Fragmenten de Weijer(t) (163)

 

(Ochten)

 

 

Deze fragmenten betreffen de nazaten van Peter Weijers en Anneke van Lent, en van Peter de Weijert en Janna Jorner.

 

Nazaten heten De Weijer en De Weijert, met spellingsvarianten. Hun relatie onderling en die met andere families Weijer(s) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2013 (laatst herzien april 2015)

 


top

Fragment (1)

 

I. Peter de Wijer/Weijers, overl. tussen 1813 en 1829, tr. voor 1783 Anneke van Lent, geb. ca. 1763, overl. Ochten 14.02.1829|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena de Mijer, geb. Ochten ca. 1783, arbeidster (1835), overl. Echteld 21.01.1848, tr. 1e voor 1835 Dirk van den Hop, overl. voor 1835; tr. 2e Echteld 08.08.1835|e| Theodorus Sanders, geb. Heteren ca. 1800, arbeider, overl. Echteld 15.09.1853|h|, z.v. Theodorus Sanders en Elisabeth Teunissen.

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Ochten 09.09.1785, boodschaploopster (1860), overl. Kesteren 02.12.1860, tr. voor 1819 Klaas Ponsen Vermeer, geb. Kesteren 19.11.1782, arbeider (1827,1830), overl. Kesteren 12.03.1853|a|, z.v. Pons Vermeer en Anna Claassen.
Uit dit huwelijk: Pons, geb. ca. Lede en Oudewaard 1819, overl. Kesteren 02.02.1891; Klaas, geb. Kesteren ca. 1821, overl. na 1848; Andries, geb. Kesteren 05.02.1823, overl. Kesteren 22.01.1848; Gerrit, geb. Oudewaard xx.06.1826, overl. Kesteren 02.03.1827; Gerrit, geb. Kesteren 04.11.1828, overl. Kesteren 16.06.1830.

3.                  Willem Weijers, geb. Ochten 1787; volgt II.a.

4.                  Hendrik Wijer, geb. Ochten ca. 1790, dagloner, tr. Opheusden 29.07.1814|i| Steventje van Druten, geb. Opheusden ca. 1794, overl. Utrecht 09.04.1870, d.v. Stoffel van Druten en Grietje Ariens.
     SvD tr. 2e Utrecht 27.01.1836 Coenraad Betzold, geb. Dodewaard ca. 1788/1802, overl. Utrecht 02.01.1855, z.v. Jan Betzold en Martijna Janse.

5.                  Peter de Weijert, geb. Ochten 1795; volgt II.b.

6.                  Anneke de Weijer, geb. Ochten 02.11.1797, winkelierster (1839), overl. Zaltbommel 19.11.1846, tr. 1e Zaltbommel 30.04.1820 Carel Hendrik van Voorden, geb. Zaltbommel 07.02.1788, postillon (1820), postbode (1838), overl. Zaltbommel 27.04.1838, z.v. Johannes van Voorden en Alida Arnoldina Johanna Clement; tr. 2e Zaltbommel 28.03.1839 Joannes Peeters, geb. Elden 20.06.1799, overl. na 1846, z.v. Gijsbertus Peeters en Maria Daanis.
Uit het huwelijk van Voorden-de Weijer: Johanna Arnoldina, geb. Zaltbommel ca. 1836, overl. na 1859.

7.                  Hendrika de Weijer, geb. Ochten ca. 1800, arbeidster (1852), overl. Ochten (Echteld) 22.08.1864, tr. Echteld 18.03.1824 Gradus van den Hater, geb. Ochten ca. 1794, dagloner, arbeider (1824,1852), overl. Echteld 10.08.1855|k|, z.v. Jacobus Aaldert van den Hater en Belia van Lent.
Uit dit huwelijk: Peter, geb. ca. 1824, overl. Ochten (Echteld) 21.04.1827; Jacobus Aalderd, geb. Ochten ca. 1826, overl. Echteld 11.05.1908; Peternella, geb. Ochten (Echteld) ca. 1828, overl. Rotterdam 14.11.1884; Anneke, geb. Ochten ca. 1832, overl. Nijmegen 24.02.1904; Teunis, geb. ca. 1834, overl. Echteld 27.12.1921; Dora Helena, geb. ca. 1836, overl. Ochten (Echteld) 10.10.1868; Gradus Hendrik, geb. ca. 1838, overl. na 1863; Johannes, geb. xx.12.1840, overl. Echteld 02.01.1841|j|.

8.                  Petronella Weijers, ook De Wijer|c|, ged. Ochten 02.04.1804, overl. Dodewaard 24.04.1862, tr. Echteld 08.07.1824 Hendrik Hoogakker, ged. Dodewaard 27.11.1797, boerenknecht (1824), arbeider, overl. Dodewaard 24.08.1871, z.v. Hendrik Hoogakker en Gerritje Wolve.
Uit dit huwelijk (moeder meestal De Weijer): Hendrik, geb. Tiel ca. 1824, overl. Den Helder 02.10.1898; Anneke, geb. ca. 1827, overl. Tiel 01.04.1881; Gerritje, geb. ca. 1828, overl. Dodewaard 14.11.1905; Peter, geb. Dodewaard 25.01.1831, overl. Dodewaard 19.02.1864; Willem, geb. Dodewaard 27.08.1832; Jan, geb. Dodewaard 08.10.1834, overl. Dodewaard 10.05.1909; Alida Willemina, geb. Dodewaard 25.02.1837|g|, overl. Dodewaard 11.11.1873; Gerrit, geb. Dodewaard 01.05.1839, overl. Dodewaard 03.06.1867|i|; Dirk Jan, geb. Dodewaard 13.11.1841; Petronella, geb. Dodewaard 19.05.1844|h|, overl. Dodewaard 27.10.1924.

9.                  Magrita de Weijer, geb. Echteld 20.01.1806, dienstbaar (1830), overl. Lienden 26.11.1883, tr. Lienden 12.11.1830 Evert Spies, geb. Lienden 03.07.1802, arbeider, overl. Lienden 07.10.1884, z.v. Hendrik Spies en Johanna van Zetten.

 

Noten: |a| e.v. Elisabeth Meijer (overl.akte Kesteren 1853 no.14); |c| bij huwelijk (huw.akte Echteld 1824 no.14); |d| weduwe Peter Wijert (overl.akte Echteld 1829 no.2); |e| bruid de Mijer (huw.akte Echteld 1835 no.10 GenLias); |f| de Weijer (overl.akte Echteld 1869 no.30); |h| weduwnaar van Helena de Weijer (overl.akte Echteld 1853 no.29); |f| vader v/d bruidegom De Wijer (huw.akte Opheusden 1814 no.3); |g| moeder Weijers (geb.akte Dodewaard 1837 no.11); |h| moeder Weijers (geb.akte Dodewaard 1844 no.23); |i| moeder Weijers (overl.akte Dodewaard 1867 no.19); |j| vader van den Hatert, moeder Wijerts (overl.akte Echteld 1841 no.1); |k| van den Hatert (overl.akte Echteld 1855 no.26).

 


 

II.a. Willem Weijers, z.v. I, geb. Ochten 14.12.1787, boerenknecht (1813), arbeider (1815,1826), overl. Ochten 16.06.1877|g|, tr. 1e Lienden 14.05.1813|a| Elisabet Roelofs, geb. ca. 1788, dienstmeid (1813), overl. Aalst (Lienden) 01.09.1821, d.v. Jan Roelofs en Neeltje van Verseveld; tr. 2e Echteld 04.05.1826|b| Johanna van Deest, geb. Ochten ca. 1783, arbeidster (1826), d.v. Neeltje van Deest.

Uit dit huwelijk Weijers-Roelofs:

1.                  Peter Weijer, geb. Lienden 1814; volgt III.a.

2.                  Janna Weijers, geb. Lienden 17.11.1815, overl. Lienden 02.01.1818.

3.                  Janna Weijers, geb. Lienden 19.09.1818.

 

Noten: |a| bruidegom Weijers, bruid Elisabet (huw.akte Lienden 1814 no.6); |b| bruidegom Willem de Weijer (huw.akte Echteld 1826 no.7); |g| Weijer (overl.akte Echteld 1877 no.25).

 


 

III.a. Peter Weijer, z.v. II.a, geb. Lienden 22.01.1814|a|, strodekker (1853), rietdekker (1855,1859), overl. Ochten (Echteld) 12.04.1899, tr. Echteld 22.07.1853 Jacoba Gerdina van den Hatert, geb. Wageningen 18.01.1817, overl. Ochten (Echteld) 13.10.1892, d.v. Hohannes van den Hatert en Fenneke van de Voorde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Weijer, geb. Ochten (Echteld) 1855; volgt IV.a.

2.                  Johannes Weijer, geb. Echteld 29.01.1857, landbouwer, overl. Ochten 30.12.1904.

3.                  Bertus Weijer, geb. Echteld 28.11.1859, overl. Ochten (Echten) 02.10.1865.

 

Noten: |a| moeder Lisebet Roelofse (geb.akte Lienden 1814 no.18).

 


 

IV.a. Willem Weijer, z.v. III.a, geb. Ochten (Echteld) 19.05.1855, riet- en strodekker, landbouwer (1912), overl. Echteld 05.09.1912, tr. Echteld 15.06.1889 Adriana Hermsen, geb. Ochten (Echteld) 26.11.1855, overl. Echteld 05.04.1922, d.v. Paul Hermsen en Neeltje de Haas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Gerdina Weijer, geb. Ochten (Echteld) 29.01.1890, overl. Echteld 31.03.1934, tr. Echteld 22.12.1910 Dirk van de Berg, geb. Echteld ca. 1880, landbouwer, overl. na 1934, z.v. Marinus van den Berg en Barta van Luunen.
Uit dit huwelijk: Marinus, geb. Echteld 24.07.1911; Willem Adrianus, geb. Echteld 18.10.1912; levenloze zoon, Echteld 18.05.1920; Jacobus, geb. xx.01.1927, overl. Echteld 16.01.1927.

 


 

II.b. Peter de Weijert, z.v. I, geb. Ochten 06.05.1795, arbeider, overl. Ochten 23.08.1869|f|, tr. Ochten 20.11.1817 Neeltje Ariens, geb. Opheusden ca. 1795, dienstmeid (1817), d.v. Gerrit Ariens en Aaltje Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijert, geb. ca. 1819; volgt III.b.

2.                  Neeltje de Weijert, geb. ca. 1829, overl. Ochten 04.11.1881, tr. Echteld 14.05.1858|b| Jan Gijsbert van Binsbergen, geb. ca. 1822, arbeider, z.v. Jacob van Binsbergen en Magdalena Budding.
Uit dit huwelijk: Peter, geb. ca. 1852, overl. na 1885; Magdalena, geb. ca. 1860, overl. na 1883; Jacoba, geb. ca. 1866, overl. na 1885.

3.                  Magdalena de Weijert, geb. ca. 1833, overl. Ochten 22.06.1864, tr. Echteld 28.03.1856 Gerrit Hommersom, geb. ca. 1827, arbeider, z.v. Teunis Hommersom en Gijsbertje de Bon.

 

Noten: |b| moeder v/d bruidegom Neeltje Arissen.

 


 

III.b. Peter de Weijert, z.v. II.b, geb. ca. 1819, arbeider (1841,1861), overl. Ochten (Echteld) 29.10.1883, tr. Echteld 25.03.1841|a| Ida Janssen, geb. ca. 1819, dienstmeid (1841), arbeidster (1861), overl. Ochten (Echteld) 11.01.1896, d.v. Roelof Janssen en Bernardina Keuken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 1845; volgt IV.b.

2.                  Andries de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 1848; volgt IV.c.

3.                  Neeltje de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 14.12.1850, overl. Echteld 13.12.1927, tr. Echteld 03.07.1874 Jan van Kleef, geb. ca. 1840, kramer, z.v. Jan van Kleef en Jannigje Koeman.

4.                  Berndiena de Weijert, ook Bernardina, geb. Ochten (Echteld) 18.07.1853, overl. Rotterdam 04.06.1926, tr. Echteld 09.02.1877 Peter Vos, ook Pieter, geb. ca. 1854, landbouwer, z.v. Anthonius Vos en Maria Janna van Zetten.
Uit dit huwelijk: David, geb. xx.08.1861, overl. Rotterdam 04.08.1861; Maria Janna, geb. Echteld ca. 1877, overl. na 1901; Ida Pieternella, geb. xx.11.1883, overl. Rotterdam 04.10.1884.

5.                  Gerritje Janna de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 07.05.1856, overl. Ochten (Echteld) 09.02.1870.

6.                  Antoon de Weijert, geb. Echteld 17.10.1858, onderwijzer, overl. Tiel 11.08.1944, tr. Echteld 07.05.1896 Maria van Dodewaard, geb. ca. 1874, overl. na 1944, d.v. Jan van Dodewaard en Aaltje Stoffelen.

7.                  IJda de Weijert, geb. Ochten (Echteld) 13.09.1861, overl. Ochten 22.09.1861.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Neeltje Arisen.

 


 

IV.b. Roelof de Weijert, z.v. III.b, geb. Ochten (Echteld) 01.12.1845, arbeider, landbouwer (1909), planter (1910), overl. Wamel 04.12.1936, tr. Wamel 12.05.1871 Cornelia Hendrika van Hees, geb. ca. 1845, overl. voor 1936, d.v. Hendrik van Hees en Cornelia Keuken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijert, geb. xx.12.1875, overl. Leeuwen 22.11.1876|a|.

2.                  Peter de Weijert, geb. xx.07.1877, overl. Leeuwen 10.01.1879.

3.                  Hendrik de Weijert, geb. ca. 1879; volgt V.a.

4.                  Peter de Weijert, geb. ca. 1881, winkelier, tr. Druten 19.05.1909 Wilhelmina Frederiks, geb. ca. 1888, overl. Wamel 17.08.1939, d.v. Anton Frederiks en Catharina Geertruida Heshusius.

5.                  Francina de Weijert, geb. Leeuwen (Wamel) ca. 1888, overl. Rotterdam 06.02.1913, tr. Wamel 19.05.1910 Jacob Cornelis Hermsen, geb. ca. 1876, scheepstimmerman, z.v. Cornelis Hermsaen en Anna Francina Klein.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Arnhem xx.03.1911, overl. Rotterdam 03.08.1911; Cornelia Hendrika, geb. Rotterdam 22.01.1912, overl. Wamel 05.05.1912|b|.

6.                  Roelof de Weijert, geb. ca. 1888, overl. Leeuwen 10.03.1889.

7.                  Cornelia de Weijert, dienstmeid, tr. Wamel 19.11.1897 Arie Franciscus van Heesen, arbeider, z.v. Antonius van Heesen en Elisabeth van Geijn.

8.                  Neeltje de Weijert, tr. Wamel 16.05.1907 Hendrik van Hasendonk, timmerman, z.v. Johannes van Hasendonk en Angenieta van Welij.

 

Noten: |a| moeder van Heesen (overl.akte Leeuwen 1876 no.79); |b| ook overl.akte Rotterdam 1912.

 


 

V.a. Hendrik de Weijert, z.v. IV.b, geb. ca. 1879, tramlijnwerker (1910), arbeider (1913), landbouwer (1914), tr. 1e Wamel 19.05.1910 Wilhelmina Gerritje Janssen, geb. ca. 1888, overl. tussen 1913 en 1914, d.v. Gerrit Janssen en Gerritje Vermeer; tr. 2e Wamel 28.05.1914 Gerdina Geertruida Wijnandina Koedam, geb. ca. 1881, d.v. Cornelis Koedam em Janna Christina Heetveld.

Uit het huwelijk de Weijert-Janssen:

1.                  Gerrit de Weijert, geb. xx.11.1912, overl. Leeuwen 11.01.1913.

 


 

IV.c. Andries de Weijert, z.v. III.b, geb. Ochten (Echteld) 18.10.1848, koopman (1873), veerman (1886), koopman (1889,1890,1892,1893), logementhouder (1902,1907), fruithandelaar (1921,1929), overl. Oosterbeek (Renkum) 03.12.1929, tr. 1e Echteld 25.07.1873 Gilia Stoffelen, geb. Kesteren 02.03.1850, overl. (kraambed) Ochten (Echteld) 10.10.1893, d.v. Jan Stoffelen en Aartje van Wetten; tr. 2e Echteld 02.05.1894 Janna Schnitzler, geb. Valburg ca. 1864, overl. Oosterbeek (Renkum) 21.01.1932, d.v. Johannes Schitzler en Johanna Wilhelmina Bekker.

Uit het huwelijk de Weijer(t)-Stoffelen:

1.                  Ida de Weijer, geb. Ochten (Echteld) ca. 1874, tr. Kesteren 29.04.1902 Antonie van Kooten, geb. Abenkerk(?) ca. 1869, hotelhouder, z.v. Cornelis van Kooten en Wilhelmina van Asperen.

2.                  Peter de Weijer, geb. Ochten (Echteld) ca. 1877; volgt V.b.

3.                  Gerritje Janna de Weijert, geb. ca. 1881, overl. Rheden 16.07.1917, tr. Jan van Leeuwen.

4.                  Andries de Weijer, geb. Echteld ca. 1885, koopman, tr. Kesteren 12.05.1910 Geertrui den Hartog, geb. Opheusden ca. 1885, z.v. Peter den Hartog en Gerritje Deijs.

5.                  Jan Dirk de Weijer, geb. xx.12.1885, overl. Ochten (Echteld) 26.01.1887.

6.                  levenloze zoon, Ochten (Echteld) 12.12.1886.

7.                  Jenneke de Weijer, geb. xx.12.1887, overl. Ochten (Echteld) 31.0.1888.

8.                  Jenneke de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 06.01.1889, overl. na 1928, tr. Arnhem 10.03.1921 Jan Willem Arendts, geb. Opheusden (Kesteren) 04.06.1881, notaris te Finsterwolde (1921), overl. Finsterwolde 30.01.1928, z.v. Wilhelmus Marinus Johannes Arendts en Catharine Hermance Groskamp.

9.                  Dirk de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 08.08.1890.

10.              Antoon de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 11.05.1892.

11.              Gilia de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 10.10.1893.

Uit het huwelijk de Weijert-Schnitzler:

12.              Johanna Ida Wilhelmina de Weijert, geb. Opheusden (Kesteren) 28.09.1896.

13.              Johannes Wilhelm de Weijert, geb. Opheusden (Kesteren) 1899; volgt V.c.

14.              Cornelis Willem de Weijert, geb. Opheusden (Kesteren) 15.05.1907.

 


 

V.b. Peter de Weijer, z.v. IV.c, geb. Ochten (Echteld) ca. 1877, overl. Zeist 15.09.1952, tr. Kesteren 29.04.1902 Geertrui Janna van Beekhoff, geb. Ingen (Lienden) 11.09.1877, overl. Amersfoort 08.05.1967, d.v. Roelof Johannes van Beekhoff en Neelletta Huiberdina van Rooij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roelof Johannes de Weijer, geb. Amsterdm ca. 1905, tr. Utrecht 16.11.1933 Louise Betsy Maurer, geb. Utrecht ca. 1909, d.v. Jacob Maurer en Francina Elisabeth de Ronde.

 


 

V.c. Johannes Wilhelm de Weijert, z.v. IV.c, geb. Opheusden (Kesteren) 17.06.1899, kantoorbediende, overl. Arnhem 09.02.1950, tr. Amsterdam 11.09.1930 Antje Marie Hendrika Viaanen, geb. Amsterdam ca. 1908, onderwijzeres (1930), overl. na 1950, d.v. Johannes Jacobus Viaanen en Hendrika Wilhelmina Elisabeth Zwijenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannij Hendrika de Weijert, geb. ca. 1933, overl. Renkum 11.05.1940.

 


top

Fragment (2)

 

I. Peter de Weijert, houthandelaar, fruithandelaar, tr. voor 1866 Janna Jorner, geb. Ochten (Echteld) 24.10.1844, overl. Leeuwen 21.02.1892, d.v. Christiaan Hendrik Jorner (-1870) en Johanna Hendrika Cornelia van Soest (ca.1812-1868).

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 17.04.1866.

2.                  Christiaan Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.05.1867|c|, overl. Ochten (Echteld) 12.05.1867.

3.                  Johanna Cornelia de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 07.05.1867|d|, overl. Ochten (Echteld) 14.05.1867.

4.                  David de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 1868; volgt II.a.

5.                  Christiaan Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 1870; volgt II.b.

6.                  Gerrit Jan de Weijer, geb. Echteld ca. 1874, landbouwer, tr. Appeltern 26.09.1912 Teuntje van de Weerdt, geb. Appeltern 17.07.1874, d.v. Jan van de Weerdt en Unia Hendriks.

7.                  Johanna Cornelia de Weijert, geb. ca. 1877, overl. Wamel 16.02.1920|a|, tr. Wamel 06.08.1908|b| Antoon van de Graaf, geb. Oijen en Teeffelen 16.11.1882, bakker, landbouwer (1949), overl. Wamel 09.08.1949, z.v. Albert van de Graaf en Cornelia Robbemond.
     AvdG tr. 2e Lithoijen 19.09.1921 Adriana Hendrika Romeijn, geb. Lithoijen, d.v. Barend Arnold Romeijn en Gerritje van het Lindenhout.

8.                  Antoon de Weijert, geb. ca. 1879, postbode, overl. Wamel 03.01.1925, tr. Geldermalsen 24.05.1916 Gerritje Adriana Udo, geb. Rijswijk (Maurik) 30.08.1892, overl. Valburg 02.05.1942, d.v. Fredrik Udo en Elisabeth van Koetsveld.

9.                  Albertus Johannes de Weijer, geb. xx.02.1881, overl. Leeuwen 14.04.1881.

10.              Bertus Johannes de Weijer, geb. Leeuwen (Wamel) ca. 1883; volgt II.c.

11.              Pieter Jan de Weijert, geb. ca. 1886; volgt II.d.

 

Noten: |a| moeder Jouer; |b| bruid De Weijer; |c| akte no.23; |d| akte no.24.

 


 

II.a. David de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 21.05.1868, hoepelmaker, postbode (1896), brievenbesteller (1899,1908,1918), overl. Tiel 23.04.1937, tr. Wamel 05.05.1893 Clasina Wilhelmina Lam, geb. Wamel ca. 1869, dienstmeid (1893), overl. Tiel 01.10.1947, d.v. Hendrikus Lam en Clasina Wilhelmina Sterk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Johannes de Weijer, geb. Lith 22.02.1894, timmerman, overl. Tiel 16.08.1918.

2.                  Clasina Wilhelmina de Weijer, geb. Lith 15.06.1895.

3.                  Petrus de Weijer, geb. Maurik 03.07.1896, tr. Leusden 28.04.1921 Maria Gijtenbeek, geb. Leusden 25.07.1896, d.v. Elbert Gijtenbeek en Hendrika Polman.

4.                  Hendrik Marie de Weijer, geb. xx.03.1898, overl. Hatert (Nijmegen) 04.02.1899.

5.                  David de Weijer, geb. Tiel ca. 1907, tr. Amersfoort 13.07.1938 Lotte Hedwig Elfriede Heuer, geb. Mühlenhof (D) ca. 1911, d.v. Paul Karl Friedrich Heuer en Elfriede Ohlrich.

6.                  levenloze dochter, Tiel 09.08.1908.

 


 

II.b. Christiaan Hendrik de Weijer, geb. Ochten (Echteld) 10.10.1870, postbode, tr. Maurik 10.10.1900 Jenneke van Beek, geb. Maurik 22.12.1877, d.v. Nicolaas van Beek en Maria van de Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Marinus de Weijer, geb. Buren 13.07.1901.

2.                  Maria Janna de Weijer, geb. Buren 31.01.1909.

 


 

II.c. Bertus Johannes de Weijer, geb. Leeuwen (Wamel) ca. 1883, hoepelmaker, tr. Appeltern 24.04.1911 Davina Johanna van Toor, geb. Oijen en Teeffelen 19.06.1880, d.v. David Jan van Toor en Adriana Berta Croes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna Adriana Cornelia de Weijer, geb. Alphen (Appeltern) 01.12.1911, tr. Zundert 29.08.1935 Adrianus Leendert van Dongen, geb. Zundert ca. 1905, z.v. Gerrit Jan van Dongen en Ardina Adriana Honcoop.

 


 

II.d. Pieter Jan de Weijert, z.v. I, geb. ca. 1886, hoepelmaker, tr. Nijmegen 19.04.1917 Grada van Duifuijzen, geb. ca. 1887, dienstmaagd, d.v. Peter van Duijfuijzen en Petronella Willems.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Wilhelmus de Weijert, geb. xx.09.1924, overl. Leeuwen 31.08.1925|a|.

2.                  Pieter de Weijert, geb. ca. 1919, hoepelmaker, overl. Wamel 17.07.1945, tr. Maria Berdina Tijnagel.

 

Noten: |a| moeder Duijfhuijzen (overl.akte Leeuwen 1925 no.57).

 


top

Fragment (3)

 

I. Roelof Antoon de Weijert, tr. voor 1937 Anna Janna Maria Staal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Gerdinus de Weijert, geb. ca. 1937, overl. Nijmegen 06.04.1945|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wamel 1945 no.43.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers