Familie de Weijert (163)

 

(Ochten)

 

Deze familie betreft de nazaten van Peter (de) Weijers en Anneke van Lent. Nazaten van hun zoon Peter (1795-1869) heten De Weijer en De Weijert.

 

Zie ook de families de Weijer uit Drumpt, Jaarsveld en Tiel in wy-175.htm, wy-176.htm, wy-177.htm, wy-181.htm, en wy-182.htm. Hun relatie onderling en die met andere families Weijer(s) is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van C. van de Rotte. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2013 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I. Peter de Wijer/Weijers, arbeider (1824), overl. tussen 1813 en 1829, tr. voor 1783 Anneke van Lent, ged. Ochten 13.03.1763|q|, overl. Ochten 14.02.1829|d|, d.v. Willem van Lent en Lijsberth Arissen van den Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena de Wijer, ged. Ochten 10.08.1783, arbeidster (1835), overl. Echteld 21.01.1848, tr. 1e voor 1805 Dirk van den Hof, geb. Ochten 27.09.1782, ged. Ochten 29.09.1782|p|, koopman, overl. Kesteren 15.10.1834|o|, z.v. Cornelis van den Hof en Trijneke van den Berg; tr. 2e Echteld 08.08.1835 Theodorus Sanders, geb. Heteren ca. 1800, arbeider, overl. Echteld 15.09.1853|h|, z.v. Theodorus Sanders en Elisabeth Teunissen.

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Ochten 09.09.1785, ged. Ochten 18.09.1785, boodschaploopster (1860), overl. Kesteren 02.12.1860, tr. voor 1819 Klaas Ponsen Vermeer, geb. Kesteren 19.11.1782, arbeider (1827,1830), overl. Kesteren 12.03.1853|a|, z.v. Pons Vermeer en Anna Claassen.
Uit dit huwelijk: Pons, geb. ca. Lede en Oudewaard 1819, overl. Kesteren 02.02.1891; Klaas, geb. Kesteren ca. 1821, overl. na 1848; Andries, geb. Kesteren 05.02.1823, overl. Kesteren 22.01.1848; Gerrit, geb. Oudewaard xx.06.1826, overl. Kesteren 02.03.1827; Gerrit, geb. Kesteren 04.11.1828, overl. Kesteren 16.06.1830.

3.                  Willem de Weijer, geb. Ochten 14.12.1787, ged. Ochten 23.12.1787; volgt II.a.

4.                  Hendrik Wijer, ged. Ochten 01.08.1790|m|, dagloner, tr. Opheusden 29.07.1814|i| Steventje van Druten, geb. Opheusden ca. 1794, overl. Utrecht 09.04.1870, d.v. Stoffel van Druten en Grietje Ariens.
     SvD tr. 2e Utrecht 27.01.1836 Coenraad Betzold, geb. Dodewaard ca. 1788/1802, overl. Utrecht 02.01.1855, z.v. Jan Betzold en Martijna Janse.

5.                  Peter de Weijer, geb. Ochten 06.05.1795, ged. Ochten 24.05.1795; volgt II.b.

6.                  Anneke de Weijer, geb. Ochten 02.11.1797, ged. Ochten 12.11.1797, winkelierster (1839), overl. Zaltbommel 19.11.1846, tr. 1e Zaltbommel 30.04.1820 Carel Hendrik van Voorden, geb. Zaltbommel 07.02.1788, postillon (1820), postbode (1836,1838), overl. Zaltbommel 27.04.1838, z.v. Johannes van Voorden en Alida Arnoldina Johanna Clement; tr. 2e Zaltbommel 28.03.1839 Joannes Peeters, geb. Elden 20.06.1799, overl. na 1846, z.v. Gijsbertus Peeters en Maria Daanis.
Uit het huwelijk van Voorden-de Weijer: Johanna Arnoldina, geb. Zaltbommel 17.09.1836, overl. na 1859.

7.                  Hendrika de Weijer, ged. Ochten 02.04.1800|n|, arbeidster (1852), overl. Ochten (Echteld) 22.08.1864, tr. Echteld 18.03.1824 Gradus van den Hater, geb. Ochten ca. 1794, dagloner (mrt1824), mandenmaker (jul1824), arbeider (1824,1852), overl. Echteld 10.08.1855|k|, z.v. Jacobus Aaldert van den Hater, kleermaker, en Belia van Lent.
Uit dit huwelijk: Peter, geb. Ochten (Echteld) 11.07.1824, overl. Ochten (Echteld) 21.04.1827; Jacobus Aalderd, geb. Ochten (Echteld) 02.08.1825, overl. Echteld 11.05.1908; Peternella, geb. Ochten (Echteld) ca. 1828, overl. Rotterdam 14.11.1884; Anneke, geb. Ochten ca. 1832, overl. Nijmegen 24.02.1904; Teunis, geb. ca. 1834, overl. Echteld 27.12.1921; Dora Helena, geb. ca. 1836, overl. Ochten (Echteld) 10.10.1868; Gradus Hendrik, geb. ca. 1838, overl. na 1863; Johannes, geb. xx.12.1840, overl. Echteld 02.01.1841|j|.

8.                  Petronella Weijers, ook De Wijer|c|, geb. Ochten 02.04.1804, ged. Ochten 15.04.1804, arbeidster (1859), overl. Dodewaard 24.04.1862, tr. Echteld 08.07.1824 Hendrik Hoogakker, ged. Dodewaard 27.11.1797, boerenknecht (1824), arbeider (1826,1859), overl. Dodewaard 24.08.1871, z.v. Hendrik Hoogakker en Gerritje Wolve.
Uit dit huwelijk (moeder meestal De Weijer): Hendrik, geb. Ochten (Echteld) 27.09.1824, overl. Den Helder 02.10.1898|l|; Anneke, geb. Ochten (Echteld) 17.07.1826, overl. Tiel 01.04.1881; Gerritje, geb. Ochten (Echteld) 08.03.1828, overl. Dodewaard 14.11.1905; Peter, geb. Dodewaard 25.01.1831, overl. Dodewaard 19.02.1864; Willem, geb. Dodewaard 27.08.1832; Jan, geb. Dodewaard 08.10.1834, overl. Dodewaard 10.05.1909; Alida Willemina, geb. Dodewaard 25.02.1837|g|, overl. Dodewaard 11.11.1873; Gerrit, geb. Dodewaard 01.05.1839, overl. Dodewaard 03.06.1867|i|; Dirk Jan, geb. Dodewaard 13.11.1841; Petronella, geb. Dodewaard 19.05.1844|h|, overl. Dodewaard 27.10.1924.

9.                  Magrita de Weijer, ged. Echteld 08.02.1807|r|, dienstbaar (1830), overl. Lienden 26.11.1883, tr. Lienden 12.11.1830 Evert Spies, geb. Lienden 03.07.1802, arbeider, overl. Lienden 07.10.1884, z.v. Hendrik Spies en Johanna van Zetten.

 

Noten: |a| e.v. Elisabeth Meijer (overl.akte Kesteren 1853 no.14); |c| bij huwelijk (huw.akte Echteld 1824 no.14); |d| weduwe Peter Wijert (overl.akte Echteld 1829 no.2); |f| de Weijer (overl.akte Echteld 1869 no.30); |h| weduwnaar van Helena de Weijer (overl.akte Echteld 1853 no.29); |f| vader v/d bruidegom De Wijer (huw.akte Opheusden 1814 no.3); |g| moeder Weijers (geb.akte Dodewaard 1837 no.11); |h| moeder Weijers (geb.akte Dodewaard 1844 no.23); |i| moeder Weijers (overl.akte Dodewaard 1867 no.19); |j| vader van den Hatert, moeder Wijerts (overl.akte Echteld 1841 no.1); |k| van den Hatert (overl.akte Echteld 1855 no.26); |l| geb Tiel (overl.akte Den Helder 1898 no.314); |m| Henderik de Wijer; |n| Hendrika de Wijer; |o| e.v. Helena Weijers (overl.akte Kesteren 1834 no.29); |p| get. Anneke van Lent {zijn latere schoonmoeder}; |q| get. Trijneke van den Berg en Cornelis van den Hof; |r| de Wijer.

 


 

II.a. Willem Weijers, z.v. I, geb. Ochten 14.12.1787, ged. Ochten 23.12.1787|h|, boerenknecht (1813), arbeider (1815,1826), overl. Ochten 16.06.1877|g|, tr. 1e Lienden 14.05.1813|a| Elisabet Roelofs, geb. ca. 1788, dienstmeid (1813), overl. Aalst (Lienden) 01.09.1821, d.v. Jan Roelofs en Neeltje van Verseveld; tr. 2e Echteld 04.05.1826|b| Johanna van Deest, geb. Ochten 29.09.1782, ged. Ochten 13.10.1782, arbeidster (1826,1856), overl. Echteld 03.08.1856, d.v. Neeltje van Deest.

Uit dit huwelijk Weijers-Roelofs:

1.                  Peter Weijer, geb. Lienden 1814; volgt III.a.

2.                  Janna Weijers, geb. Lienden 17.11.1815, overl. Lienden 02.01.1818.

3.                  Janna Weijers, geb. Lienden 19.09.1818.

 

Noten: |a| bruidegom Weijers, bruid Elisabet (huw.akte Lienden 1814 no.6); |b| bruidegom Willem de Weijer (huw.akte Echteld 1826 no.7); |g| Weijer (overl.akte Echteld 1877 no.25); |h| de Weijer.

 


 

III.a. Peter Weijer, z.v. II.a, geb. Lienden 22.01.1814|a|, strodekker (1853), rietdekker (1855,1859), overl. Ochten (Echteld) 12.04.1899, tr. Echteld 22.07.1853 Jacoba Gerdina van den Hatert, geb. Wageningen 18.01.1817, overl. Ochten (Echteld) 13.10.1892, d.v. Hohannes van den Hatert en Fenneke van de Voorde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Weijer, geb. Ochten (Echteld) 1855; volgt IV.a.

2.                  Johannes Weijer, geb. Echteld 29.01.1857, landbouwer, overl. Ochten 30.12.1904.

3.                  Bertus Weijer, geb. Echteld 28.11.1859, overl. Ochten (Echten) 02.10.1865.

 

Noten: |a| moeder Lisebet Roelofse (geb.akte Lienden 1814 no.18).

 


 

IV.a. Willem Weijer, z.v. III.a, geb. Ochten (Echteld) 19.05.1855, riet- en strodekker, landbouwer (1912), overl. Echteld 05.09.1912, tr. Echteld 15.06.1889 Adriana Hermsen, geb. Ochten (Echteld) 26.11.1855, overl. Echteld 05.04.1922, d.v. Paul Hermsen en Neeltje de Haas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Gerdina Weijer, geb. Ochten (Echteld) 29.01.1890, overl. Echteld 31.03.1934, tr. Echteld 22.12.1910 Dirk van de Berg, geb. Ochten (Echteld) 01.09.1880, landbouwer, overl. Echteld 25.03.1959, z.v. Marinus van den Berg, landbouwer, en Barta van Luunen.
Uit dit huwelijk: Marinus, geb. Echteld 24.07.1911; Willem Adrianus, geb. Echteld 18.10.1912; levenloze zoon, Echteld 18.05.1920; Jacobus, geb. xx.01.1927, overl. Echteld 16.01.1927.

 


 

II.b. Peter de Weijert, z.v. I, geb. Ochten 06.05.1795, ged. Ochten 24.05.1795|h|, arbeider, overl. Ochten (Echteld) 23.08.1869|d|, tr. Ochten 20.11.1817 Neeltje Ariens, geb. Opheusden ca. 1795, dienstmeid (1817), arbeidster (1850,1865), overl. Ochten (Echteld) 15.07.1869|e|, d.v. Gerrit Ariens en Aaltje Cornelissen.

Uit dit huwelijk (moeder Arissen/Arisen/Arizen):

1.                  Peter de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 09.04.1818|b|; volgt III.b.

2.                  Aaltje de Weijer, geb. Echteld 26.02.1820.

3.                  Karel Hendrik de Weijer, geb. Echteld 23.08.1821|g|; volgt III.c.

4.                  Andries de Weijer, geb. Echteld 22.02.1823|c|; volgt III.d.

5.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 03.03.1827|f|; volgt III.e.

6.                  Neeltje de Weijert, geb. ca. 1829, overl. Ochten (Echteld) 04.11.1881, tr. Echteld 14.05.1858|a| Jan Gijsbert van Binsbergen, geb. Ochten (Echteld) 03.03.1822, arbeider, overl. Ochten (Echteld) 02.02.1905, z.v. Jacob van Binsbergen en Magdalena Budding.
Uit dit huwelijk: Magdalena, geb. Echteld 07.08.1859, overl. Echteld 13.01.1942; Neeltje, geb. Ochten (Echteld) 13.02.1863; Jacoba, geb. Ochten (Echteld) 14.08.1865, overl. Echteld 19.11.1915; Janna Gijsbarta, geb. Ochten (Echteld) 12.09.1867, overl. Valburg 12.11.1934; Jan Gijsbert, geb. Ochten (Echteld) 20.03.1870, overl. Echteld 26.10.1934.

7.                  Magdalena de Weijert, geb. ca. 1833, overl. Ochten 22.06.1864, tr. Echteld 28.03.1856 Gerrit Hommersom, geb. Ochten (Echteld) 19.05.1826, arbeider, z.v. Teunis Hommersom, arbeider, en Gijsbertje de Bon.

8.                  Willem de Weijer, geb. ca. 1839/1840; volgt III.f.

 

Noten: |a| moeder v/d bruid Neeltje Arissen; |b||c| moeder Arisen; |d| de Weijer, e.v. Arizen; |e| Arizen; |f| vader de Wijer, moeder Arissen (geb.akte Echteld 1827 no.14); |g| vader de Wijer, moeder Arieze (geb.akte Echteld 1821 no.25); |h| de Weijer.

 


 

III.b. Peter de Weijert, z.v. II.b, geb. Ochten (Echteld) 09.04.1818, arbeider (1841,1866), overl. Ochten (Echteld) 29.10.1883, tr. Echteld 25.03.1841|a| Ida Janssen, geb. Druten 10.09.1818, dienstmeid (1841), arbeidster (1861,1866), overl. Ochten (Echteld) 11.01.1896, d.v. Roelof Janssen en Bernardina Keuken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter de Weijer, geb. Ochten ca. 1842; volgt IV.b.

2.                  Roelof de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 01.12.1845; volgt IV.c.

3.                  Andries de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 18.10.1848; volgt IV.d.

4.                   Neeltje de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 14.12.1850, naaister (1874), overl. Echteld 13.12.1927, tr. Echteld 03.07.1874 Jan van Kleef, geb. Linden 03.04.1850, kramer (1874,1885), koopman (1914), winkelier (1929), overl. Echteld 22.11.1929, z.v. Jan van Kleef en Jannigje Koeman.
Uit  dit huwelijk: Jan Willem van Kleef (1885-), tr. Johanna de Wijer (1889-), d.v. Sander de Wijer en Johanna Hendrina Janssen.

5.                  Berndiena de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 18.07.1853, overl. Rotterdam 04.06.1926, tr. Echteld 09.02.1877 Peter Vos, ook Pieter, geb. Echteld 22.04.1853, landbouwer, overl. Renkum 01.01.1937, z.v. Anthonius Vos, arbeider, en Maria Janna van Zetten.
Uit dit huwelijk: Maria Janna, geb. Ochten (Echteld) 03.07.1877, overl. Renkum 01.01.1951; Pieter, geb. Ochten (Echteld) 17.10.1878, overl. Rotterdam 08.10.1963; David, geb. Rotterdam 02.08.1881, overl. Rotterdam 04.08.1881; Ida Pieternella, geb. Rotterdam 27.10.1883, overl. Rotterdam 04.10.1884.

6.                  Gerritje Janna de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 07.05.1856, overl. Ochten (Echteld) 09.02.1870.

7.                  Antoon de Weijert, geb. Echteld 17.10.1858, onderwijzer, overl. Tiel 11.08.1944, tr. Echteld 07.05.1896 Maria van Dodewaard, geb. Ochten (Echteld) 21.04.1874, overl. Echteld 30.01.1956, d.v. Jan van Dodewaard, tabaksplanter, en Aaltje Stoffelen.

8.                  IJda de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 13.09.1861, overl. Ochten 22.09.1861.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Neeltje Arisen.

 


 

IV.b. Pieter de Weijer, z.v. III.b, geb. Ochten ca. 1842, arbeider (1866,1879), schipper (1881,1882), planter (1885), houthandelaar, fruithandelaar (1893,1912), tr. Echteld 23.02.1866|e| Janna Jorner, geb. Ochten (Echteld) 24.10.1844, overl. Leeuwen 21.02.1892, d.v. Christiaan Hendrik Jorner (-1870), schoenmaker, en Johanna Hendrika Cornelia van Soest (ca.1812-1868).

Uit dit huwelijk (moeder soms geschreven/gelezen als Jovner):

1.                  Pieter de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 17.04.1866; volgt V.a.

2.                  Christiaan Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.05.1867|c|, overl. Ochten (Echteld) 12.05.1867.

3.                  Johanna Cornelia de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.05.1867|d|, overl. Ochten (Echteld) 14.05.1867.

4.                  David de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 21.05.1868; volgt V.b.

5.                  Christiaan Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 10.10.1870; volgt V.c.

6.                  Gerritje Janna de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 30.10.1872, overl. Ochten (Echteld) 24.02.1873.

7.                  Gerrit Jan de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 15.05.1874, landbouwer, tr. Appeltern 26.09.1912 Teuntje van de Weerdt, geb. Appeltern 17.07.1874, overl. Appeltern 25.10.1959, d.v. Jan van de Weerdt en Unia Hendriks.

8.                  Johanna Cornelia de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 16.01.1877, overl. Wamel 16.02.1920|a|, tr. Wamel 06.08.1908|b| Antoon van de Graaf, geb. Oijen en Teeffelen 16.11.1882, bakker, landbouwer (1949), overl. Wamel 09.08.1949, z.v. Albert van de Graaf en Cornelia Robbemond.
     AvdG tr. 2e Lithoijen 19.09.1921 Adriana Hendrika Romeijn, geb. Lithoijen 15.01.1882, overl. Wamel 27.04.1948, d.v. Barend Arnold Romeijn en Gerritje van het Lindenhout.

9.                  Antoon de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 11.02.1879, postbode (1916), brievenbesteller (1925), overl. Wamel 03.01.1925, tr. Geldermalsen 24.05.1916 Gerritje Adriana Udo, geb. Rijswijk (Maurik) 30.08.1892, overl. Valburg 02.05.1942, d.v. Fredrik Udo, arbeider, en Elisabeth van Koetsveld.

10.              Bertus Johannes de Weijer, geb. Leeuwen (Wamnel) 16.02.1881, overl. Leeuwen 14.04.1881.

11.              Bertus Johannes de Weijer, geb. Leeuwen (Wamel) 16.06.1882; volgt V.d.

12.              Pieter Jan de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 11.07.1885; volgt V.e.

 

Noten: |a| moeder Jouer; |b| bruid De Weijer; |c| akte no.23; |d| akte no.24; |e| bruid Jovner (huw.akte Echteld 1866 no.4).

 


 

V.a. Pieter de Weijer, z.v. IV.b, geb. Ochten (Echteld) 17.04.1866, hoepelmaker (1893,1894), postbode (1895,1897), brievenbesteller (1901,1918), kantoorknecht (1922), overl. Ede 27.12.1951, tr. 1e Appeltern 14.04.1893 Hendrica van de Weerd, geb. Appeltern 13.05.1871, overl. Wageningen 29.01.1911, d.v. Jan van de Weerd, arbeider (1871), waardsman (1893), en Unia Hendriks; tr. 2e Wageningen 12.09.1913 Aaltje Mager, geb. Slood (Hoogeveen) 22.10.1876, dienstbode (1913), overl. Wageningen 27.11.1941, d.v. Hendrik Mager, schippersknecht, en Aleida Uiterwijk Winkel.

Uit het huwelijk de Weijer-van de Weerd:

1.                  Janna Petronella de Weijer, geb. Appeltern 26.09.1894, tr. Wageningen 04.10.1918 Cornelis de Hart, geb. ca. 1896, zuivelarbeider, z.v. Pieter de Hart, landbouwer, en Neeltje Bakker.

2.                  Unia Johanna de Weijer, geb. Dreumel 28.11.1895.

3.                  Pieter Adrianus de Weijer, geb. Dreumel 26.02.1897.

4.                  Jana Catharina de Weijer, geb. ca. 1900, tr. Wageningen 07.04.1922 Hermanus Driever, geb. Hees (Nijmegen) 22.06.1899, amanuensis, z.v. Gerardus Josephus Driever, timmerman, en Johanna Grada Polman.

5.                  Jan Hendrik de Weijer, geb. Wageningen 03.10.1901.

6.                  Gerrit Anthonie de Weijer, geb. Wageningen 03.11.1902.

7.                  Johanna Cornelia de Weijer, geb. Wageningen 11.02.1904.

8.                  Zeger de Weijer, geb. Wageningen 09.05.1905, overl. Wageningen 04.08.1905.

9.                  Evert Jan de Weijer, geb. Wageningen 22.12.1907, overl. Wageningen 11.01.1908.

10.              Anton Albertus de Weijer, geb. Wageningen 22.12.1907, overl. Wageningen 14.06.1908.

11.              Anton de Weijer, geb. Wageningen 25.05.1909.

12.              Antonia de Weijer, geb. Wageningen 25.05.1909.

 


 

V.b. David de Weijer, z.v. IV.b, geb. Ochten (Echteld) 21.05.1868, hoepelmaker (1893), postbode (1896), brievenbesteller (1899,1918), overl. Tiel 23.04.1937, tr. Wamel 05.05.1893 Clasina Wilhelmina Lam, geb. Alphen (Appeltern) 25.12.1868|a|, dienstmeid (1893), overl. Tiel 01.10.1947, d.v. Hendrikus Lam en Clasina Wilhelmina Sterk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Johannes de Weijer, geb. Lith 22.02.1894, timmerman, overl. Tiel 16.08.1918.

2.                  Clasina Wilhelmina de Weijer, geb. Lith 15.06.1895.

3.                  Petrus de Weijer, geb. Maurik 03.07.1896; volgt VI.a.

4.                  Hendrik Marie de Weijer, geb. Nijmegen 24.02.1898, overl. Hatert (Nijmegen) 04.02.1899.

5.                  Hendrik Marie de Weijer, geb. Hatert (Nijmegen) 09.04.1899.

6.                  Johanna Cornelia de Weijer, geb. Hatert (Nijmegen) 23.10.1900.

7.                  Marianus de Weijer, geb. Tiel 01.01.1904.

8.                  Janna de Weijer, geb. ca. 1905, overl. Tiel 16.12.1957.

9.                  David de Weijer, geb. Tiel 11.12.1906, tr. Amersfoort 13.07.1938 Lotte Hedwig Elfriede Heuer, geb. Mühlenhof (D) ca. 1911, d.v. Paul Karl Friedrich Heuer en Elfriede Ohlrich.

10.              levenloze dochter, Tiel 09.08.1908.

11.              Antoon de Weijer, geb. Tiel 18.11.1910.

12.              Johanna Grada de Weijer, geb. Tiel 22.05.1912.

 

Noten: |a| natuurlijke dochter erkend en gewettigd bijhuwelijk 17.06.1870.

 


 

VI.a. Petrus de Weijer, z.v. V.b, geb. Maurik 03.07.1896, tr. Leusden 28.04.1921 Maria Gijtenbeek, geb. Leusden 25.07.1896, overl. Amersfoort 09.04.1966, d.v. Elbert Gijtenbeek en Hendrika Polman.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.c. Christiaan Hendrik de Weijer, z.v. IV.b, geb. Ochten (Echteld) 10.10.1870, postbode, overl. Buren 08.02.1957, tr. Maurik 10.10.1900 Jenneke van Beek, geb. Maurik 22.12.1877, overl. Buren 21.04.1959,  d.v. Nicolaas van Beek en Maria van de Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Marinus de Weijer, geb. Buren 13.07.1901.

2.                  Maria Janna de Weijer, geb. Buren 31.01.1909.

 


 

V.d. Bertus Johannes de Weijer, z.v. IV.b, geb. Leeuwen (Wamel) 16.06.1882, hoepelmaker, tr. Appeltern 24.04.1911 Davina Johanna van Toor, geb. Oijen en Teeffelen 19.06.1880, overl. Zundert 01.05.1962, d.v. David Jan van Toor en Adriana Berta Croes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Adriana Cornelia de Weijer, geb. Alphen (Appeltern) 01.12.1911, tr. Zundert 29.08.1935 Adrianus Leendert van Dongen, geb. Zundert 13.09.1904, z.v. Gerrit Jan van Dongen en Ardina Adriana Honcoop.
Uit dit huwelijk: Bertha Adriana, overl. Zundert 25.02.1946.

2.                  Davina Derkje Petronella de Weijer, geb. Appeltern 31.01.1913, tr. Zundert 15.05.1941 Cornelis van Rossum, geb. Utrecht 05.10.1905, z.v. Daniel van Rossum en Johanna Hendrica Blonk.

3.                  Petronella Grada Johanna de Weijer, geb. Appeltern 10.06.1914, tr. Zundert 23.11.1939 Johan van Malsen, geb. Zoelen 16.11.1914, z.v. Jan van Malsen en Pietronella Vermeulen.

 


 

V.e. Pieter Jan de Weijert, z.v. IV.b, geb. Leeuwen (Wamel) 11.07.1885, hoepelmaker (1917), fruithandelaar (1945), hoepelmaker (1951), overl. Wamel 26.06.1951, tr. Nijmegen 19.04.1917 Grada Maria van Duifhuijzen, geb. Hernen (Bergharen) 23.05.1886, dienstbode (1917), overl. na 1945, d.v. Peter van Duijfhuijzen, arbeider, en Petronella Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter de Weijert, geb. ca. 1919, hoepelmaker, overl. Wamel 17.07.1945, tr. Maria Berdina Tijnagel.

2.                  Theodorus Wilhelmus de Weijert, geb. xx.09.1924, overl. Leeuwen (Wamel) 31.08.1925.

 


 

IV.c. Roelof de Weijert, z.v. III.b, geb. Ochten (Echteld) 01.12.1845, arbeider, (tabaks)planter (1874,1887), landbouwer (1909), planter (1910), overl. Wamel 04.12.1936, tr. Wamel 12.05.1871 Cornelia Hendrika van Hees, geb. Druten 22.02.1845, overl. Wamel 13.12.1935, d.v. Hendrik van Hees, arbeider, en Cornelia Keuken.

Uit dit huwelijk (moeder veelal van Heesen):

1.                  Ida de Weijer, geb. Leeuwen (Wamel) 26.12.1872|a|, dienstmeid (1901), overl. Culemborg 18.07.1948, tr. Wamel 14.03.1901 Christiaan Udo, geb. Heerewaarden 20.09.1870, brievenbesteller, overl. Culemborg 11.09.1950, z.v. Gerrit Udo, arbeider, landbouwer, z.v. Tijsje Krouwel.

2.                  Cornelia de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 17.10.1874, dienstmeid (1897), tr. Wamel 19.11.1897 Arie Franciscus van Heesen, geb. Leeuwen (Wamel) 16.10.1866, arbeider (1897), hoepelmaker (1918), overl. Leeuwen (Wamel) 25.08.1918, z.v. Antonius van Heesen, arbeider, en Elisabeth van Geijn.

3.                  Peter de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 26.12.1875, overl. Leeuwen (Wamel) 22.11.1876.

4.                  Peter de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 05.09.1877, overl. Leeuwen (Wamel) 10.01.1879.

5.                  Hendrik de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 12.01.1879; volgt V.f.

6.                  Peter de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 10.02.1881; volgt V.g.

7.                  Neeltje de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 08.11.1882, overl. na 1937, tr. Wamel 16.05.1907 Hendrik van Hasendonk, geb. Nijmegen 29.07.1876, timmerman, overl. tussen 1911 en 1937, z.v. Johannes van Hasendonk, oppasser, en Angenieta van Welij.

8.                  Francina de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 24.08.1887, overl. Rotterdam 06.02.1913, tr. Wamel 19.05.1910 Jacob Cornelis Hermsen, geb. Valburg 22.11.1885, scheepstimmerman (1910), arbeider (1911), overl. Rotterdam 21.02.1961, z.v. Cornelis Hermsen, tabaksplanter (1885), landbouwer (1910), en Anna Francina Klein.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Arnhem 05.02.1911, overl. Rotterdam 03.08.1911; Cornelia Hendrika, geb. Rotterdam 22.01.1912, overl. Wamel 05.05.1912|b|.
     JCH tr. 2e Rotterdam 15.04.1914 Hendrika Nicolasina van Vliet, geb. Rotterdam 05.03.1893, d.v. Cornelis van Vliet en Lavina Coster.

9.                  Roelof de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 24.08.1887, overl. Leeuwen (Wamel) 10.03.1889.

 

Noten: |a| de Weijer bij geboorte, huwelijk en overlijden; |b| ook overl.akte Rotterdam 1912.

 


 

V.f. Hendrik de Weijert, z.v. IV.c, geb. Leeuwen (Wamel) 12.01.1879, tramlijnwerker (1910), tramwegwerker (1911), arbeider (1912,1913), landbouwer (1914), tr. 1e Wamel 19.05.1910 Wilhelmina Gerritje Janssen, geb. Renkum 11.03.1888, overl. Tiel 27.01.1913|a|, d.v. Gerrit Janssen, arbeider, en Gerritje Vermeer; tr. 2e Wamel 28.05.1914 Gerdina Geertruida Wijnandina Koedam, geb. Echteld 15.05.1881, d.v. Cornelis Koedam, landbouwer, en Janna Christina Heetveld.

Uit het huwelijk de Weijert-Janssen:

1.                  Cornelia Hendrika de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 05.06.1911.

2.                  Gerrit de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 17.11.1912, overl. Leeuwen (Wamel) 11.01.1913.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wamel 1913 no.14.

 


 

V.g.  Peter de Weijert, z.v. IV.c, geb. Leeuwen (Wamel) 10.02.1881, winkelier, tr. Druten 19.05.1909|a| Wilhelmina Frederiks, geb. Druten 29.08.1887, overl. Wamel 17.08.1939, d.v. Anton Frederiks, voerman, en Catharina Geertruida Heshusius.
Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof Antoon de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) 20.07.1910; volgt VI.b.

 

Noten: |a| moeder v/.d bruidegom van Heezen (huw.akte Druten 1909 no.14).

 


 

VI.b. Roelof Antoon de Weijert, z.v. V.g, geb. Leeuwen (Wamel) 20.07.1910, tr. voor 1937 Anna Janna Maria Staal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Gerdinus de Weijert, geb. ca. 1937, overl. Nijmegen 06.04.1945|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wamel 1945 no.43.

 


 

IV.d. Andries de Weijert, z.v. III.b, geb. Ochten (Echteld) 18.10.1848, koopman (1873,1885), veerman (1886), koopman (1889,1893), logementhouder (1902,1907), fruithandelaar (1917,1929), overl. Oosterbeek (Renkum) 03.12.1929, tr. 1e Echteld 25.07.1873 Gilia Stoffelen, geb. Kesteren 02.03.1850, overl. (kraambed) Ochten (Echteld) 10.10.1893, d.v. Jan Stoffelen en Aartje van Wetten; tr. 2e Echteld 02.05.1894 Janna Schnitzler, geb. Herveld (Valburg) 02.12.1863, overl. Oosterbeek (Renkum) 21.01.1932, d.v. Johannes Schitzler en Johanna Wilhelmina Bekker.

Uit het huwelijk de Weijer(t)-Stoffelen (vader de Weijer, moeder soms Gelia):

1.                  Ida de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 06.01.1874, tr. Kesteren 29.04.1902 Antonie van Kooten, geb. Meerkerk 18.05.1868, hotelhouder, overl. Renkum 15.02.1941, z.v. Cornelis van Kooten en Wilhelmina Martina van Asperen.

2.                  Adriana de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 08.08.1875, tr. Kesteren 27.04.1911 Cornelis de Geus, geb. Nieuw-Lekkerland 09.07.1882, postambtenaar, z.v. Roeland de Geus, meubelmaker, en Ariaantje Roodnat.

3.                  Peter de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 08.11.1876; volgt V.h.

4.                  Gerritje Janna de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 12.11.1880, overl. Rheden 16.07.1917, tr. Kesteren 04.05.1905 Jan van Leeuwen, geb. Velp (Rheden) 08.04.1871, koopman, z.v. Jan Dirk van Leeuwen en Hendrina Arnolda van Herikhuizen.

5.                  Evertje de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 14.09.1882, overl. na 1936, tr. Kesteren 24.02.1910 Cornelis Verhoef, geb. Meerkerk 25.04.1879, kok, overl. Zandvoort 31.12.1936, begr. Zandvoort (Alg.Bpl.) 02.01.1937, z.v. Arie Verhoef en Johanna van Kooten.

6.                  Andries de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 21.05.1884, koopman, tr. Kesteren 12.05.1910 Geertrui den Hartog(h), geb. Opheusden (Kesteren) 23.10.1884, z.v. Peter den Hartog, boomkweker, en Gerritje Deijs.

7.                  Jan Dirk de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 22.12.1885, overl. Ochten (Echteld) 26.01.1887.

8.                  levenloze zoon, Ochten (Echteld) 12.12.1886.

9.                  Jenneke de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 17.12.1887, overl. Ochten (Echteld) 31.0.1888.

10.              Jenneke de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 06.01.1889, overl. na 1928, tr. Arnhem 10.03.1921 Jan Willem Arendts, geb. Opheusden (Kesteren) 04.06.1881, notaris te Finsterwolde (1921), overl. Finsterwolde 30.01.1928, z.v. Wilhelmus Marinus Johannes Arendts en Catharine Hermance Groskamp.

11.              Dirk de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 08.08.1890.

12.              Antoon de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 11.05.1892.

13.              Gilia de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 10.10.1893.

Uit het huwelijk de Weijert-Schnitzler:

14.              Johanna Ida Wilhelmina de Weijert, geb. Opheusden (Kesteren) 28.09.1896.

15.              Johannes Wilhelm de Weijert, geb. Opheusden (Kesteren) 17.06.1899; volgt V.i.

16.              Cornelis Willem de Weijert, geb. Opheusden (Kesteren) 15.05.1907.

 


 

V.h. Peter de Weijer, z.v. IV.d, geb. Ochten (Echteld) 08.11.1876, overl. Zeist 15.09.1952, tr. Kesteren 29.04.1902 Geertrui Janna van Beekhoff, geb. Ingen (Lienden) 11.09.1877, overl. Amersfoort 08.05.1967, d.v. Roelof Johannes van Beekhoff en Neelletta Huiberdina van Rooij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Andries Michiel Johann de Weijer, geb. ’s-Gravenhage 29.01.1903; volgt VI.c.

2.                  Roelof Johannes de Weijer, geb. Amsterdam 16.12.1904, apotheker (1933), tr. Utrecht 16.11.1933 Louise Betsy Maurer, geb. Utrecht 10.02.1909, d.v. Jacob Maurer en Francina Elisabeth de Ronde.

 


 

VI.c. Andries Michiel Johann de Weijer, z.v. V.h, geb. ’s-Gravenhage 29.01.1903, kandidaat-notaris (1931,1933), notaris, overl. Neede 14.04.1985, verloofd Pinksteren 1931, tr. Oosterbeek 16.05.1933 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Zutphen 06.08.1947, ingeschr. Oosterbeek 04.10.1947) Sophia Berta Christine Bruchhaus, Christine, geb. Essen (D) ca. 1912, d.v. Johann Bruchhaus, chef ener meubelfabriek, en Justine Dahlmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijer, geb. xx.10.1941, overl. Enschede 18.01.1942|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Neede 1941 no.4.

 


 

V.i. Johannes Wilhelm de Weijert, z.v. IV.d, geb. Opheusden (Kesteren) 17.06.1899, kantoorbediende, overl. Arnhem 09.02.1950|a|, tr. Amsterdam 11.09.1930 Antje Marie Hendrika Viaanen, geb. Amsterdam ca. 1908, onderwijzeres (1930), overl. na 1950, d.v. Johannes Jacobus Viaanen en Hendrika Wilhelmina Elisabeth Zwijenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannij Hendrika de Weijert, geb. ca. 1933, overl. Renkum 11.05.1940.

 

Noten: |a| ook overl.akte Renkum 1950 no.42.

 


 

III.c.  Karel Hendrik de Wijer, z.v. II.b, geb. Ochten (Echteld) 23.08.1821, arbeider (1850,1857), landbouwer (1891), landman (1894), tabaksplanter (1897), overl. Ochten (Echteld) 19.10.1897, tr. Echteld 17.12.1850 Johanna de Haas, geb. Ochten (Echteld) 06.07.1823, overl. Ochten (Echteld) 18.06.1878, d.v. Albartus Adrianus de Haas, landeigenaar (1823), planter (1850), en Aaltje Hermsen.

Uit dit huwelijk (vader de Weijer):

1.                  Aalderd de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.10.1857; volgt IV.e.

2.                  Hendrik Willem de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 21.06.1860; volgt IV.f.

3.                  Neeltje de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 13.01.1865, overl. Echteld 18.02.1912, tr. Echteld 06.02.1891 Peter Gertsen, geb. Ochten (Echteld) 15.09.1850, koopman (1891), boomkweker (1923), overl. Echteld 13.06.1923, z.v. Roelof Gertsen, arbeider (1850), boomkweker (1891), en Aaltje Weijerts.

 

Noten: |a| bruidegom de Wijer, moeder v/d bruidegom Arieze (huw.akte Echteld 1850 no.14).

 


 

IV.e. Aalderd de Weijer, z.v. III.c, geb. Ochten (Echteld) 07.10.1857, landman (1894), planter (1898), arbeider (1899), tabaksplanter (1901), arbeider (1903,1907), overl. Wageningen 09.04.1922, tr. Valburg 19.04.1894 Bartje Romein, geb. Zetten (Valburg) 05.08.1867, overl. Wageningen 12.08.1929, d.v. Johannes Romein, arbeider, en Berendina Theodora Paul.

Uit dit huwelijk:

1.                  Karel Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 17.12.1894; volgt V.j.

2.                  Johannes de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 28.04.1896, overl. Ochten (Echteld) 27.01.1908.

3.                  Johanna de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 18.06.1898, tr. Wageningen 12.01.1917 Melis van der Meulen, geb. Bennekom (Ede) 13.02.1895, koopman (1917), lampenkoopman (1919), z.v. Jawina van der Meulen.

4.                  Bardina Theodora de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 14.09.1899, tr. Wageningen 05.12.1919 Lammert Wessels, geb. Wageningen 18.01.1892, leerlooier, z.v. Johannes Wessels, voerman, en Meggelina Mulder.

5.                  Peter de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 14.08.1901; volgt V.k.

6.                  Bertha de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 17.12.1903, overl. Ochten (Echteld) 29.05.1905.

7.                  Alida de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 09.08.1907, overl. Zaandam 01.10.1937, tr. Willem Zijlemaker.

 


 

V.j. Karel Hendrik de Weijer, z.v. IV.e, geb. Ochten (Echteld) 17.12.1894, tr. Veenendaal 21.10.1922 Elsje Slotboom, geb. Veenendaal 10.11.1892, d.v. Jan Slotboom en Willemina Anbeek.

 


 

V.k. Peter de Weijer, z.v. IV.e, geb. Ochten (Echteld) 14.08.1901, houtdraaier, tr. Wageningen 31.03.1922 Meggelina Wessels, geb. Wageningen 13.03.1903, d.v. Johannes Wessels, voerman, en Meggelina Mulder.

 


 

IV.f. Hendrik Willem de Weijer, z.v. III.c, geb. Ochten (Echteld) 20.06.1860, arbeider (1898), tabaksplanter (1899), landbouwer (1914), overl. Echteld 26.04.1914, tr. Valburg 09.06.1898 Lamberta Willemina van Dijk, ook Lambertha Wilhelmina, geb. Zetten (Valburg) 23.05.1876, overl. Echteld 06.10.1925, d.v. Derk van Dijk, arbeider, en Janna Geurts.

Uit dit huwelijk:

1.                  Karel Hendrik de Weijer, geb. Echteld 18.02.1899; volgt V.l.

2.                  Dirk de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 15.04.1907, landbouwer (1926), veehandelaar, overl. Arnhem 13.07.1946|a|, tr. 1e Kesteren 25.02.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Arnhem 29.12.1938, ingeschr. Kesteren 08.02.1939) Tonia Hendrika van den Hof, geb. Kesteren 25.11.1904, d.v. Gerrit Jan van den Hof, arbeider (1904), landbouwer (1926), en Angenie Hofman; tr. 2e voor 1946 Anna Catharina Frederika Puts, overl. na 1946.
     THvdH tr. 2e Kesteren 21.12.1939 Gijsbert Fieren, geb. Eck en Wiel (Maurik) 26.08.1890, broodbakkersknecht (1914), bakker (1939,1953), overl. Maurik 02.08.1953, z.v. Huibert Fieren, brievenbesteller, en Sara Huiberdina Hattum.
     GF tr. 1e Maurik 30.10.1914 Jannigje Hendrika van Ommeren, geb. Maurik 10.09.1894, d.v. Gerrit van Ommeren, arbeider, en Catharina Alida Onink.

 

Noten: |a| ook overl.akte Elst 1946 no.128.

 


 

V.l. Karel Hendrik de Weijer, z.v. IV.f, geb. Echteld 18.02.1899, landbouwer, overl. Echteld 15.02.1934, tr. Echteld 03.06.1921 Wimke Jenneke Vermeer, geb. Ochten (Echteld) 12.06.1899, d.v. Andries Vermeer, arbeider, landbouwer, en Antonia Fintelman

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Willem de Weijer, geb. ca. 1927, overl. Echteld 24.10.1929.

 


 

III.d. Andries de Weijer, z.v. II.b, geb. Echteld 22.02.1823, arbeider, overl. Driel 21.04.1903, tr. Heteren 30.06.1854 Willemina Jansen, geb. Driel 08.04.1826, arbeidster, overl. Driel 16.03.1871, d.v. Arnoldus Jansen, tabaksplanter, en Hendrina Liefrink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnoldus de Weijer, geb. Driel (Heteren) 22.03.1855; volgt IV.g.

2.                  Neeltje de Weijer, geb. Driel (Heteren) 24.04.1857, overl. Renkum 08.12.1939, tr. Elst 29.05.1879 Antonie Busser, geb. Renkum 15.11.1853, timmerman, overl. Renkum 16.12.1897, z.v. Gradus Busser, voetbode (1853), landbouwer (1879), en Neeltje Kaal.

3.                  Aleida de Weijer, geb. Driel(Heteren) 29.05.1859, tr. Renkum 08.05.1886|a| Arend Busser, geb. Renkum 09.11.1856, timmerman, overl. Renkum 04.07.1935, z.v. Gerrit Busser, brievenbode, en Meertje Kaal.

4.                  Petronella de Weijer, geb. Driel (Heteren) 22.03.1862, overl. Heteren 18.05.1862.

5.                  Hendrina Petronella de Weijer, geb. Driel (Heteren) 24.08.1863, overl. Driel (Heteren) 20.01.1897.

6.                  Peter de Weijer, geb. Driel (Heteren) 09.06.1866; volgt IV.h.

7.                  Wilhelmina de Weijer, geb. Driel (Heteren) 22.04.1869.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom per abuis Arend (huw.akte Renkum 1886 no.8).

 


 

IV.g. Arnoldus de Weijer, z.v. III.d, geb. Driel (Heteren) 22.03.1855, voerman (1885,1892), vrachtrijder (1893), voerman (1894,1900), overl. Heteren 08.11.1902, tr. Heteren 23.05.1885 Jacoba Zwijnen, geb. Driel 20.10.1859, dienstbode (1885), overl. Oosterbeek (Renkum) 10.04.1931, d.v. Jacobus Zwijnen, arbeider, en Hendrina Heinenkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Randwijk (Heteren) 08.04.1886.

2.                  Hendrika Wilhelmina de Weijer, geb. Randwijk (Heteren) 30.08.1888, overl. Arnhem 25.01.1947|a|, tr. Renkum 25.11.1915 Frederik Wilhelm Spee, geb. Oosterbeek (Renkum) 19.09.1884, schilder, overl. Arnhem 07.04.1944|b|, z.v. Benjamin Spee, verwer, en Cornelia Hendriks.

3.                  levenloze dochter, Heteren 11.04.1890.

4.                  Anna Jacoba de Weijer, geb. Randwijk (Heteren) 07.05.1891, overl. Arnhem 24.01.1955, begr. Oosterbeek (Nwe Bpl.) 28.01.1955, tr. Renkum 24.05.1917 Gerrit Jan Willem Driessen, geb. Elst 24.09.1889, landbouwer, overl. na 1955, z.v. Dries Driessen, arbeider, landbouwer, en Willemina van Blijderveen.

5.                  Jacoba Arnolda de Weijer, geb. Randwijk (Heteren) 19.05.1892, overl. Heteren 24.05.1893.

6.                  Jacobus Andries de Weijer, geb. Randwijk (Heteren) 13.12.1894, magazijnknecht (1918), chauffeur (1943), overl. Arnhem 09.08.1943, tr. Arnhem 24.05.1918 Berndina Johanna Willemsen, geb. Arnhem 07.10.1893, overl. Arnhem 29.09.1957, d.v. Johannes Antonius Willemsen, spoorwegarbeider, en Catharina Jacoba Abbenhuis.
     BJW tr. 2e na 1943 Johannes Theodorus van Loon.

7.                  levenloze zoon, Randwijk (Heteren) 10.02.1896.

8.                  Cornelia Alida de Weijer, geb. Randwijk (Heteren) 19.07.1897, tr. Renkum 20.11.1924 Arien Bitter, geb. Heteren 09.04.1897, brievenbesteller, z.v. Cornelis Bitter, postbode, en Wilhelmina Pieternella van Brenk.

9.                  Antoon Willem de Weijer, geb. Randwijk(Heteren) 04.01.1900, tr. Arnhem xx.11.1923 J.A.J. Baltus. [USA 1931]

 

Noten: |a| overl.akte Renkum 1947 no.28; |b| ook overl.akte Renkum 01.10.1948 no.113.

 


 

IV.h. Peter de Weijer, z.v. III.d, geb. Driel (Heteren) 09.06.1866, arbeider (1894,1922), landbouwer (1923), overl. Appeltern 06.01.1945|c|, tr. Heteren 08.03.1894 Berendina Willemsen, geb. Driel 26.11.1874, overl. Elst 08.11.1949, d.v. Johanna Willemsen, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Wilhelmina de Weijer, geb. Driel 11.10.1895, tr. Heteren 19.01.1918|a| Johannes Hegh, geb. Driel (Heteren) 18.02.1889, arbeider, z.v. Petronella Hegh,|b| arbeider, en Francina Jager.

2.                  Berdina Peternella de Weijer, geb. Driel 22.10.1897.

3.                  Peter de Weijer, geb. Driel 31.10.1899; volgt V.m.

4.                  Anthonia Hendrika de Weijer, geb. Driel 04.10.1901, tr. Heteren 24.08.1922 Gerrit Albertus Jacobs, geb. Elst 10.08.1896, spoorwegbeambte, overl. Elst 27.07.1953, z.v. Jacob Jacobs, wegwerker, en Gerdina Gesina Allegonda Kwint.

5.                  Wilhelmina de Weijer, geb. Driel 26.11.1903.

6.                  Hendrik Arnoldus de Weijer, geb. Driel 24.05.1906, landarbeider, overl. Driel 25.12.1927.

7.                  Arend Antoon de Weijer, geb. Driel 17.01.1908.

8.                  Peternella Berdina de Weijer, geb. Driel 15.04.1910.

9.                  Neeltje de Weijer, geb. Driel 28.04.1912.

 

Noten: |a| vader v/d bruidegom Petronella, bruid oud 28 jaar (huw.akte Heteren 1918 no.2); |b| man (geb.akte Heteren 1863 no.38 & huw.akte Valburg 1888 no.30); |c| ook overl.akte Elst 1947 no.128.

 


 

V.m. Peter de Weijer, z.v. IV.h, geb. Driel 31.10.1899, landbouwer, overl. voor 1994, tr. Renkum 07.07.1923 Janna Sebina Orsel, geb. Oude Pekela 16.12.1904, overl. Oosterbeek 15.03.1994, crem. Arnhem (Moscowa) 18.03.1994, d.v. Johannes Orsel, fabrieksarbeider, en Janna Dol.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

III.e. Hendrik Willem de Wijer, z.v. II.b, geb. Ochten (Echteld) 03.03.1827, arbeider, overl. Echteld 16.06.1914, tr. Echteld 12.05.1865 Johanna van Kuilenburg, geb. Echteld 18.09.1836, dienstbode (1865), overl. Maurik 06.07.1917|b|, d.v. Johannus van Kuilenburg, arbeider, en Sanderijna van Beem.

Uit dit huwelijk (vader ook de Wijer):

1.                  Neeltje de Wijer, ook de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 30.01.1866, overl. Ochten (Echteld) 28.03.1866.

2.                  Sander de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 19.03.1867; volgt IV.i.

3.                  Neeltje de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 08.07.1868, overl. Ochten (Echteld) 21.07.1883.

4.                  Antonie de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 29.07.1869|d|; volgt IV.j.

5.                  Sanderina de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.01.1871, dienstbode (1897), overl. Echteld 26.11.1950|a|, tr. Echteld 13.11.1897 Ariën van Lavieren, geb. Ochten (Echteld) 30.11.1866, arbeider, overl. Echteld 19.03.1935, z.v. Jan van Lavieren, arbeider, en Jenneke van Kerkhoven.

6.                  Peter de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 30.05.1872; volgt IV.k.

7.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 06.01.1874; volgt IV.l.

8.                  Johanna de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 30.06.1875, dienstbode (1896), overl. Amersfoort 11.03.1905, tr. Echteld 28.02.1896 Abraham Anthonie Montauban, geb. Haarlem 20.07.1873, timmerman, overl. Amersfoort 25.05.1930, z.v. Bastiaan Montauban, timmerman, en Grietje van Ede.
     AAM tr. 2e Amersfoort 01.11.1905 Alberdina van Vlaanderen, geb. Ochten (Echteld) 28.06.1882, overl. Amersfoort 27.07.1960, d.v. Dirk van Vlaanderen en Christina Maurik.

9.                  Karel Hendrik de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 02.10.1877; volgt IV.m.

 

Noten: |a| ook overl.akte Dodewaard 1950 no.22; |b| d.v. Otje van Kuilenburg (overl.akte Maurik 1917 no.41), dit lijkt persoonsverwisseling met Otje’s dochter Johanna, geb. Lienden 19.09.1834; |c| bruidegom de Wijer (huw.akte Echteld 1888 no.13); |d| vader de Wijer (geb.akte Echteld 1869 no.47).

 


 

IV.i. Sander de Weijer, z.v. III.e, geb. Ochten (Echteld) 19.03.1867, arbeider (1889,1896), straatwerker (1914), straatmaker (1917), overl. Echteld 05.07.1947|b|, tr. Echteld 28.12.1888|a| Johanna Hendrina Janssen, geb. Ochten (Echteld) 03.12.1869, overl. Echteld 01.11.1950, d.v. Arnoldus Janssen, arbeider, en Johanna van Kleef.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 05.03.1889, tr. Echteld 19.02.1914 Jan Willem de Kleef, geb. Ochten (Echteld) 14.06.1885, broodbakker, z.v. Jan van Kleef (1850-1929) en Neeltje de Weijert (1850-1927).

2.                  Berendina Johanna de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 09.01.1896, tr. Echteld 08.11.1917|b| Peter Nelis Brouwer, geb. Ochten (Echteld) 12.05.1892, arbeider, z.v. Otto Brouwer, arbeider, en Johanna Wilhelmina van Heesen.

 

Noten: |a| bruidegom de Wijer (huw.akte Echteld 1888 no.13); |b| de Wijer; |b| bruid de Wijer.

 


 

IV.j. Antonie de Wijer, z.v. III.e, geb. Ochten (Echteld) 29.07.1869, arbeider (1890,1898), steenovengezel (1900), overl. Echteld 19.01.1954, tr. 1e Echteld 02.05.1890 Christina van den Berg, geb. Ochten (Echteld) 09.10.1870, overl. Echteld 05.05.1928, d.v. Remmert van den Berg, arbeider, en Geertje Laurens; tr. 2e Catharina Muijen.

Uit dit huwelijk (vader ook de Weijer):

1.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 06.07.1890|a|, overl. Ochten (Echteld) 31.01.1891.

2.                  Remmert de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 06.07.1890|b|.

3.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. xx.08.1891, overl. Ochten (Echteld) 24.08.1891.

4.                  Gerritje de Wijer, geb. ca. 1893, overl. na 1945, tr. Echteld 06.08.1920 Jan van Beem, geb. Ochten (Echteld) 10.11.1892, arbeider, overl. na 1945, z.v. Jan van Beem, arbeider, landbouwer, en Gijsbertha van Lavieren.

5.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. ca. 1895, overl. Ochten (Echteld) 20.10.1895.

6.                  Johanna de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 25.08.1896, overl. Nijmegen 12.03.1945, tr. Echteld 11.03.1921 Jacob van Wamel, geb. IJzendoorn 21.09.1894, spoorwegarbeider, overl. na 1945, z.v. Jan Dirk van Wamel, arbeider, en Maria van Mourik.

7.                  Remmerdina de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 22.01.1898, overl. na 1942, tr. voor 1924 Evert van Beem, geb. Ochten (Echteld) 30.11.1891, petroleumventer (1942), overl. Tiel 05.12.1957, z.v. Andries van Beem, arbeider, en Adriana van den Berg.

8.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 23.08.1900.

9.                  Remmerd de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 29.07.1904.

10.              Christina Sandrina Johanna de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 05.12.1906.

11.              Sander de Weijer, geb. Echteld 13.03.1909|c|.

12.              Johan de Weijer, geb. Echteld 05.04.1910; volgt V.n.

 

Noten: |a| vader in akte de Wijer, tekent met de Weijer (geb.akte Echteld 1890 no.42); |b| vader in akte de Wijer, tekent met de Weijer (geb.akte Echteld 1890 no.43); |c| vader in akte de Weijer, tekent met de Wijer (geb.akte Echteld 1909 no.14).

 


 

V.n. Johan de Weijer, z.v. IV.j, geb. Echteld 05.04.1910, sigarenmaker, tr. Veenendaal 22.05.1937 Elisabeth Aalberts, geb. Dodewaard 18.06.1911, z.v. Hermanus Aalberts, sigarenmaker (1911), fabriekschef (1937), en Cornelia van Dorland.

 


 

IV.k. Peter de Wijer, z.v. III.e, geb. Ochten (Echteld) 30.05.1872, (veld)arbeider (1897,1902), polderbode (1903,1909), tuinder (1931), tr. Echteld 14.05.1897 Gijsbarta Hommersom, geb. Ochten (Echteld) 30.07.1873, overl. Wageningen 06.09.1929, d.v. Gerrit Hommersom, arbeider, en Johanna Gijsbarta van den Berg.

Uit dit huwelijk (vader ook de Weijer):

1.                  levenloze zoon, Ochten (Echteld) 04.05.1899.

2.                  Gerrit de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.06.1900.

3.                  Hendrik Willem de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 12.02.1902.

4.                  Johanna Gijsbarta de Wijer, geb. Maurik 15.08.1903.

5.                  Peter Antoon de Wijer, geb. Maurik 01.09.1904; volgt V.o.

6.                  Neeltje Antonia de Wijer, geb. Maurik 31.12.1905.

7.                  Sandrina de Wijer, geb. Maurik 27.10.1909, tr. Delft 25.03.1931 Jacobus Marius Collée, geb. Leerdam 19.10.1906, tuindersknecht, z.v. Johannes Collée, landbouwer, en Huiberta Pieternella van Rossum.

8.                  Maria Johanna de Wijer, geb. Maurik 31.08.1911, tr. Delft 09.11.1932 Daniel Dijksman, geb. Delft 16.03.1912, kruidenier, z.v. Hermanus Johannes Dijksman, tuinman, en Aantje Boekelman.

9.                  Karel Hendrik de Wijer, geb. Delft 13.02.1913, tr. Rotterdam 19.06.1935 Jacomina Adriana Seltenrijch, geb. Rotterdam 28.06.1914, d.v. Pieter Andries Seltenrijch en Jacomina Johanna Sass.

 


 

V.o. Peter Antoon de Wijer, z.v. IV.k, geb. Maurik 01.09.1904, glasblazer (1934), gemeentewerkman (1942), tr. Jantje Kruijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gijsbartus de Wijer, geb. ca. 1927, overl. Asperen 29.09.1934.

2.                  Petertje Antonia Jantje de Wijer, geb. Delft xx.07.1941, overl. Delft 27.08.1942.

 


 

IV.l. Hendrik Willem de Wijer, z.v. III.e, geb. Ochten (Echteld) 06.01.1874, arbeider (1897,1908), polderbode (1911,1927), overl. Tiel 07.10.1945, tr. IJzendoorn 10.12.1896 Janna van Elst, geb. IJzendoorn 28.01.1877, overl. Tiel 06.09.1956, d.v. Jan Dirk van Elst, arbeider, en Hendrika Budding.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Willem de Wijer, geb. IJzendoorn 14.04.1897, telegrafist (1920), adjunct-commies bij de Nederlandse Spoorwegen (1948), overl. Kesteren 10.11.1948, tr. Tiel 02.12.1920 Carolina Margaretha Tijssen, geb. Tiel 04.10.1892, overl. na 1948, d.v. Bernardus Hendrikus Tijssen, klompenmaker (1892), spoorwegwachter (1920), en Elizabeth Frederika Haverkamp.

2.                  Jan Dirk de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 03.10.1899, machinist, tr. Maurik 01.11.1922 Hendrika Adriana Onink, geb. Maurik 03.04.1895, d.v. Dirk Onink, arbeider, landbouwer, en Elizabeth van Toorn.

3.                  Johan de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 03.10.1899.

4.                  Hendrikus de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 24.10.1901, letterzetter, tr. Velsen 02.06.1927|a| Aartje van Houwelinge, geb. Velsen 13.12.1904, timmerman, d.v. Aart van Houwelinge, timmerman, en Trijntje Koger.

5.                  Johanna Sanderina de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 19.01.1904.

6.                  Evert Jan de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 07.01.1906.

7.                  Sander de Wijer, geb. Tiel 09.04.1908.

8.                  Janna Hendrika Willemina de Wijer, geb. Tiel 30.07.1911.

                                                                                                                                                                                 

Noten: |a| bruidegom per abuis geb. Enschede (huw.akte Velsen 1927 no.106).

 


 

IV.m. Karel Hendrik de Wijer, z.v. III.e, geb. Ochten (Echteld) 02.10.1877, arbeider, overl. Echteld 11.03.1947, tr. Maria Johanna van Lavieren, geb. Ochten (Echteld) 10.03.1878, overl. Tiel 18.10.1916|a|, d.v. Peter van Lavieren en Berndina Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Willem de Weijer, geb. Echteld 02.05.1909.

 

Noten: |a| ook overl.akte Echteld 1916 no.39; |b| vader in akte en tekent met de Weijer (geb.akte Echteld 1909 no.25).

 


 

III.f. Willem de Weijer, z.v. II.b, geb. ca. 1839/1840, arbeider, overl. Echteld 21.03.1911, tr. Echteld 23.02.1866 Adriana Hendrika van Ingen, geb. Ochten (Echteld) 24.06.1842, overl. Echteld 28.12.1915, d.v. Hendrik van Ingen, arbeider, en Lammertje Quint, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 01.06.1866, overl. Kesteren 20.09.1938, tr. Echteld 19.11.1886 Marinus Albertus Frederiks, geb. Druten 11.02.1865, bakker, overl. Echteld 14.09.1915, z.v. Jan Frederiks, arbeider, landbouwer, en Johanna Floor.

2.                  Lambartje de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 25.08.1868, overl. Rotterdam 28.11.1934, tr. Rotterdam 27.05.1891 Johannes Clarus Nieulant, geb. Rotterdam 23.06.1867, overl. Rotterdam 12.04.1906, z.v. Jan Nieulant en Naatje Wamsteker.

3.                  Peter de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 14.05.1871, overl. Ochten (Echteld) 01.07.1874.

4.                  Hendrijna de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 11.12.1873, overl. Echteld 29.03.1957, tr. Echteld 28.07.1894 Antonie Janssen, geb. Ochten (Echteld) 24.01.1868, arbeider, overl. Echteld 28.11.1948, z.v. Cornelis Reijerse Janssen, arbeider, en Elisabeth Sanders.

5.                  Aaltje de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 14.04.1876, overl. Ochten (Echteld) 17.05.1877.

6.                  levenloze dochter, Ochten (Echteld) 28.07.1877.

7.                  Peter Albartus de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 10.11.1878; volgt IV.n.

8.                  Willem Adrianus de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 20.05.1882; volgt IV.o.

9.                  Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 27.03.1886.

 


 

IV.n. Peter Albartus de Weijer, z.v. III.f, geb. Ochten (Echteld) 10.11.1878, arbeider (1905), koetsier (1908), tramkoetsier (1910), tramwagenbestuurder (1912,1916), overl. Nijmegen 08.09.1960, tr. Maria Gerdina Hommersom, geb. Ochten (Echteld) 03.12.1882, overl. Nijmegen 18.06.1953, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord) 22.06.1953, d.v. Frederik Hommersom, arbeider, en Hanna Keuken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Hendrika Wilhelmina de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 14.12.1905.

2.                  Frederik Johan de Weijer, geb. Hatert (Nijmegen) 29.01.1908, overl. Nijmegen 26.12.1916.

3.                  Wilhelmina Petronella de Weijer, geb. Hatert (Nijmegen) 05.02.1910.

4.                  Johanna Janna Maria de Weijer, geb. Hatert (Nijmegen) 24.10.1912.

 


 

IV.o. Willem Adrianus de Weijer, z.v. III.f, geb. Ochten (Echteld) 20.05.1882, arbeider (1906,1912), machinist op een steenfabriek (1928), machinist (1931), tr. Barta Staal, geb. Ochten (Echteld) 23.09.1885, overl. Echteld 20.09.1947, d.v. Roelof Staal en Anna Janna Maria van Schaaik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Adrianus de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 25.12.1906|a|, overl. 05.04.1986, begr. IJzendoorn (Alg.Bpl.), tr. Maaike Hermina Nijhoff, geb. Geldermalsen 10.11.1915, overl. 17.09.1999, begr. IJzendoorn (Alg.Bpl.).

2.                  Anna Maria de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 26.12.1906|b|, tr. Echteld 13.07.1928 Hendrik Willem de Wijer, geb. Ochten (Echteld) 23.08.1900, gemeenteveldwachter, z.v. Antonie de Wijer, steenovengezel (1900), arbeider (1928), en Christina van den Berg.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Echteld 09.12.1928.

3.                  Adrianus de Weijer, geb. Echteld 04.06.1908.

4.                  Roelof de Weijer, geb. Echteld 24.11.1909.

5.                  Nelis de Weijer, geb. Echteld 06.05.1912.

6.                  Hendrik de Weijer, geb. xx.02.1931, overl. Echteld 16.02.1931.

 

Noten: |a| 25.12 des voormiddags ten elf ure (geb.akte Echteld 27.12.1906 no.76); |b| 26.12 des namiddags ten een ure (geb.akte Echteld 27.12.1906 no.77).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers