Familie de Weijer (179)

 

(Zierikzee/Indië)

 

Deze familie betreft de nazaten van Jan de Weijer en Maria Priester.

 

Zie ook de families de Weijer uit Drumpt, Jaarsveld en Tiel in wy-175.htm, wy-176.htm, wy-177.htm, wy-181.htm, en wy-182.htm. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2013 (laatst herzien september 2018)

 


 

I. Jan de Weijer, overl. voor 1814, tr. Maria Priester, overl. voor 1814.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan de Weijer, geb. Zierikzee ca. 1773, broodbakker, overl. Zierikzee 16.03.1815, tr. Maatje Langejan, geb. ca. 1776, dienstmeid (1820), overl. Middelburg 01.05.1820|a|.

2.                  Leendert de Weijer, geb. Zierikzee ca. 1787; volgt II.

 

Noten: |a| wede Jan de Waijer (overl.akte Middelburg 1820 no.192).

 


 

II. Leendert de Weijer, z.v. I, geb. Zierikzee ca. 1787, slachter (1814), commies (1818), ambtenaar in- en uitgaande rechten (1822), commies (1837), overl. Zevenaar 17.12.1837, tr. ’s-Gravenhage 29.06.1814 Geertruij Otten, ook Gertruida, geb. ’s-Gravenhage ca. 1793/1794, naaister (1814), overl. voor 1850, d.v. Jacobus Hendericus Otten en Susanna Willemina de Ree, schoonmaakster (1814).
Uit dit huwelijk:

1.                  Pieternella de Weijer, ook Petronella, geb. Pannerden 07.08.1818, directrice ener stedelijke bewaarschool (1850), verloskundige (ben. 31.07.1868), overl. Batavia 07.07.1907, tr. ’s-Gravenhage 07.02.1850 Hendrik Jan Roelofs, geb. Terschelling 23.02.1823, boekhouder (1850,1857), expediteur (1881), overl. voor 1890, w.s. overl. Batavia 01.01.1888, z.v. Johannes Gerhardus Roelofs, rijksambtenaar, en Isabella Pieternella van Vierssen.
Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus, geb. ca. 1852, overl. Stad Doetinchem 25.05.1885; Hendrik Jan, geb. ’s-Gravenhage xx.04.1857, overl. ’s-Gravenhage 04.05.1857; Hendrik Jan, geb. ca. 1859, overl. Buitenzorg (Res. Batavia) 26.10.1890; Petronella Isabella Geertruida, geb. ’s-Gravenhage ca. 1860, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1934; J.G., overl. Genève 1892|a|.

2.                  Johannes Jacobus de Weijer, geb. Aerdt (Herwen en Aerdt) 13.09.1822; volgt III.

 

Noten: |a| bericht ontvangen te Batavia 20.04.1892 (annonce collectie CBG).

 


 

III. Johannes Jacobus de Weijer, z.v. II, geb. Aerdt (Herwen en Aerdt) 13.09.1822, onderwijzer 3e rang bij de Gouvernements Lagere School te Batavia (1851,1855), eerste onderwijzer 2e rang bij de Gouvernements tweede lagere school te Padang (1856,1863), translateur in de Fransche en Hoogduitsche talen te Padang (1863), hoofdonderwijzer (1871), hoofdonderwijzer 1e klasse bij de Openbare eerste lagere school A te Batavia (1888), thesaurier van de Onderwijzersvereniging “Onderling Hulpbetoon” te Batavia (1888), overl. Pekalongan 19.08.1908, tr. Batavia 01.10.1851 Henrietta Jacoba Johanna Elisabeth Woesthoff, geb. Batavia 27.01.1830, overl. Batavia 07.08.1910, w.s. d.v. Leonardus Woesthoff (ca.1801-1852) en Maria Wilhelmina Schoonheer (ca.1800-1873).

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Petronella Jacoba de Weijer, geb. Batavia 02.09.1852, overl. ’s-Gravenhage 25.03.1944, tr. 1e ’s-Gravenhage 08.03.1871 Adam van der Bie, geb. Zoeterwoude 27.06.1846, 2e luitenant der artillerie van het Indisch Leger (1871), overl. Batavia 11.12.1872, z.v. Jan van der Bie en Adriana de Rooij; tr. 2e Batavia 12.09.1877 Anthonij van Dorp, geb. (Amsterdam) ca. 1852, overl. op zijn terugreis van Australië aan boord van het Engelse stoomschip Chyebassa|b| 27.05.1882|a|, z.v. Christiaan Hendrik van Dorp en Constantia Neeltje Fabritius.

2.                  Zoon de Weijer, geb. ’s-Gravenhage 19.02.1854.
= w.s. Leonard de Weijer, kind, overl. Batavia 26.01.1855.

3.                  Johannes Leonard de Weijer, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 24.06.1860; volgt IV.

 

Noten: |a| RA 1884 p.298 (overlijden aangegeven te Batavia) & annonce collectie CBG (gedateerd Batavia 28.05.1882); |b| “on the London - Suez - Batavia - Brisbane «Queensland Royal Mail» service”, 1881-1896 (theshipslist.com).

 


 

IV. Johannes Leonard de Weijer, z.v. III, geb. Padang (Res. Sumatra’s Westkust) 24.06.1860, notaris op Java (ben. 16.08.1886), overl. Weltevreden (Res. Batavia) 28.12.1930, tr. Soerabaja 11.07.1892 Charlotte Soesman, geb. Djokjakarta 16.01.1866, ged. Djokjakarta 23.02.1866|c|, overl. Batavia 19.02.1945, w.s. d.v. Hendrik Levinus Soesman (1832-1887) en Wilhelmina Helena Meijer Timmerman Thijssen (1847-1881).|d|
Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik Oscar de Weijer, geb. Nijmegen 09.08.1894, overl. Pekalongan 24.02.1905.

2.                  Johannes Leonard de Weijer, geb. Koedoes (Res. Japara) 18.03.1899, ir., overl. Meester Cornelis (Res. Batavia) 22.04.1945, otr. Soerabaja 29.09.1929|a||b|, tr. Soerabaja 23.10.1929 Tattie Vonck.

 

Noten: |a| aankondiging huwelijksvoltrekking op 15.10.1929 (Soerabaijasch handelsblad 28.09.1929); |b| uitstel wegens familieomstandigheden (Soerabaijasch handelsblad 07.10.1929); |c| De Indische Navorscher 13 (2000) p.38; |d| De Indische Navorscher 19 (2006) p.119.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers