Familie de Weijer (182)

 

(Tiel)

 

†††††††††

Deze familie betreft de nazaten van Jan de Weijer en (Anna) Maria Smits.

 

Zie ook de families de Weijer uit Drumpt, Jaarsveld en Tiel in wy-175.htm, wy-176.htm, wy-177.htm, en wy-181.htm. Voorts de familie (de) Weijer(t) uit Ochten in wy-163.htm.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2013 (laatst herzien september 2018)

 


 

I. Jan de Weijer, gerechtsdienaar (1814), overl. voor 1831, tr. (Anna) Maria Smits, geb. ca. 1773, overl. Tiel 22.11.1842, d.v. Philip Smits en Catharina van Rosmalen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna de Weijer, geb. Tiel ca. 1796, overl. Tiel 03.01.1869, tr. Tiel 04.06.1825 Jan Hoenderop, geb. ca. 1800, arbeider (1825), zakkendrager (1849), overl. Tiel 31.08.1849, z.v. Hart Gerrit Hoenderop en Anna Geertrui Mense, arbeidster.

2.                  Gerrit de Weijer, geb. ca. 1801, overl. Tiel 13.04.1814.

3.                  Philippus de Weijer, geb. Tiel ca. 1804; volgt II.

4.                  Janna de Weijer, geb. Tiel ca. 1808, werkster (1831), tr. Tiel 27.08.1831 Willem Kemp, geb. Tiel ca. 1807, gepensioneerd militair (1831), overl. Tiel 12.06.1835, z.v. Matthijs Kemp en Susanna Jansen/Janssen, werkster (1831,1835).

5.                  Alida de Weijer, geb. Zutphen 18.05.1811, naaister (1839), overl. Utrecht 01.07.1856, tr. Kampen 13.06.1839|b| Jan Geerts (Weekema), ged. Groningen 29.07.1801, sergeant (1839), agent van politie (1856), overl. Utrecht 07.05.1869|a|, z.v. Aaltje Abels.

 

Noten: |a| Jan Geerts, z.v. Jacob Geerts en Aaltje Abels (overl.akte Utrecht 1869 no.703); |b| transcriptie wiewaswie {origineel niet gezien}.

 


 

II. Philippus de Weijer, ook Philip, z.v. I, geb. Tiel ca. 1804, arbeider (1833,1834), zakkendrager (1836,1851), overl. Tiel 17.08.1874|a|, tr. Tiel 20.07.1833 Jenneke Renders, geb. ca. 1811, werkster (1833), overl. Tiel 17.02.1883, d.v. Jan Renders, arbeider, en Jans Breek.

Uit dit huwelijk (moeder ook Reinders/Reijnders):

1.                  Janna de Weijer, geb. Tiel 31.05.1834.

2.                  Philippus de Weijer, geb. Tiel 17.02.1836, overl. Tiel 27.12.1842.

3.                  Pieter de Weijer, geb. Tiel 10.10.1838; volgt III.a.

4.                  Jantje de Weijer, geb. Tiel 16.05.1841.

5.                  Philippus de Weijer, geb. Tiel 29.01.1845.

6.                  Gerrit de Weijer, geb. Tiel 12.01.1848; volgt III.b.

7.                  Marinus de Weijer, geb. Tiel 09.03.1851; volgt III.c.

 

Noten: |a| e.v. Reijnders.

 


 

III.a. Pieter de Weijer, z.v. II, geb. Tiel 10.10.1838, arbeider, overl. Tiel 12.01.1910, tr. Tiel 24.12.1864 Cornelia Smits, geb. Tiel 12.08.1824, werkster, overl. Tiel 02.11.1893, d.v. Samuel Smits, arbeider, en Hendrika Hendriks, arbeidster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Charlotta de Weijer, geb. Tiel 16.07.1865, tr. Rotterdam 19.08.1885 Andreas Vrekke, geb. Zaltbommel 18.08.1860, overl. Rotterdam 16.12.1908, z.v. Andreas Vrekke, spijkermaker, en Maragina Josina Hendriks.

 


 

III.b. Gerrit de Weijer, z.v. II, geb. Tiel 12.01.1848, arbeider, overl. ís-Gravenhage 12.07.1929, tr. Tiel 03.08.1878 Maria Walbeek, geb. Tiel 01.08.1852, overl. Tiel 03.09.1928, d.v. Johannes Walbeek, arbeider, en Johanna Kesting.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneke de Weijer, geb. Tiel 25.11.1878, overl. Rotterdam 27.01.1959, tr. Rotterdam 14.08.1901 Wilhelmus Nicolaas van Huet, geb. Rotterdam 23.02.1877, overl. Rotterdam 30.12.1962, z.v. Adrianus Gerardus van Huet en Ida Lips.

2.                  Johannes de Weijer, geb. Tiel 10.11.1879, overl. Tiel 05.02.1880.

3.                  Philippus de Weijer, geb. Tiel 09.07.1881; volgt IV.a.

4.                  Gerrit de Weijer, geb. Tiel 05.03.1885, overl. Tiel 18.06.1885.

5.                  Johannes Hendrikus de Weijer, geb. Tiel 21.08.1892, overl. Tiel 29.09.1893.

 


 

IV.a. Philippus de Weijer, z.v. III.b, geb. Tiel 09.07.1881, depothouder (1904), brooddepothouder (1905), kellner (1906,1933), overl. na 1947, tr. Tiel 21.05.1904 Jantje Vink, geb. Opheusden (Kesteren) 06.03.1880, overl. Voorburg 23.08.1947|a|, d.v. Rijk Vink, arbeider, en Judith Hakkert.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria de Weijer, geb. Tiel 06.01.1905.

2.                  Judith de Weijer, geb. Wageningen 09.08.1906.

3.                  Jantje de Weijer, geb. Nijmegen 28.12.1907, huishoudster (1933), tr. ís-Gravenhage 22.02.1933 Willem Frederik van der Erf, geb. ís-Gravenhage 14.03.1901, expeditieknecht (1924), chauffeur (1933), z.v. Johannes van der Erf, vleeshouwer, en Johanna Arens.
†††† WFvdE tr. 1e ís-Gravenhage 02.04.1924 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 02.04.1931, ingeschr. ís-Gravenhage 21.08.1931) Adriana Geertruida van de Kerkhof, geb. Rijsenburg 01.03.1901, dienstbode (1924), d.v. Jacob Kerkhof en Adriana Kosterman.

4.                  Cornelia de Weijer, geb. Tiel 18.12.1911.

5.                  Gerritje de Weijer, geb. Tiel ca. 1913, tr. Rijswijk 18.11.1936 Hendrik de Boer, geb. ís-Gravenhage ca. 1906, z.v. Hein de Boer en Petronella Johanna Elisabeth de Wit.

 

Noten: |a| ook overl.akte Rijswijk 1947 no.141.

 


 

III.c. Marinus de Weijer, z.v. II, geb. Tiel 09.03.1851, arbeider (1879,1895), werkman (1917), overl. Tiel 25.04.1941, tr. Tiel 22.11.1879 Petronella Maria van Uden, geb. Tiel 29.01.1858, overl. Tiel 07.09.1932, d.v. Johannes Lodewijk van Uden, metselaar, en Petronella Steurris.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneke de Weijer, geb. Tiel 08.04.1880, overl. Hoorn 26.07.1944, tr. Tiel 18.10.1905 Johannes Denies, geb. Breda 04.04.1882, oliebollenbakker (1948), overl. Hoorn 02.12.1958|a|, z.v. Jan Denies en Maria Coleta de Kockere.

2.                  Marinus de Weijer, geb. Tiel 18.08.1895, slager (1917), kermisreiziger (1933), tr. 1e Amsterdam 05.07.1917 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam, ingeschr. Amsterdam 16.07.1932) Gerdina Antonia van Straten, geb. Amsterdam ca. 1898, d.v. Willem van Straten, banketbakker, en Gerdina Antonia Emke; tr. 2e Groningen 17.08.1933 Annechien Busscher, geb. Roderwolde (Roden) 23.02.1906, d.v. Hendrik Busscher, timmerman, en Froukien Tolner.

 

Noten: |a| wedr de Wijer.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers