelmina, geb. Angerlo 31.01.1911; Maria, geb. Angerlo 05.04.1913, overl. Arnhem 13.06.1984; Willemina, geb. Angerlo 27.11.1914, overl. Eindhoven 08.02.1979; Johannes, geb. Angerlo ca. 1916, overl. Angerlo 17.11.1918; Nicolaas, geb. Angerlo 22.11.1917 (akte), overl. 03.12.1917 (oud 12 dagen).
     HW tr. 2e Angerlo 13.07.1918 Johanna Aalders, geb. Duiven ca. 1871, d.v. Reinerus Aalders en Aleida Bier.
     JA tr. 1e Doesburg 19.05.1900 Everhardus Jacobus Teering, geb. Rheden ca. 1872, fabrieksarbeider (1900), overl. Duiven 12.09.1917, z.v. Harmen Teering en Antonia Koenders.

 


 

VIII.b.  Henricus Hermanus Zenhorst, zv. VII.b, geb. Angerlo 19.10.1885 (akte), arbeider (1910,1915), fabrieksarbeider (1914), schipper (1920,1922), steenfabriekarbeider (1939), overl. na 1946, tr. Duiven 11.02.1914 Johanna Hendrina Heijmen, geb. Duiven 10.12.1889, overl. Arnhem 23.11.1946, d.v. Cornelis Bernardus Heijmen en Alijda Laurentzen. [Doesburg (1939)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Johannes Hendrikus Zenhorst, geb. Angerlo 24.02.1915 (akte), overl. Angerlo 14.05.1915.

2.                  Cornelis Hendrikus Zenhorst, geb. Angerlo 14.01.1918 (akte), woont Doesburg (1939), textielarbeider (1939), overl. Enschede 03.01.1939|a|; ongehuwd.

3.                  zoon Zenhorst, geb. Angerlo xx.09.1919|c|.

4.                  Johanna Aleida Zenhorst, geb. Angerlo 25.11.1920 (akte), overl. Angerlo 22.12.1920.

5.                  Hendrikus Wilhelmus Zenhorst, geb. Angerlo 16.01.1922 (akte), overl. Angerlo 13.10.1922.

6.                  dochter Zenhorst, geb. xx.06.1925|b|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doesburg 1939 no.5; |b| De Graafschap-bode 09.06.1925; |c| De Graafschap-bode 23.09.1919.

 


 

(Giesbeekse tak)

 

VII.c.  Wilhelmus Senhorst, Willem, z.v. VI.b, geb. Angerlo 16.04.1849, arbeider bij de steenfabrieken, landbouwer (1922), overl. Angerlo 01.11.1936, tr. 1e Angerlo 24.04.1877 Maria Holleman, geb. Herveld (bij Nijmegen) 17.03.1853, overl. Angerlo 19.08.1895|a|, d.v. Petrus Holleman en Catharina van Hamelen; tr. 2e Angerlo 24.04.1897 Johanna Goossens, geb. Angerlo 21.07.1857, overl. Angerlo 05.10.1929, d.v. Frederikus Goossens en Catharina Weijenberg.

WS en MH wonen eerst nr. 17A; 10.03.1880 koopt hij, samen met broer Jan, het dubbele woonhuis 11-11A aan de  Meentsestraat in Giesbeek (nu 101); verhuist 07.12.1907 naar ‘de Bult’; huis aan Meentsestraat is in 1975 afgebroken door W. Senhorst jr.; op de grond woont nu dochter Rosalien.

Uit het huwelijk Senhorst-Holleman:

1.                  Hendrik Senhorst, geb. Angerlo 1878; volgt VIII.c.

2.                  Johannes Petrus Senhorst, geb. Angerlo 1880; volgt VIII.d.

3.                  Antonius Wilhelmus Senhorst, geb. Angerlo 1882; volgt VIII.e.

4.                  Johanna Catharina Senhorst, Kaat, geb. Angerlo 11.10.1885, dienstbode (1911), tr. Angerlo 03.06.1911 Wilhelmus Johannes Albers, Willem, geb. Nijmegen 27.02.1888, spoorwegarbeider (1911), arbeider (1912), z.v. Theodorus Albers en Wilhelmina Catharina Reijers.
Wonen Meentsestraat 11, het oude huis van Kaat’s vader en betalen fl. 1,- huur per maand.
Uit dit huwelijk vier zonen en een dochter, waaronder: Wilhelmus Johannes, geb. Groesbeek xx.06.1912, overl. Groesbeek 22.11.1912.

5.                  Anna Maria Senhorst, Anna, geb. Angerlo 22.12.1888, tr. Rotterdam 24.09.1913 Lambertus Bongers, geb. Renkum 29.01.1889, overl. 03.03.1961, z.v. Lambertus Bongers en Willemina Gerritsen. [Rotterdam]
Uit dit huwelijk vijf kinderen, waaronder: Maria Willemina, geb. Rotterdam ca. 1915, overl. Rotterdam 14.02.1916.

6.                  Petronella Maria Senhorst, Maria, geb. Angerlo 15.11.1891, overl. Angerlo 25.08.1909.

7.                  Wilhelmina Berendina Senhorst, Mina, geb. Angerlo 11.03.1895, tr. Angerlo 04.11.1922 Hendrikus Johannes Beekman, geb. Angerlo 05.11.1883, steenfabriekarbeider (1922), fabrieksarbeider (1940), z.v. Theodorus Beekman en Jantje Wieggers. [Giesbeek, Doesburg, de Bult (1927), Huize St. Elizabeth(Doesburg) (1993)]
Uit dit huwelijk vijf zonen en drie dochters.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Angerlo xx.12.1927; zoon, geb. Angerlo xx.12.1934; levenloos kind, Doesburg 01.10.1940.

Uit het huwelijk Senhorst-Goossens:

8.                  Wilhelmus Theodorus Senhorst, geb. Angerlo 1898; volgt VIII.f.

 

Noten: |a| overl.akte Angerlo 1895 no.27 (GenLias (juni’04) noemt haar per abuis Willem’s weduwe).

 


 

VIII.c.  Hendrik Senhorst, Hent, z.v. VII.c, geb. Angerlo 01.03.1878, begr. Renkum (Bpl.Mariahof), tr. Rotterdam 04.11.1903 Rosalina Broekman, geb. Doornenburg ca. 1878, begr. Renkum (Bpl.Mariahof), d.v. Bernardus Broekman en Maria Gädde. [Arnhem, Nijmegen, Rotterdam, Renkum]

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Josephina Senhorst, Rie, geb. Rotterdam 21.04.1907. [Renkum]

 


 

VIII.d.  Johannes Petrus Senhorst, Jan, z.v. VII.c, geb. Angerlo 08.03.1880, steenfabriekarbeider, overl. 16.04.1961, tr. Angerlo 14.05.1921 Johanna Meurkes, geb. Angerlo 02.01.1887, d.v. Gerrit Meurkes en Geertruida Huuskes. [Giesbeek]

Uit dit huwelijk twee dochters en drie zonen, waaronder:

1.                  Hendrik Senhorst. [Loo]

 


 

VIII.e.  Antonius Wilhelmus Senhorst, Toon, z.v. VII.c, geb. Angerlo 04.11.1882, arbeider bij de steenfabrieken, overl. Angerlo 12.09.1953, tr. Angerlo 22.11.1919 Johanna Berendsen, Hanneke, geb. Angerlo 13.03.1891, overl. Arnhem (Elizabeth ziekenhuis) 09.11.1963, begr. Giesbeek (Bpl. H.Martinus) 13.11.1963, d.v. Arnoldus Berendsen (1845-1930) en Margaretha Span (1850-1911).

     Johanna Berendsen tr. 1e 27.05.1916 Hendrikus Meurkes, Hendrik, geb. Angerlo 13.01.1884, schipper, overl. 12.07.1917, z.v. Gerrit Meurkes en Geertruida Huuskes; uit dat huwelijk: Gerardus Arnoldus Meurkes, Gerrit, geb. 02.04.1917.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Arnoldus Senhorst, geb. Angerlo 1921; volgt IX.a.

2.                  Arnoldus Senhorst, geb. Angerlo 20.10.1922, overl. Angerlo 03.11.1922.

3.                  Arnoldus Wilhelmus Senhorst, geb. Angerlo 1923; volgt IX.b.

4.                  Henricus Senhorst, geb. Angerlo 1925; volgt IX.c.

5.                  Antonius Wilhelmus Senhorst, geb. Angerlo 1927; volgt IX.d.

6.                  Margaretha Maria Senhorst, Grietje, geb. Angerlo 22.08.1928, overl. (t.g.v. verkeersongeval) Doesburg (ziekenhuis) 12.04.1947|a|.

7.                  Johannes Petrus Senhorst, Jan, geb. Angerlo 27.02.1930, overl. Angerlo 17.04.1961 (akte), tr. Angerlo 23.07.1958 Maria Gerarda van den Boom, Riet, geb. 09.12.1931. [Giesbeek]

8.                  Petrus Johannes Senhorst, geb. Angerlo 1932; volgt IX.e.

9.                  Gerardus Johannes Senhorst, geb. Angerlo 1936; volgt IX.f.

 

Noten: |a| ook overl. akte Angerlo 16.04.1947.

 


 

IX.a.  Wilhelmus Arnoldus Senhorst, Wim, z.v. VIII.e, geb. Angerlo 10.02.1921, tr. Angeren 17.11.1949 Frederica Josephina Arends, Riek, geb. Duiven 09.03.1921, overl. Giesbeek 09.07.1995. [Giesbeek]

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Johannes Senhorst, geb. 1951; volgt X.a.

2.                  Johannes Bernardus Senhorst, geb. 1952; volgt X.b.

3.                  Wilhelmus Gerardus Senhorst, Willy, geb. 26.08.1955, en Josephina Maria van Gasteren, José, geb. 04.03.1957.

4.                  Aloysius Maria Senhorst, Louis, geb. 07.05.1958.

 


 

X.a.  Antonius Johannes Senhorst, Tony, z.v. IX.a, geb. 20.02.1951, tr. Johanna Maria Gieling, Thea, geb. 04.11.1953.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marius Senhorst, geb. 29.09.1979.

2.                  Jeroen Senhorst, geb. 05.10.1983.

 


 

X.b.  Johannes Bernardus Senhorst, Jan, z.v. IX.a, geb. 18.02.1952, tr. Josephina Maria ter Horst, Jos‚ geb. 23.05.1952.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bobbie Senhorst, geb. 08.01.1980.

2.                  Femke Senhorst, geb. 07.01.1981.

 


 

IX.b.  Arnoldus Wilhelmus Senhorst, Aarnt, z.v. VIII.e, geb. Angerlo 29.08.1923, overl. 10.02.1989, tr. Angerlo 18.07.1951 Grada Maria Hammink, Gradje. [Giesbeek]

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Bernardus Wilhelmus Senhorst, geb. 1952; volgt X.c.

2.                  Gradus Arnoldus Jozef Senhorst, geb. 1954; volgt X.d.

3.                  Arnoldus Wilhelmus Senhorst, Arno, geb. 09.03.1956.

4.                  Grada Maria Senhorst, Ada, geb. 09.09.1957, tr. Hendricus Leonardus van Aalst, Twanny, geb. 27.11.1955.
Uit dit huwelijk twee dochters (1985-1988).

5.                  Bernardus Petrus Senhorst, Benny, geb. 1960; volgt X.e.

 


 

X.c.  Antonius Bernardus Wilhelmus Senhorst, Tony, z.v. IX.b, geb. 06.05.1952, tr. Maria Helena Peters, geb. 23.10.1954.

Uit dit huwelijk:

1.                  Chantal Senhorst, geb. 26.07.1980.

2.                  Jenny Senhorst, geb. 05.07.1983.

 


 

X.d.  Gradus Arnoldus Jozef Senhorst, Ad, z.v. IX.b, geb. 19.03.1954, tr. Ingrid Paula Catharina Maria Vossen, geb. 22.06.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                  Merle Senhorst, geb. 09.04.1988.

2.                  Tim Senhorst, geb. 26.06.1990.

 


 

X.e. Bernardus Petrus Senhorst, Benny, z.v. IX.b, geb. 12.12.1960, tr. Catharina Wilhelmina de Ruiter, Ina, geb. 19.01.1972.

Uit dit huwelijk twee kinderen.

 


 

IX.c.  Henricus Senhorst, Henk, z.v. VIII.e,  geb. Angerlo 03.09.1925, tr. Angerlo 01.02.1956 Johanna Catharina Segers, Annie, geb. 18.07.1927. [Zevenaar]

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Maria Josepha Senhorst, Greetje, geb. 19.02.1957, doctoranda KUN 1985|a|, en Yvon Antonia Maria van Leeuwen, geb. 21.07.1961.

2.                  Johannes Willibrord Antonius Senhorst, geb. 1959; volgt X.f.

3.                  Henricus Antonius Josef Senhorst, Henk, geb. 11.01.1961, doctor TUE 1990|b|, en Inge Rovers, geb. 17.04.1964.

4.                  Johanna Everdina Senhorst, Jenny, geb. 23.06.1965, en René Beckerschmidt, geb. 21.07.1958.

 

Noten: |a| “Als je man de hele dag thuis is ...: een onderzoek naar ervaringen en perspectieven van vrouwen van werklozen en WAO-ers” door Jacomine de Lange en Greetje Senhorst. Doktoraalscriptie KUN, Nijmegen, 1985, 282 pp.; |b| “Etching studies in a multiple-beam surface experiment”. Proefschrift TUE, Eindhoven, 1990, 208 pp.

 


 

X.f.  Johannes Willibrord Antonius Senhorst, Jan, z.v. IX.c, geb. 07.11.1959, tr. Cornelia Elisabeth Corstanje, Tinne, geb. 31.05.1958.

Uit dit huwelijk:

1.                  Caspar Senhorst, geb. 30.06.1988.

2.                  Jonathan Senhorst, geb. 06.11.1989.

 


 

IX.d.  Antonius Wilhelmus Senhorst, Teun, z.v. VIII.e geb. Angerlo 22.02.1927, vrachtwagenchauffeur, tr. Angerlo 04.01.1957 Petronella Johanna Leenders, Nellie, geb. 06.04.1931. [Doesburg]

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Marta Senhorst, Greetje, geb. 01.12.1957, tr. Albertus Jozef Gerardus Maria Jansen, Bertie, geb. 20.05.1948.
Uit dit huwelijk twee zonen en een dochter (1986-1990).

2.                  Bernardus Theodorus Henricus Senhorst, geb. 1959; volgt X.g.

3.                  Johanna Maria Petronella Senhorst, Anja, geb. 26.07.1963, en Hendricus Gerardus Maria Menke, Hans, geb. 22.03.1959.

4.                  Petronella Johanna Maria Senhorst, Petra, geb. 27.04.1967, en Marcel Neervoort, geb. 30.11.1963.

 


 

X.g.  Bernardus Theodorus Henricus Senhorst, Bennie, z.v. IX.d, geb. 18.09.1959, tr. Caecilia Theodora Francisca Wilhelmina Rabeling, Cecil, geb. 22.03.1962.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fay Senhorst, geb. 28.07.1989.

2.                  Jill Senhorst, geb. 08.10.1990.

3.                  Ashley Senhorst, geb. 08.01.1993.

 


 

IX.e.  Petrus Johannes Senhorst, Piet, z.v. VIII.e, geb. Angerlo 01.06.1932, tr. Angerlo 15.10.1958 Maria Johanna Ruys, Riet, geb. 12.07.1933. [Giesbeek]

Jan, Piet en Gradus zetten in Giesbeek een electrozaak op: Senhorst Electra.

Senhorst Electro bv (De Gemeint 6, Giesbeek); Gebr. Senhorst El. Techn. Bur. (Dorpsstraat 12, Angerlo).

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Antonius Senhorst, Peter, geb. 25.07.1959, tr. 09.11.1991 Monique Aleida Maria Goossens, geb. 13.04.1963.

2.                  Johannes Gerardus Senhorst, Hans, geb. 13.04.1962, en Catharina Johanna Hammink, Gerda, geb. 27.07.1965.

 


 

IX.f.  Gerardus Johannes Senhorst, Gradus, z.v. VIII.e, geb. Angerlo 12.04.1936, tr. Didam 19.09.1962 Henrica Gerarda Elfrink, Riekie, geb. 01.02.1937. [Angerlo]

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Johanna Petronella Senhorst, Marga, geb. 09.07.1963, tr. Antonius Reesink, Tonny, geb. 27.07.1963.
Uit dit huwelijk een dochter (1991).

2.                  Fredericus Antonius Maria Senhorst, Freddie, geb. 26.05.1966.

 


 

VIII.f.  Wilhelmus Theodorus Senhorst, Willem, z.v. VII.c, geb. Angerlo 02.06.1898, overl. 30.03.1980|a|, tr. Angerlo 10.11.1923 Theodora Johanna Wieggers, geb. Angerlo 24.07.1902, d.v. Willem Wieggers en Grada Teering.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerarda Hendrika Senhorst, geb. 28.12.1924.

2.                  Willem A. Senhorst, geb. 28.08.1928, directeur Senhorst bv Grond- en sloopwerken & Aannemersbedrijf Senhorst bv (Nijverheidsstraat 2-8, Giesbeek).

3.                  Gerarda Rosalina Marian Antonia Senhorst, geb. 27.12.1931.

 

Noten: |a| volgens andere bron overl. akte Angerlo 24.02.1980.

 


Legenda:

Hengelo = Hengelo(Gld)


terug naar overzicht Seinhorst