Familie de Weijer (175)

 

(Drumpt)

 

Deze familie betreft de nazaten van Gerrit de Weijer en Johanna van Offerde.

 

Zie ook de families de Weijer uit Drumpt, Jaarsveld en Tiel in wy-176.htm, wy-177.htm, wy-181.htm, en wy-182.htm. Voorts de familie (de) Weijer(t) uit Ochten in wy-163.htm.

 

Hun relatie onderling en die met andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2013 (laatst herzien september 2018)†††††††††††††††††††††††††††††††††††

 


 

I. Gerrit de Weijer, overl. Drumpt 28.08.1808, tr. Johanna van Offerde, overl. Zennewijnen 06.06.1789.
Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijer, geb. Drumpt ca. 1776; volgt II.

 


 

II. Peter de Weijer, z.v. I, geb. Drumpt ca. 1776, landman (1824,1829), overl. Drumpt (Wadenoijen) 29.06.1850, tr. 1e voor 1795 Willemina Stemers, overl. Wadenoijen 05.09.1827; tr. 2e Wadenoijen 20.06.1829 Philippina Willemina Halfman, ged. Nijmegen 12.12.1790, d.v. Izaac Willem Halfman en Anna Elizabeth Bois.
†††† PWH tr. 1e voor 1829 Johan Otto GŲllner, geb. ca. 1776, overl. Nijmegen 26.01.1826, z.v. Johan Philip GŲllner en Anna Constantia Wiedeman.

Uit het huwelijk de Weijer-Stemers:

1.                  Gerrit de Weijer, geb. Drumpt ca. 1795/1796; volgt III.a.

2.                  Lambertus de Weijer, geb. Drumpt 16.08.1797, ged. Drumpt 20.08.1797; volgt III.b.

3.                  Johannes de Weijer, geb. Drumpt ca. 1799/1800; volgt III.c.

4.                   Margrita de Weijer, geb. ca. 1802/1803, overl. Tiel 22.12.1888, tr. Wadenoijen 24.04.1824 Gerrit Jan de Blank, geb. ca. 1797/1798, schoenmaker (1824), postbode (1840,1844), overl. Tiel 03.05.1844, z.v. Arie de Blank en Geertruij van Westreenen.
Uit dit huwelijk: Peter de Blank (1831-1886), tr. Tiel 05.03.1864 Willemina de Weijer (1836-1926); Johanna de Blank (1840-1922), tr. Tiel 22.04.1876 Frans de Weijer (1840-1917).

 


 

III.a. Gerrit de Weijer, z.v. II, geb. Drumpt ca. 1795/1796, arbeider (1828), landman (1828,1830), arbeider (1831), gepensioneerd schutter (1841,1843), overl. Tiel 05.12.1853|a|, tr. Wadenoijen 29.03.1828 Elizabeth van Zomeren, geb. ca. 1805, overl. Tiel 10.11.1880, d.v. Jan van Zomeren en Maaike van Haaften, arbeidster.

Uit dit huwelijk (moeder soms van Someren):

1.                  Peter de Weijer, geb. ca. 1829, overl. Passewaaij(Tiel) 04.07.1830.

2.                  Peter de Weijer, geb. Wadenoijen 14.04.1831; volgt IV.a.

3.                  Adriana de Weijer, geb. Tiel 25.11.1833, overl. Tiel 11.10.1896.

4.                  Willemina de Weijer, ook Wilhelmina, geb. Tiel 30.11.1836, overl. Tiel 21.05.1926, tr. Tiel 05.03.1864 Peter de Blank, geb. Tiel 30.10.1831, bierbrouwersknecht (1864), brievenbesteller (1886), overl. Tiel 09.11.1886, z.v. Gerrit Jan de Blank (ca.1797/1798-1844) en Margaretha de Weijer (ca.1802/1803-1888).

5.                  Floris Derk Jan de Weijer, geb. Tiel 28.04.1839, overl. Tiel 01.12.1839.

6.                  Janna de Weijer, geb. Tiel 08.02.1841|b|, naaister (1867), overl. Rotterdam 18.02.1920, tr. Tiel 05.01.1867 Hannes Vogelzang, geb. Buren 25.02.1834, arbeider, z.v. Hendrik Vogelzang, arbeider, en Anna Elizabeth van de Graaff.

7.                  Maaike de Weijer, geb. Tiel 08.06.1843; volgt IV.b.

8.                  Jan de Weijer, geb. Tiel 13.02.1846, overl. Tiel 19.06.1859.

 

Noten: |a| moeder Stevens (overl.akte Tiel 1853 no.126); |b| moeder bij geboorte, huwelijken overlijden van Someren.

 


 

IV.a. Peter de Weijer, z.v. III.a, geb. Wadenoijen 14.04.1831, tabakskerver (1853,1868), arbeider (1877,1908), overl. Tiel 31.08.1908, tr. Tiel 07.05.1853 Cornelia van Dusseldorp, geb. Tiel 17.03.1830, dienstmeid (1853), overl. Tiel 15.12.1888, d.v. Cornelis Jan van Dusseldorp, schoenmaker, en Johanna Wilhelmina van Wamel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit de Weijer, geb. Tiel 28.06.1854; volgt V.a.

2.                  Johannes Cornelis de Weijer, geb. Tiel 16.04.1856; volgt V.b.

3.                  Jan Dirk de Weijer, geb. Tiel 03.10.1857; volgt V.c.

4.                  Johanna Willemina de Weijer, geb. Tiel 23.03.1860, overl. Tiel 23.05.1951, tr. Tiel 19.07.1913 Jacobus Johannes Vregt, geb. Breda 18.01.1853, koopman, overl. Tiel 28.12.1942, z.v. Bastiaan Vregt en Maria Moos.
†††† JJV tr. 1e Breda 01.05.1878 Johanna Hendrika Blom, geb. Tiel 01.11.1847, overl. Tiel 31.03.1913, d.v. Izaak Dirk Blom, mandenmaker, en Hendrika de Jongh.

5.                   Elizabeth de Weijer, geb. Tiel 2.5.01.1862, overl. Rotterdam 02.04.1932, tr. Rotterdam 09.05.1888 Adriaan de Waal, geb. Zierikzee 08.01.1864, overl. Rotterdam 08.10.1959, z.v. Leendert de Waal en Cornelia van Zon.
†††† AdW tr. 2e Rotterdam 12.07.1933 Teuntje den Boer, geb. Giessendam 15.06.1880, d.v. Gerrit den Boer en Neeltje den Boer.

6.                  Peter de Weijer, geb. Tiel 25.12.1863; volgt V.d.

7.                  Cornelis Jan de Weijer, geb. Tiel 18.03.1866, arbeider, overl. Tiel 16.02.1915.

8.                  Adrianus Jacobus de Weijer, geb. Tiel 01.01.1868, kleermaker, overl. Tiel 17.02.1900.

 


 

V.a. Gerrit de Weijer, z.v. IV.a, geb. Tiel 28.06.1854, smid, overl. Nijmegen 26.09.1937, tr. Tiel 29.09.1877 Metje Reinold, geb. Zoelen 21.03.1850, overl. Nijmegen 02.01.1937, d.v. Gerrit Reinold, kleermaker, en Kornelia van Ooijen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Meretta de Weijer, geb. Wadenoijen ca. 1875, overl. Rotterdam 20.07.1928, tr. Rotterdam 19.04.1899 Jacob Willem van der Slik, geb. Wolphaartsdijk 15.06.1869, overl. Rotterdam 21.06.1909, z.v. Jilles van der Slik en Maatje Wielhouwer.

2.                  Peter de Weijer, geb. Tiel 10.08.1878; volgt VI.a.

3.                  Gerrit Johan de Weijer, geb. Tiel 23.01.1883|a|, monteur, overl. Wamel 26.10.1949, tr. Nijmegen 05.08.1909 Elisabetha Margaretha Peters, geb. Nijmegen 25.01.1884, costuumnaaister (1909), overl. ís-Hertogenbosch 31.03.1934, d.v. Antonius Ludovicus Peters, sigarenmaker (1884), sigarensorteerder (1909), en Sara Catrina Truijers.

 

Noten: |a| moeder Reinholt.

 


 

VI.a. Peter de Weijer, z.v. V.a, geb. Tiel 10.08.1878, schoenmaker, tr. Tiel 12.12.1903 Catharina Elizabeth van Gessel, geb. Tiel 03.03.1882, d.v. Jan Cornelis van Gessel, arbeider, landman, en Margrita van der Linden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Betsij de Weijer, geb. Tiel 24.03.1904, overl. Tiel 01.04.1904.

2.                  Margaretha de Weijer, geb. Nijmegen 20.02.1905.

3.                  Betsij de Weijer, geb. Nijmegen 01.08.1907.

4.                  Gerritje Johanna de Weijer, geb. Nijmegen 16.05.1909.

5.                  Catharina Petronella de Weijer, geb. Nijmegen 10.08.1910, overl. Nijmegen 13.04.1927.

 


 

V.b. Johannes Cornelis de Weijer, z.v. IV.a, geb. Tiel 16.04.1856, kleermaker, overl. Tiel 10.05.1918, tr. Tiel 11.08.1877 Gerritje van der Heijden, geb. Tiel 22.04.1842, overl. Tiel 08.04.1911, d.v. Catharina van der Heijden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijer, geb. Zandwijk (Tiel) 25.10.1877; volgt VI.b.

2.                  Albert Jan de Weijer, geb. Tiel 04.09.1882, sigarenmaker, overl. Tiel 07.09.1903.

3.                  Johannes Cornelis de Weijer, geb. Tiel 18.11.1884, wagenmaker, overl. Tiel 20.07.1935.

 


 

VI.b. Peter de Weijer, z.v. V.b, geb. Zandwijk (Tiel) 25.10.1877, kleermaker, overl. Tiel 27.08.1954, tr. Tiel 08.04.1905 Gerritje Johanna Burger, geb. Wadenoijen 20.03.1877, overl. Tiel 24.04.1953, d.v. Jan Willem Burger, arbeider, en Hendrika van Balgoijen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Cornelis de Weijer, Johan, geb. Tiel 21.05.1907.

2.                  Jan Willem Albertus de Weijer, Wim, geb. Tiel 07.03.1910.

 


 

V.c. Jan Dirk de Weijer, z.v. IV.a, geb. Tiel 03.10.1857, tabakskerver (1882,1916), los werkman (1926), overl. Tiel 14.12.1926, tr. Tiel 29.04.1882 Catharina van den Berg, geb. Tiel 29.01.1857, overl. Tiel 18.11.1908, d.v. Hendrikus Cornelis van den Berg, schoenmaker, en Johanna Cornelia Pluijm.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijer, geb. Tiel 09.11.1882, tabakskerver, overl. Tiel 23.03.1927, tr. Tiel 12.06.1915 Geurtje Ommerth, geb. Drumpt 09.03.1885, overl. Tiel 01.05.1960, d.v. Gerrit Ommerth, arbeider, en Aartje van Bemmel.

2.                  Cornelia Johanna de Weijer, geb. Tiel 17.03.1885, overl. Tiel 21.10.1957, tr. Tiel 29.07.1916 Pieter Hendrik Kloot, geb. Utrecht 28.03.1887, machinebankwerker, overl. Tiel 21.09.1955, z.v. Hendrik Kloot, olieslager, en Johanna Jacoba Horssius.

 


 

V.d. Peter de Weijer, z.v. IV.a, geb. Tiel 25.12.1863, koperslager, overl. Tiel 13.01.1927, tr. Tiel 06.11.1886 Adriana Willemina van Driel, geb. Zoelen 10.01.1861, dienstbode (1886), overl. Tiel 29.07.1935, d.v. Gevert van Driel, arbeider, en Teuntje Cornelia Jagtenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijer, geb. Tiel 27.01.1887, sigarenmaker, overl. Tiel 20.11.1906.

2.                  Gevert de Weijer, geb. Tiel 14.04.1888; volgt VI.c.

3.                  Cornelia de Weijer, geb. Tiel 18.03.1890, tr. Tiel 29.06.1914 Adrianus Ridderhof, geb. Werkendam 21.05.1891, horlogemaker, z.v. Burg Willem Ridderhof, horlogemaker, en Helena Johanna Schuld.

4.                  Teuntje Cornelia de Weijer, geb. Tiel 07.08.1891, tr. Tiel 29.05.1916 Hendrik Jan Ommerth, geb. Drumpt 06.10.1890, fabrieksbaas (1916), technisch ambtenaar (1948), overl. Tiel 17.07.1948, z.v. Gerrit Ommerth, arbeider, en Aartrje van Bemmel.

5.                  Johanna Adriana de Weijer, geb. Tiel 31.03.1893, tr. Tiel 24.09.1921 Adrianus van Velzen, geb. Brakel 17.02.1895, kleermaker, z.v. Lucas van Velzen, broodbakker, en Antonia van Brenk.

6.                  Marinus de Weijer, geb. Tiel 19.05.1895, forceur, tr. Tiel 17.09.1921 Adriana de Bruin, geb. Tiel 20.07.1902, d.v. Hendrik de Bruin, pannenvormer, en Johanna Adriana Petronella van Doesburg.

7.                  Adriana Willemina de Weijer, geb. Tiel 17.05.1897.

 


 

VI.c. Gevert de Weijer, z.v. V.d, geb. Tiel 14.04.1888, smid, tr. Tiel 02.08.1913 Elizabeth van Zetten, geb. Tiel 01.09.1894, d.v. Jan Hendrik van Zetten, koopman, en Allegonda Cornelia van Bruchem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik de Weijer, geb. xx.03.1915, overl. Tiel 18.07.1915.

2.                  Gevert de Weijer, geb. xx.12.1921, overl. Tiel 02.02.1922.

 


 

IV.b. Maaike de Weijer, d.v. III.a, geb. Tiel 08.06.1843, overl. Tiel 16.05.1923, tr. Utrecht 27.03.1878 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Tiel 14.09.1906, ingeschr. Tiel 07.11.1906) Albertus Johannes van Vogelpoel,geb. Utrecht 19.04.1844, metselaar, overl. Oss 30.01.1922, z.v. Albertus Johannes van Vogelpoel en Engelina Margaretha van Nes.

†††† AJvV tr. 1e Zaltbommel 01.03.1867 Pietronella Glorius, geb. ca. 1846, dienstmeid (1867), overl. Utrecht 05.06.1877, d.v. Cornelis Gerardus Glorius, arbeider, en Gerarda Patriks/Patingo.

Kind van Maaike:

1.                  Gerrit de Weijer, geb. Tiel 09.01.1867; volgt V.e.

Uit het huwelijk van Vogelpoel-de Weijer kinderen.

 


 

V.e. Gerrit de Weijer, z.v. IV.b, geb. Tiel 09.01.1867, kleermaker, firmant van Firma G. de Weijer & Zoon (Laan van Meerdervoort 8 te ís-Gravenhage)|a|, overl. ís-Gravenhage 12.07.1940, tr. Tiel 23.04.1889 Hendrika Vinke, geb. Tiel 25.01.1866, overl. ís-Gravenhage 21.08.1933, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 25.08.1933, d.v. Frans Gerhard Vinke (1837-1866) en Jantje van Beem.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Adrianus de Weijer, geb. Tiel 16.01.1890, kleermaker, firmant van Firma G. de Weijer & Zoon, tr. ís-Gravenhage 14.05.1919 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 13.10.1939, ingeschr. ís-Gravenhage 18.03.1940) Adriana te Pas, geb. ís-Gravenhage 23.11.1897, d.v. Evert Gerrit te Pas, kleermaker, en Sophia Bijsterveld.

 

Noten: |a| faillissement vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 04.09.19xx (annonce 06.03.1924, collectie CBG).


 

III.b. Lambertus de Weijer, z.v. II, geb. Drumpt 16.08.1797, ged. Drumpt 20.08.1797, arbeider (1828), schipper (1830,1833), arbeider (1835), overl. Wijk bij Duuurstede 11.09.1849, tr. Tiel 09.05.1829|a| Hendrika de Leeuw, ged. Tiel 19.07.1807, overl. Rotterdam 22.09.1884|d|, d.v. Jan de Leeuw, arbeider, en Elizabeth Smits.

Kind (gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Wilhelmina de Leeuw, later de Weijer, geb. Tiel 07.05.1828|c|, overl. Rotterdam 16.01.1905, tr. Wijk bij Duurstede 13.12.1855 Stephanus Laurentius van Koeverden, geb. Wijk bij Duurstede 20.01.1824|b|, overl. Utrecht 04.07.1891, z.v. Antonie van Koeverden en Geertruida van Weel.

Uit dit huwelijk:

2.                  Elizabeth de Weijer, geb. Tiel 09.11.1830, overl. Rotterdam 24.01.1900, tr. Rotterdam 08.08.1866 Marinus Everhardus van Hengel, geb. Harderwijk 30.06.1834, overl. Rotterdam 17.06.1893, z.v. Willem van Hengel, commies ter secretarie, en Annetje Priester.

3.                  Peter Jan de Weijer, geb. Tiel 11.07.1833, tr. Utrecht 15.03.1865 Petronella Aartsen, geb. Naarden ca. 1822, d.v. Dirk Aartsen en Kaatje Gul.
†††† PA tr. 1e Gorinchem 02.03.1844 Theodorus Peters, geb. Heteren 18.06.1813, overl. voor 1865, d.v. Gradus Peters, tabaksplanter, en Geertruij van Alen.

4.                  Maria de Weijer, geb. Tiel 06.11.1835, overl. Rotterdam 20.03.1910, tr. Rotterdam 19.03.1891 Antoni Helmer, geb. Amsterdam ca. 1811/1812, overl. Rotterdam 03.12.1898, z.v. Fredrik Helmer en Johanna Wamsteker.

5.                  Johannes de Weijer, geb. Tiel 28.12.1837; volgt IV.c.

6.                  Martinus de Weijer, geb. Tiel 14.12.1840; volgt IV.d.

7.                  Laurens de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1845; volgt IV.e.

 

Noten: |a| bruidegom Lambartus,bruid Hendrica, moeder v/d bruidegom Stemus (huw.akte Tiel 1829 no.7); |b| Stephanus Louwrentius; |c| akte niet ingezien (niet beschikbaar via wiewaswie, augí18); |d| ook overl.akte Wijk bij Duurstede 1884 no.64.

 


 

IV.c. Johannes de Weijer, z.v. III.b, geb. Tiel 28.12.1837, overl. Rotterdam 11.05.1913, tr. 1e Wijk bijDuurstede 06.02.1862 Geertrui van Amerongen, ook Geertruida, geb. Wijk bij Duurstede 01.11.1829, overl. Rotterdam 20.03.1880, d.v. Casper van Amerongen en Aletta Jansen; tr. 2e Kralingen 15.12.1880 Neeltje Paans, geb. Werkendam ca. 1843, overl. Rotterdam 21.12.1916, d.v. Cornelis Paans en Maaike Meijer.

Uit het huwelijk de Weijer-van Amerongen:

1.                  Lamberta Alijda de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 25.04.1862, overl. Rotterdam 27.,11.1925, tr. 1e Rotterdam 19.10.1881 Willem Hendrik Stok, geb. Rotterdam 07.06.1858, overl. Rotterdam 28.09.1896, z.v. Jan Stok en Johanna Willemina Beekmeijer; tr. 2e Rotterdam 05.02.1908 Arie Adrianus van Asperen, geb. Oud-Alblas 24.05.1858, overl. Rotterdam 15.02.1918, z.v. Alewijn van Asperen en Klazina Boers.
†††
AAvA tr. 1e Rotterdam 28.11.1883 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 19.03.1894) Flora van Aalst, geb. Rotterdam 25.09.1865, overl. Rotterdam 04.12.1903, d.v. Johannes Adrianus van Aalst en Johanna Maria Carolina Kamerbeek.
†††† FvA tr. 2e Rotterdam 30.10.1895 Jacobus Johannes Josephus Florijn, geb. Rotterdam 21.04.1857, overl. Rotterdam 11.04.1912, z.v. Jacob Johannes Josephus Florijn en Johanna Meijer.
†††† JJJF tr. 1e Rotterdam 14.04.1880 Cornelia Martina Wilhelmina van Otterloo, geb. Dordrecht 19.02.1859, overl. Rotterdam 25.10.1889, d.v. Martinus Johannes van Otterloo en Geertruida Gerarda Boer; tr. 3e Rotterdam 03.07.1907 Maria Josepha Henrich, geb. Rotterdam 25.03.1875, overl. Rotterdam 07.10.1937, d.v. Johanna Elisabeth Henrich.
†††† MJH tr. 1e Rotterdam 25.03.1896 Marinus Johannes Hendrikus van der Zande, geb. Rotterdam 10.04.1872, overl. Rotterdam 14.01.1906, z.v. Marinus van der Zee en Johanna Hendrika Compagnje; tr. 3e Rotterdam 18.08.1920 Gerardus Hendrikus de Vries, geb. Rotterdam 23.10.1873, z.v. Gerardus Hendrikus de Vries en Apolonia Schuster.
†††† GHdV tr. 1e Rotterdam 25.04.1894 Joanna Petronilla Kuijl, geb. Steenbergen 30.12.1874, overl. Rotterdam 24.12.1916, d.v. Antonij Jan Kuijl, huisschilder, en Maria van der Meer.

2.                  Hendrika de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 15.12.1867, overl. Rotterdam 07.01.1947, tr. Rotterdam 09.02.1887 Johannes Verhagen, geb. Delfshaven 25.08.1865, overl. Rotterdam 07.11.1945, z.v. Johannes Verhagen en Wilhelmina Brinkman.

3.                  Johannes Hendricus de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 08.11.1870; volgt V.f.

 


 

V.f. Johannes Hendricus de Weijer, z.v. IV.c, geb. Wijk bij Duurstede 08.11.1870, overl. Rotterdam 26.03.1916, tr. Rotterdam 09.11.1892 Cornelia IJsselstein, geb. Rotterdam 25.08.1874, overl. Rotterdam 25.04.1960, d.v. Simon IJsselstein en Jacoba Johanna Wilhelmina Jutte.

†††† CIJ tr. 2e Rotterdam 19.06.1918 Frederik Groene, geb. Rotterdam 10.01.1880, overl. Rotterdam 17.04.1942, z.v. Jacobus Groene en Dirkje Adriana Otte.
†††† FG tr. 1e Rotterdam 04.04.1906 Anna Dalebout, geb. Zierikzee 30.08.1876, overl. Rotterdam 16.01.1911, d.v. Anna Dalebout.

Kind (erkend bij het huwelijk):

1.                  Geertruida IJsselstein, later de Weijer, geb. Rotterdam 10.10.1892, overl. Rotterdan 10.06.1894.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jacoba Susanna de Weijer, geb. Rotterdam 02.11.1893, tr. Rotterdam 19.02.1913 Marinus Duvalois, geb. Brouwershaven 10.08.1883, zeeman, overl. Constantza (RoemeniŽ) 13.05.1931|b|, z.v. Pieter Duvalois en Cornelia van Dussen.

3.                  Johannes de Weijer, geb. Rotterdam 16.01.1896.

4.                  Martinus Hermanus de Weijer, geb. Rotterdam 17.02.1897, overl. Rotterdam 19.07.1897.

5.                  Cornelia de Weijer, geb. Rotterdam 30.01.1899, overl. Rotterdam 19.01.1962, tr. 1e Rotterdam 08.09.1920 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 03.05.1933) Gerardus Nicolaas Legen, geb. Rotterdam 03.01.1893, overl. Rotterdam 02.07.1950, z.v. Gottfried David Legen en Maria Geertruida Berben; tr. 2e Rotterdam 25.04.1934 Coenraad Frederich Liebrecht, geb. Rotterdam 21.09.1897|a|, overl. Rotterdam 17.02.1963, z.v. August Hendrik Liebrecht en Heindrika Huijzer.
†††† GNL tr. 2e Rotterdam 20.06.1934 Cornelia Adriana de Man, geb. Rotterdam 19.01.1885, d.v. Dirk de Man en Geertruida Wilhelmina Willemse.

6.                  Maria de Weijer, geb. Rotterdam 23.05.1900, overl. Rotterdam 26.09.1900.

7.                  Geertruida de Weijer, geb. Rotterdam 04.01.1902, overl. Rotterdam 27.07.1902.

8.                  Wilhelmina de Weijer, geb. Rotterdam 16.09.1904, tr. Rotterdam 18.06.1924 Arie Hendrik Willem Sanders, geb. Rotterdam 25.08.1904, z.v. Johannes Adrianus Sanders en Hendrika Pieternella van Ingen.

9.                  Gerardus Hendricus de Weijer, geb. Rotterdam 31.12.1906; volgt VI.d.

10.              Geertruida Hendrika de Weijer, geb. Rotterdam 24.11.1909.

11.              Hendrika Elisabeth de Weijer, geb. Rotterdam 10.12.1910, tr. Rotterdam 03.01.1930 Johannes Scholten, geb. Rotterdam 20.04.1902, z.v. Franciscus Scholten en Maria Pieternella van der Bijl.

12.              Lamberta de Weijer, geb. Rotterdam 17.02.1912, overl. Rotterdam 15.06.1912.

13.              Wilhelmus Johannes de Weijer, geb. Rotterdam 23.02.1913, overl. Rotterdam 30.08.1917.

 

Noten: |a| natuurlijke zoon, erkend bij huwelijk Rotterdam 05.01.1898; |b| overl.akte Rotterdam 03.07.1931 fol.s040v no.158.

 


 

VI.d. Gerardus Hendricus de Weijer, z.v. V.f, geb. Rotterdam 31.12.1906, tr. 1e Rotterdam 11.07.1928 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 10.07.1931) Jantien van der Sluis, ook Jentien, geb. Rotterdam 10.03.1907, d.v. Rienk Hermanus van der Sluis en Andrea Mastebroek; tr. 2e Rotterdam 01.06.1932 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 11.11.1937) Maria Dunk, geb. Rotterdam 20.09.1903, d.v. Johannes Anton Dunk en Johanna Cornelia Kuit; tr. 3e Rotterdam 04.05.1938 Johanna Clasina van Beest, geb. Rotterdam 19.06.1904, d.v. Hendrik van Beest en Johanna Elisabeth van de Wetering.

†††† JCvB tr. 1e Rotterdam 10.03.1926 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 04.08.1933) Arie Christiaan van Wijgerden, geb. Rotterdam 26.06.1904, d.v. Peter van Wijgerden en Antonia de Jong.
†††† ACvW tr. 2e Rotterdam 31.01.1934 Pieternella Deij, geb. Rotterdam ca. 1914, d.v. Pieter Deij en Hendrika Johanna Schultz.

 


 

IV.d. Martinus de Weijer, z.v. III.b, geb. Tiel 14.12.1840, metselaar, overl. Utrecht 14.11.1906|a|, tr. Wijk bij Duurstede 20.08.1875 Gerarda van der Geer, geb. Cothen 07.10.1844, overl. Wijk bij Duurstede 27.05.1882, d.v. Cornelis van der Geer en Elisabeth Johanna van den Hoeven.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 23.06.1876.

2.                  Lambertus Cornelis de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 27.08.1877, overl. Wijk bij Duurstede 02.04.1879.

3.                  Geertruida Hendrika de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 11.01.1879, tr. Utrecht 02.02.1910 Jacobus Albertus Gerardus Leguť, geb. Utrecht 20.04.1884, overl. Hilversum 08.09.1920, z.v. Bart Leguť en Geertruida van der Kraats.
†††† JAGL tr. 1e Utrecht 22.11.1905 Jannigje van Galkom, geb. Bunnik 04.06.1877, overl. Utrecht 09.08.1909, d.v. Willem van Galkom en Gerritje van Hoeflaken.

 

Noten: |a| wedr Henrica van der Geer (overl.akte Utrecht 1906 no.1647).

 


 

IV.e. Laurens de Weijer, z.v. III.b, geb. Wijk bij Duurstede ca. 1845, overl. Wijk bij Duurstede 19.06.1929, tr. Wijk bij Duurstede 18.11.1875 Hendrica Maria van Vogelpoel, geb. Wijk bij Duurstede 17.10.1848, overl. Wijk bij Duurstede 20.04.1918, d.v. Hermanus Johannes van Vogelpoel, metselaar, en Hendrina Hulst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrica Maria de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 21.12.1876, tr. Wijk bij Duurstede 24.08.1905 Jacobus van Galen, geb. Tull en ít Waal 20.10.1874, overl. Rotterdam 11.07.1946, z.v. Jan van Galen en Elisabeth Werkhoven.

2.                  Maria Hendrica Gijsberta de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 15.12.1877, overl. Wijk bij Duurstede 05.04.1950.

3.                  Lambertus Hermanus de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 17.06.1879; volgt V.g.

4.                  Hendrica Wilhelmina de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 29.01.1882, tr. Rotterdam 03.09.1919 Johannes Leonardus Huis in ít Veld, geb. Utrecht 21.04.1883, overl. Rotterdam 26.11.1939, z.v. Willem Huis in ít Veld en Johanna Maria Rademaker.

5.                  Elisabeth Gerarda de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 03.10.1883, overl. Wijk bij Duurstede 05.03.1886.

6.                  Elisabeth Theodora de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 18.01.1888, tr. Rotterdam 21.04.1909 Hendrik Cornelis van Delft, geb. Delfshaven 01.01.1884, overl. Rotterdam 12.10.1950, z.v. Maarten van Delft en Maria Grotenboer.

7.                  Johanna Christina Hendrica de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 26.08.1893.

 


 

V.g. Lambertus Hermanus de Weijer, z.v. IV.e, geb. Wijk bij Duurstede 17.06.1879, overl. Rotterdam 26.12.1951, tr. Wijk bij Duurstede 29.10.1908 Adriana Wilhelmina Everarda van der Geer, geb. Bunnik 18.05.1881, d.v. Everardus van der Geer, Evert, en Adriana Wilhelmina Pouw, ook Pauw.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrica Adriana de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 15.09.1909, overl. Rotterdam 26.06.1934.

2.                  Adriana Maria Jacoba de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 02.12.1910, tr. Rotterdam 13.05.1936 Mattheus Holierhoek, geb. Rotterdam 22.06.1910, z.v. Johannes Petrus Hilierhoek en Maria Magdalena Heezen.

3.                  Laurens Everardus de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 13.07.1912, overl. Rotterdam 10.08.1936.

4.                  Louisa Everarda de Weijer, geb. Wijk bij Duurstede 23.01.1916, tr. Rotterdam 03.08.1938 Johannes Antonius Albertus Meijnders, geb. Rotterdam 20.07.1915, overl. Rotterdam 06.02.1958, z.v. Johannes Petrus Leonardus Meijnders en Elisabeth Vornelia van Anraad.

 


 

III.c. Johannes de Weijer, z.v. II, geb. Drumpt ca. 1799/1800, boerenknecht (1825), arbeider (1826,1827), postbode (1828,1853), landman (1860,1867), overl. Tiel 06.06.1876, tr. Wadenoijen 09.12.1825|a| Adriaantje van Riemsdijk, Adriana, geb. ca. 1799/1800, overl. Tiel 05.01.1863, d.v. Teunis van Riemsdijk, arbeider, en Maria den Otter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter de Weijer, geb. Tiel 13.06.1826, overl. Tiel 18.02.1897.

2.                  Maria de Weijer, geb. Tiel 05.08.1827, overl. Tiel 19.08.1889, tr. Tiel 07.11.1867 Daniel de Haas, ged. Stad Huissen 24.01.1802, commies, overl. Nijmegen 15.03.1893, z.v. Daniel de Haas, schilder, en Catharina Warbroek.
†††† DdH tr. 1e Zutphen 30.05.1834 Wilhelmina Cornelia Kerkhof, geb. ca. 1800, overl. Tiel 22.10.1866, d.v. Willem Kerkhof, uitdrager, en Jansjen Petersen.

3.                  Willem Teunis de Weijer, geb. Tiel 19.12.1828, postbode, overl. Tiel 28.10.1877, tr. Tiel 15.09.1860 Metje Kranen, geb. Tiel 17.02.1826, dienstbode (1860), overl. Tiel 03.01.1898, d.v. Abraham Kranen, arbeider, en Susanna van der Linden.
†††† MK tr. 2e Tiel 07.09.1878 Hendrik Jan van Alphen, geb. Tiel 05.01.1814, schoenmaker (1835,1853), telegraafbesteller (1878), overl. Tiel 24.08.1887, z.v. Hendrik van Alphen, herbergier, en Anna Maria van Maaren.
†††† HJvA tr. 1e Tiel 05.05.1837 Maria Melgert, ged. Nijmegen 02.06.1807, naaister (1835), overl. Tiel 21.09.1876, d.v. Simon Melgert en Maria Wevers.

4.                  Teunis de Weijer, geb. Tiel 28.11.1829, overl. Tiel 25.02.1830.

5.                  Willemina de Weijer, geb. Tiel 10.07.1831, overl. Tiel 08.11.1831.

6.                  Teunis de Weijer, geb. Tiel 11.02.1833; volgt IV.f.

7.                  Willemina de Weijer, geb. Tiel 11.04.1834.

8.                  Johannes de Weijer, geb. Tiel 03.07.1835, overl. Tiel 15.03.1911.

9.                  Willemina de Weijer, geb. Tiel 23.07.1836, overl. Tiel 04.02.1923, tr. Tiel 14.08.1867|b| Arnoldus Hermanus van Dam, geb. Tiel 06.05.1838, schipper, overl. Tiel 17.06.1915, z.v. Arnoldus Hermanus van Dam, schipper, en Gijsje van Hattem.

10.              Huiberdina de Weijer, geb. Tiel 16.03.1838, overl. Tiel 11.06.1839.

11.              Gerrit de Weijer, geb. Tiel 24.05.1839, overl. Tiel 21.09.1841.

12.              Huibert de Weijer, geb. Tiel 08.07.1840; volgt IV.g.

13.              Adriana de Weijer, geb. Tiel 12.11.1841, overl. Tiel 19.03.1842.

14.              Adrianus de Weijer, geb. Tiel 21.11.1844; volgt IV.h.

 

Noten: |a| moeder v/d bruidegom Stemes (huw.akte Wadenoijen 1825 no.7); |b| bruid 29 jaar.

 


 

IV.f. Teunis de Weijer, z.v. III.b, geb. Tiel 11.02.1833, diligenceconducteur, overl. Tiel 02.07.1882, tr. Tiel 27.01.1872 Willemina Everdina Berkel, geb. Zutphen 25.06.1845, d.v. Nicolaas Berkel, tuinman, en Geertruida Evers.

†††† WEB tr. 2e Tiel 30.04.1890 Nicolaas van Gessel, geb. Wadenoijen 09.11.1834, smid, z.v. Arnoldus van Gessel, slager, en Johanna Elizabeth Hooggreve.

†††† NvG tr. 1e ís-Hertogenbosch 15.09.1860 Henrica van Kerkhof, ook Hendrika, geb. Alphen 05.05.1828, overl. Wamel 09.02.1863, d.v. Willem van Kerkhof en Willemijn van der Linden; tr. 2e Tiel 13.05.1865 Johanna Geertrui van Daal, geb. Tiel 26.03.1837, d.v. Johannes van Daal, smid, en Cornelia van de Kamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonius Wilhelmus de Weijer, geb. Tiel 17.01.1873, overl. Tiel 27.02.1873.

2.                  Johannes Antonius Wilhelmus de Weijer, geb. Tiel 14.01.1874; volgt V.h.

3.                  Geertruida Adriana de Weijer, geb. Tiel 16.02.1875, overl. Rotterdam 24.07.1906.

4.                  Wilhelmus Adrianus de Weijer, geb. Tiel 18.08.1876, overl. Tiel 20.09.1876.

5.                  Willemina Everdina Jacoba Maria de Weijer, geb. Tiel 10.10.1879, overl. Tiel 20.02.1880.

 


 

V.h. Johannes Antonius Wilhelmus de Weijer, z.v. IV.f, geb. Tiel 14.01.1874, overl. Baarn 06.12.1956, tr. Rotterdam 04.10.1905 Maria Jacoba van Balgoij, geb. Gouda 16.05.1878, overl. Rotterdam 24.06.1949, d.v. Reinier van Berkel en Henriette Johanna van Xanten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Geertruida Henriette de Weijer, geb. Rotterdam 08.08.1906.

2.                  Reinier Teunis Johannes de Weijer, geb. Rotterdam 04.10.1907, tr. Zundert 10.06.1942 Juliana Maria Louisa Snepvangers, geb. Zundert 13.10.1911, d.v. Alphonsus Cornelis Snepvangers en Elisabeth Vissers.

3.                  Johannes Antonius Wilhelmus de Weijer, geb. Rotterdam 27.11.1908.

4.                  Henriette Agnes Wilhelmina de Weijer, geb. Rotterdam 19.05.1910.

5.                  Agnes Maria Willemina de Weijer, geb. Rotterdam 04.08.1911.

 


 

IV.g. Huibert de Weijer, z.v. III.c, geb. Tiel 08.07.1840, landman (1862), arbeider (1869,1874), overl. Tiel 18.11.1874, tr. Tiel 03.05.1862 Cornelia Petronella Veenendaal, geb. Tiel 13.09.1841, overl. Tiel 15.02.1882, d.v. Jan Karel Veenendaal, verwer, en Jacoba van de Graft.

Uit dit huwelijk:†††††††

1.                  Adriana Maria de Weijer, geb. Tiel 17.03.1863, dienstbode, overl. Tiel 21.01.1891.

2.                  Jacoba de Weijer, geb. Tiel 17.07.1869, dienstbode, overl. Tiel 19.01.1885.

 


 

IV.h. Adrianus de Weijer, z.v. III.c, geb. Tiel 21.11.1844, militair, overl.Soerabaja 04.11.1889, tr. Amboina 25.01.1888 Elisabeth Kailola, overl. Soerabaja 31.10.1889|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Johannes de Weijer, geb. Amboina 24.02.1888|b|, overl. Amboina 19.05.1888.

2.                  Elizabeth Adriana Maria de Weijer, geb. Amboina 09.06.1889|c|, overl. Soerabaja 09.11.1889.

 

Noten: |a| Elisabeth de Weijer (RA 1891 p.386); |b| Weijer (RA 1890 p.347); |c| Weijer (RA 1891 p.359).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers