Familie de Weijer (177)

 

(Tiel)

 

Deze familie betreft de nazaten van Jan de Weijer en Gosewijntje Verweij.

 

Zie ook de families de Weijer uit Drumpt, Jaarsveld en Tiel in wy-175.htm, wy-176.htm, wy-181.htm, en wy-182.htm. Voorts de familie (de) Weijer(t) uit Ochten in wy-163.htm.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2013 (laatst herzien januari 2020)

 


 

I. Jan de Weijer, geb. ca. 1743, overl. Zennewijnen (Varik) 04.01.1815|a|, tr. Gosewijntje Verweij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria de Weijer, geb. ca. 1773, arbeidster (1840), overl. Ophemert 02.02.1846, tr. Jan van Gessel, geb. ca. 1772, dagloner, overl. Drumpt (Zoelen) 19.01.1813, z.v. Dirk van Gessel en Aartje van Santen.
Uit dit huwelijk: Willeminus van Gessel (-1877), tr. Ophemert 02.01.1840 Alida Gosewina de Weijer (1814-1884).

2.                  Jan de Weijer, geb. Zennewijnen ca. 1777; volgt II.a.

3.                  Cornelis de Weijer; volgt II.b.

 

Noten: |a| aangifte door zoon Jan (geen details vermeld), geen ouders vermeld (overl.akte Varik 1815 no.2).

 


 

II.a. Jan de Weijer, z.v. I, geb. Zennewijnen ca. 1777, dagloner (1812,1815), karman (1830,1846), overl. Tiel 17.09.1846|a|, tr. Johanna Schuijl, geb. ca. 1777, overl. Tiel 26.04.1831, d.v. Aart Schuijl en Jannigje Uitermarkt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan de Weijer, geb. ca. 1798; volgt III.a.

2.                  Jantje de Weijer, geb. Drumpt ca. 1802; volgt III.a2.

3.                  Cornelis de Weijer, geb. ca. 1803; volgt III.b.

4.                  Aart de Weijer, geb. Drumpt ca. 1806/1807; volgt III.c.

5.                  Alida Gozuina de Weijer, geb. Drumpt 07.01.1810, ged. Drumpt 14.01.1810, overl. Tiel 12.12.1875, tr. Tiel 05.12.1835 Reinier van Keulen, geb. Tiel xx.04.1807, arbeider, overl. Tiel 14.09.1876, z.v. Hendrik van Keulen, arbeider, en Metje Meeuwsen.
Kind (gewettigd bij het huwelijk): Jan de Weijer, later van Keulen, geb. Tiel 25.10.1828, stadsmeter (1903), overl. Tiel 21.10.1903.

6.                  Johanna de Weijer, geb. Passenwaaij (Zoelen) 08.10.1812, werkster (1837), overl. Tiel 23.07.1866, tr. Tiel 27.04.1844 Nicolaas van Hattem, geb. Tiel 03.11.1812, landman (1844), arbeider (1874), overl. Tiel 29.11.1874, z.v. Lambartus van Hattem, fruitenier (1812), landman (1844), en Johanna de Man.
Kind (gewettigd bij het huwelijk): Johanna de Weijer, later van Hattem, geb. Tiel 16.02.1837, overl. Tiel 25.08.1917.

7.                  Gozewiena de Weijer, geb. Passenwaaij (Zoelen) 20.09.1815, overl. Tiel 06.04.1890, tr. Tiel 14.11.1835 Arie Schook, geb. Tiel 12.11.1814, karman, overl. Tiel 30.12.1876, z.v. Arie Schook, karman, en Gijsje Gaasbeek.

 

Noten: |a| moeder Gosuina de Weij (overl.akte Tiel 1846 no.110).

 


 

III.a. Jan de Weijer, z.v. II.a, geb. ca. 1798, voermansknecht (1824), karman (1825,1867), overl. Tiel 15.08.1867, tr. Tiel 15.05.1824 Johanna Willemina Schook, geb. ca. 1800, overl. Tiel 23.03.1885, d.v. Frans Schook, karman, en Metje Schuil.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Johanna):

1.                  Johanna Josina de Weijer, geb. Tiel 22.02.1825, dienstmeid (1858), overl. Wadenoijen 04.04.1895|a|, tr. Wadenoijen 12.02.1858 Jan Fleurij, geb. Wadenoijen 19.09.1827, arbeider (1858), schoenmaker (1895), overl. Wadenoijen 28.03.1895, z.v. Hendrik Fleurij, schoenmaker, en Catharina van Lith.

2.                  Metje de Weijer, geb. Tiel 15.03.1827, overl. Utrecht 02.11.1907|b|, tr. Tiel 14.05.1853 Arnoldus Weeraat van Eck, geb. Echteld 02.11.1828, landman, overl. Utrecht 28.06.1881, z.v. Thomas van Eck, landman, en Huiberdina van Hees.
Ė Thomas van Eck vormt tevens de kwartier [30] in de Kwartierstaat Johannes Gerardus Jacobs (1923-2005).

3.                  Jan de Weijer, geb. Tiel 12.11.1830; volgt IV.a.

4.                  Arie de Weijer, geb. Tiel 24.12.1832; volgt IV.b.

5.                  Jenneke de Weijer, geb. Tiel 13.07.1835, overl. Tiel 17.06.1908, tr. Tiel 14.07.1860 Jan Hendrik de Kleijn, geb. Tiel 02.04.1836, arbeider (1860), bruineerder (1899), overl. Tiel 09.07.1899, z.v. Christoffel de Kleijn, arbeider, en Maria Stam.
Ė Het echtpaar de Kleijn-Stam vormt tevens de kwartieren [28]/[29] in de Kwartierstaat Johannes Gerardus Jacobs (1923-2005).

6.                  Frans de Weijer, geb. Tiel 12.08.1838, landbouwer, overl. Tiel 24.05.1911.

7.                  Hendrika de Weijer, geb. Tiel 13.02.1841, tr. Tiel 16.09.1865 Johannes Gerardus van Wessem, geb. Wadenoijen 06.12.1841, tabakskerver, z.v. Jacobus van Wessem, kastelein (1841), arbeider (1865), en Jannetje Huigen.

8.                  Artje de Weijer, geb. Tiel 31.12.1843; volgt IV.c.

9.                  Wijnand de Weijer, geb. Tiel 19.07.1846, overl. Tiel 09.03.1847.

 

Noten: |a| Johanna Gozina (overl.akte Wadenoijen 1895 no.13); |b| wede Arnoldus Gerardus (overl.akte Utrecht 1907 no.1511).

 


 

IV.a. Jan de Weijer, z.v. III.a, geb. Tiel 12.11.1830, tabakskerver (1858,1866), pakhuisbediende (1880), pakhuisknecht (1886,1911), overl. Tiel 09.02.1911, tr. Tiel 30.01.1858 Antje de Haas, geb. Echteld 16.10.1828, dienstbode (1858), koopvrouw (1901), overl. Tiel 26.05.1901, d.v. Dirk de Haas en Margritha van Ingen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Willemina de Weijer, geb. Tiel 24.11.1858, overl. Tiel 26.02.1916, tr. Tiel 05.06.1880 Albertus Truggelaar, geb. Tiel 08.01.1852, kleermaker, overl. Tiel 11.04.1898, z.v. Karel Johan Truggelaar, verver, en Geertje de Jongh.

2.                  Dirkje de Weijer, geb. Tiel 24.04.1861, overl. Tiel 20.04.1928, tr. Tiel 08.11.1905 Johannes Jan van Meerten, geb. Lienden 27.03.1866, bierbottelaar, overl. Tiel 24.05.1933, z.v. Jan van Meerten en Maria van Heteren.

3.                  Janna de Weijer, geb. Tiel 30.07.1866, overl. Tiel 10.04.1923, tr. Tiel 09.10.1886 Arie Schook, geb. Tiel 15.03.1864, zadelmaker, overl. Tiel 31.07.1925, z.v. Jan Schook, tabakskerver, en Cornelia Willemina Nijkerk.

 


 

IV.b. Arie de Weijer, z.v. III.a, geb. Tiel 24.12.1832, karman (1858), gruttersknecht/grutter (1859,1900), overl. Tiel 31.08.1908, tr. Tiel 08.05.1858 Helena Johanna Kerkhof, geb. Avezaath (Zoelen) 17.09.1828, dienstbode (1858), overl. Tiel 17.04.1905, d.v. Johanna Kerkhof.

Uit dit huwelijk (moeder ook Van Kerkhof):

1.                  levenloze dochter, Tiel 03.12.1858.

2.                  Johanna Geertruida de Weijer, geb. Tiel 10.11.1859, overl. ís-Gravenhage 11.10.1939, tr. Tiel 03.12.1881 Jan Droog, geb. Benschop 20.11.1858, timmerman, overl. ís-Gravenhage 15.10.1926, z.v. Willem Droog en Aaltje Blanken.

3.                  Willemina Johanna Hendrika de Weijer, geb. Tiel 18.04.1862, dienstbode (1910), overl. Tiel 19.08.1919, tr. Tiel 14.05.1910 Karel Kramer, geb. Tiel 01.08.1863, boekverkoper, overl. Tiel 16.06.1941, z.v. Johan George Kramer, schoenmaker, en Arnolda Cornelia van der Heijden.

4.                  Jannigje de Weijer, geb. Tiel 03.12.1864, overl. Tiel 15.06.1881.

5.                  Artje de Weijer, geb. Tiel 07.06.1867, dienstbode (1889), overl. Tiel 20.06.1932, tr. Tiel 04.05.1889 Gesinus van Eck, geb. Tiel 18.08.1864, timmerman, overl. Tiel 13.03.1951, z.v. Gerrit van Eck, timmerman, en Hendrina van Tintelen.

6.                  Jan de Weijer, geb. Tiel 26.05.1870; volgt V.a.

7.                  Sientje de Weijer, geb. Tiel 25.04.1874, overl. Tiel 18.05.1874.

8.                  Teuntje de Weijer, geb. Tiel 25.04.1874, overl. Tiel 20.05.1874.

 


 

V.a. Jan de Weijer, z.v. IV.b, geb. Tiel 26.05.1870, tabakskerver (1889), arbeider (1892), pakhuisknecht (1894,1900), arbeider (1902,1909), overl. Hoek van Holland 29.03.1920|a|, tr. Lienden 19.09.1889 Hendrina de Haas, geb. Drumpt (Wadenoijen) 17.03.1871, overl. Eindhoven 09.12.1944, d.v. Cornelis de Haas, arbeider, en Teuntje Zaaijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arie de Weijer, geb. Tiel 20.10.1889; volgt VI.a.

2.                  levenloze dochter, Tiel 21.10.1891.

3.                  Cornelis de Weijer, geb. Tiel 24.09.1892.

4.                  Helena Johanna Willemina de Weijer, geb. Tiel 30.12.1894, tr. Strijp 31.05.1920 Jan Voorn, geb. Edam 05.01.1892, slager, overl. Eindhoven 24.10.1940|b|, z.v. Jacob Voorn en Elisabeth de Groot.

5.                  Teuntje de Weijer, geb. Tiel 22.06.1897, tr. Maassluis 29.11.1917 Jan Pols, geb. Maasland 18.10.1890, z.v. Johannes Pols en Jannetje Bos.

6.                  Jannigje de Weijer, geb.Tiel 02.03.1900, tr. Naaldwijk 06.11.1919 Petrus Groenheide, geb. Naaldwijk 17.07.1874, overl. Rotterdam 26.01.1947, z.v. Gerrit Groenheide en Jaapje Immerzeel.
†††† PG tr. 1e Naaldwijk 16.05.1903 Jaabje van Zanten, geb. Naaldwijk 16.06.1872, overl. Naaldwijk 06.12.1916, d.v. Cornelis van Zanten en Adriana Buitelaar.

7.                  Hendrik Jan de Weijer, geb. Tiel 19.05.1902.

8.                  Johanna Geertruida de Weijer, geb. Tiel 02.10.1903, tr. Eindhoven 21.03.1930 Petrus Martinus van der Putten, geb. Zesgehuchten 11.01.1903, z.v. Johannes Martinus van der Putten en Johanna van der Zanden.

9.                  Hendrina de Weijer, geb. Tiel 05.01.1907, tr. Hoek van Holland 09.12.1924 Pieter Klootwijk, geb. Hendrik-Ido-Ambacht ca. 1900, z.v. Hendrik Klootwijk en Jaantje van de Ruit.

10.              Jan de Weijer, geb. Tiel 14.11.1909; volgt VI.b.

 

Noten: |a| overl. Poortershaven, gem. Rotterdam (annonce collectie CBG); |b| Vooren (overl.akte Eindhoven 1940 no.876).

 


 

VI.a. Arie de Weijer, z.v. V.a, geb. Tiel 20.10.1889, tr. Alblasserdam 28.06.1917|c| Catharina van Haspel, geb. Alblasserdam 10.09.1886|b|, d.v. Cornelis van Haspel en Anna Cornelia Pot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina de Weijer, geb. ís-Gravenhage xx.12.1928, overl. ís-Gravenhage 17.12.1928|a|.

 

Noten: |a| moeder van der Haspel (overl.akte ís-Gravenhage 1928 no.3978); |b| vader van den Haspel (geb.akte Alblasserdam 1886 no.127; transcriptie wiewaswie); |c| bruid van Haspel (huw.akte Alblasserdam 1917 no.25; transcriptie wiewaswie).

 


 

VI.b. Jan de Weijer, z.v. V.a, geb. Tiel 14.11.1909, tr. Rotterdam 17.11.1937 Neeltje de Groot, geb. Hoek van Holland ca. 1914, d.v. Rokus de Groot en Teuntje van Genderen.

 


 

IV.c. Artje de Weijer, d.v. III.a, geb. Tiel 31.12.1843, overl. Tiel 25.10.1925.

Kind:

1.                  Johanna Willemina de Weijer, geb. Tiel 14.09.1875|a|, tr. Tiel 01.09.1900|b| Peter Vissers, geb. Tiel ca. 1879, landbouwer, z.v. Hendrik Vissers, landbouwer, en Johanna Cornelissen.

 

Noten: |a| aangifte door Gesina Bredenhorst, vroedvrouw, 61 jaar, kind bij notariŽle akte van 26.09.1892 door de moeder erkend (geb.akte Tiel 1875 no.218); |b| get. Arie de Weijer, gruttersknecht 67 jaar, en Frans de Weijer, landbouwer, 62 jaar, ooms van de bruid (huw.akte Tiel 1900 no.60).

 


 

III.a2. Jantje de Weijer, z.v. II.a, geb. Drumpt ca. 1802, werkster (1830,1841), overl. Tiel 30.02.1871, tr. Tiel 09.01.1830 Antonie Brands, geb. Tiel ca. 1800/1802, arbeider, overl. Tiel 14.12.1836|b|, z.v. Henderik Brands en Sijntje van Bentum.

Kind van Jantje:

1.                  Johanna de Weijer, geb. Tiel 24.02.1841, dienstmeid/dienstbode (1871), overl. Rotterdam 07.12.1910, tr. Tiel 01.07.1871|a| Hendrik Antonie Brongers, geb. Vianen 04.10.1844, arbeider, overl. Rotterdam 11.06.1892, z.v. Gerardus Brongers (-1863) en Cornelia Rombout (-1848).
Kind van Johanna:

a.       Johannes de Weijer, geb. Tiel 02.01.1871, overl. Tiel 18.11.1871.

 

Noten: |a| wettiging 1 kind (huw.akte Tiel 01.07.1871 no.31, transcriptie Gelders Archief; niet beschikbaar bij Family Search meií22; geen referentie in de hijw.bijln); |b| overledene Brans, vader Hendrik, moeder van Benthem (overl.akte Tiel 1836 no.142).

 


 

III.b. Cornelis de Weijer, z.v. II.a, geb. ca. 1803, karman (1836), voerman (1838), karman (1840,1844), arbeider (1846), overl. voor 1850, tr. 1e Tiel 31.12.1836 Grietje van Frankfoort, geb. ca. 1811, overl. Echteld 07.04.1845, d.v. Johannes van Frankfoort en Johanna van Frankfoort; tr. 2e Echteld 23.05.1846 Aaltje Walbeek, geb. Ochten (Echteld) 11.12.1815, d.v. Peter Walbeek, arbeider, en Cornelia van Dodewaard.

†††† AW tr. 2e Tiel 29.05.1850 Johan Philip Reuser, geb. Tiel 27.05.1822, arbeider, sleper, overl. Tiel 07.05.1901, z.v. Antonius Martinus Reuser, bakker (1822), verwer (1850), en Frederica Carolina Boh.

Kind van Grietje (erkend en gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Anneke van Frankfoort, later de Weijer, geb. Echteld 10.09.1836.

Uit het huwelijk de Weijer-van Frankfoort:

2.                  Janna de Weijer, geb. Echteld 18.03.1838, overl. Tiel 02.02.1913, tr. Tiel 26.07.1862 Francis Koopmans, geb. Tiel 16.10.1836, arbeider, overl. Tiel 09.09.1902, z.v. Francis Koopmans, arbeider, en Adriana van IJzendoorn.

3.                  Johannus Cornelis de Weijer, geb. Echteld 05.02.1840.
= w.s. Johannes Cornelis de Weijer, overl.
Semarang 13.06.1878.

4.                  Hanna Gosina de Weijer, geb. Echteld 04.02.1842.
= w.s. Johanna Gozewina de Weijer, geb. ca. 1842, overl. Echteld 22.08.1844.

5.                  Alberta de Weijer, geb. Echteld 18.07.1844, overl. Echteld 16.01.1845.

Kinderen van Aaltje:

6.                  Teuntje Walbeek, geb. Echteld 15.08.1837.

7.                  Petronella Walbeek, geb. Echteld 02.01.1843.

Uit het huwelijk de Weijer-Walbeek:

8.                  levenloze zoon, Tiel 23.07.1847.

 


 

III.c. Aart de Weijer, z.v. II.a, geb. Drumpt ca. 1806/1807, karman, tr. Tiel 21.04.1832 Jenneke Schook, geb. Tiel 02.05.1811, stalhoudster (1875), rijtuigverhuurster (1876), overl. Tiel 04.02.1901, d.v. Frans Schook, karman, en Metje Schuijl.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna de Weijer, geb. Tiel 26.12.1832; volgt IV.c2.

2.                  Metje de Weijer, geb. Tiel 17.02.1834, overl. Tiel 13.03.1918, tr. Tiel 22.05.1875 Nicolaas Thomas van Eck, geb. Tiel 12.02.1849, landman, overl. Tiel 03.10.1921, z.v. Nicolaas Thomas van Eck, arbeider, landman, en Cornelia van Oort.

3.                  Artje de Weijer, geb. Tiel 10.06.1837, overl. Tiel 13.02.1902, tr. Tiel 04.04.1864 Hendrik Jan van Riemsdijk, geb. Tiel 07.10.1836, voerman, overl. Tiel 23.04.1913, z.v. Jan van Riemsdijk, landbouwer, en Maria Willemina Augustinus.

4.                  Frans de Weijer, geb. Tiel 16.07.1840; volgt IV.d.

5.                  Jan de Weijer, geb. Tiel 05.07.1843; volgt IV.e.

6.                  Jenneke de Weijer, geb. Tiel 03.03.1847, overl. Tiel 31.03.1931, tr. Tiel 05.05.1877 Cornelis van Ewijk, geb. 25.03.1853, voerman, overl. Tiel 08.04.1934, z.v. Klaas van Ewijk, landman, en Gijsbertje van der Wiel.

7.                  Wijntje de Weijer, geb. Tiel 12.06.1850, overl. Tiel 09.05.1942, tr. Tiel 06.08.1881 Heino van Eijk, geb. Tiel 11.03.1857, koperslager, overl. Tiel 27.04.1950, z.v. Karel van Eijk, arbeider, en Aaltje Heins.

8.                  Aart de Weijer, geb. Tiel 29.04.1854; volgt IV.f.

 


 

IV.c2. Johanna de Weijer, z.v. III.c, geb. Tiel 26.12.1832, overl. Rotterdam 14.11.1886, tr. Rotterdam 07.05.1873 Arnoldus van der Sanden, geb. Geldrop 03.10.1842, overl. Rotterdam 24.01.1918, z.v. Wilhelmus van der Sanden en Maria Justina Stevens.
†††† AvdS tr. 2e Rotterdam 16.11.1887 Johanna Elisabeth Wiskie, geb. Geldermalsen 01.11.1843, overl. Rotterdam 24.11.1910, d.v. Jacob Wiskie, veldwachter, en Cornelia Geertruida Vogelzang.

 

*Kinderen:

1.                  Johanna de Weijer, geb. Tiel 12.08.1864.

2.                  Johanna de Weijer, geb. xx.05.1866, overl. Delfshaven 24.07.1866.

 


 

IV.d. Frans de Weijer, z.v. III.c, geb. Tiel 18.07.1840, voerman (1876), winkelier (1877,1878), voerman (1880,1884), kastelein (1885), landman (1908), overl. Tiel 02.01.1917, tr. Tiel 22.04.1876 Johanna de Blank, geb. Tiel 05.12.1840, overl. Tiel (Burgergasthuis) 21.02.1922, d.v. Gerrit Jan de Blank en Margarita de Weijer (ca.1802/1803-1888).
Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneke de Weijer, geb. Tiel 02.10.1877, overl. Tiel 20.02.1957, tr. Tiel 07.03.1908 Alexander Velders, geb. Tiel 22.09.1856|a|, huisschilder (1894), schilder (1908), schildersknecht (1929), overl. Tiel 07.06.1929, z.v. Johannes Velders, huisschilder, en Jantje Verhoeven.
†††† AV tr. 1e ís-Gravenhage 28.03.1894 Mina Werson, geb. ís-Gravenhage ca. 1860, dienstbode (1894), overl. ís-Gravenhage 01.05.1897, d.v. Hendrikus Werson, havengaarder, en Pieternella Tijssen.

2.                  Aart de Weijer, geb. Tiel 10.11.1878; volgt V.b.

3.                  Margaretha de Weijer, geb. Tiel 10.09.1880, tr. Tiel 29.08.1908 Bernardus Verhaaf, geb. Wageningen 10.04.1882, winkelbediende, overl. Tiel 05.12.1949, z.v. Dirk Verhaaf, sigarenmaker, en Evertje van der Wart, winkelierster (1908).

4.                  Gerrit Jan de Weijer, geb. Tiel 13.08.1882, overl. Tiel 29.01.1884.

5.                  Jan Willem Gerrit de Weijer, geb. Tiel 20.01.1885; volgt V.c.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon, erkend bij huwelijk Tiel 11.10.1856.

 


 

V.b. Aart de Weijer, z.v. IV.d, geb. Tiel 10.11.1878, gruttersknecht, overl. Tiel 19.03.1951, tr. Maurik 22.11.1901 Petronella van Doorn, geb. Eck en Wiel (Maurik) 28.01.1880, d.v. Christiaan van Doorn, arbeider, en Johanna Maria Margaretha Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frans de Weijer, geb. Tiel 05.02.1902.

2.                  Johanna Maria Margaretha de Weijer, geb. Tiel 18.06.1903.

3.                  Jan Willem Gerrit de Weijer, geb. Tiel 18.11.1904.

4.                  Christiaan de Weijer, geb. Tiel 27.08.1906, sergeant-kok bij Genietroepen (1942), Japanse internering 08.03.1942|a|, tr. Winem/Winetz.

5.                  Aart de Weijer, geb. Tiel 19.06.1908.

6.                  Petronella de Weijer, geb. Tiel 26.06.1910.

7.                  Johanna de Weijer, geb. Tiel 25.08.1912.

 

Noten: |a| getypt Ch., handgeschreven Charles (Japanse interneringskaart 1942-1945).

 


 

V.c. Jan Willem Gerrit de Weijer, z.v. IV.d, geb. Tiel 20.01.1885, schilder, overl. Tiel 20.06.1957, tr. Tiel 18.05.1907 Teuntje Krebaum, geb. Tiel 27.05.1884, overl. Tiel 15.03.1950, d.v. Abraham Jan Krebaum, boekbinder, en Geertruida van Spierenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan de Weijer, geb. Tiel 24.08.1907.

2.                  Geertruida de Weijer, geb. Tiel 05.06.1909.

 


 

IV.e. Jan de Weijer, z.v. III.c, geb. Tiel 05.07.1843, tapper (1876), overl. Tiel 10.01.1876, tr. Utrecht 14.05.1873 Geertruij van Cuijlenborg, geb. Asch (Buren) 23.11.1844, tapster (1884), overl. Tiel 29.08.1898, d.v. Cornelis van Cuijlenborg, landman, en Geertruij van Arkel.

†††† GvC tr. 2e Tiel 21.12.1876 Jan Cornelis van Meeteren, geb. Geldermalsen 06.10.1849, diligencehouder (1876), diligenceconducteur (1882), overl. Tiel 10.03.1882, z.v. Jan van Meeteren, kleermaker, en Cornelia de Jager; tr. 3e Tiel 05.06.1884 Adrianus Slegers, geb. Avezaath (Zoelen) 30.03.1849, metselaar, overl. Tiel 21.02.1923, z.v. Jan Slegers, metselaar, en Maria Steenbakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneke de Weijer, geb. ís-Hertogenbosch 03.01.1875, tr. Amsterdam 17.05.1900 Pieter Vroon, geb. Den Helder 23.11.1866, kantoorbediende, overl. Watergraafsmeer 08.04.1916, z.v. Pieter Vroon en Grietje Snoerwang.

 


 

IV.f. Aart de Weijer, z.v. III.c, geb. Tiel 29.04.1854, voerman, overl. Tiel 15.10.1927, tr. Zoelen 05.05.1887 Jacoba Hendrika van Mourik, geb. Avezaath 28.12.1859, overl. Tiel 05.12.1927, d.v. Marinus van Mourik, arbeider, en Wilhelmina Verweij.

Uit dit huwelijk (moeder veelal Jacoba, moeder ook van Maurik):

1.                  Jenneke de Weijer, geb. Tiel 21.02.1888, tr. Tiel 31.10.1914 Jan Dirk van Stuijvenberg, geb. Tiel 25.08.1887, broodbezorger, z.v. Willem van Stuijvenberg, klompenmaker, en Margritha van Meerten.

2.                  Wilhelmina de Weijer, geb. Tiel 26.01.1890, overl. Tiel 21.09.1890.

3.                  Wilhelmina de Weijer, geb. Tiel 04.01.1891, tr. Tiel 09.02.1918 Servaas Beeks, geb. Tiel 03.01.1894, koperforceur, z.v. Matthijs Beeks, metaalberwerker, en Johanna Hendrika Elizabeth van Dam.

4.                  Artje de Weijer, geb. Tiel 04.02.1893, tr. Tiel 03.03.1917 Jan Reichardt, geb. Zaltbommel 15.06.1892, meubelmaker, z.v. Albertus Reichardt, schrijnwerker, en Gerritje Jansen.

5.                  Marinus de Weijer, geb. Tiel 28.12.1894, overl. Tiel 07.12.1958, tr. Wilhelmina Maria van Beekhof, geb. Tiel 03.08.1892, d.v. Willem Philippus van Beekhof, landman, en Jacoba van Raaij.

6.                  Metje de Weijer, geb. Tiel 13.02.1897, tr. Zaltbommel 15.05.1919 Hendrikus Kaasjager, geb. Zaltbommel ca. 1889, typograaf, z.v. Adrianus Hendrikus Kaasjager en Hester van Mameren.

7.                  Aart de Weijer, geb. Tiel 20.04.1898, overl. Tiel 14.06.1898.

8.                  Aart de Weijer, geb. Tiel 13.05.1899.

9.                  Jan de Weijer, geb. Tiel 28.05.1901.

10.              Johanna de Weijer, geb. Tiel 13.02.1904, overl. Tiel 11.02.1907.

 


 

II.b. Cornelis de Weijer, z.v. I, geb. ca. 1776/1778/1779/1784, dagloner (1818,1824), arbeider (1828), landman (1847,1857), overl. Ophemert 31.08.1857, tr. Gerdina Kusters, ook Gardina, geb. ca. 1785/1786/1787/1788/1789, overl. Ophemert 22.01.1857, d.v. Bart Kusters, werkman, en Jenneke van Os.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Cornelis de Weijer, geb. 15.07.1810, landbouwer, overl. Ophemert 17.01.1883.

2.                  Alida Gosewina de Weijer, geb. 29.08.1814, overl. Ophemert 31.10.1884, tr. Ophemert 02.01.1840 Willeminus van Gessel, arbeider (1840), landman (1877), overl. Ophemert 22.02.1877, z.v. Jan van Gessel (ca.1772-1813) en Maria de Weijer (ca.1773-1846).

3.                  Gijsbertus Jacobus de Weijer, geb. Ophemert 19.02.1816, landbouwer, overl. Ophemert 17.03.1885.

4.                  Jenneke Hendrika de Weijer, geb. Zennewijnen (Ophemert) 26.10.1818, overl. Ophemert 06.01.1848, tr. Ophemert 11.03.1847 Dirk van Bennekom, geb. Wadenoijen 12.03.1819, landman, overl. Ophemert 04.10.1847, z.v. Jasper van Bennekom, dagloner (1819), landman (1847), en Aagje de Bie.

5.                  Hentje Gardina de Weijer, ook Hendje Gerdina, geb. Ophemert 10.08.1820, overl. Ophemert 18.01.1892, tr. Ophemert 28.07.1870 Adrianus van Tussenbroek, geb. Ophemert 01.01.1825, werkman (1853), landbouwer (1870,1900), overl. Ophemert 29.04.1900|a|, z.v. Gijsbert van Tussenbroek, veldwachter, en Barendina van Uitert.
†††† AvT tr. 1e Ophemert 12.05.1854 Geertrui van Ballegoijen, geb. ca. 1820, overl. Ophemert 13.04.1856, d.v. Jan van Ballegoijen, landman, en Dirkje van Versendaal.

6.                  Jantje de Weijer, geb. Ophemert 09.08.1822, tr. Ophemert 28.11.1861 Gijsbert Kosters, geb. Zennewijnen (Varik) 17.08.1815, landbouwer, overl. Ophemert 27.12.1896, z.v. Bart Kosters, landman, en Marteintje Verheijen.

7.                  Maria de Weijer, geb. Ophemert 05.10.1824, dienstmeid (1857), overl. Ophemert 04.09.1907, tr. Ophemert 06.11.1857 Hendrik Blom, geb. Ophemert 02.05.1819, werkman (1857), landbouwer (1901), overl. Ophemert 21.05.1901, z.v. Hendrika Blom (ca.1797-1843).

8.                  Martijntje de Weijer, geb. Ophemert 26.01.1827, overl. Ophemert 13.07.1898, tr. Ophemert 20.11.1863 Jan van Hattum, geb. Buurmalsen 12.02.1829, boerenknecht (1863), smid (1897), overl. Ophemert 28.09.1897, z.v. Hermen van Hattum, werkman, en Stijntje van Rekum.

9.                  Cornelus de Weier, geb. Ophemert 26.12.1828, landman, overl. Ophemert 22.01.1909, tr. Ophemert 05.05.1875 Geertruida Scheurwater, geb. Ophemert 02.02.1842, dienstmeid (1875), overl. Ophemert 13.01.1927, d.v. Hendrikus Scheurwater, werkman, en Dirkje Rietveld.

 

Noten: |a| van Tusschenbroek (overl.akte Ophemert 1900 no.14).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers