Familie Wijers (58)

 

(Deventer)

 

 

Deze genealogie betreft de nazaten van Hendrik Wijers en Jenneken Hermsen. Hun relatie met de andere families Weijers/Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2005 (laatst herzien september 2009)

 


 

I.  Hendrik Wijers, uit ‘Kreveld’ (=Krefeld (D)), woont Spijkerboorsteeg te Deventer, overl. voor 1681, otr. Deventer 30.04.1653 Jenneken Hermsen, d.v. Harmen Berents, uit Deventer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Wijers, geb. Deventer 1657; volgt II.a.

2.                  Hermannus Wijers, geb. Deventer 1660; volgt II.b.

3.                  Adam Wijers, ged. Deventer 1662; volgt II.c.

4.                  Matthias Wijers; volgt II.d.

5.                  Jan Wijers; volgt II.e.

6.                  Mechteld Wijers, testeert Deventer 26.08.1744, begr. Deventer 22.11.1745, tr. Evert Vranken, overl. voor 1743.

 


 

II.a.  Henricus Wijers, Hendrik, z.v. I, ged. Deventer 20.09.1657, weinmaker in de Molenstraat, begr. Deventer (Grote Kerk) 22.01.1711|a|, otr. Deventer 24.06.1693 Hendrika Kerkhoff, j.d. van Lochem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Wijers, geb. Deventer 1695; volgt III.a.

2.                  Bernardus Wijers, ged. Deventer 20.03.1698, testeert Deventer 11.03.1746, begr. Deventer 01.08.1770, tr. Elizabeth de Ruyter.

 

Noten: |a| 1/2 uur grote klok en baar f.2-10.

 


 

III.a.  Hendrik Wijers, z.v. II.a, ged. Deventer 30.06.1695, procureur te Deventer (geregisteerd door Staten van Overijssel 11.04.1729), procurator te Ootmarsum 1730, overl. na 1746, otr. 1e Ootmarsum 20.04.1721|c|, otr. Deventer (schepenen) 26.04.1721 (att. naar Ootmarsum 17.05.1721), tr. Denekamp 15.05.1721|a| Janna Geertruijd van Beverfeurde, ged. Ootmarsum 25.09.1692|b|, overl. tussen 1725 en 1730, d.v. Harmannus van Beverfeurde en Henriette Crul; otr. 2e Ootmarsum 11.11.1730|d|, otr. Deventer (schepenen) 18.11.1730 (op att. van Ootmarsum; met att. naar Ootmarsum 03.12.1730), tr. Holten (ndg) 23.12.1730 Anna Catharina Swaafken, ook Zwaalken|k|, j.d. Deventer, overl. tussen 1734 en 1745; otr. 3e Deventer (schepenen) 16.01.1745 (op attestatie van Campen) Cornelia Curff, overl. na 1746, j.d. van Kuijlenburg.

Uit het huwelijk Wijers-van Beverfeurde:

1.                  Henricus Wijers, ged. Ootmarsum 22.03.1722|e|.

2.                  Hendrica Wijers, ged. Ootmarsum 06.06.1723|f|.

3.                  Antoni Wijers, ged. Ootmarsum 12.01.1725|g|.

4.                  Hermannus Wijers, ged. Ootmarsum 04.08.1726|h|.

5.                  Johanna Martha Wijers, ged. Ootmarsum 05.10.1727|i|.

Uit het huwelijk Wijers-Swaafken:

6.                  Antonia Wijers, ged. Kampen (Broederkerk) 01.03.1733|m|.

7.                  Anna Maria Wijers, ged. Kampen (Broederkerk) 24.10.1734|l|.

Uit het huwelijk Wijers-Curff:

8.                  Hendrik Wijers, ged. Kampen (Bovenkerk) 25.12.1746|m|.

 

Noten: |a| NL 1914 kol.52; |b| inv.333 p.46; |c| inv.334 p.101 {tr. Denekamp 16.05}; |d| inv.334 p.118; |e| inv.333 p.70; |f| inv.333 p.71; |g| inv.333 p.72; |h| inv.333 p.74; |i| inv.333 p.75; |j||k| inv.243 {att. Van Ootmarsum en Deventer}; |l| vader Weijers, moeder Swaasken; |m| vader Weijjer, moeder Curref (DTB319), Curruf (DTB323); |m| Wijers (inv.311 p.108v), Weijers (inv.319 p.196).

 


 

II.b.  Hermannus Wijers, Herman, z.v. I, ged. Deventer 19.02.1660, overl. voor 1743, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

II.c. Adam Wijers, z.v. I, ged. Deventer 30.10.1662, burger Deventer 30.11.1710, begr. 20.04.1743, otr. Deventer 16.03.1709 Jenneke Hoekers, begr. Deventer 18.11.1761, d.v. Hendrik Hoekers, uit de Walstraat.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                  Anna Wijers, geb. (Deventer) 28.08.1718, woont Kleine Overstraat (1745), overl. 18.06.1758, otr. Deventer (schepenen) 24.07.1745 (att. naar Zutphen), otr. Zutphen 25.07.1745 (att. ‘na buijten’ 11.08.1745), otr. Gorssel 13.08.1745|b| Jan Lindeman, geb. (Zutphen) 20.10.1718, woont Zutphen (1745), ‘gemeensman’ te Zutphen, overl. 10.02.1793, z.v. Jan Hendrik Lindeman en Josina Geteruit Smit.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, ged. Zutphen 28.02.1747; Adam, ged. Zutphen 19.12.1750, overl. Zutphen 27.05.1822; Josina Gertruid, ged. Zutphen 10.09.1752; Garrit Jan, ged. Zutphen 23.09.1753.
     JL otr. 2e Zutphen 08.06.1760 (att. naar Gorssel), tr. Gorssel 24.06.1760 Anna Maria Bruijninck, geb. 29.09.1729, overl. 22.09.1793.

 

Noten: |a| website ir. J.A. ten Bokkel Huinink te Vught: |b| voor Anna att. naar Deventer, voor Jan att. naar Zutphen.

 


 

II.d.  Matthias Wijers, z.v. I, ‘zeemsbereider’ (zeem=honing), burger Deventer 17.11.1681, overl. voor 1743, tr. voor 1728 Geertruida Waerninks, begr. Deventer 04.02.1728.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

II.e.  Jan Wijers, z.v. I, testeert Deventer 05.09.1743, begr. Deventer 31.07.1744, tr. voor 1726 Driesken Driessen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Wijers, ged. Deventer 26.03.1726, overl. Almelo 31.05.1817, otr. Deventer (schepenen) 30.03.1765, tr. 16.04.1765 Gerhard Jan Lugard, ged. Deventer 18.11.1725, meestersuikerbakker, bezat erve en goed Klein-Scherpenzeel te Olst, overl. Deventer 13.04.1809, z.v. Hendrikus Lugard (1698-1766) en Judith Kommerkamp (1700-1792).|a|
“Gerrijt Jan Lugard, in 1786 wonende te Deventer en getrouwd met Anthonia Wijers, voerde als wapen ‘een zadel’. Volgens mededeeling van een lid dezer familie was een voorvader van dezen G.J. Lugard zadelmaker te Deventer”.|b||c|
Uit dit huwelijk (ged. Deventer): Everdina Judith, ged. 10.03.1766; Hendrika Johanna, ged. 23.02.1768; Hendrika, ged. 14.12.1769; Hendrik, ged. 11.06.1772.

 

Noten: |a| NP 65 (1980) p.345 en www . lugard . nl; |b| R.T. Muschart, “Een en ander omtrent familiewapens”, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie I, 1947, pp. 119-126, i.h.b. p.125; |c| Gens Nostra 1956, p.265.

 


terug naar overzicht Weijers/Wijers