Familie Lohuis (44)

 

(Aalten)

 

Deze familie betreft de nazaten van Tonis te Lohuijs en Hermken.

 

De genealogie is gebaseerd op J. Ensink, «Drie kwartierstaten van een familie Ensink», Groningen, 1988 – i.h.b. vader Berent en zoon Lambertus – met eigen aanvullingen. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Hun relatie met de andere families uit Aalten – i.h.b. 26, 28 en 43 – is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien augustus 2012)

 


 

I.  Tonis te Lohuijs, geb. ca. 1640, op de Haert, tr. ca. 1670|e| Hermken (te Lohuijs).

Uit dit huwelijk:

1.                  Berent Tonnisz Lohuijs, geb. Aalten 1671; volgt II.a.

2.                  Herman te Lohuijs, geb. Aalten 1674; volgt II.b.

 

Noten: |e| OTGB 99.50.

 


 

II.a.  Berent Tonnisz Lohuijs, z.v. I, ged. Aalten 15.01.1671|a|, otr. Aalten 24.08.1690, tr. Aalten 14.09.1690 Hilleken Haerteminck, uijt Varsevelt, d.v. Lubbert Haerteminck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berent Lohuijs, geb. Aalten 1692; volgt III.a.

2.                  Henderina te Loohuijs, ged. Bredevoort 24.05.1696|h|.

3.                  Hendrina Loohuijs,|e| geb. Bredevoort xx.07.1699|g|, overl. na 1737, otr. Zutphen 11.05.1721|f|, tr. Bredevoort 02.06.1721|c| Jan Hinkamp, ook Hinckamp, woont Bredevoort (1721), overl. na 1737, z.v. Coene Hinkamp.
Uit dit huwelijk: Berendina, ged. Bredevoort 29.08.1723; Harmen Jan, ged. Bredevoort 17.03.1826; Gerrit Jan, ged. Bredevoort 15.05.1729; Antonet, ged. Bredevoort 17.02.1732|d|; |e| Hendrik, ged. Bredevoort 13.03.1735; Christina, ged. Bredevoort 20.10.1737.

4.                  Anthonij Loohuis, ged. Bredevoort xx.07.1705|i|.

5.                  Aaltien Loohuijs, ged. Bredevoort 02.09.1714|j|, otr. Bredevoort 20.09.1733|k| Wolter Jans, geboren van Groeningen,  “soldaat in ’t regiment van de heer colonel Vegelin van Claarbergen in de compagnie van de heer capitein Hertel” (1733), z.v. Jan Wolters.

 

Noten: |a| OTGB-transcriptie # 482 {ouders Tonis te Lohuijs en Hermken te Lohuijs}; |c| OTGB-transcriptie #1167; |d| OTGB 00.130; |e| no.715 in kwartierstaat Hoogesteger (A. Hogesteger) home . wanadoo . nl /famhoogesteger/kwartierstaat.html; |f| RBS 1889 {att. naar Bredevoort 26.05.1721}; |g| Henderijne, d.v. Berent Loos en Hilleken Hartmans; |h| Henderina, d.v. Berent te Loohuijs en Hilleken Haertmans; |i| ouders Berent Loohuis en Hilleken Hartmans; |j| ouders Berend Loois en Hilleken Loois; |k| bruid Loohuijs.

 


 

III.a.  Berent Lohuijs, z.v. II.a, ged. Aalten 07.02.1692, overl. tussen 1736 en 1746, otr. Bredevoort 27.01.1717 Eva Berents/Berentsen, overl. na 1736, d.v. Berent Theunissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmen Jan Lohuis, geb. Bredevoort 1719; volgt IV.a.

2.                  Maghteld Lohuis, ged. Bredevoort 17.11.1720.

3.                  Hendrike Lohuis, ged. Bredevoort 21.12.1721, w.s. jonggestorven.

4.                  Lambertus Lohuis, geb. Bredevoort 1724; volgt IV.b.

5.                  Berendina Lohuis, ged. Bredevoort 18.11.1725.

6.                  Hendrijke Lohuis, ged. Bredevoort 08.02.1728.

7.                  Henrikus Lohuis, ged. Bredevoort 04.02.1731.

8.                  Gerrit Hendrik Lohuis, ged. Bredevoort 11.01.1733.

9.                  Geertruijd Lohuijs, ged. Bredevoort 10.10.1734.

10.              Berndeken Lohuis, ged. Bredevoort 29.01.1736, w.s. al gestorven|a|.

 

Noten: |a| filia posthuma.

 


 

IV.a.  Herman Jan Lohuis, z.v. III.a, ged. Bredevoort 15.02.1719, overl. na 1783, otr. 1e Aalten 27.09.1747|a||b| Jenneke te Bokkel, ook ten Bockel, te Boekel, overl. voor 1755, d.v. Hendrik te Bokkel, in Barlo; otr. 2e Winterswijk 26.04.1755 (24.05.1755 attestatie naar Bredevoort) Geertjen Konninks, d.v. Derk Konninks, uit Kotten.

Uit het huwelijk Lohuijs-te Bokkel:

1.                  Berndina Lohuijs, ged. Bredevoort 11.06.1749 (op den Dankdag over de vrede).

2.                  Gerrit Hendrik Lohuijs, ged. Bredevoort 25.04.1751.

3.                  Johanna Berendina Lohuijs, Janna, ged. Bredevoort 10.09.1752, doopgetuige Bredevoort 06.01.1782, overl. Aalten 31.01.1820, otr. Bredevoort 07.11.1783 (att. naar Aalten), otr./tr. Aalten 07.11/23.11.1783|g| Hendrik Scheffe(r), geb. ca. Nasstiege (D) 1749, “corporaal in de comp. van de lt. col. W.A. Nahuijs” (1783), overl. Aalten 24.02.1828|h|.
     HS tr. 1e voor 1783 Grietjen van Eck, overl. voor 1783.
Uit het huwelijk Scheffer-Lohuijs: Garrit Jan, geb. Aalten 18.10.1784, ged. Aalten 24.10.1784|c|; Harmen Jan, geb. Aalten 20.10.1787, ged. Aalten 28.10.1787|d|; Margaretha, geb. Aalten 22.05.1789, ged. Aalten 24.05.1789|e|; Harmina, geb. Aalten 19.09.1796, ged. Aalten 25.09.1796|f|.

Uit het huwelijk Lohuijs-Konings:

4.                  Gerrit Jan Lohuijs, geb. Bredevoort 1757; volgt V.a.

 

Noten: |a| RBS 4 p.45 #10; |b| 22.09 in transcriptie OTGB; |c| OTGB-transcriptie # 5305 {get. Harmen Jan Lohuijs}; |d| ibidem # 5609 {get. Garrit Jan Lohuis}; |e| ibidem # 5778; |f| ibidem # 6560; |g| RBS 4 p.128 #8; |h| Johan Hendrik Scheffe.

 


 

V.a.  Gerrit Jan Lohuijs, z.v. IV.a, ged. Bredevoort 20.02.1757, overl. tussen 1788 en 1832, otr. Varsseveld 14.04.1780 (att. naar Bredevoort 05.05.1780), otr. Bredevoort 14.04.1780, tr. Bredevoort 07.05.1780 Grietjen Hengevelt, ged. Varsseveld 16.08.1750, overl. Aalten 11.01.1832, d.v. Willem Hengevelt (-na1780) en Barentjen te Campe.

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Lohuijs, geb. Bredevoort 01.01.1782, ged. Bredevoort 06.01.1782|a|, overl. Amsterdam 03.03.1856, otr. Amsterdam 05.08.1808 Hendrik de Groot, schachtenmaker (1837,1842), overl. na 1856.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Amsterdam 18.06.1809, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 02.07.1809, overl. na 1876; Gerrit Jan, geb. Amsterdam 15.04.1811, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.05.1811; Willem Carel, geb. Amsterdam ca. 1817, overl. na 1873.

2.                  Gerrit Hendrik Lohuijs, geb. Bredevoort 29.10.1783, ged. Bredevoort 02.11.1783.

3.                  Harmen Jan Lohuijs, geb. Bredevoort 22.10.1785, ged. Bredevoort 30.10.1785.

4.                  Geertjen Lohuijs, geb. Bredevoort 25.03.1788, ged. Bredevoort 30.03.1788.

 

Noten: |a| B4773 (getuige Janna Berendina Lohuis {tante}).

 


 

IV.b.  Lambertus Lohuis, z.v. III.a, geb. Bredevoort 16.01.1724, overl. Winterswijk 04.06.1795, otr. 1e Winterswijk 11.06.1746 Janna Wilterdink, geb. Winterswijk 07.02.1712, overl. Winterswijk 08.04.1747, begr. Winterswijk 11.04.1747|a|, d.v. Hendrik Wilterdink en Euncken Stemerdink; otr. 2e Winterswijk 14.10.1747, tr. Winterswijk 05.11.1747 Harmina Mentink, geb. Winterswijk 10.05.1716, overl. Winterswijk 28.02.1752, begr. Winterswijk 01.03.1752|b|, d.v. Jan Mentink; otr. 3e Winterswijk 04.01.1755|c|, tr. Winterswijk 29.01.1755 Stijntjen Elferdink, geb. Winterswijk 18.04.1714, overl. Winterswijk 16.11.1775, d.v. Gerrit Elferdink en Geertruijd Bras.

     Stijntjen Elferdink, otr. 1e Winterswijk 06.05.1731 Albert Wiggers, ook Lutjenkosink, overl. voor 1755, z.v. wijlen Geert Lutjenkosink, uit Woold.

Uit het huwelijk Lohuis-Wilterdink:

1.                  Janna Lohuis, ged. Winterswijk 09.04.1747, overl. tussen 1785 en 1789, otr. Winterswijk 16.02.1782, tr. Winterswijk 10.03.1782 Jan Willem Beukenhorst, z.v. Derk Beukenhorst.
Uit dit huwelijk: Derk, geb. 17.10.1785, ged. Winterswijk 23.10.1785.
     Jan Willem Bukenhorst otr. 2e Winterswijk 21.02.1789, tr. Winterswijk 15.03.1789 Altjen Lobeke, d.v. Jan Lobeke, uit Corle.

Uit het huwelijk Lohuis-Mentink:

2.                  Berent Lohuis, ged. Winterswijk 25.08.1748.

3.                  Geesken Lohuis, ged. Winterswijk 28.12.1749.

Uit het eerste of tweede huwelijk:

4.                  kind van Lambart Lohuis, overl. Winterswijk 06.12.1750, begr. Winterswijk 09.12.1750.

Uit het huwelijk Elferdink:

5.                  Harmina Aleijda Lohuis, ged. Winterswijk 05.09.1756, overl. Winterswijk 09.12.1799, otr. Winterswijk 23.10.1784, tr. Winterswijk 14.11.1784 Albert Beukenhorst, ged. Winterswijk 15.03.1752, wever (1785- ), later winkelier in pijpen en tabak, koopt 04.06.1802 een huis met hof en erf aan de Wooldstraat, overl. Winterswijk 10.01.1813, z.v. Derk Jan Beukenhorst (1707-1761) en Janna Martina Hietkamp (1719-).
Uit dit huwelijk: Dirk, geb. Winterswijk 03.09.1785, ged. Winterswijk 04.09.1785; Cristijna, geb. Winterswijk 13.10.1787, ged. Winterswijk 13.10.1787, overl. 25.01.1841|d|; Martijnus, geb. Winterswijk 07.02.1790, ged. Winterswijk 10.02.1790; Derk, geb. Winterswijk 04.06.1792, ged. Winterswijk 10.06.1792, w.s. jonggestorven; Dirk, geb. Winterswijk 13.02.1794; Lambartus, geb. Winterswijk 18.12.1796.

 

Noten: |a| vrouw van Lambert te Loo; |b| vrouw van Lambert Lohuis; |c| Stijne wordt aangeduid als weduwe van Aelbert Lutjenkosink; |d| OTGB 86.28 {Christina}.

 


 

II.b.  Herman te Lohuijs, ook Smees, z.v. I, ged. Aalten 02.08.1674|a|, overl. voor 1749, otr. Aalten 06.03.1698|h|, tr. Aalten 27.03.1698 Geesken Smees, geb. Dale, d.v. Wolter Smees.

Uit dit huwelijk|b|:

1.                  Jannes Smees, ged. Aalten 19.03.1699.

2.                  Jan Hendrik Smees, ged. Aalten 11.02.1700.

3.                  Arent Smees, ged. Aalten 06.11.1701.

4.                  Maria Liesbet Smees, ged. Aalten 23.09.1703, w.s. jonggestorven.

5.                  Maria Lijsbeth te Lohuijs, ged. Aalten 27.06.1706.

6.                  Henric Smees, ged. Aalten 15.12.1709.

7.                  Beernden Smees, ged. Aalten 19.11.1711.

8.                  Gerrit Jan Smees, ged. Aalten 28.01.1714, overl. Dinxpelo 26.02.1773, otr. Dinxperlo 05.10.1749|i| Janna Bakkers, ged. Dinxperlo 20.04.1720, overl. Dinxperlo 04.07.1808, d.v. Derk Jan Bakkers en Lutte (ten) Oostendorp.

9.                  Aeltje Smees, ged. Aalten 29.01.1719|e|.

 

Noten: |a| OTGB-transcriptie # 740; |b| bij alle dopen, op die in 1706 na, staat in de transcriptie bijgeschreven “(vader) heette Herman te Lohuijs”; |h| OTGB 99.46; |i| OTGB 99.11.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis